Page 113

Naslovi u pripremi Leksikon novinarstva Ante Gavranović Leksikon lovstva Miroslav Kogoj Varaždinski leksikon Stjepan Andrašić Rječnik računovodstva i revizije Lajoš Žager Poslovni rječnik skupina autora | 4. izdanje Procjena vrijednosti poduzeća Silvije Orsag Poslovna etika A. Crane, D. Matten Strategija planiranja u obiteljskim kompanijama John L. Ward Dionički fondovi Guy Fraser Kriza u obiteljskim poduzećima Randel S. Carlock Najbolje investicijske strategije J. Knipper Poslovno pregovaranje i zamke Gotfried Simpke Nautički peljar ur. Mladen Šutej | 2. izdanje Jadranski otoci ur. Nikola Štambak Krk ur. Nikola Štambak Opatija ur. Nikola Štambak Kvarener ur. Nikola Štambak Jadranski otoci ur. Nikola Štambak | 2. izdanje

BESPLATNI TELEFON 0800 300 000 MASMEDIA d.o.o. Baruna Trenka 13 10000 Zagreb, HR e  info@masmedia.hr t  0800 300 000    +385 1 4577400    +385 1 5498999 f  +385 1 4577769   MB 3492567 ŽR 2503007-1100010129 (Volksbank)  

www.masmedia.hr

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement