Page 22

FINANCIJE

mr.sc. Dubravko Radošević

Konvertibilnost valuta

Knjiga obrađuje pojam i nužne operativne poslove vezane uz konvertibilnost valuta od modaliteta uvođenja konvertibilnosti do konvertibilnosti hrvatske valute. Ti su modaliteti brojni i posljedice ulaze u svaku poru gospodarskog života svake zemlje. Postoje različiti koncepti i stupnjevi konvertibilnosti domaće valute. Potpuna konvertibilnost podrazumijeva neograničenu mogućnost zamjene domaće za ostale valute. Takva zemlja nema nikakve devizne restrikcije i ograničenja u transakcijama s inozemstvom. Postoje i valute koje su potpuno nekonvertibilne. Između tih ekstrema postoji različiti stupnjevi konvertibilnosti domaćih valuta. Uvođenje konvertibilnosti valute u pojedinim zemljama ima više modaliteta od kojih su dva temeljna. Prvi je trenutačno uvođenje konvertibilnosti koji pretpostavlja eksternu ravnotežu. U tom slučaju je potrebno voditi restriktivnu monetarnu i fiskalnu politiku. Cilj je da se izbjegne ciklus “inflacija – devalvacija – inflacija”. Takva makroekonomska politika potiče ulazak inozemnog kapitala i inozemne investicije u zemlju. Druga metoda je uvođenje konvertibilnosti uz primjenu gradualizma. To znači da se u potpunosti uklanjaju devizne restrikcije. U toj metodi postoje dvije varijante konvertibilnosti. Prva varijanta je gradualističko uvođenje uz prethodnu najavu, a druga varijanta je bez prethodne najave od strane nositelja makroekonomske politike. Uvođenje pune eksterne konvertibilnosti hrvatske valute ima znatne implikacije na gospodarske subjekte – poduzeća i banke. Za građane konvertibilnost ima također povoljne učinke. U knjizi je posebno obrađen odnos između konvertibilnosti valute i kliringa i svih restrikcija koje se mogu pojaviti u bilateralnim odnosima pojedinih zemalja.

22 |

FINANCIJE

IZ SADRŽAJA • Vrste i stupnjevi konvertibilnosti • Temeljne značajke konvertibilnosti • Prijelaz iz nekonvertibilnosti u konvertibilnost • Restrikcije po kapitalnim transakcijama • Konvertibilnost valuta i kliring • Barter aranžmani i bilateralizam • Liberalizacija kapitalnih transakcija • Računi rezidenata u konvertibilnim valutama • Direktne investicije u inozemstvo • Interna konvertibilnost hrvatske valute AUTOR mr. sc. Dubravko Radošević UREDNIK Stjepan Andrašić RECENZENTI prof. dr. Gorazd Nikić dr. Stjepan Zdunić  

64 stranice meki uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you