Page 24

prof. dr. sc. Silvije Orsag prof. dr. sc. Lidija Dedi

Budžetiranje kapitala

BURZE

Procjena investicijskih projekata Budžetiranje kapitala (capital budgeting) stalna je praktična djelatnost u poduzećima i financijskim tvrtkama kojom se rješavaju različiti problemi financijskog odlučivanja. To je ujedno i jedna od najrazvijenijih tehnika financijske analize, ali i nezaobilazan dio bilo kojeg udžbenika financija poduzeća, poslovnih financija ili financijskog menadžmenta, odnosno korporativnih financija. Investicijom se može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Investicija, baš kao i štednja, predstavlja odlaganje, odgađanje potrošnje. Za razliku od štednje kojom se obavlja vremenska alokacija potrošnje, investicija sadrži i određeni rizik u vezi s ostvarivanjem očekivanih učinaka obavljenih ulaganja. Jedna od skupina najsloženijih financijskih odluka svakako je ona o dugoročnom investiranju, u pravilu u realnu poslovnu imovinu. Dugoročne financijske odluke temelje se na specifičnom postupku donošenja poslovnih i financijskih odluka. Radi se o novčani tokovima i oportunitetnim troškovima angažiranja sredstava koji svoj puni izraz dobivaju u konceptu troškova kapitala poduzeća. U skladu sa samim karakteristikama dugoročnih investicija i analitičkim aparatom ocjene njihove financijske efikasnosti može se razraditi i sam postupak budžetiranja kapitala. Ova knjiga nije samo edukativni sadržaj za dodiplomske i poslijediplomske studije, već je i štivo za osposobljavanje praktičara u internoj i eksternoj financijskoj analizi. Knjiga je namijenjena svim studentima ekonomskih škola i fakulteta, investitorima, poslovnim ljudima i drugim zainteresiranim korisnicima  kojima je nužno poznavanje procesa donošenja financijskih odluka o investiranju novca i drugih sredstava u odnosima između proizvođača i potrošača u tržišnom gospodarstvu.

24 |

BURZE

Silvije Orsag Lidija Dedi

Budžetiranje kapitala Procjena investicijskih projekata

2 IZDANJE PROŠIRENO

MASMEDIA®

IZ SADRŽAJA • Pojam budžetiranja kapitala • Postupak budžetiranja kapitala • Procjena investicijskih troškova • Ukupni novčani tokovi projekta • Trošak kapitala • Budžetiranje kapitala u uvjetima rizika • Tri komponente rizika kapitala • Mjerenje rizika kapitala za poduzeća • Tržišni rizik projekata • Budžetiranje kapitala u holding društvu • Valutni rizik i valutni tečajevi • Infrastrukturna ulaganja • Modeli vrednovanja stvarnih opcija • Black-Scholes model i vrednovanje projekta AUTORI prof. dr. sc. Silvije Orsag prof. dr. sc. Lidija Dedi RECENZENTI prof. dr. sc. Zoran Ivanović prof. dr. sc. Janko Tintor

416 stranica tvrdi uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you