Page 1

SPOR TJA AR G AN G 2 6 PARTNER ED ITI E 07 h e t g ro ot s te v a k b l a d v a n d e b e n e l u x 2013


BORN FOR SUMMER ADVENTURE Lightweight, free-breathing, and wildly versatile, this multifunctional shoe is designed from the ground up for summer adventure. Engineered to strike an ideal warm weather balance between support and flexibility. The high-traction outsole is the finishing touch – creating a mix of rugged capability and comfort.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE ECCO SPORT COLLECTIE:

ERIK VAN DER WAARDE (ACCOUNT MANAGER SPORTS) 06-53357183 / ERV@ECCO.COM


Voorwoord MARUBA b.v. SPORTS PUBLISHERS Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht T +31 (0)30-2891073 F +31 (0)30-2887415 E maruba@maruba.com I www.maruba.com H.R. Utrecht 84053 UITGEVER Maas H. van Drie REDACTIE Herman Broekhof, Arjan Kruik, Timo de Boer TRAFFIC Karin Gielen ADVERTENTIEVERKOOP Jeffrey Veenendaal VORMGEVING Strackx, Utrecht DRUK Control Media VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 10x per jaar BTW NUMMER NL 0089.66.631.B.01 BANKEN Rabobank Breukelen 34.01.07.278 Postbank 5856346 Kredietbank Brussel 408-0038361-14 ADVERTENTIEPRIJZEN mediakaart op aanvraag ABONNEMENTSPRIJZEN kalenderjaar 2013 • Nederland: €77.50 (excl. BTW) • overige landen: €133.50 (luchtpost) ISSN 1381-9283 Als vakblad zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u het blad ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt uw abonnement steeds stilzwijgend met een jaar verlengd als geen opzegging heeft plaatsgevonden vóór 1 november van het lopende abonnementsjaar. Opzeggen kan via www.aboland.nl, per post of per telefoon. Abonneegegevens worden ten behoefte van de verzending van deze uitgave opgenomen in een geautomatiseerd bestand en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit Sport Partner worden overgenomen.

ANDERE UITGAVEN VAN MARUBA B.V. SPORTS PUBLISHERS:

Veilige functionaliteit Zoals van mij verwacht mag worden volg ik de ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale sporthandel op de voet. Hetzelfde geldt – zij het in wat mindere mate – voor het wel en wee van de schoenenen modebranches. Het zijn immers sectoren die dicht tegen de sportbusiness aan liggen én – als ze hun kans schoon zien – omzet bij ons wegsnoepen. En juist daarover wil ik het ditmaal hebben. In ons schoenenvakblad The Right SIZE staat in elke editie de rubriek Verkoopresultaten. Daarin peilen mijn collega’s van de SIZE redactie bij een aantal willekeurig gekozen schoendetaillisten, verspreid door het land, hoe hun verkoop in de afgelopen periode is verlopen. Elke schoenondernemer geeft via een top 3 aan welke merken het beste zijn verkocht. Al een paar edities valt het me op dat de top 3 bij diverse schoenwinkels steevast uit sportmerken bestaat. Daarbij gaat het natuurlijk om de sneakers van deze merken met een fullsize sport heritage. Zo zijn de sportscasualschoenen van Nike, adidas, New Balance, Converse, ASICS en Vans overduidelijk populaire omzetmakers in de schoendetailhandel. Wat dit zegt over zowel de schoenen- als de sportbranche laat zich eenvoudig raden. Kennelijk verkopen veel schoenwinkels gemakkelijker de doorgaans commercieel geprijsde sneakers van sportmerken dan de mooie, hoger geprijsde leren schoenen van zogenoemde ADL (algemeen dagelijks gebruik) merken. En wat het effect voor de sportdetailhandel betreft… elk paar sneakers dat in een schoenenzaak wordt verkocht, doet de kassa in de sportzaak (misschien wel in dezelfde straat) niet rinkelen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat veel sportwinkeliers het wegvloeien van de sneakerverkoop naar de schoenwinkel als een voldongen feit beschouwen. Het zelfs maar voor lief nemen. Per slot van rekening gaat de sportdetailhandel alweer een aantal jaren massaal richting ‘veilige functionaliteit’ en wordt het segment ‘levensgevaarlijke lifestyle’ en masse vaarwel gezegd. Wat er gebeurt als sportwinkels dat allemaal tegelijk doen, hoef ik u niet te vertellen. Dan is de alom gevreesde en tot op het vel uitgekauwde eenheidsworst in aantocht. Uiteraard ga ik u niet voorschrijven wat u wel of niet in uw sportwinkel moet presenteren. Dat bepaalt u natuurlijk zelf, want daarvoor bent u tenslotte ondernemer geworden, nietwaar? Toch wil ik (wie de schoen past trekke hem aan) maar weer eens wijzen op de vaak wel erg gemakkelijke en nonchalante wijze waarop we in onze branche afscheid nemen van soms complete categorieën. Of we sabelen ze SCAN VOOR: neer, zoals bijvoorbeeld met nordic walking is gebeurd en nu ook weer * SP website met het SUPpen dreigt te gebeuren, of we laten ze bewust schieten * SP Facebook omdat ze toch echt niet in ons functionele assortiment passen. * SP nieuwsbrief Dat veel sportieve consumenten daar heel anders over denken en * SP Business Guide sneakers van sportmerken wel degelijk in hún sport zaak verwachten aan te treffen, wordt zo schromelijk onderschat. Ik wil niet cynisch eindigen, maar met dit soort ontwikkelingen wordt het me wel lastig gemaakt. Is het gék dat grote sportmerken voor de verkoop van hun casualschoenen steeds meer de wijk nemen naar schoenenzaken en het internet? Ik denk het niet. In deze tijd van zwaar onder druk staande omzetten vind ik dit de wereld op zijn kop. En u? Herman Broekhof

MEMBER SPORT PARTNER is officieel mediapartner European Outdoor Conservation Association (EOCA)

Sport Partner 3


7

ARD VAN HOUT VERLAAT SIMEX Simex oprichter Ard van Hout nam

tijdens OutDoor afscheid

13

MASITA OP KOERS Masita ligt goed op koers bij vernieuwing van

17

ADRI ZWARTHOFF VERLAAT O’NEILL “De tijd bij O’Neill was geweldig, maar ik ga nu primair voor mijn privéleven”

collectie en identiteit – Frédéric Van Den Steen: “Er is al veel gebeurd, maar we zijn nog niet klaar”

4 Sport Partner

12

HI-TEC EN DE 4DAAGSE Sponsoring The Walk of the World

14

SPORTS BUSINESS CENTER Showrooms weer helemaal up-to-date!

18

GEDRAGSDESKUNDIGE HERMAN HOEXUM “Gedrag is hét uitgangspunt voor elk veranderingsproces” – BYOU kiest eigenzinnige aanpak voor training en coaching van bedrijven

resulteert in speciale schoenenlijn


20

TENSON EN SL SERVICES Tenson Nederland en SL Services

22

EUROPEAN OUTDOOR CONSERVATION ASSOCIATION EOCA doneert

dit jaar €181.000 aan 8 projecten – Aantal leden stijgt tijdens OutDoor 2013 naar 108

26

OUTDOOR BEURSNIEUWS 9 pagina’s vol met nieuwe producten voor voorjaar 2014, gezien in Friedrichshafen, die redacteur Timo de Boer extra opvielen

voltooien efficiencyoperatie - P.J. Gorissen en Stephan Ludolphy agenten voor Tenson

21

OUTDOOR VOORJAAR/ZOMER 2014 Lees in deze editie meer over

24

VAN ZOMEREN AGENCY Werner van Zomeren zet carrière in boardsporten voort met Dakine en Billabong

65

ONDERNEMEN & RECHT De economische crisis - een goed excuus?

de voorjaar/zomer 2014 collecties van diverse outdoormerken, waaronder Mammut, Haglöfs, The North Face, Fjällräven, Hanwag, Meindl en Hi-Tec vanaf pagina 21

– door Birgit de Bruijn en Archana Mahabiersing

Sport Partner 5


S INCE NINE TE E N FIFTY T WO


ECCO LEATHER in Dongen: looierij én internationaal R&D centrum voor leer

Van de ruim tweehonderd leerlooierijen die ooit in de Langstraat hebben bestaan, is er zegge en schrijven nog één over en die groeit en bloeit als nooit tevoren. We hebben het over ECCO Leather in het West-Brabantse Dongen, volledig eigendom van het gerenommeerde Deense schoenenmerk. Dat ECCO in 1987 de destijds kleine looierij overnam van de coöperatie die eigenaar was van het leerverwerkingsbedrijf had alles te maken met het feit dat - zo wist het Deense schoenenmerk in Nederland de meeste knowhow op het gebied van leerlooien in heel Europa aanwezig was en is. Voor ECCO reden om fors in de looierij te investeren, de productie sterk uit te breiden en zijn internationale R&D centrum op het gebied van leer in Dongen te vestigen. Sindsdien is Nederland hét wereldwijde zenuwcentrum van ECCO Leather als het om kwaliteitbewaking, innovatie en design in relatie tot dit natuurproduct gaat. Naast de genoemde bedrijfsactiviteiten is ECCO Leather in Dongen verantwoordelijk voor de aansturing van de andere leerlooierijen van het Deense schoenenmerk die zich in China, Thailand en Indonesië bevinden. Zelfs de kwaliteitsbewaking van het productieproces in de buitenlandse looierijen gebeurt vanuit het Brabantse Dongen. Dit vanwege de zeer hoge kwaliteitseisen die ECCO aan leer stelt en het feit dat looien een tamelijk precair procédé is. Leeropslag voor levering aan derden

PRODUCTIE UITGEBREID ONDANKS HOGE MILIEUEISEN

Eén van de redenen waarom de leerindustrie zich in voorbije eeuwen juist in de Langstraat zo sterk heeft ontwikkeld is de constante aanvoer van schoon water via de talloze beken en riviertjes in het gebied. Dat het water zo schoon is, is voornamelijk te danken aan de nabijheid van de Loonse en Drunense Duinen. De witte zandduinen in dit natuurgebied zorgen voor een natuurlijke filtering van het regen- en grondwater, waardoor het vrijwel volledig kalkvrij is. De keerzijde van de medaille is dat looierijen grote hoeveelheden afvalwater produceren, dat vervuild is met chemicaliën en zware metalen, met name chroom. De strenge milieuwetgeving in ons land is er, naast economische oorzaken, debet aan dat vrijwel alle looierijen hebben moeten sluiten. Dat ECCO Leather zich heeft weten te handhaven en sinds eind tachtiger jaren zelfs in staat is geweest de leerproductie fors uit te breiden, duidt er op dat het Deense schoenenconcern alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om aan de hoge eisen van de lozing van afvalwater te voldoen. “HET SCHOONSTE ZEEWATER TER WERELD”

“ECCO Leather heeft de waterbehoefte van een stad van 15.000 inwoners”, vertelt Alex van Bakel, trainer van ECCO Europe West. “Tachtig procent van ons afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt. Hier in Dongen staat

Opslagtanks voor afval dat wordt hergebruikt

een ultramoderne waterzuiveringsinstallatie. De lozingen van ECCO Leather worden elke drie dagen gecontroleerd door experts van het Waterschap Brabantse Delta. Hoe raar het ook klinkt… ons afvalwater is van hoge kwaliteit omdat er vanuit het looiproces ingrediënten als mineralen in zitten die de waterkwaliteit in de Westerschelde bij de uitmonding van de afwateringspijp verbeteren. Je vindt dan ook niet voor niets juist op die plaats oesterbanken. Zoals bekend is de oesterteelt zeer gevoelig voor een goede waterkwaliteit. We zijn er trots op dat we volgens Rijkswaterstaat het schoonste zeewater ter wereld produceren.” MILIEUNORMEN WORDEN OOK TOEGEPAST IN VERREOOSTEN

De behandeling van afvalwater mag dan tamelijk omslachtig en kostbaar lijken, dit weegt niet op tegen de alternatieven, namelijk vervoer over de weg via tankauto’s of per spoor in tankwagons, waarna het vervuilde water alsnog door een extern bedrijf moet worden behandeld. En dat vervoer brengt op zich ook vervuiling met zich mee, merkt Van Bakel terecht op. Ook andere vormen van mogelijke vervuiling van de leefomgeving worden door ECCO Leather rigoreus aangepakt. Zo is de afvalwaterzuiveringsinstallatie volledig overdekt om stankoverlast te vermijden, wat volgens Alex uniek is. De opslag van de aangevoerde huiden >> Waterzuiverings- en vergassingsinstallatie

Sport Partner 9


De leerproductie bij ECCO

LEATHER in grote lijnen

1

2

3

5

6

7

1. AANVOER EN OPSLAG ONBEWERKTE HUIDEN

De runder- en kalfshuiden die in Dongen verwerkt worden zijn voornamelijk afkomstig uit West-Europa en Noord Amerika. Vanuit Noord Amerika worden ze per vrachtschip aangevoerd, wat inhoudt dat ze enkele weken onderweg zijn. Om het natuurlijke rottingsproces te vertragen, worden de huiden van een zoutlaag voorzien. De niet gezouten huiden uit onder andere Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Ierland worden gekoeld aangeleverd. Verse huiden uit Nederland worden direct verwerkt. Voor de gezouten huiden geldt dat ze een aantal weken bewaard kunnen worden voordat ze verder worden behandeld. Per dag worden in Dongen tussen de 3.500 en 5.000 huiden verwerkt. De maximale capaciteit is 19.000 tot 28.000 huiden per week, afhankelijk van de afmeting en het gewicht. 10 Sport Partner

2. VERWIJDEREN ZOUT EN VERONTREINIGINGEN

In een grote centrifuge worden de onbewerkte huiden ontdaan van het zout en verontreinigingen die tussen de haren zijn blijven zitten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zand, steentjes, aangekoekte ontlasting en grasresten. Deze behandeling is niet alleen noodzakelijk om de huiden geschikt te maken voor het eigenlijke looiproces, maar ook om het gewicht en daarmee de prijs te kunnen bepalen die ECCO Leather aan de tussenhandelaren betaalt. 3. ONTHAREN, ONTZUREN EN OPZWELLEN

In grote hardhouten vaten worden de huiden verder gereinigd. In de ronddraaiende vaten worden ze onthaard en ontzuurd. De huiden worden in het zogenoemde kalkproces geweekt (terug in de oorspronkelijke staat gebracht) en daarna onthaard en gekalkt. Bij het kalken zwellen de huiden zodat ze beter ont vleesd en/of gesplit kunnen worden. De

twee processen duren ongeveer een etmaal en vinden plaats bij een temperatuur tussen 25˚ en 40˚C, waarbij de warmte voor een deel wordt opgewekt door de wrijving die in het vat ontstaat. 4. ONTVETTEN, ONTVLEZEN EN SPLITTEN

Vervolgens worden de natte, voorbehandelde huiden aan klemmen bij de nek opgehangen en in een ontvleesmachine ontdaan van vet- en vleesresten. Het machinelijmvlees, zoals dit afval heet, gaat naar de vergister voor productie van biogas. Voorheen was het grondstof voor technsiche gelatine (lijm). Afhankelijk van de soort worden huiden eventueel van de onderste laag ontdaan in een splitmachine. Het afval dat hierbij ontstaat is bestemd als grondstof voor de productie van gelatine voor humaan gebruik. 5. VAN HUID NAAR LEER

In iets kleinere hardhouten vaten die roteren

veranderen de huiden in vellen leer door de toevoeging van chemicaliën. Het eigenlijke looiproces. Eerst worden de huiden ontkalkt, waarbij ze slinken naar hun oorspronkelijke dikte, en vervolgens gebeitst, gepikkeld en gelooid met chroom. Hierbij wordt tevens het natuurlijke pigment verwijderd, zodat daarna niet meer te zien is of de huid afkomstig is van bijvoorbeeld een zwartbonte of roodbonte koe. Ook wordt de natuurlijke zuurgraad verlaagd om de poriën verder te openen. Dit komt het ademend vermogen van het leer en de opname van verfstoffen ten goede. Het looien met chroom zorgt ervoor dat het ontstane leer geconserveerd wordt en zacht en soepel blijft. In deze fase ontstaat het zogenoemde ‘wet blue’ leer. Door de chemicaliën krijgt het leer een zachtblauwe kleur en heeft het een relatief hoge vochtigheidsgraad. Bij looien met aluminium wordt het leer wit. Dit hele proces neemt ongeveer 24 uur in beslag.


vindt op een zodanige wijze plaats dat de geuroverlast tot een minimum wordt beperkt. Voor wat betreft de hoge milieustandaards die worden gehandhaafd, staat de Nederlandse vestiging model voor alle ECCO looierijen. Alex: “In onze leerproductiebedrijven in het Verre Oosten hanteren we dezelfde hoge normen als in Dongen, in zoverre ze overeenkomen. Ook dat is best uniek, gezien het feit dat de milieu-eisen in Azië lang niet overal zo hoog zijn als hier in West-Europa.” Afval in vaste vorm wordt tijdens het productieproces opgevangen en voor honderd procent hergebruikt, althans het afval van de huiden dat afkomstig is vanuit de eerste fase waarin de chemische en machinale bewerking plaatsvindt. Met andere woorden, de huiden zijn dan al wel behandeld. Het gaat om vleesresten, snoeistukken, de splitlaag enzovoorts. De verschillende soorten afval worden in gescheiden tanks opgevangen en vervoerd naar producenten van voedingsmiddelen. Het overig afval gaat naar de vergister, elders op het complex, waar biogas wordt geproduceerd. Dat is goed voor circa 50% van de totale gasbehoefte van ECCO Tannery Holland! Split en huidstukken gaan naar de gelatine-industrie voor humane consumptie, lijmvlees naar de vergister van de waterzuivering voor biogas.

4

TOONAANGEVENDE MERKEN WERKEN MET ECCO LEER

ECCO Leather is met een productiecapaciteit van 60 miljoen square foot (een sloridge 5,6 miljoen vierkante meter) per jaar de op twee na grootste leerfabrikant ter wereld. Er wordt voornamelijk rund-, kalfs- en yakleer geproduceerd. Ongeveer 60% van het leer dat in Dongen en de andere ECCO looierijen wordt vervaardigd is voor de eigen schoenproductie. Zo’n 40% wordt verkocht aan leerverwerkers in de schoenen-, sport-, tassen-, meubel- en autoindustrie. De lijst van merken die met leer van de Deense producent werken zegt alles over de hoge kwaliteitsnormen die ECCO hanteert. Eén van de bedrijven in de tassenindustrie die ECCO leer gebruiken is Louis Vuitton. In de meubelindustrie gaat het om bijvoorbeeld Label. Sportproducenten die leer van ECCO toepassen zijn onder andere Nike, Deckers Corp. (onder meer voor UGG), Mizuno (voor golfhandschoenen) en Wilson (voor baseballhandschoenen).

8

15 NATIONALITEITEN IN R&D CENTRUM EN DESIGNAFDELING

6. VOCHT VERWIJDEREN EN SELECTEREN OP GROOTTE

De vellen ‘wet blue’ leer worden van overtollig vocht ontdaan via persen. Na dit volledig computergestuurde proces bereikt het leer de gewenste vochtigheidsgraad. Met behulp van lasermeting worden de exacte lengte en breedte bepaald van dat deel van de vellen leer dat qua afmetingen het meest geschikt is voor verdere ver werking door de afnemers. De vellen krijgen een productienummer en worden op grootte geselecteerd en gestapeld op pallets. 7. OPTISCHE KWALITEITSCONTROLE

Een cruciaal onderdeel van het hele looiproces is de visuele beoordeling van ieder vel leer door kwaliteitscontroleurs. Inmiddels is de totale productie al zo’n 50 tot 60 uur onderweg. Toch kan nu pas de daadwerkelijke kwaliteit van het leer worden bepaald. Er wordt gekeken naar beschadigingen en eventuele fouten bij het looiproces die, afhankelijk van de verdere verwerking,

van invloed zijn op de kwaliteit van het totale vel. Vervolgens vindt een scheiding plaats in vijf kwaliteitsklassen. Aansluitend worden de vellen leer op pallets gestapeld, verpakt in kunststof folie en opgeslagen totdat ze worden getransporteerd naar de schoenenfabrieken van ECCO of de productiebedrijven van andere afnemers. 8. VERVEN VOOR LOCALE LEERVERWERKERS

Leer dat bestemd is voor locale leerverwerkers die voorheen via hun coöperatie mede-eigenaar waren van de looierij, wordt van de gewenste kleur voorzien. Het gaat weliswaar om een klein deel van de totale productie in Dongen, maar bij de overname van de looierij is het Deense bedrijf met de coöperatieleden overeen gekomen dat de ververij in bedrijf zou blijven. Deze faciliteit biedt ECCO Leather de mogelijkheid verfexperimenten met kleine productieruns uit te voeren. Het verven gebeurt eveneens in grote ronddraaiende hardhouten vaten en neemt tussen 8 tot 12 uur in beslag.

Momenteel werken er specialisten van meer dan 15 verschillende nationaliteiten in het R&D centrum en de designafdeling. Vanuit het R&D centrum wordt het productieproces aangestuurd, in samenwerking met de leerlooierijen in Azië, in Dongen en de op andere locaties, en vinden voortdurend kwaliteitscontroles van het geproduceerde leer plaats. Gespecialiseerde laboranten en technici doen tests met verfrecepturen, droogprocessen, het aanbrengen van structuren en prints en finishprocédé’s, om maar een paar van de vele werk zaamheden in het R&D centrum te noemen. Ze hebben de beschikking over de meest geavanceerde apparatuur, waarmee de situatie in de productievestigingen dicht benaderd kan worden. Daarnaast is het R&D centrum verant woordelijk voor een constante optimalisering van de kwaliteit van de producten en processen, bewaking van de kosten en een strikte handhaving van de milieu-eisen. In hetzelfde moderne bedrijfspand naast de looierij is de grote designafdeling te vinden. Hier wordt door designers en leerexperts uit diverse landen gebrainstormd en gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe behandel- en printmethoden om het leer het gewenste uiterlijk te geven. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de kleur- en materiaaltrends die door trendwatchers worden getipt. Ook vindt een continue afstemming plaats met de de schoenenen tassenontwerpers die werken voor de merken waaraan ECCO Leather leer levert. INFO

ECCO Benelux, Amsterdam-Zuidoost 0800-2353226 www.ecco.com

Sport Partner 11


V-Lite SpHike Nijmegen Mid iWP

V-Lite SpHike Nijmegen Lo iWP

V-Lite Numaga

HI-TEC Spring 2014: sponsoring 4Daagse resulteert in speciale schoenenlijn Onder de noemer ‘The Walk of the World’ introduceert Hi-Tec voor voorjaar 2014 een nieuwe serie wandelschoenen ter gelegenheid van de sponsoring van de Nijmeegse 4Daagse met ingang van 2014. ‘The Walk of the World’ is de officiële slogan waarmee de 4Daagse zich profileert in de internationale wandelsportscene. Hi-Tec Sports gaat een bijdrage leveren aan de internationale promotie van het evenement via zijn wereldwijde distributieorganisatie. Hi-Tec wordt in zo’n 70 landen verkocht. ‘THE WALK OF THE WORLD’ PAKKET

Hi-Tec heeft in verband met de sponsoring van de 4Daagse een speciaal ‘The Walk of the World’ pakket samengesteld voor de dealers in de sport- en outdoorbranche. De schoenen die deel uitmaken van dit pakket zijn vanaf februari 2014 voor de consument te koop. Het gaat om drie heren- en drie damesmodellen. In de toekomst wordt het Hi-Tec ‘The Walk of the World’ pakket uitgebreid met meer schoenmodellen en met functionele wandelkleding. Hi-Tec Sports heeft tevens de wereldwijde licentierechten ver worven om ook andere producten met het ‘The Walk of the World’ beeldmerk op de markt te brengen. Bij de schoenen is het partnerschap met de 4Daagse zichtbaar via het logo op de inlegzool en op de hangtag.

HOOGWAARDIG EN COMMERCIEEL GEPRIJSD

De wandelschoenen die Hi-Tec in het 4Daagse pakket lanceert voldoen volledig aan het streven van het sportmerk om actief bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Ondanks het gebruik van hoogwaardige materialen en innovatieve technologieën houdt Hi-Tec zijn de schoenen zeer betaalbaar. De V-Lite spHike Nijmegen is zowel voor heren als dames verkrijgbaar in een Mid en een Low uitvoering. De upper is vervaardigd in een fraaie, soepele leerkwaliteit die waterafstotend en vuilwerend is behandeld met ion-mask. Hi-Tec’s eigen V-Lite constructie staat garant voor een comfortabel laag gewicht. Een hoogwaardige Vibram zool completeert deze attractief ogende schoen die verkrijgbaar is in zwart en donkerbruin. De prijzen zijn respectievelijk € 129.95 en € 119.95. De V-Lite Numaga, eveneens in een heren- en damesuitvoering, is een eigentijds ogende wandelschoen op een commercieel prijspunt. Het nubuck is behandeld met ion-mask. Voor het onderwerk koos Hi-Tec voor een veerkrachtige, extreem slijtvaste rubber zool met gripvast profiel. Prijs: € 89.95. DEALERVERMELDING BIJ OPNAME VAN 4 MODELLEN

Hi-Tec ondersteunt het partnerschap met de 4Daagse

vanaf het vroege voorjaar met een uitgebreid marketingoffensief. In aanloop naar het evenement komt er een advertentiecampagne in diverse wandeltijdschriften, waaronder Te Voet, ToerActief, Op Pad en Wandelsport Magazine, het officiële orgaan van de Nederlandse Wandelsportbond KNBLO. In alle uitingen worden de Hi-Tec dealers vermeld die minimaal vier modellen uit het ‘The Walk of the World’ pakket opnemen. Uiteraard wordt de samenwerking met Hi-Tec door Stichting De 4Daagse vermeld in alle communicatie rond het evenement, zowel in print als online. Ook wordt Hi-Tec sponsor van de 4Daagse journaals die SBS6 tijdens het evenement tweemaal per dag uitzendt. HI-TEC CONTINUEERT SPONSORING KNBLO

Via het partnerschap met Stichting De 4Daagse heeft Hi-Tec zijn greep op het actieve wandellegioen in ons land nog aanmerkelijk versterkt. Het outdoor- en sportschoenenmerk is al een aantal jaren zeer actief binnen de vaderlandse wandelsport als sponsor van de Nederlandse Wandelsportbond KNBLO (waarmee Stichting De 4Daagse verbonden is), het Landelijke Wandelprogramma, de Rode Kruis Bloesemtocht en de Airborne Mars. Hi-Tec blijft ook de komende jaren sponsor van deze populaire wandelevenementen en van de Nederlandse Wandelsportbond.

INFO

12 Sport Partner

Hi-Tec Sports Benelux, Amsterdam-Zuidoost 020-7118402, www.hi-tec.com


MASITA ligt goed op koers bij vernieuwing van collectie en identiteit bestaande verkoopteam uitgebreid met een vertegenwoordiger voor Noord-Nederland en is afscheid genomen van de permanente showroom in het Sports Business Center in Leusden. “De showroom had voor ons als teamsportmerk te weinig toegevoegde waarde. Voor de inkoop van teamkleding komen detaillisten toch niet Frédéric Van Den Steen: speciaal naar Leusden. Zeker niet wanneer je als merk maar één collectie per jaar hebt, zoals Masita. Bovendien komen onze vertegenwoordigers gemiddeld bij vijf sportzaken per dag, wat betekent dat de bezoekfrequentie aan onze klanten zeer hoog is. Het is dus puur een rationele beslissing geweest.” Om een maximale controle op de eerder genoemde processen en een optimale kwaliteitscontrole te kunnen garanderen is Masita Hongkong opgericht. Vanuit dit kantoor houden twee medewerkers de voortgang van de productie permanent onder controle.

“Er is al veel gebeurd, maar we zijn nog niet klaar”

WERELDWIJDE LICENTIE KEEPERSMERK SELLS

Het management van Masita Sportswear bestaat uit Frédéric Van Den Steen, Kurt Molin en Philip Ploegaerts

Medio augustus 2012 kwam het volledige aandelenkapitaal van Mastia Sportswear in handen van Philip Ploegaerts. Nu, bijna een jaar later, kan gesteld worden dat er sindsdien veel is gebeurd bij het oudste nog bestaande Nederlandse teamsportmerk, zowel voor als achter de schermen. “We hebben een nieuw Masita gebouwd op de stevige grondvesten die in de afgelopen tachtig jaar door de vorige eigenaren zijn gelegd”, omschrijft Frédéric Van Den Steen de veranderingen kort en krachtig. In zijn functie als commercieel directeur vormt Frédéric, samen met Philip Ploegaerts en Kurt Molin, het management. “Er is al veel gebeurd, maar we zijn nog niet klaar”, voegt Van Den Steen daar veel betekend aan toe.

Eén van de meest zichtbare aspecten van het nieuwe Masita is de ingrijpend vernieuwde huisstijl. Inmiddels is het nieuwe beeldmerk en het naamlogo in een moderne, strakke typografie in vrijwel alle uitingen doorgevoerd. Vanaf de leveringen voor komend najaar is het nieuwe logo ook te vinden op alle kledingstukken, tassen, ballen en accessoires. De omvangrijke collectie is gebundeld in een uitstekend verzorgde, bijna tweehonderd pagina’s tellende catalogus die de tot nu toe gemaakte vernieuwingsslag duidelijk illustreert. Behalve in de Benelux worden de producten van Masita in zo’n 25 landen verkocht via distributeurs. Binnen Europa werden recent drie nieuwe exportlanden aan het portfolio toegevoegd, te weten Polen, Zwitserland en Oostenrijk. Verder beschikt Masita Sportswear sinds enige tijd over de wereldwijde licentie- en distributierechten van het Engelse keepersmerk Sells, met uitzondering van Groot-Brittannië. Op de vraag of uitbreiding met meer merken die verwant zijn aan Masita als een reële mogelijkheid wordt gezien antwoordt Van Den Steen dat daarvoor geen concrete plannen bestaan. Frédéric: “Mocht er een interessant merk voorbij komen dat bij ons past, dan zullen we daar serieus naar kijken. Maar we zijn niet actief op zoek.” ALLE OPTIES OPEN VOOR VERDERE EXPANSIE

Het was geen geheim dat Frans Balter en Kurt Molin, die tot vorig jaar augustus eigenaren waren van Masita Sportswear, op zoek waren naar gegadigden voor overname. Het in 1933 door de Sittardse familie Maas gestarte bedrijf was toe aan een nieuwe fase in zijn bestaan en had daarvoor fris bloed nodig, zo wisten Balter en Molin. De wens van het voormalige management om Masita Sportwear te verkopen bleef niet onopgemerkt. Zo kwamen Balter en Molin in contact met Philip Ploegaerts, die na achttien jaar bij Jako Teamsport gewerkt te hebben, toe was aan een nieuwe uitdaging. Samen met Frédéric Van Den Steen, die de afgelopen tien jaar zijn rechterhand was geweest bij Jako, maakte Ploegaerts de overstap naar het Nederlandse teamkledingmerk. RESTYLING VAN COLLECTIE GROOTSTE UITDAGING

“Zoals gezegd, er lag al een uitstekende basis voor het nieuwe Masita toen het bedrijf een jaar geleden in handen kwam van Philip. Daardoor kon het voltallige personeel in dienst blijven en hoefde er vooralsnog niets veranderd te worden aan de bestaande organisatie en de bedrijfsprocessen”, weet Frédéric. “De grootste uitdaging was de complete vernieuwing van de collectie. Dat was hard nodig, zowel voor wat betreft het design als de opbouw en samenstelling van het assortiment. Er moest meer lijn in de collectie komen om een hogere mate van efficiency te bereiken en dus concurrerender te kunnen opereren. Naast een volledige restyling en upgrading van het design, zijn het consequent doorvoeren van een uniforme maatvoering, de sterk verbeterde pasvorm en de standaardisatie van de gebruikte kleuren belangrijke elementen van de nieuwe Masita collectie. Ik denk dat ik mag stellen dat dit in de catalogus voor het seizoen 2013/2014 duidelijk naar voren komt. Bovendien is er nu volstrekte helderheid voor onze fabrikanten en onze afnemers. Maat M in de ene clubkledinglijn is exact hetzelfde als maat M in elke andere serie. Hetzelfde geldt voor onze kleurenkaart.” HOGE BEZOEKFREQUENTIE AAN KLANTEN

Kort na de overname van de aandelen door Philip Ploegaerts heeft Frans Balter afscheid genomen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Kurt Molin maakt deel uit van het nieuwe management en is daarin verantwoordelijk voor de export, personeelszaken en juridische aangelegenheden. Inmiddels is het

Frédéric Van Den Steen liet eerder al weten dat er in krap een jaar tijd al veel is gebeurd, maar dat het vernieuwingsproces bij Masita nog lang niet is voltooid. Welke veranderingen kan de Nederlandse sporthandel in de komende tijd nog van Masita verwachten? Frédéric: “Het is moeilijk daarop een concreet antwoord te geven. Er wordt hier intern veel gebrainstormd over allerlei opties voor de verdere expansie van Masita. Om een voorbeeld te noemen... Masita is op dit moment sterk gefocust op voetbal. Gaan we verder uitbreiden in productgroepen voor andere sporten of vergroten we ons bestaande aanbod zodat het voor meer sporten geschikt is? Dit soort zaken wordt zorgvuldig onder de loep genomen, voordat we er een beslissing over nemen. We betrekken daar ook een aantal van onze grote klanten bij omdat we graag willen weten hoe ze nu, na de eerste serie veranderingen, tegen Masita aankijken en wat ze voor de toekomst van het merk verwachten. Zeker is dat we geen overhaaste beslissingen zullen nemen I N F O Masita Sportswear, Echt, 0475-429000, en Masita verder stap voor www.masita.com stap gaan uitbouwen.”

