Page 1

# 26 - IV Edition 2009

m

+

allorca

La màgia de Fornalutx - Vestit de pagès - Paquita Tomás - Puding de Coco Oli d’oliva Aubocassa - Ruta de l’oli - Jorge Lorenzo - Cova des Pas de Vallgornera Excursió a Cabrera - Cicloturisme: Cala Pi - Mussol reial - Gatova Vera

masmallorca.esmasmallorca.es


masmallorca.es mallorca Edició: Edita: CIF: Tel.: Mòbil: Fax:

26 Revista Más Mallorca S.L. B57547317 971 669 551 658 030 133 971 575 211

Art: Director: Col·laboren:

Maria Victoria Sintes Jaume Estévez Marga Albertí, Sinto Sanz Jorge Lorenzo, Paquita Tomás Guiem Mulet, Miquel Julià Xisco Munar, Lluis Parpal Cati Font, Mateu Reus

Traduccions:

Judith Kraus & Rachel Spencer

Depòsit Legal: Direcció postal:

@ E-mails: Publicidat: Redacció: Informació:

6 - 11 12 - 15 16 - 19 20 - 21 22 - 27 28 - 33

P.M. 3158/2006 Carrer Melià 44 07620 Llucmajor Mallorca, Illes Balears

publicidad@masmallorca.es redaccio@masmallorca.es info@masmallorca.es

La màgia de Fornalutx Vestit de pagès

The magic of Fornalutx Die Magie von Fornalutx

Typical dress of Mallorca Die typisch mallorquinische Tracht

Entrevista Paquita Tomás Puding de Coco

Coconut pudding Kokospudding

Oli d’oliva Aubocassa Ruta de l’oli

Interview Paquita Tomás Interview Paquita Tomás

Aubocassa Olive Oil Olivenöl Aubocassa

Olive oil route Die Route des Öls


34 - 35 36 - 41 42 - 45 46 - 51 52 - 55 56 - 61 62 - 68

Mapa de Mallorca

Mallorca map Mallorca Karte

Entrevista Jorge Lorenzo

Interview Jorge Lorenzo Interview Jorge Lorenzo

Cova des Pas de Vallgornera Excursió a Cabrera

Pas de Vallgornera Cave Die Höhle

Cabrera National Park Das Naturschutzgebiet Cabrera

Cicloturisme: Cala Pi

Cycle tourism Routes: Cala Pi Fahrradtouren: Cala Pi

Mussol reial -Gatova Vera

Long-Eared Owl - Gatova Vera Der Uhu - Gatova Vera

Recomanacions i anuncis

Ads and recommendations Empfehlungen und Anzeigen

Església de Moscari - Moscari Church - L - Pinder

Ses Paises, Artà - L - Pinder


Mercats, fires i festes Markets and Fairs / Märkte und Messen

MERCATS SETMANALS:

AGOST

Dilluns / Lunes

Divendres / Viernes

1 al 30 Palma:

Caimari, Calvià, Lloret de Vistalegre, Manacor, Mancor de la Vall, Montuïri. Palma: Plaça Major (mercat d’artesans, excepte els mesos de gener i febrer).

Algaida, Binissalem, Can Picafort, Inca, Llucmajor, Maria de la Salut, es Pont d’Inca (Marratxí), Son Carrió, (Sant Llorenç des Cardassar), Son Ferrer (Calvià), Son Servera. Palma: Plaça Major (mercat d’artesans), la Vileta.

EXPOSICIONS Maria Lluïsa aguiló

Dimarts / Martes Alcúdia, s’Alqueria Blanca s’Arenal, Artà, Campanet, Galatzó, Llubí, Pina (Algaida), Porreres, Portocolom (Felanitx), Santa Margalida. Palma: Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina.

Dimecres / Miércoles Andratx (els no festius), sa Cabana (Marratxí), Capdepera, Colònia de Sant Jordi, Llucmajor, Petra, Port de Pollença (Pollença), Santanyí, Selva, Sencelles, Sineu, Vilafranca. Palma: s’Arenal, es Coll d’en Rabassa, Son Roca.

Dijous / Jueves S’Arenal (Llucmajor), Ariany, Calonge (Santanyí), Campos, Consell, Inca, Pòrtol, Ses Salines, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar. Palma: Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina.

Dissabte / Sábado Alaró, Badia Gran (Llucmajor), Búger, Bunyola, Cala Rajada (Capdepera), Campos, Costitx, Esporles, s’Horta (Felanitx), Lloseta, Magaluf (Calvià), Manacor, Portocolom (Felanitx), Santa Eugènia, Santa Margalida, Santanyí, Sóller. Palma: Baratillo (avingudes), Pere Garau, Santa Catalina, Son Ferriol, Plaça Major.

Diumenge /Domingo Alcúdia, Consell, Felanitx, Inca, Llucmajor, Muro, Sa Pobla, Pollença, Portocristo, Santa Maria, Valldemossa.

Obra Cultural Balear

(Ses Voltes, Parc de la Mar s/n)

1 al 28 Cala Sant Vicenç EXPOSICIÓ Laure Bury en el Hotel Cala Sant Vicenç

06 al 30/10 Andratx: EXPOSICIÓ Black Hole CCA ANDRATX (C/ Estanyera, 2; Andratx)

8 Sant Llorenç: XIII FIRA NOCTURNA A S’ESTACIÓ

8 Can Picafort III FIRA NOCTURNA d’Agricultura Ecològina

14 Son Macià XXV FIRA NOCTURNA DE SON MACIÀ (agrícola, ramadera, artesanal i Producte Balear)

14 Maria de la Salut: V FIRA NOCTURNA d’Oficis Tradicionals

15 s’Illot (Manacor): III FIRA NOCTURNA (artesanal, comercial, artística)


Agenda / Diary / Veranstaltungskalender 17 Palma:

29 Palma:

13 Cas Concos (Felanitx):

RECORREGUT “Estilística dels Llits ciutadans”. Dirigit per Biel Barceló Català. (17’30h Can Weyler)

AGRORUTES: Forn de la Glòria i Forn de la Pelleteria (10’00H Can Weyler)

FIRA DE SANT NICOLAU (agrícola, industrial i artesanal)

18, 19 y 20 Menorca: III Scooter Run Menorca

22 Consell: FIRA NOCTURNA (mercat artesanal)

23 Felanitx:

SETEMBRE 5 Lloret de Vistalegre:

FIRA DE SANT AGUSTÍ (agrícola, industrial i artesanal)

FESTA DES SEQUER (agrícola i artesanal de productes amb figues)

25 Porto Cristo:

5 Palma.

NIT DE RENOU COL•LECTIU Funk, soul, reggae i rock : The Apples, Fiyahman Livity i Rock’e’fort (22’00h)

30ª VOLTA NOCTURNA INTERNACIONAL A MALLORCA (21’00h delante el “Corte Inglés” de avenidas)

28 Maria de la Salut:

19 Petra: SA FIRA (artesanal, cossiols, articles de regal i altres)

20 Alaró: FIRA GREMIAL (artesanal)

20 Manacor: FIRA DE SETEMBRE (artesanal, comercial, industrial i Producte Balear)

V FIRA NOCTURNA DE PRODUCTES AUTÒCTONS (artesanal)

5 i 6 Vilafranca.

Del 25 al 27 Binissalem:

FIRÓ DEL MELÓ (artesanal i de productes locals)

FIRA DES VERMAR FIRA DES VI (elaboració de vins)

28 Cala Mendia (Manacor):

12 Artà:

II FIRA DE CALA ANGUILA, CALA MENDIA I S’ESTANY D’EN MAS (artesanal i ecològica)

FIRA ALTERNATIVA/FIRONET (comerços i entitats alternatives)

26 Maria de la Salut:

12 i 13 Port de Pollença:

27 Felanitx:

FIRA DE LA MAR (pescadors, restauració, indústria i artesans d’articles de la mar)

FIRA DE SANT MIQUEL (agrícola, industrial i artesanal)

13 Artà: FIRA D’ARTÀ (agrícola, ramadera, artesanal i industrial)

V FIRA NOCTURNA D’ÈPOCA

29 Llucmajor: PRIMERA FIRA, FIRA DE SANT MIQUEL (artesanal)

masmallorca.es mas masmallorca mallorca.es 5


Llocs amb encant

6

masmallorca.es .es


LLOCS AMB ENCANT: Fornalutx

La màgia de Fornalutx Fornalutx és un petit municipi situat en el centre

tidiana, figures antropomòrfiques i zoomòrfiques i

de la Serra de Tramuntana, en una profunda vall si-

temes religiosos. Tenen una funció decorativa però

tuada entre el Puig Major i Sóller. Els seus orígens

també valor simbòlic, ja que el seu objectiu era de-

es remunten a l’Edat Mitjana, quan era una alque-

fensar la casa i als seus habitants de les desgràcies.

ria mora, com indiquen els seus carrers estrets, empedrats i de traçat irregular. La seva denomi-

La història de Fornalutx ha estat sempre lligada a

nació deriva de ‘fornal’ o ‘ferreira’, amb el sufix

la de Sóller, poble amb què va formar un únic muni-

‘utx’, topònim mossàrab del sufix romànic ‘ucem’.

cipi fins a l’any 1837. Fins a l’adveniment del turisme de masses en els anys 60, el motor de l’economia

El poble conforma un conjunt històric i paisatgístic

era el cultiu del taronger i l’olivera. Ja abans ha-

de gran bellesa. Ha rebut per aquest motiu diversos

vien arribat artistes i intel·lectuals europeus fasci-

premis, l’últim el 1995, quan el Grup d’Ornitologia

nats per la bellesa del lloc i la forma de vida sen-

Balear li va concedir el Premi Alzina. La Casa de la

zilla dels seus habitants, i molts van instal·lar allà

Vila, una torre de defensa construïda el segle XVII,

la seva residència definitiva. Avui l’activitat turística

és un dels edificis destacats i se situa a l’entrada

està lligada al mercat de segones residències i ho-

del poble. L’art popular té una esplèndida mani-

tels rurals instal·lats en antigues cases restaurades.

festació a les teules pintades. Aquest costum es va difondre el segle XVI i és a la Vall de Sóller on es

Per als aficionats al senderisme hi ha diverses ru-

compten més edificis amb aquests ornaments, 56 a

tes d’interès, com la de Sóller a Fornalutx pel Mira-

Sóller i 28 a Fornalutx. Les teules es pinten amb mo-

dor de Ses Barques, o la del Camí de Sa Figuera, que

tius geomètrics i vegetals, escenes de la vida quo-

uneix Fornalutx i el Port de Sóller.


SITIOS CON ENCANTO: Fornalutx

La magia de Fornalutx Fornalutx es un pequeño municipio emplazado en el

tropomórficas y zoomórficas y temas religiosos. Tienen

centro de la Serra de Tramuntana, en un profundo valle

una función decorativa pero también valor simbólico,

situado entre el Puig Major y Sóller. Sus orígenes se re-

ya que su objetivo era defender la casa y a sus habitan-

montan a la Edad Media, cuando era una alquería mora,

tes de las desgracias.

como indican sus calles estrechas, empedradas y de trazado irregular. Su denominación deriva de ‘fornal’ o ‘ferreira’, con el sufijo ‘utx’, topónimo mozárabe del sufijo románico ‘ucem’.

La historia de Fornalutx ha estado siempre ligada a la de Sóller, pueblo con el que formó un único municipio hasta el año 1837. Hasta el advenimiento del turismo de masas

El pueblo conforma un con-

en los años 60, el motor de la eco-

junto histórico y paisajístico de

nomía era el cultivo del naranjo y

gran belleza. Ha recibido por

el olivo. Ya antes habían llegado

este motivo varios premios, el

artistas e intelectuales europeos

último en 1995, cuando el Grup

fascinados por la belleza del lu-

d’Ornitologia Balear le concedió

gar y la forma de vida sencilla

el Premi Alzina. La Casa de la Villa, una torre de defensa construida en el siglo XVII, es uno de los edificios destacados y se sitúa a la entrada del pueblo. El arte popular tiene una espléndida manifes-

de sus habitantes, y muchos instalaron allí su residencia definitiva. Hoy la actividad turística está ligada al mercado de segundas residencias y hoteles rurales instalados en antiguas casas restauradas.

tación en las tejas pintadas. Esta costumbre se difundió en el siglo XVI y es en el Valle de Sóller donde se cuen-

Para los aficionados al senderismo hay varias rutas

tan más edificios con estos adornos, 56 en Sóller y 28 en

de interés, como la de Sóller a Fornalutx por el Mirador

Fornalutx. Las tejas se pintan con motivos geométricos

de Ses Barques, o la del Camí de Sa Figuera, que une

y vegetales, escenas de la vida cotidiana, figuras an-

Fornalutx y el Puerto de Sóller.

8


PLACES OF SPECIAL INTEREST: Fornalutx

THE MAGIC OF FORNALUTX

The town constitutes a historic and natural centre of great beauty. La Casa de la Villa and the 17th century defence tower stand out. Popular art is in evidence in the form of painted tiles. A widespread custom in the 16th century, they have a dual decorative and symbolic function: they were designed to defend the house and its inhabitants from misfortune.

Municipality of the Tramuntana sierra, located in a deep valley between Puig Major and Sóller. Its

Fornalutx’s history is linked that that of Sóller

origins trace back to the Middle Ages, when it was

where, until the sixties, the cornerstone of the

a Moorish farming community, which explains its

economy was the cultivation of oranges and olives.

narrow streets, cobblestones and random layout.

Long before, European artists and intellectuals had

Its name comes from “fornal” or “ferreria”, me-

arrived, drawn by the beauty of the place, and many

aning a “blacksmith’s forge”, with the Mozarabic

established a permanent seat of residence here. To-

toponym suffix ‘utx’ added, itself a derivative of

day, tourist activity comprises essentially of second

the Latin suffix “ucem”.

homes and rural hotels set in restored houses from centuries gone by.


REIZVOLLE ORTE: Fornalutx

Die Magie von Fornalutx

Dieses Dorf in der Sierra de Tramuntana befindet sich in einem tief gelegenen Tal zwischen Puig Major und Sóller. Die Geschichte des Dorfes beginnt im Mittelalter. Zu jener Zeit war es eine maurische Alquería (Ansammlung von Bauernhöfen), worauf die engen, gepflasterten und unregelmäßig angelegten Straßen hinweisen. Der Name rührt von den Wörtern „fornal“ oder „ferreira“ (Ofen oder Schmiede) her und das Suffix „utx“, das vom lateinischen „ucem“ abstammt, ist eine mozarabische Ortsbezeichnung. Das Dorf wartet mit einem bezaubernden historischen Ortskern auf und liegt in eine wunderschöne Landschaft eingebettet. Besonders sehenswert ist das Gebäude „Casa de la Villa“ und der Verteidigungsturm aus dem 17. Jahrhundert. Ein Stück Handwerkskunst lässt sich in den bemalten Ziegeln bewundern. Dieser Brauch hat sich im 17. Jahrhundert verbreitet. Die Ziegel haben nicht nur einen dekorativen, sondern auch einen symbolischen Charakter, denn sie sollten die Häuser beschützen und die Bewohner vor Unheil bewahren. Die Geschichte von Fornalutx ist mit der von Sóller verbunden, denn bis in die 60er Jahre trieb der Anbau von Orangen und Oliven hier die Wirtschaft an. Früher fühlten sich Künstler und Intellektuelle aus ganz Europa von der Schönheit des Ortes angezogen und viele ließen sich hier nieder. Heute beruhen die touristischen Einnahmequellen vor allem auf den Zweitwohnsitzen und Landhotels, die in alten, restaurierten Häusern eingerichtet wurden.

masmallorca.es .es

11


CULTURA

El vestit de pagès és una part important de la història i la cultura de Mallorca. Anomenat ‘vestit de pagès’ o ‘vestit a l’ample’, el que ha arribat fins a finals del segle XIX i principis del XX és resultat d’una evolució contínua en la forma de vestir dels mallorquins, però ja molt reduït quant a diversitat de peces, teixits, calçat, joies i altres complements. Es tracta de la típica indu-

‘ Vestit de pagès ’, el vestit típic de Mallorca

mentària que el poble imita de les classes socials altes. En molts casos, és la vestimenta de festa o de cerimònies conservada de generació en generació fins a gairebé el final del segle passat entre les famílies econòmicament pobres, mentre que la indumentària dels senyors i els burgesos evoluciona ràpidament. El vestit masculí consisteix bàsicament en calçons a l’ampla lligats amb cordill a la cintura i els genolls, falques, faixa per protegir l’esquena i als plecs del qual se solia ocultar la butxaca, camises que antigament eren d’una sola peça, guardapit o jaqueta, capa o capot d’abric, i com a calçat espardenyes i albarques. Els homes portaven barrets de tot tipus i mocadors, de vegades lligats sota el barret, per

i estufadors. Per subjectar-se el

classe social, des de tela de batista,

al coll o com a peça d’abric. Per

cabell les dones utilitzaven cò-

cotó blanc o brocat fins a llana, pèl

la seva part, els menestrals o ciu-

fies (cambuix) de tela fina que de

de camell, mussolina, indiana (cotó

tadans no portaven mai calçons a

vegades arribaven a tapar l’escot

estampat), estamenya o franel·la,

l’ample, sinó que usaven els deno-

(volant). Una peça molt popu-

entre molts d’altres. Quant a les

minats calçons a la justa.

lar va ser el ‘rebosillo’, que amb

joies -en aquell temps una part in-

El vestit femení es compòn de

forma de campana cobria el cap

dispensable de la indumentària-, les

gipó, faldons gruixos per a hivern

i arribava fins a gairebé la cintu-

que més s’han popularitzat fins als

i més fins per a l’estiu, faldetes

ra. El calçat típic consistia en al-

nostres dies són les del segle XVIII:

de vestir o d’abric, mitges més o

barques, espardenyes i sandàlies.

cordonet, botonadures, reliquiaris,

menys llargues, enagües, cossets

Els teixits variaven segons l’època i la

encreuaments i rosaris.

12


‘Vestit de pagès’, el traje típico de Mallorca

CULTURA

El traje de payés es una parte importante de la historia y la cultura de Mallorca. Llamado ‘vestit de pagès’ o ‘vestit a l’ample’, el que ha llegado hasta finales del siglo XIX y principios del XX es resultado de una evolución continua en la forma de vestir de los mallorquines, pero ya muy reducido en cuanto a diversidad de piezas, tejidos, calzado, joyas y otros complementos. Se trata de la típica indumentaria que el pueblo imita de las clases sociales altas. En muchos casos, es la vestimenta de fiesta o de ceremonias conservada de generación en generación hasta casi el final del siglo pasado entre las

El traje femenino se compone de

familias económicamente pobres,

jubón (gipó), faldones gruesos para

Los tejidos variaban según la

mientras que la indumentaria de

invierno y más finos para el verano,

época y la clase social, desde tela

los señores y los burgueses evolu-

‘faldetes’ de vestir o de abrigo, me-

de batista, algodón blanco o bro-

ciona rápidamente.

dias más o menos largas, enaguas,

cado hasta lana, pelo de camello,

corpiños y miriñaques (‘estufa-

muselina, indiana (algodón estam-

El traje masculino consiste bási-

dors’). Para sujetarse el cabello las

pado), estameña o franela, entre

camente en pantalones bombachos

mujeres utilizaban cofias (cambuix)

muchos otros. En cuanto a las joyas

(‘bufes o a l’ampla’) atados con

de tela fina que a veces llegaban a

-en aquel tiempo una parte indis-

cordel a la cintura y las rodillas,

tapar el escote (volant). Una pieza

pensable de la indumentaria-, las

calzas, faja para proteger la es-

muy popular fue el ‘rebosillo’, que

que más se han popularizado hasta

palda y en cuyos pliegues se solía

con forma de campana cubría la ca-

nuestros días son las del siglo XVIII:

ocultar la faltriquera, camisas que

beza y llegaba hasta casi la cintura.

cordoncillo, botonaduras, relica-

antiguamente eran de una sola

El calzado típico consistía en albar-

rios, cruces y rosarios.

cas, espardenyes y sandalias.

pieza, guardapecho o chaqueta, capa o capote de abrigo, y como calzado espardenyes y albarcas. Los hombres llevaban sombreros de todo tipo y pañuelos, a veces atados bajo el sombrero, para el cuello o como pieza de abrigo. por su parte, los menestrales o ciudadanos no llevaban nunca calzones bombachos, sino que usaban los denominados calzones justos (calçons a la justa)

masmallorca.es

13


CULTURE

‘Dress of the countryman’ typical dress of Mallorca Traditional dress plays an impor-

countryman” or “baggy dress”, it

skilled workers or citizens wore a

tant role in Mallorca’s history and

is the typical clothing worn by the

type of hose.

culture. Known as the “dress of the

general population in imitation of

Female dress comprised of a

the upper classes. It is often the

type of doublet, thick skirts for the

attire donned for festivals or tra-

winter, thinner ones for the sum-

ditional ceremonies, passed down

mer, dress or outer skirts, stockings

from generation to generation un-

of varying lengths, petticoats, bo-

til nearly the end of last century in

dices and crinolines. For the hair,

poorer families.

they wore caps made from a fine

The male dress consists of loosefitting trousers tied with rope at

14

material that sometimes reached the neckline.

the waist and knees, breeches, a

In terms of jewellery, at that

wide belt to protect the back, sin-

time an indispensable part of a

gle-piece shirt, a waistcoat or jac-

person’s attire, the items that

ket, warm cape or cloak, “espar-

were the most popular until pre-

denyes” or “albarca” single-piece

sent day are those from the 18th

footwear. They wore hats of all

century: cording, silver button

kinds and neckerchiefs worn either

detail, lockets, crosses and rosary

round the neck or shoulders. The

beads.


KULTUR

„Vestit de pagès” – Die typisch mallorquinische Tracht Die mallorquinische Bauerntracht

wurde bis Ende des vergangenen

teiligen Hemd, einer Weste oder

spielt in der Geschichte und Kultur

Jahrhunderts von den Familien au-

Jacke, einer Capa oder einem

von Mallorca eine wichtige Rolle.

fbewahrt und stets an die folgende

Umhang sowie Espandrillo-Sandalen

Die sogenannte „vestit de pagès”

Generation weitervererbt.

und dem traditionellen Schuhwerk

oder „vestit a l’ample” ist die tradi-

Die Männertracht besteht aus

aus Albarca. Dazu werden allerlei

tionelle Tracht, welche die Landbe-

Pluderhosen, die mit einer Kor-

Hüte getragen und Tücher um den

völkerung der Kleidung der Obers-

del an der Hüfte und an den Knien

Hals gebunden oder als Teil des

chicht nachempfunden hat. Die

zusammengehalten werden sowie

Mantels verwendet. Die Handwer-

Festtracht, die an Feierlichkeiten

Kniehosen, einem Hüftgürtel zur

ker und alle restlichen Bürger ben-

und Zeremonien getragen wurde,

Schonung des Rückens, einem ein-

utzten die so genannten „calzones justos“, eine Art enge Kniehose. Die weibliche Tracht besteht aus einem Trägerkleid, einem warmen Winter- oder einem leichteren Sommerrock, den sogenannten „Faldetes“ (Kleider und Überröcke),mehr oder weniger langen Strümpfen, einem Unterrock, einer Korsage und einem Reifrock. Um das Haar zusammenzuhalten wurden Hauben aus feinem Stoff benutzt, die den Ausschnitt bedeckten. Schmuckstücke

waren

in

der

damaligen Zeit ein wesentlicher Bestandteil der Kleidung. Gimpen, Knopfgarnituren, Reliquienschreine, Kreuze und Rosenkränze stammen aus dem 18. Jahrhundert und sind auch heute noch sehr beliebt.

15


: s á m o T Paquita naturalitat”

Gastronomia

a v e m a l n e u a “El meu èxit r Des de que el 1998 es va presentar al concurs d’Antena 3 “Un menú de 7 estrellas”, Paquita Tomás no ha parat. Llavors es guanyava la vida com a professora de pintura, activitat que va aparcar en favor de la qual ocupa tot el seu temps: la cuina. El gran periodista Jesús Hermida va dir d’ella que “enamorava la càmera” i ha de ser cert; després de guanyar el concurs -que li va proporcionar tota classe de premis, entre ells un apartament a Torrevieja, tot un clàssic,- va passar a Telenova, on va participar en el programa “Planta Baixa”, que es gravava al seu propi domicili amb trucades en directe dels espectadors. A partir de 2000 va passar a “Última Hora Radio” i el 2005 va fer el salt a IB3 Televisió. El seu programa, “Sa bona cuina de Paquita Tomás”, acumula ja 1.500 emissions i és un dels més vistos de la cadena autonòmica. On radica l’èxit de la cuinera més mediàtica de les Balears? El revela ella mateixa: “en la meva naturalitat”, assegura. “La gent el mateix em veu com una àvia, una mare o una mestressa de casa. I el meu mallorquí és el de tota la vida perquè m’entengui tot el món, amb el permís dels lingüistes del programa,” somriu. Als seus 65 anys, aquesta dona treballadora fins a la hiperactivitat dorm només tres hores al dia - a l’una de la nit ja estic desperta i escoltant la radio”,- i a les 7 del matí ja està llesta per anar a l’estudi de televisió. La grabació del programa li ocupa fins a l’hora de menjar i pels horabaixes, de 4 a 9, treballa a la seva casa amb l’ordinador preparant el programa del dia següent. També atén els fans que li envien

16

correus electrònics des de qualsevol part del món. La seva secretària respon als que arriben de Mallorca, però ella s’encarrega personalment de contestar els que rep de Mèxic, Àustria, Argentina, “ja que es molesten a escriure des de tan lluny”, comenta. Als 15 anys, Paquita Tomás va escriure el seu primer receptari de cuina. Cinquanta anys després, es permet el luxe d’elegir els treballs que vol fer. Acaba de publicar un llibre i en té acabat un altre sobre trucs i un altre més sobre anècdotes de la gastronomia del segle XVII. En cartera té previstes aparicions puntuals en altres programes de la televisió autonòmica, a més de seguir amb el seu propi, sens dubte. Fins quan? Mentre el cos aguanti i l’audiència respongui. Per ara ja té emissions gravades fins a 2010.


Gastronomia Paquita Tomás: “Mi éxito radica en mi naturalidad” Desde que en 1998 se presentó al concurso de Antena 3 “Un menú de 7 estrellas”, Paquita Tomás no ha parado. Entonces se ganaba la vida como profesora de pintura, actividad que aparcó en favor de la que ocupa todo su tiempo: la cocina. El gran periodista Jesús Hermida dijo de ella que “enamoraba a la cámara” y debe ser cierto; después de ganar el concurso -que le proporcionó toda clase de premios, entre ellos un apartamento en Torrevieja, todo un clásico,- pasó a Telenova, donde participó en el programa “Planta Baixa”, que se grababa en su propio domicilio con llamadas en directo de los espectadores. A partir de 2000 pasó a Última Hora Radio y en 2005 dio el salto a IB3 Televisió. Su programa, “Sa bona cuina de Paquita Tomás”, acumula ya 1.500 emisiones y es uno de los más vistos de la cadena autonómica.

¿Dónde radica el éxito de la cocinera más mediática de Baleares? Lo desvela ella misma: “en mi naturalidad”, asegura. “La gente lo mismo me ve como una abuela, una madre o un ama de casa. Y mi mallorquín es el de toda la vida para que me entienda todo el mundo, con el permiso de los lingüistas del programa”, sonríe. A sus 65 años, esta mujer trabajadora hasta la hiperactividad duerme sólo tres horas al día -”a la una de la noche ya estoy despierta y escuchando la radio”,- y a las 7 de la mañana ya está lista para ir al estudio de televisión. La grabación del programa le ocupa hasta la hora de comer y por las tardes, de 4 a 9, trabaja en su casa pegada al ordenador preparando el programa del día siguiente. También atiende a los fans que le envían correos electrónicos desde cualquier parte del

mundo. Su secretaria responde a los que llegan de Mallorca, pero ella se encarga personalmente de contestar los que recibe de México, Austria, Argentina, “ya que se molestan en escribir desde tan lejos”, comenta. A los 15 años, Paquita Tomás escribió su primer recetario de cocina. Cincuenta años después, se permite el lujo de elegir los trabajos que quiere hacer. Acaba de publicar un libro y tiene acabado otro sobre trucos y otro más sobre anécdotas de la gastronomía del siglo XVII. En cartera tiene previstas apariciones puntuales en otros programas de la televisión autonómica, además de seguir con el suyo propio, por supuesto. ¿Hasta cuándo? Mientras el cuerpo aguante y la audiencia responda. Por ahora ya tiene grabadas emisiones hasta 2010.

masmallorca.es

17


“My success ” s s e n l a r u t a n y lies in m

After winning the Antena 2 cooking competition in 1998, she moved to Telenova, where she took part in the “Planta Baixa” programme. In 2000, she moved to Última Hora Radio and in 2005 made the leap to IB3 Televisió. Her programme, “Sa bona cuina de Paquita Tomás”, has some of the highest ratings of the regional channel. What lies behind the success of the most broadcasted chef in the Balearic Islands? She herself asserts that it lies in her “naturalness”. “People see me as a grandmother, a mother or a housewife”. At 65, this working woman sleeps just three hours a day -”at one o’clock at night I’m already awake and listening to the radio”, she says- and by 7 in the morning she’s ready to go to the television studios. She also replies to her fans, who send her emails from all over the world.

Paquita T

At 15, she wrote her first collection of recipes. She has recently published a book and has finished another about tricks of the trade and another and other, a compilation of anecdotes relating to 17th century gastronomy. She has

various appearances scheduled on other regional television programmes, as well as continuing with her own. Until when? For as long as the body holds up and the audience remains keen. For now, she has programmes pre-recorded until 2010.

CONFECCIÓN DE CORTINAS, ESTORES, ROPA DE CAMA

Tel. 871 702 511 - 686 897 278 - Hermanos Garcia Peñaranda Nº1 A Bajos - 07010 Palma, Spain

18


Paquita Tomás: „Mein Erfolg liegt in der Natürlichkeit!”

Tomás:

Gastronomy - Gastronomie

Nachdem sie sich 1998 im Kochwettbewerb von Antena 3 als Siegerin behaupten konnte, wechselte sie zu Telenova und nahm dort an der Sendung “Planta Baixa” teil. Im Jahr 2000 ging sie zu Ùltima Hora Radio und 2005 schaffte sie es bis zu IB3 Televisió. Ihre Sendung „Sa bona cuina de Paquita Tomás“ zählt zu den beliebtesten Kochsendungen des Regionalsenders. Welches Erfolgsgeheimnis hütet die medienwirksamste Köchin der Balearischen Inseln? Sie selbst gibt es uns preis: “Meine Natürlichkeit!” , versichert sie uns. „Die Leute sehen in mir wahrscheinlich eine Oma, eine Mutter oder eine Hausfrau.“ Mit ihren 65 Jahren schläft diese

geschäftige, ja fast hyperaktive Frau nur drei Stunden pro Tag. „Um ein Uhr morgens bin ich bereits wach und höre Radio“, erzählt sie. Um sieben Uhr morgens ist sie bereits fertig und macht sich auf den Weg zum Fernsehen. Außerdem beantwortet sie die E-Mails ihrer Fans aus der ganzen Welt. Mit 15 Jahren schrieb sie ihr erstes Rezeptbuch. Kürzlich veröffentlichte sie ein Buch. Ein weiteres über Küchentricks und Anekdoten aus der Welt der Gastronomie des 17. Jahrhunderts ist bereits fertig geschrieben. Sie hat vor, ab und zu in anderen Sendungen des Regionalsenders aufzutreten und möchte mit ihrer eigenen Show weitermachen. Bis wann? Solange mein Körper mitmacht und das Publikum zuschaut. Bis 2010 wurden bereits alle Sendungen aufgezeichnet.

masmallorca.es

19


Gastronomia PUDING DE COCO (Per a 4 Persones)

Tipus de Plat: Postre Racions: 4 Dificultat: Baixa INGREDIENTS: 1/2 litre de Llet 150 Grs. de Sucre 150 Grs. de Coco Ratllat 1 Cullerada de Maicena 6 Ous La Crosta de Mitja Llimona 1 Branca de Canyella

o c o C e d g n i d u P

per Paquita Tomás

PREPARACIÓ: Separem una mica de sucre i el cremem en una pella amb un poc d’aigua, esperem que sigui “ros” i el passem al motlle de “cake”, a part diluïm la cullerada de maicena en una mica de llet freda (perquè no faci grumolls), la resta de la llet la posem al foc amb la pell de la llimona i la canyella, quan comenci a bullir, traiem els aromatizadors i afegim la maicena i el sucre que tindrem barrejat amb

20

el coco, retirem del foc, deixem refredar i unim els ous batuts, passem al motlle i coem al bany Maria quaranta minuts, punxem amb una agulla per saber si està cuit, deixem refredar i desmotllam, podem servir decorat amb nata o crema anglesa. Bon profit, Paquita Tomás.


Gastronomy - Gastronomie PUDING DE COCO Tipo de Plato: Postre Raciones: 4 Dificultad: Baja INGREDIENTES Medio litro de Leche 150 Gramos de Azúcar 150 Gramos de Coco Rallado 1 Cucharada de Maicena 6 Huevos La Corteza de Medio Limón 1 Rama de Canela

COCONUT PUDDING INGREDIENTS> ½ L. milk 150g. sugar 150g. grated coconut 1 tbsp cornflour 6 eggs Half a lemon peel 1 cinnamon stick INSTRUCTIONS: Caramelise the sugar in a pan with a drop of water. When golden, transfer it to the cake tin. Mix the cornflour into bit of cold milk. Put the rest of the milk on the hob with the lemon peel and cinnamon stick. When it starts to boil, take out the lemon and cinnamon and add the cornflour mixture and sugar, which has already been mixed with the grated coconut. Remove from the flame, add the beaten eggs, transfer to the cake tin and cook in a bain-marie for forty minutes. Let it cool before serving, with cream or custard.

PREPARACIÓN Separamos un poco de azúcar y lo quemamos en una sartén con un chorrito de agua, esperamos que sea “rubio” y lo pasamos al molde de cake, aparte desleímos la cucharada de maicena en un poco de leche fría (para que no haga grumos) el resto de la leche la ponemos al fuego con la piel del limón y la canela, cuando empiece a hervir, sacamos los aromatizadores y añadimos la maicena y el azúcar que tendremos mezclado con el coco, retiramos del fuego, dejamos

entibiar y aunamos los huevos batidos, pasamos al molde y cocemos al baño Maria cuarenta minutos, pinchamos con una aguja para saber si está cocido, dejamos enfriar y desmoldamos, podemos servir decorado con nata o crema inglesa. Bon profit, Paquita Tomás.

KOKOSPUDDING ZUTATEN: ½ L. Milch 150g. Zucker 150g. Kokosraspel 1 Esslöffel Maismehl 6 Eier Schale einer halben Zitrone 1 Zimtstengel ZUBEREITUNG: Zuerst den Zucker mit etwas Wasser in einer Pfanne zergehen lassen. Wenn er goldgelb ist, in eine Kuchenform gießen und etwas Maismehl in kalter Milch auflösen. Die restliche Milch mit der Zitronenschale und dem Zimt erhitzen. Sobald sie kocht, die Aromen herausnehmen und mit dem Maismehl und der Mischung aus Zucker und Kokosnuss verrühren. Nun den Topf vom Herd nehmen und die geschlagenen Eier hinzugeben. Anschließend die Mischung in die Kuchenform gießen und 40 Minuten lang im Wasserbad kochen. Wenn der Pudding abgekühlt ist, mit Schlagsahne oder Englischer Creme servieren.

masmallorca.es

21


Oli d’oliva verge extra Aubocassa, el gust del camp mallorquí L’oli d’oliva verge extra Aubocassa, amb Denominació d’Origen Protegida ‘Oli de Mallorca’, es cultiva a la finca Aubocassa, a Manacor (Pla de Mallorca). El seu color és verd groc i té un to opac a causa que és un oli sense filtrar. La nova collita de 2008 ja està al mercat, i amb ella totes les característiques que converteixen a aquest oli en un producte exquisit al paladar: un moment òptim de collita de l’oliva, un procés de trasllat a la tafona i molturació ràpid, d’amb prou feines dues hores, i un triturat del qual la temperatura no supera els 27 graus per a que els aromes no es perdin. El resultat és un oli obtingut directament d’olives i només mitjançant processos mecànics, amb una olor de verdures, herbes aromàtiques, tomàquet de ramallet, i un sabor a ametlles verdes i fruites madures. En l’any de 2008 han estat necessaris gairebé vuit quilos d’oliva per fer un litre d’Aubocassa, mentre que en una situació normal 4,5 quilos serien suficients. És una dada important, ja que la qualitat de l’oli està estretament lligada a un baix rendiment d’extracció. D’altra banda, a causa que la producció d’oliva ha estat escassa no-

22


Productes Típics més han sortit al mercat 35.000 am-

zo Kishida; i al restaurant Ma-

polles, de 500 mil·lilitres cada una.

thias Dahlgren, del Gran Hotel d’Estocolm, dirigit pel guanyador

La finca Aubocassa, on es culti-

del Bocuse d’Or Mathias Dahlgren.

va aquest oli, és una antiga heretat que ja apareix documentada

Más Mallorca obsequia els lectors

el segle XII. La història ha anat

amb una ampolla de 20 mil·lilitres

deixant en ella mostra dels di-

amb cada exemplar de la revista,

ferents cultius que han forjat el

en una nova iniciativa dirigida a di-

camp mallorquí: oliveres, un ce-

fondre els productes mallorquins,

ller, corrals, antigues cisternes

especialment els distingits amb de-

d’acumulació d’aigua i ametllers,

nominació d’origen.

figueres i garrovers. El terra és calcari, format per diverses capes de lloses horitzontals i acumulacions d’argila fèrtil. A la finca es cultiva únicament l’oliva arbequina i en les seves 24 hectàrees hi ha 8.000 oliveres. La varietat arbequina s’adapta molt bé a terrenys pobres i és considerada una de les millors per a l’obtenció de l’oli. El mètode d’elaboració segueix el concepte de “chateau”, ja que la producció procedeix d’una única finca i mai no es barregen olis d’un any amb l’altre, com en els millors vins. L’oli Aubocassa es comercialitza a 55 països i ha conquerit el paladar de grans cuiners a tot el món. Pot trobar-se en la cuina del sofisticat Quintensence, un restaurant de 3 estrelles Michelín a Tòquio del cuiner Shu-

masmallorca.es

23


Aceite de oliva virgen extra Aubocassa, el sabor del campo mallorquín El aceite de oliva virgen extra Aubocassa, con Denominación de Origen Protegida ‘Oli de Mallorca’, se cultiva en la finca Aubocassa, en Manacor (Pla de Mallorca). Su color es verde amarillo y posee un tono opaco debido a que es un aceite sin filtrar. La nueva cosecha de 2008 ya está en el mercado, y con ella todas las características que convierten a este aceite en un producto exquisito al paladar: un momento óptimo de recolección de la aceituna, un proceso de traslado a la almazara y molturación rápido, de apenas dos horas, y un triturado cuya temperatura no supera los 27 grados para que los aromas no se pierdan. El resultado es un aceite obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procesos mecánicos, con un olor a verduras, hierbas aromáticas, tomate de ramallet, y un sabor a almendras verdes y frutas maduras. En la añada de 2008 han sido necesarios casi ocho kilos de aceituna para hacer un litro de Aubocassa, mientras que en una situación normal 4,5 kilos serían suficientes. Es un dato importante, ya que la calidad del aceite está estrechamente ligada a un bajo rendimiento de extracción.

24


Productos Típicos Por otro lado, debido a que la pro-

El método de elaboración sigue

ducción de aceituna ha sido escasa

el concepto de “chateau”, ya que

sólo han salido al mercado 35.000

la producción procede de una úni-

botellas, de 500 ml cada una.

ca finca y nunca se mezclan aceites de un año con otro, como en los

La finca Aubocassa, donde se

mejores vinos. El aceite Aubocassa

cultiva este aceite, es una antigua

se comercializa en 55 países y ha

heredad que ya aparece documen-

conquistado el paladar de grandes

tada en el siglo XII. La historia ha

cocineros en todo el mundo. Puede

ido dejando en ella muestra de los

encontrarse en la cocina del sofis-

distintos cultivos que han forjado

ticado Quintensence, un restauran-

el campo mallorquín: olivos, un ce-

te de 3 estrellas Michelín en Tokio

ller, corrales, antiguas cisternas de

del cocinero Shuzo Kishida; y en el

acumulación de agua y almendros,

restaurante Mathias Dahlgren, del

higueras y algarrobos. El suelo es

Gran Hotel de Estocolmo, dirigido

calizo, formado por varias capas

por el ganador del Bocuse d’Or Ma-

de lastras horizontales y acumula-

thias Dahlgren.

ciones de arcilla fértil. En la finca se cultiva únicamente la aceituna

Más Mallorca obsequia a los lec-

arbequina y en sus 24 hectáreas

tores con una botella de 20 ml con

hay 8.000 olivos. La variedad arbe-

cada ejemplar de la revista, en

quina se adapta muy bien a terre-

una nueva iniciativa dirigida a di-

nos pobres y es considerada una de

fundir los productos mallorquines,

las mejores para la obtención del

especialmente los distinguidos con

aceite.

denominación de origen.

masmallorca.es

25


Local Produce Aubocassa Extra Virgin Olive Oil, the taste of Mallorcan countryside This oil, under the Protected Denomination of Origin, “Oli de Mallorca”, is cultivated on the Aubocassa estate, in Manacor. It is greeny-yellow in colour and opaque, since it is an unfiltered oil. The following characteristics make this oil an exquisite-tasting product: optimum timing for harvesting the olives, a speedy transportation to the mill for pulping, and a pressing at temperatures not higher than 27 degrees, so as not to lose the aromas. The result is an oil obtained directly from olives and using only mechanical processes, with an aroma of vegetables, aromatic herbs and ramallet tomatoes and a taste of unripened almonds and ripe fruits. The production method subscribes to the “chateau” concept, with the raw ingredients coming from a single estate and oils from different years never being mixed, as with the best wines. It is sold in 55 countries and has won over the palates of the greatest chefs worldwide. It can be found in the kitchen of the sophisticated Quintensence, a three-Michelin-star restaurant in Tokio run by chef Shuzo Kishida; and in the restaurant Mathias Dahlgren, at Grand Hotel Stockholm, run by Bocuse d’Or winner Mathias Dahlgren.

