Page 1

82

2


Hämminki Maskun Hemmingin tyttärien ja poikien lippukuntalehti N:O 82 2/2014 Ilmestymispäivä 14.12.2014 Päätoimittaja Petra Oksa Jonkkustentie 65 21250 Masku 050 308 2822 Taitto Jerry Jämsén

Tässä numerossa Pääkirjoitus Lippukunnanjohtajan plantaasi Kirkonmäeltä Tuki ry Lähikuvassa Retkipörssi Partioystävämme Kaislikossa suhisee Vartioesittelyt Väiski Ohjelmanurkka Iltahartaus HuHu Track­tori

Toimitus Anna Lagerroos Jerry Jämsén Ossi Pahikkala Verna Suominen Sara Kannisto Painopaikka Maskun kirkkoherranvirasto /kopiokone Painos: 130 kpl Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa

Kannen kuva: Ida Koskinen

2


Hei vaan lukija, Suvaitsevaisuus ja tasa­arvo ovat jatkuvasti tapetilla niin perinteisessä kuin sosiaalisessakin mediassa. Myös partiossa kuulee usein puhuttavan näistä asioista, sillä onhan sen tarkoitus olla avoin ja tasapuolinen har­ rastus kaikille. Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa korulauseiden ulkopuo­ lella? Millaista on suvaitseva partio? Vai onko se pelkkää kuvitelmaa? Kun olin itse vartiolainen, oli suvaitsevaisuus partiossa minulle juurikin pelkkää sanahelinää. Oma kaveriporukkamme toimi aivan kuin mikä ta­ hansa kaveriporukka, emmekä suinkaan aina ja kaikkialla olleet suvait­ sevaisia tai tasa­arvoisia. Nyt kun olen vanhempi, on koko suvaitsevai­ suuden käsite auennut aivan uudella tavalla. PJ­kurssilla meitä pyydet­ tiin pohtimaan, mitä partio on opettanut meille vuosien saatossa. Silloin ensimmäistä kertaa pysähdyin miettimään, mitä kaikkea en olisi saanut, jos en olisi aikoinaan saapunut kololle ilmoittautumistilaisuuteen. Ymmärsin, kuinka paljon olen oppinut toisten ihmisten kanssa tekemi­ sestä juuri partiossa. Suvaistevaisuudessa ja tasa­arvossa ei ole aina ky­ se siitä, että pitäisi jokaisesta ihmisestä, jolle puhuu (vaikka tämä olisikin aika hienoa). Sen sijaan ihminen laitetaan koetukselle juuri silloin, kun hän joutuu tekemään yhteistyötä sellaisten henkilöiden kanssa, joiden kanssa ei välttämättä kaikki olekkaan hauskaa ja helppoa. Se on todelli­ sen suvaitsevaisuuden testi. Tämä on kuitenkin joskus vaikeaa, ja siksi se on taito, joka vaatii opettelemista. Juuri siinä onkin partion tehtävä, mahdollistaa suvaitsevaisuuteen kas­ vaminen ja aiheen käsittely nuorelle. Joskus yhteiskunta odottaa meidän olevan valmiiksi hyviä monissa asioissa, kuten toisten hyväksymisessä. Onneksi partio on paikka, jossa saa olla väärässä ja on tilaa opetella uusia asioita. Partiossa tämä oppiminen tapahtuu täysin huomaamatta, mutta samalla tehokkaasti, sillä partio yhdistää niin monenlaisia ihmisiä, että omat toimintamallit joutuvat väkisinkin koetukselle. Rohkeasti siis muiden kanssa uutta oppimaan! Rauhallista ja iloista joulua kaikille, Petra


On taas aika kynttilöiden ja inkiväärin, pipareiden ja torttujen. Nurkissa kuuluu kenties kuiske tai ainakin rapina ja ropina, kun joulun tontut touhuavat töissään. Muistellaan silti vielä kulunutta vuotta. Tänä vuonna sudenpennut ja seikkailijat sekä tarpojat, samoajat ja vael­ tajat pääsivät osallistumaan kesäleirille ja yhteensä viidelle lippukunnan yhteiselle retkelle. Lisäksi Lounais­Suomen Partiopiirin kesäleiri Piiru toi uusia upeita kokemuksia monelle partiolaiselle. Puhumattakaan niistä kymmenistä ja taas kymmenistä viikoittaisista koloilloista ja kokoontu­ misesta. Hieno vuosi. Uusi vuosi tuo mukanaan uudet tapahtumat ja haasteet. Heti helmi­ kuussa olemme aktiivisesti järjestämässä piirimme tarpojien taitopäivää leiripaikassamme Ajolassa. Lisäksi keväällä tehtäviimme kuuluu koko piirin suunnistusmestaruuskilpailun järjestäminen. Tämän lisäksi tietysti on luvassa sitä tuttua ja turvallista parasta maskulaista partiota lippu­ kuntamme taattuun malliin. Kiitos jo etukäteen kaikille meille ja teille, jotka tämän kaiken mahdollistatte. Viime vuonna jo mainitsinkin tällä samaisella palstalla Suomen Partio­ laisten ohjelmapainotuksesta. Tämä on jatkuva perinne, joka toteutetaan myös ensi vuonna. Vuoden 2015 ohjelmapainotus on Kulttuurit kohtaa­ vat. Ohjelmapainotuksen ideana on tukea partio­ohjelman tekemistä ja ensi vuosi on omistettu kulttuureissa vaikuttamiselle ja vaikuttumiselle. Lisätietoa painotuksesta ja partion kansainvälisyydestä on saatavissa mm. teemasivuilta osoitteesta ohjelmapainotus.partio.fi. Tätä ja paljon muuta mahtuu partiovuoteen 2015. Tämän lehden liitteenä on lippukuntamme toimintasuunnitelma, josta jokainen voi taas valita jo etukäteen ensi vuoden suosikkinsa. Nähdään partiossa! Riina


