Page 10

Pozornie gniewnym gestem odrzuciła głowę do tyłu i wstała, ze swoim zwykłym, olśniewającym uśmiechem. ZauwaŜyłem, Ŝe chyba zmieniła kolor włosów, ale jej twarz w niczym nie róŜniła się od tej, którą zapamiętałem. Te same delikatne rysy, szerokie usta i duŜe, błękitne oczy. – Nie uwierzysz – zaczęła, kiedy wymieniliśmy powitalne uściski. – Wyszłam na chwilę do toalety i nim wróciłam, ktoś ukradł mi teczkę. – Co w niej miałaś? – Nic waŜnego, kilka ksiąŜek i czasopism na drogę. To coś niesamowitego! Goście od sąsiednich stolików powiedzieli, Ŝe ktoś po prostu wszedł, wziął teczkę i wyszedł. Opisali go policji dość dokładnie i gliniarze obiecali, Ŝe przeczeszą teren. – MoŜe powinienem pomóc im szukać? – Nie, nie myślmy juŜ o tym. Nie mam zbyt duŜo czasu, a chciałabym zamienić z tobą parę słów. Zgodziłem się i usiedliśmy. Podszedł kelner, toteŜ przejrzeliśmy kartę i złoŜyliśmy zamówienie. Następne dziesięć czy piętnaście minut przegadaliśmy o wszystkim i o niczym. Starałem się grać rolę, którą sam sobie narzuciłem, ale Charlene przejrzała moje matactwa. – Ale co się naprawdę z tobą dzieje? – spytała pochylając się ku mnie z czarującym uśmiechem. Odpowiedziałem jej uwaŜnym spojrzeniem. – Chciałabyś od razu wszystko wiedzieć. – Jak zawsze. – Widzisz, tak naprawdę to postanowiłem posiedzieć nad jeziorem, Ŝeby mieć trochę czasu dla siebie. Ostatnio duŜo pracowałem, ale myślę o zmianie stylu Ŝycia. – Wspominałeś kiedyś o tym jeziorze, ale zdawało mi się, Ŝe ty i twoja siostra musieliście je sprzedać. – Jeszcze nie, ale moŜe będziemy musieli, bo podatki od nieruchomości na terenach podmiejskich wciąŜ rosną. Przyznała mi rację. – No a co chcesz robić dalej? – Na razie nie wiem, ale coś całkiem innego. Rzuciła mi badawcze spojrzenie. – Zdaje się, Ŝe jesteś tak samo zabiegany jak wszyscy.

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Redfield James - Niebiańska przepowiednia  

W Peru odnaleziono starożytny manuskrypt. Zawiera on dziewięć wtajemniczeń, które ludzkość ma osiągnąć, wchodząc w erę nowej, duchowej świad...

Advertisement