Page 1

Porto betalt

FEL ADRESS? ADRESS? FEL Vänligen hjälp oss med den nya adressen Vänligen hjälp oss med den nya adressen genomatt attfylla fyllai inedanstående nedanståenderader. rader. genom

Tack på på förhand! Tack förhand!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mässnummer ENTREPRENAD EXPO 25–27 september

Maskinkontakt Gustaf V:s Väg 11 429 43 Särö, Sweden Tel 031-68 00 05, Fax 031-68 00 09

Gustaf V:s Väg 11, 429 43 Särö • Tel 031/68 00 05 • Årgång 49 • Nr 9 september 2014

Swingotilt® och HardLock® är byggda för tufft nordiskt klimat. Ökar prestandan och höjer säkerhetsnivån på din grävmaskin i alla väder.

HardLock® snabbfäste

Behöver du förbättra din kapacitet på finmaterial? Maskin Mekanos siktar är utvecklade för nordiska förhållanden. Med ett kraftigt slag (12mm) och relativt flack lutning (11°) får du en oöverträffad kombination av kapacitet och siktnoggrannhet även när förutsättningarna inte är optimala.

Swingotilt®

Sv 1202 är uppbyggd på lastväxlarram och ställs under produktion upp på höga hydrauliska stödben. Det gör det enkelt för dig att hålla rent och snyggt runt maskinen. Med de stora gummihjulen på de bakre stödbenen blir den dessutom smidig att hantera inom arbetsplatsen. Eldrift, användarvänliga lösningar och alla reservdelar på lager är andra parametrar som garanterar en svårslagen totalekonomi. Välkommen till Maskin Mekano

Scanna av QR-koden för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

www.smpparts.com

T E IT C A P A K T IK S R A B T T FLY

facebook.smpparts.com

youtube.smpparts.com

linkedin.smpparts.com

För mer info ring: Calle Smedenman 0709-508271, Daniel Smedenman 0709-508270 Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se

Profile for Maskinkontakt

Maskinkontakt nr 9-2014  

Maskinkontakt är annonstidningen för entreprenad- och transportbranschen med nya och begagnade entreprenadmaskiner, grusmaskiner, krossverk,...

Maskinkontakt nr 9-2014  

Maskinkontakt är annonstidningen för entreprenad- och transportbranschen med nya och begagnade entreprenadmaskiner, grusmaskiner, krossverk,...

Advertisement