Sport Partner 13


Herman Hoexum: “Gedrag is hét uitgangspunt voor BYOU kiest eigenzinnige aanpak voor training en coaching van bedrijven Herman Hoexum

Don’tBHerman. BYOU. Zo luidt de tekst op het visitekaartje van Herman Hoexum. Daarop presenteert de trainer en coach van bedrijven en organisaties zich met de titel Individual. Als een visitekaartje iets zegt over de mens die ‘er achter’ zit, dan maakt Hoexum een goede kans op de hoofdprijs als het gaat om duidelijkheid enerzijds en uitdagende vaagheid anderzijds. En laat dat nu precies de bedoeling zijn. “Direct al bij de eerste kennismaking wil ik mensen trickeren vragen te stellen en wat is er mooier om deze interactie meteen al bij het overhandigen van je visitekaartje op gang te brengen? Ik leef immers van de vragen die ondernemers, managers en andere professionals hebben én natuurlijk van de antwoorden waarmee ik hen help van die vragen uitroeptekens te maken.” DYNAMIEK EN GEDRAG ALS BELANGRIJKSTE DRIJFVEER

Naast individualist, zoals op zijn kaartje te lezen staat, presenteert Herman Hoexum zich liever als ‘gedragsdeskundige’ dan als trainer of coach. Niet om zichzelf een gewichtige titel aan te meten (wie hem kent weet dat Herman wars is van dikdoenerij), maar omdat hij zich in de ruim twaalf jaar dat hij gespecialiseerd is in het trainen en coachen van mensen helemaal heeft toegelegd op het bewerkstelligen van gedragsverandering. “Behalve door de dynamiek van goede ondernemers ben ik altijd gefascineerd geweest door het gedrag van leidinggevenden en medewerkers in retailen groothandelsbedrijven. Deze twee aspecten van het menselijk wezen vormen voor mij de belangrijkste drijfveer bij mijn activiteiten als trainer en coach. Van dynamische ondernemers kun je altijd leren en als het op verandering bij retailers en distributiebedrijven aankomt is gedrag hét keypoint, zo heb ik ervaren.”

“De meest trainers denken vanuit vaardigheden. Ik denk vanuit het gedrag” BEREIDHEID OM EIGEN GEDRAG TE VERANDEREN

Een belangrijk leertraject voor zijn persoonlijke ontwikkeling was de periode waarin hij voor adidas Benelux een compleet nieuwe salesorganisatie opzette. Dat was tussen 1998 en 2001, toen het sportbedrijf verhuisde van Etten-Leur naar Leusden. Kort daarvoor waren de verkoop en marketing van adidas overgegaan van Borsumij Sport als zelfstandig distributeur naar adidas Benelux, dochter van adidas International. Voor Herman Hoexum was het hele transitieproces dat het bedrijf doormaakte een enorme uitdaging. Niet alleen vonden veel veranderingen in de personele sfeer plaats, maar tevens was sprake van een complete cultuuromslag, zo herinner hij zich. “Toen al heb ik ervaren dat alles binnen een bedrijf staat of valt met de bereidheid van de mensen in de organisatie om het eigen gedrag te veranderen.” INDRUKWEKKENDE LIJST VAN OPDRACHTGEVERS

Nadat de klus bij adidas was geklaard, nam Hoexum de tijd om zich te bezinnen op zijn eigen toekomst. Hij besloot de stem van zijn hart te volgen en zich te vestigen als zelfstandig trainer. Sindsdien heeft hij

18 Sport Partner


elk veranderingsproces” zich gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van bedrijven in de sport-, schoenen- en modesector, zowel in de retail als aan de distributiekant. Zijn eerste klus als zelfstandige was het trainen van het verkoopteam van PUMA Benelux, al snel gevolgd door een zelfde opdracht bij de Nederlandse salesorganisatie van Tommy Hilfiger. Sindsdien zijn de opdrachtgevers elkaar in hoog tempo opgevolgd, waardoor de lijst van merkhouders, merkdistributeurs en retailconcerns in de modische branches indrukwekkende vormen heeft aangenomen. Zomaar een willekeurige greep uit de bedrijven waarmee BYOU samenwerkt of heeft samengewerkt, op projectbasis of structureel: Scotch&Soda, Bestseller, Tommy Hilfiger, s.Oliver, Jack&Jones, van Bommel, Timberland, Scapa, Intersport, ASICS, UGG, O’Neill, Protest, Pantofola d’Oro, Rucanor, IC Companys, Wehkamp, GSus Industries, K-Swiss, InWear, Van Gils en Matinique.

“Verandert de leidinggevende niet van gedrag, dan kun je dat van zijn medewerkers ook niet verwachten” IN PRINCIPE GEEN TRAINING ‘AAN HUIS’

De activiteiten van Herman Hoexum beperken zich allang niet meer tot Nederland. Via de distributeurs van de merken waarvoor hij werkt, is hij al veelvuldig door de eigenaren van die merken gevraagd trainingen voor hun internationale verkooporganisaties te verzorgen. Zo reisde de trainer/coach al diverse malen af naar onder andere België en Scandinavië. BYOU is gevestigd in Nijkerk. Hier beschikken Hoexum en zijn team van trainers en ondersteunende medewerkers over een bijzonder bedrijfspand, namelijk een voormalig schoolgebouw met drie leslokalen. Een even toepasselijke als inspirerende locatie, waar BYOU trainingen voor kleine groepen verzorgt. Als het om grotere aantallen mensen gaat, wijkt Herman uit

Herman speelt een potje schaak met Maggy Hopman, winnaar van de ING Retail Jaarprijs, waarmee hij nauw samenwerkt. Samen ontwikkelden zij de Maggy’s Store Scan waarvoor vanuit de retail grote belangstelling bestaat

naar een externe locatie, waarbij hij altijd zorgvuldig de faciliteit selecteert die het beste bij de groep past. Geen ingewikkelde klus, want in de twaalf jaar als zelfstandig trainer heeft Hoexum alle beschikbare én geschikte locaties door en door leren kennen. Over het trainen bij de opdrachtgever ‘aan huis’ heeft Herman een uitgesproken mening. “Dat doe ik principieel niet, omdat het absoluut noodzakelijk is dat de mensen die ik train niet afgeleid worden door hun dagelijkse werk zaamheden. Per slot van rekening gaat het bij de methode die ik hanteer om gedragsverandering, nietwaar?”

“Sturen op cijfers leidt tot écht en blijvend resultaat”

leggen bij het inkopen voor een nieuw seizoen hun doorverkoopcijfers op tafel. Daarbij blijkt regelmatig dat veel verkopers niet volledig thuis zijn in het werken met dergelijke kengetallen en dus niet weten hoe ze daarop moeten reageren. Een verkoper praat dan ook liever over zijn product, terwijl de retailer verwacht dat er een gesprek op gang komt over zijn ervaringen met de doorverkoop. Cruciaal is dat de verkoper zich verplaatst van zijn eigen doelen naar de doelen die voor de koper centraal staan. Daarvoor is verandering van gedrag noodzakelijk. Eigenlijk dus net zoals in de winkel waar de winkelmedewerker niet moet proberen te verkopen wat hij wil verkopen, maar moet anticiperen op de wat de koper wil aanschaffen. Alleen door doelgericht communiceren kan de verkoper scoren. Met andere woorden: sturen op cijfers leidt tot écht en blijvend resultaat. Sturen op relatie is in het snel veranderende klimaat, zowel binnen de retail als de distributie, passé!”

ZONDER GEDRAGSVERANDERING GEEN VERBETERING

WHOLESALE: MERKEN RECESSIE PROOF MAKEN

Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat Herman Hoexum de zaken anders aanpakt dan collegatrainers die zich richten op de sport-, schoenen- en modebranches. Volgens hem liggen aan die andere aanpak twee redenen ten grondslag. “Allereerst komen de meest trainers vanuit de retailkant. Ze hebben in het verleden doorgaans bij winkelbedrijven gewerkt. Het is logisch dat zij zich bij hun activiteiten als trainer vooral op de detailhandel concentreren. Ik heb mijn leerschool gehad aan de groothandelskant, waardoor ik vanuit een andere invalshoek naar de drie sectoren kan kijken. In de tweede plaats denken de meest trainers vanuit vaardigheden. Ik denk vanuit het gedrag, zoals ik al een aantal malen heb benadrukt. Voor mij is gedrag hét uitgangspunt voor elk veranderingsproces. Zonder gedragsverandering geen wezenlijke verbetering van de organisatie. Het begint bij het gedrag van de ondernemer, directeur of manager. Dat is sterk bepalend voor de bedrijfscultuur. Ergo: verandert de leidinggevende niet van gedrag, dan kun je van zijn medewerkers niet verwachten dat zij dat wel doen.”

Op de vraag waar hij op dit moment mee bezig is, reageert Herman: “Voor wholesale heb ik samen met Dirk Vinken van de FGHS een open inschrijving voor vertegenwoordigers en managers opgezet die hun merk Recessie Proof willen maken. De nadruk in dat traject ligt op het ontwikkelen van gedrag waarbij doelgericht en cijfermatig werken centraal staat. Door gebruik te maken van een WVA loonmaatregel kan dit programma zeer scherp geprijsd worden aangeboden. Dirk Vinken trekt de kar van dit mooie initiatief. De eerste inschrijvingen zijn inmiddels binnen.”

DOELGERICHT IN PLAATS VAN RELATIEGERICHT COMMUNICEREN

Eén van de valkuilen binnen met name distributiebedrijven waar Hoexum regelmatig tegenaan loopt is de wijze waarop onderling en met de klanten wordt gecommuniceerd. “Je wilt niet weten hoe vaak nog relatiegericht wordt gecommuniceerd in plaats van doelgericht communiceren. Daarmee bedoel ik te zeggen dat de persoonlijke relatie tussen bijvoorbeeld een vertegenwoordiger en de winkelier die klant bij hem is, de commercie in de weg staat. De communicatie is er primair op gericht de goede relatie, die vaak al jaren bestaat, in stand te houden. De verkoper hoopt er daarbij op dat die goede relatie met de klant ertoe leidt dat die hetzelfde of meer bij hem koopt. De winkelier van zijn kant denkt dat hij wel wat minder kan orderen. De vertegenwoordiger zal hem wel begrijpen. Hij heeft nog zoveel voorraad en ze kennen elkaar toch al zo lang? Intussen gaat het natuurlijk wél gewoon om de knikkers. Alleen doelgericht communiceren leidt tot een commercieel proces dat gebaseerd is op duidelijkheid, waar uiteindelijk beide partijen baat bij hebben.” ALLEEN ÉCHT RESULTAAT DOOR STUREN OP CIJFERS

“Om het wat concreter te maken… steeds meer retailers

“Alleen doelgericht communiceren leidt tot een commercieel proces dat gebaseerd is op duidelijkheid” RETAIL: STORMLOOP OP MAGGY’S STORE SCAN

“Voor retail hebben we samen met Maggy Hopman uit Spakenburg, dit jaar winnaar van de ING Retail Jaarprijs, een scan ontwikkeld die retailers Recessie Proof gaat maken”, gaat Hoexum verder. “Maggy en ik werken al jaren samen en onze ervaringen van het winnen van die prestigieuze prijs delen we nu met die retailers die hun bedrijf en hun eigen ondernemerschap willen aanpassen op de huidige economie. Deze zogenoemde Maggy’s Store Scan hebben we voor het najaar nog in beperkte mate beschikbaar. Het is een intensief traject waarin de ondernemer en zijn gedrag centraal komen te staan. De resultaten geven een echte verandering weer in de winkels van de deelnemers. Het loopt storm voor deze Maggy’s Store Scan en gezien de huidige economie verbaasd ons dat niets.” Foto’s © LucasFotografie, Bunschoten.

Info: BYOU Bunschoterweg 39, 3861 MK Nijkerk 033-4567484 www.b-you.nl

Sport Partner 19


EUROPEAN OUTDOOR CONSERVATION ASSOCIATION doneert dit jaar €181.000 aan 8 projecten De European Outdoor Conservation Association kijkt terug op een zeer succesvol verlopen optreden tijdens de OutDoor 2013 in Friedrichshafen. Niet alleen zag de EOCA kans tijdens de beurs maar liefst zes nieuwe leden aan de lijst van ondersteunende buitensportbedrijven en -organisaties toe te voegen, tevens leverden de diverse fondsenwervingsacties opnieuw een aanzienlijk bedrag aan donaties op. De precieze opbrengst is op dit moment nog niet bekend. Het zijn slechts twee van de vele ‘wapenfeiten’ waarmee de ‘groene’ organisatie van de Europese buitensportbusiness de OutDoor afsloot. De oproep die voorzitter John Jansen deed aan de exposanten tijdens de OutDoor 2012 om zich aan te sluiten bij de EOCA lijkt niet aan dovemansoren gezegd. Onze landgenoot constateerde ruim een jaar geleden nuchter dat het toenmalige ledental al een prachtig resultaat was, maar dat het om nog geen 10% van het totale aantal standhouders (zo’n 900) ging. Ieder outdoormerk dat het behoud van een ongerepte natuur, als ‘speeltuin’ van buitensporters, serieus neemt zou lid moeten zijn van de EOCA, zo luidde John’s boodschap destijds. De reactie bleef niet uit.

het actieve en energieke duo dat als Joint General Managers de dagelijkse leiding van de EOCA behartigt, de volgende nieuwe leden noteren: Goal Zero, LiteXpress, Montane, Qualiance International, Craghoppers en The Original Mountain Marathon. LEDEN STEEDS ACTIEVER MET EIGEN ACTIES

Lid zijn van de EOCA is voor een groeiend aantal aangesloten bedrijven en organisaties allang geen kwestie meer van het afkopen van de medeverantwoordelijkheid voor de zorg voor de natuur en het milieu. De outdoorsector bestáát immers voor een belangrijk deel bij de gratie van de aanwezigheid van een ongerepte natuur en een onbedorven milieu. Steeds meer EOCA leden besluiten meer te doen dan het simpelweg jaarlijks storten van de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage, maar ontplooien zelf initiatieven om geld in te zamelen voor het prachtige werk van de EOCA. Voor het bestuur en het management is dit aanleiding de leden die zich op een uitzonderlijke wijze inzetten voor de goede zaak extra in de spotlights te plaatsen. Het gaat om twee onderscheidingen, te weten Summit Member en Conservation Champion.

Aantal leden stijgt tijdens OutDoor 2013 naar 108

SUMMIT MEMBERS: ORIGINAL BUFF EN THE NORTH FACE OUTDOOR 2013: VAN 102 NAAR 108 LEDEN

Alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar steeg het aantal bedrijven, organisaties en mediapartners die zich hebben aangesloten bij de EOCA met maar liefst 29%. Hierdoor overschreed de organisatie kort voor het begin van de OutDoor 2013 de magische grens van 100 leden. De EOCA startte de Europese buitensportvakbeurs op donderdag 11 juli met 102 leden, bij het sluiten van de deuren op zondag 14 juli waren het er alweer 108. Tijdens de OutDoor 2013 konden Tanya Bascombe en Catherine Savidge,

22 Sport Partner

Een bedrijf of organisatie krijgt het predikaat Summit Member als het één of meer projecten die door de EOCA worden voorgedragen voor financiële ondersteuning onder zijn hoede neemt. Tijdens de OutDoor 2013 maakte de EOCA de eerste twee Summit Members bekend. Het gaat om Original Buff, dat in het verleden al zes projecten volledig financieel ondersteunde en daar dit jaar het Mountain Forests of Catalonia project aan toevoegt, en om The North Face, dat een winterproject voor schoonmaakacties in skigebieden in de Alpen van Respect the Mountains compleet financiert.


CONSERVATION CHAMPIONS: POLARTEC, KEEN EN BERGANS

De drie nieuwe Conservation Champions zijn Polartec, Keen en Bergans of Norway. Als sponsor van de traditionele OutDoor Party op zaterdagavond, heeft Polartec 4.800 T-shirts voorzien van het EOCA logo om de bezoekers van dit feest nog eens extra attent te maken op het bestaan van de EOCA. Keen ontplooit tijdens de OutDoor in haar stand al enkele jaren diverse fondsenwervingsacties, zoals de verkoop van bier, ijs en schoenen, waarvan de volledige opbrengst wordt geschonken aan de EOCA. De afgelopen twee jaar ging het om een bedrag van ruim € 10.000. Bergans of Norway organiseert soortgelijke acties in zijn stand tijdens de OutDoor, zoals een happy hour en wedstrijden met fraaie prijzen, waarvan de opbrengsten eveneens linea recta naar de EOCA gaan.

PROJECT VOTING 2013: DE 8 WINNENDE PROJECTEN

· EPIC – Exploring Peaks, Inspiring Conservation (Respect the Mountains) · Discover Târnava Mare, Roemenië · Mountain Forests, Catalonië · Fruits for Bears, Spanje · Protect and Restore Orangutan Habitat, Zuid-Borneo

57.000 STEMMERS, RUIM 9 MILJOEN WEBSITEBEZOEKERS

· High altitude habitats for Snow Leopards, Indische Himalaya

Tijdens de OutDoor 2013 sloot de EOCA verder de Project Voting 2013 af, de verkiezing van projecten die dit jaar een donatie in ontvangst mogen nemen. Op donderdag 11 juli werden de cheques symbolisch overhandigd aan vertegenwoordigers van de 8 projecten. 3 daarvan zijn gekozen door de lezers van de tijdschriften van de aangesloten mediapartners, waaronder Maruba Sports & Travel Publishers met de magazines SPORT PARTNER, LIFT en BIKE & trekking. In totaal namen aan deze stemming 57.000 mensen deel. De overige 5 projecten werden gekozen door de EOCA leden, of worden volledig ondersteund door één EOCA lid. Het gaat om projecten in 7 verschillende landen die gezamenlijk een bedrag van € 181.000 ontvangen. Mede dankzij het Project Voting 2013 proces noteerde de EOCA dit jaar zo’n 9 miljoen (!) bezoekers aan haar website, waaronder 110.000 unique visitors. Resultaten waarover het bestuur en management van de EOCA zeer verheugd zijn, omdat zo het werk van de ‘groene’ organisatie van de outdoorbusiness geen branche-aangelegenheid blijft, maar ook onder het grote publiek bekendheid krijgt.

· Regreening Ségou, Mali · Snow Leopard Conservation, Altai Mountains

De successen die de EOCA in de eerste helft van dit jaar heeft geboekt zijn voor de organisatie allerminst reden om de teugels te laten vieren. Met nieuwe initiatieven en een ambitieus meerjarenplan wil de EOCA de druk flink op de ketel houden, zowel op de korte als de langere termijn. Zodra deze nieuwe initiatieven concreet vorm hebben gekregen, zal SPORT PARTNER als EOCA lid en I N F O European Outdoor Conservation EOCA mediapartner zijn lezers Association daarover informeren. www.outdoorconservation.eu

Linkerpagina: Hoe verkoop je 100 paar schoenen in 8 minuten? Enorme drukte op de stand van Keen tijdens de OutDoor 2013, waar via een bliksemactie schoenen verkocht werden waarvan de volledige opbrengst bestemd is voor de EOCA Linksboven: Nick Brown, EOCA bestuurslid en oprichter/eigenaar van Nikwax (r.), overhandigt de donatie voor het Târnava Mare project symbolisch aan Herman Broekhof, redacteur van SPORT PARTNER en vertegenwoordiger van EOCA lid en mediapartner Maruba Sports & Travel Publishers Rechtsboven: Regreening Ségou project: herbeplanting om droge gebieden in Mali weer vruchtbaar te maken Onder: Mountain Forests project: herstel van bergpaden in Catalonië, Spanje

Sport Partner 23


Werner van Zomeren

WERNER VAN ZOMEREN zet carrière in boardsporten voort met Dakine en Billabong Al zijn hele werkzame leven is hij nauw verbonden geweest met de boardsporten en ook de besteding van zijn vrije tijd staat grotendeels in het teken van het surfen en snowboarden. Toen Werner van Zomeren dan ook kort geleden aan een nieuwe fase in zijn carrière begon als agent van de merken Dakine en Billabong, voelde hij zich vrijwel meteen als een vis in het water. Werner begon zijn loopbaan ooit in de winkel bij Van Bellen en werkte vervolgens anderhalf jaar als vertegenwoordiger bij Quiksilver, vier jaar bij Zembla en twaalf jaar bij O’Neill. Je mag dus gerust stellen dat Van Zomeren volledig thuis is in de boardsporten. Het grootste deel van zijn carrière in de sporthandel werkte Werner voor authentieke boardmerken. Wetende dat authenticiteit vandaag de dag een belangrijke product plus is voor veel serieuze beoefenaren van de boardsporten is hij dan ook blij dat hij zijn loopbaan kan voortzetten als agent van

24 Sport Partner

twee legendarische merken uit de boardsports scene. Met zijn eigen firma Van Zomeren Agency werkt Werner nauw samen met de Benelux distributeur van zowel Dakine als Billabong, die gevestigd is in België. Vanuit deze organisatie krijgt hij alle support om de marktpositie van beide merken in ons land verder uit te bouwen en te versterken. Zowel Dakine als Billabong zijn allerminst nieuwkomers in ons land, maar Werner weet bijna als geen ander dat de welbekende ‘resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst’ en dat hij de schouders er flink onder zal moeten zetten. En dat is precies wat de boardsportsman-in-hart-en-ziel voor ogen heeft. Om zich met de uitgebreide collecties van de twee merken zo goed mogelijk te kunnen presenteren, heeft Werner van Zomeren een showroom in gebruik genomen in het Sports Business Center in Leusden. Van Dakine presenteert hij hier de zeer uitgebreide collectie rugzakken, skatepacks, boardbags, reistassen, trendy

meidentassen, surftrapezes en pads in een grote verscheidenheid aan modellen, dessins en kleurstellingen. Al even uitgebreid is de collectie van Billabong, die voornamelijk bestaat uit beachwear, boardshorts, swimshorts, walkshorts, T-shirts en accessoires. De Billabong collectie onderscheidt zich door volstrekt originele prints en een vrolijk, zomers kleurgebruik. Bij zijn activiteiten wordt Werner niet alleen ondersteund door het team van de Benelux-distributeur, maar ook door de customer service-afdeling van Billabong in Frankrijk. Hier zit de Nederlandstalige Kim klaar om Nederlandse dealers te woord te staan. Haar directe telefoonnummer is 0033 558434874. INFO

Van Zomeren Agency, Leusden 06-46018066 http://eu.dakine.com www.billabong.com Sports Business Center A04a


ARENA Spring/Summer 2014: sprankelend kleurbeeld en originele designs

Viper mirror

Zelfs een vluchtige blik op de Spring/Summer 2014 collectie van Arena is al voldoende om te constateren dat het fameuze zwemkledingmerk zich volgend jaar presenteert met een extreem kleurrijk en fris assortiment. Geen wonder, want de inspiratiebronnen zijn Miami en Rio de Janeiro. Dit spetterende beeld is vertaald in originele meerkleurige designs en krachtig contrasterende grafische prints. Hiernaast heeft Arena ook een groot aantal verschillende basics in de zomercollectie opgenomen. Zo bereikt Arena een breed koperspubliek, van jong tot niet meer zo heel jong en van sportieve zwemmer tot zonaanbidder.

South

Flex

X-Vision mirror

Trace

Fader Trace Cookie

Multi Shading

MAX LIFE: SUPER CHLOORBESTENDIG

In de zomercollectie introduceert Arena met Max Life alweer een nieuwe, functionele stof. Het superelastische, comfortabel dragende materiaal in een combinatie van 54% polyester en 46% polyamide is extreem sterk en slijtvast en biedt een chloorbestendigheid die hoger ligt dan bij het voormalige Waternity. Bovendien voelt Max Life zacht en prettig aan en biedt de stof een hoge mate van UV-protectie.

INFO

Tornado Sport, Heerlen, 045-5466600 www.arena-watersport.nl Sports Business Center B24

Cookie

X-SOCKS Trekking Merino Light: voelbaar natuurlijk Met de Trekking Merino Light ontwikkelde X-Socks een hightech sok op basis van de beste merinowol. Dankzij het gepatenteerde AirConditioning Channel wordt vochtige warme lucht bij elke stap uit de schoen gepompt en koele frisse lucht aangezogen. Zo blijft de voet aangenaam droog en is het risico op het ontstaan van blaren sterk verminderd. Strategisch geplaatste protectiezones voorkomen dat onaangename drukpunten en schuurplekken ontstaan. Overtuigd van de hoge kwaliteit, geeft X-Socks op elke sok 2 jaar garantie. TOPKWALITEIT WOL VAN SAXON MERINOS X-Socks selecteerde de

beste kwaliteit merinowol van speciaal gekweekte schapen, de zogenoemde Saxon Merinos. De dieren leven in Zuid-Australië en Tasmanië in gebieden waar veel regen valt. De Saxon Merinos zijn klein en sterk en produceren een uitgesproken fijne kwaliteit wol. Daarbij gaat het om slechts 4 tot 5 kilo wol per schaap per jaar. De garens die uit de wol gesponnen worden is slechts 16,5 micron, terwijl een menselijke haar tweemaal zo dik is. Kenmerkend zijn de hoge mate van zachtheid en de natuurlijke glans. Om door X-Socks verwerkt te worden in sokken ondergaat de wol een veredelingsproces waarbij de garens nog zachter en soepeler worden, zonder hun natuurlijke sterkte te verliezen. X-INTELLIGENZ EN AIRCONDITIONING CHANNEL In nauwe samenwerking

met de merinowol zorgen de X-Intelligenz en Airconditioning Channel technologieën voor een verdere optimalisering van het draagcomfort. X-Intelligenz staat voor een intelligent pompsysteem waarbij de lucht in de schoen continu wordt ververst. De luchtkanalen van het AirConditioning Channel zorgen er daarbij voor dat de vochtige, warme lucht adequaat naar buiten wordt afgevoerd. De wreefprotector met ISO-kamers voorkomt dat de voet teveel afkoelt en biedt tevens een comfortabele polstering.

INFO

X-Function Benelux, Heerlen, 045-5466622, www.x-socks.nl Sports Business Center B45

Sport Partner 25


beursnieuws

20 jaar OutDoor beurs Friedrichshafen Al twintig jaar is het Duitse Friedrichshafen dĂŠ plek waar de internationale outdoorindustrie de zomercollectie presenteert voor het nieuwe seizoen. De grote vlucht die de buitensport in deze tijdperiode heeft genomen zie je terug in de exposanten- en bezoekersaantallen. Met 213 exposanten en 5.500 bezoekers bij de allereerste beurs in 1984, kwamen er dit jaar 913 exposanten en 21.000 bezoekers naar Friedrichshafen. De OutDoor 2014 staat gepland voor 10 tot en met 13 juli.

INSECTWERENDE BUFF LA SPORTIVA FOCUST OP FAST FOOTWEAR Fast footwear krijgt bij La Sportiva een steeds belangrijkere rol. De collectie schoenen voor mountain running en trail running bestaat inmiddels uit acht verschillende modellen. Highlight uit de collectie is de Bushido: een schoen voor de middellange afstand die is voorzien van het nieuwe STB control system, dat zorgt voor een betere pasvorm en stabiliteit. Info: Summit Outdoor & Sports, 0172-420017, www.summitoutdoor.nl

26 Sport Partner

Het bekende duizenddingendoekje gendoekje van Buff heeft er extra functies uncties bij gekregen. De nieuwe Buff is behandeld met een insectwerend ctwerend middel dat langdurige bescherming scherming biedt tegen kriebelbeestjes. es. Daarnaast biedt de Buff 95% bescherming tegen UV straling traling (UPF 20). Info: Technolyt 075-6474547 www.outdoordacht.nl


ROTSVAST DRAAGSYSTEEM OP BERGANS RONDANE RUGZAKKEN Speciaal voor bewegingsintensieve sporten zoals trail running en mountainbiken ontwikkelde Bergans het Rock Steady Stability System (RS3). Een elastische band zorgt ervoor dat het op en neer bewegen van de rugzak wordt tegen gegaan. Het RS3 systeem vind je op de Rondane rugzakken van 6 en 12 liter. Info: Bergans of Norway, 06-10013654, www.bergans.com Daniela Ferenschild omarmt de Rondane rugzak met het Rock Steady Stability System.

SCHร–FFEL PHANTOM DYNAMIC MAAKT RUGZAK OVERBODIG Het Phantom Dynamic jack van Schรถffel heeft zoveel zakken en opbergmogelijkheden dat het meenemen van een rugzak (bijna) overbodig is. Ga maar na: een zacht gevoerde zak voor bijvoorbeeld een zonnebril, een D-ring voor de bevestiging van een gps-apparaat, een groot borstvak voor het opbergen van wandelkaarten, twee waterdichte en uitklapbare zakken voor een smartphone, waarvan er een ook los te gebruiken is. De grote steekzakken zijn van vier kanten toegankelijk, ook bij het dragen van een rugzak. Het jack is gemaakt van waterdicht en winddicht drielaags Venturi-materiaal. Info: Lowa Benelux, Heerlen, 045-5466611, www.schoeffel.nl

RETRO TASSEN COLLECTIE OUTDOOR RESEARCH OSPREY EXOS IS RUGZAK VAN DE TOEKOMST Osprey heeft de lichtgewicht wicht rugzakken uit de Exos serie voor 2014 grondig onder handen genomen. Het AirSpeedd draagsysteem zorgt in combinatie met de ExoForm schouderbanden den en heupgordel van mesh sh voor een nieuwe standaard aard in draagcomfort. Daarnaast naast zijn de nieuwe Exos modellen odellen uitgerust met een afneembaar eembaar en drijvend topvak en afneembare compressieriemen. sieriemen.

De tassen uit de Rangefinder collectie van Outdoor Research hebben een retro canvas look, maar zijn helemaal van deze tijd. De tassen zijn namelijk gemaakt van een waterdicht materiaal en hebben gelaste naden, zodat je spullen in de regen droog blijven. De collectie bestaat uit vijf verschillende modellen: van duffel tot messenger bag. Info: Alpine Outdoor, 0172-420017, www.summitoutdoor.nl

Info: Outware Trading 078-6200486 m www.ospreypacks.com

Sport Partner 27


beursnieuws OutDoor Industry Award De OutDoor Industry Award werd in 2006 in het leven geroepen om de meest opmerkelijke producten te bekronen. Een vakjury selecteert de winnaars op basis van innovatie, functionaliteit, materiaal en duurzaamheid. Hoewel door de wereldwijde economische crisis minder wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe materialen en producten, waren er ook in 2013 genoeg noviteiten te bespeuren. Van de 316 inzenders uit 27 landen vielen er dit jaar 52 in de prijzen. De elf beste daarvan werden beloond met een gouden award. De meest opmerkelijke awardwinnnaars worden getooond op deze twee pagina's.

ENERGIE UIT WATER: BRUNTON HYRDOGEN REACTOR

MAMMUT VERNIEUWT SOFTSHELL KLASSIEKER

Met de Hyrdogen Reactor van Brunton kun je je telefoon, digitale camera, gps-ontvanger en zelfs een tablet opladen op plekken waar geen stopcontact voorhanden is. De Hyrdogen Reactor gebruikt brandstofceltechnologie, waarbij waterstofgas wordt omgezet in elektriciteit. Om deze reactie tot stand te brengen heb je een brandstofpatroon nodig, waarmee je maximaal vijf iPhones kunt opladen (8500 mAh). Na gebruik kun je de brandstofpatronen opnieuw vullen.

Als pionier op het gebied van softshells lanceerde Mammut al in 2000 het Ultimate jacket. Het was voor de eerste keer dat het elastische Windstopper materiaal werd verwerkt in een jack en sindsdien is het een klassieker. Voor 2014 werd de Ultimate lijn compleet vernieuwd. Er is keus uit drie verschillende modellen, waarvan de Ulimate Alpine Hoody het absolute top jack is. Info: Mammut Benelux, 079-3300100, www.mammut.ch Deborah van de Brugge met de Outdoor Industry Award die Mammut ontving voor de Ultimate Alpine Hoody.

Info: Fjällräven 036-5359401 www.bruntoneurope.com

DEUTER VIERT 30 JARIG JUBILEUM AIRCOMFORT RUGSYSTEEM Dertig jaar geleden introduceerde Deuter het eerste Aircomfort rugsysteem. In plaats van met stof werd de rugzijde bekleed met mesh wat een luchtige ruimte creëerde tussen rug en rugzak. Deuter viert het jubileum door de Futura-lijn te updaten. Futura-rugzakken zijn nu flexibeler en ‘luchtiger’ dan ooit. Die mening werd gedeeld door de vakjury van de Outdoor Industry Award. De verbeterde Futura won prompt een award. Info: Lowa Benelux, Heerlen, 045-5466611, www.tck-sports.nl

EYECATCHER LA SPORTIVA TRANGO CUBE Niet alleen door de bonte kleurstelling is de Trango Tran Cube GTX een opvallende verschijning. Ook zijn z pasvorm en geringe gewicht (1350 g), perfecte pasvo naadloze constructie sprongen in het oog van jury van de Outdoor Industry Award. La Sportiva S werd dan ook bekroond met een gouden award voor deze bergschoen die zowel geschikt geschik is voor klimtochten in rots en sneeuw, maar m ook om mee te klettersteigen. Info: Summit Outdoor & Sports 0172-420017 www.summitoutdoor.nl www.summitoutdoor

Michel van den Adel met de Futura 24 SL, het damesmodel van de Futura-rugzakken.

28 Sport Partner


ARC’TERYX ALPHA FL PACK VOOR SNEL IN- EN UITPAKKEN TPAKKEN De Alpha FL Pack heeft geen bovenklep, zodat je altijd snell bij de inhoud kunt. Bij regen hoef ef je echter niet bang te zijn datt je spullen nat worden want de rugzak is voorzien van eenn waterdichte rolsluiting, waarmee mee je de rugzak tevens met een paar liter kunt uitbouwen. Typisch weer zo’n Arc’teryx vinding, waarmee ze ook dit keer een Outdoor Industry Awardd in de wacht wisten te slepen.

PACSAFE REISTAS MET DIEFSTALBEVEILIGING Het Australische merk Pacsafe is gespecialiseerd in veiligheidsproducten voor op reis. De nieuwe Venturesafe 65 L GII travel pack is een reistas die vol zit met anitidiefstal snufjes: een ingebouwd stalen net om doorsnijden te voorkomen, extra beveiligde ritsen en ritssluitingen en een staalkabel om de tas aan een vast punt te bevestigen. Kortom, genoeg innovaties om de tas bekroond te zien worden met een Outdoor Industry Award. Info: Robijns, 0297-383200, www.robijns.nl Wynand van Poortvliet. Sinds 1 juli is het agentschap van Pacsafe in handen van Robijns.

Info: Essential Basics 072-5118789 www.arcteryx.com

WARM! VALANDRÉ MOULIN ROUGE Met de Moulin Rouge levert Valandré opnieuw een waar meesterwerk af. Het donsjack beschikt over niet minder dan 45 (!) compartimenten die gevuld zijn met 800+ CUIN ganzendons. Het resultaat is een lichtgewicht jack (709 g) met optimale isolatie. Info: MOST Outdoor, 06-53317544 (Pascal Meere), www.mostoutdoor.com Pascal Meere toont met trots de Outdoor Industry Award die Valandré won met het Moulin Rouge jack.

YETI NORTH: EERSTEE JAS VAN PLANTAARDIGE VEZELS Yeti is de eerste die gebruikk maakt van een waterafstotend nylon lon dat gemaakt is van plantaardige ardige vezels. Deze lichtgewicht buitenstof wordt gemaakt door Toray, de Japanse fabrikant nt die bekend is van de waterdichte en ademende membranen zoals Dermizax. Ook de Crystal Down vulling van het Yeti North jack is vochtwerendd zodat je in dit donsjack bij een zware regenbui droog én warm blijft. Info: Outware Trading 078-6200486 www.outware.nl

Sport Partner 29


beursnieuws

CAMELBAK FOURTEENER KRIJGT NIEUW RUGPAND CamelBak ken je natuurlijk van de waterzakken. en. Maar ook hun rugzakkenn mogen ner er zijn. De Fourteener (in 20 en 24 liter) iss uitgerust met een nieuw ack rugpand, het NV Back Panel System, dat zorgt ntilatie voor maximale ventilatie en draagcomfort. gzak Daarnaast is de rugzak standaard uitgerust st ot met een 3 liter groot drinkreservoir. De distributie van CamelBak is an onlangs overgegaan van R.A. Companyy naar Robijns.

FUNCTIONEEL ZOMER ONDERGOED: ODLO EVOLUTION X-LIGHT Met Evolution X-Light presenteert Odlo een compleet nieuwe lijn hightech onderkleding die de lichtste is die momenteel verkrijgbaar is. Dankzij het extreem lage gewicht en de open structuur van de stof biedt X-Light een hoog ademend vermogen, ideaal voor het dragen in de zomer.

Info: Robijns 0297-383200 www.robijns.nl

Info: Odlo Sportswear, Leusden, 033-4337003, www.odlo.com

HILLEBERG TENTEN NU OOK IN ZANDKLEUR

SALOMON ZOEKT HET AVONTUUR IN DE STAD

Hilleberg rood óf Hilleberg groen. Dat was tot nu toe de keus die je had bij de tenten van de Zweedse tentmaker. Nu is daar de kleur ‘sand’ bij gekomen. Nagenoeg alle modellen zijn in deze nieuwe zandkleur verkrijgbaar. In vergelijking met groen, zorgt de licht bruine kleur voor een ruimtelijker gevoel als je in de tent zit.

Salomon is al jarenlanger koploper op het gebied van trail running. Maar zeker in Nederland heeft niet iedereen een achtertuin met bergen en onverharde paden tot zijn beschikking. Daarom richt Salomon zich met de nieuwe City Trail collectie op avontuurlijk hardlopen in de stad. Een slimme zet want het aantal city trail evenementen is groeiende. De functionele eigenschappen van de city trail schoenen liggen tussen die van een trail runschoen en een traditionele hardloopschoen.

Info: Hilleberg the Tentmaker, www.hilleberg.com

Info: Salomon Nederland, 033-4345700, www.salomon.com

Daniel Wilhelmsson is verantwoordelijk voor de sales van Hilleberg tenten in Europa.

34 Sport Partner

Rogier Ybema met de X-Scream uit de nieuwe City Trail collectie.


(advertentie)

VACATURE VERTEGENWOORDIGER BRUNTON & PRIMUS M/V Fulltime, regio Benelux

Wij zijn op korte termijn op zoek naar versterking voor ons verkoopteam voor de merken Primus & Brunton. Met jouw drive en enthousiasme bezoek je onze bestaande klanten en ga je op zoek naar passende en interessante prospects. Je bent gemotiveerd, flexibel en communicatief sterk. Je ziet overal kansen in, handelt en denkt commercieel. Functieomschrijving R5#((654)%(5(5",(50(5B(#/1C5%&(.( R5&#-,(50(55!-.&5.,!.R5)&&.#0,%))*5#(55-")1,))' R5*'%(50(54)%,**),.( R5#$1)((50(5/,4(5

Functie eisen R5)'',#Ăą&5(%,5(5(5(.")/-#-.5)(, R5 I5)*&##(!5B,&0(.5,#".#(!C R5,0,#(!5#(55)/.)),5,(" R5",-.55,&(-65(!&-5(5/#.-5.&5#(51)),5(5!-",# .5 55BFrans is een prĂŠC R5,0(5*,-))(&#$%"#65)''/(#.# 5-.,%5(5(5!-.,/./,,51,%, R5#$ ,'.#!5#(4#".5(5.0(-5!)5)'*/.,%((#-

Aanbod We bieden een uitdagende afwisselende baan met goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden binnen een succesvolle internationale onderneming, die gericht is op groei. Je krijgt de beschikking over een representatieve auto van de zaak, mobiele telefoon en laptop. Stuur vandaag nog je sollicitatie met CV naar het volgende e-mail adres: caroline.breitler@fjallraven.se, of eventueel per post. Over ons Primus is een toonaangevend Zweeds merk dat materiaal ontwikkeld voor de actieve buitensporter. Brunton is een Amerikaanse fabrikant van hoogwaardige optiek, kompassen en portable power. Primus en Brunton behoren samen met Fjällräven en Hanwag tot de Zweedse Fenix Outdoor groep.

Fenix / Fjällräven B.V. Caroline Breitler Koningsbeltweg 12 giho55&', Tel 036 535 94 01

(advertentie)

Sport Partner 35


MAMMUT komt in voorjaar 2014 met gerestylede Ultimate lijn

Uitgevoerd in Windstopper lanceert Mammut voor de mannen de Ultimate Alpine Hoody voor € 299.95. De Ultimate Hoody, eveneens voor mannen, is breder inzetbaar en zowel prima draagbaar tijdens

38 Sport Partner

buitensportactiviteiten en als functionele vrijetijdsjas. Prijs: € 249.95. Voor vrouwen komt Mammut met het Ultimate Jacket voor € 219.95. Onnodig te zeggen dat de jacks in de Ultimate familie voorzien zijn van alle functionele details die van dergelijke jassen verwacht mogen worden. Een andere highlight in de nieuwe collectie is de Hiking Pants, verkrijgbaar in een heren- en damessnit. Deze nieuwe trekkingbroek is superlicht, soepel en elastisch door een klein percentage Elastan. De pijpen zijn oprolbaar, zodat de broek als bermuda gedragen kan worden. De Hiking Pants is verkrijgbaar met lange en korte pijplengte. Prijs: € 99.95. Daarnaast is er ook een uitvoering met afritsbare pijpen voor € 119.95.

Verder prolongeert Mammut zijn vooraanstaande positie op het gebied van hardshells door het bestaande aanbod verder uit te breiden. Maar ook het fleeceprogramma is voor voorjaar/zomer 2014 aangevuld met nieuwe modellen. In een technische kwaliteit Pontetorto fleece brengt Mammut het Mercury Jacket voor mannen en het Nova Jacket voor vrouwen. Beide fleeces vallen op door hun eigentijdse look, maar zijn tegelijkertijd uitstekend geschikt voor rugzakgebruik. Prijs: € 129.95. INFO

Mammut Nederland, Benthuizen, 079-3300100 www.mammut.ch

MAMMUT © ROBERT BOESCH

In 2000 lanceerde Mammut de Ultimate lijn binnen het Backpacking segment. Daarmee was een nieuwe generatie functionele bergsportkleding geboren. Sindsdien is de Ultimate lijn uitgegroeid tot een rotsvaste waarde binnen de totale Mammut collectie en inmiddels behoort het Ultimate Jacket tot de klassiekers in zijn categorie. In de collectie voor voorjaar/zomer 2014 heeft het Zwitserse outdoormerk de Ultimate lijn gerestyled en geactualiseerd.


MAMMUT © ROBERT BOESCH

MAMMUT © ROBERT BOESCH

Hiking Pants Men Nova Jacket Women

Ultimate Alpine Hoody Men

Ultimate Jacket Women Mercury Jacket Men

Sport Partner 39


CMP - F.LLI CAMPAGNOLO ontketent kleurenexplosie met breed mix & match programma Terwijl veel outdoormerken kleur ontdekt lijken te hebben als centraal thema voor hun nieuwe collectie, is er bij CMP - F.lli Campagnolo niets nieuws onder de zon, althans wat het gebruik van een veelheid van frisse, felle kleuren betreft. Het Italiaanse sport- en outdoorkledingmerk onderscheidt zich al jaren met een eigenzinnig kleurgebruik, waarbij er geen grenzen lijken te zijn aan de kleurkaart. Niet zo verwonderlijk, want CMP - F.lli Campagnolo produceert tops van fleece en powerstretch nog altijd in eigen huis en heeft zich daarom nooit hoeven te beperken tot een bescheiden selectie aan kleuren. DISCOVER THE POWER OF COLORS

Met het thema Discover the Power of Colors luiden de Italianen in feite een nieuwe fase in als het gaat om het toepassen van een breed kleurenpalet. Door kleuren niet alleen binnen de fleece en powerstretch programma’s nauwkeurig op elkaar af te stemmen, maar het kleurbeeld consequent door te voeren in alle andere segmenten, is een eindeloze mix & match gecreëerd. Zo kan iedere CMP - F.lli Campagnolo dealer zijn eigen mix & match programma van perfect combineerbare kledingstukken selecteren. Het Discover the Power of Colors thema is een compleet concept, want bij dit programma levert het Italiaanse merk een heel scala aan ondersteunende p.o.s.- en instorematerialen. NIEUWE TECHNISCHE MATERIALEN

In de collectie voor voorjaar/zomer 2014 voegt CMP - F.lli Campagnolo diverse nieuwe technische stoffen toe aan het outdoorprogramma, waardoor het aanbod nog functioneler en comfortabeler wordt. Zo wordt tegemoet gekomen aan de groeiende vraag naar lichtere en compact opvouwbare kledingstukken door gebruik te maken van dunnere donsvullingen en Primaloft. Een ook commercieel aantrekkelijke combinatie bestaat uit een licht jack, een shirt en een functionele broek die samen niet meer dan 1 kilo wegen. Verder is het aanbod in waterdichte, ademende 3en 2,5-laags jacks met een waterkolom van respectievelijk 15.000 en 10.000 mm vergroot. SOFTSHELLS, POLO’S, SHIRTS EN BROEKEN

Softshell blijft ook voor voorjaar/zomer 2014 een belangrijk thema. CMP - F.lli Campagnolo biedt een keur aan softshells, zowel met fleece binnenzijde als in light versie, verkrijgbaar in maar liefst 15 kleuren voor prijzen vanaf €84.95. Een zo mogelijk nog grotere kleurenexplosie is te zien hij de piqué polo’s van hoogwaardig quickdry materiaal. Hetzelfde geldt voor de collectie overhemden en shirts. Een al even breed sweatprogramma en een enorm aanbod in broeken en shorts completeren de outdoorcollectie. BEACHSHORTS EN BERMUDA’S

Op het gebied van beachwear komt CMP - F.lli Campagnolo voor de mannen met een breed scala aan shorts en bermuda’s met keus uit een veelheid aan attractieve zomerse prints voor prijzen vanaf €19.95. Al even kleurrijk en gevarieerd is de fietskledingcollectie, waarin I N F O HVK Agenturen, Harrie van Kaam CMP - F.lli Campagnolo al een technisch Alphen aan den Rijn short aanbiedt vanaf €24.95 en een 06-45447177 bijpassend tricot vanaf €36.95. www.cmp.campagnolo.it

40 Sport Partner


HAGLÖFS L.I.M. concept: extreem licht, minimalistisch en compact Licht, minimalistisch en compact opvouwbaar. Dit zijn de uitgangspunten voor het volledig vernieuwde L.I.M. concept, dat als een complete, zelfstandige collectie terugkeert in de Spring/Summer 2014 collectie van Haglöfs. Volgens het Less is More principe zijn bij de kleding, schoenen en rugzakken alle niet strikt noodzakelijke details weggelaten. De L.I.M. collectie onderscheidt zich door een sprankelend kleurgebruik met colorblocks in soms felle contrasten.

L.I.M. III Jacket

Bij de kleding gaat het om een compleet drielaags systeem, waarbij Haglöfs in de eerste laag gebruik maakt van een nieuw Japans materiaal, dat extreem licht, zacht en soepel is. Voor de tussenlaag wordt gebruik gemaakt van dun verwerkte synthetische en donsvullingen. Om nog meer gewicht te besparen worden in de hardshells supertechnische stoffen in dunne kwaliteiten toegepast, die desondanks oersterk en duurzaam zijn, waaronder Gore-Tex Active, Gore-Tex Paclite en het eigen Proof met recyclebaar polyester membraan en PFOA-vrije DWR coating. Er is keus uit diverse jacks, waaronder de L.I.M. Parka, vervaardigd van Gore-Tex Paclite met een gewicht van slechts 295 gram in maat L. Binnen het L.I.M. concept worden drie typen trailschoenen gepresenteerd. Om het gewicht tot een minimum te beperken, maakt Haglöfs dankbaar gebruik van technologieën van ASICS, met name Gel, SoLyte en AHAR+. Er wordt bovendien gewerkt met een nieuw type zool. In het profiel zijn fragmenten van zilvervliesrijst verwerkt die voor een ongekende grip op natte, gladde ondergronden zorgen, ook nadat zoolslijtage optreedt. Het topmodel L.I.M. Low weegt slechts 370 gram per paar. Bij deze schoen is de zachte hielkap inklapbaar, waardoor de schoen klein opgevouwen kan worden. Uitgesproken minimalistisch. Dat geldt ook voor de L.I.M. rugzakken Susa 20, 30 en 40, die bovendien opvallen door hun uiterst slanke vormgeving. De kleinste van de drie weegt amper 500 gram, evenveel als twee pakjes boter. Opvallende details zijn het voorvak en de zijvakken van extreem elastische mesh, die serieus veel extra bergruimte bieden. De L.I.M. outfit kan desgewenst gecompleteerd worden met de Leo slaapzak, de lichtste in de collectie van het Zweedse outdoormerk. De Leo is vervaardigd van licht en sterk Pertex Quantum en gevuld met 80 800 fill 90/10 ganzendons. De hele L.I.M. Q slaapz slaapzak is voorzien van het bluesign Flex Hood predik predikaat. Hij is verkrijgbaar in twee te temperatuurniveaus (-0 en -10) en in twee lengtematen. Om gewicht te besparen heeft de slaapzak een korte rits. INFO

Haglöfs Benelux, Almere 036-5309004 www.haglofs.nl

L.I.M. Susa 40

L.I.M. Parka

Leo

L.I.M. Low GT

Sport Partner 41


Hudson GTX Mid en Hudson LL Mid

90-jarig LOWA bewijst zich eens te meer als veelzijdige schoenenexpert De selectie van modellen die op deze pagina wordt getoond, is veelzeggend over het karakter van Lowa. Zo bewijst de 90-jarige dat traditie en innovatie heel goed samen kunnen gaan. De vernieuwde uitvoering van de legendarische Lady Sport en Trekker is daar van een duidelijk voorbeeld. Daarnaast laat deze selectie de enorme veelzijdigheid van Lowa zien met een aanbod dat uiteenloopt van robuuste hooggebergteschoen tot eigentijdse, comfor tabele vrijetijdsschoen.

zijn uit Europa. Beide trekkingschoenen hebben een bovenwerk van 2,2 mm Terracare leer dat geproduceerd wordt door de Duitse leerspecialist Heinen. Verder zijn ze uitgerust met een zachte leren voering, X-Lacing vetersysteem en een brede rubber stootrand rondom. De nieuwe Vibram Eco-Step zool, grotendeels gemaakt van gerecycled rubber, completeert de Lady Sport Nature Line en Trekker Nature Line. Beide modellen zijn verkrijgbaar in verschillende leest vormen. HUDSON GTX MID/HUDSON LL MID/HUDSON LL LO

LADY SPORT NATURE LINE/TREKKER NATURE LINE

Met deze regelrechte klassiekers luidt Lowa voor zomer 2014 een nieuwe ontwikkeling in. De Lady Sport en Trekker danken de toevoeging Nature Line aan de wijze waarop ze worden geproduceerd, namelijk met een minimale belasting van het milieu. Er wordt gebruik gemaakt van ecologisch verantwoorde grondstoffen en fabricagetechnieken en een dito looiproces. De vervaardiging vindt volledig in Duitsland plaats, waarbij alle onderdelen afkomstig

Licht en toch stabiel en vormvast. Dat geldt voor de Hudson GTX Mid en Hudson LL Mid die door Lowa worden omschreven als ‘moderne klassiekers’. Ze zijn bij uitstek geschikt voor niet al te zware wandelingen en dagtochten met lichte bepakking. Gekozen is voor het gebruik van lichte en toch duurzame materialen in combinatie met innovatieve onderdelen. Zo hebben deze schoenen een comfortabele, veerkrachtige 2-componenten tussenzool en een nieuw ontwikkelde profielzool. Terwijl de Mid uitvoeringen extra

enkelsupport bieden is de Lo versie vooral licht en soepel. In de halfhoge uitvoering biedt Lowa keus uit de Hudson met Gore-Tex en met leren voering. De Hudson LL Lo heeft een leren voering. PALERMO

Wie een gemakkelijke comfortabel zittende schoen zoekt die er ook nog aantrekkelijk uitziet, kan met de Palermo prima uit de voeten. Een ideale vrijetijdsschoen door zijn lichte, luchtige karakter. De aangespoten PU zool garandeert een hoge mate van loopcomfort en biedt dank zij de noppen een goede grip op elke ondergrond. De Palermo is er uiteraard in een heren- en damesuitvoering met keus uit diverse vrolijke kleuren, zoals Safraan en Mint, maar ook in een stoere Denim versie. INFO

Lady Sport Nature Line en Trekker Nature Line

Palermo

42 Sport Partner

Lowa Benelux 045-5466611 www.lowa.nl Sports Business Center B34/B36/B40


Abisko Hybrid jacket

Greenland No. 1

FJÄLLRÄVEN Family concept: complete lijnen voor elk type buitensporter Voor voorjaar 2014 heeft Fjällräven de volledige collectie ingedeeld in families. Elke familie bestaat uit een compleet kledingaanbod voor mannen en vrouwen, soms aangevuld met rugzakken. Zo biedt het Zweedse outdoormerk elk type buitensporter de mogelijkheid een outfit samen te stellen die het beste bij zijn activiteit past. Voor de dealer betekent de indeling van de collectie in afgebakende families dat het winkelaanbod beter afgestemd kan worden op de doelgroepen die tot de klantenkring behoren. Voor enkele families vormt de vorig jaar gelanceerde Numbers collectie, Fjällräven’s absolute highend programma, een inspiratiebron. Overigens wordt de Numbers collectie ongewijzigd geprolongeerd. KEB FAMILY Dit is het meest technische segment in

het kledingprogramma, bedoeld voor gebruik in het hooggebergte en bij lange trektochten. Fjällräven past

Keb Jacket

veel technieken en functionele details uit de Numbers collectie toe, zoals leren ritstrekkers en gaiters. SAREK FAMILY Deze familie omvat trekkingkleding in een traditionele stijl, zoals het Sarek Trekking Jacket in een verlengde snit. Ook hier zijn details uit de Numbers collectie te zien, zoals een veelheid aan ruime zakken en een royale, drievoudig verstelbare capuchon.

ÖVIK FAMILY/KIRUNA FAMILY Deze twee families

bestaan voornamelijk uit casualwear in een eigentijdse outdoorstijl. Dit neemt niet weg dat de outfits daarnaast ook functioneel zijn, bijvoorbeeld door de toepassing van G-1000. Terwijl de Övik Family vooral bestaat uit ‘every day outdoor’ artikelen, laat de Kiruna Family meer een traditionele outdoorstijl zien. Er is keus uit enkele stoere jacks en sweaters. GREENLAND FAMILY Bij de Greenland Family hebben

ABISKO FAMILY Speciaal voor reizen en lichte vormen

van buitensport ontwikkelde Fjällräven de Abisko Family. Er wordt veelvuldig gewerkt met lichte, sneldrogende en soepele stoffen, maar ook met functionele materialen. Voorbeelden zijn het Abisko Hybrid Jacket en de bijpassende broek, uitgevoerd in MT stof en versterkt met G-1000. Shirts hebben vaak ventilatie-openingen of mesh-inserts onder de oksels.

Kiruna Jacket W

we te maken met de meest iconische categorie van het Zweedse merk. Het Greenland No. 1 jacket, gebaseerd op Fjällräven’s allereerste jack, vormt de spil van dit programma dat gekenmerkt wordt door een technische retrostijl. INFO

Fjällräven, Almere 036-5359400 www.fjallraven.nl

Sarek Trekking Jacket W

Sport Partner 43


Positano Lady Identity

Air Revolution Ultra

Istrana GTX

MEINDL 2014: uitgebalanceerde mix van traditioneel en eigentijds Als traditioneel schoenenmerk blijft Meindl trouw aan het mooi gemaakte leren schoeisel voor wandelen, trekking en bergsport. Maar daarnaast is het Zuid-Duitse bedrijf allerminst wereldvreemd en speelt het in op het gestaag groeiende legioen jonge, modegevoelige wandelaars. Het resultaat is een collectie voor 2014 met een uitgebalanceerde mix tussen rijke leren schoeisel in mooie, natuurlijke kleuren en kleurrijke modellen die vooral bij de jongere generatie wandelaars in de smaak zullen vallen. Maar ook in de laatste categorie maakt Meindl gebruik van hoogwaardige materialen en een ambachtelijke maakwijze. Want Meindl blijft natuurlijk wél Meindl!

kan bij de dames gekozen worden uit krachtige sprekende tinten als groen en paars. Hoe het ook zij, de Florida GTX blijft een heerlijk comfortabele lage approach/vrijetijdsschoen.

II GTX is vervaardigd. De schoen oogt uitgesproken stoer door het geruwde en generfde leer, maar is desondanks verrassend soepel. Een ComfortDry binnenwerk completeert de Tauern II GTX.

AIR REVOLUTION Een even kleurrijke verschijning is de AIR REVOLUTION ULTRA, die ook voor heren in eigentijdse kleurstellingen wordt aangeboden. Deze moderne A/B-schoen met upper in suède en mesh en veerkrachtige Meindl Multigrip V3 zool van Vibram met EVA tussenlaag is er in de nieuwe kleurstellingen antraciet/donkergroen voor heren en antraciet/paars voor dames. Dit voorjaar kwam de Air Revolution Ultra als testwinnaar uit de bus bij het Duitse tijdschrift Outdoor.

JUNIOR Het meest kleurrijke deel van de collectie is

IDENTITY Aan dit relatief jonge segment, waarin

Meindl het mogelijk maakt het leer tot aan de boerderij waar het rund groot gebracht werd te traceren, wordt de POSITANO IDENTITY toegevoegd. Het bijzondere van deze prachtige lage schoen van anilineleer is dat hij over een Comfort Fit leest beschikt, waardoor hij extra teenruimte biedt. Een opvallend detail is de derbysnit. Nieuw is verder het kurken voetbed met dempende toplaag. MFS De Memory Foam System categorie is aangevuld

met de BRUNEI MFS, een verzorgde midschoen aan de onderkant van de prijsrange. Door de geraffineerde kleuraccenten oogt hij extra aantrekkelijk. Door de combinatie van suède en mesh en het Air-Active voetbed is hij uiterst comfor tabel. Dat laatste geldt zeker ook voor de nieuwe halfhoge BUHTAN MFS, een grotendeels uit één stuk gewaxt nubuck vervaardigde B-schoen in een mooie traditionele stijl. Het soepele bovenwerk is gecombineerd met een duurzame, gripvaste Meindl Multigrip zool van Vibram. MFS VAKUUM Voortbordurend op de Vakuum GTX 2.0

ontwikkelde Meindl de VAKUUM GTX 2.6. Ook deze robuust ogende B-schoen bestaat grotendeels uit één stuk nubuck. Ten opzichte van de 2.0 is hij iets soepeler in het voorvoetgedeelte, heeft hij een iets lagere schacht en beschikt hij over een iets hogere teensprong waardoor hij extra gemakkelijk afwikkelt. Daarmee is hij toegankelijk voor een breed publiek. LIGHT TREKKING Aan de FLORIDA GTX serie is een

nieuwe heren- en een nieuwe dameskleur toegevoegd, waardoor er nu keus uit 7 kleuren. Naast rustige kleuren als loden en antraciet voor de heren,

50 Sport Partner

ongetwijfeld de Junior categorie. Meindl presenteert een groot aantal modellen in krachtige uni’s met kleine kleuraccenten tot schoenen in een uitbundig multicolour design. Highlights zijn onder andere de TOFINO JUNIOR, een volledig leren lage schoen met Clima voering en Air-Active voetbed en de BURNS JUNIOR MID GTX in suède met mesh en Gore-Tex voering. MAGIC De meest eigentijds en sportief ogende

LIGHT HIKER ISTRANA GTX is de naam van een

nieuwkomer in deze categorie, die zowel in een lage als miduitvoering verkrijgbaar is. Hij is vervaardigd van prachtig nubuck, voorzien van een Gore-Tex Performance Comfort Footwear voering, een AirActive inlegzool en voorzien van een Vibram Urban Walker zool. De BOLOGNA is een iets sportiever ogende variant van de lage Istrana GTX. Hier bestaat het bovenwerk uit nubuck met suède, maar is het binnenwerk leergevoerd. De derbysnit zorgt voor extra volume in de voorvoet. De OHIO 2/OHIO 2 GTX is de nieuwe variant op de bestaande bestseller. Meindl heeft hem verder geoptimaliseerd door de schoen te voorzien van de eigen Magic Light Trail zool. Behalve in glad nubuck is hij er ook in geruwd nubuck, waardoor hij een extra robuuste uitstraling krijgt. COMFORT FIT De RAPIDE GTX wordt aangeboden

in nieuwe kleuren, waaronder grijs/azuur. De JOURNEY PRO GTX is vernieuwd ten opzichte van zijn voorganger doordat meer leer is verwerkt in het bovenwerk in plaats van mesh. De TREVISO is een fraaie nieuwe wandelschoen met derbysnit en leren voering, voorzien van de nieuwe kurken inlegzool met Soft Print toplaag. Dit geldt ook voor de eveneens nieuwe UDINE, die ook als sportieve casualschoen in de smaak zal vallen. Het bijzondere is dat de Udine een ComfortDry binnenwerk heeft, bestaande uit een Gore-Tex membraan en een leren voering. De TIROL GTX is een nieuwe halfhoge A/B-schoen in robuust geruwd nubuck met suède. In het voorste deel is hij extra breed om voldoende ruimte te bieden aan de Hallux Valgus voet. Nubuck met waxgrip is het materiaal waarvan het bovenwerk van de TAUERN

wandelschoenen zijn te vinden in de Magic serie. Heerlijke lichtgewichten die ontwikkeld zijn voor de snelle wandelaar, maar ook bij de minder sportieve wandelaar in de smaak zullen vallen, zowel door hun eigenschappen (licht en toch duurzaam en stabiel) als door hun moderne, kleurige optiek. De XO 8.0 is de nieuwste telg van de XO serie. Comfortabel licht en luchtig door het XO mesh bovenwerk met gelamineerde stabilisatiestrips die de vetersluiting verbinden met de zool. Bij de vernieuwde SX 1.1 GTX, verkrijgbaar in Low en Mid, is meer leer toegepast dan bij de vorige versie. Door de frisse kleuraccenten krijgt deze stevige en toch lichte schoen een eigentijdse uitstraling. De VEGAS is een nieuwe sportieve wandelschoen die ook prima geschikt is voor op reis. De combinatie van ventilerend mesh en suède en de dempende Meindl Magic Light Trail II zool maken de schoen uitgesproken comfortabel. Er is keus uit diverse rustige en uitbundige kleuren. De HOUSTON GTX valt in dezelfde categorie, maar heeft een Gore-Tex voering. De RESPOND GTX is een populaire wandel/vrijetijdsschoen in Low en Mid in een sportieve, moderne stijl die nu in nieuwe kleuren wordt aangeboden. Dat laatste geldt ook voor de bestaande bestseller PORTLAND GTX. Het aanvangssegment van de Magic categorie is verrijkt met de NEBRASKA en NEBRASKA MID GTX. Mooie, degelijke en toch lichte schoenen in een combinatie van oiled nubuck en suède in fraaie natuurlijke kleuren. INFO

Muspotex, Zeist 030-6911311 www.meindl.de Sports Business Center D41/D43/D33


Istrana Lady Mid GTX

Udine

Tirol Lady GTX

Burns Junior GTX

Burns Junior Mid GTX

XO 8.0

SX 1.1 GTX

Houston Lady GTX

Respond GTX

Respond Lady Mid GTX

Nebraska Lady

Nebraska Mid GTX

Sport Partner 51


Valungo Bunion

Tatra Bunion

HANWAG verbreedt voor 2014 aanbod in schoenen met Bunion leest Vorig jaar introduceerde Hanwag de Bunion leest, die speciaal ontwikkeld is voor de Hallux Valgus voet. Het teengedeelte is niet alleen verbreed, maar ook licht verhoogd om de grote teen ook bij het doorbuigen voldoende ruimte te garanderen. Bij de Bunion leest past Hanwag ook het bovenwerk aan door ervoor te zorgen dat zich geen dubbele naden of stiksels ter hoogte van de grote teen bevinden om knelpunten en schuurplekken te voorkomen. BUNION Naast de vorig jaar gelanceerde Alta Bunion presenteert Hanwag nu ook de Tatra Bunion als variant met extra teenruimte op de succesvolle Tatra. Comfort is troef bij deze robuuste B-schoen, want naast de Bunion leest beschikt hij over een zachte manchet die de achillespees ontlast. De tweede nieuwkomer in deze categorie is de Valungo Bunion, een comfortabele lage wandelschoen in een ergonomische constructie.

Banks GTX Lady

Canyon II

54 Sport Partner

TRAIL & TRAVEL Voor onvermoeibaar wandelen

en reizen ontwikkelde Hanwag deze serie lichte schoenen. Kleurige modellen die desondanks primair functioneel zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Belorado Mid en Low die wordt aangeboden in rustige en uitbundige kleurstellingen. De Arrow GTX is nu uitgevoerd in fraaie oiled nubuck in combinatie met mesh. Nieuw zijn de Tudela Mid en Low die verrassend soepel afwikkelen, ondanks hun robuuste retrolook. TREK LIGHT Ook de Banks GTX heeft enigszins

een retro-uiterlijk, maar is er ook in eigentijdse kleurencombinaties als rood en grijs. De Banks GTX Wide doet zijn naam eer aan door de extra brede leest, evenals de Tatra GTX Wide in de Trek serie.

Approach II GTX en de C-schoen Ferrata Combi, die beide een nieuw bovenwerk meekregen. YAK De Tingri blijft de spil vormen

van de Yak serie waarin Hanwag prachtig, rijk ogend yakleer toepast. Behalve in donkerbruin is de Tingri nu ook verkrijgbaar in zwart. In beide kleuren heeft de schoen een zachte, chroomvrij gelooide voering. De Lhasa, eveneens in zwart en donkerbruin, is de meer soepele tegenhanger van de Tatra. INFO

ROCK/ALPIN Veel kleur. Dat is het visitekaartje van dit

segment. Dat geldt onder andere voor de gerestylede

Belorado Low GTX

Belorado Mid GTX

Hanwag Nederland, Veenendaal, 0318-518575 www.hanwag.de Sports Business Center D02


R e t a i l

v o l g e n s

a D e k w a a d

Op safe Over het gevaar van veilig In onzekere tijden is het verleidelijk en logisch om ‘op safe’ te spelen. Iedereen snapt dat u wat minder risico’s neemt, dat u even niet investeert in de vernieuwing van uw winkel en dat u teruggrijpt op veilige basics en oude zekerheden. Iedereen snapt dat u wat terughoudender wordt in het opnemen van gewaagde nieuwe styles, kleuren of merken en dat u nog maar een jaartje de voorkeur geeft aan ‘yesterday’s breadwinners’ (de merken waaraan u vroeger zo veel verdiende) in de hoop dat gouden tijden alsnog herleven. Gelukkig snapt iedereen dat… Alleen wel een beetje jammer dat van al dat begrip uw kassa niet gaat rinkelen, toch? Want terwijl u voor ‘de veilige weg’ gaat, kiezen uw klanten massaal het hazenpad of vluchten ze de digitale snelweg op. Consumenten worden namelijk helemaal niet zo blij van ‘veilig’. Veilig is immers ook een beetje saai en voorspelbaar. Veilig is meestal een beproefd recept en dus per definitie ‘al geweest’. Ik ben een beetje bang dat u met ‘veilig’ het tij dus niet gaat keren! Een belangrijke managementwijsheid zegt niet voor niets: If you do what you did, you get what you got’ en in de wereld van vandaag is het meestal zelfs ‘less than you got’. Ook Apple weet inmiddels dat het op safe gaan met een nauwelijks veranderde versie van de iPhone slecht is voor hun omzet, marktaandeel en imago. Consumenten worden niet blij van ‘meer van hetzelfde’. Consumenten worden blij van NIEUW en ANDERS! En dus moeten ook winkels anders, onderscheidend, vernieuwend, verrassend, hip & happening of zelfs shockerend zijn. ‘BE DISRUPTIVE’ (letterlijk: wees verstorend) is het advies dat Richard Branson van Virgin op zijn website aan ondernemers geeft. Durf af te wijken, conformeer je niet aan mainstream, doe iets wat nog nooit gedaan is. Dat is volgens hem de weg naar succes. Niet echt een veilige weg dus, maar eentje die per definitie onzeker en vol risico’s en obstakels is. Een weg waarop het weer aankomt op uw zakelijke intuïtie, bevlogenheid, goed ondernemerschap en keihard werken aan een nieuwe droom. En, wees nou eerlijk, dat is toch eigenlijk precies de reden dat u jaren geleden bent gaan ondernemen? De crisis en het negatieve sentiment hebben u bewust of onbewust ‘de veilige weg’ opgestuurd. Maar pas op... Het is in veel gevallen een doodlopende weg waarop steeds meer winkels stranden met een lege tank (kassa). Neem nu het nog kan de eerstvolgende afslag, ga weer echt ondernemen en zoek buiten de gebaande paden naar een nieuwe weg naar succes.

Papillon opent nieuwe brandstores in Rotterdam en Eindhoven Zondag 30 juni was de Witte de Withstraat in Rotterdam omgetoverd in één groot danswalhalla, compleet met rode loper. Op de catwalk verzorgden dansers van allerlei pluimage demonstraties: van kleine ballerina’s tot stoere street dancers. Allemaal om het toegestroomde publiek attent te maken op de opening van de nieuwe flagship store van Papillon. Daarmee maakte Papillon Rotterdam Refreshed een spraakmakende entree in het centrum van de Maasstad. Begeleid door muziek van DJ Santito gingen zo’n 80 dansers compleet los. Het resultaat was een dansende en feestende menigte die met dranghekken en zachte dwang van politieagenten onder controle gehouden moest worden. Begin augustus volgt de opening van Papillon Eindhoven Refeshed en zo’n twee weken later neemt de compleet vernieuwde Papillon Dance Store in Almere het estafettestokje over. Info: Le Papillon Europe, Amsterdam, 020-6263135, www.lepapillon.net

(advertentie)

Goede reis! Ad van Antwerpen PS: Bang om te verdwalen? Raadpleeg een goede gids!

Ad van Antwerpen is oprichter en eigenaar van aDekwaad, een gespecialiseerd retailadviesbureau met een breed pakket aan diensten voor non food retailers: van zelfstandige winkelier tot groot winkelbedrijf. aDekwaad is specialist op het gebied van winkeleffectiviteit. Vanuit de overtuiging en ervaring dat de sleutel tot meer omzet op de winkelvloer ligt, ontwikkelde aDekwaad diverse diensten en programma’s die inzicht geven in de verkoopkracht van winkels en die de conversie en het bonbedrag structureel op een hoger niveau kunnen brengen. Reageren? Bel 0413-255205. Meer informatie? Surf naar www.winkeleffectiviteit.nl

Sport Partner 55


TENSON Spring 2014: breder aanbod in betaalbare jacks en functional footwear Opgericht in 1951 is Tenson al meer dan zestig jaar synoniem met een actieve levensstijl. Daarbij vormen de uitgestrekte bossen, onstuimige rivieren en rotsige berglandschappen van de ongerepte Zweedse natuur een onuitputtelijke bron van inspiratie. En omdat die natuur soms meedogenloos kan zijn, gaan bescherming tegen de elementen en draagcomfort bij Tenson hand in hand. Concreet betekent dit dat gewerkt wordt met kwalitatief hoogwaardige materialen en dat sprake is een uitstekende pasvorm, zowel in kleding als schoenen. TENSON APPAREL

Gebaseerd op de zonder meer goede doorverkoop van de jacks in het voorbije voorjaar (met dank aan het lang aanhoudende koude en natte weer), breidt Tenson de collectie in zowel functionele als casualjassen verder uit. Daarbij gaat Tenson voort de op de ingezette koers door gebruik te maken van eigen, hoogwaardige stoffen als MPC en Air Push, maar tegelijkertijd de prijzen van de jacks uiterst commercieel te houden. De Spring 2014 collectie omvat drie categorieën. De Marine Exceed Collection omvat een breed scala aan technische jacks voor activiteiten op en rond het

58 Sport Partner

water (maar natuurlijk ook gewoon voor dagelijks gebruik). Er is keus uit diverse fraai uitgewerkte hardshells en softshells, jollebroeken, shorts, shirts en tassen. In de Marine Lifestyle Collection heeft Tenson de populaire nautische stijl vertaald in aantrekkelijke sporty casualwear, met een ruime keuze in eigentijdse jacks in verschillende lengtes, sweats, hoodies, polo’s, zomertruien, overhemden, blouses, broeken shorts. De Outdoor Experience Collection grijpt terug naar Tenson’s lange historie als uitgesproken Scandinavisch buitensportmerk. Naast diverse technische jacks, softshells en fleeces zijn er functionele broeken, shorts en tops. Voor de hele kledingcollectie geldt, dat Tenson gebruik maakt van heldere, krachtige kleuren, veelal in combinatie met rustig zwart of wit. TENSON FOOTWEAR

De casual collectie combineert de sportieve roots van het merk met een onmiskenbaar Scandinavisch modegevoel. De sneakers en schoenen worden gekenmerkt door krachtige, heldere silhouetten, technische details en een sober kleurenpalet, met de nadruk op aarde- en watertinten, versterkt door kleuraccenten in verwassen blauw, geel en warm rood.

Daarnaast is er een collectie functionele schoenen voor iedere actieve buitenmens: van citytripper en natuurliefhebber tot passioneerde buitensporter. Deze technische outdoorschoenen zijn waterafstotend of waterdicht dankzij de ademende Tenson MPC liner en zijn verkrijgbaar met een leren of suède bovenwerk of met een superlichte softshell upper. De dempende binnenzool geeft extra comfort. Natuurlijk mogen sportsandalen niet ontbreken binnen deze collectie, als ideale metgezel voor zomerse trektochten. Vanaf dit seizoen wordt de functionele collectie uitgebreid met een aantal damesmodellen. De in eigen beheer ontwikkelde Air Push technologie is in een groot deel van de schoenencollectie ver werkt. In de zool bevindt zich een Air Push schokdemper die tijdens de landing extra comfort geeft. De PU injected binnenzool komt na elke stap terug in zijn oorspronkelijke vorm, zodat de flexibiliteit en stabiliteit behouden blijven. Ook de tussenzool met flexibele latex inzet onder de bal van de voet zorgt voor extra comfort. INFO

Tenson, Leusden 033-4320123 www.tenson.com Sports Business Center C09


Sebastian Low

Svend Low

Malmรถ Low

Sport Partner 59


BAWBAGS sympathiek, uitbundig Schots ondergoedmerk met een knipoog Met zijn jonge agenturenfirma Global Trademarks vertegenwoordigt Rick de Meijer, naast Chiemsee, het Schotse merk BawBags. BagBags ontwerpt en produceert onderkleding in felle kleuren en uitbundige prints waar je vrolijk van wordt. Alleen de naam geeft al aan dat we te maken hebben met een merk met een ‘knipoog’. Baw is de Schotse verbastering van het Engelse woord ‘ball’. In combinatie met de toevoeging Bags laat de merknaam niets aan duidelijkheid te wensen over! BawBags focust dus volledig op slips, shorts en boxers, met keus uit 20 modellen en dessins voor mannen en 6 voor vrouwen. Het aanbod bestaat uit twee categorieën. De BawBags Regular serie bestaat uit modellen in een combinatie van 95% katoen en 5% Elastan. De BawBags Cool the Sacs lijn is uitgevoerd in hoogwaardige, ademende en superelastisch materiaal in een mix van 92% nylon

en 8% urethaan. De slips en shorts in deze serie zijn in het kruisdeel gevoerd met een stof die bestaat uit 95% bamboevezels en 5% Elastan. Terwijl de Regular modellen vooral bedoeld zijn voor dagelijks gebruik, kunnen de Cool the Sacs shorts en slips ook prima gedragen worden tijdens sportbeoefening.

Rick de Meijer haalt BawBags naar de Benelux

Het BawBags concept wordt gecompleteerd met een origineel presentatiesysteem, bestaande uit houten kisten met torsie. De kisten kunnen naar eigen inzicht worden gestapeld voor een winkelpresentatie met een hoog eyecatcher effect. Bij de eerste order ontvangt de winkelier één houten box. Meer kisten met torso zijn te bestellen voor € 25.– per stuk. INFO

Global Trademarks, Leusden 06-51435122, Rick de Meijer www.globaltrademarks.nl www.bawbags.de Sports Business Center C10

AANTREKKELIJK EN ORIGINEEL GESCHENKARTIKEL

Het uitbundige en kleurrijke karakter van de producten is doorgetrokken naar de verpakkingen. De stevige doosjes met venster vallen direct op door hun uitgewerkte prints in comic stijl. En omdat de verkoopprijs van € 15.– zondermeer aantrekkelijk genoemd mag worden, leent een BawBags slips, short of boxer zich uitstekend als origineel geschenkartikel. Een uitschieter is het 3-pack bestaande uit Neon Shorts in felle unikleuren. De prijs van het 3-pack is € 39.95. Bij dit alles garandeert BawBags een prima marge, die al begint bij 2.4. DONATIE AAN KANKERONDERZOEK

Extra sympathie oogst BawBags in de landen waar het merk al verkrijgbaar is door het feit dat de BawBags International € 0.50 van elk verkocht artikel doneert aan non-profit organisaties die onderzoek doen naar kanker. De opbrengst van de mannenshorts gaat naar zaadbalkanker- en prostaatkankeronderzoek en van de damesartikelen naar borstkankeronderzoek. doosverpakking

60 Sport Partner

winkelpresentatie


Polyester Collection (Smart Air)

OUTWELL Collectie 2014: nieuwe value for money tentenseries voor gezinnen Outwell, het kampeermerk waarmee Oase Outdoors zich primair richt op gezinnen, komt voor 2014 met diverse nieuwe tentenseries en uitbreidingen van bestaande lijnen. Daarbij gaat het Deense merk uit van de stelling dat kamperen voor iedereen mogelijk moet zijn, met als resultaat dat Outwell een zeer ruime keus biedt in uiteenlopende prijsklassen. Nieuw bij alle Outwell tenten is de zogenoemde rainsave entrance, waardoor inregenen uitgesloten is. Op deze pagina een greep uit het vele nieuws. Met de Regency serie voegt Outwell een nieuwe range tenten in het aanvangssegment toe. Voor deze zeer royale polycotton tenten lopen de prijzen uiteen van € 700 tot € 1.300. De 5 modellen, variërend van de Newgate 3 tot de Kensington 6, zijn allemaal voorzien

van getinte ramen en een robuust polyester grondzeil. Bij de bestaande Premium serie voert Outwell een verdere upgrading door. Alle modellen zijn nu uitgerust met een Roof Protector, een extra dakzeil dat aan de ene kant voorzien is van een aluminium coating om zonnewarmte buiten te houden en aan de andere kant zwart is om de tent tijdens lange zomeravonden extra te verduisteren voor slapende kinderen. Met de Polyester serie introduceert Outwell een nieuwe serie met Smart Air systeem. Zoals de naam al aangeeft, gaat het om tenten met opblaasbaar frame, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door het Deense merk ontwikkelde On-Go Inflation Technology. Het populaire Nevada ontwerp stond model voor de vormgeving van de Tomcat M en L en de Hornet L en XL.

Premium Collection

In een aantrekkelijke, eigentijdse stijl in de fraaie kleur Insignia Blue lanceert Outwell de nieuwe Privilege serie. Ondanks de solide constructie en uitgewerkte details hebben we te maken met een heuse value for money serie. Daarbij zijn het royale tenten met slaapruimte voor 3 tot 6 personen. Het Smart Air concept vormt de basis voor de opblaasbare tenten in de Touring Collection. Doordat het frame in 60 seconden op spanning kan worden gebracht, zijn de San Diego Freeway en Hollywood Freeway bij uitstek geschikt voor vakantiegangers die zich regelmatig verplaatsen. INFO

Oase Outdoors, Barneveld Alex Edelman, 06-46828515 www.outwell.com

Privilege Collection

Sport Partner 61


Light Myy Fire p-Bottle Pack-up-Bottle

Light My Fire Pack-up-Cup

Spyderco, Light My Fire, Nite Ize en Mora:

KLEUR, KLEUR, KLEUR! Wie eerder deze maand de OutDoor in Friedrichshafen bezocht kon er onmogelijk omheen: de buitensport bekent kleur! Letterlijk, wel te verstaan, want er is bijna geen zichzelf respecterend outdoormerk dat zich voor 2014 niet met een breed kleurenpalet profileert. Er lijken geen grenzen te zijn aan het kleurgebruik. Functionele buitensportkleding, outdoorschoeisel, rugzakken, tenten en slaapzakken verschijnen in een veelheid aan sprankelende kleuren. Dat producenten van innovatieve accessoires en gereedschappen voor de buitensporter zich in deze trend niet onbetuigd laten, bewijzen de merken Spyderco, Light My Fire, Nite Ize en Mora. LIGHT MY FIRE Opvouwbaar en dus gemakkelijk mee te nemen. Dat geldt voor de slimme Pack-up-Bottle en Pack-up-Cup. De fles is in drie delen inklapbaar, wanneer hij niet wordt gebruikt. Hij heeft een inhoud van 700 ml, is gemakkelijk te vullen, kan desgewenst gebruikt worden met een waterfilter, is eenvoudig te

Mora Classic Scout 39

reinigen en kan in de magnetron en de vaatwasser. Dezelfde eigenschappen gelden voor de opvouwbare drinkbeker die een inhoud heeft van 260 ml. Door het strak sluitende deksel blijft de drank lang warm of juist koel. MORA Bij de Classic Scout 39 Safe hebben we

weliswaar te maken met een klassiek outdoormes, doordat hij met een blauw, groen, roze, rood, geel of naturel heft verkrijgbaar is, krijgt dit mes ineens een heel eigentijdse uitstraling. Dit neemt niet weg dat de Classic Scout 39 Safe over een lemmet van hoogwaardig RVS en een heft van berkenhout beschikt en voorzien is van een double finger veiligheidssysteem. Een fraai zwart leren foedraal completeert dit mes. De Companion is een al even kleurrijke verschijning, verkrijgbaar in 5 kleuren. Dit veelzijdige outdoormes heeft een lemmet van Zweeds koudgewalst RVS en een high-friction grip. De Companion wordt compleet geleverd met een kunststof schede met clip.

NITE IZE Dat zelfss de karabiner niet ontkomt aan de kleurenexplosie inn outdoorproducten bewijst Nite Ize met de S-Biner. Deze multifunctionele karabiner in S-vorm met twee openingen is verkrijgbaar in maar liefst 15 felle kleuren en in 4 groottes. Nieuw is de transparante uitvoering. De S-Biner is geschikt om alles veilig, geordend en overzichtelijk te bevestigen, bijvoorbeeld aan de rugzak of broekriem. SPYDERCO Het Amerikaanse messenmerk blijft niet achter als het om kleur gaat. De populaire Delica4 is nu verkrijgbaar in een groot aantal sprankelende en rustige tinten, waaronder blauw, paars, grijs en bruin. De Delica4 bestaat uit een dun lemmet van VG-10 staal met een 13 mm grote uitsparing om het gemakkelijk te kunnen openen en een heft van nylon dat is versterkt met glasfiber.

INFO

Adola, Apeldoorn 055-3558044 www.adola.nl

Mora Classic Scout 39

Mora Companion

Mora Companion

Spyderco Delica4

64 Sport Partner

Nite Ize S-Biner


Ondernemen

& recht

De economische crisis een goed excuus?

door Birgit de Bruijn en Archana Mahabiersing Afspraken moeten worden nagekomen, trouw aan het gegeven woord. Dit is de kern van het contractenrecht. In beginsel is er geen mogelijkheid om onder bindende afspraken uit te komen. In het huidige economische klimaat komt het echter steeds vaker voor dat één van partijen van de overeenkomst af wil, omdat niet langer voldaan kan worden aan de gemaakte verplichtingen. Kan een verslechterde financiële situatie door de economische crisis grond zijn om onder de contractuele verplichtingen uit te komen? Zou een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden dan een uitkomst kunnen bieden? OVERMACHT

Het niet houden aan het contract levert in beginsel een toerekenbare tekortkoming op, met schadeplichtigheid als gevolg, tenzij er sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als een contractpartij niet kan voldoen aan de gemaakte afspraken zonder dat dit zijn schuld is of voor zijn rekening komen. In dat geval vervalt de plicht tot schadevergoeding. Levert de kredietcrisis op enigerlei wijze overmacht op? De rechter heeft in zijn uitspraken vaker geoordeeld dat de veranderde marktomstandigheden of financieel onvermogen krachtens de verkeersopvattingen in beginsel voor eigen rekening komt. Een beroep op overmacht wegens de economische crisis heeft dan ook weinig kans van slagen. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Van onvoorziene omstandigheden is sprake als zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen waar partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet in hebben voorzien. Daarnaast moeten partijen niet in de overeenkomst hebben voorzien in het risico dat de omstandigheid zich zal voordoen. Hierbij moet worden nagegaan van welke concrete veronderstellingen partijen zijn uitgegaan. Het kan namelijk zijn dat partijen de (risico’s van de) omstandigheden stilzwijgend hebben verdisconteerd in de overeenkomst. Ten slotte wordt door de rechter bekeken in hoeverre de feiten objectief gezien voorzienbaar waren. Hoe onwaarschijnlijker het is dat een gebeurtenis zich voordoet, hoe groter de kans is dat een beroep op onvoorziene omstandigheden slaagt. Wanneer de onvoorziene omstandigheden zodanig zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht kan de rechter verzocht worden de overeenkomst te ontbinden of de contractvoorwaarden te wijzigen op grond van onvoorzienbare omstandigheden.

MOGELIJKHEDEN OM RISICO’S TE BEPERKEN

Nu een beroep op onvoorziene omstandigheden door de economische crisis vaak tevergeefs zal zijn, doen partijen er goed aan om bij het sluiten van de overeenkomst de risico’s die gepaard gaan door schommelingen in de economie zo veel als mogelijk te beperken. Voorbeelden van bepalingen met een dergelijke functie zijn: Hardship-clausule Een hardship-clausule is een bepaling in het contract waarin situaties worden omschreven die zich na het sluiten van de overeenkomst kunnen voordoen die de verplichtingen van één van partijen substantieel zwaarder maken (bijvoorbeeld op financieel gebied). Als die situaties zich voordoen kan in deze clausule worden opgenomen dat opnieuw moet worden onderhandeld over de overeenkomst. Financieringsvoorbehoud Een financieringsvoorbehoud houdt in dat de overeenkomst wordt aangegaan voor zover de financiering wordt verkregen of juist dat de overeenkomst kan worden ontbonden als de financiering uiteindelijk niet wordt verkregen. Prijsherzieningsclausule In een prijsherzieningsclausule kan worden vastgelegd wat er gebeurt met de overeengekomen prijzen als er tussentijds (substantiële) wijzigingen in de kosten optreden. Mocht u nader advies wensen over de wijze waarop u uw contractrisico’s kunt beperken, dan kunt u zich wenden tot Birgit de Bruijn of Archana Mahabiersing via telefoonnummer 023–5125025 of e-mail debruijn@kadv.nl en mahabiersing@kadv.nl, of tot één van onze andere specialisten op het gebied van contractenrecht. Birgit de Bruijn

Archana Mahabiersing

WAT OORDEELT DE RECHTER?

Vanaf het intreden van de economische crisis in 2008 zijn er al meerdere zaken geweest waarin aanpassing of ontbinding van de overeenkomst wordt verzocht door de onvoorziene, gewijzigde economische situatie. In vrijwel alle gevallen wordt dit verzoek door de rechter afgewezen. De rechter is in het algemeen van mening dat alleen omstandigheden die echt exceptioneel zijn, als ‘onvoorzien’ zijn aan te merken. Het is een feit van algemene bekendheid dat de economie aan schommelingen onderhevig is. Periodes van economische voorspoed worden vroeg of laat afgewisseld door economisch mindere tijden. Als er sprake is van een economische crisis kan dan ook niet worden gesproken van een exceptionele situatie die onvoorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Er moet in de meeste gevallen dus gewoon aan de verplichtingen uit de overeenkomst worden voldaan, hoe uiterst bezwaarlijk dit ook mag zijn voor een contractpartij.

Gratis telefonisch juridisch advies Als extra service aan de lezers van SPORT PARTNER, houden juristen van Köster Advocaten na het verschijnen van elk artikel in deze serie telefonisch spreekuur. De lezer kan dan gratis een eerste advies inwinnen over uiteenlopende juridische kwesties. Het telefonisch spreekuur is op donderdag 8 augustus 2013 tussen 13.00 en 19.00 uur. Vragen naar Matthijs Ariëns, Margot Span of Hans Koets.

Over Köster Advocaten Deze serie artikelen wordt verzorgd door juristen van Köster Advocaten, gevestigd in Haarlem. Köster Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor dat onder andere werkzaam is voor diverse Nederlandse merkhouders, licentiehouders en distributeurs van vooraanstaande sport- en modemerken. Daarnaast heeft het kantoor relaties in de sport- en moderetail. De aanwezige expertise is gefocust op vrijwel alle aspecten van de zakelijke dienstverlening aan bedrijven. Köster Advocaten begeeft zich onder meer op de volgende terreinen: arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht, intellectuele eigendom (merken- en auteursrecht), faillissementsrecht en procesrecht. Info: Köster Advocaten, Haarlem, 023-5125025, www.kadv.nl

Sport Partner 65


Minim Jacket

Minim Pant

XA Synapse 20

XA Pro 3D

SALOMON VERNIEUWT XA PRO 3D

De XA Pro 3D, Salomon’s wereldwijd meest verkochte schoen, is verder ontwikkeld en op een aantal belangrijke punten verbeterd. De schoen is uitgerust met een nieuwe zool, die harder en slijtvaster is dan bij het vorige model. Daarbij beschikt hij over meer demping onder de hiel voor extra comfort. Verder vormt het chassis, dat voorheen uit twee delen bestond, nu één geheel. Resultaat: meer comfort en stabiliteit. De endofit kousconstructie is toegevoegd. Deze constructie zat al in alle trailrunningschoenen en zit nu ook in deze schoen. De nieuwe XA Pro 3D is een neutrale schoen in plaats van een antipronatieschoen, zoals voorheen.

SALOMON lanceert volledig vernieuwde Minim serie Speciaal voor de jonge, actieve hiker die zich snel wil verplaatsen in ‘uitdagend’ terrein, ontwikkelde Salomon de Adventure Hike collectie. Het gaat om een compleet kledingconcept, variërend van comfor tabel short tot supertechnisch Gore-Tex jack. De Adventure Hike collectie is bij uitstek geschikt voor verkoop via gespecialiseerde outdoor- en sport winkels. Spil van deze categorie vormt de Minim serie, waarmee Salomon dit al eerder gepresenteerde thema terugbrengt in het assortiment. In compleet vernieuwde vorm, uiteraard. De Minim serie wordt gekenmerkt door een uitgebalanceerde mix van protectie, lichtgewicht, pak volume en duurzaamheid. Er wordt overwegend

66 Sport Partner

gebruik gemaakt van waterdichte, winddichte en ademende stoffen. Verder is sprake van een minimalistisch design, waarin alleen gebruik is gemaakt van de werkelijk noodzakelijke functionele details. Aan de top van de Minim serie is de Minim Jacket te vinden, dat volledig waterdicht getaped is. Een opvallend detail dat zeker vermelding verdient is de AirCare Zipper. Deze innovatieve waterdichte rits is aanmerkelijk soepeler dan traditionele varianten. Prijs: € 249.95. Het Minim Synth Jacket is een isolerend jack met stretch panels in de zijpanden voor een extra hoog ademend vermogen en freedom of movement. Prijs: € 169.95. De Minim Midlayer Fleece heeft een duurzame nylon buitenzijde en een warmte-isolerende

fleece binnenzijde met ruitstructuur. Ook dit jack is uitgerust met een AirCare Zipper. Prijs: € 119.95. Met de Minim Pant en het Minim Short maakt Salomon deze serie compleet. Beide zijn vervaardigd van lichte, sneldrogende en heerlijk soepele stof. Bij de broek zijn de knieën ergonomisch gevormd. Prijzen respectievelijk: € 89.95 en € 64.95. De outfits uit de Minim serie laten zich uitstekend combineren met rugzakken voorzien van het MotionFit systeem en schoenen uit de Active serie. INFO

Amer Sports, Salomon, Leusden 033-4345700, www.salomon.com Sports Business Center A26b/A28


MYSTIC NEDERLAND

Mystic Nederland heeft MARTIJN VAN DETH benoemd tot Sales Representative Mystic Waterwear. Martijn is geen vreemde in de branche en is al van jongs af aan een fanatiek windsurfer. Het aantrekken van Van Deth is een gevolg van de voortgaande groei die Mystic doormaakt. In januari werd sportswearspecialist Steven Alderlieste al aangetrokken om het verkoopteam te versterken en nu haalt het merk met Martijn een Martijn van Deth specialist op het gebied van technische waterwear in huis. Met deze twee experts denkt Mystic zijn dealers in Nederland in alle opzichten optimaal te kunnen ondersteunen. Martijn van Deth beschikt over veel ervaring en een uitgebreide kennis op het gebied van de boardsporten doordat hij voorheen werkzaam was voor diverse vooraanstaande merken. Daarnaast is hij volledig thuis in de windsurfsport, waar hij veel wedstrijdervaring heeft opgedaan. Naast Mystic Waterwear vertegenwoordigt Martijn van Deth op parttime basis de SUP boards van Starboard in Nederland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 071-4034411 en e-mailadres martijn@mbrands-international.com. Info: 071-4034411

BRUNOTTI EUROPE

HEIN RUGEBREGT PAREDES is aangesteld als nieuwe export manager bij Brunotti Europe. Hein werkte voorheen voor diverse vooraanstaande merken in verschillende landen. Met een enorme dosis internationale ervaring in zijn bagage, ging Rugebregt Paredes op zoek naar een nieuwe uitdaging in Nederland. Met zijn talenkennis en knowhow op exportgebied was het een logische stap om bij een internationaal Hein Rugebregt Paredes opererend bedrijf aan de slag te gaan. Via Colorful Licenses, de licentiehouder van Brunotti tassen, kwam Hein in contact met Brunotti Europe. Rugebregt Paredes ontving zijn opleiding destijds bij Colorful Licenses. Zoals bekend heeft Brunotti Europe plannen voor verdere expansie, met name buiten de Benelux. Info: 033-4517000

MAMMUT BENELUX SAMEVA

In verband met het vertrek van Erik Berkhout, heeft Mammut Benelux het team weer op sterkte gebracht met MAARTEN VAN VEEN. Maarten vervult bij het bedrijf in Benthuizen een dubbelfunctie. De nieuwe man besteedt een deel van zijn tijd in de binnendienst, maar gaat daarnaast ook de weg op om de verkoop van hardwaren te behartigen. Maarten is afkomstig van Zwerfkei Outdoor & Travel, waar hij de nodige commerciële ervaring heeft opgedaan. Verder is DENNIS HENDRIKS op parttimebasis in dienst getreden. Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend is Dennis werkzaam op de after sales en binnendienstafdeling. Info: 079-3300100

De Belgische distributiefirma Sameva heeft WIM ANTONIDES per 1 juli 2013 aangetrokken als agent voor Nederland. Wim gaat zowel in de schoen- als de sporthandel opereren. Bij zijn commerciële activiteiten concentreert Wim zich op de merken Carrera Foot wear, Carrera Play Jeans, Big Star Footwear en Biaggio Jeans die door Sameva in de Benelux worden vertegenwoordigd. Antonides gaat nauw samenwerken Wim Antonides met Johan Bolhuis voor wat betreft de contacten met de key accounts en retailserviceorganisaties in de sport- en schoenenbranches. Daarnaast richt hij zich op de individuele sport- en schoenwinkels. De nieuwe agent van Sameva is al vele jaren in deze sectoren actief. Wim is lange tijd werkzaam geweest als vertegenwoordiger voor Australian schoenen bij de Bos Groep. Vervolgens was hij van januari 2003 tot februari 2011 inkoper bij Time Out Sport. Dezelfde functie vervulde hij van maart 2011 tot begin juli bij Telstar Megastores. Wim Antonides is rechtstreeks bereikbaar via het onderstaande telefoonnummer en e-mailadres wim@sameva.be. Info: 06-40441884

Maarten van Veen

Dennis Hendriks

(advertentie)

OVER DE BLUESIGN® STANDAARD

BLUESIGN® GOEDGEKEURDE ONDERHOUDSPRODUCTEN VAN GRANGER’S

Granger’s is zeer vooruitstrevend als het gaat om het ontwikkelen van de meest milieuvriendelijke producten. Granger’s is het eerste bedrijf dat onderh onderhoudsproducten op waterbasis ontwikkelde en is oo ook het eerste bedrijf in onderhoudsproducten dat blu bluesign®-systeem partner is geworden.

De bluesign® standaard is een algemeen aanvaard, betrouwbaar en pro-actief hulpmiddel om de ecovriendelijkheid van de gehele textielproductieketen Voor behandeling

het kant-en-klare product analyseert bluesign® alle componenten. Alvorens tot productie over te gaan, worden alle componenten beoordeeld op basis van

Vandaag V Van daa de dag zijn meer dan 90% van de producten van de Granger’s lijn bluesign® erkend en ons doel is 100%. Dat wij nu bluesign® erkende producten voor kleding kleding, schoeisel en uitrusting leveren onderstreept onze voortdurende v toewijding onze milieu-impact tot een minimum te beperken. Granger’s is er trots op deze dez norm te hebben bereikt.

de productie zelfs begint.

Na behandeling

INFO BENELUX: MATTERHORN BV, +31 (0)55-5400850 GRANGERS.CO.UK/NL

Sport Partner 67


CITYTRAIL™ Find the trail in your city.

Sport partner 7 2013  

Het grootste sportvakblad van de Benelux

Sport partner 7 2013  

Het grootste sportvakblad van de Benelux

Advertisement