Page 1


Jasnego, pełnego Nadziei i Radości czasu Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Mieszkańcom

życzą Zarząd i pracownicy SM „Projektant”

Informacje Zespół Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SM „Projektant” Biura obsługi: ul. Krynicka 1 ul. Krajobrazowa 4/5L ul. Rymanowska 17

tel. (17) 85 92 914 tel. (17) 717 50 01 tel. (17) 717 62 37

pracują w godzinach: poniedziałki i środy od 8:00 do 16:00 wtorki, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00 Kierownik Zespołu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pełni dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00 - 18:00 w biurze przy ul. Krynickiej 1. W każdą sobotę pełniony jest dyżur przez konserwatora w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu 509 603 443 (w sezonie zimowym w godz. 6:00 - 14:00). W przypadku awarii po godzinach pracy administracji, prosimy o kontakt pod podane niżej numery telefonów: • Instalacje elektryczne - 602 318 872 • Instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania - (17) 22 99 457 lub 608 538 975 • Straż Miejska - 986


Od redakcji Staramy się wyjść naprzeciw Po zimowej przerwie, przekazujemy Państwu drugi numer Informatora Osiedlowego, który prezentuje wiadomości na temat działań Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” oraz ukazuje jej perspektywy rozwojowe. W numerze wiosennym znajdą Państwo kilka wywiadów, w których przybliżamy osoby związane ze Spółdzielnią oraz naszymi Osiedlami. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Grzegorz Budzik przedstawia sposób i cele funkcjonowania Rady oraz jako rzeszowski Radny - opowiada o współpracy miedzy Spółdzielnią a Miastem. Jako, że numer ukazuje się przed Świętami Wielkanocnymi, zapytaliśmy ks. Jana Krynickiego, proboszcza Parafii im. Karoliny Kózki, o symbolikę i wymowę Świąt. Rozmowa dotyczy także działalności Centrum Duszpasterstwa oraz najbliższych planów parafii. W zeszłym roku pracę w Spółdzielni rozpoczął trener osiedlowy – Paweł Cieśla. W wywiadzie opowiada o swoich wrażeniach, sposobie działania oraz pomysłach na przyszłość. Ważnym obszarem działań Spółdzielni jest kultura, dlatego chcąc ułatwić Państwu dostęp do informacji z nią związanych przedstawiamy ofertę Domów Kultury. Ich działalność umożliwia rozwój pasji oraz pomaga młodzieży w nawiązywaniu nowych przyjaźni. Dla amatorów ogrodnictwa przygotowaliśmy porady dotyczące pielęgnacji balkonowych kwiatów, a miłośnicy nowoczesnych technologii mogą zapoznać się z konsolami do gier. Życzymy miłej lektury! SM Projektant www.projektant.rzeszow.pl

potrzebom mieszkańców

Rozmowa z Grzegorzem Budzikiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej SM „Projektant” Czym zajmuje się Rada Nadzorcza? - Rada Nadzorcza to nic innego, jak organ nadzorczy i kontrolny w stosunku do Zarządu Spółdzielni. Jest to organ wybrany przez członków spółdzielni, aby w ich imieniu dbał o dobre funkcjonowanie Spółdzielni, zapewniał dobre i zgodne z interesem Spółdzielni decyzje Zarządu. Mówiąc w sposób ogólny Rada kontroluje sprawy formalno-prawne. Uczestniczymy także w spotkaniach z mieszkańcami, w przeglądach osiedli. Są to więc sprawy związane z estetyką osiedli, z inwestycjami, z gospodarnością Zarządu, finansami. Jednym z ważniejszych zadań Rady Nadzorczej jest uwzględnianie uwag mieszkańców dotyczących funkcjonowania Spółdzielni i jej pracowników.

Jak więc wygląda kontakt Rady Nadzorczej z mieszkańcami osiedli SM „Projektant”? - Służą temu chociażby cykliczne spotkania z mieszkańcami, które odbywają się co roku. Każde przed walnym zebraniem członków Spółdzielni. Ich celem jest wstępne zapoznanie członków Spółdzielni ze sprawozdaniem Zarządu. Ważną częścią tych zebrań są wnioski mieszkańców związane z funkcjonowaniem osiedla. Rada Nadzorcza działa więc pod tym względem podobnie, jak Rada Osiedla, z tym, że ta druga to organ miasta.

Czy może Pan przedstawić strukturę Rady Nadzorczej? - Skład Rady Nadzorczej to dziewięciu członków wybieranych co trzy lata. Działają tutaj trzy komisje: Komisja Rewizyjna, Komisja Inwestycyjna, Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Każda z nich pełni określone funkcje, ale często pracują wspólnie. Zadaniem poszczególnych komisji jest bada-

fot. archiwum Grzegorza Budzika

nie szczegółów konkretnych spraw i przedstawianie ich podczas zebrań Rady Nadzorczej.

Jak wygląda Państwa współpraca z miastem? - Za współpracę z miastem odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. My natomiast wszelkie potrzeby mieszkańców zgłaszamy Zarządowi w formie wniosków. Mogę jednak powiedzieć, że ta współpraca układa się dobrze. Działam osobiście w Radzie Miasta, jestem przewodniczącym komisji edukacji i z doświadczenia wiem, że Zarząd Spółdzielni ma stały kontakt z Zarządem miasta. Dobrym przykładem współpracy z miastem są pożyczki udzielane przez spółdzielnie miastu na rozwój infrastruktury. Dzięki temu inwestycje ze strony miasta ruszają bardzo szybko.

Jak Pan ocenia rozwój osiedli SM „Projektant”? - Jest on w mojej ocenie bardzo dynamiczny. Zwłaszcza w rejonie byłej Przybyszówki. To tam właśnie realizowane są główne inwestycje. Co ważne, mówimy tutaj nie tylko >>>

3


Staramy się wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców o inwestycjach Spółdzielni, ale także o olbrzymich inwestycjach miejskich, związanych chociażby z infrastrukturą szkolną, wypoczynkową, czy kulturalną. Tam gdzie pojawią się nowi mieszkańcy, tam miasto stara się im zapewnić dostęp do usług oświatowych, kulturalnych i sportowych. To musi iść w parze. Działalność Spółdzielni często wyprzedza inwestycje miasta i motywuje do rozwoju jego infrastruktury. Myślę, że ten dynamiczny rozwój to olbrzymi sukces Spółdzielni.

Co może być największą przeszkodą jeśli chodzi o rozwój osiedli? - Jeżeli chodzi o budowę, to można przewidzieć bardzo dużo, ale niestety nie wszystko. Zawsze pojawiają się rzeczy nieprzewidywalne. Jest to normalne przy tak wielkich inwestycjach. Mieszkańcy zauważają pewne drobne minusy i natychmiast je zgłaszają. Wszystkie te wnioski są na bie-

Spółdzielnia po godzinach Grzegorz Budzik

Rzeszów cenię za: komfort życia i bezpieczeństwo Autorytet: Nie mam jednego autorytetu. W różnych ludziach podobają się mi się ich niektóre cechy. Największy sukces: fantastyczna rodzina pozwalająca na samorealizację i osiąganie sukcesów w pracy zawodowej i społecznej Zaleta: pracowitość U ludzi cenię: słowność Ulubiony film/książka: Miś/Władca Pierścieni Najchętniej wypoczywam: nad morzem żąco rozpatrywane i prowadzą do konkretnych działań - oczywiście jeżeli są to sprawy, które pozostają w kompetencji Spółdzielni. Zdarza się, że wnioski dotyczą kwestii niezwiązanych z naszym funkcjonowaniem. Jednak zawsze staramy się je przekazywać odpowiednim instytucjom, aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców.

Jak przebiega realizacja nowych inwestycji? - Wciąż zakupywane są nowe tereny a wszelkie prace związane z realizacją inwestycji idą zgodnie z planem. Co ważne, Projektant nie ma problemów ze sprzedażą mieszkań. Już to świadczy o trafności prowadzonych przez Spółdzielnię inwestycji. (md, wm)

Jolanta Kaźmierczak - Radna Miasta Rzeszowa, Przewodnicząca Rady Osiedla, przyjmuje strony w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w biurze przy ul. Krynickiej 1 (I piętro) w godz. 17:00 - 18:00.

4


Duszpasterskie inicjatywy Rozmowa z księdzem Janem Krynickim, proboszczem Parafii Błogosławionej Karoliny Kózki Przed nami Święta Wielkanocne, czy w opinii Księdza zmieniły się współcześnie świąteczne tradycje i przeżywanie tego czasu? - Święta Zmartwychwstania Pańskiego to największe święta dla chrześcijańskiego świata. Te święta przypominają nam o wielkim triumfie Jezusa Chrystusa, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła odkupienia człowieka. Święta te przypominają nam o powołaniu do życia w wieczności z Bogiem, dlatego po fakcie zmartwychwstania życie nasze nabiera innego wymiaru. Jeśli chodzi o świąteczne zwyczaje, to myślę, że nie zmieniły się one zasadniczo od czasu mojego dzieciństwa. Nadal wiele osób uczestniczy w uroczystościach Niedzieli Palmowej; dzieci w naszej parafii corocznie biorą udział w konkursie palmowym i wykonane przez siebie dzieła przynoszą do kościoła. Wierni bardzo chętnie i licznie uczestniczą w obrzędach Triduum Paschalnego, w Wielki Czwartek przychodzą na mszę Wieczerzy Pańskiej, w Wielki Piątek, który jest pamiątką śmierci Pana Jezusa na krzyżu przychodzą, aby adorować krzyż i Chrystusa złożonego do grobu. Natomiast Wielka Sobota to już bezpośrednie przygotowanie do Niedzieli Zmartwychwstania i tym zwyczajem, bardzo łączącym rodziny, jest poświęcenie pokarmów. Nie ma na naszym osiedlu zwyczajów, które obecne są we wioskach np. straży grobowej. Pięknym natomiast polskim zwyczajem jest przeżywanie Świąt rodzinnie. Jakich rad udzieliłby Ksiądz osobom, które w głęboki sposób chciałyby przeżyć czas przygotowania do Wielkanocy? - Wielki Post jest czasem nawrócenia i pokuty, ale temu musi towarzyszyć czas przemyślenia i refleksji nad samym sobą, swoim życiem, spojrzenie na siebie jako człowieka, oczywiście wierzącego, czyli człowieka Chrystusowego. Dopiero takie zrozumienie, może prowadzić do prawdziwego przeżywania tego szczególnego czasu i pełnego przygotowania do radości Wielkanocy. Czy w ocenie Księdza, przeżywanie Świąt Wielkanocnych w ostatnich latach nie uległo spłaszczeniu? - Myślę, że taka sytuacja może mieć miejsce, jednakże patrząc na naszą parafię nie dostrzegam takich zagrożeń,

bo osoby obecne w naszym kościele, są w jego życie bardzo mocno zaangażowane i jest ich, z roku na rok coraz więcej. Wiąże się to też z rozwojem osiedla, bo ciągle przybywa ktoś nowy.

Dlatego właśnie pojawił się trener osiedlowy.

Parafia ma też ciekawą ofertę kulturalną dla młodzieży…

W parafii działa też „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych”.

- Tygodniowo do Centrum Duszpasterskiego przychodzi około 170 osób, co znaczy, że parafia stanowi ważny punkt zainteresowania dla dzieci i młodzieży. Te spotkania mają charakter religijno-kulturalny, bo kształtowanie człowieka zawsze odbywa się wielopłaszczyznowo. Ważny jest tu nie tylko wymiar religijny, ale również wychowawczy i intelektualny. Dzięki temu dzieci i młodzież mogą znaleźć dla siebie coś ciekawego i zaangażować się, począwszy od zajęć w siłowni czy w pracowni komputerowej, przez Ruch Światło-Życie, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Szkołę Pamięci Wojakowskich, a skończywszy na harcerstwie. Ta oferta jest dość bogata, dlatego mogą i powinni przychodzić. Nasze osiedle jest trochę za ciasne, jeśli chodzi o wymiar szkolny. Myślę, że przydałoby się gimnazjum i liceum, bo rocznie, średnio od 7-8 lat przybywa nam ponad 100 dzieci. Sądzę, że potrzebna jest też lepsza infrastruktura sportowa np. basen i boiska sportowe. Młode pokolenie coraz więcej czasu spędza przy komputerze, który zastępuje właściwie wszystko i to stanowi zagrożenie a zarazem wyzwanie do zmiany sposobu życia młodych ludzi, bo nic nie zastąpi człowiekowi ruchu na świeżym powietrzu...

- Musze przyznać, że ten pomysł Spółdzielni był doskonały. Jest to inicjatywa bardzo pozytywna i bardzo potrzebna.

- To bardzo prężne stowarzyszenie, bo swoimi działaniami wychodzi poza teren województwa, a nawet poza Polskę. Organizujemy letnie wypoczynki, w których przyciągamy osoby ze Słowacji, Ukrainy czy Białorusi. Być może w przyszłości spróbujemy jeszcze bardziej rozszerzyć mapę tej współpracy. Ostatni projekt zakłada pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Naszym marzeniem jest wybudowanie domu dziennego pobytu dla tych dzieci, bo Rzeszów nie dysponuje w pełni placówką pozwalającą na właściwą opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Czy osoby, które chciałyby zrealizować własne pomysły np. założyć jakąś inną sekcję w Centrum Duszpasterskim mogą liczyć na przychylność? - Jestem bardzo otwarty na wszelkie inicjatywy i chętnie wysłucham osobę, która zjawi się z jakąś propozycją. Myślę, że wszystko co może służyć dobru i właściwemu rozwojowi człowieka zasługuje na realizację. Dziękuję za rozmowę Rozmawiał: Wojciech Maryjka

5


„Muzyka i sport

to moje pasje”

Rozmowa z Pawłem Cieślą, trenerem osiedlowym w SM „Projektant”

Wielu mieszkańców osiedla już Pana zna, ale z pewnością są osoby, które chciałyby dowiedzieć się o Panu czegoś więcej… - Skończyłem wychowanie muzyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, ale zdobyłem też uprawnienia jako instruktor-terapeuta dla osób niepełnosprawnych. Pracowałem w szkole, a także w instytucjach kultury. Funkcję trenera osiedlowego pełnię od lipca ubiegłego roku. Po muzyce, sport jest moją drugą pasją i staram się go propagować wśród dzieci. Od początku interesowała mnie praca z dziećmi i młodzieżą, więc prowadziłem różne zajęcia muzyczno-ruchowe. Jak ocenia pan ośmiomiesięczny okres swojej pracy jako trenera osiedlowego? - Była to początkowa faza, kiedy trzeba było zorganizować wiele rzeczy. Zacząłem od zrobienia wywiadu środowiskowego, by wyjść naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom dzieci. W sezonie wakacyjnym wyruszyłem od razu na plac zabaw i próbowałem zainteresować dzieci nowymi pomysłami na wypoczynek i spędzenie czasu na sportowo. Robiliśmy różne konkursy sprawnościowe lub zręcznościowe np. tory przeszkód. Trzeba było przeplatać pomysły piłką nożną, bo chłopcy tę grę uwielbiają. Jak wygląda Pana codzienna praca? Gdzie i kiedy można spotkać trenera osiedlowego? - W sezonie letnim przebywałem na placu zabaw i na boiskach. Pogoda nie zawsze sprzyjała, więc korzystaliśmy ze świetlicy Centrum Duszpasterskiego, w której ksiądz pro-

6

boszcz pozwolił się nam schronić. W czasie jesienno-zimowym tam właśnie spędzaliśmy czas. Mamy do dyspozycji świetlicę, internet, stół do tenisa stołowego, futbol stołowy, jest nawet air hockey. Są tam też panie zatrudnione z ramienia duszpasterstwa i wspólnie pomagamy spędzać czas dzieciom. Pracę rozpoczynałem od godziny 1200, ale wtedy jeszcze nie wszystkie dzieci wracały ze szkoły, więc postanowiłem wykorzystać swoje wykształcenie i zorganizowaliśmy naukę gry na instrumentach klawiszowych i strunowych. Zgłosili się chętni, dlatego od 1200 do 1500 prowadzę zajęcia muzyczne, natomiast pozostały czas, do godziny 1800, poświęcam zajęciom grupowym. Z pewnością dla dzieci jest Pan mentorem. Czy zdarzyła się taka sytuacja, że doradzał Pan w kwestiach pozasportowych, np. przy rozwiązywaniu codziennych problemów? - Myślę, że taką kwestią jest przekazywanie zasad fair-play, bo mają z tym problemy. Szczególnie młodsze dzieci są bardzo ambitne i bardzo przeżywają porażki swoje lub drużyny. Wtedy zaczynają się wkradać zachowania emocjonalne - np. faule - i trzeba uzmysłowić dzieciom, że przegraną też należy godnie przyjąć. Z tym na początku było sporo problemów, ale cieszę się, że zaczynają to rozumieć i potrafią w takiej sytuacji przeprosić i podać rękę. Jak dużo dzieci uczestniczy w zajęciach? - Obecnie jest to grupa 25-30 osób. W okresie wakacyjnym, kiedy dzieci mają więcej czasu, rotacyjnie pojawiają się kolejne grupy i sądzę, że jest to około 40 osób. Czy oprócz tych codziennych zajęć próbował Pan organizować np. drużyny, które mogłyby rywalizować z innymi grupami rówieśniczymi z naszego miasta?

- Na terenie osiedla nie ma chyba żadnego chłopca, który nie byłby zrzeszony w jakiejś drużynie piłkarskiej z Rzeszowa. Nawet ministranci mają swoją ligę. My takiej nie mamy, ale jeśli pojawia się perspektywa udziału w jakimś turnieju to z niej korzystamy. Młodzi piłkarze potrafią skrzyknąć sie bardzo szybko i czasem mówią mi nawet, że mogą rozegrać jakiś mecz i pytają, czy mógłbym im towarzyszyć. Wraz z wiosną pojawiają się często nowe pomysły. Jakie plany na te najbliższe miesiące? - Jeśli chodzi o indywidualne lekcje gry na instrumentach, to żadne z dzieci nie potrafiło się poruszać w obszarze nutowym i instrumentalnym. Teraz jest inaczej i chciałbym, żeby mogły zaprezentować swoje umiejętności poza społecznością naszego osiedla. W sportowych poczynaniach na pewno zaprezentujemy się podczas Dni Dziecka i zorganizujemy konkursy w różnych kategoriach wiekowych, bo chętnych do uczestnictwa w rywalizacji jest dużo. Będzie też turniej piłki nożnej, który otworzy prawdopodobnie zbliżające się Dni Osiedla. Mamy do dyspozycji dwa boiska, więc młodsze grupy będą mogły zaprezentować się na mniejszym boisku, a starsi zagrają na dużym, zbliżonym do wymiarowego. W zeszłym roku zorganizowaliśmy turniej na zakończenie wakacji i na pewno tę inicjatywę powtórzymy. Jeśli pojawią się informacje o innych turniejach międzyosiedlowych to weźmiemy w nich udział. Znam już trochę osoby, którymi się opiekuję i dzięki temu lepiej się nam współpracuje. Ciągle pojawiają się jakiś nowe pomysły. Dziękuję za rozmowę i życzę owocnej pracy i sukcesów Pana podopiecznych. - Dziękuję bardzo. Rozmawiał: Wojciech Maryjka


Kulturalna ofensywa osiedlowa Ważnym punktem na mapie osiedli SM „Projektant” są placówki kulturalne. Kultura – jak mówi przysłowie – uczy miłości do świata. W dwóch filiach Rzeszowskiego Domu Kultury znajdujących się przy ul. Krynickiej 1 i Widokowej 1 mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje oraz nawiązywać nowe przyjaźnie. - Mamy zajęcia muzyczne, plastyczne, szachy, aerobik i taniec, który jest bardzo atrakcyjną formą dla dzieci. Od września chcemy poszerzyć naszą ofertę o dodatkowe zajęcia dla osób dorosłych - mówi kierownik Osiedlowego Domu Kultury „Krynicka”, Urszula Szpila. Zajęcia w ODK cieszą się sporym zainteresowaniem. Do sekcji szachowej należy 47 dzieci, które mają już na swoim koncie niemałe sukcesy. W 2010 roku drużyna juniorów, w składzie: Krzysztof Łuka, Szymon Szpar, Kamil Gierulski, Przemysław Konefał, Milena Baran i Justyna Wąsik, zdobyła Mistrzostwo Województwa. W tym roku rzeszowianie zajęli drugie miejsce, a w drużynie wystąpili jeszcze Miłosz Szpar i Agnieszka Łuka. Znakomicie prezentuje się także zespół taneczny „Klaps”. W marcu, podczas VIII Ogólnopolskiego Spotkania Tanecznego „SPONTAN” w Warszawie zdobył wyróżnienie. Sukcesem dziewcząt zakończył się też VI Integracyjny Ogólnopolski Festiwal Tańca i Piosenki „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna”, w którym dwie grupy zespołu zajęły pierwsze i trzecie miejsce. Efekty pracy oraz artystyczny dorobek sekcji ODK będzie można zobaczyć podczas Dnia Dziecka i Dni Osiedla, które odbędą się 18 czerwca.

Rzeszowski Oddział Towarzystwa Przyjaciól Dzieci otwiera Świetlicę na ul. Leskiej 1 Zapisy dzieci pod numerem telefonu 16 678 33 82 Więcej informacji: www.tpdrzeszow.pl

Rzeszowski Dom Kultury filia ODK „Krynicka” ul. Krynicka 1 filia ODK „Widokowa” ul. Widokowa 1 Oferta:

• • • • •

taniec nowoczesny i towarzyski zajęcia plastyczne aerobik zajęcia muzyczne (gitara) szachy

Przy parafii pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny Kózki w Rzeszowie funkcjonuje Świetlica dla dzieci i młodzieży Świetlica w czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00 Oferta:

• • • •

opieka dla dzieci sala komputerowa siłownia nauka gry na instrumentach


Ogród na balkonie Przełom kwietnia i maja to odpowiedni czas, aby zadbać o upiększenie naszego otoczenia jednorocznymi roślinami ozdobnymi. Wystarczy niewielka donica z odrobiną zieleni na balkonie lub tarasie i trochę pracy – już po krótkim czasie można osiągnąć zaskakujące efekty. Najpopularniejszym wyborem amatorów ogrodnictwa od lat pozostają pelargonie (geranium), które nie sprawiają większych problemów w uprawie i pielęgnacji. Rośliny te wymagają dużej ilości światła więc doskonale nadają się nawet na gorące balustrady czy parapety od strony południowej. Wówczas należy jednak pamiętać o obfitym podlewaniu. W uprawie znajduje się ogromna liczba odmian tej rośliny w różnych wariantach kolorystycznych. Poza tradycyjnymi, wielkokwiatowymi pelargoniami stojącymi, łatwo dostępne są bluszczolistne o pokroju płożącym czy zwisające do długości ponad 60 cm pelargonie kaskadowe. Te charakteryzują się drobniejszym kwiatem i są bardziej kruche – mogą im zaszkodzić silne wiatry na wyższych piętrach. Doskonałym dodatkiem, który świetnie czuje się w towarzystwie pelargonii tradycyjnej jest bakopa. Ta urocza roślina o drobnych kwiatach będzie wypełniać puste przestrzenie w donicy i zasłaniać glebę, co ograniczy nadmierne przesuszanie. Podobną funkcję może pełnić werbena. Słoneczne stanowiska są odpowiednie również dla surfinii. Wyróżniają ją długie zwisające pędy

i zaskakująca obfitość kwitnienia. Wystarczy regularnie nawozić ją nawozem dostępnym w każdym sklepie ogrodniczym. Surfinia jest jednak bardziej wymagająca pod względem podlewania – co prawda w upalne dni należy dostarczyć jej wody nawet dwa razy dziennie, jednak nadgorliwość przy bardziej pochmurnej po-

godzie może jej bardzo zaszkodzić. Starszą siostrą surfinii jest petunia – bardzo podobny kwiat o pokroju krzaczastym. W miejscach zacienionych, o umiarkowanym nasłonecznieniu również może być kolorowo. Tam zakwitną szlachetne fuksje i begonie. Występują zarówno w odmia-

Porady • Pamiętajmy, że większość roślin balkonowych do rozwoju wymaga stałych temperatur. Decyzję o posadzeniu podejmujmy dopiero, gdy nadejdą ciepłe noce bez przymrozków. • O efekcie naszej pracy decyduje przede wszystkim ziemia w skrzynkach i donicach. Warto ją wymieszać z wolno działającym nawozem w granulkach. • Aby pobudzić roślinę do wytwarzania nowych pąków należy usuwać przekwitłe kwiatostany. • Komu z nas nie zdażyło się zapomnieć o rytuale podlewania. Rozwiązaniem są specjalne granulki, które wchłaniają wodę i magazynują ją, a potem powoli uwalniają w razie potrzeby. Dzięki temu po powrocie z urlopu nie zastaniemy na balkonie uschniętych badyli.

8

nach zwisających i stojących, wielko- i drobnokwiatowych, co pozwala na tworzenie kreatywnych kompozycji. Odpowiednim towarzystwem dla nich będą niecierpki, bluszcze i wszelkie rośliny niekwitnące o różnobarwnych liściach ozdobnych. Pamiętajmy, że w cieniu największym zagrożeniem dla naszej hodowli jest po prostu zalanie. Dotyczy to szczególnie begonii, których łodygi podatne są na gnicie tuż przy powierzchni gleby. Aksamitka zwana potocznie „śmierdziuchem” zazwyczaj sprawdza się na cienistych rabatach, co nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać ją jako element kompozycji doniczkowej. Ta zasada ma zresztą szersze zastosowanie. Nie obawiajmy się nietypowych połączeń – większość roślin może z powodzeniem rozwijać się w bliskim otoczeniu innych. Do dyspozycji mamy całą gamę dodatków, pnączy, traw i liści ozdobnych, a nawet ziół i miniaturek owoców czy warzyw (nie zawsze jadalnych!). W poznawaniu szczegółów uprawy z pomocą przyjdzie nam internet z niezliczoną liczbą stron, forów i poradników zawiązanych z ogrodniczym hobby. Czasem warto jednak bezpośrednio zapytać o radę sprzedawcę na targu czy miejscowego ogrodnika; udzieli nam fachowych wskazówek a przy odrobinie szczęścia wyjawi niejeden ogrodniczy sekret. Uprawianie i dbanie o balkonowe kwiaty jest świetnym sposobem na odstresowanie po dniu ciężkiej pracy i niekoniecznie musi wymagać wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Stopień zaangażowania zależy od nas samych. Coś dla siebie znajdzie zarówno perfekcjonista, jak i amator. (au)


Inwestycje SM „Projektant”

Szeregówki przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie

Spółdzielnia buduje domy wielorodzinne i jednorodzinne w systemie tradycyjnym, stosując przy tym nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne sposoby ocieplania oraz ogrzewania mieszkań. Szczególną uwagę przywiązuje do zagospodarowania terenów zielonych, placów zabaw oraz infrastruktury usługowej i handlowej na realizowanych przez siebie Osiedlach: Wzgórza Staroniwskie – ul. Witosa, Strzyżowska - Słoneczny Stok, Podkarpacka-Matuszczaka – ul. Rymanowska.

SM „Projektant” realizuje budowę nowych szeregówek na Osiedlu Słoneczny Stok w rejonie ul. Bł. Karoliny i Iwonickiej w Rzeszowie. W pierwszym etapie realizowanych jest 25 domów szeregowych, w tym jeden bliźniak. Są to budynki o powierzchni ok. 140 metrów, z czego ok. 122 metrów przypada na część mieszkalną, a 18 na garaż. Domy są dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej, kryte blachodachówką, elewacje malowane w ciepłych pastelowych kolorach. Powierzchnia działek waha się od 2 do 4 arów. Szeregówki zostały zaprojektowane przez trzy rzeszowskie pracownie architektoniczne, co umożliwiło wprowadzenie trzech różnych rozwiązań funkcjonalnych. Na obecnym etapie proponujemy zakup domu wykonanego w stanie surowym zamkniętym z elewacją, stolarka okienną, drzwiami wejściowymi i bramą garażową do indywidualnego wykończenia przez przyszłych właścicieli. Cena takiej szeregówki uzależniona jest od powierzchni działki i wynosi ok. 2.670,00 zł za 1m2 p.u. Ważna informacja dla oszczędnych i ekologów: już na etapie budowy można dodatkowo zamówić montaż instalacji i paneli słonecznych.

W drugim etapie realizowanych jest 17 budynków, w tym dwa bliźniaki. Zastosowano tutaj rozwiązania projektowe i zasady realizacji tak jak w pierwszym etapie. W obydwu etapach finansowanie odbywa się w ratach: I zaliczka 50 tys. – podpisanie umowy rezerwacyjnej, następnie umowa o budowę domu, w której zostaną ustalone raty indywidualnie z nabywcą domu. – Styl tradycyjny zdobywa zawsze najwięcej zwolenników wśród klientów na Podkarpaciu. Stąd też w projekcie dwuspadowe dachy z lukarnami, kominki w salonie. Stworzone przez nasz zespół mieszkalny projekty odpowiadają całkowicie różnorodnym potrzebom i wymaganiom – zapewnia architekt Lidia Tobisz z AiAW Studio Projektowe z Rzeszowa.

- My inwestujemy i oddajemy do użytku zasoby mieszkaniowe, a później eksploatujemy powstałe w ten sposób osiedla. To stąd nasza dbałość o jakość i dobre rozwiązania funkcjonalne - podkreśla Adam Węgrzyn, Prezes Spółdzielni. Aktualnie w ofercie Spółdzielni znajdują się: 4 domy i 1 bliźniak z pierwszego etapu oraz 5 domków z drugiego etapu. Bliższe informacje na temat inwestycji domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (ul. Słoneczna 2, pok. 2), jak również na stronie internetowej: www.projektant.rzeszow.pl, w zakładce „Inwsetycje” („Nowe inwestycje - szeregówki”).


Konsole do gier. Którą wybrać? Domowa rozrywka nie musi ograniczać się do biernego oglądania telewizji. Gry wideo to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu rozrywkowego. Rynek gier elektronicznych zdominowały trzy marki: Microsoft, Sony i Nintendo. Dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad zakupem konsoli, jednak nie mogą zdecydować, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom, przedstawiamy trzy konsole stacjonarne.

Xbox 360 Firmowana przez Microsoft konsola obecna jest na Polskim rynku już od 2006 roku. Jej zdecydowanym plusem jest bogata biblioteka dostępnych gier. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Warto jednak pamiętać, że duża liczba tytułów wydanych na to urządzenie to tzw. gry multiplatformowe – dostępne zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i konkurencyjnych konsolach. Platforma jest zintegrowana z usługą Xbox Live, która umożliwia graczom granie online, a także pobieranie dodatkowych (często płatnych) programów, gier, czy nawet filmów. Niestety Microsoft pobiera roczny abonament za korzystanie z tej usługi. Jednak dzięki temu możemy być pewni stabilności oferowanych przez nią funkcji. W zeszłym roku Microsoft wprowadził na rynek dodatkowe urządzenie do Xboxa. Jest to Kinect. Technologia Kinect umożliwia sterowanie grami przy pomocy ruchu. Granie bez kontrolera oznacza sterowanie całym ciałem. Kinect reaguje na ruchy użytkownika dzięki czułym kamerom i mikrofonom. Ta innowacyjna technologia to oczywiście dodatkowy wydatek, warto jednak wziąć ją pod uwagę już podczas zakupu samej konsoli. Xbox 360 dostępny jest w różnych wariantach cenowych.

Sony PlayStation 3 PlayStation 3 to następca PlayStation 2, jednej z najlepiej sprzedających się konsoli w historii. Urządzenie jest dostępne w kilku wersjach, m.in. Slim, która wyróżnia się małą wagą i pięknym wykonaniem. Sony postawiło na bogatą ofertę konsoli. PlayStation 3 to bogate możliwości multimedialne, z czego granie to zaledwie jedna z wielu opcji. Konsola odtwarza płyty DVD i Blu-Ray, może posłużyć za odtwarzacz muzyki, a także umożliwia przeglądanie stron internetowych. Dzięki darmowej usłudze Playstation Network gracze z całego świata mogą wspólnie przemierzać fantastyczne światy. A jest w czym wybierać, PlayStation 3 może się obecnie pochwalić różnorodną gamą wydawanych na nią tytułów. Często są to gry ekskluzywnie wydawane tylko na tę konsolę. Dodatkowo jest to najpotężniejsze urządzenie na rynku. Sony zadbało, aby możliwości graficzne konsoli znacznie przewyższały konkurencję. Widać to po estetyce takich tytułów jak: „God of War 3”, „Final Fantasy XII” czy nadchodzącym „The Last Guardian”. Podążając za konkurencją Sony wydało dodatkowe urządzenie PlayStation Move, które również umożliwia interakcję z grami przy pomocy ruchu. PlayStation 3 to obecnie najdroższa konsola na rynku.

Nintendo Wii Najlepiej sprzedająca się konsola tej generacji i jednocześnie najbardziej kontrowersyjna. To Nintendo wprowadziło na rynek rewolucyjne kontrolery wykrywające ruch w trzech wymiarach. Stąd też popularność tej konsoli, która dostarcza całkowicie nowej, opartej na aktywności fizycznej rozrywki. Urządzenie jest bardzo popularne na zachodzie, w Polsce znacznie mniej. Powodem mogą być słabe parametry techniczne konsoli. Wii może pochwalić się bogatą ofertą gier dla całej rodziny, wśród których najlepsze tytuły pochodzą od samego producenta konsoli. Gracze mogą wybierać wśród takich legend przemysłu elektronicznej rozrywki jak Mario, Zelda, Donkey Kong, czy Metroid. Biblioteka Nintendo Wii jest co prawda nieco mniejsza niż u konkurencji, jednak o wiele bardziej różnorodna. Konsola umożliwia granie w sieci, a także przeglądanie stron internetowych i pobieranie dodatkowych gier i aplikacji przez Internet. Jest to najtańsza konsola na rynku. (md)

10


Nowa Inwestycja Domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej przy ul. Iwonickiej • powierzchnia 120m2 + garaż ok. 18 m2 • stan surowy zamknięty lub wykończony • realizacja już rozpoczęta • technologia tradycyjna • wysokie parametry termoizolacji • indywidualne ogrzewanie gazowe

Bliższe informacje – Spółdzielnia Mieszkaniowa „PROJEKTANT”, ul. Słoneczna 2, pokój nr 2, tel. (17) 85 80 495, 85 80 496, www.projektant.rzeszow.pl - zakładka „Inwsetycje” („Nowe inwestycje - szeregówki”).

Projektant nr 2 (Wiosna 2011)  
Projektant nr 2 (Wiosna 2011)  

Informator osiedlowy