Page 44

Poslovna_strategija.ai

27.08.2007

11:29:38

Jeremy Kourdi

Poslovna strategija

Poslovna

strategija Jeremy Kourdi

Priručnik za učinkovito donošenje odluka

Strateške odluke nisu jednoznačne ili jednostavne. Cilj ove knjige je pomoći onima koji moraju donositi strateške odluke. Iako se među strateškim donositeljina odluka uglavnom nalaze viši menadžeri, poduzetnici i lideri, sve više tu dolaze i oni koji su niže pozicionirani. To je zato što organizacije imaju hijerarhije koje su sve manje bitne, već je bitno što prije doći do potrošača.

MENADŽMENT

Misao, da je iskustvo vrijedno i korisno samo ako je budućnost slična prošlosti. U menadžmentu postoje tehnike koje mogu pripremiti menadžere da se nose s nepoznatim s nepoznatim situacijama. Iskustvo nam pokazuje mogući put u budućnost u kojoj se pojavljuju nove situacije ili “pravila”. Postalo je očiti da su kolektivne sposobnosti i znanje organizacije i način na koji se njima upravlja upravo ono šte će u budućnosti biti bitno. Postoji također niz pristupa i metoda za donošenje strateških odluka koje utječu na smjer i poslovanje organizacije ili tima. Kombinacija raznih metoda je često najbolji pristup u promjenljivom poslovnom okruženju. Knjiga Poslovna strategija menadžerima pokazuje kako stvoriti i održati dinamičan profitabilan posao, te donijeti učinkovite strateške odluke. Suvremeni poslovni svijet oblikuju različite poticajne sile, a u isto vrijeme sve je zahtjevnija uloga menadžera u donošenju učinkovitih strateških odluka. Pod utjecajem poslovnog razvoja, tehnoloških inovacija, društvenih ili političkih događaja, stvaraju se i novi stavovi, što izravno utječe na razvoj poslovne strategije. Knjiga Poslovna strategija autora Jeremyja Kourdija osvjetljava procese poslovne strategije, s posebnim osvrtom na koncepte i alate koji su potrebni za strateško donošenje odluka.

44 |

MENADŽMENT

IZ SADRŽAJA • Društvene, kulturne i komercijalne sile • Veliki učinak globalizacije • Racionalno i intuitivno • Donošenje strateških odluka • Strategija rasta • Upravljanje financijama i rizikom • Znanje i informacija • Pogreške u ponašanju • Segmentacija tržišta • Usredotočenost na kupce • Prodaja i marketing • Odluka o upravljanju robnom markom AUTOR Jeremy Kourdi UREDNIK Slaven Andrašić PRIJEVOD Sanda Tomičić

264 stranica tvrdi uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you