26


Olivenöl Extra Virgen Aubocassa, ein mallorquinischer Genuss vom Lande

más

Typische Produkte

allorca

Dieses Olivenöl ist mit der geschützten Herkunftsbezeichnung „Öl von Mallorca“ versehen und wird in der Finca Aubocassa in Manacor hergestellt. Da es sich um ein ungefiltertes Öl handelt, besitzt es eine gelbe, matte Färbung. Die folgenden Eigenschaften machen dieses Olivenöl zu einer exquisiten Gaumenfreude: Der optimale Erntezeitpunkt der Oliven; die schnelle Anlieferung an die Olivenmühle, das sofortige Mahlen und ein Zerkleinerungsvorgang, bei dem 27 Grad nicht überschritten werden, damit alle Aromen erhalten bleiben. Das Resultat ist ein Öl, das direkt aus Oliven und nur durch mechanische Prozesse hergestellt wird. Es besticht durch seinen Duft nach Gemüse, Kräutern und Strauchtomaten und schmeckt nach grünen Mandeln und gereiften Früchten. Die Herstellungsmethode lehnt sich an das Konzept des „Chateau“ an, da die Produktion auf nur einem Anwesen von statten geht. Nie werden dabei Öle verschiedener Jahrgänge vermischt, genau wie es bei den besten Weinen der Fall ist. Es wird in 55 verschiedenen Ländern vertrieben und hat die Gaumen der berühmtesten Köche der Welt überzeugt. Es ist in der Küche des Nobelrestaurants Quintensence zu finden, einem Lokal des Kochs Shuzo Kishida in Tokio, das mit 3 Michelinsternen ausgezeichnet wurde sowie im Restaurant des Gran Hotel von Stockholm, das vom Sieger des Bocuse d’Or Mathias Dahlgren geführt wird.

masmallorca.es

27

®


El Consell de Mallorca recomana:

RUTA DE L’OLI Si a Mallorca volem fer un itinerari gastronòmic complet al voltant d’un únic producte, l’opció ideal és la ruta de l’oli. Activitats, establiments per menjar i descansar, comerços per adquirir i tastar el producte, patrimoni arquitectònic, territori i paisatge: tot això al voltant de l’olivar, la tafona, els molins i, per descomptat, l’oli de Mallorca. La ruta proposa una passejada per la zona de tramuntana, propera a Sóller. Els olivars, la finca on podrem conèixer el producte i el seu procés d’elaboració, com també l’allotjament en una antiga tafona, completen un dels itineraris més autèntics de l’illa.

Per copsar els valors de l’oli de Mallorca, no hi ha res millor que passejar pels seus olivars. Aquesta proposta és un itinerari a peu que comença a mig camí de la carretera que uneix Sóller i Deià, a la finca de Cas Avinyons. El recorregut té com a protagonista especial l’olivar des Camell, conegut així per la seva forma: una obra d’art mil·lenària. A l’illa, hi trobem altres olivars d’especial interès i de visita recomanada, tots situats dins els itineraris de l’oleoturisme. Itinerari a peu de 4,5 km. Camí de Muleta - Sóller www.illesbalearsqualitat.es

28

Durada: 1-2 jornades Distància itinerari: 43 km Poblacions: Es Verger – Deià - Port de Sóller - Sóller

Es Racó des Teix, al peu de la muntanya del mateix nom, ofereix un dels grans moments gastronòmics a l’illa. El seu xef, Josef Sauerschell, reconegut amb una estrella Michelin, proposa plats moderns basats en la cuina mediterrània. La terrassa resulta una bona opció per gaudir de la cuina i el territori. L’establiment ofereix un servei de carta, un menú de degustació i un menú vegetarià. Es Racó des Teix - Deià Carrer de sa Vinya Vella, 6 Tel. 971 639 501 www.esracodesteix.es

Per pair, no podem deixar de visitar una tafona. En aquestes empreses elaboradores d’Oli de Mallorca, que es poden visitar de novembre a gener, s’ofereix la possibilitat de gaudir d’una visita per familiaritzar-se amb el procés d’elaboració de l’oli mallorquí. Prop de Valldemossa, a Esporles, podem conèixer Es Verger. L’oli elaborat a la tafona des Verger, ecològic, prové d’oliveres velles mallorquines i d’altres de nova plantació de la varietat arbequina. Es Verger - Esporles S’Hort des Verger, s/n Tel. 971 619 220


riors, la seva versatilitat fa que siguin una instal·lació molt estesa. S’utilitzen per a la producció de farina, i també hi ha els dedicats a l’elaboració d’oli. Una organització d’afeccionats als molins, juntament amb l’Administració, treballa de valent per recuperar i promocionar aquest patrimoni etnològic. www.conselldemallorca.net/ mediambient/molins

La finca de Muleta es troba situada en plena muntanya del terme de Sóller, des d’on es gaudeix d’una vista privilegiada del port. Aquesta antiga possessió, reconvertida ara en un establiment d’agroturisme que encara conserva la seva tafona original, es troba situada en un entorn agrícola dedicat a la recol·leció d’oliva i a la producción d’oli. Un indret extraordinari per descansar en una ruta protagonitzada per l’oli. També ofereix servei de restauració. Muleta de Ca s’Hereu Port de Sóller Carrer del camp de sa Mar, s/n Tel. 971 186 018 www.muletadecashereu.com

Els molins A Mallorca, la vida al camp ha girat tradicionalment al voltant dels molins. D’un protagonisme econòmic, aquestes construccions han passat a representar un dels actius patrimonials més singulars de l’illa, dotant d’identitat la proposta de turisme gastronòmic. Es distingeixen tres tipus de molins: · Els molins d’aigua, que funcionen principalment amb aigües subterrànies, estan catalogats entre els que mouen la roda horitzontal o vertical. S’han dedicat especialment a la producció de farina. · Els molins de vent s’han utilitzat per moldre blat i també per a l’extracció d’aigua. Els primers estan documentats des de després de la reconquesta, mentre que els altres són d’ús més recent. · Els molins de sang adopten aquest nom perquè són moguts per la força animal. Tot i tenir un rendiment inferior al dels ante-

Olivars i oliveres Olivera de Cort (Palma) Sa Madona del Barranc (Sóller) Na Flamarades (Pollença) Tafones Olis Sóller (Sóller) Josep Campins Reynés (Mancor de la Vall) Oli Solivellas (Alcúdia) Aubocassa (Manacor) Rutes oleoturístiques a peu El camí de Muleta (Sóller) El barranc de Biniaraix Camí de la font del Garrover (Mancor de la Vall) L’olivar de Coma-Sema (Orient) Mestre artesà La fusta d’olivera permet la producció artesanal d’articles de decoració, eines de cuina i mobles. A Consell, hi trobarem un dels mestres artesans amb més trajectòria en aquest producte: Artesania Bernat Fiol. www.artesaniadelolivo.com

29


El Consell de Mallorca recomienda:

RUTA DEL ACEITE Si deseamos hacer, en Mallorca, un itinerario gastronómico completo en torno a un único producto, la opción ideal es la Ruta del Aceite. En torno al olivo, la almazara, los molinos y, por descontado, el aceite de Mallorca, encontraremos actividades, establecimientos para comer y descansar, comercios donde adquirir y probar el producto, patrimonio arquitectónico, territorio y paisaje. La ruta propone un paseo por la zona de Tramuntana, próxima a Sóller. Los olivos, la finca donde podremos conocer el producto y su proceso de elaboración, y también el alojamiento en una antigua almazara completan uno de los itinerarios más auténticos de la isla.

Nada mejor que pasear por los olivares de la isla para captar los valores del aceite de Mallorca. Esta propuesta es un itinerario a pie que comienza a medio camino de la carretera que une Sóller y Deià, en la finca de Cas Avinyons. El recorrido tiene como protagonista especial al olivo de Es Camell, conocido así por su forma y que constituye una obra de arte milenaria. En la isla encontramos otros olivares de gran interés y de visita recomendada, todos ellos situados dentro de los itinerarios del oleoturismo. Itinerario a pie de 4,5 km. Camí de Muleta - Sóller www.illesbalearsqualitat.es

30

Duración: 1-2 jornadas Distancia itinerario: 43 km Poblaciones: Es Verger – Deià - Port de Sóller – Sóller

En Es Racó des Teix, al pie de la montaña del mismo nombre, viviremos uno de los grandes momentos gastronómicos en la isla. Su chef, Josef Sauerschell, reconocido con una estrella Michelin, propone platos modernos basados en la cocina mediterránea. La terraza resulta una buena opción para disfrutar de la cocina y el territorio. El establecimiento ofrece un servicio de carta, un menú de degustación y un menú vegetariano. Es Racó des Teix - Deià Carrer de sa Vinya Vella, 6 Tel. 971 639 501 www.esracodesteix.es

Y tras la sobremesa, no podemos dejar de visitar una almazara. Estas empresas elaboradoras de Oli de Mallorca, que se pueden visitar de noviembre a enero, ofrecen la posibilidad de disfrutar de una visita para familiarizarse con el proceso de elaboración del aceite mallorquín. Cerca de Valldemossa, en Esporles, se halla la almazara de Es Verger, que produce un aceite ecológico procedente de olivos viejos mallorquines y de otros de nueva plantación de la variedad arbequina. Es Verger - Esporles S’Hort des Verger, s/n Tel. 971 619 220


sar de tener un rendimiento inferior al de los anteriores, su versatilidad los ha convertido en una instalación muy extendida. Se utilizan para la producción de harina y la elaboración de aceite. Una organización de aficionados a los molinos, junto con la Administración, está trabajando intensamente para recuperar y promocionar este patrimonio etnológico. www.conselldemallorca.net/ mediambient/molins La finca de Muleta está situada en plena montaña del término de Sóller, desde donde se disfruta de una vista privilegiada del puerto. Esta antigua posesión, reconvertida ahora en un establecimiento de agroturismo que aún conserva la almazara original, se halla situada en un entorno agrícola dedicado a la recolección de aceituna y a la producción de aceite. Un entorno extraordinario para descansar, en una ruta protagonizada por el aceite. También ofrece servicio de restauración. Muleta de Ca s’Hereu Port de Sóller Carrer del camp de sa Mar, s/n Tel. 971 186 018 www.muletadecashereu.com

Los molinos En Mallorca, la vida en el campo ha girado tradicionalmente en torno a los molinos. Estas construcciones han pasado del protagonismo económico de antaño a representar hoy día uno de los activos patrimoniales más singulares de la isla, dotan de identidad la propuesta de turismo gastronómico. Se distinguen tres tipos de molinos: · Los molinos de agua, funcionan principalmente con aguas subterráneas, están catalogados entre los que mueven la rueda horizontal o vertical. Se han dedicado especialmente a la producción de harina. · Los molinos de viento se han utilizado para moler trigo y también para la extracción de agua. Los primeros están documentados desde después de la Reconquista, mientras que los otros son de uso más reciente. · Los molinos de sangre, son movidos por la fuerza animal. A pe-

Olivares y olivos Olivera de Cort (Palma) Sa Madona del Barranc (Sóller) Na Flamarades (Pollença) Almazaras Olis Sóller (Sóller) Josep Campins Reynés Oli Solivellas (Alcúdia) Aubocassa (Manacor) Rutas oleoturísticas a pie El camí de Muleta (Sóller) El barranc de Biniaraix Camí de la font del Garrover L’olivar de Coma-Sema (Orient) Maestro artesano La madera de olivo permite la producción artesanal de artículos de decoración, utensilios de cocina y muebles. En Consell se encuentra el taller de uno de los maestros artesanos con una mayor trayectoria en este producto: Artesanía Bernat Fiol. www.artesaniadelolivo.com

31


The Consell de Mallorca recommends:

OLIVE OIL ROUTE If you want to do a complete gastronomic route in Mallorca focused on one single product, the ideal option is the Olive Oil Route. Based around olive trees, oil presses, mills and, of course, Mallorcan olive oil you will find activities, restaurants, hotels and shops where you can purchase and taste the product, as well as architectural heritage, territories and landscapes. This itinerary proposes taking a trip through the area of the Tramuntana Sierra, close to Sóller. The olive trees, the estate where we can learn about the product and the elaboration process, as well as accommodation in an old oil mill, together complete one of the most authentic routes on the island.

