Page 1

Biuro Tłumaczeń Martyna 76-200 Słupsk, Ul. NIP 839 002 78 79

Miejscowość dnia: Data sprzedaży:

FAKTURA VAT NR

Słupsk 01-04-2013 01-04-2013

1/2013

orginał / kopia „Nauka wystawienia dokumentów księgowych”

SPRZEDAWCA: adres: NIP

Biuro Tłumaczeń Martyna Laskus 76-200 Słupsk, Ul. Nowowiejska 2/16 NIP 839 002 78 79

NABYWCA: adres: NIP:

mLingua Sp. z o.o. 61-773 Poznań, Stary Rynek 100 778 14 35 103

Sposób zapłaty: bank: nr konta: termin zapłaty:

przelew Polska Kasa Opieki S.A. I / Słupsk 2 276 589 765 000 030 000 000 14-04-2013

Nazwa towaru lub usługi

Lp.

1 2 3 4 5

Ilość

Tłumaczenie pisemne ESP->POL Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ESC_002. pdf Tłumaczenie pisemne ESP->POL Prezentacja Powerpoint ESP.docx Tłumaczenie pisemne ESP->POL Sprawozdanie roczne Tłumaczenie pisemne ESP->POL Sprawozdanie roczne 2008 ESC_002.pdf Tłumaczenie pisemne ESP->POL Dokument SRLine ES.doc

DO ZAPŁATY: SŁOWNIE:

J.m.

Cena jednostki netto 24,53(zł)/1800znaków

Wartość bez podatku (zł)

%

Podatek Kwota (zł)

761718

znak

24,53

10 380,52

23

2 387,52

12 768,04

7198

znak

24,53

98,09

23

22,56

120,65

116169

znak

24,53

1 583,13

23

364,12

1 947,24

86845

znak

24,53

1 183,50

23

272,21

1 455,71

5249

znak

24,53

71,53

23

16,45

87,98

23 7 3 0 zw

3 062,86 3 062,86 0,00 0,00 0,00 0,00

16 379,64 16 379,64 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 13 316,78 W tym 13 316,78 0,00 0,00 0,00 0,00

16 379,64 zł szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć 64/100 złotych

Martyna Laskus podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

,

Wartość z podatkiem (zł)

martynalaskus  

faktura vat za zlecenie tlumaczenia z jezyka polskiego na jezyk hiszpanski

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you