Page 1

Rachunek nr: 1/2012

ORYGINA

Wystawiona w dniu: 27-02-2012, Pozn

Sprzedawca

Nabywca

Martyna Wasilewska XXX, 61-511 Poznań

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103

Płatnik: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP 778-14-35-103 Data sprzedaży: 27-02-2012 Sposób zapłaty: Gotówka Lp. Nazwa towaru lub usługi 1 Tłumaczenie pisemne POL->ANG 22963 znaki WERSJA DEMO

Razem do zapłaty: 248,63 zł

Symbol PKWiU

Jm szt.

Ilość 12,75

Cena jedn. 19,50 zł

Razem:

Wartość 248,625 zł 248,63 zł

Słownie złotych: (dwieście czterdzieści osiem zł sześćdziesiąt trzy gr)

Uwagi: nauka wystawienia dokumentów księgowych

Dziękujemy i zapraszamy ponownie

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Dokument wystawiono programem Faktura VAT 2011 START - BEZ LICENCJI www.rafsoft.net

Rachunek z zadania 12/12  

rachunek do umowy o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodu dla Klienta z którym umówiliśmy się na stawkę brutto 19,50 zł/1800 znaków

Rachunek z zadania 12/12  

rachunek do umowy o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodu dla Klienta z którym umówiliśmy się na stawkę brutto 19,50 zł/1800 znaków

Advertisement