To appreciate the value of Mallorcan olive oil, there is no better way than to stroll through its olive groves. This suggestion is a walking route that begins halfway along the road between Sóller and Deià, in the Cas Avinyons estate. The star attraction of the route is the <Camel> olive tree, so called because of its shape. A thousandyear-old work of art. In Mallorca you will find other olive tres of special interest that are well worth a visit, all of them situated within the olive oil tourism itineraries. Um sich des hohen Werts des auf Mallorca gewonnenen Öls gewahr zu werden, ist nichts besser als ein Spaziergang durch die weitläufigen Olivenhaine, die den Besucher der Insel hier erwarten. Diesbezüglich bietet sich beispielsweise eine Fußwanderung an, die bei Cas Avinyons, auf halbem Weg zwischen Sóller und Deià, ihren Anfang nimmt. Im Mittelpunkt dieses Streifzugs steht der

32

Der Consell de Mallorca empfiehlt: Duration: 1-2 days Route distance: 43 km Towns: Es Verger - Deià - Port de Sóller - Sóller

Dauer: 1 bis 2 Tage Länge der Route: 43 km Ortschaften: Es Verger - Deià - Port de Sóller - Sóller

aufgrund seiner Anlage weithin bekannte Olivenhain Des Camell. Die Insel hat aber noch weitere interesante und empfehlenswerte Olivenhaine zu bieten, die über die verschiedenen Routen des Öltourismus zu erreichen sind. Walking tour 4,5 km. / 4,5 km lange Fußwanderung. Camí de Muleta - Sóller www.illesbalearsqualitat.es In Es Racó des Teix, at the foot of the mountain of the same name, you will enjoy one of the island’s great gastronomic moments. The chef, Josef Sauerschell, awarded a Michelin star, prepares modern dishes based on Mediterranean cuisine. The terrace is an excellent choice for enjoying the cuisine and landscape. This establishment offers an à la carte service, a tasting menu and a vegetarian menu. Es Racó des Teix, am Fuß des gleichnamigen Bergs, lädt ein zu einem der ganz großen gastrono-

mischen Momente der Insel. Josef Sauerschell, der Chef des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Hauses, serviert seinen Gästen moderne Gerichte, die durchweg auf der so attraktiven Mittelmeerküche basieren. Auf der Terrasse des Restaurants kann man den Genuss einer gepflegten Küche und das Erlebnis einer beeindruckend schönen Umgebung glänzend miteinander verbinden. Neben einer liebevoll zusammengestellten Speisekarte bietet das Haus auch ein Degustationsmenü und ein Menü für Vegetarier. Es Racó des Teix - Deià Carrer de sa Vinya Vella, 6 Tel. 971 639 501 www.esracodesteix.es After lunch, don’t miss a visit to an oil mill. These companies that produce the famous Oli de Mallorca are open to the public from November to January, and offer the possibility of enjoying a visit to familiarise yourself with the


DIE ROUTE DES ÖLS Wer auf Mallorca eine umfassende gastronomische Rundreise zum Thema eines einzigen Produkts machen will, der kommt mit der Route des Öls voll auf seine Kosten. Aktivitäten, Hotel– und Gaststättenbetriebe, Geschäfte zum Einkaufen und Probieren, architektonisches Vermächtnis und Landschaft: all das im Umkreis um den Olivenbaum, die Ölmühlen und natürlich das Öl von Mallorca. Die Route führt durch einen Abschnitt der Serra de Tramuntana unweit der Stadt Sóller. Die Olivenhaine, die Betriebe, in denen das Öl gewonnen wird, ja vielleicht sogar eine Übernachtung in einer der alten Ölmühlen... all das gehört zu einer der wohl interessantesten Routen, die man als Besucher auf Mallorca machen kann.

process of elaboration of Mallorcan oil. Close to Valldemossa, in Esporles, you will discover Es Verger. The oil produced at the Verger oil mill is organic and comes from old Mallorcan olive trees and from other newly planted Arbequina olive trees. Zur Verdauung sollte dann der Besuch einer Ölmühle folgen. In diesen in den von November bis Januar zu besichtigenden Einrichtungen kann man sich eingehend mit der traditionellen Herstellung des Olivenöls auf Mallorca vertraut machen. Unweit von Valldemossa stoßen wir in Esporles auf Es Verger. In dieser Ölmühle wird ökologisches Öl aus Oliven von

traditionsreichen alten Plantagen, ebenso aber auch von in jüngerer Zeit angepflanzten Ölbäumen der Sorte Arbequina hergestellt. Es Verger - Esporles S’Hort des Verger, s/n Tel. 971 619 220 The Muleta estate is located in the middle of the mountains in the region of Sóller, from where you can enjoy a wonderful view of the port. This old country estate, now converted into an agritourism establishment and which still preserves its original oil press, is located in an agricultural setting dedicated to olive picking and oil production. An extraordinary place to relax in, on a route in which olive oil is the star. The estate also offers a restaurant service. Von der mitten in den Bergen im Gemeindegebiet von Sóller gelegenen possessió Muleta aus eröff-

net sich ein prachtvoller Ausblick auf den Hafen. Der frühere Gutshof, der heute in einen gut funktionierenden agrotouristischen Betrieb umgewandelt wurde, besitzt noch seine alte Ölmühle und führt den Besucher in eine von Olivenhainen und der Herstellung von Öl geprägte landwirtschaftliche Gegend ein. Ein idealer Ort zur Entspannung an der im Zeichen des Öls stehenden Route. Mit Restaurantbetrieb. Muleta de Ca s’Hereu Port de Sóller Carrer del camp de sa Mar, s/n Tel. 971 186 018 www.muletadecashereu.com

Olive trees and groves Olivenhaine und Olivenbäume Olivera de Cort (Palma) Sa Madona del Barranc (Sóller) Na Flamarades (Pollença) Oil mills Ölmühlen Olis Sóller (Sóller) Josep Campins Reynés (Mancor de la Vall) Oli Solivellas (Alcúdia) Aubocassa (Manacor) Olive oil walking routes Öltouristische Fußwege El camí de Muleta (Sóller) El barranc de Biniaraix Camí de la font del Garrover (Mancor de la Vall) L’olivar de Coma-Sema (Orient)

33


wwww.esratxohotel.com Tel. 971 147 132

ÀREA DE PROTECCIÓ D’ESPÈCIES

Recovery of injured animals 971 176 800 - 971 144 107 607 554 055 cofib@wanadoo.es Ctra. de Sineu, Km. 15’400 (07142 - Santa Eugènia)


ENTREVISTA A JORGE LORENZO – CIRCUIT DE CATALUNYA

La Nostra Gent

Jorge Lorenzo,

d i p à r s é m í u q r o l el mal

tenint la presió

de l’esdeveniment amb horaris

ajustats,

entrenaments,

proves calificatories, sempre tenen un buit per fer-te atenció. Ara que tenim un mallorquí en el més alt del moMallorca

tociclisme mundial, ¿creus que en un futur els ma-

va estar al “Gran Premi Cin-

llorquins podrem gaudir d’una prova del mundial de

zano de Catalunya”, entrevistem el nos-

MotoGP a Mallorca o tenir un lloc en condicions per

Revista

Más

tre pilot mallorquí Jorge Lorenzo, a més d’estar

practicar aquest esport?

cilindrades.

Ho veig molt complicat perquè ja hi ha tres proves

Ha estat un gran premi històric, per la dispu-

espanyoles al calendari, però res no és impossible.

ta apassionant a la cursa entre Rossi i Lorenzo.

Si hi ha interès i ganes, tot es pot aconseguir en

Darrere de les càmeres, els pilots són persones com

aquesta vida.

amb

tots

els

pilots

de

les

tres

altres, durant tot el Gran Premi “viuen” al circuit,

Hem comprovat que ja sigui Derbi, Aprilia o

se’n passegen tranquil·lament pel “paddok”, men-

Yamaha, qualsevol moto que passa per les teves

gen, dormen... és molt fàcil parlar amb ells, encara

mans la converteixes en la número 1, ¿pot ser que

36


en un futur et vegem amb una Ducati? De moment sóc pilot de Yamaha i he de concentrar-me a donar-lo tot per ella. Em va donar l’oportunitat de

Per últim un

pujar a MotoGP i a més en el millor equip possible.

parell

Òbviament, en el futur un no sap on pot acabar.

relacionades amb la nostra Mallorca,

Hem coincidit amb tu diverses vegades, sempre ens has rebut amb un gran somriure i a la nostra opinió de tu a tu. Sabem que sempre dius el que penses i que de vegades això no agrada als pilots o als aficionats, què diries als que tenen una idea equivocada teva?

Lorenzo: “He perdut a casa davant del millor de la història”

Crec que he canviat bastant, he tractat per millorar,

de

preguntes

¿quin lloc de Mallorca t’agrada especialment i recomanaries visitar als lectors de Más Mallorca? Qualsevol platja, des d’Es Trenc fins a alguna cala per Sóller. ¿Quina recepta típica mallorquina re-

comanaries degustar als visitants de Mallorca?

però de vegades la gent es queda amb la primera im-

M’agrada molt tant l’ensaïmada com la sobrassada,

pressió, que és lògic. La gent el que ha de veure és a

també plats com el frit mallorquí però intent evitar-

l’esportista, perquè al final un se n’aficiona a les motos

los perquè no és convenient a la dieta d’un esportista.

pel que veu a la pista, això és el realment important.

Intent menjar el més sa que puc.

masmallorca.es

37


ENTREVISTA A JORGE LORENZO – CIRCUIT DE CATALUNYA

Nuestra Gente

Jorge Lorenzo, rápido s á m n í u orq el mall

R

evista Más Mallorca estuvo en el “Gran

Ahora que tenemos un mallorquín en lo más alto

Premi Cinzano de Catalunya”, entre-

del motociclismo mundial, ¿crees que en un futuro

vistastando

a

mallor-

los mallorquines podremos disfrutar de una prue-

quín

Lorenzo,

de

ba del mundial de MotoGP en Mallorca, o tener un

Jorge

nuestro

piloto además

es-

tar con todos los pilotos de las tres cilindradas.

lugar en condiciones para practicar este deporte?

Ha sido un gran premio histórico, por la disputa

Lo veo muy complicado porque ya existen tres

apasionante en la carrera entre Rossi y Lorenzo.

pruebas españolas en el calendario, pero nada es imposible. Si hay interés y ganas, todo se puede conse-

Detrás de las cámaras, los pilotos son personas como

guir en esta vida.

otras, durante todo el Gran Premio “viven” en el

Hemos comprobado que ya sea Derbi, Aprilia o

circuito, se pasean tranquilamente por el paddock,

Yamaha, cualquier moto que pasa por tus manos la

comen, duermen...es muy fácil hablar con ellos, aún

conviertes en la número 1, puede que en un futuro

teniendo la “presión” del evento con apretados hora-

te veamos quizás con una Ducati?

rios, entrenamientos, pruebas calificatorias, siempre tienen un hueco para prestarte atención.

38

De momento soy piloto de Yamaha y debo concentrarme en darlo todo por ella. Me dio la oportunidad


de subir a MotoGP y además en el mejor equipo po-

las motos por lo que ve en la pista, eso es lo realmen-

sible. Obviamente, en el futuro uno no sabe donde

te importante. Por último un par de preguntas relacionadas con

puede acabar. Hemos coincidido contigo varias veces, siempre nos has recibido con una gran sonrisa y a nuestro parecer de tú a tú. Sabemos que siempre dices lo que piensas y que a veces eso no gusta a pilotos o a los aficionados, ¿qué dirías a los

Rossi: “Lorenzo es muy difícil de batir, hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto”

que tienen una idea equivocada tuya?

nuestra Mallorca ¿Qué lugar de Mallorca te gusta especialmente y recomendarías visitar a los lectores de Más Mallorca? Cualquier playa, desde Es Trenc hasta alguna cala por Sóller. ¿Qué receta típica mallorquina recomendarías degustar a los visitantes de Mallorca?

Me gusta mucho tanto la ensaimada como la so-

Creo que he cambiado bastante, he tratado por

brasada, al igual que platos como el frito mallorquín

mejorar, pero a veces la gente se queda con la prime-

pero intento evitarlos porque no es conveniente en

ra impresión, que es lógico. La gente lo que tiene que

la dieta de un deportista. Intento comer lo más sano

ver es al deportista, porque al final uno se aficiona a

que puedo.

masmallorca.es

39


Our People

ENTREVISTA A JORGE LORENZO – CIRCUIT DE CATALUNYA

Jorge Lorenzo, the fastest Mallorcan Revista Más Mallorca went to the “Catalonia Grand Prix”, where we interviewed the Mallorcan driver, Jorge Lorenzo, and spent time with the other 3-cylinder motorcycle drivers. Throughout the Grand Prix, the pilots pretty much “live” on the circuit but despite their tight schedules, they always have

Do you think we might see you

the end of the day, people are fans

time to stop and talk.

with a Ducati in the future?

of motorcycles because of what

Now that we have a Mallorcan

At the moment, I’m a Yama-

at the highest level in world mo-

ha driver and I need to focus on

torcycling, do you think that, in

putting all I have into that. It has

Finally a couple of questions

the future, Mallorca can expect

given me the opportunity to move

related to our beloved Mallorca:

to host a MotoGP test, or have a

up into MotoGP as part of the best

where in Mallorca do you particu-

place dedicated to the practice of

team possible. Of course, no one

larly like and would recommend

this sport?

knows what the future may bring.

readers of Más Mallorca to visit?

they see on the race track; that is what’s really important.

Since there are already three

Every time we have met with

Any of the beaches, for exam-

Spanish tests in the calendar, I don’t

each other, you’ve greeted us

ple, Es Trenc, or one of the coves

think it’s very likely but nothing’s

with a big smile. You say what you

near Sóller.

impossible. Where there’s sufficient

think, which at times other drivers

Which typical Mallorcan recipe

interest and motivation, anything is

and fans do not appreciate. What

would you recommend that visi-

possible in this life.

would you say to anyone who has

tors to Mallorca try?

We have seen how any motor-

the wrong idea about you?

