Page 100

GRAĐEVINARSTVO

prof. dr. sc. Petar Đukan mr. sc. Saša Đukan

Katalog standardnih opisa radova u cestogradnji Katalog standardnih opisa radova u cestogradnji Ovaj katalog priređen je tako da šifra ili kod pojedine vrste rada – stavke troškovnika – odgovara šifri OTU, a da se u nastavku logično grana, detaljno prema različitim podvrstama. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (OTU), IGH Zagreb, propisuju uvjete izvedbe, kontrole i obračuna pojedinih vrsta radova na izgradnji cesta. Prema OTU stručnjaci Instituta građevinarstva Hrvatske, izradili su standardne troškovničke opise svih radova predviđenih uvjetima (stavke troškovnika) i time pomogli da se: •

svi radovi na cestama predviđeni tehničkom dokumentacijom jednoznačno opišu i specificiraju,

istovrsno opiše svaki rad na cestama (troškovničke stavke) bez obzira na to koji stručnjak ili biro izrađuje tehničku dokumentaciju,

da se pojadnostavne svi poslovi na kalkulacijama, mjesečnim i konačnim obračunima, analizama i statistici te studijama

Uz knjigu moguće je kupiti i softverski paket (CD-ROM).

100 |

GRAĐEVINARSTVO

IZ SADRŽAJA • Pripremni radovi • Zemljani radovi • Odvodnja • Potporni i obložni radov • Nosivi slojevi kolničke konstrukcije • Asfaltni kolnički zastor • Betonski radovi • Cestovni radovi • Oprema ceste  AUTORI prof. dr. sc. Petar Đukan, dipl. ing. građ. mr. sc. Saša Đukan, dipl. ing. građ. RECENZENTI Ivan Banjad, dipl. ing. građ. Mario Crnjak, dipl. ing. građ. Radovan Simović, dipl. ing. građ. Aleksej Dušek, dipl. ing. građ. Mijo Ereš, dipl. ing. građ. Borislav Brnić, dipl. ing. građ. Tomo Perić, dipl. inž. građ. Mario Erdelji, dipl.ing. građ. KOAUTORI Darko Velan, dipl. ing. građ. Gordana Uzelac Trogrlić, dipl. ing.građ. Darko Šarić, dipl. inžg. građ. Dominik Stamać, dipl. ing. prom. LIKOVNO RJEŠENJE Ela Dokonal, dipl. ing. arh. LEKTURA Antonija Jurić

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement