Page 17

FINANCIJE

dr. sc. Vlado Leko Arnalda Milinović, dipl. oec. Milan Potkonjak, dipl. oec.

Procjena boniteta trgovačkog društva Kako prepoznati poslovnog partnera Informacija o bonitetu poslovnih partnera bitna je pretpostavka za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Ocjenjivanje boniteta stručan je posao koji se temelji na detaljnom studiranju bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom toku, izračunavanju omjera i odnosa. Ovisno o prirodi poslovnih odnosa na temelju analize podataka iz prošlosti i svježih pokazatelja poslovanja procjenjuje se bonitet poslovnog partnera u kraćem budućem razdoblju ili dugoročne perspektive partnera ako se radi o dugoročnim ugovorima. Najkvalitetnije spoznaje o bonitetu moguće je steći na dva temeljna načina. Prvi način je kada sama zainteresirana strana obrađuje opće podatke, standardizirana financijska izvješća i podatke o poslovanju druge osobe. Ovi podaci predstavljaju primarne izvore na čije su objavljivanje poduzeća primorana zakonskim odredbama, uvjetima burzi ili dobrim poslovnim običajima. Drugi je način onaj kada priređene podatke o bonitetu pružaju specijalizirane institucije za procjenu boniteta. To su npr. Standard & Poor, Moody’s, Investor Service, Fitch Investor Service, Wood’s Inc., U knjizi su prikazana dva modela bonitetnih izvještaja koje bez sustezanja primaju međunarodne institucije i inozemna poduzeća, i to bonitetni izvještaj koji izdaje Creditreform i Dun & Bradstreet International. Knjiga Procjena boniteta trgovačkog društva od koristi je svima koji namjeravaju donositi svoje odluke na osnovi analize utemeljene na podacima iz financijskih izvještaja i na njima zasnovanoj ocjeni boniteta.

IZ SADRŽAJA • Standardizacija financijskih podataka • Bilanca • Račun dobiti i gubitka • Izvještaj o novčanom toku • Kolateral – instrumenti osiguranja naplate • Analiza gotovinskog toka • Kontrola administrativnih troškova • Pokazatelji zaduženosti • Koeficijent ubrzane likvidnosti • Obrt zaliha • Novčano pokriće kamata • Odnos akumulacije i realizacije • Novčano pokrivanje dugova AUTORI dr. sc. Vlado Leko Arnalda Milinović, oec. Milan Potkonjak, dipl. oec. UREDNIK prof. dr. sc. Vlado Leko PRILOZI Marijan Frković Milan Komorčec Dimitar Petrov Regina Reutemann

106 stranica meki uvez

Ovaj priručnik koji sustavno izlaže znanje i metode ocjene boniteta poduzeća, predstavlja značajan doprinos praksi tržišnog poslovanja.

FINANCIJE

|

17

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement