Hämminki 1/2015

Page 1

83


Hämminki Maskun Hemmingin tyttärien ja poikien lippukuntalehti N:O 83 1/2015 Ilmestymispäivä 03.05.2015 Päätoimittaja Petra Oksa Tekniikankatu 16 B 65 33720 Tampere 050 308 2822 Taitto Jerry Jämsén

Tässä numerossa Pääkirjoitus Lippukunnanjohtajan plantaasi Kirkonmäeltä Tuki ry Ruisrock Lähikuvassa Retkipörssi Partioystävämme Meijän keittiö Kaislikossa suhisee Väiski Kisa­visa Iltahartaus Track­tori Lippukunnan hallitus

Toimitus Anna Lagerroos Jerry Jämsén Eva Koskinen Ossi Pahikkala

Painopaikka Maskun kirkkoherranvirasto /kopiokone Painos: 130 kpl Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa

Kannen kuvat: Anna Lagerroos ja Jerry Jämsén

2 3 4 6 7 8 10 13 15 16 19 22 23 24 25


Hei lukija, Vuosi on kulunut siitä, kun ensim­ mäistä kertaa täytin tehtäväni Häm­ mingin päätoimittajana. Mikä vuosi tämä onkaan ollut! Maailmalla on ta­ pahtunut paljon, ja niin myös partio­ maailmassa. Lippukuntamme on lä­ pikäynyt kaikki perinteiset tapahtu­ mat, jotka vuoteen sisältyvät: retket ja leirit, partioparaati, joulumyyjäiset ja niin paljon muuta. Myös muita ta­ pahtumia on ollut paljon, niin piirin kuin koko Suomenkin tasolla. Vaikka mennyt vuosi onkin ollut hui­ kea, ei tuleva varmasti kalpene sen rinnalla. Tulevan vuoden tapahtumis­ ta mainittakoon piirin samoajille suunnattu eeppinen HuHu­leiri, sekä tietenkin Japanin maailmanjambo­ ree. Näiden lisäksi vuoteen mahtuu niin paljon muuta partiomukavaa, että niistä voisi kirjoittaa kirjan. Jokaiselle löytyy siis varmasti juuri oman kokoinen ja näköinen kattaus tekemistä tulevaisuudessakin. Itse odotan säiden lämpenemistä, jotta pääsisin taas lippukunnan järjes­ tämille kevytvenepurjehduksille. En keksi parempaa tapaa viettää kesäil­ taa kuin aaltojen yli lipuessa. Toinen ehdoton hitti on lippukunnan pe­ rinteinen kesäleiri. Niin paljon leikkiä, itse tekemistä, iltanuotio ja tieten­ kin herkullista ruokaa. Ei voi parempaa opiskelija toivoa. Haluankin toivottaa kaikille mahtavaa tulevaa partiovuotta ja paljon intoa osallistua toimintaan. Petra 2


Kevät terveiset! Kirjoitan nyt lippukunnanjohtajan plantaasia ensimmäistä kertaa ja tämä on myös hyvä paikka esittäytyä. Lippukunnanjohtaja on siis vaihtunut ja aiemmin tehtävässä toiminut Riina Lemponen Os. Sipilä, luovutti tehtä­ vät kevätkokouksesta lähtien minulle. Samalla myös yhdistyksen sääntö­ jä hieman muutettiin ja nykyisin lippukunnanjohtaja, sekä hallituksen puheenjohtaja ovat eri henkilöt. Kai Sinkkonen hallituksen puheenjohta­ jana vastaa enemmän hallinnollisista asioista, kun itse lippukunnanjoh­ tajana vastaan käytännön partiotoiminnasta. Sudenpentujen ja vanhempien kesäleirit tulevat kesällä omilla paikoil­ laan, mutta näkyvä muutos viimevuoteen on lippukunnan koulutusaluk­ sen Hemmingway II:sen isomman remontin valmistuminen. Hemppa las­ ketaan veteen kesän aikana ja ryhmät pääsevät taas purjehtimaan ja nauttimaan merellisistä viikonlopuista Turun saaristossa, kuten aikai­ sempina vuosina on ollut tapana. Merellä tai leireillä tavataan! Terveisin Ville Ruusunen Lippukunnanjohtaja

3


Onko mukavuusalueeni ulkopuolella elämää? Joskus opiskeluaikana minulta kysyttiin, käynkö säännöllisesti lenkillä. – En käy, vastasin rehellisesti. –Miksi et, tivasi tuttuni? Koska en keksinyt mitään hyvää syytä liikkumattomuudelleni, heitin takaisin: ­ Koska hiki syö aivoja… Tästä huonosta vitsistä sain sitten kuulla vielä vuosia jäl­ keenpäin! Sittemmin olen törmännyt ajatukseen ihmisen mukavuusalueesta ja siitä, kuinka se vaihtelee melkoisesti eri ihmisillä. (Ennen ehkä sanottiin, että toiset ovat laiskempia kuin toiset.) Mutta vakavasti ottaen laiskuuden ja saamattomuuden lisäksi mukana voi olla myös pelkoa. Joskus on vaikea saada itseään ylös aamuisin. Vapaapäivinä jos jää sängyn pohjalle, löytää sieltä itsensä vielä kolmen jälkeenkin iltapäivällä. Kun pitäisi lukea ja opiskella kokeisiin, on suuri kiusaus siirtää ”aloittamista” aina viimeiseen iltaan asti. Sateessa ei kannata lähteä ulos lenkille. Ja aina kävelemisen sijasta voi ottaa pyörän tai auton. Kävelemisessähän tulee taas hiki ja hengästyy… Kyllähän näitä tapoja ylittää mukavuusalueensa rajoja on lukemattomia! Sitten on tietysti niitä ihmisiä, jotka saavat aina uutta potkua siitä, että joutuvat tappelemaan omaa mukavuuttaan ja myös luonnonvoimia vas­ taan: tenttiin lukeminen kofeiinin voimalla 18 tuntia vuorokaudessa tai muuttoavuksi lupautuminen hissittömään kerrostaloon. Oma lukunsa on sitten juosta sateessa umpimetsässä tai purjehtia myrskyssä/kovassa tuulessa. 4


Oman mukavuusalueensa rajojen laajentaminen kuitenkin kannattaa, ei vain itsensä vaan myös muiden takia. Ihmisestä tulee valppaampi ja tai­ tavampi eivätkä elämän suuremmat ja odottamattomat ja lukemattomat epämukavuudet lannista heti. Partion yksi tehtävä tuntuu olevan juuri mukavuusalueen laajentaminen jo pienestä pitäen. Metsäleirit mitä eriskummallisissa sääoloissa toisten kanssa kuluttavat hermoja mutta opettavat myös kärsivällisyyttä ja kek­ seliäisyyttä. Mitä enemmän uhraan omaa mukavuudenhaluani, sitä suu­ remmaksi kasvaa se maailma jossa tunnen olevani kotonani ­ ja elämäs­ täni tulee turvallisempi! Tästä samasta muuttumisesta kertoo myös An­ na­Maija Raittilan virsi 525:4 ”Anna, Kristus, rohkeutta, mennä maas­ toon tiettömään, missä merkkejä en tunne, vaille vastausta jään. Juuri siellä sinuun juurrun, vastuuseen viet laajempaan, taikka suostun vä­ himmässä, uskollinen olemaan.” Kevätterveisin Jouko­pappi

5


Hyvinvointia talkoista Auttaminen, talkoohenki ja yhdessä tekeminen ovat aina olleet osa suo­ malaisuutta. Useat tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoistyön tekemi­ nen lisää osallistujiensa hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllisyyden koke­ musta. Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus ovatkin tärkeässä roolissa talkootyössä. Vaikka työ saattaa joskus tuntua raskaalta, yhdessä saa­ vutettu tulos tuottaa niin paljon tyydytystä, että se saa meidät aherta­ maan yhteisen hyvän eteen. Tämä on näkynyt tuen organisoimissa Ruis­ rockin ja DBTL:n siivousurakoissa! Vapaaehtoistoiminnassa on mahdol­ lisuus myös itsensä monipuoliseen kehittämiseen ja omien taitojensa harjaannuttamiseen; esimerkiksi oppia havuseppeleiden tekoa jokavuoti­ sissa sankarihautojen seppeletalkoissa. Vapaaehtoistyöhön motivoidutaan erityisesti myönteisyydestä kumpua­ vista ja periaatteellisista syistä. Auttaminen koetaan palkitsevaksi ja omat arvot kannustavat osallistumaan. Onnellisuuden tunteen kokeminen vai­ kuttaa olevan vahvassa yhteydessä auttamiseen. Yhdeksän kymmenestä talkootyöhön osallistuvasta kertoo olevansa mukana siksi, että se tuottaa itselle iloa. Partiolaisten tuki ry:n talkootyöllä kerätyillä varoilla on vuoden 2014 ai­ kana hankittu hirsilaavu Kaunisniemeen ja kanootteja lippukunnan käyttöön, osallistuttu Hemingway II:n kunnostukseen, maksettu leiri­ paikkavuokra. Tämän vuoden suunnitelmissa on laavun rakentaminen Ajolaan ja muu leiripaikan kunnostaminen. Pitkäaikaisena tavoitteena on ikioman leiripaikan saaminen lippukunnalle. Jokainen on tervetullut mukaan tähän onnellisuutta ja hyvinvointia li­ säävään toimintaan! Katriina Lagerroos 6


