Page 1

Кам’янець-Подільська міська ЦБС Методико-бібліографічний відділ

Рекомендаційний список літератури до 70-річчя визволення України від німецькофашистських загарбників

м.Кам’янець-Подільський 2014


Матеріал підібрала і надрукувала бібліограф міської центральної бібліотеки О.В.Дачковська


Друга світова війна і Україна /книги /

Архіви окупації: 1941-1944: Т.1. Держ. Ком. Архівів України; упоряд. Н.Маковська. –К.:Вид. дім «КиєвоМогилянська академія»,2006. – 870с.:іл. Боевые звезды киевлян: очерки о Героях Советского Союза – уроженцах Киева и Киевской области. –К.:Политиздат Украины.1983. -519с. Владимиров М.І. Вогнева зона/літ. запис В.А.Мухи /М.І.Владимиров. –К.:Політвидав України,1982. -100с. Героев подвиги бессмертные: очерки о Героях Советкого Союза – уроженцах Черниговской области. – К.:Политиздат,1982. -124с. Гордость и слава Подолии: очерки о Героях Советского Союза – уроженцах Хмельницкой области. – Львов:Каменяр,1985. -262с.


Героїчний Київ: документальні В.І.Денисенко. –К.:Україна, 2003. -330с.

розповіді/упоряд.

Гончаров О.И. Гордая пам'ять: очерк/О.И.Гончаров. – Х.:Прапор,1986. -28с.:ил. Город-герой Севастополь: фотоальбом. –Симферополь: Таврия, 1985. -370с. Гунчак Т. Ключові проблеми історіографії Другої Світової війни: зб.статей/Т.Гунчак. –К.:УВС ім.Ю.Липи,2011. -225с. Гусарова Т.Н. Воины в белых халатах: документальная повесть/Т.Н.Гусарова. –Днепропетровск: Промінь.1985. 102с. Деко О.А. Поліська прелюдія: повість/О.А.Деко. –К.:Веселка.1980. -125с.

документальна

Днепр – река героев. –К.:Политиздат Украины,1983. 370с. Донецкая область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.): сб.документов и материалов. –Донецк: Донбас,1980. -310с. Друга світова у пам'яті України: за матеріалами українського інституту національної пам'яті/упоряд. Л.Герасименко, Р.илявець. –К.,2010. -247с. І наша частка в перемозі: документальні нариси, статті, архівні матеріали. –Львів:Каменяр,1987. -152с. Емченко А.П. Киев: Скрижали бессмертия: фотопутеводитель /А.П.Емченко. –К.:Мистецтво,1985. 190с.


За родной Севастополь. –М.:Мол.гвардия,1983. -288с. Клюєнко Д.М. В боях за визволення України/Д.М.Клюєнко. –К.:Політвидав України,194. -176с. Косик В. Правда історії. Роки окупації зб.статей/В.Косик. –К.:УВД,2008. -184с.

1939-1944:

Кучер В.І. Бойова діяльність антифашистського підпілля на Україні 1941-1944рр./В.І.Кучер. –К.:Наук.думка.1983. 236с. Лето 1941. Украина: документы и материалы. Хроника событий. –К.: Изд-во «Украина»,1991. -512с. Людний Ф.П. Дорогами К.6Україна,2005. -417с.

війни/Ф.П.Людний.

Манагаров И.М. В сражении за Харьков/И.М.Манагаров. –Х:Прапор,1983. -264с. Мах П.П. Меморіал вічної слави в Луцьку: путівник. – Львів:Каменяр,1980. -32с. Ми до тебе йшли Перемого! -К.: Політвидав України,1984. -362с. Миттєвості війни/автор-упоряд. М.Селюченко. –К.:Спалах ЛТД,1994. -153с. Моргун Ф.Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу: факти і наслідки/Ф.Т.Моргун. – Полтава: Дивосвіт,2008. -352с. Музей історії Корсунь-Шевченківської битвт: фотонарис. – К.:Мистецтво,1980. -24с.


Патриляк І.К. Україна в роки Другої Світової війни: спроба нового кнцептуального погляду /І.К.Патриляк, М.А.Боровик. –К.:ПП Лисенко М.М.,2010. -590С. Педак В. Дякуємо і мертвим, і живим: документальний нарис/В.Педак. –Дніпропетровськ: «Січ»,2007. -278с. Петлеваный В. Хотинцы: М.:Сов.писатель,1982. -278с.

повесть/В.Петлеваный.

Пігідо-Правобережний Ф. Велика Вітчизняна війна: спогади та роздуми очевидця /Ф.Пігідо-Правобережний. – К.:Смолоскип,2002. -288с. Подвигом прославленные: Герои Советского Союзапартизаны и подпольщики Украины в годы Великой Отечественной войны. –К.:Политиздат,1985. -382с. Подвигу жить в веках. –К.:Политиздат Украины,1981. -72с. Полягли в снігах Суомі: книга пам'яті України про громадян, які загинули у военних конфліктах за рубежем: Т.2. –К.:Книга пам'яті України,2005. -981с. Свинаренко М. Атака: героїчна композиція: сповіді, девізи, застереження та заповіти лицарів «Золотої зірки»/М.Свинаренко. –Сімферополь: Таврія,2002. -268с. Синам Вітчизни: Каменяр,1989. -86с.

іл.нарис/худож.

В.І.Сав.

–Львів:

Слободян М.О. Путь к Берлину/М.О.Слободян. –Львів: Каменяр,1987. -118с.


Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945: документы и материалы: в 3-х т. – Киев: Наук.думка,1980. Т.1. Украинская ССР в первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941г. -18 ноября 1942 г. – К.:Наук. думка,1980. -554с. Т.2 Украинская ССР в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (19.11.1942 – конец 1943 г.). –Киев: Наук. думка,1980. -519с. Т.3.Украинская ССР в завершающий период Великой Отечественной войны(1944-1945 гг.). –К.:Наук.думка,1980. 592с. Суд пам'яті. –К.:Політвидав України,1985. -229с. Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії : Вип.1. –К.:ВД О.Теліги,2009. -56с. Тарасов К.К. В те трудные годы: Днепропетровск 19411955гг./К.К.Тарасов, В.Ф.Храпунов. – Днепропетровск: Промінь,1981. -190с. Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: хроника событий. –К.:Политиздат Украины,1985. -618с. Україна в полум'ї війни 1941-1945/П.П.Панченко, О.І.Уткін, В.І.Горелов. –К.:Україна,2005. -557с. Усенко П.М. Від вашого корреспондента…:кореспонденції, нариси, оповідання 1941-1945 рр./П.М.Усенко. – К.:Політвидав Укр. -1980. -239с.


Харчук Б. Розстріляні К.:Дніпро,1979. -66с.

ночі:

нариси/Б.Харчук.

Шатилов В.М. На земле Украины: пехота в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг./В.М.Шатилов. – М.:Воениздат,1980. -181с. Штеменко С.М. Генеральний штаб у роки війни/С.М.Штеменко. –К.:Політвидав Укр. -1983. -440с. Щоденник Львівського Гетто: спогади рабина Давида Кахане/упоряд.Ж.Ковба. –К.:Дух і Літера,2009. -276с. Якупов Н.М. Весну принесли на знаменах/Н.М.Якупов. – Одесса:Маяк,1980. -263с. Різун В. Як перемагати/В.Різун. «Лілея-НВ»,2010. -15с.

–Івано-Франківськ:


Подвиг народу - безсмертний /публікації з періодичних видань/

Омелянчук І. Голос Левітана нагадав про минуле: [70 років тому визволили від німецьких загарбників «столицю» окупованої України]/І.Омелянчук//Уряд.кур'єр. -2014. -4 лют. –С.10. Янко Д. Увічнено незабутнє: [до 70-річчя визволення Києва від німецько-фашистсьих окупантів] /Д.Янко//Культура і життя. -2013. – 1 листоп. – С.4. Шпак В. Останні рубіж – Карпати: [28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників] /В.Шпак//Уряд.кур'єр. -2013. -26 жовт. Особова О. «Нам солдатам, є що пригадати»: [ветерани Великої Вітчизняної війни]/О.Особова//Уряд.кур'єр. -2013. -2 квіт. –С.19. Вронська Т.В. Тюрьми в нацистській каральнорепресивній системі на окупованій території України/Т.В.Вронська, О.Є.Лисенко//Укр. іст. журн. -2013. №1. –С.92-105. Тютюнник Є. Живих кидали у вогонь: [вшанування пам'яті невинно убієнних у 1943 році у м.Корюківка] /Є.Тютюнник//Уряд.кур'єр. -2013. -1 берез. –С.5. Шпак В. Від подвигу – до кіноміфу: [70-річчя створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія»] /В.Шпак//Уряд.кур'єр. -2012. -6 жовт. –С.16. Наконечний Д. Гірке слово «остарбайтер»: [70 років початку насильного вивезення населення із території


окупованої України на примусові роботи в Німеччину]/Д.Наконечний//Поділ.вісті. -2012. -11 верес. – С.6. Ведєнєєв Д.В. Релігійні конфесії України як об'єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943-1945рр)/Д.В.Вєдєнєєв//Укр.іст. журн. -2012. -№4. – С.104-126. Середа В. «Метою масових депортацій було прагнення вирішити українське питання»: [операція «Вісла»- 19441947рр.]/В.Середа//Уряд.кур'єр. -2012. -3 лип. –С.11. Маліш П. Каиастрофічний початок: Велика Вітчизняна війна, 1941 р./П.Маліш//Поділ.вісті. -2012. -21 черв. –С.3. Тарковський В. Так планувалася війна /В.Тарковський //Поділ.вісті. -2012. -21 черв. Литвин В. Перемога 1945 р.: історична реальність і суспільна рефлексія: [ історіософські нотатки]/В.Литвин //Голос Укр. -2012. -8 трав. Нахманович В.Р. Бабин Яр. Історія. Сучасність. Майбутнє?: [роздуми до 70-річчя Київської Масакри 29-30 вересня 1941 р]/В.Р.Нахманович//Укр.іст.журн. -2011. -№6. –С.105-121. Лозицький В.С.До питання про загальну чисельність партизанів УРСР у роки Великої Вітчизняної війни (19411945 рр.)//Укр. іст.журн. -2011. -№6. –С.152-171. Скобельський В. Таємниці «зали 600»:[65 років тому закінчився Міжнародний трибунал у Нюрнберзі] /В.Скобельський//Голос Укр. -2011. -30 листоп. –С.14.


Топчий А. 28 октября 1944 года Украина была освобожена от немецкой оккупации/А.Топчий//Факты. -2011. -28 октяб. –С.22. Грабська А. Про один із найгірших злочинів проти людства: [трагедія в Бабиному Яру]/А.Грабська//Голос Укр. -2011. -4 жовт. –С.8. Осипчук Н. Засторогою звучить: Куренівка: [Бабин Яр]/Н.Осипчук//Демокр.Укр. -2011. -30 верес. –С.8. Петрушенко М. Вічний вогонь Менори: [трагедія у Бабиному Яру]/М.Петрушенко//Уряд.кур'єр. -2011. -29 верес. –С.5. Шуневич В. Подробности трагедии в Бабьем Яру: [29 сентября 1941 года]/В.Шуневич//Факты. -2011. -29сент. – С.5. Лисниченко И. Виталий Коротич: [ровно 70 лет назад, 19 сентября 1941 года, немецкие войска оккупировали Киев]/И.Лисниченко//Факты. -2011. -16 сент. –С.4. Лисенко О.Є. Дослідження історії Другої Світової війни у сучасній Україні: [основні тенденції та перспективи] /О.Є.Лисенко//Укр.іст.журн. -2011. -№4. –С.165-194. Бакуменко О. Спростована похоронка: [70років героїчної оборони Києва від німецько-фашистських загарбників] /О.Бакуменко//Демокр.Укр. -2011. -12 серп. –С.21. Пам'ять про війну та її жертви не розділяє, а об'єднує: [День скорботи і вшанування пам'яті жертв Великої Вітчизняної війни]//Голос Укр. -2011. -23 черв.


Шпак В. Так починалася війна…: [про трагічні події 70річної давнини]/В.Шпак//Уряд.кур'єр. -2011. -22 черв. Спільна радість і спільний біль: Перемоги]//Уряд.кур'єр. -2011. -11 трав.

[66-та

річниця

Тютюнник Є. Приречені на загибель: [Корюківська трагедія]/Є.Тютюнник//Уряд.кур'єр. -2011. -7 трав. –С.17. Литвин В. Війна. Що завжди з нами…: [Велика Вітчизняна війна]/В.Литвин//Голос Укр. -201. -7 трав. –С.2-4. Омельченко Г. Чи варто ділити пиріг Перемоги?: [66 років після закінчення Великої Вітчизняної війни]/Г.Омельченко, В.Сабалдир//Голос Укр. -2011. -6 трав. –С.4-5. Гунчак Т. Утрати українців під час Другої світової війни/Т.Гунчак//Л-на Укр. -2011. -20 січ. –С.7. Вєдєнєєв Д.В. Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій/Д.В.Вєдєнєєв//Укр. істор. журн. – 2010. -№3. – С.4-29. Маслов О.О. Втрати радянського генералітету полоненими на території УРСР (1941-1943рр.)/О.О.Маслов//Укр. іст. журн. -2010. -№3. –С.30-45. Слободянюк М.А. Радянські підпільники у боротьбі з нацистськими оккупантами на території України /М.А.Слободянюк//Укр.іст.журн. -2010. -№3. –С.46-63. Кушнір Б. Операція «Бужа»:[ Сталін червонною лінією провів на захід від Львова]/Б.Кушнір//Голос Укр. -2010. -23 черв. –С.20.


Чернега П. Український народ у Другій Світовій війні: [до 65-ої річниці перемоги країн антигітлерівської коаліції] /П.Чернега//Слово Просвіта. -2010. -13-19 трав. –С.8. Дерев'янкін Т. Велика Вітчизняна війна: витоки, ресурси і зброя Перемоги/Т.Дерев'янкін//Економ Укр. -2010. -№5. – С.30-45. Качура Д. Остання битва Великої Вітчизняної війни – під Києвом/Д.Качура//Уряд.кур'єр. -2010. -12 трав. Симоненко П. Подвиг народу – безсмертний!: [65 років Перемоги Радянського Союзу над німецько-фашистськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні 19411945рр.]/П.Симоненко//Голос Укр. -2010. -8 трав. –С.4-5. Збанацький А. Київський щоденник часів війни/А.Збанацький//Уряд.кур'єр. -2010. -7 трав. –С.7. Грабовський С. Війна. Україна. Історія: [65-річчя Перемоги]/С.Грабовський//День. -2010. -30 квіт. -1 трав. – С.17. Писанська В. Берлін 65 років тому: штурмом німецької столиці Червона Армія завершила Велику Вітчизняну війну та Другу світову війну в Європі/В.Писанська//Голос Укр. 2010. -16 квіт. –С.10. Шевченко В. За українську землю:[ Львів і Харків - містагерої Другої світової війни]/В.Шевченко//День. -2010. -1617 квіт. –С.8. Шпак В. Битва за Житомир: правда вимисел/В.Шпак//Уряд.кур'єр. -2010. -15 квіт. –С.10.

і


Скобельський В. «Партизанів у полон не братии…»:[спогади про Велику Вітчизняну війну ветерана війни, учасника партизанського руху В.В.Матковського]/В.Скобельський//Голос Укр. -2010. -13 берез. –С.9.

Не згасне слава подвигу народного Велика Вітчизняна війна і Кам’янецьПодільський /книги/ Бугай Е. М. Из когорты мужественных: сборник очерков и зарисовок/Е.М.Бугай, М.Е.Макухин.-Львов: Каменяр,1978.279с. Гордость и слава Подолии: очерки о Героях Советского Союза – уроженцах Хмельницкой области.-Львов: Каменяр,1985.- 262с. Дембицкий Н. П. Бои за Каменец-Подольский /Н.П.Дембицкий. - Каменец-Подольский: Абетка,1999.320с.


20 років у ветеранському Подільський,2007.- 244 с.

строю.

-

Кам'янець

-

Завальнюк О. М. Хмельниччина у 1941-1945рр.: хроніка війни/ О.М.Завальнюк, О.Б.Комарницький, Ю.В.Олійник .Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова,2005.- 140с. Книга пам'яті України. Хмельницька область: історикомеморіальне видання.-Хмельницький: Поділля,1995.688с.,іл. Книга Скорботи України: Хмельницька Хмельницький:” Поділля”,2004.- 380с.

область.

Краснолуцький П. Слва переможцям!: до 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. –Кам’янецьПодільський, 2005. -524с. Майнгардт- Гоголь Н. Поховання періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1943 рр. на території міста Камzянця-Подільського Хмельницької області: історикодовідкове видання. –Хмельницький, 2007. -55с. Навіки в пам'яті народній /авт.-упор. Г.І. Грінішена, З.П. Фтемова. - Кам'янець-Подільський,2012.- 400с., іл. Неспокійної вдачі люди. - Хмельницький,2007.- 245 с. Олійник Ю.В. Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі «Волинь-Поділля» 1941-1944рр. /Ю.В.Олійник, О.М.Завальнюк. –Хмельницький,2012. 320с. Подвиг їх безсмертний…: 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. присвячується. – К.:Видавництво Сергія Панюка,2010. -72с.


Поділля у Великій Вітчизняній війні (1941-1945): збірник документів і матеріалів.- Львів.:Каменяр,1960.-415с. Проскурівсько-Чернівецька операція – видатна подія Другої Світової війни: збірник документів і матеріалів. – Хмельницький, 2009. -385с. Прошлое забвению не подлежит/авторы-упоряд. В.П.Черныш, М.Л.Миронюк. –Каменец-Подольский, 2008. -328с. Савчук О. Долі фронтові: сторінки з радіокниги.Хмельницький: Поділля,1999.- 140с. Солдатська слава не Подільський,2009.-311 с.

погасне.-

Кам'янець

-

Спогади ветеранів.- Кам'янець -Подільський,2005.- 524 с. Україна сниться…: неотримані відправлені з Німеччини у Хмельницький,1995. -136с.

листи подолян, 1942-1943рр. –


Допоки є пам’ять людей – солдати загиблі живуть /статті з краєзнавчих періодичних видань/ Будзей О. Від визволення до Перемоги: [визволення Кам’янця-Подільського від нацистських загарбників] /О.Будзей//Подолянин. -2013. -9 трав. Лехіцька І. Героїчна оборона «Квітки на Камені»: [визволення міста від німецько-фашистських загарбників: визволителі Я.Д.Хардіков, М.Я.Радугін] /І.Лехіцька //Кам’янець-Поділ.вісн. -2013. -22 берез. –С.15. Лехіцька І. Рейд сміливців: до 69-річчя визволення Кам’янеччини: [визволителі: П.Барабанов та М.Радугін] /І.Лехіцька//Край Кам’ян. -2013. -22 берез. –С.4. Будзей О. Свист куль над стріхою нашої хати: спогади нашого земляка В.П.Савельянова про визволення міста від німецько-фашистських загарбників/О.Будзей//Подолянин. - 2013. -22 берез. –С.5. Жидачевська Є. Кам’янець під владою німецьких загарбників: окупація чи омріяний добробут?: [69-та річниця визволення міста від німецько-фашистських загарбників]/Є.Жидачевська//Ділове місто. -2013. -21 берез. –С.6. Смірнова Г. Вільному Кам’янцю-68: [заходи до 68-ї річниці з Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників] /Г.Смірнова //Подолянин. - 2012. -30 берез. – С.3.


Вшанування визволителів міста: [68-ма річниця з Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників]//Ділове місто. - 2012. -29 берез. –С.16. Добровольський В. Шана і повага: 26 березня 1944 року Кам’янець звільнено від німецько-фашистських загарбників /В.Добровольський //Поділ.вісті. -2012. -29 берез. Вшанування визволителів міста: [68-ма річниця з Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників]//Фортеця. -2012. -29 берез. Будзей О. Визволення Кам’янця очима воєнкорів: [до дня визволення міста] /О.Будзей //Подолянин. -2012. – 23 берез. –С.8. Малик А. Весна визволення: [до 68-ї річниці визволення Кам’янеччини від німецько-фашистських загарбників]/А.Малик//Край Кам’ян. -2012. -23 берез –С.4. Міркотан О. Урочистості: [67-ма річниця визволення міста від німецько-фашистських загарбників]/О.Міркотан //Подолянин. - 2011. - 1 квіт. –С.2. Олійник О. Сльоза зорі стоїть над обеліском: [відзначення 67-ї річниці визволення міста і району від німецько-фашистських загарбників] /О.Олійник //Край Кам’ян. -2011. -1 квіт. Гайдамашко В. Уклін Вам, визволителі!: [відзначення дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників] /В.Гайдамашко //Кам’янець-Поділ.вісн. -2011. -1 квіт.


67 років тому було завершено визволення Кам’янцяПодільського від німецько-фашистських загарбників: [програма святкування]//Подолянин. -2011. -№12. Федорак З. Таке не забувається: [67 років з дня визволення Кам’янеччини від німецько-фашистських загарбників] /З.Федорак //Край Кам’ян. -2011. -25 берез. – С.4. Федоришина С. Декілька днів березня 44-го: [визволення Кам’янця]/С.Федоришина //Подолянин. -2011. -25 берез. –С.4. Сокальський С. Їх пам’ятатиме Кам’янеччина: [визволення нашого краю від загарбників] /С.Сокальський //Подолянин. -2011. -25 берез. –С.4. Люзняк В. Повернення з небуття: [визволення міста] /В.Люзняк //Край Кам’ян. -2010. -2 квіт. –С.4. Гайдамашко В. Безіменні безсмертними стали: [26 березня 66 років тому визволення міста]/В.Гайдамашко //Кам’янець-Поділ.вісн. -2010. -2 квіт. Дєвіна Т. Це потрібно не мертвим. Це потрібно живим!: [26 березня – урочистий захід для ветеранів Великої Вітчизняної війни] /Т.Дєвіна //Подолянин. -2010. 2 квіт. –С.7. Ожеван О. Вшанували визволителів: [26 березня відзначено 66-ту річницю з дня визволення Кам’янцяПодільського від німецько-фашистських загарбників] /О.Ожеван //Фортеця. -2010. -1 квіт. –С.19.


Малик А. Десять днів, що принесли визволення: [66 років тому Кам’янеччину було визволено від німецькофашистських загарбників] /А.Малик//Край Кам’ян. – 2010. -26 берез. Будзей О. Визволителі: [26 березня 1944 року в ході Проскурівсько-Чернівецької наступальної операції Червона армія визволила Кам’янець-Подільський] /О.Будзей //Подолянин. -2010. -26 берез. Заходи з відзначення 66—ї річниці визволення м.Кам’янця-Подільського від німецько-фашистських загарбників //Кам’янець-Поділ.вісн. -2010. -19 берез. Дзюба С. Кам’янецький котел: [до 65-річчя визволення міста від фашистських загарбників] /С.Дзюба//Кам’янець-Поділ.вісн. -2009. -10 квіт. –С.8. Гайдамашко В. Допоки є пам’ять людей – солдати загиблі живуть: [65-та річниця визволення міста від німецько-фашистських загарбників] /В.Гайдамашко //Кам’янець-Поділ.вісн. -2009. -3 квіт. Дзюба С. Стратегія захисту міста: [до 65-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників]/С.Дзюба//Кам’янець-Поділ.вісн. -2009. -3 квіт. –С.7. Лєвіна А. Вклонилися солдатам перемоги: [до 65річчя визволення Кам’янеччини] /А.Лєвіна, Л.Коваль //Край Кам’ян. -2009. -3 квіт. Дзюба С. Проскурівсько-Чернівецька операція: [до 65-річчя визволення Кам’янця-Подільського від


фашистських загарбників] //Кам’янець-Поділ.вісн. -2009. 27 берез. –С.8. Заходи з відзначення 65-річчя Кам’янеччини //Край Кам’ян. 2009. -27 берез.

визволення

Козоріз В. У боях за місто над Смотричем: [до 65річчя визволення Кам’янеччини] /В.Козоріз //Край Кам’ян. -2009. -27 берез. – С.5. Слободян Н. Кам’янецький Бабин Яр: [до 65-річчя визволення Кам’янеччини] /Н.Слободян //Край Кам’ян. 2009. -20 берез. –С.6. „Хитер Бессонов: преодолел реку и ноги не замочил”: [спогади полковника у відставці, почесного громадянина Кам’янця-Подільського Євгена Безсонова до 65-ї річниці з дня визволення міста] //Подолянин. -2009. – 20 берез. – С.6. Дубінська Н. Їх подвиг – вікопомний: [65-та річниця визволення міста від фашистських загарбників] /Н.Дубінська //Край Кам’ян. - 2009. - 27 берез. За мирне небо і життя щасливе...: [до 65-річчя визволення краю від німецько-фашистських загарбників]//Поділ.вісті. -2009. -27 берез. Пасічник Л. Не згасне слава подвигу народного: [до 65-ї річниці визволення Кам’янеччини]/Л.Пасічник //Край Кам’ян. -2009. -13 берез. –С.3.


Сценарії про Велику Вітчизняну війну Палатна О.М. Переправа, переправа! Берег лівий, берег правий…: [сценарій до Дня визволення м.Києва] /О.М.Палатна//Позакл.час. -2013. -№19-20. Пістрюга Л.В. Ви з героями вернулися додому: [святкова лінійка до Дня Перемоги]/Л.В.Пістрюга//Позакл.час. -2012. -№7-8. С.8-10. Кравченко С.В. Ви крок за кроком приближали кожну мить: [година пам'яті до Дня Перемоги] /С.В.Кравченко//Позакл.час. -2012. -№7-8. –С.13-14. Біла О.А. Зі сплаву геройства і мертвих і живих писалось ім'я – Перемога: [мітинг до свята]/О.А.Біла//Позакл.час. 2012. -№7-8. –С.11-12. Дудар О.В. Ніхто не забутий. На попіл ніхто не згорів…: [70 років партизанського руху в Україні] /О.В.Дудар //Позакл.час. -2011. -№8. –С.10-15. Грими набатом, 45-й рік!:[ сценарій]//Позакл.час. -2011. №4. –С.111. «Вклонімося тим рокам»: [сценарій Перемоги]//Позакл.час. -2011. -№4. –С.10-17.

до

Дня

Гальонка О. За честь, за славу рідної землі: [літературномузичний вечір до Дня Перемоги за творами українських письменників]/О.Гальонка//Укр.мова й л-ра в ліцеях. 2010. -№5. –С.6-18. Поведа С. Воїни світла: [сценарій усного журналу до 65річчя Великої Перемоги]/С.Поведа//Всесв. Л-ра. -2010. №%. –С.56-64.


Бур'янова Т.В. Тих днів не стерт из пам'яті людської: [сценарій]/Т.В.Бур'янова//Виховна робота в шк. -2010. №4. –С.34-37. Горбунова Л.П. Праздник фронтовой(5-11 класс)/Л.П.Горбунова//Виховна робота в шк. -2010. -№4. – С.38-43. Вклонися, мій травню, Високим могилам…: [сценарій до Дня Перемоги]//Позакл.час. -2010. -№4. –С.137-138. Бервіня О.О. Пам'ятаймо минуле заради майбутнього: [сценарій до Дня Перемоги]/О.О.Бервіня//Позакл.час. 2010. -№4. –С.134-136. Бутов М.І. Знамено Перемоги: [сценарій до 65-ї річниці Перемоги]/М.І.Бутов//озакл. Час. -2010. -№4. –С.127-130. Дай , Боже, ніколи нам війни не знати: [мітинг-реквієм до Дня Перемоги]//Позакл.час. -2010. -№4. –С.125-126.

Рядки, обпалені війною Вірші про Велику Вітчизняну війну Вірші про визволення м.Києва//Позакл.час. -2013. -№1920. –С.16. Запорожан З. Вічна молодість: [вірш до Перемоги]/З.Запорожан//Подолянин. -2013. -9 трав.

Дня

Рога О. Ветеранам: [вірш]/О.Рога//Край Кам'ян. -2012. -4 трав. –С.4.


Вінграновський М. День Перемоги: [вірш]/М.Вінграновсьий//Дніпро. -2010. -№5. –С.66. Спектор Й. Перемога: [вірш]/Й.Спектор//Голос Укр. -2010. -8 трав. –С.4. Ярашев В. Вірш про війну/В.Ярашев//Поділ.вісті.-2010. -7 трав. –С.3. Кремінська С. Солдаты Победы: //Подолянин. -2010. -7 трав. –С.8.

[стих]С.Кремінська

Дворецька В. У мирне небо птах злітає: [вірш]/В.Дворецька //Голос Укр. -2010. -7 трав. –С.12. Кравчук В. Перемога і біль: [вірш]/В.Кравчук//Слово Просвіти. -2010. -6-12 трав. –С.14. Дворецька В. Низький уклін вам, ветерани: [вірш]/В.Дворецька //Освіта Укр. -2010. -30 квіт. –С.12. Уклонімось низько до землі тим, хто в серці вічно буде жити!: [вірші до Дня Перемоги]//Позакл.час. -2010. -№4. – С.14-15. Ганін І. Все меньше нас, участников [вірш]/І.Ганін//Фортеця. -2010. -18 лют. –С.6.

войны:

Дрезналь Л. 9 Травня: [вірш]/Л.Дрезналь//Подолянин. 2009. -8 трав. –С.4. Палатар В. До Дня Перемоги:[вірш]/В.Палатар //Подолянин. -2009. -8 трав. –С.4. Шкробтак О. Сорок перший-сорок [вірш]/О.Шкробтак//Поділ.вісті. -2007. -8 трав.

п'ятий:


Шкробтак О. Спогад про «Катюшу»: [вірш]/О.Шкробтак//Поділ.вісті. -2007. -8 трав. Кравчук В. Останній [вірш]/В.Кравчук//Поділ.вісті. -2006. -9 трав.

фронтовик:

Морозов О. У вечного огня: [стих]/О.Морозов//Кам'янецьПоділ.вісн. -2006. – 5 трав. –С.4. Пилипенко М. Мой осколок: //Подолянин. -2005. -6 трав.

[стих]/М.Пилипенко

Гаджук С. Победу празднуй, Родина: [стих]/С.Гаджук //Подолянин. -2005. -6 трав. Успенський В.І. Вітчизняна війна: [вірш]/В.І.Успенський //Хмельниччина. -2005. -6 трав. Адамовська Г. Ветеранам: [вірш] /Г.Адамовська //Кам'янець-Поділ.вісн. -2005. -6 трав. –С.5. Чайковська О. Уклін Вам, ветерани!: [вірш]/О.Чайковська //Край Кам'ян. -2005. -24 берез. Грубляк К. Весна Перемоги: [вірш]/К.Грубляк//Край Кам'ян. -1999. -7 трав. Азарський І. Обелиск: //Хмельниччина. -1994. -7 жовт.

[вірш]

/І.Азарський

Лук'янова С. У обелиска: [вірш]/С.Лук'янова//Кам'янецьПоділ.вісн. -1994. -8 жовт.


Сайти zakon.rada.gov.ua/go/299-18 ‎ www.youtube.com/watch?v=V5kBLaVdbHQ www.youtube.com/watch?v=lKYBt2NY1RM clsg70vizvolukr.blogspot.com/ ‎ school28.klasna.com/uk/site/do-70-richchya-velikoyi-p.html ‎ www.president.gov.ua/news/29283.html ‎ www.battleforkyiv.org.ua/index.php?go=News&in=view&id... ‎ shev.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id... ‎ jdana05.dnepredu.com/uk/site/plan-zakhodiv-do-70richc.html ‎ www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246983168 ‎ rdatf.ucoz.com/index/do_70_richchja_velikoji...ta.../0-243 ‎ istua.com/istoriya.../vizvolennya-ukraini-vid-nacistskihh zagarbnikiv kprda.gov.ua/?p=3988 www.podolyanin.com.ua/history/2826/ www.kpnu.edu.ua/content/view/107/90/ kamenec-podolsk.blogspot.com/


Наша адреса: Україна 32300, Хмельницька обл., м. Кам`янець - Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 3 Тел: (03849) 2-44-52 E-mail: XDR 123 @ rambler.ru

Тих днів не стерти з пам'яті людської  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you