Lapsen uskosta ja vähän aikuistenkin. On suorastaan häkellyttävää seurata 3­vuotiaan poikani elämää. Hänen käsityksensä maailmasta on varsin ruusunpunainen. Hänelle kaikki ih­ miset edustavat hyvää ja hän uskoo vilpittömästi, että kaikki haluavat vain hänen parastaan. Hän tutustuu uusiin ihmisiin nopeasti ja voi jo muutaman sanan jälkeen ottaa vierasta kädestä kiinni ja pyytää leikki­ mään. Jotenkin tätä seuratessa en ihmettele ollenkaan, että Jeesus otti Raamatussa lapset esimerkiksi, kun pohdittiin ketkä pääsevät Jumalan valtakuntaan. Valitettavasti tiedän, että tämä vaihe ei kestä kauan. Kohta maailman realiteetit avautuvat myös pojalleni ja hän oppii suhtautumaan ihmisiin varauksella. Se on tietysti luonnollista ja kuuluu kehitykseen, mutta sa­ malla myös kovin surullista. Opimme suhtautumaan lähimmäisiimme varoen ja epäillen. Ja kun kasvamme isommiksi, voi olla, että alamme suhtautumaan vieraisiin ihmisiin jopa kyynisesti. Meidän kristittyjen ihmiskäsitys lähtee siitä, että kaikki ihmiset maail­ massa ovat Jumalan edessä täsmälleen samanarvoisia. Arvoomme eivät vaikuta ihonväri, sukupuoli, varallisuus, ikä, tai yhteiskunnallinen ase­ ma. Ajatus tasa­arvosta on helppo toteuttaa ajatuksen tasolla, mutta ar­ kielämässä huomaa omat ennakkoasenteet helpommin, jos ei sulje niiltä silmiään. Mieleeni tulee takavuosien juliste kampanja, jossa oli kuva tummaihoisesta miehestä lääkärintakki päällä ja stetoskooppi kaulassa. Alla oli kysymys: Kumman näit ensin?


Luulen, että meidän aikuisten tulisi ottaa edelleen oppia lapsista, Jee­ suksen ohjeen mukaisesti. Vaikka se lapsen usko on jo mennyttä, voisi siitä koettaa saada takaisin edes pieniä paloja ajoittain. Olisiko aivan mahdotonta pudottaa omia suojamuureja ja antaa vieraille ihmisille mahdollisuus tutustua meihin ja ansaita ystävyytemme ja luottamuk­ semme? Uskon, että haluamme kaikki niin partiossa kuin seurakunnas­ sa suhtautua ihmisiin tasa­arvoisesti. Se lähtee peiliin katsomisesta, on­ ko minun lapsenuskosta jotain jäljellä? Juha Evilampi Nuorisotyönohjaaja Maskun srk


MASKUN PARTIOLAISTEN TUKI RY:N KUULUMISET Tuulta purjeisiin Kirjoitan tervehdystä partiolaisten tuki ry:n uutena jäsenenä ja mainitsen puuhasteluistamme aktiivisten partiolaisten yhteisen hyvän eteen. Vuosi alkaa jo kääntyä loppua kohti, mutta toiminta ei lopu kesän myötä. Lip­ pukunnassa järjestetään retkiä ja osallistutaan kilpailuihin viikoittaisista tapaamisista kololla puhumattakaan. Toiminta kaipaa myös paikkoja ja välineitä, joissa on mukava järjestää erilaisia aktiviteetteja. Maskun seurakunta on takana isolla panoksella, mutta kaikkea tarpeel­ lista tai kaivattua ei voida pyytää seurakunnalta eikä jäsenistöllä mak­ sattaa kaikkia hankintoja. Tässä Maskun partiolaisten tuki tulee kuvan mukaan. Olemme vapaaehtoisvoimin korvauksetta olleet mukana järjestämässä tempauksia, joissa tarkoituksena on kartuttaa varallisuutta, joita varoja on osoitettu lippukunnan toiminnalle tarpeelliseksi koettuihin hankintoi­ hin. Viimeisimmät tuen hankinnat ovat liittyneet kanoottien ostoon yh­ dessä lippukunnan kanssa ja Kaunisniemeen on saatu valmistettua uusi hirsilaavu, jonka hankintakulut on tuki maksanut. Lisäksi tuki on varmistamassa Hemingway II:n kunnostusta antamalla varoja kustannuksiin. Tuen perimmäinen tarkoitus on luoda mahdollisuuksia luovaan ja moni­ puoliseen luontoa lähellä olevaan toimintaan. Itse olen mukana, koska uskon toimintani yhdessä muiden kanssa olevan tärkeää ja kerätyt varat kohdentuvat hyviin ja tarkoituksen mukaisiin kohteisiin. Varainkeruussa Ruisrock on keräystapahtumista tärkein, mutta pitkin vuotta on muuta­ kin toimintaa nyt ajankohtaisista seppeletalkoista puhumattakaan. Van­ hempien ja vanhempien partiolaisten osallistuminen kesällä tuen järjes­ tämiin Ruisrock siivoustalkoisiin on yhteiseen hiileen puhaltamista, josta hyötyy koko lippukunta.


