Page 43

Luiz Moutinho

Knjiga Strateški menadžment u turizmu je kapitalno djelo s područja poslovnog upravljanja u turizmu. Iako je dominantno marketinški orijentirana, knjiga sadržajno obuhvaća sve aspekte poslovnog upravljanja u turizmu, od razmatranja okružja turizma, upravljanja turističkim marketingom i strateškog planiranja u turizmu do tzv. funkcionalnog upravljanja u turizmu (upravljanje ljudskim resursima, financijama, operacijama u turizmu, upravljanje kvalitetom). Novi potrošački trendovi, nova tehnologija, fragmentacija tržišta, horizontalna i dijagonalna integracija, gospodarska integracija, okoliš i mnoga druga važna događanja – sve to pridonosi složenosti upravljanja turističkih poduzeća i cijelim turizmom. Ova knjiga to dinamično okruženje obrađuje na dva načina. Prvo: određuje modele i pristupe fleksibilnosti kako bi poslovni procesi bili uspješniji. Drugo: korištenje tehnika i alata koji će pripomoći realizaciji planiranih ciljeva. Knjiga je podijeljena na četiri glavna skupne sadržaja. prvo, okruženje u turizmu, drugo, menadžment marketinga u turizmu, treće, funkcionalni marketing u turizmu, četvrto, strateško planiranje u turizmu. Koncepcija strateškog menadžmenta naglašava važnost postizanja i održavanja određenog sklada između turističkih organizacija i njihova okruženja. Turistička privreda dosad se razvijala na način ekploatiranja turističkih resursa. Danas i ubuduće turizam će se razvijati na način da oplemenjuje resurse, stvara nove prilike i daje novu kvalitetu turizmu. Izuzetnost ovog djela ne očituje se samo u integralnom pristupu strateškom upravljanju u turizmu, što ga uvelike razlikuje od ostale literature na našem tržištu koja je uglavnom usko funkcionalno usmjerena, već i po načinu i stilu kojim je napisano.

IZ SADRŽAJA • Trendovi u turizmu • Marketinško okruženje u turizmu • Menadžment marketinga u turizmu • Ponašanje potrošača • Ljudski resursi u turizmu • Oblikovanje kvalitete usluge • Menadžment financija u turizmu • Swot analiza • Modeliranje potražnje AUTOR Luiz Moutinho SURADNICI John Bridge Frank Go Harvey Maylor Dennis Nickson Ken Peattie Paul Phillips Geoff Southern Steohen F. Witt UREDNIK dr. sc. Darko Prebežec STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Josip Senečić PRIJEVOD Duško Čavić

494 stranica tvrdi uvez

MENADŽMENT

|

43

MENADŽMENT

Strateški menadžment u turizmu

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you