Page 1

26. / KULTUR /

BERLINGSKE / 1.SEKTION / SØNDAG 15.05.2011 REDIGERET AF KELD NISSEN. LAYOUT: LEA KIRSTINE GINDIN

Norskehuset ved Norskepartiet tæt på Søndermarkens indgang blev opført i 1787, da haven blev omlagt fra en barokhave til en landskabshave. Som det fremgår af tegningen til venstre fra 1826, var der dengang en sø, men den fremstår i dag som et tilgroet vandhul, som det ses på fotoet til højre. I forbindelse med projektet »Liv og Lys« vil søen blive genskabt. Som det fremgår af det lille uddrag her på siden, er Norskehuset også omtalt i Adam Oehlenschlägers digt »Søndermarken« fra 1817. Illustrationer fra Slots- og Ejendomsstyrelsens hæfte »Genskabelse af kulturhistoriske elementer i Søndermarken«.

Kulturhistorie. Et stort anlagt projekt til 30 millioner kroner skal være med til at bringe Søndermarken på Frederiksberg tættere på dens oprindelige udtryk fra dengang, guldalderdigteren Adam Oehlenschläger havde sin gang i den.

Søndermarken går i Oehlenschlägers barndom Af Jens Ejsing // ejs@berlingske.dk

Hvis guldalderdigteren Adam Oehlenschläger om et par år kunne vende tilbage til sin barndoms land i Frederiksberg Have og Søndermarken, ville han helt sikkert glæde sig over, at det mange steder så ud som dengang i slutningen af 1700-tallet, da han som søn af en slotsforvalterassistent hang ud i de to parker ved Frederiksberg Slot. Slots- og Ejendomsstyrelsen er nemlig i gang med en ordentlig omgang makeover af Søndermarken til cirka 30 millioner kroner. Når projektet »Liv og Lys« i det grønne anlæg på Valby Bakke i 2012 er afsluttet, vil Søndermarken sine steder ligne en landskabelig have fra sidst i 1700-tallet. Styrelsens slotshavechef, Niels Mellergaard, kalder det »et ganske stort projekt« og siger, at der i dag er et »stort potentiale i Søndermarken, der ikke rigtig bliver anvendt«. Ifølge slotshavechefen vil projektet ikke alene genskabe havens kulturhistorie. Det vil også føre til mere bynær natur og give brugerne helt nye muligheder for at motionere. Bl.a. en belyst løberute på 2,5 kilometer. »Det betyder, at når man løber, får man også kulturhistorie med,« forklarer Niels Mellergaard. Som barn og ung havde Adam Oehlenschläger sin gang i Søndermarken, der dengang lå side om side med Frederiksberg Have uden at være delt af Roskildevej, der først kom

til i 1800-tallet. Når kongen havde residens på Frederiksberg Slot, blev Søndermarken lukket for offentligheden, men den unge Oehlenschläger havde en nøgle til haven og kunne selv gå rundt i den. Siden skrev og digtede han flere gange om Søndermarken. Historiske hytter genskabes Når »Liv og Lys« er blevet realiseret, vil der som i gamle dage bl.a. stå en Eremithytte, et Favbrændehus og en Kuglehytte, og de vil alle være »museale bygninger med nutidige funktioner«, som Niels Mellergaard udtrykker det. Det betyder, at museet Bakkehuset på Rahbeks Alle tæt på Søndermarken får stillet Kuglehytten til rådighed, så det kan blive brugt i museets arbejde med at formidle den danske guldalder. »Oehlenschläger ville kunne genkende flere elementer fra sin tid,« siger Niels Mellergaard om »Liv og Lys«, der er et samarbejde mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og Frederiksberg Kommune og bliver støttet med midler fra Nordea-fonden samt Lokale- og Anlægsfonden: »Man havde, dengang Søndermarken blev omlagt fra en barokhave til en romantisk landskabshave, en klar opskrift for, hvad en landskabshave skulle indeholde. Den opskrift indeholdt bl.a. en kuglehytte, et favnbrændehus og en eremithytte.« Niels Mellergaard fremhæver det allerede renoverede Norskehuset ved stien langs Roskildevej tæt på Søndermarkens hovedindgang

fakta H

Guldalderdigteren H Guldalderdigteren og Danmarks store romantiske forfatter, Adam Oehlenschläger, blev født 14. november 1779 og døde 20. januar 1850. H Blandt hans mest berømte værker er Danmarks nationalsang »Der er et yndigt land« og digtet »Guldhornene«.

Uddrag af Oehlenschlägers digt »Søndermarken«.

som et eksempel på, hvad projektet gerne vil opnå. »Den står renoveret som en autentisk kulisse, men har en nutidig anvendelse, fordi den bliver brugt af kommunens naturvejleder,« siger han. Havekunstens udvikling Ifølge slotshavechefen indgår projektet i Søndermarken i et endnu større projektet, hvor Slots- og Ejendomsstyrelsen i en håndfuld slotshaver vil vise »havekunstens udvikling gennem 400 år«. »I Kongens Have i København har vi den renæssanceinspirerede have fra 1600-tallet,« forklarer han: »Den italienske barok fra 1730erne ser vi i Frederiksborg Slotshave, og den franske inspiration ser vi i Fredensborg med de store alleer, der favner landskabet.« Søndermarken og Frederiksberg Have repræsenterer 1700-tallets og 1800-tallets romantiske periode, mens Bernstorff Slots tegner et nationalromantisk billede af en have med mange hjemmehørende plantearter. Sidst, men ikke mindst, er haven ved Gråsten Slot i Sønderjylland et eksempel på den engelskinspirerede blomsterhave fra 1900-tallet. »Som en rejse i havekunstens historie,« fortæller Niels Mellergaard. Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune, er sikker på, at projektet vil give såvel Frederiksberg som resten af hovedstaden »et løft«.

Søndemarken går i Oehlenschägers barndom  

Kulturhistorie. Et stort anlagt projekt til 30 millioner kroner skal være med til at bringe Søndermarken på Frederiksberg tættere på dens op...