Page 103

dostrzegła mnie, a w tej samej chwili męŜczyźni pilnujący cięŜarówek dostrzegli Ŝołnierzy i rozproszyli się po ulicy. Powietrze przeszyły serie z pistoletów maszynowych. Marjorie spojrzała na mnie trwoŜnie. Skoczyłem naprzód, złapałem ją za rękę i wpadliśmy w następną przecznicę. Dalsze wystrzały przemieszały się z gniewnymi okrzykami w języku hiszpańskim. Biegnąc potknęliśmy się o stos pustych pudełek i upadliśmy, prawie stykając się twarzami. – Uciekajmy! – poderwałem się na nogi i ona teŜ. ale zaraz pociągnęła mnie znowu ku ziemi, wskazując na wylot uliczki. Plecami do nas czaiło się tam dwóch ludzi z automatami, obserwując teren przed sobą. Zamarliśmy, ale na szczęście tamci przebiegli na drugą stronę ulicy, w kierunku obszaru zadrzewionego. Wiedziałem, Ŝe musimy wrócić do domu znajomego Wila, gdzie został samochód. Byłem pewien, Ŝe Wil teŜ tam dotrze. OstroŜnie przekradliśmy się na następną ulicę. Z prawej strony dochodziły jeszcze okrzyki i strzały, lecz nie zauwaŜyliśmy tam Ŝywej duszy. Po lewej stronie takŜe nie było nikogo. Nie było teŜ Wila. Liczyłem, Ŝe pobiegł przed nami i ukrył się. – Spróbujmy dostać się do lasu – podsunąłem Marjorie, zdenerwowanej i gotowej na wszystko. – Będziemy trzymać się jego lewej krawędzi i kierować się w lewo. Tam gdzieś stoi nasz dŜip. – Dobrze – zgodziła się. Błyskawicznie przecięliśmy ulicę kierując się w stronę znanego mi domu. DŜip stał na swoim miejscu, ale przy nim nie było widać nikogo. JuŜ szykowaliśmy się do skoku przez ostatnią uliczkę, gdy zza rogu wyjechał powoli wojskowy łazik. Równocześnie przez podwórze przemknął Wil. błyskawicznie zapuścił motor i na pełnym gazie wypadł w przeciwną stronę. Wojskowy pojazd podąŜył jego śladem. – O, cholera! – zakląłem. – Co teraz zrobimy? – spytała wystraszona Marjorie. Na ulicach za nami znów rozległy się strzały, tym razem bliŜej. Przed nami zaś las był coraz gęstszy i wspinał się na grzbiet górski, który wznosił się nad miasteczkiem. Obserwowałem przedtem ten grzbiet z punktu widokowego.

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Advertisement