Page 1

Departement Aalst Studiegebied onderwijs Bachelor kleuteronderwijs

Wat vind ik in mijn enveloppe? • Mijn rapport • + een boekenlijst voor volgend academiejaar + info over de introductiedagen: voor wie over de ganse lijn slaagde of enkel voor stage een onvoldoende haalde • + uitleg over de inschrijving voor EP3: voor wie deze info van toepassing is Toelichting bij rapport na de tweede examenperiode A

Hoe lees ik mijn rapport? Ik maak het onderscheid tussen nieuwe en oude studiepunten of OO’s en tussen stage en andere OO’s.

STP Type Naam

EP1 EP2 EP3 SCORE DATUM

3

3

4

OO

Omgaan met informatie 3

11

OA

Mediakunde 3

13

OA

ICT 3

OO

Omgaan met mensen 4

13

OA

Communicatie 4

15

Agogische vaardighdn. 4

12

Project 4

12

11

4/2/2009

13

26/6/2009

9

OO

Opvoedkundige wetenschappen 4

9

OA

Krachtige leeromgev. 4

7

OA

Differentiatie in de klas 4

9

12

KaHo Sint-Lieven - Campus Dirk Martens - Kwalestraat 154 - 9320 Aalst – tel. 053 72 71 70 - fax 053 72 71 00 - http://www.kahosl.be Maatschappelijke zetel: Gebroeders Desmetstraat 1 - 9000 Gent


Departement Aalst Studiegebied onderwijs Bachelor kleuteronderwijs

6

OA

Peutermodule 4

14

OO

Wereldoriëntatie I

9

OA

Wereldoriëntatie I

9

EA

Wereldoriëntatie I

EA

Wereldoriëntatie I

9

10 9

Eerste type OO: gesemestrialiseerde en nieuwe: vb. Omgaan met inform. 3 Als modeltrajectstudent dagonderwijs in 1 en 2KO of HAO-student heb ik enkel OO’s van het eerste type. Het gaat om OO’s met een Arabisch cijfer 1,2 3 of 4 achteraan, dat aanduidt in welk semester het OO aangeboden wordt. Stap 1: bekijk het OO-niveau Indien ik geslaagd ben voor het OO van semester 1 of 3, dan zie ik op de OO-rij in de kolom EP1 (eerste examenperiode) een getal staan op 20 dat hoger is of gelijk aan 10. In dat geval lees ik rechts op dezelfde rij diezelfde punten in de kolom van de score en zie ik ‘4/2/2009’ afgedrukt staan in de kolom ‘datum’. Dat is de dag dat de examencommissie de examenresultaten vastlegde en ik de credits voor dit OO behaalde. Analoog zie ik onder EP2 (tweede examenperiode) de cijfers van de tweede examenperiode voor de OO’s van semester 2 en 4. Als ik de credits behaald heb, lees ik achteraan de datum 26/6/2009. Stap 2: bekijk het OA-niveau Op OA-niveau zie ik mijn deelscores. Indien ik voor het OO een onvoldoende haalde, kan het nog altijd zijn dat ik een voldoende haalde voor een van de onderliggende OA’s. Als dat het geval is, krijg ik voor dat OA een vrijstelling. De andere OA’s kan ik hernemen in EP3, de zittijd van de tweede kans in augustus-september. Indien ik voor een OA een onvoldoende haalde, maar ik slaagde voor het OO waar dat OA toe behoort, dan hoef ik het OA niet meer te hernemen. Ik heb namelijk de credits verworven (zie stap 1). Tweede type OO: stage KaHo Sint-Lieven - Campus Dirk Martens - Kwalestraat 154 - 9320 Aalst – tel. 053 72 71 70 - fax 053 72 71 00 - http://www.kahosl.be Maatschappelijke zetel: Gebroeders Desmetstraat 1 - 9000 Gent


Departement Aalst Studiegebied onderwijs Bachelor kleuteronderwijs

Voor de OO’s stage 1+2 en stage 3+4 kent men me enkel na semester 2 en 4 een cijfer toe voor het hele academiejaar en enkel op OO-niveau. Voor stage is er bovendien geen examen van de tweede kans mogelijk in hetzelfde academiejaar. Derde type OO: jaar OO, oude studiepunten: vb. Wereldoriëntatie I GOP’ers in dagonderwijs kunnen nog ‘oude studiepunten’ hebben. Het gaat om OO met een Romeins cijfer I of II achteraan, dat aanduidt in welk opleidingsjaar het OO aangeboden wordt. In dit geval lees ik een OO-cijfer, een OA-cijfer en EA-cijfers (examen activiteit) per examenperiode. Het OO-cijfer is het jaarresultaat en combineert de cijfers van de EP1 en EP2. Indien ik de credits behaalde, zie ik ook hier de datum van de beraadslaging (26/6/2009). B

Hoe liggen mijn kansen? •

Geen tekorten in 1KO is vrij uitzonderlijk en uitstekend.

Een aantal tekorten kan perspectief bieden. Veel hangt af van het aantal, de diepte ervan, mijn motivatie, mijn reactie en het totaalbeeld inclusief de stage.

Als ik geen 10 haalde voor stage kan ik de credits voor stage niet in de derde examenperiode (augustus – september) behalen. Met een 8 of een 9 kan ik eventueel hernemen. Met een 7 of minder wordt mij afgeraden me opnieuw in te schrijven volgend academiejaar.

Met een 11 voor stage -en zeker met een 10- drukt de opleiding zijn twijfel uit. Men raadt me aan met mijn praktijkpedagoog te bekijken of ik baat zou kunnen hebben bij bepaalde zomerprogramma’s van SoVo of andere organisaties.

Vele en relatief zware tekorten gecombineerd met een slechte of matige stage zetten aan tot denken.

… Als dagonderwijsstudent kan ik dinsdagvoormiddag van 9 tot 11 mijn examens inkijken en mijn resultaten bespreken. Voor de HAO-studneten staat een afzonderlijke regeling op Toledo.

Als modeltrajectstudent die over de ganse lijn slaagde, kan ik me al KaHo Sint-Lieven - Campus Dirk Martens - Kwalestraat 154 - 9320 Aalst – tel. 053 72 71 70 - fax 053 72 71 00 - http://www.kahosl.be Maatschappelijke zetel: Gebroeders Desmetstraat 1 - 9000 Gent


Departement Aalst Studiegebied onderwijs Bachelor kleuteronderwijs

inschrijven voor volgend academiejaar. ik vind de nodige info daarover en over de introductiedag in mijn mapje. Zorg ervoor dat je bij inschrijving je traject aangeeft (regulie, internationaal of academisch) en het keuze-OO waar je voor kiest. Indien ik enkel voor stage niet slaagde, kan ik een afspraak maken met de trajectbegeleider om mijn traject voor volgend academiejaar vast te leggen. Indien ik voor een of meerdere theoretische OO’s een examen van de tweede kans wil maken, schrijf ik me in voor EP3 (augustus – september). Zie mapje. • Opdrachten voor EP3 Op Toledo vind ik de opdrachten voor de zittijd van de tweede kans voor zowel OO’s waar ik in januari examen van aflegde als voor OO’s waar ik in juni examen van aflegde. Let wel: •

Ik vind de standaardopgave voor de gesemestrialiseerde OO’s en OA’s (die eindigend op een 1, 2, 3, 4 of 5+6).

Indien ik slechts een deel van de opdracht moet uitvoeren, dan word ik per mail verwittigd. Indien ik bvb. goede examens aflegde maar slechte taken indiende, kan het zijn dat de docent mij en de andere studenten in hetzelfde geval, vrijstelt van de examens en me enkel vraagt de taken opnieuw –maar beter – in te dienen.

Indien ik ingeschreven ben voor OO’s met een Romeins cijfer I, II of III, dan word ik per mail verwittigd wat juist mijn opdracht voor EP3 is.

Voor iedereen, ook voor zij die een tekort voor stage hebben of zich inschrijven voor de examenperiode van de tweede kans: Wij wensen jullie op zijn minst een korte mooie vakantieperiode.

Namens het KO-team, Johan De Wilde

KaHo Sint-Lieven - Campus Dirk Martens - Kwalestraat 154 - 9320 Aalst – tel. 053 72 71 70 - fax 053 72 71 00 - http://www.kahosl.be Maatschappelijke zetel: Gebroeders Desmetstraat 1 - 9000 Gent

toelichting examen  

toelichting over de examenpunten juni 2009

toelichting examen  

toelichting over de examenpunten juni 2009

Advertisement