Page 220

– l co tam się dzieje w twoim wnętrzu? – spytałem Julię. – O co ci chodzi? – spojrzała nie rozumiejąc. – No, czy głos wewnętrzny nie wyjaśnił ci, skąd wzięła się myśl o zatrzymaniu się tutaj? – Nie, to był głos zewnętrzny – odpowiedziała śmiejąc się. Teraz ja nie zrozumiałem. – Nie kojarzysz? – spytała. – Nie. – Przypomnij sobie, o czym myślałeś, zanim tu dotarliśmy. – śe chciałbym rozprostować nogi. – A jeszcze przedtem? O co ostatnio pytałeś, kiedy rozmawialiśmy? Przypomniałem sobie. Rozmawialiśmy o grach zaleŜności. – Powiedziałaś, Ŝe nikt nie moŜe prowadzić z nami gry zaleŜności, jeśli my nie odpowiemy mu współgrą. Nie zrozumiałem tego. – A teraz juŜ rozumiesz? – Nie bardzo. Do czego zmierzasz? – Ta scenka, która się tu rozegrała, wykazała jasno, co się dzieje, kiedy podejmujemy współgrę. – W jaki sposób? Obrzuciła mnie szybkim spojrzeniem. – Jaką grę prowadził z tobą ten facet? – Rzecz jasna, terrorysty. – A ty? – Chciałem się go pozbyć. – Oczywiście. Ale jaką grą się posłuŜyłeś? – Próbowałem roli nieśmiałka, ale nie chciał się odczepić. – Co wtedy? Zaczynała mnie juŜ irytować ta rozmowa, ale starałem się skupić i dotrzymać kroku Julii. – Chyba przerzuciłem się na szantaŜ uczuciowy. – OtóŜ to! – uśmiechnęła się. – Ale ty poradziłaś sobie z nim bez problemu. – Tylko dlatego, Ŝe nie podjęłam gry, w którą chciał mnie wciągnąć. Pamiętaj, Ŝe kaŜdy tworzy w dzieciństwie swoją grę kontroli w odpowiedzi na inną grę. ToteŜ kaŜda gra, aby mogła w pełni się rozwinąć, musi trafić na współgrę. Terrorysta, aby

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Advertisement