Page 35

William “Rick” Crandall John A. Parnell John E. Spillan

Kriza je stanje u poduzeću koje obilježavaju sljedeći simptomi: dezorganizacija poduzeća, nestabilnost cijena, propuštanje poslovnih prilika na tržištu, loša radna klima,slaba motivacija radnika i sl. Ti simptomi su znak duboke krize poduzaća. Sposoban menadžment reagira već na prvu pojavu jednog od najavljanih upozorenja na krizu. Vrijeme izlaska iz krize ovisi o poduzeću, naravi krize, kvaliteti menadžmenta, a kriza u pravilu traje 1 do 5 godina. Vrijeme izlaska iz krize može se podijeliti na 3 faze: a) faza intenzivnog programa, b) faza restrukturiranja, kada treba stvoriti osnovu za novu strategiji poduzeća, c) faza strateškog novopozicioniranja, novim tehnologijama, proizvodima, tržištima, oblicima prodaje, proizvodnoj opremi, kooperaciji s partnerima i sl. Uspješno upravljanje krizom uključuje nekoliko koraka i to: • procjena dubine i ocjena krize (crisis audit), odnosno osiguranja sistemskog načina istraživanja potencijalnih problema i slabosti, • formuliranje planova koji predviđaju aktivnosti u slučaju ako nešto krene krivo, • kreiranje kriznih timova koji trebaju spriječiti i rješavati krize, odnosno djelotvorno upravljati krizom, • stalno usavršavanje kriznih timova. Dvije su najvažnije pogreške prilikom rješavanja krize ili njezinim upravljanjem. To je ignoriranje ranih upozoravajućih signala krize i nijekanje postojećih problema. Krizni menadžement treba promatrati kao integralni dio procesa strateškog menadžmenta. To znači da krizni menadžment treba biti utkan u strateške dugoročne ciljeve poduzeća, ili treba ih, ako su nastale bitno nove okolnosti, mijenjati uz potkrepu čvrstih argumenata.

KRIZNI MENADŽMENT U NOVOM STRATEŠKOM OKRUŽENJU

IZ SADRŽAJA • Okvir kriznog menadžmenta • Klasifikacija kriza • Okruženje kriznog menadžmenta • Strateški pristup prevencije kriza • Privlačnost teorije kaosa • Vrednovanje procesa etičkog menadžmenta • Teorija kaosa i organizacijska kriza • Dugoročna nepredvidljivost • Posljedice za razvoj i menadžment • Novi trendovi u kriznom menadžmentu AUTORI William “Rick” Crandall John A. Parnell John E. Spillan UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Bojan Fröbe JEZIČNI REDAKTOR Milan Kukić

352 stranice tvrdu uvez

MENADŽMENT

|

35

MENADŽMENT

Krizni menadžment u novom strateškom okruženju

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you