Page 102

Mladen Šutej Mladen Gerovac Darko Stipaničev Damir Miloš Milan Ilić

Nautički peljar hrvatskog Jadrana

TURIZAM

Nautički peljar hrvatskog Jadrana urednika Mladena Šuteja, svjetski poznatog hrvatskog nautičara, na 528 stranica te 420 karata i više od 500 fotografija snimljenih iz zraka predstavlja cijelo područje hrvatske obale iz nautičkoga kuta. Nautički peljar striktno poštuje logiku da je svakome tko plovi najvažnije sigurno prići obali i pronaći odgovarajući vez. Da bi se taj manevar, koji je nerijetko stresan zaskipera, obavio što korektnije, ponekad nisu dovoljni samo planovi luka. Radi bolje orijentacije u prostoru, objavljujemo 500 fotografija najzanimljivijih lokacija nautičarima. Za potrebe pripreme organizirano je kompletno fotografiranje Jadrana tako da je svaka lokacija u peljaru popraćena fotografijama snimljenima iz zraka u jednakom stilu. Ove fotografije na kojima je ucrtan i put uplovljavanja u luku ili uvalu nautičarima omogućuju da samu luku točno vizualno predoče i unaprijed isplaniraju ulazak u nju. U knjizi je opisana obala Jadranskog mota, i to od granice sa Slovenijom na sjeveru do Molunta na granici sa Crnom Gorom na jugu. U knjizi su naravno obrađeni i svi otoci hrvatskog unutarnjeg i teritorijalnog mora. Opis raznih lokacija ide u smjeru od sjevera prema jugu Jadranskog mora, i to prvo po kopnu, a zatim pripadajućim otocima, gledajući od kopna prema pučini. Kod opisivanja otoka na prvom je mjestu glavni, odnosno najveći gradić, a zatim ostali, i to u smjeru kazaljke na satu. U ovome peljaru hrvatski je Jadran prikazan vrlo funkcionalno i pregledno – kroz 264 glavne luke, marine i uvale o kojima osim opširnih informacija o prilazu, sidrištima, vezovima, lučkim komunikacijama, podataka o svjetionicima i navigaciji, benzinskim crpkama, opskrbljenosti i zanimljivostima čitatelj može pronaći i fotografije i karte manjih luka i sidrišta u njihovoj neposrednoj blizini što ga izdvaja od ostalih, sličnih izdanja.

102 |

TURIZAM

HRVATSKO IZDANJE

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you