Page 1

Digitaalsed õppematerjalid: koostamine, kasutamine, kvaliteet ja autoriõigused Mart Laanpere Tallinna Ülikool


See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks k체lastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ v천i kirjutage aadressil Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.


Koolituse kava • • • •

Digitaalse õppematerjali mõiste Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas Õppematerjalid ja autoriõigus M-õpe


Digitaalse 천ppematerjali m천iste


Mõisted • • • •

Õpiobjekt (learning object) Elektroonne õppematerjal Digitaalne õppematerjal Veebipõhine õppematerjal


Lego klotsid 천piobjekti metafoorina

(V채ljataga, 2005)


Õpiobjekti tunnused • •

Käideldavus (accessibility) — õpiobjekt on kättesaadav

Kohandatavus (adaptability) — õpiobjekti on võimalik kohandada õppurile või õpisituatsioonile

Korduvkasutus (reusability) — õpiobjekt ei ole seotud kontekstiga ja on korduvkasutatav erinevate õppuritega

Vastupidavus (durability) — õpiobjekt töötab ilma muutmata uuemal riist- ja tarkvaral

Granulaarsus (granularity) — õpiobjekti on võimalik lahutada väiksemateks osadeks

Koostalitlusvõime (interoperability) — õpiobjekt töötab erinevatel riistvara- ja tarkvaraplatvormidel

(LOAZ, 2004)


Õppematerjali metaandmed PEALKIRI

VANUS AINE KIRJELDUS

KEEL

LITSENTS

ÕPPEMATERJALI TÜÜP

VÕTMESÕNAD

AUTOR

AVALDAMISE AEG (Maadvere, 2009)


(Hermann, 2002)


Digitaalsete 천ppematerjalide kogud


Digitaalsete õppematerjalide kogud •

Repositoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalseid õppematerjale ja nende metaandmeid

Referatoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalsete õppematerjalide metaandmeid ja viiteid nende asukohale


http://koolitaja.eenet.ee


http://www.e-ope.ee/repositoorium


http://www.merlot.org


http://lreforschools.eun.org


http://www.oercommons.org


http://cnx.org


http://edrene.org/results/currentState/


...


Ă•ppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas


Mis on LeMill? •

Keskkond õppematerjalide otsimiseks, koostamiseks ja jagamiseks

• • •

Õpetajate kogukond LeMill — Learning Mill — “õpiveski” http://lemill.net


Mis on LeMill eripära?

• • •

Veebipõhised õppematerjalid Õppematerjalide loomine koostöös Avatud sisulitsentsid


Õppematerjalid Veebilehekülg

Tunnikava

Esitlus *

Õpiprojekt

Harjutus

PILOT

* Esitluse mall on ajutiselt mitteaktiivne


Meediafailid


Viited


LeMill ja autori천igused K천ik LeMill keskkonnas loodud materjalid on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 litsentsiga Meediafailid v천ivad olla ka: - Creative Commons Attribution - Public Domain - GNU FDL


Meetodid ja vahendid


Kogumikud ja 천pilood


Kogukond


...


Ă•ppematerjalid ja autoriĂľigus


Autori천iguse seadus


Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel (§19)

Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.

Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.


Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel (§19)

Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.


Probleemid • •

Mis on motiveeritud maht?

Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut

Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)?


Creative Commons


http://creativecommons.org


Creative Commons litsentsid • • • • • •

Attribution Attribution-Share Alike Attribution-Noncommercial Attribution-Noncommercial-Share Alike Attribution-Noncommercial-No Derivative Works Attribution-No Derivative Works


Creative Commons piirangud •

Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil

Share Alike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel

Noncommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel

No Derivative Works — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel


Creative Commons õigused

Share — õigus teost kopeerida, levitada ja edasi anda

Remix — õigus teost kohandada


Teised avatud sisulitsentsid

GNU Free Documentation License (GNU FDL) — GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents

Public Domain — autoriõiguse alla mitte kuuluvad materjalid


Kuidas avatud sisulitsentsi 채ra tunda?


Avatud sisu


http://www.wikipedia.org


http//et.wikipedia.org


http://commons.wikimedia.org


Wikimedia Commons demo


http://www.flickr.com/creativecommons/


Flickr demo


Kasutatud teosele viitamine

• • •

Autori nimi Teose pealkiri Teose avaldamise allikas


Autori t채namine


Viited • Autoriõiguse seadus (2009). http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13107327 • Hermann, T. (2002). Overview of LOM Draft 6.4. http://www.sreb.org/ programs/EdTech/SCORE/SCORE_Users_Guide.pdf • LOAZ (2004). Learning Object Characteristics. http://www.loaz.com/learningobjects/learning-object-characteristics.html • Maadvere, I. (2009). Õpiobjektide repositooriumid. • Väljataga, T. (2005). Õpiobjektid ja pedagoogiline kontseptsioon. http://www.euni.ee/konverents/2005/slaidid/Terje_Valjataga.pdf


Tänud kuulamast!

•

Slaidide koostamisel on kasutatud Hans PĂľldoja materjale slideshare.net/hanspoldoja vastavalt Creative Commons litsentsile

Digitaalsed õppematerjalid: koostamine, kasutamine, kvaliteet ja autoriõigused  
Digitaalsed õppematerjalid: koostamine, kasutamine, kvaliteet ja autoriõigused  

Ettekanne TLÜ MLT didaktikakeskuse seminaril jaanuar 2011

Advertisement