Page 1

bagaż /bagaš/ (noun) 1 przedmioty zabierane w podróż багаж: zdawać coś na bagaż сдавать что-либо в багаж; 2 podręczny ручная кладь: bagaż podręczny do 10 kilogramów ручная кладь весом до 10 килограммов bilet /bʹilet/ (noun) 1 w pociągu, w teatrze, itp. билет: kupić bilet powrotny купить обратный билет; 2 w komunikacji miejskiej талон: bilet autobusowy kosztuje 70 rubli талон на автобус стоит 20 рублей konduktor /kõnduktor/ (noun) 1 znaczenie ogólne кондуктор: konduktor sprzedaje bilet кондуктор продаёт билет; 2 w pociagu проводник: pójść do konduktora po wrzątek сходить к проводнику за кипятком osobowy /osobovy/ (adjective) 1 pociąg пассажирский: pociąg osobowy пассажирский поезд; 2 dotyczący osoby личный: dane osobowe личные данные; 3samochód легковой: samochód osobowy легковая машина peron /perõn/ (noun) 1 część stacji kolejowej перрон / платформа: wyjść na peron сойти на перрон pociąg /poćõŋk/ (noun) 1 środek transportu поезд: jechać pociągiem ехать на поезде; 2 skłonność влечение / тяга / склонность: pociąg do alkoholu тяга к алкоголю poczekalnia /počekalʹńa/ (noun) 1 na dworcu зал ожидания: zostawić bagaż w poczekalni оставить багаж в зале ожидания; 2 w biurze, itp. приёмная: Przywitali nas w poczekalni. Нас встретили в приёмной. przedział /pšeʒau/ (noun) 1 w pociagu купе: miejsce w przedziale место в купе; 2 przegroda перегородка: szklane przegrody стеклянные перегородки; 3 odstępпромежуток: przedział liczbowy промежуток числовой прямой; 4 granica, linia podziału раздел: podział majątku раздел имущества spóźnić się /spuźńić‿śe/ (verb) 1 dokąd, z czym опоздать: spóźniliśmy się na pociąg мы опоздали на поезд; 2 ile, o ile (o zegarze) отстать : zegarek spóźniał się o 10 minut часы отстали на 10 минут; 3 przekroczyć termin просрочить: przekroczyć termin spłaty просрочить платежи ulga /ulga/ (noun) 1 zmniejszenie opłat льгота: bilet ulgowy льготный билет; 2 zniżka скидка: kupować ze zniżką покупать со скидкой; 3 złagodzenie облегчение:złagodzenie kar za drobne przestępstwa облегчение наказаний за мелкое воровство wagon /vagõn/ (noun) 1 w pociągu вагон: wagon pierwszej klasy мягкий вагон wagon z miejscówkami плацкартный вагон

Zadanie 10 - słownik polsko-rosyjski  

Słownik związany z tematyką "Kolej, podróż".

Zadanie 10 - słownik polsko-rosyjski  

Słownik związany z tematyką "Kolej, podróż".

Advertisement