Page 1


ÍNDICE.

1ª PÁXINA: Qué é a biodiversidade?

A qué nivéis se dá?

2ª PÁXINA: Por qué a biodiversidade é importante?

Por qué está desaparecendo tan rápido?

Qué consecuencias pode traer a perda da biodiversidade?

3ª PÁXINA: Cómo podemos evitar esta perda?

É España un país rico en biodiversidade?

4ª PÁXINA: Cáles son as causas desta riqueza?

Conclusión


Qué é a biodiversidade?:

A biodiversidade é un termo que significa simplemente variedade e variabilidade de vida. A nivel de especies, aplícase a cantidade e variedade de especies que compoñen cada ecosistema. Os seres vivos dun ecosistema dependen uns dos outros para a supervivencia.

A qué niveis se da?: Poden xurdir de todos os niveis biolóxicos, a partir da diversidade xenética ata a variedade de paisaxes e ecosistemas ou a nivel celular. No nivel celular biodiversidade manifesta-se pola variedade de liñas xenéticas de individuos dunha especie para garantir o seu futuro.


Por qué a biodiversidad é importante?: O planeta está cheo de organismos vivos. Eles forman unha enorme biblioteca que contén a historia do planeta desde a aparición da primeira célula. Só o estudo de diferentes formas de vida nos permitiu descubrir como evolucionou desde unha simple bacteria ata o organismo máis complexo. É moi importante a biodiversidade do planeta.Purifica o aire, regulamenta o clima, enriquece o solo, recicla nutrientes, poliniza cultivos, produce madeira e combustibles, danos medicamentos, etc. É imprescindible para a humanidade.

Por qué está desaparecendo tan rápido?: Porque desperdiciamos moito papel e a explotación madeireira produce deforestación. A escaseza de árbores provoca desertización. Os incendios forestais e a contaminación tamén prexudican a biodiversidade.

Qué consecuencias pode traer a perda de biodiversidade?: A perda de biodiversidade ameazada de extinción para moitas especies de flora e fauna, pode provocar a desertificación, secas, escaseza de auga, falta de alimentos,aumento do efecto invernadoiro, cambio climático, etc.


Cómo podemos evitar esa perda?: A conservación de especies ameazadas preto de áreas naturais está a emerxer como o mellor sistema posible para conservar a biodiversidade do noso planeta A ciencia ten demostrado que non ten sentido tentar protexer unha determinada especie exclusivamente. En moitos casos, a mera conservación dos recursos primarios, como auga, solo ou aire que respiramos sería suficiente para garantir a biodiversidade en todos os niveis. Creando paisaxes e xardíns para mellorar a nosa calidade de vida. Protexendo as áreas naturais de España. Aforrando enerxía, coidando do mar, non acender a luz cando é día ...

É España un país rico en biodiversidade? España é un dos países con máis biodiversidade da Unión Europea.


Cales son as causas desta riqueza?: España é o maior produtor europeo de agricultura ecolóxica, as zonas rurais representan o 90% de territorio e concentra a case totalidade dos recursos naturais . 10 dos 25 medicamentos máis vendidos ten unha orixe natural. Esta riqueza débese a variedade de climas e ecosistemas diferentes.

CONCLUSIÓN:

A biodiversidade é imprescindible para a humanidade.

A BIODIVERSIDADE  

Traballo de J. Baltasar