Issuu on Google+

Rachunek nr 3/06/2012 r. Data wykonania usługi: 03.06.2012 r. NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Sprzedawca: Martyna Klaus

Nabywca: Lingua Sp. z o.o.

XYZ 55/7 88-888 WUT NIP: 666-66-66-666

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Lp. 1.

Nazwa usługi Tłumaczenie pisemne POL->ENG

Ilość 1

Gdańsk, 03.06.2012

Cena (zł.) 27 151,29

Wartość (zł.) 27 151,29

Razem: 27 151,29 zł. Słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dziewięć groszy Otrzymana zaliczka: 0,00 zł. Do zapłaty: 27 151,29 zł. Forma płatności: gotówka Data zapłaty: 24.06.2012 r.

……………………………………………………………….. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………………………… Osoba upoważniona do odbioru


rachunek osoba prawna