Page 101

prof. dr. Dragutin Horvatić

Spregnute konstrukcije

U građevinskoj su djelatnosti spregnute konstrukcije vrlo raširene i u stalnom usponu, pa ova knjiga korisnicima pruža i dodatna stručna znanja. Tekst je pisan na način koji zadovoljava standarde udžbenika za visokoškolske obrazovne institucije građevinske struke. Knjiga pruža mnogo novih znanja koja se primjenjuju u svjetskoj građevinskoj praksi. Prilikom planiranja vrste konstrukcija u knjizi je naglasak stavljen na najvažnije – a to je sigurnost i odnos cijene materijala i izrade. U općoj tehničkoj terminilogiji pod pojmom “spregnuta konstrukcija podrazumijeva se nosivi dio sastavljen od dvaju posmično povezanih elemenata istovrsnog ili različitog materijala. Tako npr. čelična ploča kolnika mosta povezana s čeličnim punostjenim nosačem čini spregnutu konstrukciju od dva elementa istovrsnog materijala, ali različitih svojstava. Kada je ta ploča armirano betonska i posmično povezana sa čeličnim nosačem, onda govorimo o “spregnutoj konstrukciji “čelik-beton” ili kraće “spregnutom nosaču”. To ima svoju povijesnu podlogu, jer su se prvi spregnuti nosači pojavili upravo na mostovima. Usporedno sa sve bržim razvojem građevinskih materijala kojeg su slijedile norme, tako da danas praktički nema građevine gdje nije primijenjena neka spregnuta knstrukcija. Maštovitošću projektanata i znanjem konstruktora svakodnevno se pronalaze novi oblici sprezanja. Po svojoj stručnosti, kvaliteti sadržaja i suvremenosti – knjiga je izvorna znanstvena i stručna literatura iz područja građevinskih konstrukcija. U knjizi su objavljeni brojni proračuni koji su popraćeni preglednim crtežima. Uz studente knjigu će sigurno koristiti i konstruktori u svakodnevnoj praksi. Rukopis je metodički izvrsno prilagođen sadržaju materije koju obrađuje opisujući postupno kroz poglavlja teme koje prolaze jedna za drugom.

IZ SADRŽAJA • Koncepcija i učinak sprezanja • Konstrukcijski dijelovi nazivlja • Dokazivanje sigurnosti • Osnovno o spregnutom djelovanju • Osnovna svojstva materijala • Statički neodređeni nosači • Utjecaj betona u vlačnoj zoni • Spregnuti stupovi • Centrično opterećeni vitki stupovi • Vertikalni posmik • Spregnute ploče • Sredstva za sprezanja • Posebnosti za mostove • Posebnosti u • konstrukcijama zgrada AUTOR prof. dr. Dragutin Horvatić UREDNIK prof. dr. Milenko Pržulj RECENZENTI prof. dr. Milenko Pržulj prof. dr. Jure Radić prof. dr. Riko Rosman

288 stranica tvrdi uvez

GRAĐEVINARSTVO

|

101

GRAĐEVINARSTVO

ČELIK – BETON

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement