Page 1

PEJABAT PELAJARAN DAERAH TAWAU SABAH MAKLUMAT MURID YANG MEMOHON KWAPM TAHUN 1 HINGGA 5 2014 MENGIKUT SUKU KAUM & JANTINA NAMA SEKOLAH KOD SEK

TAHUN/ TING 1 2 3 4 5

JUMLAH BESAR PETUNJUK :

: :

SK BAHAGIA TAWAU XBA3077

M

C

I

BS

LL

JUMLAH

L

P

JUMLAH

-

-

-

10

-

10

4

6

10

-

-

-

14

-

14

4

10

14

-

-

-

18

18

8

10

18

-

-

-

10

-

10

7

3

10

-

-

-

22

-

22

10

12

22

-

-

-

74

-

74

33

41

74

M I BS

: : :

MELAYU C : CINA INDIA LL : LAIN-LAIN BUMIPUTRA SABAH & SARAWAK

JUMLAH MURID YANG LAYAK

:

74 ORANG

JUMLAH MURID YANG MEMOHON

:

74 ORANG

DISAHKAN OLEH : NAMA

:

_________________________________

JAWATAN :

_________________________________

T.TANGAN :

_________________________________

TARIKH

_________________________________

:

COP SEKOLAH

Rumusan suku kaum tahun 1 5 shamsudin