Page 1

Cicle urbà de l’aigua Joan Vilalta, Biel Fernàndez i Martí Solina 3r d’ESO Grup: 2 Crèdit de Síntesi


CAPTACIÓ DE L’AIGUA A BARCELONA Barcelona s’abasteix d’aigua de sis pantants: La Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç de la conca del riu Llobregat; i Sau, Susqueda i el Pasteral, de la conca del riu Ter.

Un altra font important són els aqüífers Una altra forma de captació és la utilització de les dessalinitzadores


DESSALINITZADORES Les dessalinitzadores són unes infraestructures (unes estacions) que tracten l’aigua marina, extraient-ne així la sal que tenen per obtenir aigua dolça, més en cas d’obtenir una alta qualitat, aigua potable.

Per dessalinitzar l’aigua es passa per diversos procesos resumits en: captació, retractament i filtració, bombament a alta pressió, membranes, el tractament final i per últim el dipòsit d’aigua producte


L’aigua dels rius i dels aqüífers no es pot beure directament, S’ha de desinfectar i tractar. D’això se n’encarreguen les potabilitzadores

Potabilitzadora de Sant Joan d’Espí


LES POTABILITZADORES Són les infraestruc-tures encarregades de fer passar l’aigua per un procés de potabi-lització. Això vol dir que, en poques paraules, fer l’aigua apta per al consum humà, de manera que l’aigua ha de complir uns paràmetres: no ha de tenir substancies nocives, ha de ser translúcida,


De l’aixeta surt aigua neta, però quan l’utilitzem sovint l’embrutem amb diverses substàncies i objectes: sabons, pèls, detergents, sorra, terra, restes de menjar, olis, detergents. Totes aquestes substàncies van a parar al clavegueram.

Quan plou, l’aigua arrossega tots els residus que hi ha pel carrer fins al clavegueram.

Tota aquesta aigua no la podem tornar directament als rius o al mar , perquè els residus i materials que porta són contaminants. Aleshores haurem de fer servir les depuradores


DIPÒSITS DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS Són uns grans dipòsits que es dediquen, bàsicament, a captar i recollir l’aigua de la pluja, tot i que també en pot obtenir de residuals o d’altres tipus amb utilitats i finalitats diferents. Acostumen a abastar una gran superfície i tenen molta fondària, així obtenint més quantitat d’aigua. Pot estar format der diferents cossos tot i que en general n’hi ha 2: el de gravetat i el de profunditat. Disposen també de varis sistemes de bombament a pressió i piscines de neteja. L’aigua recollida en aquests dipòsits tenen varis usos però la majoria acaba a la depuradora.


DEPURADORES Aquestes estructures funcionen per a poder netejar l’aigua bruta dels nuclis de població i així tornar-la al medi per a recomençar el cicle natural o bé per a destinar-la a altres usos amb la necesitat de la condició higiènica de l’aigua. Consta de dos principals línies: la d’aigua i la de fangs. En la línea d’aigua es passa per diferents procesos que són: predesbast, dessorrador, desgreixador, decantació primària i per acabar decantació secundària. I en la línea de fangs es passa també per els seguents procesos: espessidor de fangs, digestor de fangs i deshidratació de fangs.

Esquema-Dibuix del EDAR del Besòs

Cicle urbà de l’aigua  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you