Page 17

stara się utrzymać w tajemnicy jego istnienie. Dlatego ten ksiądz nie chciał podać mi swojego nazwiska. Rozmawiając ze mną najwyraźniej naraŜał się na niebezpieczeństwo. – A czy powiedział, dlaczego hierarchia kościelna jest przeciwna ujawnieniu Rękopisu? – Tak. Rzuca on wyzwanie doskonałości ich wiary. – W jaki sposób? – Nie wiem. Niewiele o tym mówił. Najwidoczniej dalsza jego zawartość godzi w dogmaty Kościoła i to jest groźne dla jego dostojników, gdyŜ według nich dobrze jest tak jak jest. – Rozumiem. – Ksiądz utrzymywał, Ŝe w jego mniemaniu Rękopis nie podwaŜa Ŝadnej z uznanych prawd wiary. Raczej wyjaśnia prawdziwe ich znaczenie. W jego przekonaniu hierarchowie kościelni dostrzegliby tę prawdę, gdyby zechcieli spojrzeć na Ŝycie jak na wielką zagadkę – wówczas sami doszliby do kolejnych wtajemniczeń. – A czy nie powiedział ci, ile jest tych wtajemniczeń? – Nie. Wspomniał jeszcze tylko o drugim, które daje bardzo przekonującą interpretację najnowszej historii i objaśnia zachodzące przemiany. – Czy podał ci jakieś szczegóły? – Nie. Nie było czasu. Musiał wyjechać, Ŝeby załatwić jakieś sprawy. Umówiliśmy się, Ŝe spotkamy się wieczorem u niego w domu, ale kiedy tam przyjechałam, nie zastałam go. Czekałam trzy godziny, ale się nie pojawił. Musiałam wyjechać, bo nie zdąŜyłabym na samolot. – To znaczy, Ŝe nie miałaś juŜ okazji z nim porozmawiać? – Nie. Więcej go nie widziałam. – A z kół rządowych nie otrzymałaś Ŝadnej informacji potwierdzającej istnienie Rękopisu? – Absolutnie Ŝadnej. – Kiedy to było? – Jakieś półtora miesiąca temu. Kilka następnych minut jedliśmy w milczeniu. W końcu Charlene podniosła głowę znad talerza i spytała: – No więc co o tym myślisz? – Nie wiem – przyznałem. Z jednej strony sceptycznie

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Advertisement