Itse olen myös vanha partiolainen ja muistoissani on paljon retkiä ja purjehduksia ristiin rastiin Turunmaan saaristoa sekä kansainvälisiä lei­ rejä, jotka partiotoiminta on minulle vuosien varrella suonut. Pienenä partiolaisena en silloin täysin ymmärtänyt taustayhteisön merkitystä, mutta ilman taustayhteisöä omassa lippukunnassani ei olisi ollut omaa lukuisten retkien kohteena olevaa majaa tai alusta, jolla olen ollut mu­ kana seilaamassa purjehduksilla. Pidän partiotoimintaa arvokkaana ja mielekkäänä harrastuksena, johon toivon myös omat lapseni mukaan. Toivon heidän löytävän itselleen mahdollisuuksia kokea ja nähdä luontoa eri kantilta, kuin vain asvaltti­ pinnoilta katsottuna. Myös partiolaisten arvomaailma on suvaitsevainen ja antaa kaikille mahdollisuuden omalla panoksella osallistua eri tapah­ tumiin sekä kokea yhteenkuuluvuuden tunteen että yhteen hiileen pu­ haltamisen voiman. Siksi haluan omalta osaltani tukea partiotoimintaa ja pitää partiolaisten kulut kurissa, jotta mahdollisimman monella on mah­ dollisuus osallistua toimintaan mukaan. Toivon kaikille hyvää joulun alusaikaa ja kokemusrikasta uutta vuotta niin nuoremmille sudenpennuille kuin vanhemmille partiolaisille sekä heidän tukijoukoilleen. Myötätuulta toivottaen, Harri Mäkilä


1. Kuka olet ja mitä teet partiossa? Olen Jerry Jämsén ja vedän tarpojaryhmä Po­ roja tällä hetkellä. Olen yksi Kaunisniemen vastuuhenkilöistä ja kuulun lippukunnan hallitukseen. Lisäksi kuulun myös Hämmin­ gin toimitukseen ja taitan lehteä. 2. Millainen on partiourasi? Aloitin partion 8­vuotiaana sudenpennuissa, jonka jälkeen siirryin Majava­vartioon. Maja­ va­vartion jälkeen yhdistimme ryhmämme muiden samanikäisten poikien kanssa, joiden pohjalta syntyi poikien samoajaryhmä, jonka kanssa edelleen kokoonnumme. Lisäksi olen vetänyt tähän mennessä 3 vuotta tarpojaryh­ mä Poroja. Lisäksi olen käynyt muutamilla kursseilla, joista viimeisimpänä PJ­kurssilla. 3. Mikä on parasta ja huonointa partiossa? Parasta partiossa on ehdottomasti kaverit, leirit sekä purjehdukset! Huo­ nointa on kaatosade ja märät sukat :D 4. Parhaita muistoja? Kappale, joka tuo mieleen partiomuistoja? Parhaita muistoja löytyy suurleireiltä, etenkin Jamboreelta sekä Sata­ hangalta. Lisäksi purjehduksilta löytyy monia hauskoja muistoja. Kappa­ le: U2­ Beautiful day 5. Terveiset Terveisiä kaikille Hämmingin lukijoille, ja oikein hyvää joulun aikaa! Haastattelijana toimi Anna Lagerroos


SUDARIEN KEVÄTRETKI 1.­2.3.2014

Sudarien kevätretki 1.­2.3.2014 Teksti: Sanni Kirjavainen Sudarien perinteinen kevätretki järjestettiin Mannerlahdessa 1.­2.3.2014. Retkellä suoritettiin Kotikokki­jälki. Ohjelmissa tutustuttiin muun muas­ sa: ruuanlaitossa tarvittaviin keittiövälineisiin ja mittoihin sekä kotimai­ siin vihanneksiin ja juureksiin. Yhdellä ohjelmapisteellä sudarit saivat it­ se tehdä välipalaksi herkullisia voileipiä. Sudarit oppivat myös oikeaoppisen lautasmallin suunnittelun ja oppivat kattamaan pöydän sekä tuntemaan hyvät pöytätavat. Eräässä ohjelma­ pisteessä oli tehtävänä tehdä itse alusta asti pullataikina ja leipoa pullat johtajien avustuksella. Pullista tulikin oikein maukkaita ja omaperäisen näköisiä.


Kevätlaulu 2014 Teksti: Petra Oksa Lippukunnan seikkailijoille ja sitä vanhemmille suunnattu kevätretki 'Kevätlaulu 2014' järjestettiin 16.­18.5. Paltan kämpällä ja lähimaastossa. Tässä esittelemme pari retkeläisten itsensä kirjoittamaa kuvausta viikon­ lopusta. Loput kuvauksista eivät tainneet selvitä vaelluksen tuomaa rasi­ tusta taskun tai rinkan pohjalla. "Lähdettiin perjantaina Kololta bussilla.Kävelimme pari kilometriä Paltan kämpälle. Kämpällä aloimme pystyttämään laavuja. Kun laavut oli pysty­ tetty aloimme leikkimään, jonka jälkeen söimme iltapalan. Seuraavana päivänä teimme aamupalaksi puuroa ja pakkasimme päivä­ reput suunnistusta varten. Suunnnituksessa teimme erilaisia tehtäviä ja saimme tehtäväksi suunnitella iltanuotioesityksen." ­Maija, Venla, Noora ja Tiia­Maria "Starttasimme kolon pihalta noin klo 18.00. Sitten ajoimme bussilla kohti paltan kämppää.Bussi jätti meidät n. 2km päähän määränpäästämme. Kun olimme päässeet paltan kämpälle, aloimme etsimään laavupaikkoja. Kun olimme pystyttäneet laavut, menimme iltapalalle. Sen jälkeen teim­ me iltatoimet ja menimme sitten nukkumaan. Aamulla heräsimme kos­ teassa laavussa. Aamupa­ laksi söimme itsetehtyä puuroa. Sitten lähdimme suunnistamaan laavuryh­ missä. Poluilla oli rasteja. Niissä oli tehtäviä esim. vironkielisiä tehtäviä. Kun selvisimme takaisin leiriin niin meillä oli vapaa­ai­ kaa. Teimme vapaa­ajan jälkeen pajupillejä. Kun­ nes huomasimme että


Ossi ja Jerry puuttui. He olivat jahtaamassa metsoa, mutta loppupeleissä metso jahtasi heitä." ­Lumikko­vartion edustus Kaikenlaista siis mahtui viikonloppureissulle jälleen. Ja vaikkei se teks­ teistä selviäkkään, oli meillä paljon hienoa ohjelmaa myös rastiradan jäl­ keen. Viikonlopun kuumin puheenaihe taisi kuitenkin olla tuo metso, se­ kä Ossin ja Jerryn seikkailut sen kanssa. Jos (ja kun) haluat tietää siitä lisää, kannattaa asiasta kysellä heiltä itseltään, tai itseasiassa keltä ta­ hansa muulta retkellä olleelta, sen verran kauas meinaan kajahtivat hei­ dän huutonsa.


ROK ­ ryhmänohjaajakoulutus Teksti: Loviisa Palmujoki Rannikkoseudun alueellinen ryhmänohjaajakoulutus järjestettiin 22­ 24.8. Naantalissa Haijaisten toimintakeskuksessa. Kurssilaisia oli kaikki yhteensä kuusi ja johtajia neljä, joten porukka oli mukavan tiivis. Jokai­ nen kurssilainen oli saanut tehtäväkseen opettaa jonkun partiotaidon, kuten laavun pystytyksen tai kuinka veistää puukolla oikeaoppisesti. Puukolla vuolemisen jälkeen pystytimme puolijoukkueteltan veistämil­ lämme reunakepeillä. Ja pienen laavun niin, että teltan pystyttäjät peitti­ vät silmänsä ja muut ohjasivat puhuen. Illalla paistettiin lättyjä tran­ gioilla, jotka eivät onnistuneet mitenkään odotusten mukaisesti. Mansik­ kahillo pelasti maun. Lettujen jälkeen jäi vielä pieni nälkä, joka lähti muonittajan iltapalalla keittiössä.

Aamulla oli sitten lipunnosto ja aamupala. Aamupäivällä teimme hienot ”mallijohtajat” luonnonmateriaaleista, kuten kivistä ja lehdistä. Esitte­ limme kivikasat ja kerroimme minkälaisia hyvän johtajan ominaisuuksia heillä on. Meille myös kerrottiin erilaisista johtamistavoista ja johtajista (esim. kasvattaja, mahdollistaja yms.). Kävimme lauantaina melkein kai­ ken tarpeellisen ryhmänohjaajakoulutukseen liittyen. Illalla valmistelim­ me iltapalan ja menimme viettämään iltanuotiota laavulle. Lämmitimme täytetyt leivät nuotiolla ja lauloimme pari laulua. Ukkoskuuro yllätti ja alkoi sataa kaatamalla. Menimme nopeasti sisälle ja söimme iltapalan loppuun.

Sunnuntaina kertasimme vielä vähän kurssin sisältöä ja kävimme vielä joitain pikku juttuja läpi. Kurssi oli todella onnistunut ja opimme paljon ryhmänojauksesta. Ruoka oli superhyvää, joka teki kurssista vieläkin paremman.


Lämpimät leivät Italialaisittain Paahtoleivän siivuja Tomaattia Pestoa Mozzarellaa Tomaattiakastiketta Rucolaa Ota leivät esille. Voitele jokaisen leivän päälle tomaattikastiketta niin, että leivät ovat sopivan kosteita. Lisää pari viipaloitua tomaattia leivän päälle. Lisää mozzarella viipaleet ja maun mukaisesti pestoa. Lisää toinen leivänpala sen päälle. Kääri leipä folioon ja pistä se nuotion reunalle läm­ piämään. Kokeile välillä onko leipä lämmin. Kun leipä on lämmin ota se nuotiosta pois ja lisää rucolaa leivän väliin ja nauti!


Preeria Teksti: Riikka Kankare Villin Lännen seikkailu sudenpennuille Preeria– kesäleiri: 27.­30.6.2014 Rymättylän Ajolassa

Sudenpennut aina valmiina! Leirillä tutustuttiin inkkarileikkeihin ja opittiin näppäriksi kädentaidono­ saajiksi ja suoritettiin kädentaidot jälkimerkki. Leirillä majoittauduttiin niger­teltoissa ja vietettiin aitoa leirielämää. Leiri järjestettiin Rymättylän Ajolassa, jonka niittyaukion käyttöön on saatu lupa jo vuosien ajan paikalliselta tilalliselta. Ensimmäisenä päivänä saavuttiin paikalle illansuussa ja aloitettiin turvallisuusohjeilla sekä –kä­ velyllä. Telttojen pystytys sujui rinnakkaisleirin tarpojien kanssa mai­ niosti. Ohjelmaan kuului rumpujen valmistus sekä leirimerkinteko ja lei­ rihuivin logon painatus. Näppärille pienille sormille oli haastetta ompe­ lussa ja sapluunan kanssa värjäämisessä sekä pudonnassa. Haastavam­ paan toimintaan kuului sahaus jiirikulman kanssa mölkkypeliä tehdessä ja noppien poraamisessa. Helmien pujottelua intiaanikorua tehtäessä sekä rautalangan vääntämistä unohtamatta! ;D


Ja mikä tärkeintä –RUOKA: se oli hyvää ja sitä oli riittävästi ja riittävän usein, kiitos keittiöpestiläisille.


Kylläpä maistuivat hampurilaiset! Leirikasteen saivat kaikki uudet leiriläiset. Olihan kylmää kyytiä, kun Noora, Vilma ja Salla kierrättivät vilpoisessa kesäsäässä läpi maistuvan reitin sudarit kasteeseen. Olikohan siinä sopassa popcornia? Salaisuu­ deksi jää reitin sisältö… Sään puolesta oli inhimillistä, olipa jopa hetken kuuma yhtenä päivänä. Öisin kyllä sai villasukkia lisätä.


Ohjelmaa oli päivärungossa niin riittävästi, ettei tyhjää väliä ehtinyt tulla. Purjehdus jouduttiin siirtämään toisena päivänä kovan tuulen takia, mutta siihenkin vaihtoehtona ohjelmasta löytyi täytettä eli lisää sahaa­ mista ja poraamista. Yllättäviä tilanteita ei sattunut paljoa ja niistä sel­ vittiin laastarilla. Aktiivisten sudenpentujen leirinpurku sujui hyvin rauhallisesti ja bussis­ sa jo sitten nukuttiin. Kiitoksia kaikille leiriin osallistuneille! Ja ei muuta kun kohti uusia haasteita UGH !


TEE­SE­ITSE 2014 Teksti ja kuvat: Eva Koskinen Tee­se­itse 2014 oli Maskun Hem­ mingin Tyttärien ja Poikien kesäleiri heinäkuussa. Kesäleirillä jo nimes­ täkin päätellen tehtiin kaikki itse. Leirillä lapset pääsivät kokemaan paljon kädentaitoja ja leirielämää ja kaikkea mitä leirille tekemiseen kuuluu mm. keittiökatoksen kokoa­ mista, telttojen pystytystä ja veden vetämistä leirikeittiöön. Leiriläiset myös pystyttivät hienon kolmijalan köytöksiä samalla harjoitellen. Ja mitä olisi kesäleiri ilman hienoja il­ tanuotioita ja telttatarkastuksia.


Piiru 14 Teksti: Ketut Ti 22.7. Aamulla lähdimme Hemmingin koululta aivan liian aikaisin. Saa­ vuimme leirialueelle klo 11. Meille näytettiin Maskulaisten teltta­alue, joka sijaitsi Safiirin alaleirissä. Päi­ vän aikana savuumme liityi myös Alastaron Jyväset. Illalla oli avajai­ set, joissa oli foliokettuja. Ke 23.7. Aamupalan jälkeen lähdimme jollai­ lemaan. Lounaan jälkeen, iltapäi­ vällä oli vuorossa muuta ohjelmaa. Illalla oli taas lisää foliokettuja. To 24.7. Aamulla oli Arman Alizad ­ohjelma, jossa käytettiin orjatyövoi­ maa. Päivällisen jäl­ keen lähdimme hai­ kille, joka alkoi melo­ misella. Ohjeet olivat liian epäselvät ja puolet maskulaisista eksyi korpeen ja tuli­ vat seuraavan päivän puolella leiriin. Tästä opimme että älä seu­ raa messiasta.


Pe 25.7. Aamulla maskulai­ sille annettiin lupa skipata aamuohjel­ ma, haikin eksymi­ sestä johtuvasta myöhäisestä nuku­ maanmenosta joh­ tuen. La 26.7. Oli vierailupäivä ja päivän tarpoja­oh­ jelmana oli ottaa kuvia leiristä ja leiriläisistä. Su 27.7. Aamuohjelma­ na oli joku luontojuttu, jonka aikana alkoi karmea rankkasade kuuro. Iltapäi­ vällä kuivatel­ tiin tavaroita. Ma 28.7. Ilta­ajanviete ohjelmassa fo­ lioketut päättivät retkensä. Silloinkin satoi hieman. Ti 29.7. Aamulla oltiin löhöily­ohjelmassa. Iltaohjelmassa leirinjohtaja kiitteli


kaikkia tärkeitä henkilöitä sekä ul­ komaalaisia ta.

vierai­

Ke 30.7. Leiri purettiin ja lähdettiin sitten kotiin päin.

Kuvat: Lounais­Suomen Partiopiiri/Joel Forsman Lounais­Suomen Partipiiri/Juho Keitaanniemi Lounais­Suomen Partiopiiri/Iisa Kinnunen Lounais­Suomen Partiopiiri/Tauno Kuisma


Reimariruntti Teksti: Jerry Jämsen Kuva: Auran Tytöt Lounais­Suomen Partiopiirin merikisat järjestettiin tänä vuonna Heinä­ nokan partiovenesatamassa ja sen edustalla.Lippukunnastamme kilpai­ luun osallistui yksi joukkue ja venekuntaamme kuului Ossi, Lassi ja Jer­ ry. Kokoonnuimme jo lauantai iltapäivästä Kaunisniemeen ja siirsimme saattoveneellä tavarat sekä veneen Heinänokkaan. Matkalla näimme tai­ vaalla upeita ilotulituksia, koska muinaistulienyöt sijoittuivat juuri sa­ maan viikonloppuun. Saavuimme iltamyöhään perille ja yövyimme sata­ man lähellä sijaitsevassa kiintolaavussa. Aamulla siirryimme takisin sata­ maan ja menimme ilmoittautu­ maan kilpailukeskukseen, jonka jälkeen osallistuimme kilpailijoi­ den infotilaisuuteen. Tämän jäl­ keen oli vuorossa veneiden kat­ sastus, jossa tarkastettiin venei­ den merikelpoisuus. Meidän li­ säksi kisaan otti osaa viisi vene­ kuntaa. Iltapäivällä, kun kilpai­ lun järjestäjät olivat saaneet ra­ dan valmiiksi oli aika lähteä rannalta merelle päin. Suunni­ telmana oli että purjehdimme kaksi lähtöä ja molemmissa läh­ döissä kaksi kierrosta kolmion muotoista rataa. Ensimmäiseen lähtöön saimme kehnon startin ja jäimme heti alussa kärjestä.


Muutamien veneiden törmäillessä ja yhden veneen kaatuessa sijoituk­ semme nousi hieman, mutta aivan loppusuoralla tipuimme takaisin vii­ meiselle sijalle. Toisessa lähdössä saimme paremman startin mutta sijoi­ tus pysyi samana. Kisan päätyttyä siirryimme takaisin rantaan, jossa oli ruokailu sekä sau­ nomismahdollisuus. Tämän jälkeen oli vuorossa palkintojenjako ja tämän jälkeen pääsimme aloittamaan pitkän ja hitaan paluumatkan. Vaikka tu­ loksellisesti kisa ei mennytkään loisteliaasti, niin kaikilla oli mukavaa ja ensi vuonna lähdemmekin parantamaan tulosta!

Pimeetä touhua ! Teksti: Eva Koskinen Maskun Hemmingin Tyttäristä ja Pojista osallistui Sudet­vartio, Lounais­ Suomen partiopiirin yö suunnistus kisoihin. Pojat kisasivat vartiosarjassa 14.10­14 Hirvensalon maastossa. Suunnistus reitti oli noin kaksi kilo­ metriä, jonka pojat suorittivat hienosti sarjansa toisiksi ajalla 40 min 11 sekuntia, häviten alle kahdella sekunnilla voittajille. Kisat olivat vartion ensimmäiset suunnistuskisat. Onnittelut vielä vartiolle, Niklas, Jesse ja Samuli! ­Ylpeä vartionjohtaja


Partioystävämme Teksti: Veera Laine 1.Kuka olet ja mistä lippukunnasta? ­ Anni "Papa" Laitinen tyttölippukunnasta Raision KilliNallit eli RaKiNa. 2.Kerro lyhyesti partiourastasi. ­Olen aloittanut partion ekaluokalla eli vuonna 2004 ja johdan nyt seik­ kailija ryhmää nimeltä Strumffit. 3.Mikä on paras partiomuistosi? ­Parhaat partiomuistot tulevat leireiltä, retkiltä ja kursseilta kun saa uusia ystäviä ja kokemuksia esim. koskenlasku, bagjump­hyppy ja auton romuttaminen lekalla. 4.Mikä erottaa teidän lippukuntanne muista? ­RaKiNa erottuu muista lippukunnista lippukuntamme suuren koon ja loistavien ihmisten ansiosta. 5.Terveisesi Hämmingin lukijoille. ­Hyvää joulua kaikille ja terveisiä kaikille tutuille :)


Teksti:Kalle Sipilä Maskun Hemmingin Tyttärien ja Poikien (MHTP) koulutusalus s/y Hem­ mingway meni syksyllä 2013 kunnostukseen (sisätilojen uusimista jne.) ja oli tiedossa, ettei sitä lasketa vesille kesäksi 2014. Mikä voikaan olla meripartiolaisesta ikävämpää kuin kesän viettäminen maalla? No hätä ei ollutkaan sen näköinen, sillä MHTP ja raisiolaiset Jokikylän Pojat (JoPo) löysivät kesän 2014 purjehduksille yhteisen sävelen. (Ja ei! Kysymyk­ sessä ei ollut mikään hupsu merimieslaulu.) Nimittäin MHTP:llä on Hem­ mingwayn lisäksi myös kevytvenepurjehduskalustoa (optareita eli opti­ mistijollia, viiskaksvitosii stillei eli Still 525 jne.), joten päätettiin ruveta vaihtokaupan hierontaan. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, että JoPojen tarpojat ja samoajat saavat tulla MHTP:n kevytvenepurjehduskoulu­ tukseen ja puolestaan maskulaiset tarpojat ja samoajat pääsevät vasta­ vuoroisesti iltapurjehduksille Nordwestille. Resurssien yhdistämisestä oli hyötyä ja lopputuloksena oli monta hauskaa lippukuntien yhteistä koulutuspur­ jehdusta, joissa nautittiin mm. alta löytyvän reseptin mukaisia eväslei­ piä. Rehelliset ruisleivät 1) Irrota ruisleivän puoliskot toisistaan. 2) Voitele puoliskot reunoihin asti siten, ettei leivän pinnasta jaa neliö­ millimetriäkään voitelematta. (Voi kerroksen ei tarvitse olla paksu mutta


lopputuloksen sitäkin perusteellisempi.) 3) Laita väliin maksamakkaraa. 4) Lisää väliin yksi iso voileipäkurkku (etikkasäilyke). 5) Laita puoliskot yhteen. 6) Nauti!


Kuoppakyyt: Syksyllä 2014 aloittanut tarpojaryhmä. Ryhmässä on yhteensä 7 tarpo­ jaa. Kokoonnumme torstaisin keskustan kololla. Johtaja: Oskari Tarpojat: Hermanni, Jalmari, Saku, Aku, Kasper, Matias ja Jami


Ohjelmanurkka Suunnistus on perustavanlaatuinen taito partiolaiselle. Suunnistusohjel­ maa tehtäessä on tärkeää huomioida suorittajien ikä ja aikaisempi koke­ mus. sudenpennut: Tässä vaiheessa on kompassiin tutustuttaminen vielä turhan aikaista. Sen sijaan kannattaa opetella kartan lukemista ja karttamerkkejä. Ko­ loillassa tämä on helppo toteuttaa esimerkiksi pienissä ryhmissä pelatta­ vien muistipelien muodossa. Jos ulkona on hyvä sää, on kolon pihapii­ rissä järjestettävä yksinkertaisella kartalla varustettu suunnistus hyvä idea.

seikkailijat: Karttaan tutustumista voi harjoitella niin, että vartionjohtaja on valmiiksi miettinyt lähimetsän kartasta muutamia paikkoja, joiden tunnistaminen on sopivan haastavaa ryhmälle. Kokouksessa vartio viedään näille pai­ koille ja pyydetään tunnistamaan paikka kartalta. Seikkailijat kannattaa myös tutustuttaa kompassiin ja suunnan ottamiseen. Jos suunnan otta­ mista harjoittelee luonnossa, kannattaa reitti valita niin että sitä on help­ po seurata myös ilman suuntaa.

tarpojat: Nyt kannattaa suunnan ottamiseenkin lisätä haastetta. Tärkeintä on kuitenkin kerrata jo opittuja taitoja niin suunnan ottamisesta, kuin kar­ tan lukemisestakin. Koloillasssa voi järjestää vaikka pienen tietovi­ san/kilpailun suunnistukseen liittyvistä aiheista. Mikä tiimi ottaa suun­ nan nopeiten? kuka muistaa paljonko 3cm 1:20 000 kartalla vastaa luonnossa kuljettua matkaa?


samoajat/vaeltajat: Kertaus, kertaus, kertaus. Jos kuitenkin kololla kertaaminen tuntuu tyl­ sältä, lähtekää maastoretkelle. Pyytäkää vaikka luotsia määrittämään "salainen" kohde, johon joku teidät vie. Teidän tehtävänne on päästä ta­ kaisin kotiin tai sovitulle jälleennäkemispaikalle apunanne vain kompassi ja alueen kartta. Tässä listattujen vinkkien yhdistämiseen partio­ohjelman suorituksiin kannattaa käydä kurkkaamassa osoitteessa ohjelma.partio.fi


Iltahartaus Ikkuna Eräässä sairaalassa kaksi miestä jakoi saman pienen potilashuoneen. Heolivat molemmat vakavasti sairaita ja myös yksinäisiä. Aika kävi pit­ käksi. Pienestähuoneesta oli ainoastaan yksi ikkuna ulos maailmaan. Osana hoitoaan toinen miehistä sai istua vuoteessa tunnin joka iltapäivä. Se auttaisi nestettä poistumaan hänen keuhkoistaan. Hänen vuoteensa oli ikkunan vieressä. Toisen miehistä oli vietettävä päivät selällään maa­ ten. Iltapäivisin, kun ikkunan vieressä maannut mies nostettiin istumaan, hän kulutti aikansa kertomalla ääneen ulkona olevan maailman tapah­ tumista. Ikkunasta näki ilmeisesti puistoon, jossa oli järvi. Siellä oli ank­ koja ja joutsenia. Lapset syöttivät niille leivänmuruja ja uittivat veneitään. Nuoret rakastavaiset kulkivat käsi kädessä puiden varjossa. Nurmikolla oli kukkia ja kärryjä sekä ihmisiä pelaamassa eri pelejä. Puiston takana erottui kauniina kaupungin siluetti. Selällään maannut mies kuunteli toisen kertomuksia nauttien jokaisesta minuutista. Hän miltei kuuli lapsen putoavan veteen ja näki miten kau­ niita kauniilta pienet tytöt näyttivät kesämekoissaan. Hänen ystävänsä kuvaukset saivat hänet tuntemaan, että hän koki tapahtumat melkein it­ sekin. Mutta eräänä iltapäivänä häntä alkoi askarruttaa kysymys: miksi vierustoveri sai nauttia näkemästään yksin? Miksei hän itse saanut kat­ soa ulos ikkunasta. Sitten eräänä iltana kun hän tuijotti kattoon, hänen vierustoverinsa he­ räsi äkkiä, yski tukehtumaisillaan ja painoi hälytysnappia, joka toi hoita­ jan apuun. Aamulla mies oli kuollut ja hänet vietiin pois. Niin pian kuin kehtasi jäljelle jäänyt mies pyysi hoitajaa siirtämään hänet


toiseen vuoteeseen ikkunan äärelle. Hänet siirrettiin ja tuettiin mukavaan asentoon peittojen alle. Heti hoitajien lähdettyä mies kohottautui tuskai­ sesti olkapäittensä varaan ja katsoi ulos ikkunasta. Ikkunaa vastapäätä oli ankea tiiliseinä.


HuHu tulee!!! Oletko valmis??? HuHuu! Miltä kuulostaa samoaja­ ja vaeltajaikäisten eksklusiivinen ja eeppi­ nen kesäleiri? Näin marraskuussa tus­ kin yhtään hullummalta. Toivotamme siis Sinut ja kaverisi tervetulleeksi 4.­ 7.6.2015 kesällä HuHu­leirille, meren rannalle Sauvon Ahtelaan. Samoaja, HuHu on juuri Sinua varten — leiri, joka järjestetään samoajille. Päivisin pääset osallistumaan parhaaseen samoajaohjelmaan koskaan ja nauttimaan kesästä Ahtelan hiekkarannalla. Illalla voit taas bailata leiri­ kahvilan bileissä. Tulet varmasti pian saavuttuasi huomaamaan, ettei HuHu ole ihan mikä tahansa kesäleiri, vaan aivan toisen magnitudin kerran elämässä ­kokemus. Tuskin kukaan pääsee kokemaan HuHun samoajana kahdesti, eli tätä ei kannata missata. Vaeltaja, saat kunnian osallistua kesän parhaimman leirin toteutukseen. Kiinnostavatko turvan tehtävät, vaiko kenties ohjelma? Kaikkea löytyy, vaeltajien omaa ohjelmaa unohtamatta. Pestautumalla pääset tekemään sitä, mikä kiinnostaa, tai tutustumaan sinulle uuteen leirinteon osa­alu­ eeseen — oppimaan uutta ja ennen kaikkea pitämään hauskaa. On ikuinen kysymys, onko kivempaa olla leiriläinen vai leirin tekijä. Hu­ Hulla siihen tuskin saadaan vastausta, mutta leiristä kehkeytyy taatusti paljon nähneelle vaeltajallekin mitä ikimuistoisin kokemus. Etkö ole partiolainen? No problemo, ei­vielä­partiolaiset ovat HuHulle ai­ van erityisen toivottuja. Mikä voisi olla parempi tilaisuus kokeilla partio­ ta, kuin nuorten ikioma kesäleiri? Niin, sitä saa hakea. Koskaan ei ole lii­ an myöhäistä, tervetuloa joukkoon! Terveisin: HuHun tekijät PS: Lisätietoa HuHusta ja ilmoittautumislomakkeen pesteihin löydät lei­ rin verkkosivuilta: http://huhuleiri.fi/


No ` Petri missä vaiheessa pipo­projekti ??? kysyy nim. "tiedonhaluinen"

Jellyl terveisii t: Biisonit

Tahtoo ens kesänä purjehtimaan!!

Hyvää joulua kaikille!


39

Hämminki 2/2014  
Hämminki 2/2014  
Advertisement