Page 106

Karlo Rosandić

MADŽARSK O IZDANJE

Hrvatski otoci

IZDAN HRVATSKO

Knjiga objavljuje detaljan prikaz svih naseljenih otoka, brojne karte, planove, 740 fotografija, turističke posebnosti, kulturnu i spomenički baštinu, hotele, mjesta za ronjenje sa školama, marine, vrste vjetrova, floru i faunu i druge pojedinosti i zanimljivosti koje mogu zaintrigirati interes turista.

TURIZAM

Hrvatska ima 718 otoka, 389 hridi i 78 grebena. Obalna crta, dakle, ukupna duljina svih jadranskih obala, uključujući i otoke je 7900 kilometara. Hrvatskoj pripada 32.200 četvornih kilometara Jadrana. More na istočnoj strani Jadrana je izuzetno čisto i bistro. U sjevernom dijelu more je prozirno do 28 metara dubine, a na južnom dijelu čak 56 metara. Prosječna temperatura Jadrana zimi je 15 stupnjeva Celzijusa – ljeti od 22 do 27 stupnjeva Celzijusa. Na hrvatskim otocima su tri nacionalna parka: Brijuni, sa 14 otoka, Kornati koja je naravedenija otočna skupina i nacionalni ark Mljet. Na hrvatskim otocima postoji desetak značajnih i zaštićenih hrvatskih otočnih krajolika. Na otoku Pag nalazi se jedna od najljepših i najvećih plaža na sjevernom Jadranu, pjeskovita uvala Zrče s površinom 150 hektara. Na otoku Brač su dva takva lokaliteta i to: Dolina Blaca i Vidova gora koja ima najveći kompleks autohtonih šuma dalmatinskog crnog bora. Tu je i Kočje na otoku Korčuli, te pojas predivnih plaža na Bolu. Na svim otocima danas živi oko 140.000 stanovnika. Klima je mediteranska s prosječnom temperaturom 17 stupnjeva. Sve to čini Hrvatske otoke primamljivom destinacijom za brojne posjetitelje.

106 |

TURIZAM

JE

IZ SADRŽAJA • Istra, Kvarner • Zadarski otoci • Šibenski arhipelag • Srednja Dalmacija • Jadranske posebnosti • Nenaseljeni otoci • Svjetionici • Marine na otocim • Arhitektura • Fauna AUTOR Karlo Rosandić UREDNIK Karlo Rosandić SURADNIK NA TEKSTU Bruno Sušanj FOTOGRAFIJA Josip Bistrović Karlo Rosandić Drago Havranek Silvestar Kolbas Donat Petricoli Stanko Ferić FOTODOKUMENTACIJA MASMEDIA

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement