Page 20

FINANCIJE

dr. sc. Boris Vujčić

Euro Europska monetarna unija i Hrvatska

Usporedo s uvođenjem nove europske valute mijenjao se i dotadašnji odnos monetarnih i financijskih pravila pojedinih zemalja EU-a, ali i zemalja kao što je Hrvatska koja sljedeće godine postaje članica EU, tako i zemalja - kandidata i potencijalnih kandidata za ulazak u Uniju. Dakako, Hrvatska ulaskom u Europsku uniju, ulazi i u veliko tržište koje jedinstveno, zajedničko i povezano što traži i harmonizaciju propisa i zakona. Da bi se domaćoj čitalačkoj publici približila ideja europske monetarne unije, njen nastanak, institucije, struktura, značenje za međunarodno financijsko tržište okupili smo nekoliko autora koji različito gledaju na uvođenje eura. Kreditiranje i izdavanje euro denominiranih vrijednosnih papira za zemlju u tranziciju na putu prema EU postaje vrlo privlačno. Novi će tržište olakšati financiranje i restrukturiranje tranzicijskih zemalja poput Hrvatske, naravno uz uvjet da one same zadovolje osnovne kriterije pristupa svjetskom financijskom tržištu. Projekt EMU je podložan i određenim rizicima, poput slabe mobilnosti radne snage, nepotpune usklađenosti gospodarskih ciklusa, mogućih političkih nesuglasica i slično. Budući da je EMU najznačajniji događaj u međunarodnim financijama još od Brettonwoodskog sporazuma, jasno je da će imati značajan utjecaj na druge zemlje EU. Europska monetarna unija također stvara povećani poticaj za investiranje. Taj poticaj je posljedica povećane veličine tržišta i likvidnosti s jedne strane i uklonjenih rizika tečajnih fluktuacija s druge strane. Knjiga Euro objašnjava prije svega poziciju Hrvatske i Europske unije, i to kroz globalno značenje eura, financijska tržišta, pripreme privrednih sustava na novu euro situaciju i budućnost eura. Knjiga ukazuje na komparativne prednosti i moguće teškoće koje će proizaći za hrvatski financijski sustav i cjelokupnu privredu.

20 |

FINANCIJE

IZ SADRŽAJA • Međunarodno značenje eura • EMU – institucionalni i ekonomski aspekti • Kako se pripremamo za euro • Koristi i troškovi EMU • Euro – uspjeh ili neuspjeh • Tržište kapitala • Euro i financijska tržišta • Kako se valute rađaju i umiru • Hrvatska i euro • Budućnost eura UREDNICI dr. sc. Boris Vujčić dr. sc. Slaven Ravlić RECENZENTI dr. sc. Mia Mikić dr. sc. Sandra Švaljek AUTORI Igor Noršić Vedran Šošić Maja Bukovšak Tonči Korunić Velimir Šonje   

220 stranica tvrdi uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement