Page 36

Michael J. Rouse Sandra Rouse

Poslovne komunikacije Kulturološki i strateški pristup

Knjiga objašnjava kako oblikovati komunikacijsku strategiju, kako tu strategiju provesti za pisane, usmene i vizualne oblike komuniciranja, te kako komunicirati u različitim situacijama. Knjiga povezuje teorijsko znanje o komunikacijama s praktičnim komuniciranjem.

MENADŽMENT

Komunikacija je sve. Većina naših potreba, zaista sve što nas čini ljudima u svojem korijenu ima komunikacije. O poslovnoj komunikaciji ne smijemo razmišljati kao o skupini povezanih komunikacijskih pojmova. Kroz mnoštvo različitih tema provlače se dvije niti, a to su: kultura i strategija. Kultura je ključni pojam i kontekst u kojem treba proučavati komunikaciju. Strategija je vezana na menadžment i daje okvir komunikativnih procesa u poslovanju. Ova knjiga podijeljena je na tri dijela. Prvi dio, komunikacija, kultura i strategija predstavlja ključne pojmove: organizacija i komunikacija, kultura kao kontekst i prihvaćenje strateškog pristupa komunikaciji. Drugi dio obuhvaća dostignuće komunikacije, bavi se određenim aspektima poslovne komunikacije. Treći dio je strateško komuniciranje u korporacijama i većim poslovnim sustavima, a prije svega vanjskim komunikacijama.Autori nam kroz modele i primjere strateškoga komuniciranja pokazuju put prema elaboriranju vlastite strategije komunikacije. Na svakoj se od tih razina povezuje teorija i praksa komuniciranja tako da se spaja razumijevanje s primjenom i pokazuje kako upotrijebiti strategije komunikacije za poboljšanje umijeća komuniciranja u poslovnom, akademskom i privatnom životu. Michael J. Rouse predaje korporacijsku strategiju i poslovne komunikacije na Sveučilištu De Montfort. Sandra Rouse predaje komunikacije i kulturnu antropologiju na nekoliko britanskih i kanadskih sveučilišta.

36 |

MENADŽMENT

IZ SADRŽAJA • Organizacija i komunikacija • Modeli i oblici komunikacija • Kultura i komunikacija • Komunikacija i strategija • Pisanje – makroaspekti i mikroaspekti • Usmene i vizualne • prezentacije • Sastanci i pregovori • Moć u komunikacijama • Komuniciranje imidža • Komunikacije među • kulturama • Menadžment međunarodnih komunikacijskih mreža AUTORI Michael J. Rouse Sandra Rouse UREDNIK dr. sc. Pere Sikavica PRIJEVOD Maša Crnjaković STRUČNI KONZULTANT dr. sc. Slaven Ravlić

288 stranica tvrdi uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement