Page 34

Konkurentska_prednost.ai

20.06.2008

09:57:17

Michael E. Porter

Konkurentska prednost

Kako poduzeće može stvoriti i održati tržišnu prednost svojih proizvoda i usluga? Kako provodi generičke strategije u praksu? Na koji način ostvaruje održivu troškovnu prednost? Kako se diferencira u odnosu na konkurente? Kako može obraniti svoju konkurentsku poziciju?

MENADŽMENT

Srž knjige čini teorija tvrtke koja se temelji na njegovoj aktivnosti. Kako bi se natjecala u bilo kojoj industriji, poduzeća moraju poduzimati širok raspon zasebnih aktivnosti kao što su obrada narudžbi, privlačenje klijenata, proširenja ponude i obučavanje zaposlenika. Aktivnosti kao što su marketing te istraživanje i razvoj stvaraju troškove i vrijednost za kupce; one su osnovne vrijednosti konkurentske prednosti. U današnje su vrijeme mnoga poduzeća izgubila konkurentsku prednost u svojoj utrci za rastom i u potrazi za diversifikacijom. Poduzeća su suočena sa sporijim rastom, kao i s domaćim i globalnim konkurentima koji se u tržišnoj bitki više ne ponašaju kao da je tržište dovoljno veliko za sve. Michael Porter uvjeren je da neuspjeh strategija mnogih poduzeća proizlazi iz nemogućnosti da se konkurentska strategija prevede u pojedinačne, konkurentske korake potrebne da bi se ostvarila konkurentska prednost. Knjiga je namijenjena stručnjacima koji su odgovorni za strategiju tvrtke i odlučuju kako ostvariti konkuretsku prednost. Potencjalni izvori konkurentske prednosti nalaze se svugdje u tvrtki. Znanstvenici koji se bave temom konkuriranja trebali bi moći povezati svoje istraživanje s općim konceptom konkurentske prednosti. Konkurentnost je osnova koja određuje uspjeh ili neuspjeh kompanije. Zato prilikom izbora konkurentske strategije treba se opredijeliti za dugoročnu viziju poslovnog probitka.

34 |

MENADŽMENT

Michael E. Porter

Konkurentska prednost POSTIZANJE I ODRŽAVANJE VRHUNSKOG POSLOVANJA

IZ SADRŽAJA • Konkurentska strategija • Principi konkurentske prednosti • Troškovna prekriznidnost • Diferencijacija • Tehnologija i konkurentska prednost • Odabir konkurenata • Korporativna strategija i konkurentnost • Horizontalna strategija • Postizanje međusobnih odnosa • Komplementarni proizvodi i konkurentnost • Konkurentska strategija u uvjetima nesigurnosti AUTOR Michael E. Porter UREDNIK Vjeran Andrašić PRIJEVOD Ivana Logar Andrea Obraz

490 stranica tvrdi uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement