Page 41

ostroŜnie wyjrzałem na ulicę. Biegł tam zdesperowany Dobson. Padły strzały. Potknął się i upadł. Pognałem dalej na oślep, przeskakując kupki śmieci i stosy tekturowych pudeł. W jakimś momencie wydawało mi się, Ŝe słyszę za sobą kroki, ale bałem się obejrzeć. Uliczka wychodziła na inną, wypełnioną ludźmi, którzy sprawiali wraŜenie zupełnie spokojnych. Wyszedłem na tę ulicę, z bijącym sercem spojrzałem za siebie, ale nikt mnie nie gonił. Skręciłem więc szybko w prawo, usiłując zgubić się w tłumie. Dlaczego Dobson uciekał? Czy go zabili? – pytałem sam siebie. Ktoś za mną odezwał się scenicznym szeptem: – Proszę chwilę poczekać! Przyspieszyłem kroku, lecz dogonił mnie i złapał za ramię. – Niech pan poczeka! – powtórzył. – Widziałem wszystko. Chcę panu pomóc! – Kim pan jest? – spytałem drŜąc ze strachu, – Nazywam się Wilson James. Resztę wyjaśnię później. Teraz musimy wydostać się stąd. Coś w jego głosie i zachowaniu budziło zaufanie, więc podąŜyłem za nim. Po chwili weszliśmy do sklepu z wyrobami skórzanymi. Mój towarzysz dał znak stojącemu za ladą i wprowadził mnie do zatęchłego pokoiku na zapleczu, po czym zamknął drzwi i zaciągnął zasłony w oknach. Miał juŜ chyba około sześćdziesiątki, choć jakiś błysk w oku sprawiał, Ŝe wyglądał młodziej. Ciemnoskóry i czarnowłosy jak Peruwiańczyk, mówił jednak świetną angielszczyzną, choć z amerykańskim akcentem. Był ubrany w jasnoniebieską koszulkę i dŜinsy. – Tu na razie nic panu nie grozi – uspokoił mnie. – Dlaczego pana ścigają? PoniewaŜ milczałem, sam udzielił sobie odpowiedzi. – Chodzi o Rękopis, prawda? – Skąd pan wie? – Ten drugi męŜczyzna teŜ przyjechał tu w tej samej sprawie? – Tak. Nazywał się Dobson. Ale skąd pan wie, Ŝe było nas dwóch?

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Advertisement