Page 10

FINANCIJE

Drzavna_revizija.ai

07.04.2009

16:26:34

dr. sc. Verica Akrap Biserka Čoh Mikulec, dipl. oec. mr. Vesna Kasum Hrvoje Kordić, dipl. iur. Šima Krasić, dipl. oec. i drugi

Državna revizija Javni sektor podliježe državnoj reviziji koja revidira sve državne financijske aktivnosti. Ova knjiga bavi se problematikom državne revizije kao jedne od temeljnih pretpostavki uspješnog upravljanja i odlučivanja u javnom sektoru. Financijski izvještaji jesu konačan produkt računovodstvenog informacijskog sustava temeljem kojih javni menadžment dobiva određene informacije. Informacije će biti podloga i pretpostavka donošenja određenih poslovnih odluka ovisi o prvom redu o korisniku tih informacija, ali istodobno i o kvaliteti računovodstvenih informacija. Ova knjiga bavi se problematikom državne revizije kao jedne od temeljnih pretpostavki uspješnog upravljanja i odlučivanja u javnom sektorua ujedno i prva knjiga na našim prostorima koja se isključivo bavi državnom revizijom kao jednom od najznačajnijih aspekata cjelokupne revizijske djelatnosti. Pojam revizije potječe od latinskog pojma “revidere”, što znači ponovno vidjeti, i u skladu s tim revizija predstavlja “naknadni pregled i preispitivanje poslovnog procesa i stanja”..Tko su korisnici revizorova izvješća koja su integralni dio financijskih izvještaja. Kratko rečeno, uloga revizora sastoji se od zaštite interesa vlasnika kapitala, zatim stvaranja realne i objektivne informacijske podloge za upravljanje i pomoći u pribavljanju dodatnog kapitala. Revizija je značajna i s aspekta države. Utvrđivanje objektivnog i realnog stanja u poslovanju svakog poduzeća važno je i s aspekta fiskalne politike. Neadekvatno računovodstvo i netočno izvještavanje uvjetuje gubitke i neefikasnost. Ovlašteni javni računovođa je veza povjerenja između ljudi u poduzeću i izvan poduzeća. Knjiga je ponajprije namijenjena svima onima koji su na bilo koji način upućeni na državnu reviziju. Nadalje, važno je istaknuti kako je knjiga namijenjena i studentima ekonomskih i drugih poslovnih škola.

10 |

FINANCIJE

Državna

revizija Redakcija: Šima Krasić, Lajoš Žager

Autori: Verica Akrap, Biserka Čoh Mikulec, Vesna Kasum, Hrvoje Kordić, Šima Krasić, Ivana Mamić Sačer, Lidija Pernar, Nediljka Rogošić, Jozo Serdarušić, Sanja Sever, Lajoš Žager

IZ SADRŽAJA • Pojam, uloga, metode i vrste revizija • Temeljne pretpostavke državne revizije • Organizacija državne revizije • Načela, standardi i vrste revizije • Proces revizije • Financijska neovisnost • Identificiranje pokazatelja zloupotrebe AUTORI dr. sc. Verica Akrap Biserka Čoh Mikulec, oec. mr. Vesna Kasum Hrvoje Kordić, dipl. iur. Šima Krasić, dipl. oec. dr. sc. Ivana Mamić Sačer mr. sc. Lidija Pernar mr. sc. Nediljko Rogošić mr. Jozo Serdarušić mr. sc. Sanja Sever prof. dr. sc. Lajoš Žager UREDNIK Vjeran Andrašić REDAKCIJA Šima Krasić, dipl. oec. dr. sc. Lajoš Žager RECENZENTI Vlado Leskovar Boris Tušek 

520 stranica tvrdi uvez

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Masmedia Katalog Izdanja  

Najopsežniji i najrelevantniji katalog poslovne literature.

Advertisement