I really like ensaimadas and so-

cycle that passes through your

I think I’ve changed quite a lot,

brasada, as well as dishes such as

hands becomes the Number #1.

but sometimes people stick with

the frito mallorquí, but I try to avoid

their first impression of someone,

them because they’re not particu-

which makes sense. People need to

larly good as part of a sports diet.

focus on the sportsman because, at

I try to eat as healthily as possible.

40


Unsere Menschen

Jorge Lorenzo, der schnellste Mallorquiner

M

ás Mallorca hat vor Ort beim „Gran Pre-

denklich besten Team zu fahren. Aber was die Zukun-

mi de Catalunya“ den mallorquinischen

ft bringt, weiß ich natürlich nicht.

Fahrer Jorge Lorenzo interviewt und

- Wann immer wir dich getroffen haben, hast du

alle Fahrer der Dreizylinder getroffen.

uns mit einem freundschaftlichen Lächeln begrüßt. Du sagst gerne offen deine Meinung und das kommt

Die Fahrer „wohnen“ während des Großen Preises

bisweilen bei den Fahrern oder Fans nicht gut an.

auf der Rennstrecke. Obwohl sie einen vollen Ter-

Was würdest du denjenigen sagen, die ein falsches

minkalender haben, nehmen sie sich aber dennoch

Bild von dir haben?

immer Zeit für ein Gespräch.

Ich glaube, dass ich mich sehr verändert habe, aber

- Endlich hat es ein Mallorquiner an die Spitze des

manchmal legen sich die Menschen natürlich auf

internationalen Motorradsports geschafft. Meinst

den ersten Eindruck fest, den sie von mir haben. Die

Du, dass wir deshalb in Zukunft damit rechnen kön-

Leute sollten in mir den Sportler sehen, denn wofür

nen, dass ein Rennen des Motorrad Grand Prix auf

sie sich letztendlich begeistern sind die Motorräder

Mallorca stattfinden wird oder wir ein angemessenes

und das Geschehen auf der Rennbahn. Das ist letzten

Übungsgelände zur Verfügung gestellt bekommen?

Endes das, was wirklich zählt.

Das ist meiner Ansicht nach eher unwahrscheinlich,

- Zum Schluss möchten wir dir noch einige Fragen zu

da bereits drei Rennen in Spanien ausgetragen wer-

unserer Insel stellen. Welcher Teil von Mallorca gefä-

den. Aber schließlich ist nichts unmöglich. Wenn In-

llt dir am besten und welche Ausflugsziele würdest

teresse und Lust besteht, kann man im Leben alles

du den Lesern von Más Mallorca empfehlen?

erreichen.

Alle Strände von Es Trenc bis zu den Buchten um Só-

- Du hast bewiesen, dass alle Motorräder, auf denen

ller.

Du gefahren bist, zur Nummer Eins werden. Kann es

- Welches typisch mallorquinische Gericht würdest du

sein, dass wir Dich zukünftig auf einer Ducati fahren

den Besuchern auf Mallorca empfehlen?

sehen?

Ich esse sehr gerne Ensaimada, Sobrasada und Geri-

Momentan fahre ich für Yamaha und muss mich da-

chte wie Frito Mallorquín. Ich versuche aber, ihnen

rauf konzentrieren, alles für diese Marke zu geben.

zu widerstehen, weil sie nicht sehr gut in den Er-

Yamaha hat mir die Möglichkeit gegeben, in den

nährungsplan eines Sportlers passen. Ich versuche, so

Motorrad Gran Prix aufzusteigen und mit dem er-

gesund wie möglich zu essen.

masmallorca.es

41


Cova des Pas de Vallgornera

Els valors naturalistes que presenta aquesta cavitat van propiciar que, al Juliol del 2000, la Cova des Pas de Vallgornera formés part de la llis-

ta de LICs proposats pel Govern de les Illes Balears per integrar la xarxa europea Natura-2000, trobant-se actualment inclosa a la llista de LICs corresponents a l’Estat Espanyol amb el codi ES5310049. Protegida pel Govern Balear i d’accés restringit. Història de les exploracions

1968- Mentre es portava a terme l’excavació d’una fossa sèptica per a l’hotel Es Pas es troba la cova. 1990- Es decideix de portar a terme la topografia i estudi de la cavitat, els treballs finalitzen en 1992. El desenvolupament estimat és d’uns 2.000 metres. 1994- Es descobreix un pas que dóna accés a noves galeries. Es

42

reprenen les exploracions. 1999- Finalització dels estudis i topografia de les Noves Extensions amb un desenvolupament de 6.435 metres. 2004- En base a les dades recollides es determina que el volum de la cavitat ha de ser més de 50 vegades superior que fins el moment es coneix. Els nous sectors de la Cova des Pas de Vallgornera

Després de notar i seguir un corrent d’aire es descobreix una enorme sala, després d’un primer passeig per aquesta enorme sala ens adonem que és la sala més gran que havíem vist mai a Mallorca i encara no es veia el final. Al voltant


Excursions - Excursiones d’uns 300 m. de llarg per uns 60 d’amplada i 20 d’alt. És impressionant i no hi ha paraules per descriure-la. De fet no es va trobar un nom que li fes justícia per la qual cosa es va decidir d’anomenar-la “Sa Sala que no te nom”. En els mesos següents es va continuar amb les exploracions continuant des de la “la sala que no te nom”. Ens trobàvem a un laberint increïble de galeries. Ens varem posar a caminar, deixant fil guia per poder regressar sense perdre’ns, sempre intentant de portar la mateixa direcció per no anar donant voltes pel laberint, les galeries es succeïen una darrere una altra tant a esquerra com per la dreta, allò semblava no tenir fi, és el que anomenem “Sector F”. Tot un descobriment ja que la cavitat pren una altra dimensió.

Més al nord passant per un laberint de galeries més o menys estretes i sempre pel pis superior després d’una bona estona de zigzaguejar donem amb una altra gran galeria transversal força ampla i alta, “El Gran Cañon”. Donada la magnitud que estava prenent la cavitat,

més de 10.000 m. pel moment, decidim d’instal·lar un campament a un racó de la “sala que no te nom” amb hamaques per dormir i queviures per passar un parell de dies. Després de l’exploració de la galeria del “Gran Cañon”, es descobreix una altra enorme galeria, “Galeria des GELL”, d’uns 400 m. de llarg. Al començament és una galeria estreta i plena d’enderrocs caiguts del sostre amb trams de curioses formacions d’aragonita que entapissen les roques, es troben escampades bastants restes d’ossos i cranis de Myotragus. La denominem “Galeria del tragus” i té més de 900 m. continuant la tònica de les anteriors. A la fi del 2008 el desenvolupament de les exploracions de la cavitat arriba quasi els 60.000 m.

masmallorca.es

43


Cova des Pas de Vallgornera

Los nuevos sectores de la Cova des Pas de Vallgornera

Los valores naturalísticos que presenta esta cavidad propiciaron que, en Julio de 2000, la Cova des Pas de Vallgornera formase parte del listado de LICs propuestos por el Govern de les Illes Balears para integrar la red europea Natura-2000, hallándose actualmente incluida en la lista de LICs correspondientes al Estado Español con el código ES5310049. Protegida por el Govern Balear y de acceso restringido. Historia de las exploraciones

1968- Mientras se llevaba a cabo la excavación de un pozo negro para el hotel Es Pas se encuentra la cueva. 1990- Se decide llevar a cabo la topografía y estudio de la cavidad, los trabajos finalizan en 1992- El desarrollo estimado es de unos 2.000 metros. 1994- Se descubre un paso que da acceso a nuevas galerías. Se reanudan las exploraciones. 1999- Finalización de los estudios y topografía de las Nuevas Extensiones con un desarrollo de 6.435 metros topografiados. 2004- En base a los datos recogidos se determina que el volumen de la cavidad tiene que ser mas de 50 veces superior al que hasta el momento se conoce.

44

Después de notar y seguir una corriente de aire se descubre una enorme sala, tras un primer paseo por esta enorme sala nos empezamos a dar cuenta que es la mayor sala que habíamos visto nunca en Mallorca y aun no se veía el final. De alrededor de unos 300 m. de largo por unos 60 de ancho y 20 de alto. Es impresionante y no hay palabras para describirla. De hecho no se encontró un nombre que le hiciese justicia por lo que se decidió llamarla “La sala que no tiene nombre”. En los meses siguientes se siguió con las exploraciones continuando desde la “Sala que no te nom”. Nos encontrábamos en un laberinto increíble de galerías. Nos pusimos a caminar, dejando hilo guía para poder regresar sin perdernos, siempre intentando llevar la misma dirección para no ir dando vueltas por el laberinto, las galerías se sucedían una tras otra tanto a izquierda como por la derecha, aquello parecía no tener fin, es lo que llamamos “Sector F”. Todo un descubrimiento ya que la cavidad toma otra dimensión. Más al norte pasando por un laberinto de galerías más o menos estrechas y siempre por el piso superior tras un buen rato de zigzaguear damos con otra gran galería transversal bas-

tante ancha y alta, “El gran Cañón”. Dada la magnitud que estaba tomando la cavidad, más de 10.000 m. topografiados por el momento, decidimos instalar un campamento en un rincón de la “Sala que no te nom” con hamacas para dormir y víveres para pasar un par de días. Tras la exploración de la galería del “Gran Cañón “, se descubre otra enorme galería, “Galería des GELL”, y mide unos 400 m. de largo. Al principio es una galería estrecha y llena de cascotes caídos del techo con tramos de curiosas formaciones de aragonito que tapizan las rocas, se encuentran esparcidos bastantes restos de huesos y cráneos de Myotragus. La denominamos “Galería del tragus” y tiene más de 900 m. siguiendo la tónica de las anteriores. A finales del 2008 el desarrollo de las exploraciones de la cavidad alcanza casi los 60.000 m.

Más Info: www.covavallgornera.org


Excursions - Ausfluge

PAS DE VALLGORNERA CAVE

This value of this cavity, the Pas de Vallgornera cave, as a site of natural interest is why it appeared on the list of SCIs proposed by the Government of the Balearic Islands for incorporation into the Europe-wide network, Nature-2000. It is currently included within the list of SCIs for Spain under code ES5310049. It is protected by the Government of the Balearic Islands and access to it is restricted. HISTORY OF EXPLORATION DIE HÖHLE “COVA DES PAS DE VALLGORNERA”

Aufgrund ihrer natürlichen Beschaffenheit wurde die „Cova des Pas de Vallgornera” von der Regionalregierung der Balearischen Inseln in die Liste der vorgeschlagenen SCI (Site of Community Interest) aufgenommen, um sie in das Europäische Netz Natura-2000 zu integrieren. Inzwischen steht die Höhle unter der Referenznummer ES5310049 auf der Liste von Spaniens SCI. Die Regierung der Balearen stellte sie unter Naturschutz und begrenzte den Zutritt.

1968- The cave was found while excavating a septic tank for the Es Pas hotel 1990- The area was surveyed FORSCHUNGSGESCHICHTE

1968- Die Höhle wurde während der Ausgrabungsarbeiten für einen Brunnen des Hotels Es Pas entdeckt. 1990- Es wird beschlossen, eine Topographie zu erstellen und eine Studie über die Höhle zu erarbeiten. Die Arbeiten werden 1992 abgeschlossen und in etwa 2.000 m der Höhle erforscht. 1994- Es wird ein Durchgang gefunden, der weitere Galerien zugänglich macht. Die Fors-

and studies of the cavity were carried out, with work ending in 1992. The cave’s estimated length stood at some 2,000 metres. 1994- A passage giving access to new chambers was discovered. Exploration was renewed. 1999- Studies and topographical surveys of the New Extensions were carried out, with a total of 5,435 metres being mapped out. 2004- Based on the data collected, it was calculated that the cavity’s total capacity had to be more than 50 times larger than what had already been discovered. Towards the end of 2008, exploration of the cavity’s length extended for nearly 60,000 metres. chungsarbeiten werden wieder aufgenommen. 1999- Die Studien und die Topographie der neuen Erweiterungen werden abgeschlossen: insgesamt wurden 6 435 m topographisch erfasst. 2004- Aufgrund der gesammelten Daten wird die Größe der Höhle bestimmt. Man schätzt, dass sie 50 Mal größer ist, als bisher angenommen worden war. Ende 2008 ist eine Fläche von fast 60 000 m Höhle erforscht.

masmallorca.es

45


Parc Nacional de Cabrera, tresor del mediterrani Superfície: 10.021 hectàrees Altitud màxima: 172 m. Profunditat del fons marí: 118 m. Valors Culturals: Castell del segle XIV, decla-

DESCRIPCIÓ L’Arxipèlag de Cabrera constitueix el millor exponent d’ecosistemes insulars no alterats de la Mediterrània. Des de 1991, el Parc alberga tota la riquesa natural d’aquest conjunt d’illes i illots calcaris: importants colònies d’aus marines, espècies endèmiques i un dels fons marins més ben conservats del nostre litoral. És un important punt d’escala en la ruta migratòria de més de 150 espècies d’aus, des de la gavina d’Audouin fins al falcó d’Eleonora. En els fons marins hi ha més de 200 espècies de peixos i nombrosos invertebrats endèmics. Des del 01 de juliol de 2009 el Govern de li Illes Balears gestiona el Parc Nacional de Cabrera, el que suposa per a la Conselleria de Medi Ambient el repte de garantir la gestió sostenible i la conservació dels valors naturals de l’arxipèlag. Cabrera pot visitar-se, embarcant-se en les orenetes que parteixen dels ports de la Colònia de Sant Jordi. El Parc concerta vi-

46

rat monument històric-artístic. Conjunt de jaciments arqueològics terrestres i subaquàtics. Valors Naturals: Fons marins, illots rocosos, maquia mediterrània, endemismes, aus marines... Altres Dades: Inclòs dins de la ‘Red de Zonas de Especial Protección para las Aves’. Lloc d’Interès Comunitari (LIC). Inclòs a la ‘Red Natura 2000’. Integrat a la xarxa Z.E.P.I.M (Zones d’Especial Protecció d’Importància per a la Mediterrània).

sites amb grups d’un màxim de 80 persones, oferint gratuïtament un servei d’interpretació i suport a l’educació ambiental. L’illa disposa de diversos itineraris: · Sa Cova Blava Cova excavada pel mar de forma arrodonida. A mitja tarda, els raigs de sol il·luminen la cova produint efectes de llum i color espectaculars. ·Na Miranda Turó des del qual podrem tenir unes vistes privilegiades del port de Cabrera, la badia i la costa nord de Cabrera. En aquest recorregut podrem contemplar els antics camps de cultiu, entre pinedes i flora molt interessant.


Excursions

· Far de N’Ensiola Recorregut d’11 km (anada i tornada), podrem contemplar tota la península de N’Ensiola i el far situat a una alçària de 100 m sobre el nivell del mar. · Es Celler L’itinerari comença a la platja donis Pagès i s’endinsa cap a l’interior de l’illa, on es troba situat el monòlit en memòria dels francesos morts el segle XIX. En arribar al Celler, podrem visitar el museu, allà coneixerem la història i l’empremta que ha deixat l’home en Cabrera. · Platja de s’Espalmador L’itinerari que va des del moll a la platja de s’Espalmador es pot recórrer lliurement vorejant la badia. Discorre per la zona més humanitzada de Cabrera, entre el mar i una maquia de llentiscle, ullastre i sabina. · Es Castell És l’edificació més antiga i amb major interès de Cabrera. Itinerari més freqüentat pels visitants i de recorregut lliure, sent obligada la seva visita.

· Serra de Ses Figueres En aquesta excursió gaudirem d’una meravellosa vista de la zona sud i aquest de l’arxipèlag. Es tracta d’una vall encaixada entre els pics del Penyal Blanc i la Serra de Figueres. En la part més alta, observarem l’espectacular vista dels Estells, conjunt de cinc illots i un dels penya-segats més espectaculars del Parc: Codolar de l’Imperial. · Ses Sitges Aquest itinerari ens permet conèixer una de les zones menys visitades de Cabrera, passant per la reserva de Santa Maria fins a arribar a ses Sitges, lloc amb una important activitat forestal tradicional, testimoni del passat. · Picamosques Es tracta de l’ascensió al pic més elevat de Cabrera (172 m), des del qual es domina gran part de l’illa, sobretot la zona oest. Més info: www.excursionsacabrera.com http://reddeparquesnacionales.mma.es

masmallorca.es

47


PARQUE NACIONAL DE CABRERA, TESORO DEL MEDITERRÁNEO Superficie: 10.021 hectáreas Altitud máxima: 172 m. Profundidad del fondo marino: 118 m. Valores Culturales: Castillo del s.XIV, declarado

DESCRIPCIÓN El Archipiélago de Cabrera constituye el mejor exponente de ecosistemas insulares no alterados del Mediterráneo. Desde 1991, el Parque cobija toda la riqueza natural de este conjunto de islas e islotes calcáreos: importantes colonias de aves marinas, especies endémicas y uno de los fondos marinos mejor conservados de nuestro litoral. Es un importante punto de escala en la ruta migratoria de más de 150 especies de aves, desde la gaviota de Audouin hasta el halcon de Eleonora. En los fondos marinos hay más de 200 especies de peces y numerosos invertebrados endémicos. Desde el 01 de julio de 2009 el Govern de les Illes Balears gestiona el Parque Nacional de Cabrera, lo que supone para la Conselleria de Medi Ambient el reto de garantizar la gestión sostenible y la conservación de los valores naturales del archipiélago. Cabrera puede visitarse, embarcándose en las golondrinas que parten de los puertos de la Colonia de Sant Jordi. El Parque concierta visitas con grupos de un máximo de 80 personas, ofreciendo gratuitamente

48

monumento histórico-artístico. Conjunto de yacimientos arqueológicos terrestres y subacuáticos. Valores Naturales: Fondos marinos, islotes rocosos, maquia mediterránea, endemismos, aves marinas…

Otros Datos: Incluido dentro de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves. Lugar de Interés Comunitario (LIC). Incluido en la Red Natura 2000. Integrado en la red Z.E.P.I.M (Zonas de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo).

un servicio de interpretación y apoyo a la educación ambiental. La isla dispone de varios itinerarios: · Sa Cova Blava Cueva excavada por el mar de forma redondeada. A media tarde, los rayos de sol iluminan la cueva produciendo efectos de luz y color espectaculares. · Na Miranda Colina desde la cual podremos tener unas vistas privilegiadas del puerto de Cabrera, la bahía y la costa norte de Cabrera. En este recorrido podremos contemplar los antiguos campos de cultivo, entre pinares y flora muy interesante.


Excursiones

· Faro de N’Ensiola Recorrido de 11 km. (ida y vuelta), podremos contemplar toda la península de N’Ensiola y el faro situado a una altura de 100 m. sobre el nivel del mar. · Es Celler El itinerario comienza en la playa des Pagès y se adentra hacia el interior de la isla, en donde se halla situado el monolito en memoria de los franceses muertos en el siglo XIX. Al llegar al Celler, podremos visitar el museo, allí conoceremos la historia y la huella que ha dejado el hombre en Cabrera. · Playa de s’Espalmador El itinerario que va desde el muelle a la playa de s’Espalmador se puede recorrer libremente bordeando la bahía. Discurre por la zona más humanizada de Cabrera, entre el mar y una maquia de lentisco, acebuche y sabina. · Es Castell Es la edificación más antigua y con mayor interés de Cabrera. Itinerario más frecuentado por los visitantes y de recorrido libre, siendo obligada su visita.

· Serra de Ses Figueres En esta excursión disfrutaremos de una maravillosa vista de la zona sur y este del archipiélago. Se trata de un valle encajado entre los picos del Penyal Blanc y la Serra de Figueres. En la parte más alta, observaremos la espectacular vista de los Estells, conjunto de cinco islotes y uno de los acantilados más espectaculares del Parque: Codolar de l’Imperial. · Ses Sitges Este itinerario nos permite conocer una de las zonas menos visitadas de Cabrera, pasando por la reserva de Santa Maria hasta llegar a ses Sitges, lugar con una importante actividad forestal tradicional, testigo del pasado. · Picamosques Se trata de la ascensión al pico más elevado de Cabrera (172 m.), desde el cual se domina gran parte de la isla, sobre todo la zona oeste.

Más info: www.excursionsacabrera.com http://reddeparquesnacionales.mma.es

masmallorca.es

49


Excursions - Ausfluge

CABRERA NATIONAL PARK, A MEDITERRANEAN TREASURE Area: 10,021 ha. Maximum altitude: 172 m. Depth of seafloor: 118 m. Cultural Value: 14th century castle, a declared

DESCRIPTION The Cabrera Archipelago constitutes the best example of untouched island ecosystems in the Mediterranean. Since 1991, the Land and Sea National Park shelters all the natural wealth of this group of chalk islands and islets: more than 150 species of birds, over 200 species of fish, various endemic invertebrates and one of the best preserved seabeds of our coastline. Visit Cabrera by taking the boat from Colonia de Sant Jordi port. The Park organises group visits for a maximum of 80 people, offering a free environmental education and interpretation support service. Itineraries: · Sa Blava cove: A cave carved out by the sea. At mid-afternoon, the sun’s rays light it up, producing spectacular light and colour effects. · Na Miranda viewpoint: A hill from where we will enjoy privileged views of Cabrera port, bay and north coast of Cabrera. Along this route, we will observe the old crop fields, set amid pine and palm trees and a very interesting flora. · N’Ensiola lighthouse: An 11km route (there and back) during which we will visit the entire N’Ensiola peninsula, including the lighthouse located 100m above sea level.

50

historic-artistic monument. Series of land and sea archaeological sites. Natural Value: Seabeds, rocky islets, Mediterranean maquis, endemisms, marine birds…

· Es Celler town: The route starts on Pagès beach and heads inland, where the monolith erected in memory of the French prisoners that died in 19th century stands. Once in Celler, we can visit the museum, and get to know the history and mark left by man in Cabrera. · S’Espalmador beach: The route that goes from the wharf to S’Espalmador beach runs around the bay. It runs through the most humanised region of Cabrera, between the sea and a maquis of Mastic, Olive and Savin. · Castle: The oldest and most interesting building in Cabrera, this castle is a must-see. · Ses Figueres sierra: During this trip we will enjoy marvellous views to the south and east of the archipelago. At the highest point, we will gaze upon spectacular views of the Estells, a group of five islands, and one of the Park’s most spectacular cliffs: Codolar de l’Imperial. · Ses Sitges region: One of the least visited regions of Cabrera, where we will see the old lime and coal ovens, vestiges of Mallorca’s past. · Picamosques: This involves climbing the highest peak of the Cabrera (172 m) which overlooks much of the island, especially to the west.


DAS NATURSCHUTZGEBIET CABRERA - DER SCHATZ DES MITTELMEERS

BESCHREIBUNG

Der Archipel von Cabrera ist das beste Beispiel für ein unberührtes Insel-Ökosystem im Mittelmeer. Seit 1991 wird in diesem Meeres- und Naturschutzgebiet der natürliche Reichtum der Kalksteininselgruppen bewahrt. Dazu gehören mehr als 150 Vogelarten, über 200 Fischarten sowie zahlreiche einheimische Invertebrata und einer der am besten erhaltenen Meeresgründe unserer Küste. Vom Hafen von Colonia de Sant Jordi aus ist es möglich, mit Ausflugsbooten (Golondrinas) nach Cabrera überzusetzen und die Insel zu besuchen. Im Park werden nach Vereinbarung Gruppen mit einer maximalen Zahl von 80 Besuchern aufgenommen. Es werden kostenlose Führungen sowie verschiedene Programme zur Umwelterziehung angeboten. Wanderwege: · Sa Cova Blava: Das Meer hat dieser Höhle ihre runde Form verliehen. Am späten Nachmittag sorgen die Sonnenstrahlen, die in die Höhle fallen, für ein unglaubliches Licht- und Farbenspiel. · Na Miranda: Von diesem Hügel aus bietet sich eine herrliche Sicht auf den Hafen, die Bucht und die Nordküste von Cabrera. Auf dieser Strecke können wir den Blick über alte, zwischen Pinienwäldern und Palmen gelegene Kornfelder schweifen lassen und die äußerst interessante Flora bestaunen. · Faro de N’Ensiola (Leuchtturm): Während einem 11 km langen Hin- und Rückweg erschließt sich ein traumhafter Ausblick auf die Halbinsel N’ Ensiola und den Leuchtturm, der auf 110 m Höhe steht. · Es Celler: Dieser Wanderweg beginnt am Strand Playa des Pagès und führt anschließend ins Inselinnere, wo ein Monolith an die hier verstorbenen Franzosen aus dem 19. Jahrhundert erinnert. Bei der Ankunft in Celler lohnt sich ein

Fläche: 10 021 ha - Maximale Höhe: 172 m. Tiefe des Meeresgrundes: 118 m. Kulturelle Elemente: Die zum „monumento histórico-artistico” erklärte Burg aus dem 14. Jahrhundert. Eine Reihe von archäologischen Siedlungen, die sich teils auf dem Festland, teils unter Wasser befinden. Naturschätze: Meeresgründe, kleine felsige Inseln, mediterrane Macchia, Endemismen und Meeresvögel.

Besuch im Museum, welcher Aufschluss über die Geschichte der Insel und menschliche Spuren auf Cabrera gibt. · Playa de s’Espalmador: Dieser Weg schlängelt sich die Bucht entlang vom Kai bis zum Strand von s’Espalmador. Er verläuft durch die menschenreichste Ecke von Cabrera und liegt zwischen dem Meer einerseits und einer Macchia aus Pistaziensträuchern, Ölbäumen und Sandarakbäumen andererseits. · Es Castell: Die Burg ist das älteste beliebteste Bauwerk auf Cabrera und sollte unbedingt besichtigt werden. · Serra de Ses Figueres: Auf diesem Ausflug bietet sich ein bezaubernder Blick auf die Südhälfte der Insel und den Osten des Archipels. Auf dem höchsten Punkt angekommen wird der Besucher mit einem atemberaubenden Blick auf Los Estells, eine Gruppe aus fünf Inseln und eine der spektakulärsten Steilküsten des Naturschutzgebietes belohnt: Codolar de l’Imperial. · Ses Sitges: In dieser am wenigsten besuchten Gegend von Cabrera kann man sich auf eine Reise in die Vergangenheit begeben und alte Kalk- und Köhlerofen besichtigen. · Picamosques: Hier befindet sich der höchste Gipfel auf Cabrera. Von 172 Metern Höhe aus lässt sich der größte Teil der Insel, vor allem der westliche Teil, überblicken.

mallorca masmallorca.es

51


Oci i Esport CICLORUTA: Son Verí Nou (Llucmajor) – Cap Enderrocat – Cami de Sa Torre – Llucmajor Camí de Son Marrano – Capocorb (Talaiots) – Cala Pi – Cap Blanc – Son Verí.

Kms: 81,025 Dificultat: Baixa Desnivell: 369 metres Duració aprox: 3 hores i mitja. Punts d’interès: Cap Enderrocat *** Cami de Sa Torre **** Poblat Talaiòtic Capocorb **** DESCRIPCIÓ Ruta molt assequible, amb escàs desnivell, transcorre pràcticament en la seva totalitat en el terme municipal de Llucmajor, on s’ha desenvolupat la xarxa de carreteres cicloturistes més densa de tota l’illa de Mallorca. A més de la ruta descrita, de caràcter circular, existeixen ramificacions que ens permeten allargar o escurçar el recorregut segons els nostres desigs: Camí des Palmer, Camí de S’Aguila, Cami de Sa Caseta, etc. La ruta parteix de la zona de Son Verí Nou, a un km. escàs del parc aquàtic Aqualand. Prenem la MA.-6014, si bé a la rotonda seguim recte, fins al final d’un carrer sense sortida, a les immediateses del Cap Enderrocat on s’alça la Fortalesa, a una extensa zona d’origen calcari, que ha estat catalogada com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus, a causa de l’abundància de colònies de les mateixes.

52

De tornada a la MA.-6014 girarem a l’esquerra al Camí de Sa Torre, on podrem contemplar un bonic temple d’estil neogótic de planta octogonal dedicat a la Verge del Pilar. Seguim fins a Llucmajor on podem realitzar una visita al centre urbà, amb innombrables monuments d’interès. Parada obligada al poblat talaiòtic de Capocorb Vell, declarat Monument Històric-Artístic Nacional des de l’any 1931. Aquí podem aprofitar per reposar forces al bar que hi ha l’entrada. A escassa distància, tenim la desviació que ens portarà a Cala Pi, on s’aixeca una torre de defensa, erigida el 1659 sobre un dels penyals que tanquen la cala. Entre els penya-segats es troba la petita platja de Cala Beltràn, on segons explica la llegenda va desembarcar el segle XVI el temible pirata Barbaroja. De tornada, per la MA.-6014, passarem a prop del Cap Blanc, des d’on tindrem una privilegiada vista dels penya-segats, arribant al nostre punt de partida.


Ocio y Deporte Kms: 81,025 Dificultad: Baja Desnivel: 369 metros Duración aprox: 3 horas y media. Puntos de interés: Cap Enderrocat *** Cami de Sa Torre **** Poblado talayótico Capocorb ****

DESCRIPCIÓN Ruta muy asequible, con escaso desnivel, transcurre prácticamente en su totalidad en el término municipal de Llucmajor, donde se ha desarrollado la red de carreteras cicloturistas más densa de Mallorca. Además de la ruta descrita, de carácter circular, existen ramificaciones que nos permiten alargar o acortar el recorrido según nuestros deseos: Camí des Palmer, Camí de S’Aguila, Cami de Sa Caseta, etc. La ruta parte de la zona de Son Verí Nou, a un km. escaso del parque acuático Aqualand. Tomamos la MA-6014, si bien en la rotonda seguimos recto, hasta el final de una calle sin salida, en las inmediaciones del Cap Enderrocat donde se alza La Fortaleza, en una extensa zona de origen calcáreo, que ha sido catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves, debido a la abundancia de colonias de las mismas. De regreso a la MA-6014

giraremos a la izquierda en el Camí de Sa Torre, donde podremos contemplar un hermoso templo de estilo neogótico de planta octogonal dedicado a la Virgen del Pilar. Seguimos hasta Llucmajor donde podemos realizar una visita al centro urbano, con innumerables monumentos de interés. Parada obligada en el poblado talaiótico de Capocorb Vell, declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional desde el año 1931. Aquí podemos aprovechar para reponer fuerzas en el bar que hay a la entrada. A escasa distancia, tenemos el desvío que nos llevará a Cala Pi, donde se levanta una torre de defensa, erigida en 1659 sobre uno de los promontorios que cierran la ensenada. Entre los acantilados se encuentra Cala Beltrán, donde según cuenta la leyenda desembarcó en el s. XVI el temible pirata Barbaroja. De regreso, por la MA-6014, pasaremos cerca del Cap Blanc, aqui tendremos una privilegiada vista de los acantilados, llegando a nuestro punto de partida.

53


Cycle tourism Routes Km: 81,025 Difficulty: Easy Approximate duration: 3.30 h.

ROUTE. Son Verí Nou (Llucmajor) – Cap Enderrocat Cami de Sa Torre – Llucmajor – Camí de Son Marrano Capocorb (Talaiots) – Cala Pi – Cap Blanc – Son Verí.

Points of interest: Cap Enderrocat *** Cami de Sa Torre **** Poblado talayótico Capocorb ****

DESCRIPTION Very accessible route with slight variations in altitude which runs pretty much all the way round the municipality of Llucmajor.

roundabout, until the end of a dead end street in the vicinity of Cap Enderrocat with its Fortress. Back on the MA-6014, we take a left turn along Camí de Sa Torre, until reaching the town of Llucmajor, where we can make a tour around the town centre. We follow the signs to Cala Pi, where we will pass through the Talayotic town of Capocorb Vell. A short distance away, we come to the exit that will take us to Cala Pi, where a defence tower was built one of the promontories that separate the inlet from the sea, in 1659.

The route is part of the Son Verí Nou region, one kilometre from the Aqualand water park: We take the MA-6014, although we continue straight on at the

54

On our return, along the MA-6014, we will pass alongside Cap Blanc, where we will enjoy a spectacular view of the cliffs, and eventually arrive at our starting point.


Fahrradtouren Gesamtstrecke: 59,72 kms. Schwierigkeitsgrad: Einfach Ungefähre Dauer: 3 1/2 Stunden Sehenswertes: Cap Enderrocat *** Cami de Sa Torre **** Poblado talayótico Capocorb ****

BESCHREIBUNG Diese Route ist leicht erreichbar und weist nur geringe Steigungen auf. Fast die gesamte Strecke verläuft durch das Stadtgebiet von Llucmajor. Die Tour beginnt in der Nähe von Son Veri Nou, einen Kilometer vom Wasserpark Aqualand entfernt. Zuerst fahren wir auf die MA6014 und am Kreisverkehr geradeaus weiter, bis wir zu einer Sackgasse am Cap Enderrocat gelangen, auf dem eine Festung thront. Bei der Rückfahrt auf der MA-6014 biegen wir links auf den Camí de Sa Torre ab, und gelangen schließlich nach Llucmajor. Hier lohnt sich ein Spaziergang durch die Innenstadt. Wir folgen nun den Ausschilderungen bis wir an der Bucht Cala Pi ankommen und passieren dann die talayotische Siedlung Capocorb Vell. Gleich in der Nähe befindet

sich die Abzweigung zur Bucht Cala Pi. Dort steht ein Verteidigungsturm, der 1659 auf dem Vorgebirge gebaut wurde, welches die Bucht umschließt. Der Rückweg über die MA-6014 führt uns an das nahe gelegene Cap Blanc, wo sich bis zur Ankunft an unseren Ausgangspunkt ein herrlicher Blick über die Steilküste bietet.

55


56


masmallorca.es

57


LONG-EARED OWL (ASIO OTUS)

HABITAT

Generally found in woods situated next to open terrain, in Mallorca its shows a predilection for small, generally pine, woods, though in practice colonies can be found in the outskirts of urban centres. It normally nests in trees and, rather than collecting and carrying nesting material to the nest, it makes use of clusters of dead pine needles, branches or existing nests of other species. PHENOLOGY

The ďŹ rst chicks are hatched in March and the last in June. The average number of chicks per nest recorded in Mallorca is between 2 and 3. Incubation is carried out by the female over a period of 28 days. DISTRIBUTION

Widely found throughout the northern hemisphere, populations in Mexico, the Canary Islands, North Africa and China mark out the geographical extremes of their distribution. In Mallorca, it is thought of as a sedentary species existing in moderate numbers, and the population is on the increase in recent years across the Balearic Islands.

58


FAUNA: Der Uhu (Asio otus)

LEBENSRAUM

Er zieht seine Jungen in Wäldern in der Nähe von Feldern auf. Auf Mallorca sucht er sich mit Vorliebe kleine Wälder - meist Pinienwälder - und ist sogar im Umkreis von städtischen Gebieten zu finden. Normalerweise baut er sein Nest in Bäumen. Statt Baumaterial heranzutragen, nutzt er meist das Laub und die Zweige der Pinien oder bedient sich der Nester anderer Vögel. PHÄNOLOGIE

Die ersten Jungvögel können im März gesichtet werden, die letzen wiederum im Juni. Durchschnittlich sitzen auf Mallorca 2-3 Jungvögel in einem Nest. Die Brutzeit beträgt normalerweise 28 Tage. VERBREITUNG

Dieser Vogel lebt auf der gesamten nördlichen Halbkugel. Mexiko, die Kanarischen Inseln, Nordafrika und China bilden die Grenzen seines Lebensraumes. Auf Mallorca kommt diese sesshafte Vogelart in einer gemäßigten Anzahl von Exemplaren vor. Während der letzten Jahre hat ihr Bestand auf den Balearischen Inseln jedoch zugenommen.

ÀREA DE PROTECCIÓ D’ESPÈCIES

Centre for the recovery of injured animals 971 176 800 - 971 144 107 607 554 055 cofib@wanadoo.es Ctra. de Sineu, Km. 15’400 (07142 - Santa Eugènia)

59


Gatova Vera

60

Característiques:

Aquesta és una ginesta endèmica de Mallorca, densament espinosa que forma arbusts de forma arrodonida, especialment quan es troba a llocs ventosos. Les tiges són gruixudes i rígides, i té fulles trifoliades que cauen ràpidament. Floreix al maig, les flors són grogues i solitàries. Es pot confondre amb Genista lucida, que també és espinosa i amb forma arrodonida, i es coneix perquè aquesta darrera és molt menys rígida i les espines són més fines, a més té les fulles simples.

más

- Familia: Leguminosae. - Nombre científico: Genista valdes-bermejoi Talavera & L. Sáez. - Género: Genista. - Distribución por islas: Mallorca. - Estatus: Endémica. - Categoria IUCN: Vulnerable. - Hábitat: Zonas rocosas del litoral y en las montañas expuestas al viento. - Formas vitales: Caméfito. - Época de floración: Mayo.

info. http://herbarivirtual.uib.es


más

Fauna i flora

allorca

®

Características:

Esta es una genista endémica de Mallorca, densamente espinosa que forma arbustos de forma redondeada, especialmente cuando se encuentra en lugares ventosos. Los tallos son gruesos y rígidos, y tienen hojas trifoliadas que caen rápidamente. Florece en mayo, las flores son amarillas y solitarias. Se puede confundir con Genista lucida, la cual también es espinosa y de forma redondeada, y se diferencia porque ésta última es mucho menos rígida y las espinas son más finas, además tiene las hojas simples.

Lebensraum: Felsige Gegenden an der Küste und in Berggebieten, die dem Wind ausgesetzt sind.

Merkmale:

Diese Pflanze ist auf Mallorca heimisch. Sie wächst in runden Büschen und weist vor allem dann dichte Stacheln auf, wenn sie in windigen Gegenden steht. An dicken, starren Stängel wachsen dreilappige Blätter, die schnell abfallen. In der Blütezeit im Mai trägt sie gelbe, vereinzelte Blüten. Diese Pflanze kann leicht mit der Genista lucida verwechselt werden, welche ebenfalls stachelig und von rundem Wuchs ist. Letztere ist jedoch viel beweglicher, ihre Stacheln sind feiner und sie trägt Blätter.

Characteristics:

This broom is endemic to Mallorca, densely spined and in the form of small, round bushes especially in windy areas. The stems are thick and rigid, and the trifoliolate leaves fall-off with ease. Flowers in May, the flowers are yellow and solitary. Can be confused with Genista lucida, which is also very spiny and rounded in shape, but can be told apart as for the later the stems are less rigid with finer spines, with only simple leaves.

61


Agroturismos recomendados Rural accommodation and luxury hotels in Mallorca

Exclusiven Fincas und Luxus-Hotels in Mallorca Mallorca verda Mallorca verde Green Mallorca Encara hi ha moltes persones que creuen que el tresor de Mallorca es limita a les seves platges blau turquesa i a nits de diversió assegurada. Per sort, són cada vegada més els qui van descobrint que aquesta illa del Mediterrani és a més una joia natural amb serres muntanyenques, parcs naturals, rutes per al senderisme, excursionisme, cicloturisme, observació d’ocells, una oferta d’agroturismes de categoria, activitats a l’aire lliure com viatges amb globus o excursions en kayak, visites a restes prehistòriques de la illa, visites a una granja o a bodegues, muntar a cavall...

Todavía hay muchas personas que creen que el tesoro de Mallorca se limita a sus playas azul turquesa y a noches de diversión asegurada. Por suerte, son cada vez más los que van descubriendo que esta isla del Mediterráneo es además una joya natural con sierras montañosas, parques naturales, rutas para el senderismo, excursionismo, cicloturismo, avistamiento de pájaros, una oferta de agroturismos de categoría, actividades al aire libre...

A lot of people still believe that the treasures of Mallorca are limited to its beaches lapped by blue turquoise waters and its nights of guaranteed fun. Fortunately, more and more people are discovering that this island in the Mediterranean is also a natural jewel with mountain ranges, nature parks, hiking and cycling routes, birdwatching sites, an offer of top class rural hotels, outdoor activities such as balloon or canoe trips, visits to the prehistoric remains on the island, visits to farms or vineyards, horse riding…


Das grüne Mallorca Es gibt noch immer viele Menschen, die glauben, dass Mallorca „nur“ türkisblaues Meer und Party zu bieten hat. Aber es gibt glücklicherweise auch immer mehr Menschen, die entdecken, dass diese Mittelmeerinsel auch ein Naturjuwel ist, mit Gebirgen, Naturparks, Wanderrouten, Trekkingrouten, Radsportmöglichkeiten, Vogelbeobachtungsplätzen, einem Landurlaubsangebot der Spitzenklasse, Freizeitbeschäftigungen wie Ballonfahren oder Kayaktouren, prähistorischen Fundstätten, Besichtigungsmöglichkeiten auf Bauernhöfen oder Weingütern, Reitsportmöglichkeiten…


masmallorca@gmail.com


Más Mallorca - Mallorca's Magazine - Mallorca Magazin  
Más Mallorca - Mallorca's Magazine - Mallorca Magazin  

Mallorca tourist magazine: cycling, hiking, ecotourism, gastronomy and more. Edition in English, German, Catalan and Spanish. Target audienc...

Advertisement