__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


1. Presentació del Dossier 1.1. Objectius de les matinals de teatre 2. Maset de Frater 2.1. Presentació del centre 2.2. Objectius 2.3. Programa d´activitats 2.4. La nostra visió de la discapacitat 3. Teatre Maset de Frater 3.1. Presentació 3.2. El nostre espectacle “Obrim teló?” 3.2.1. Sinopsi de l´espectacle “Obrim teló?” 3.2.2. Fitxa tècnica 3.2.3. Fitxa artística

3.3. Composició de la companyia 3.4. Procés creatiu dels muntatges teatrals

4. Activitats Pedagògiques 5. Normes de Conducta 6. Annexes

3


4


1. PRESENTACIÓ Estem convençuts que el teatre és una ferramenta pedagògica per a educar en valors als futurs adults. Per aquesta raó ens plantejem com objectiu crear un espai per a gaudir del teatre, a la vegada que de treball i reflexió sobre la discapacitat, oferint una visió sense prejudicis i normalitzada. Així, partint de l´obra de teatre com a nucli central, este dossier pretén ser una ajuda als professors per a que puguen aprofitar al màxim la visita, oferint activitats relacionades amb la realitat de la discapacitat.

1.1. Objectius de les Matinals de Teatre 1. Promoure el desenvolupament d’actituds d’acceptació, tolerància i respecte cap a les persones amb discapacitat. 2. Valorar el teatre com una eina d’integració i normalització. 3. Donar a conèixer el nostre mètode de treball amb persones amb discapacitat. 4. Fomentar el compromís amb la realitat de la discapacitat.

Per a situar a l´alumne abans de la visita us oferim informació sobre el nostre centre i un re- 5. Que el nostre teatre connecte amb els més jóvens, sent un vehicle per a la reflexió i el sum de les diferents activitats que en ell realittreball. zem. Al mateix temps també us facilitem la descripció de Teatre Maset de Frater (composició i métode de treball) incloent la sinopsi de l´obra i la fitxa técnic-artística. Les activitats que es plantegen en el present dossier es poden realitzar tant abans com després de la representació, quedant en mans del professor en funció de la programació que vaja realitzant durant el curs. Amb elles pretenem apropar als jóvens el tema de la discapacitat, fomentant en ells el debat i la reflexió. Esperem que totes les nostres propostes siguen útils, encara que deixem llibertat al professor perquè seleccione les que considere més adequades en funció de la realitat de la seua aula.

5


2. MASET DE FRATER 2.1. Presentació del Centre El “Maset de Frater“, centre de promoció personal i integració social de persones amb discapacitat, recull el fruit de les expectatives, aspiracions i esperances de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat de Castelló (“Frater“). Allà pel curs 85/86, s’intentava donar resposta a les necessitats concretes d’un grup de jóvens, en la seua majoria afectats per paràlisi cerebral.

imaginació i la creació, a l’accés als recursos educatius existents, al desenvolupament de les competències individuals i col.lectives, i a la construcció de la pròpia història. Obviem per tant, qualsevol dinàmica que pose per davant criteris de rendibilitat, siga aquesta social, política, econòmica, cultural... El nostre objectiu podria doncs quedar resumit així:

Una experiència d’hàbitat, convivència i for“Oferir els mitjans culturals, tècnics i de mació alternatives a les residències tradiciosocialització necessaris per afavorir el desnals, així com als centres ocupacionals convencionals. Dirigit a tots aquells que, patint una envolupament personal i la integració social discapacitat greu, no desitgen renunciar a ser de les persones amb discapacitat” persones i no es resignen a trobar un centre on viure “aparcats” o “entretinguts”, sinó que busquen el desenvolupament de totes les seues possibilitats. Un projecte, que va estar i segueix estant obert a la situació individual dels usuaris que atén. Es presenta per tant, vàlid alhora que permanentment inacabat, en la complexa tasca de formar persones i demandar d’elles el millor de si mateixes. Un repte que sens dubte ha qüestionat també, la nostra pròpia visió de la limitació i la diversitat funcional, espentant-nos cada dia a la recerca de noves possibilitats. 2.2. Objectius Sense perdre de vista la utopia que suposa la integració plena de la persona amb discapacitat en la nostra societat i sense hipotecar alhora, el legítim dret de l’individu a la diferència, hem tractat de crear un espai on el concepte d´aprendre siga l’objectiu primer. Incloem el dret a llegir, escriure, pensar i reflexionar, a la

6


Ensenyament reglat

2.3. Programa d´activitats Un ampli univers d’activitats conformen la proposta del Centre per a la consecució d’aquest objectiu, avançant serenament, sense detenir-nos en conquestes puntuals, al mateix temps que sense forçar els ritmes, ni paralitzarnos pels fracassos. Oberts al futur com a novetat meravellosa, com a possibilitat sempre nova per a cadascun de nosaltres.

Són possibles dues alternatives: assistir de manera presencial a un dels centres de formació permanent d´adults o continuar en el nostre propi centre, adaptant els programes de formació a la realitat i necessitats dels nostres alumnes. S´enquadren ací la majoria d´usuaris residents o en règim de centre de dia, que presenten una important discapacitat motriu, de comunicació, cognitiva,…i que, en lo general En aquest marc, les persones amb disca- precisen d´ajuda d´una tercera persona per a pacitat adultes, beneficiaris del nostre Cen- realitzar les activitas pròpies de la vida diària. tre, compten amb una oferta adaptada a les Ensenyament no reglat seves condicions i necessitats amb la finalitat d’afavorir la seua formació integral. Oferim un ampli ventall de possibilitats, en Dos dimensions complementàries es posen forma de tallers o altres programes o activitas puntuals que permetran el desenvolupament en joc: integral de la persona a través de continguts no reglats que estimulen la creativitat, el gaudir de l´oci i el temps lliure, la capacitat crítica, la producció artística, etc. • • • • • • • • •

Taller de Premsa Taller d´Esport adaptat Taller de Teatre Taller de Manualitats: pintura, ceràmica, paper reciclat i esmalt Taller d´Expressió Corporal Taller d´Estimulació Audiovisual Taller d´Estimulació Cognitiva Taller de Lectura Terapies Específiques: Logopedia i Fisioteràpia

7


2.4. La nostra visió de la discapacitat La constucció d´una visió més positiva de les persones amb discapacitat en la societat, constitueix el fil conductor de les nostres activitas de difusió. Este objectiu general es desenvolupa tractrant d´aconseguir-ne alguns més específics: • Que s´ens vege més. Anunciar i donar testimoni amb la nostra realitat física tal i com es manifesta, sense complexes. • Trencar estàndars. Manifestar que som protagonistes de la nostra vida i del nostre destí, que som persones, capaces i vàlides. • Corregir, amb la nostra presència i actuació, visions i afirmacions errònees sobre els discapacitats físics, com la sobreprotecció i el paternalisme, o l´extrem contrari, l´exclusió i el menyspreu. Posar de manifest que per damunt de tot està la persona i la seua dignitat humana.

8

Fer valer la nostra contribució a la societat enfront a la visió generalitzada de ser receptors i assistits.

• Donar a conèixer el què fem. Mostrar que el ventall d´activitats que realitzem és molt ampli. • Ser més reivindicatius, en allo referent a les barreres arquitectòniques.


3. TEATRE MASET DE FRATER 3.1. Presentació Teatre Maset de Frater és una experiència creativa i integradora que va iniciar el seu camí en octubre de 1997. Ja des del principi, el nostre treball s´ha passejat pels espais més emblemàtics de la vida social i cultural de Castelló: Teatre Principal, Teatre del Raval, Casal Jove, Centre Penitenciari, Teatre Payà de Burriana, Auditori de Vilareal, Teatre Municipal de Betxí, Paranimf de la Universitat Jaume I. També hem actuat en la Fundació Pere Tarrés de Barcelona, Facultat de Belles Arts de València, Teatre L´Agrícola d´Alboraya, Teatre Metropol de Tarragona, Festival Internacional de Teatro Paladio Arte (Segovia), Festival Internacional de Teatro Vitoria-Gasteiz... Al llarg d´aquests anys, milers de persones han pogut disfrutar d´aquest esforç col.lectiu sense més equipatge que el dinamisme i la creativitat. El teatre és per a nosaltres una ferramenta d´integració, una aposta per la persona mes enllà de la seua limitació funcional. Es per aixó que a l´escenari treballen d´igual a igual actors i actrius amb o sense discapacitat.

3.2 El nostre espectacle “Obrim teló?” 3.2.1. Sinopsi Especialitat: Teatre Gestual. Durada: 60 minuts. La història d’una xicoteta companyia de Cabaret amb un espectacle de màgia, ballarines enfrontades, un director desesperat i qualsevol classe de personatges del món de l’espectacle. Al llarg del muntatge es parodien situacions i personatges del món de l’espectacle, de manera que l’espectador senta i visca una particular màgia teatral, divertida i plena de romanticisme. Un muntatge, basat en la fórmula teatre dins de teatre, ple de gags divertits i dinàmics que busquen la complicitat del públic, mostrant situacions com falta d’inspiració del dramaturg, intimitat del camerino, rivalitat i gelosia, els excitants cinc minuts previs a la representació i la por escènica. Fins i tot una romàntica història d’amor i tota classe de despropòsits.

Amb este senzill ideari com a bandera, els nostres muntatges teatrals, de creació propia, tenen un fort contingut reflexiu i de compromís social. Ens interessa despertar entre el públic la complicitat i l´atenció davant les propostes i plantejaments que posem en escena. Així viscuda, la màgia del teatre es converteix en una necessitat, en una forma d´expressar el nostre interior, fruit d´un procés col.lectiu d´investigació, d´anar descobrint totes les nostres possibilitats, per damunt de la limitació o fragilitat. Sense arrogància ni paternalisme. Amb senzillesa i honestedat.

9


3.2.2. Fitxa tècnica

3.3. Composició de la companyia

Teatre Maset de Frater està integrat per vintMaquillatge i vestuari: Beatriz Miralles, Ju- i-cinc persones adultes amb diferents discapadit Gual i Inma Serrano citats (paràlisi cerebral, espina bífida, distròMuntatge imatges: Paco Durán fia muscular, atàxia,...) i amb diferents nivells Projecció imatges: J. A. Cano d’aptitud cognitiva, tractant-se d’un grup basGravació so: Estudi Roquetes tant heterogeni. Tots comparteixen no obstant Disseny de llums i so: Tino Pons açò, una restricció, en major o menor grau, de Regidora: Inma Cifuentes la seua mobilitat, la qual cosa comporta una reEscenografia: Inma Serrano i Joel Mon- ducció de la independència i l’autonomia en les león activitats de la vida diària. Direcció coreogràfica: Beatriz Miralles Direcció d’actors: Judit Gual i Tino Pons A més dels usuaris del Centre, també partiDirector: Tino Pons cipen persones voluntàries, normalment jóvens estudiants. Finalment, professionals del centre 3.2.3. Fitxa artística que ocupen les tasques de responsabilitat. Lola: Lidón Corredor Dramaturg/director: Joaquín Muñoz La Diva: Inma Serrano La despreocupada: Judit Gual La metódica: Beatriz Miralles La maga: Montse Valero El pianista borratxo: Emilio Martinez Home seduit: Manuel Ayelo Ajudant de la maga: Joel Monleón Dona de la netega 1: Inma Espí Dona de la netega 2: Sheila Rubio

10

3.4. Procés creatiu dels muntatges teatrals El procés s’inicia amb l’objectiu de crear el guió (artístic i tècnic) de l’obra de teatre. El tema del futur muntatge teatral sorgeix del consens del grup de treball a proposta del director o un altre membre del grup. És fonamental cercar en diferents fonts documentals (composicions musicals, pel.lícules, fotografies, periòdics, pintures, gravats, escultures…) per a estimular la creativitat i obtenir coneixements al voltant del tema que ens permeten fer


plantejaments coherents. Una vegada es té el tema i suficient informació, ja es pot començar a utilitzar la tècnica de la improvisació. El director dóna algunes idees inicials perquè els actors comencen a crear i desenvolupar personatges amb l’ajuda de la música, que té un paper fonamental, a més de crear un clima adequat per a treballar. La música és font d’inspiració i ajuda a l’actor a concentrar-se i deixar-se portar per les sensacions. Les dinàmiques es poden realitzar de manera individual, en parella o grup, cercant la interacció entre els participants. D’aquestes accions s’extrauen les primeres idees, sensacions i emocions que ens serviran de base per a començar el llarg i estimulant treball de creació.

procés creatiu, que possibilitarà avançar en les següents sessions. Finalment, després de molts mesos de treball es conclou el guió i es decideix el títol més adequat. A partir d’aquest moment, ja es pot iniciar la segona fase de la creació del muntatge: els assajos. Dos mesos abans de l’estrena s’inicia el període dels assajos, utilitzant dues sessions setmanals de dues hores de durada. Uns 15 dies abans de l’actuació es fan assajos diaris, gràcies a una organització i estructura flexible del centre que facilita la consecució dels objectius. L’estrena és un fort estímul i la meta d’un llarg camí que ha durat molts mesos de treball.

Lentament en cadascuna de les sessions de treball naixen, de forma desordenada, perso- 4. ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES natges, gestos i accions que es van modelant en cadascuna de les sessions i que conformaACTIVITAT 1 ran les diferents escenes. La paraula discapacitat El director i els ajudants de direcció Descripció s’encarreguen de crear una estructura coherent, amb tot el que va sorgint de l´apassionant L’activitat consistirà en crear un espai on els alumnes expressen què els sugereix la paraula discapacitat. Depenent de l’aula i del conjunt de l’alumnat, el professor decidirà realitzar-ho de manera individual o en grup. Quan tots els alumnes hagen expressat la seua opinió, el professor els facilitarà les definicions correctes sobre els diferents termes. Definicions Deficiència: “Dins de l’experiència de la salut, una deficiència és tota pèrdua o anormalitat d’una estructura o funció psicològica, fisiològica o anatòmica”. Discapacitat: “Dins de l’experiència de la salut, una discapacitat és tota restricció o absència (deguda a una deficiència) de la capacitat 11


de realitzar una activitat en la forma o dins del S’ofereix una xicoteta ressenya de cada fomarge que es considera normal per a un ésser tografia perquè el professor puga explicar-la. humà”. Anexe 2: Fotografia i discapacitat Minusvalidesa: “Dins de l’experiència de la salut, una minusvalidesa és una situació desven- Informació fotografies tajosa per a un individu determinat, conseqüència d’una deficiència o d’una discapacitat, que FOTO 1: Dos esportistes en una competició limita o impedeix l’acompliment d’un rol que és de boccia normal si és el cas (en funció de l’edat, sexe i factors socials i culturals)”. És un esport similar a la petanca i en ell únicament participen persones en cadira de rodes, ACTIVITAT 2 amb greus afectacions per paràlisi cerebral i Eliminant prejudicis altres discapacitats físiques severes. Descripció

Els esportistes, llancen les boles amb les seues mans o peus, excepte els de la classe corresponent a la discapacitat més severa, que juguen amb l’ajuda d’una canaleta o rampa, sobre la qual el seu auxiliar diposita la bola una vegada escollida la direcció per l’esportista.

Mitjançant un debat en l’aula, s’intentarà veure els errors mes freqüents que cometem quan parlem de les persones amb discapacitat. Facilitarem una sèrie d’enunciats que els alumnes indicaran si són vertaders o falsos. A través dels resultats d’aquesta dinàmica s’iniciarà Destacar la possibilitat que ofereix a les persoun debat i s’aprofundirà sobre el tema que ens nes amb grans discapacitats d’acostar-se a la ocupa. pràctica esportiva, no solament com a una forma de gaudir del seu oci i temps lliure, sinó tamEs tracta que el professor puga traure partit bé al màxim nivell de competició (actualment la a totes les idees i opinions que sorgisquen duboccia forma part dels esports Paralímpics). rant la discussió. Anexe 1: Eliminant prejudicis ACTIVITAT 3 Fotografia i discapacitat

FOTO 2: Persona utilitzant el seu tauler de comunicació de símbols (Bliss) Descripció

El sistema de símbols Bliss, és un mètode alternatiu/aumentatiu de comunicació. S’utilitza amb molta freqüència amb persones amb L’activitat consisteix a observar detingudaparàlisi cerebral, sordes… ment les fotografies que els presentem sobre la realitat de la discapacitat. Proposem realitzarEls símbols són d’una gran simplicitat i no fa ho en grups xicotets, deixant un temps perquè falta saber llegir per a usar-los. El nombre de els alumnes analitzen i expressen els seus cosímbols variarà en funció de les necessitats de mentaris. l’usuari. Descripció

Finalment, i després del treball en grup xicotet, es realitzarà una posada en comú, exposant a la resta de la classe els resultats.

12


FOTO 3: Usuaris del Maset de Frater en una Els nostres muntatges es basen en un llenguateixida durant les colònies d’estiu. ge gestual i audiovisual amb un resultat molt plàstic i dinàmic que arriba a l’espectador. La colònia d’estiu és una de les activitats més arrelades entre nosaltres. Cada any, s’organitza FOTO 6: Estudiant de Graduat en Eduuna trobada de 10/15 dies en la qual l’oci i les cació Secundària realitzant activitats a visites culturals són l’eix de la convivència i la l’ordinador. integració dels participants. Des del Maset de Frater, adaptem els prograDes de Frater considerem legítim l’interès per mes de formació a la realitat i necessitats dels unes vacances normalitzades per a les perso- nostres alumnes. S’enquadren ací la majoria nes amb discapacitat. Constitueixen un marc d’usuaris residents o en règim de centre de de referència important per a valorar el benes- dia, que presenten un important dèficit motor, tar i estil de vida, el desenvolupament i la qua- trastorns del llenguatge i en general precisen litat…, al mateix temps que són un dret bàsic, d’ajuda de tercera persona per a realitzar les fonamental per a la realització de la persona en activitats pròpies de la vida diària. cada etapa de la vida. ACTIVITAT 4 FOTO 4: Usuari del Maset de Frater pintant Fotografiant barreres en el taller. Descripció El taller de manualitats és un espai creatiu en el qual participen la major part dels usuaris. ParDemanarem als alumnes que fotografien les tim de la base que tot ésser humà posseeix una barreres arquitectòniques que troben en la ciucapacitat creativa i aptituds que no sempre po- tat. Descobriran aspectes desconeguts de la den desenvolupar-se adequadament. seua ciutat, que suposen dificultats a les persones amb discapacitat, conscienciant-los així Aquesta realitat és especialment dramàtica en sobre els problemes que suposen les barreres el món de la discapacitat, sobretot en perso- arquitectòniques. nes amb discapacitat greument afectades. No obstant açò, estem convençuts, i el temps ens Finalment s’exposaran en classe intentant ha donat la raó, que amb mitjans i ambient ade- cercar solucions. També es podria realitzar enquats es pot alliberar l’expressió d’aquestes ca- tre tots un mural de com seria una ciutat totalpacitats. ment accessible. Les adaptacions són molt variades, plantilles, punters… depenent de les necessitats de cadascun dels usuaris. FOTO 5: Imatge de l’obra “Pueblo” representada en el Teatre Principal de Castelló

ACTIVITAT 5 Cine i discapacitat Descripció

Al llarg de la història són moltes les pel•lícules que han tractat el tema de la discapacitat, si be El teatre és un espai de creació, on la persona els enfocaments han sigut molt diferents. amb discapacitat descobreix les seues possibilitats potenciant la seua autoestima, i un vehiNosaltres plantegem, per a veure amb els cle d’integració dins de la comunitat. alumnes, el curtmetratge “El Circo de las Mari-

13


ACTIVITAT 6 posas” i posteriorment, crear un espai de debat Concurs de crítica teatral i reflexió, on ells puguen analitzar, expressar la seua opinió sobre l’argument, les situacions que planteja, i tots els aspectes que puguen Descripció prestar-se a diàleg. Una vegada els alumnes hagen assistit a la representació de l’obra de teatre “Obrim teló?”, Sinopsi “El Circo de las Mariposas” s’ofereix la possibilitat de realitzar una crítica Un circ xicotet en plena depressió america- teatral de la nostra obra. na troba a un jove sense extremitats que partiEs poden enviar a l’adreça de correu eleccipava en una exhibició de rareses. El director del circ i el valor del jove, aconsegueixen que trònic: aquest descobrisca la seua autentica dignitat mestres@masetdefrater.org com a persona. D’entre totes les que ens arriben, triarem a “El Circo de las Mariposas” mostra l’esperit una com a guanyadora. Aquesta eixirà publicade superació i la capacitat per a descobrir les da en el següent número de la nostra revista “Ja estem ací”. possibilitats ocultes. Cada curs editem dos números: un al Aquest curtmetratge és una bella creació poètica i, al mateix temps, un magnífic recurs desembre (coincidint amb el Nadal) i un altre al pedagògic per a treballar valors com la vo- juny (coincidint amb la festa de finalització de luntat, la superació, l’autoestima, la iniciativa, curs). També podeu trobar-la en la nostra web. l’amor… Oberta a qualsevol lector, “Ja estem ací” es Possibles qüestions per a debatre en l’aula dirigeix fonamentalment a les persones vinculades amb el centre Maset de Frater: usuaris, • Com és la vida del protagonista a l’inici treballadors, voluntaris... Són els propis usuaris els qui confeccionen la revista, coordinats per de la història? un dels monitors i ajudats en la maquetació per • Quines diferències trobes entre el públic una voluntària. que va assistir al circ on s’exhibeixen rareses i el que acudeix a “El Circo de las Mariposas“? • Què et sembla l’actitud del director del “Circo de las mariposas”? • Com aconsegueix el protagonista descobrir les seues capacitats? • Com és la vida del protagonista al final de la història? • Veus alguna semblança de la història amb la realitat?

14


5. NORMES DE CONDUCTA A continuació presentem unes normes que el professor llegirà als seus alumnes abans d’assistir a la representació de l’obra “Obrim teló?” en el Teatre Maset de Frater. • Respecta als companys que estiguen interessats en la representació, si tu no ho estàs guarda silenci. • No menges ni begues en la sala. • Desconecta el telèfon. • Si necessites eixir de la sala per una causa urgent, fes-ho de la forma més silenciosa possible. • Respecta als actors que estan en l’escenari, ells treballen perquè tu passes una bona estona.

15


6. ANEXES Anexe 1. Eliminant prejudicis

Vertader Un alumne amb discapacitat té pocs amics Una persona amb discapacitat no podrà ser capaç de prendre les seues pròpies decisions Una persona amb discapacitat estudia como jo Una persona amb discapacitat disposarà de poques activitas que realment el divertisquen Una persona amb discapacitat no pot fer les mateixes coses que faig jo Una persona amb discapacitat no pot viatjar Una persona amb discapacitat practica dansa A una persona amb discapacitat li serà difícil tindre parella Una persona amb discapacitat practica esport Una persona amb discapacitat mai tindrà un lloc de treball

16

Fals


Anexe 2. Fotografia i discapacitat

Foto 1

Foto 2

Foto 3

17


Foto 4

Foto 5

Foto 6

18


Profile for masetdefrater

Dossier pedagògic. Matinals de Teatre  

En valencià

Dossier pedagògic. Matinals de Teatre  

En valencià

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded