Idrætspolitisk udspil for Venstre Gladsaxe

Page 1

Vi har en vision for idrætten i Gladsaxe Vi vil gerne styrke alles muligheder for at dyrke idræt og vi vil sætte barren højt for at skabe de bedste forudsætninger for, at alle Gladsaxes borgere kan bevæge sig. Vi vil gerne have en idrætspolitik, der er ambitiøs og med en målrettet økonomisk handleplan.

1


Tallene viser desværre, at der er færre og færre, der er medlem af en idrætsforening. På ingen måde går Gladsaxe foran for at bygge eller modernisere idrætsanlæggene, så vi kan tilbyde de bedste idrætsfaciliteter. Det vil Venstre i Gladsaxe gerne ændre. Derfor vil vi starte en konstruktiv debat om, hvad vi sammen vil med idrætten i Gladsaxe. For det er ikke os, der er eksperterne. Det er jer borgere og idrætsforeninger, der ved, hvad der mangler og hvor vi skal hen.

Medlemskaber hos idrætsorganisationerne (andel af befolkningen)

Medlemskaber hosudgifter drætsorganisationerne (andel af befolkningen) Kommunale til idræt pr indbygger 2011-2018

60,00 1200

Statistikbanken.dk IDRAKT02

50,00 1000 40,00 800

600 30,00 400 20,00

GLADSAXE

200 10,00 0 -

1

2014

2 3 4 5 6 2015 2016 2017 Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev

7 2018 Hvidovre Hvidovre

8 2019

Anlægsomkostninger indbygger 2011-2019 Anlægsudgifter til idrætpr pr. indbygger 2011-2019

Idrætsorganisationernes medlemskaber (andel af befolkningen) 0 - 12 år Statistikbanken.dk IDRFIN01 samt BEV107

120 Gentofte 100 80

Herlev

60 Glostrup 40 Gladsaxe 20

0 Hvidovre

2014 kr.-

2015 Gentofte kr.1.000,00 2011

2

2016 Gladsaxe kr.2.000,00

2012

2013

Glostrup

2017

kr.3.000,00 2014

2015

Herlev

kr.4.000,00 2016

2017

2018 Hvidovre kr.5.000,00

2018

2019

2019 kr.6.000,00


Gode ideer og solid økonomi Idrætsforeningerne i Gladsaxe har gennem de seneste år fremlagt en lang række relevante ønsker til forbedringer af forholdene. De er alle sammen særdeles oplagte, men i det nuværende budget frem til og med 2024 er der slet ikke plads til at opfylde foreningernes glimrende og visionære ideer. Det er svært at forstå i en af landets rigeste kommuner. Vi foreslår derfor, at der hvert år afsættes et tocifret millionbeløb til at imødekomme idrætsforeningernes ønsker. På de næste sider har vi udvalgt en række af foreningernes gode forslag, men der er mange, mange flere. Alle sammen gode og nødvendige.

Indendørs tennishal Gladsaxe kommune er en af de få kommuner i landet uden en indendørs tennishal. Det betyder, at Gladsaxes tennisklubber må ligge stille gennem de mange mørke måneder, hvor man ellers netop har brug for at komme afsted og røre sig.

Idræt er nøglen til et sundt liv hele livet igennem; det vi lærer som børn, kan vi have glæde af hele resten af livet.

- Astrid Søborg -

3


Sæt foreningerne fri En af kommunens mest fremgangsrige gymnastikforeninger har i flere år haft et projekt liggende på en ny springgymnastikhal. De vil endda gerne selv betale en stor del af udgifterne. Vi synes, at den slags initiativer skal belønnes og at de aktive foreninger skal have lov til at udvikle sig. Det er der desværre overhovedet ikke plads til med det nuværende politiske styre. Gladsaxe har også andre visionære klubber, der rækker ud til mange sportsgrene og befolkningsgrupper. De klubber bør også have mulighed for at inddrage private aktører og andre samarbejdspartnere. Men det kræver en ændring af den nuværende kommunale tankegang.

Nationalt rostadion ved Bagsværd Sø Det store flotte projekt med et nationalt rostadion ved Bagsværd Sø er desværre stødt på grund. Byrådet er løbende blevet orienteret om fremdriften og meldingen har hele tiden været, at det var tidskrævende og svært, men det nok skulle lykkes til sidst. Projektet fik i december 2020 dødsstødet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som omgjorde tidligere dispensationer. Det er ærgerligt, at mange år på den måde er spildt, men projektet er vigtigt og Bagsværd Sø er den rigtige placering for et nationalt rostadion. Derfor må vi nu bede Folketinget om hjælp med en ny anlægslov. 4


Klubhuse mangler Både volleyballklubben og bordtennisklubben efterspørger klubhuse, hvor de kan sikre det sociale liv, der altid er rundt om de egentlige idrætsaktiviteter og i foreningslivet. Det er her, hvor der skabes værdifulde relationer, som ofte varer hele livet.

Jeg ville ønske, at der havde været idrætstilbud til børn og unge, hvor jeg voksede op. Det har været en kamp for mig at dyrke et minimum af motion som voksen, fordi jeg ikke voksede op med det. Jeg ønsker, at vores børn skal have et mere aktivt liv, end jeg har haft

Der mangler også gode og hyggelige lokaler ved Gladsaxes idrætshaller og til fodboldklubberne. Det bør være sådan, at man kan hygge sig sammen efter træningen.

- Lone Yalcinkaya -

Fodboldbanen på Gladsaxe Stadion Den store bane mellem tribunerne på Gladsaxe Stadion ligger ofte øde hen. Også selv om der er pres på banetid umiddelbart ved siden af. Det er endda sådan, at græstæppet på den store bane bliver passet og plejet i sådan en grad, at dette alene optager en stor del af arbejdet med at passe området. Det er ikke hensigtsmæssigt at passe og pleje en fodboldbane, som nærmest ikke bliver brugt. Der skal selvfølgelig lægges kunstgræs på i stedet. Det vil frigør eftertragtet banetid og sænke samtidigt driftsomkostningerne.

5


Eliteidræt og talentudvikling Gladsaxe bør have et talentudviklingsmiljø, der giver den enkelte idrætsudøver de bedste udviklingsmuligheder - både sportsligt og uddannelsesmæssigt. Gladsaxe kunne overveje en helhedsorienteret indsats, hvor erfaring fastholdes og udvikles både i det enkelte træningsmiljø og på tværs af klubberne.

Indendørs atletikstadion Det går godt for vores lokale atletikklubber med både danmarksmesterskaber og at tiltrække dygtige atleter til klubberne. Men der mangler et indendørs atletikstadion. Det mangler der faktisk på hele Sjælland. Det er næppe realistisk, at Gladsaxe alene skal kunne opføre og drive et indendørs atletikstadion. Men med vores utroligt stærke økonomi bør vi sætte os i spidsen for et projekt, hvor vi sammen, med både de lokale og de nationale atletikforeninger, undersøger mulighederne for at tiltrække et sådant kraftcenter til kommunen.

Da jeg var barn var Gladsaxe den bedste kommune at vokse op i. Idrætsanlæggene og udbudet var stort. Men de er ikke fulgt med tiden. Der skal investeres i nye idrætsanlæg, så vi igen kan være med i forreste række.

6

- Thekla Ravn -


Det store efterslæb Der er alt for mange steder, hvor vores idrætsfaciliteter ikke lever op til standarden. Der er triste og utidssvarende omklædningsrum, efterspørgsel på klatrevægge og rigtige skaterbaner, sammenbygning af idrætshallerne, opgradering for de idrætsgrene, der er gemt ned i kælderen ved svømmehallen, mere og moderne inventar i hallerne og mange, mange andre gode forslag. Som budgetterne ser ud nu, så vil der ikke ske noget nævneværdigt med ret meget af førnævnte områder frem til og med 2024. Imens sakker Gladsaxe længere og længere bagud, mens medlemstallene i klubberne daler fortsat. Det går ikke. Hvis vi politisk vil prioritere idrætten, må vi også afsætte den nødvendige økonomi og skabe rette faciliteter. Vi må tænke nyt, samarbejde med private aktører og være visionære. Noget må ændres og prioriteres anderledes. Men hvordan? Kom med dit bud og dine ønsker i en god og konstruktiv debat med det formål, at få aktiveret langt flere borgere i de lokale klubber og idrætsaktiviteter i øvrigt.

Der er utroligt meget livskvalitet i de venskaber, som opstår når man dyrker idræt

- Martin Skou Heidemann -

7


Vi ser frem til at læse jeres bidrag til debatten. Skriv gerne til os på marhei@gladsaxe.dk eller meget gerne på vores Facebook, så kan dine medborgere se med og debattere videre sammen med os.

Med venlig hilsen på vegne af Venstres gruppe Martin Skou Heidemann Medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Gå ind på vores Facebookside: facebook/gladsaxevenstre

8