Page 3

Fundamentalna analiza

FUNDAMENTALNA ANALIZA ANALIZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

FINANCIJE

Benjamin Graham David L. Dodd

BENJAMIN GRAHAM DAVID L. DODD

Analiza vrijednosnih papira

Knjiga Fundamentalna analiza je detaljan financijski vodič koji na jednostavan i jasan način objašnjava načela i tehnike kojima se mjeri imovina i novčani tokovi kako bi se što točnije utvrdilo aktualno stanje poduzeća. Analiza nudi praktične savjete zainteresiranima kako bi mogli donjeti kvaltetnije investicijske odluke bez obzira jeste li analitičar vrijednosnih papira, portfolio menadžer, broker ili diler, kreditni savjetnik ili ozbiljan individualni investitor. Financijska analiza ima informativnu funkciju i funkciju predviđanja prilikom investiranja. Ona pruža informacije o prošlosti i sadašnjosti te kvantificira očekivanja u budućnosti. Ekonomska analiza omogućuje kratkoročne i dugoročne projekcije bruto nacionalnog proizvoda, inflaciju, dobit te produktivnost cjelokupnog gospodarstva. Analiza vrijednosnih papira proučava industrije i vrijednosne papire pojedinačnih poduzeća kako bi se mogle procijeniti očekivane vrijednosti i prinosi vrijednosnih papira. Između analize tržišta kapitala i analize vrijednosnih papira nalazi se sektorska analiza. Ona je šira od industrijske analize i analize pojedinih poduzeća, te povezuje analizu kapitala i analizu vrijednosnih papira. Zajednički cilj svih investitora je steći imovinu koja u najmanju ruku ima fer cijenu, a potencijalno je potcijenjena. Ulaganje, kao i druge  financijske djelatnosti, nalazi se negdje između znanosti i umjetnosti. Navedena svrha se može ispuniti samo ako se primijene konzistentne analitičke procedure, te ako se procjene industrijskih pokazatelja i rezultata poduzeća temelje na interno konzistentnom skupu projekcija tržišta kapitala, kao i cijelog gospodarstva.

IZ SADRŽAJA • Financijska analiza i pristup • Analiza financijskih izvještaja • Analiza vrijednosnih papira s fiksnim prinosom • Vrednovanje redovnih dionica i potencijalnih prava • Utjecaj analize vrijednosnih papira AUTORI Benjamin Graham David L. Dodd ZNANSTVENI SURADNICI Sidney Cottle Roger F. Murray Frank E. Block SURADNIK Martin L. Leibowitz REDAKCIJA Lidija Dedi PRIJEVOD Mladen Fruk

780 stranica tvrdi uvez

Analiza vrijednosnih papira omogućava donositelju odluke o ulaganju da identificira podcijenjene i precijenjene vrijednosne papire kako bi s najvećom vjerojatnošću postigao željene rezultate.

FINANCIJE

|

3

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement