Page 48

Istota energii Wstaliśmy o świcie i przez cały ranek jechaliśmy na wschód, nic prawie nie mówiąc. Na początku Wil wspomniał, Ŝe przetniemy Andy i skierujemy się w stronę lesistych wzgórz i płaskowyŜy noszących nazwę Wysokiej Selwy. Później prawie cały czas milczał. Próbowałem zadać mu kilka pytań na temat jego przeszłości i celu naszej podróŜy, ale delikatnie dał mi do zrozumienia, Ŝe wolałby skupić się na prowadzeniu samochodu. Zająłem się więc podziwianiem krajobrazu. Widoki ze szczytów górskich zapierały dech w piersiach. Około południa, kiedy wjechaliśmy juŜ na ostatnie pasmo górskie, zatrzymaliśmy się na najwyŜszym wzniesieniu. Zjedliśmy przywiezione z sobą kanapki i podziwialiśmy rozpościerającą się przed nami dolinę. Po jej przeciwnej stronie widać było pagórki okryte bogatą roślinnością. Podczas posiłku Wil nadmienił, Ŝe na noc zatrzymamy się w majątku Viciente, który w XIX wieku naleŜał do hiszpańskiego Kościoła katolickiego. Obecny właściciel tej posiadłości, jego przyjaciel, uczynił z niej ośrodek konferencyjny dla potrzeb nauki i biznesu. Po tej krótkiej informacji ruszyliśmy w dalszą drogę. Za godzinę przybyliśmy na miejsce. Do posiadłości prowadziła brama z kamienia i kutego Ŝelaza, a za nią Ŝwirowany podjazd. Znów próbowałem wybadać Wila, podpytując go o samo Viciente i cel naszego tutaj przybycia. Ale tak jak przedtem Wil zbył moje pytania, sugerując, abym raczej przyglądał się krajobrazowi. Piękno okolicy poraziło mnie. Wokół rozpościerały się róŜnobarwne sady i pastwiska, na których trawa odznaczała się wyjątkowo soczystą, intensywną zielenią. Jej bujnemu porostowi nie przeszkadzały nawet potęŜne dęby. Coś mnie w tych drzewach szczególnie frapowało, ale nie mogłem się zorientować co. Na szczycie pagórka stał dwór w stylu hiszpańskim,

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Advertisement