Talkoot, johon myös sinua tarvitaan! Perinteiset Ruisrock talkoot lähestyvät taas. Tänä vuonna talkoillaan 3.­ 6.7. Näihin talkoisiin tarvitsemme jokaista, myös sinua. Homma on help­ poa, haravoimme roskat kasaan ja kauhakuormaajiin. Näillä talkoilla ra­ hoitetaan lapsesi/sinun harrastustasi. Tule siis mukaan! Voit ilmoittau­ tua siivoustalkoisiin osoitteessa: www.tiny.cc/siivoukset2015. Lisätiedot ja ilmoittautumissivun linkin löydät myös lippukunnan kotisivuilla (www.maskunpartiolaiset.net) olevasta viestistämme.

7


1. Kuka olet ja mitä teet partiossa? Olen Teppo Järä evp. merivastaava. Hemmingwayn kippari ja nykyään harmillisen epäsäännöllinen lippukunnan toimija. 2. Millainen on partiourasi? 20 vuotta parasta partiota MHTP:n ri­ veissä. Sähläävästä sudenpennusta var­ tionjohtajaksi ja sii­ tä hallitukseen, jos­ sa lähinnä meritoi­ minta ollut vastuul­ la. Nyt uudet halli­ tuskuviot ja ehkä hieman enemmän meritoiminnan ul­ kopuolellakin. 3. Mikä on parasta ja huonointa partiossa? Parasta on hyvät ystävät, monenlainen yhdessä tekeminen ja purjehdus. Huonointa ehkä etukäteen harmittelu, että taas joutuu tekemään jotain tiukalla aikataululla ja samalla olisi paljon muutakin tehtävää. Usein kuitenkin huonot fiilikset muuttuvat hyviksi, kun pääsee käytännön to­ teuttamisen pariin ja esimerkiksi retki alkaa. 4. Parhaita muistoja? Vkl­purjehdus vanhalla Hemmingwaylla Kaitsun kipparoimana joskus 13 vuotta sitten, jonka jälkeen oma (sekä lpkj­Villen) orastava purjehdusin­ 8


nostus kasvoi ja löysi suuntansa. Tämän jälkeen monia ikimuistoisia hetkiä merellä ja metsässä partiokavereiden kanssa esimerkkinä Visbyyn suuntautunut matkapurjehdus tai hiihtovaellus Helvetinjärvelle. 5. Taito jonka osaat lippukunnassa parhaiten? Purjeilla rantautuminen ­ uskaltaisin väittää. 6. Terveiset Nuorille keihäille, joilla on hyvä kurssi kohti uusia partiohaasteita: Jerry, Lassi, Ossi ja Valtteri Haastattelijana toimi Jerry Jämsen

9


MAAILMA Teksti ja kuvat: Anna Lagerroos Sudenpentujen yhteinen syysretki järjestettiin Mannerlahdessa 15­ 16.11.2014. Retkellä suo­ ritettiin sudenpentujen ohjelmaan kuuluva Maail­ ma­merkki. Saavuimme Mannerlahteen bussikulje­ tuksella ja kun kaikki oli­ vat vieneet tavarat omille paikoilleen, oli vuorossa nimikylttien teko, jonka jälkeen oli lounasaika. Lounaalla syöksyimme In­ tian makumaailmaan, sillä ruokana oli riisiä ja kanaa. Lounaan jälkeen alkoi oh­ jelma. Sudenpennut jaettiin ryhmiin, jotka kiersivät erilaisia rasteja. Yh­ dellä rastilla tutustuttiin maailman eri kansanmusiikkeihin, toisella lei­ kittiin ulkomaalaisia leikkejä ja kolmannella tehtiin soitin. Päivällisen jälkeen sudenpennut alkoivat valmistella ruokaa, koristeita ja esityksiä illan meksikolaisjuhlaan. Sudenpennut saivat tutustua eksoot­ tisiin hedelmiin, kuten Pitahayaan. Meksikolaisjuhlassa näimme hienoja 10


näytelmiä ja pian olikin jo nukkumaanmenon aika. Johtajat lukivat su­ denpennuille vielä iltasadut ennen kuin oli aika nukkua. Sunnuntaiaamu alkoi lipunnostolla ja aamupalalla. Sen jälkeen suden­ pennut jaettiin taas ryhmiin, jotka kiersivät eri rasteja. Ulkona suden­ pentuja odotti rastirata, sisällä Riikka opetti ihmisten erilaisuudesta ja Ville kertoi kierrättämisestä. Kohta olikin lounaan aika, jonka jälkeen täytyikin jo pakata tavarat ja siivota huoneet. Pian bussi tulikin ja oli aika lähteä takaisin Maskuun.

Talviretki tulikettu Teksti: Ketut vartio Kuvat: Teppo Järä Perjantai Saavuimme kauniiseen Vähä­Joumoon perjantai­iltana ja kävelimme yh­ dessä leiripaikalle Kaunisniemeen. Pystytimme kotoisat puolijoukkue tel­ tat ja kannoimme polttopuita yötä varten. Iltapalaksi söimme karjalanpii­ rakoita ja sitten menimme nukkumaan. Lauantai Heräsimme aamulla ja menimme syömään puuroa. Teimme tähtisimu­ laattorit ja askartelimme tähtikartat, sen jälkeen teimme aurinkokunnan pienoismallin pienissä ryhmissä. Söimme lounaaksi hernekeittoa. Siis­ timme metsää ja teimme risuista, oksista ja pienistä puista kokon ja toi­ nen ryhmä teroitti puukkoja ja sahoja. Sitten ryhmät vaihtoivat hommia. Söimme päivälliseksi muusia ja lihapullia. Illalla esitimme suunnittele­ miamme esityksiä ja katsoimme tähti simulaattoreita. Sitten söimme ilta­ palaksi makkaraa joita paistoimme aikaisemmin tehdyssä kokossa. Meillä oli mahdollisuus katsoa kaukoputkella yötaivasta jonka jälkeen menimme nukkumaan. Sunnuntai Heräsimme aamulla ja aloimme heti kerätä omia tavaroitamme kasaan, 11


vaikka pakkaamiselle oli varattu aikaa myöhemmäksikin. Aamupalaksi söimme puuroa ja leipää. Sitten menimme pakkaamaan tavaramme. Tel­ tat laitettiin tuuletuskuntoon kuivumaan. Koska tavaroiden pakkaami­ nen oli sujunut niin vauhdikkaasti, aikaa jäi piihin ja lipunryöstöön. Vauhdikkaiden leikkien jälkeen kokosimme teltat pusseihinsa ja menim­ me syömään lounasta. Ruoaksi oli lievästi sanottuna mautonta pääkal­ loa. Sitten olikin jo aika lähteä kotiin, joten rämmimme metsikön läpi parkkipaikalle odottamaan hakijoita.

12


Partioystävämme 1. Kuka olet ja mistä lippukunnasta? Olen 17­vuotias Viola Vuorinen meripartiolippukunta Nuotiotytöistä. 2. Kerro partiourastasi Olen johtanut sudenpenturyhmää nyt kolme vuotta. Aloitin partion jo ekalla luokalla sudenpennuissa meripartiolippukunta Turun Tähtitytöis­ sä jossa olin koko sudari ajan, sitten vaihdoin Nuotiotyttöihin koska mulla oli siellä paljon kavereita. Olin normi venekunnassa kunnes aloin itse vetää ryhmää. 3. Mikä on paras partio­ muistosi? Paras partiomuistoni on VOK eli veneenohjaaja­ kurssi. Teoriaosa oli tal­ vella ja kurssi huipentui viime kesällä käytännö­ nosaan jossa pääsin purjehtimaan Merisissillä ja Theijalla, oli ihan sai­ raan kivaa! 4. Mikä erottaa teidän lippukunnan muista? Nuotiotytöt erottuvat muista niin että meillä on tosi hyvä yhteishenki ja kaikki rakastavat purjehtimista! Nuotiotytöillä on Lahjasaari jonne pur­ jehditaan Nuotiotyttöjen veneellä Pranstakalla ja Nauvossa on hieno leiri­ paikka. 5. Mikä on partion syvin olemus? Meripartion syvin olemus on purjehdus ja se miten oppii liikkumaan me­ rellä, navigoimaan, säätämään purjeita, rantautumaan ja toimimaan tii­ minä! 13


6. Terveiset Hämmingin lukijoille Sivumyötäistä Ossi Petterille ja Jerrylle ;) Haastattelijana toimi Ossi Pahikkala

14


Tuhkaperunat Kuorimattomat perunat pestään puhtaiksi ja laitetaan kuumaan tuh­ kaan. Kun ne tuntuvat pehmeiltä, otetaan ne pois tuhkasta ja avataan päältä. Sisus voidaan syödä pikkulusikalla tai kaapia pois. Syödään ta­ vallisimmin pelkän voin kanssa. Perunoiden kypsyminen kestää koosta riippuen noin 30 min – 1 h.

Tikkupullat (10 annosta) 8 4 1 5 4

dl vehnäjauhoja rkl sokeria tl suolaa dl vettä tl leivinjauhetta

Taikina voidaan tehdä jo etukäteen esimerkiksi kololla. Jauhoja pitää olla hieman mukana, koska paistamisen yhteydessä niitä tarvitaan sormille. Leivotaan taikinasta ohut nauha ja kiedotaan se tikun ympärille. Paiste­ taan hiilloksella käännellen. Varotaan liian kuumaa hiillosta, se polttaa pullan pinnan ja pulla jää sisältä raa’aksi. Syödään tikkupulla kepin rei­ kään ujutetun hillon kera.

15


Purjehduskesä 2015 Kesän purjehdukset lähenevät jo vauhdilla, ja tässä kirjeessä on tarkem­ paa tietoa lippukuntamme meritoiminnasta. Hemmingwayn remontti on edennyt ja vene on tarkoitus laskea vesille kesäkuun aikana. Remontin aikana mm. veneen köli on soodapuhallettu ja kansi on hiottu sekä vuo­ tokohtia tiivistetty. Myös veneen sisusta on saanut uuden ilmeen kun si­ tä on kunnostettu ja osittain rakennettu uusiksi. Kaunisniemessä sen sijaan on luvassa hieman lasikuitutöitä, mutta pääosin kevytveneet ovat jo valmiina kesän purjehduksia varten. Hemmingwaylla purjehditaan tuttuun ta­ paan: sudenpennut tekevät laumojensa kanssa iltapurjehduksia ja sitä vanhem­ mat viikonloppupurjehduksen. Ryhmän­ johtajat saavat varata Jerryltä purjehdus­ viikonloppunsa kevään aikana ja tulevat saamaan tästä vielä tarkemmat ohjeet. Viikonloppupurjehduksista kuuluu siis hiukan myöhemmin keväällä lisää meri­ vastaavalta sekä ryhmänjohtajilta. Su­ denpennuille tulee purjehdusohjeet lau­ manjohtajilta. Ajantasaiset purjehdustie­ dot ovat nähtävillä lippukunnan purjeh­ duskalenterista (www.maskunpartiolai­ set.net) Seikkailijoiden ja sitä vanhempien perinteiset torstaipurjehdukset alkavat Kaunisniemessä 28.05. klo. 17.30­20.00. Poikkeuksen muodostavat seuraavat päivät, jolloin purjehduksia ei järjestetä: 18.06. ja 30.07. Pur­ jehdukset päättyvät Kaunisniemessä 27.08. Ennen yön yli kestävää 16


Hemmingway­purjehdusta olisi hyvä käydä vähintään kerran Kaunisnie­ messä, jossa perusperiaatteiden opettelu on helppoa. Kaunisniemessä on mukana saattovene ja aina kokeneempi vastuuhenkilö ­ joten rohkeasti vain uudet ja vanhat purjehtijat mukaan! Tänä kesänä partiolaisten äitikerho tarjoaa myös kaikkien partiolaisten vanhemmille mahdollisuuden tutustua meripartioon Kaunisniemessä kanotoinnin ja purjehtimisen merkeissä. Ensimmäinen kerta järjestetään 02.06. ja tällöin on tarkoitus sopia tarkemmin kesän ohjelmasta. Kaunisniemeen on ostettu 4 uutta kanoottia lippukunnan ja tuki ry:n yhteistyöllä, ja lisäksi Kaunisniemeen on tullut uusi hieno laavu josta iso kiitos kuuluu tuki ry:lle! Toivottavasti nämä molemmat ovat ensi kesänä ahkerassa käytössä, esimerkiksi vartioiden omilla retkillä. Kaunisniemeen mukaasi tarvitset: ­säähän soveltuvat vaatteet ­vaihtovaatteet ­juomapullon ­pelastusliivit (Kaunisnie­ mestä voi myös lainata, jos ei ole omia) ­lupalappu ­reipasta purjehdusmieltä Ajo­ohje Kaunisniemeen: Aja Niemenkulman tietä n. 4,5km, linja­autopysäkin kohdalta käänny vasempaan Taipaleentielle, jota ajetaan n. 1km. Postilaatikkorivin luota käänny oikealle Tamminiementielle. Seuraavasta risteyksestä vasempaan Niskalan rantatielle, jatka pientä mutkaista hiekkatietä ja kurvaa oikealle pieneen ylämäkeen ja olet Kaunisniemen parkkipaikalla.

17


Annan luvan ___________________________________:lle osallistua kesällä 2015 järjestettäviin torstai purjehduksiin Kaunisniemessä. Huollettavani

osaa / ei osaa uida (ympyröi oikea vaihtoehto)

Allekirjoitus:___________________________________________________________ Puhelinnumero purjehduksen aikana:__________________________________

Nähdään kesän purjehduksissa! Purjehdusterveisin Jerry Jämsén p. 050 4300892, jerry96@netti.fi

18


19


20 Vastaus: 1.eväsretki 2.sudenpentu 3.kom­ passi 4.polku 5.kylkiasento 6.me­ rimiessolmu 7.viuhkatuli 8.kirves 9.partiohuivi 10.rinkka 11.kaverit 12.puuro


Väritä minut!

21


22


Iltahartaus Metsän kaikuja Maailmassa olisi hyvä muistaa eräs vanha kansanviisaus: ”Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan.” Tämä ei tarkoita sitä, että tulisi olla hil­ jaa. Se pikemminkin kehottaa varautumaan vastaukseen, joka on kysy­ myksen mukainen. Ajatellaanpa että sanoisin ystävälleni jotain hänen vaatemaustaan. Ol­ koonkin, että hänen päällään oleva värien sekamelska ja leikkauksien riitasoinnut suorastaan sattuisivat silmiini, ei silti olisi kovinkaan viisasta huomauttaa moisesta. Vastaus koskettelisi varmaankin omaa makuani tai kenties jotain muuta epäkohtaa itsessäni. Ystäväni ei sanoisi minulle välttämättä koko päivänä mitään samansuuntaista, ellen olisi töksäyttä­ nyt mielipidettäni julki. Enkö siis saisi olla rehellinen? Toki saan, mutta joskus kannattaa jättää sanomatta epärehellisyyden uhallakin joitain totuuksia, joiden tietää loukkaavan. Jos kuitenkin sanoo mielipiteensä, täytyy osata ja ennen kaikkea pystyä varautumaan takaisin lentävään puukkoon. Etenkään ystäviä ei pidä aliarvioida siinä mielessä, että esimerkiksi vain naureske­ lisi partaansa ajatellessaan heistä sopimattomia. Juuri tästä on osiltaan kysymys kultaisessa säännössä: ”Tehkää lähim­ mäisellenne niin, kuin toivoisitte itsellennekin tehtävän.” Sen voi kääntää aivan hyvin: ”Lähimmäisenne tekevät teille niin, kuin te teette heille.” Lähde: Paraisten merikotkat

23


Terkkuja kaikille! Ossi on ihan huippu!

Onnea perheenlisäystä saaneille ja saaville!

Kaikki kaunariin purjehtimaan ;)

Hauskaa ja aurinkoista kesää !

Jee kohta pääsee taas purjehtimaan

Onnea kevään ylioppilaille!

24


Lippukunnan hallitus vuodelle 2015

25

Lippukunnanjohtaja

Ville Ruusunen

Hallituksen puheenjohtaja

Kai Sinkkonen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Eva Koskinen

Sihteeri

Sara Kannisto

Rahastonhoitaja

Kristina Elovaara

Meritoimintavastaava

Jerry Jämsén

Koulutus­ ja kisavastaava

Kalle Sipilä

Hallituksen jäsen

Teppo Järä

Hallituksen jäsen

Riina Lemponen