Page 37

George T. Milkovich Jerry M. Newman Carolyn Milkovich

Plaće imaju vitalnu ulogu u ekonomskoj i društvenoj dobrobiti svakog pojedinca. Riječ plaća nema isto značenje za sve ljude. Za neke ljude plaća je mjera pravednosti, za druge kriterij prestiža. Za neke je plaća egzistencijalna osnova, za druge džeparac. U mnogim zemljama plaću shvaćaju kao nadoknadu za učinjeni rad. Ova knjiga je usmjerena na osmišljavanje i upravljanje sustavom plaća. Glavni cilj je rezultat, a onaj tko ga postigne, je umjetnik, jer je uspjeh postigao uz model plaća koji motivira zaposlenika. Ocjenjivanje radnog učinka, izuzetno je važno pitanje sa stajališta motivacije, ali  i objektivnosti pri procjeni radnog učinka. Tu je i itanje uloge sindikata, menadžmenta, opći okvir Zakona o radu i to u dijelu koji ulazi u temu i sadržaj plaća i nagrađivanja. Istraživanja i studije o plaćama sve su brojnija. Knjiga Plaće i modeli nagrađivanja je udžbenik kojeg se sadržaj koristi u praksi. U šest dijelova i osamnaest poglavlja autori sustavno analiziraju različita pitanja s područja plaća zaposlenika i menadžera, upućujući i motivirajući korisnike na kraju svakog poglavlja da samostalno, na primjeru koncepata i tehnika izloženih u poglavlju, rješavaju konkretne zadatke. Knjiga Plaće i modeli nagrađivanja postala je standardnim udžbenikom područja upravljanja plaćama na mnogim američkim i svjetskim sveučilištima, u velikim tvorničkim sustavima i državnoj nadgradnji. Razvojem novih modela nagrađivanja, na portalu autora knjige vode se diskusije, rješavaju se zadaci, testiraju se zainteresirani čitatelji o tematici plaća. Posebno je bila zanimljiva prošlogodišnja  rasprava i konfrontacija sudionika rasprave oko bonus menadžmenta, otpremnina koje ponekad iznose nekoliko desetaka milijuna dolara.

IZ SADRŽAJA • Model plaća • Menadžeri, zaposlenici, dioničari • Plaće u gotovini: osnovna plaća • Tehnike plaćanja • Strategija plaća • Vrednovanje rada i procjena posla • Najbolji praktični primjerii struktura plaća • Bodovna metoda • Plaće znanstvenika • Plaće korporativnih • direktora • Beneficija za zaposlenike • Međunarodni sustavi plaća AUTORI George T. Milkovich Jerry M. Newman Carolyn Milkovich UREDNIK dr. sc. Pere Sikavica PREIJEVOD Sanja Bingula STRUČNI REDAKTOR dr. sc. Lovorka Galetić STRUČNI KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić  

750 stranica tvrdi uvez

MENADŽMENT

|

37

MENADŽMENT

Plaće i modeli nagrađivanja

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you