Page 40

dr. sc. Pere Sikavica dr. sc. Fikreta Bahtijarević - Šiber

Menadžment Teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje

MENADŽMENT

Menadžment je znanost, a uspješan menadžment je umjetnost. Upravo je to razlog zašto se menadžment ne može nikada do kraja naučiti, a još manje kopirati. Uspjeh kompanije je rezultat djelotvornog menadžmenta. A uspješnog menadžmenta nema bez sposobnih i talentiranih menadžera. Razvoj menadžera i menadžmenta je proces koji se s vremenom, ovisno o sredini, razvija sve brže. U kojem pravcu će se razvijati menadžment pokazuje znanstveno istraživanje “Komparativno istraživanje funkcioniranja menadžmenta u Hrvatskoj” Cilj istraživanja je odgovor na pitanje: u kojoj mjesri se podudaraju teorija i praksa menadžmnta u Hrvatskoj. Otuda je i koncepcija ove knjige koja, u svakom svom poglavlju, ima dva temeljna dijela. Prvi, u kojem se teorijski elaborira neki od fenomena menadžmenta, i drugi, u kojem se iznose rezultati istraživanja fenomena menadžmenta. TKnjiga je strukturirana u četiri poglavlja. Anketni upitnika je imao 82 pitanja strukturirana u 11 tematskih cjelina, 949 ispitanika. Za provođenje istraživanja koristili smo Hrvatski gospodarski adresar u izdanju poduzeća MASMEDIA. Anketni upitnik je obuhvatio sljedeća područja menadžmenta: osnovne funkcije menadžmenta, razina menadžmenta, delegiranje ovlasti i odgovornosti, sustave menadžmenta, znanje i vještine menadžera, osobine menadžera, odlučivanje menadžera, stilovi vođenja i upravljanje vremenom menadžera. Knjiga je namijenjena hrvatskim menadžerima jer može korisno poslužiti za prosudbu na kojem stupnju razvoja se nalaze hrvatski menadžeri u odnosu na kolege u svijetu. Knjiga će zasigurno pridonijeti razvoju svijesti menadžmenta i potrebi za njegovim stalnim poboljšanjima.

40 |

MENADŽMENT

IZ SADRŽAJA • Karakteristike modernog menadžmenta • Pojam i definiranje menadžmenta • Razina menadžmenta • Funkcije menadžmenta • Delegiranje ovlasti i odgovornosti • Karakteristike pojedinih sustava menadžmenta • Znanje i vještine menadžera • Odlučivanje menadžera • Programirano i neprogramirano odlučivanje • Intuitivno odlučivanje • Autokratski i demokratski stil vođenja • Upravljanje vremenom menadžera AUTORI dr. sc. Pere Sikavica dr. sc. Fikreta Bahtijarević - Šiber UREDNIK dr. sc. Slaven Ravlić

448 stranica tvrdi uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement