Page 1

Prijzen en uitvoeringen per mei 2011.

De Jetta


De Jetta

Standaarduitrusting s INCHSTALENVELGEN INCLUSIEFWIELDOPPEN s !IRBAGSVOORBESTUURDERENBIJRIJDERVOORBIJRIJDERUITSCHAKELBAAR s "OORDCOMPUTER s "UITENSPIEGELSENPORTIERHANDGREPENINCARROSSERIEKLEUR s "UMPERSINCARROSSERIEKLEUR s #ENTRALEDEURVERGRENDELINGMETAFSTANDSBEDIENING s %LEKTRISCHBEDIENBARERAMENVOORENACHTER s %LEKTRISCHVERSTEL ENVERWARMBAREBUITENSPIEGELS s %LEKTRONISCH3TABILISATIE0ROGRAMMA%30 METAANDRIJFSLIPREGELING!32 s 'E½NTEGREERDERICHTINGAANWIJZERSINBUITENSPIEGELS s (OOFDAIRBAGSVOORENACHTER s )NDELENNEERKLAPBAREACHTERBANKMETDRIEHOOFDSTEUNEN s )NHOOGTEVERSTELBAREBESTUURDERSSTOEL s )3/&)8 VOORBEREIDINGACHTERINOPBUITENSTEZITPLAATSEN s 2ADIOVOORBEREIDINGINCLUSIEFACHTLUIDSPREKERS s 3CHIJFREMMENVOORENACHTERV¿¿RGEVENTILEERD s :IJ AIRBAGSVOORBESTUURDERENBIJRIJDERVOORBIJRIJDERUITSCHAKELBAAR Trendline (extra t.o.v. standaarduitrusting) s "OORDCOMPUTERg0LUSg s g#LIMATICgHALFAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING s #RUISECONTROL s -ISTLAMPENV¿¿R s 2ADIOSYSTEEMg2#$gMETVIERLUIDSPREKERS s 6OLWAARDIGSTALENRESERVEWIEL Comfortline (extra t.o.v. Trendline) s 2ADIOCD SPELERg2#$g INCLUSIEFACHTLUIDSPREKERS s !CHTERBANKMETMIDDENARMSTEUNENDOORLAADMOGELIJKHEID s !UTOMATISCHDIMMENDEBINNENSPIEGEL s "IJRIJDERSSTOELINHOOGTEVERSTELBAAR s g#LIMATRONICgVOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING s #OMFORTSTOELENMETLENDESTEUNV¿¿R s g#OMINGHOMEgENg,EAVINGHOMEgFUNCTIE s ,EDERENSTUURWIEL SCHAKELPOOKENHANDREMGREEP s ,ICHT ENREGENSENSOR s -IDDENARMSTEUNV¿¿R Highline (extra t.o.v. Comfortline) s INCHLICHTMETALENVELGENg!TLANTAgMUV43)PK s INCHLICHTMETALENVELGENg0ORTOgALLEEN43)PK s +OPLAMPREINIGINGSINSTALLATIE s -ULTIFUNCTIONEELSTUURWIELBIJ$3'METTIPTRONIC BEDIENING s 2UITENWISSERVLOEISTOFMETER s 3PORTSTOELENV¿¿R INHOOGTEVERSTELBAARMETLENDENSTEUNEN


6ERMOGEN

4RANSMISSIE

ExCL"4W ExCL"0-

ExCL"4W INCL"0-

INCL"4W INCL"0-

#/ UITSTOOT

%NERGIELABEL

!FWIJKENDEBIJTELLING

%ASYLINE"LUE-OTION4ECHNOLOGY

43)

K7PK9!4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

43)

K7PK99!4RENDLINE

43)

K7PK9"

4RENDLINE

43)

K7PK

 $3'

99!#OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

43)

K7PK9!#OMFORTLINE

43)

K7PK9"

#OMFORTLINE

43)

K7PK

 $3'

9!#OMFORTLINE

43)

K7PK9"

#OMFORTLINE

43)

K7PK

 $3'

9!(IGHLINE

43)

K7PK9"

(IGHLINE

43)

K7PK

 $3'

99!(IGHLINE

43)

K7PK99"

(IGHLINE

43)

K7PK

 $3'

9!(IGHLINE

43)

K7PK9#

(IGHLINE

43)

K7PK

 $3'

9$

4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

4$)

K7PK9!4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

4$)

K7PK

 $3'

9!4RENDLINE

4$)

K7PK9"

4RENDLINE

4$)

K7PK

 $3'

9#

#OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

4$)

K7PK99!#OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

4$)

K7PK

 $3'

9!#OMFORTLINE

4$)

K7PK9"

#OMFORTLINE

4$)

K7PK

 $3'

9#

(IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

4$)

K7PK9!(IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

4$)

K7PK

 $3'

9!(IGHLINE

4$)

K7PK9"

(IGHLINE

4$)

K7PK

 $3'

9#

UITVOERING

-OTOR

Motoren.

Benzine

Diesel


Afleveringskosten en BPM-differentiatie.

Afleveringskosten per 1 januari 2011

*)

!DVIESKOSTENRIJKLAARMAKEN

 TRANSPORT DECONSERVEREN BEURT REINIGEN LIFEHAMMERSENKENTEKENPLATEN

6ERWIJDERINGSBIJDRAGE

 

,EGESDEEL)!

 

,EGESDEEL)"

 

4OTAAL

 

/VERDEADVIESKOSTENRIJKLAARMAKENENVERWIJDERINGSBIJDRAGEWORDTGEEN"0-GEHEVEN /VERDELEGESWORDTGEEN"47BEREKEND

BPM-differentiatie 6OORHETBEPALENVANHET"0- BEDRAGGELDENDEVOLGENDEDIFFERENTIATIES: s%EN"0- PERCENTAGEVOORBENZINE ENDIESELAUTOgS s%EN"0- CORRECTIEVOORBENZINE ENDIESELAUTOgS s%EN"0- OPSLAGVOORAUTOgSMETEEN#/ UITSTOOTBOVENEENGRENSWAARDEVOLGENSEENMALUSTABEL s%EN"0- BONUSVOORAUTOgSNETBOVENDE"0-VRIJSTELLINGGRENS s$EEVENTUELEPRIJSCONSEQUENTIESZIJNINDEZEPRIJSLIJSTREEDSVERREKEND #ORRECTIEBEDRAGEN

"0- PERCENTAGE

"ENZINE"ENZINEDIESEL 

$IESEL-ALUSTABEL#/ UITSTOOT

"0- OPSLAG

"ONUS#/ UITSTOOT

'RENSWAARDEN

PERGRKMBOVEN

'RENSWAARDEN

DEGRENSWAARDE

"ENZINE

$IESEL

 GR

 GR

"ENZINE

$IESEL

GR

GR GR

 GR GR

 GRGR

GR"ONUS 

$IESELROETFILTER !LLEDIESELMOTORENZIJNVOORZIENVANEENDIESELROETFILTER

Fiscale bijtelling /PBASISVANDE#/ UITSTOOTVALTELKE6OLKSWAGENINEENBIJTELLINGSCATEGORIEVOORPRIV¶ GEBRUIKVANEENAUTOVANDEZAAK #ATEGORIE

"ENZINE $IESELGR

GRGR

GRGR GR

* 0RIJSWIJZIGINGENVOORBEHOUDEN


%ASYLINE

4RENDLINE

#OMFORTLINE

(IGHLINE

Standaarduitvoeringen.

'ROENWARMTEWERENDGLAS

s

s

s

s

"UITENSPIEGELSMETGE½NTEGREERDERICHTINGAANWIJZERS

s

s

s

s

"UMPERS BUITENSPIEGELSENPORTIERHANDGREPENINCARROSSERIEKLEUR

s

s

s

s

#HROMENRAAMLIJST

s

/NDERSTELUCHTINLAATMETCHROMENOMLIJSTING

s

(ALOGEENKOPLAMPENMETGE½NTEGREERDEKNIPPERLICHTENIN¶¶NBEHUIZING

s

s

s

s

:WARTEGRILLE

s

s

:WARTEGRILLEMETCHROMENLAMELLEN

s

s

s

s

s

ROLWEERSTANDGEOPTIMALISEERDVOOR"LUE-OTION4ECHNOLOGY

s

INCHLICHTMETALENVELGENg0ORTOg*XMET2BANDENALLEEN43)PK

s

3PORTONDERSTELALLEEN43)PK

s

6OLWAARDIGSTALENRESERVEWIEL

s

s

s

$ECORINLEG@MATCHROOMINDASHBOARD MIDDENCONSOLEENDEURPANELEN

s

s

$ECORINLEG@"LACK0IRAMIDEINDASHBOARD MIDDENCONSOLEENDEUREN

s

$ECORINLEG@)RIDIUMINDASHBOARD MIDDENCONSOLEENDEUREN

s

#HROMENLIJSTOMLICHTSCHAKELAAR

s

s

#HROMENLIJSTENOMTELLERSININSTRUMENTENPANEELENUITSTROOMOPENINGEN

s

s

s

s

"ESTUURDERSSTOELINHOOGTEVERSTELBAAR

s

s

"ESTUURDERSSTOELENBIJRIJDERSSTOELINHOOGTEVERSTELBAAR

Ž

s

s

#OMFORTSTOELENMETLENDESTEUNV¿¿R

s

Exterieur

INCHSTALENVELGEN *XMET2BANDEN ROLWEERSTANDGEOPTIMALISEERDVOOR"LUE-OTION4ECHNOLOGY INCHLICHTMETALENVELGENg!TLANTAg *XMET2BANDENNIETVOOR43)PK

Interieur

3PORTSTOELENMETLENDESTEUNV¿¿R

s

!CHTERBANKONGEDEELD LEUNINGASYMMETRISCHNEERKLAPBAAR

s

s

!CHTERBANKONGEDEELD LEUNINGASYMMETRISCHNEERKLAPBAARMETMIDDENARMSTEUNENDOORLAADMOGELIJKHEID

s

s

3TOFFENBEKLEDINGg#ARDEOLg

s

s

3TOFFENBEKLEDINGg3IENNAg

s

3TOFFENBEKLEDINGg'LOSSg

s

,EDERUITVOERINGSTUURWIEL SCHAKELPOOKENHANDREMGREEP

s

s

$ASHBOARDKASTJEAFSLUITBAAR VERLICHTENVOORZIENVANKOELMOGELIJKHEID

s

s

s

s

/PBERGVAKINDAKHEMEL

s

s

/PBERGVAKINPORTIERENMETVOORGE½NTEGREERDEFLESHOUDERVOOR ,

s

s

s

s

/PBERGVAKMETKLEPINDAKHEMEL

s

s

/PBERGZAKKENAANDERUGLEUNINGVANDEVOORSTOELEN

s

s

4ASSENHAKENINDEBAGAGERUIMTE

s

s

4WEEBEKERHOUDERSVOOR

s

s

s

s

-IDDENARMSTEUNV¿¿RMETOPBERGVAK TWEEBEKERHOUDERSENTWEEUITSTROOMOPENINGENACHTER

Ž

s

s

-AKE UPSPIEGELINBEIDEZONNEKLEPPEN

s

s

s

s

6ERLICHTEMAKE UPSPIEGELINBEIDEZONNEKLEPPEN

s

s

4WEELEESLAMPENMETCHROMENRANDVOORENTWEEACHTER

s

s


%ASYLINE

4RENDLINE

#OMFORTLINE

(IGHLINE

Standaarduitvoeringen.

2OKERSUITVOERINGASBAKENSIGARETTENAANSTEKERV¿¿R

s

s

s

s

"OORDCOMPUTERACTUEELENGEMIDDELDVERBRUIKAFSTANDREISTIJD

s

Functioneel

"OORDCOMPUTERg0LUSg

s

s

s

"UITENTEMPERATUURMETER

s

s

s

s

#RUISE#ONTROL

Ž

s

s

s

 VOLTAANSLUITINGINBAGAGERUIMTE

s

s

 VOLTAANSLUITINGINMIDDENCONSOLEVOORENACHTER

s

s

s

s

#ENTRALEDEURVERGRENDELINGMETAFSTANDSBEDIENING INCLUSIEFTWEEKLAPSLEUTELS

s

s

s

s

g#LIMATICgMANUELEAIRCONDITIONING

s

g#LIMATRONICg VOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONINGINTWEEZONESREGELBAAR

Ž

s

s

"AGAGERUIMTEAUTOMATISCHTEOPENEN

s

s

s

s

"AGAGERUIMTEVERLICHTING

s

s

s

s

"INNENVERLICHTINGMETVERTRAGINGSMECHANISMEENCONTACTSCHAKELAARSINALLEPORTIEREN

s

s

s

s

"UITENSPIEGELBESTUURDERSZIJDEASFERISCH

s

s

s

s

%LEKTRISCHVERSTEL ENVERWARMBAREBUITENSPIEGELS

s

s

s

s

%LEKTRISCHERAMENVOORENACHTER

s

s

s

s

$RIESPAAKSSTUURWIEL

s

s

$RIESPAAKSLEDERENSTUURWIEL

Ž

s

ICM$3'METTRIPTRONIC BEDIENING

Ž

Ž

s

g#OMINGHOMEgENg,EAVINGHOMEgFUNCTIE

s

s

#ONTROLELAMPJESENSERVICE INTERVALMELDING

s

s

s

s

$AGRIJVERLICHTING

s

s

s

s

)NHOOGTEENLENGTEVERSTELBAARSTUURWIEL

s

s

s

s

)NSTRUMENTENPANEELBESTAANDEUITELEKTRISCHESNELHEIDSMETER TOERENTALMETER KILOMETER ENDAGTELLER

s

s

s

s

2EGELBAREWITTE INSTRUMENTENVERLICHTINGMETROODNACHTDESIGNVOORSCHAKELAARS

s

s

s

s

2UITENWISSERMETINTERVALSCHAKELINGV¿¿R

s

s

s

s

2EGENSENSOR

s

s

2UITENWISSERVLOEISTOFMETER

s

3TART STOPSYSTEEMALLEENICM"LUE-OTION4ECHNOLOGY

s

s

s

s

3TOF ENPOLLENFILTER

s

s

s

s

3TUURBEKRACHTIGINGELEKTROMECHANISCHSNELHEIDSAFHANKELIJK

s

s

s

s

4WEETONIGECLAXON

s

s

s

s

4YRE-OBILITY3ET INCLUSIEFBANDENDICHTMIDDELEN VOLTCOMPRESSOR

s

7AARSCHUWINGSSIGNAALBIJNIETUITGESCHAKELDEVERLICHTING

s

s

s

s

2ADIOVOORBEREIDINGINCLUSIEFACHTLUIDSPREKERS

s

2ADIOSYSTEEMg2#$gMETVIERLUIDSPREKERS INCLUSIEFMP WEERGAVE

s

2ADIOSYSTEEMg2#$gMETACHTLUIDSPREKERS INCLUSIEFMP WEERGAVE

Ž

s

s

$RIESPAAKSLEDERENMULTIFUNCTIONEELSTUURWIELMETBOORDCOMPUTERBEDIENING

Infotainment


%ASYLINE

4RENDLINE

#OMFORTLINE

(IGHLINE

Standaarduitvoeringen.

&ULL SIZE AIRBAGSVOORBESTUURDERENBIJRIJDERVOORBIJRIJDERUITSCHAKELBAAR

s

s

s

s

(OOFDAIRBAGSVOORENACHTER INCLUSIEFZIJ AIRBAGSV¿¿R

s

s

s

s

+OPLAMPREINIGINGSINSTALLATIE

s

(ILL(OLD#ONTROL

s

s

s

s

%LEKTRONISCH3TABILISATIE0ROGRAMMA%30

s

s

s

s

!NTIBLOKKEERSYSTEEM!"3 METREMASSISTENT !32 %$3 -32ENAANHANGERSTABILISATIESYSTEEM

s

s

s

s

!CTIEVEHOOFDSTEUNENV¿¿R

s

s

s

s

$RIEINHOOGTEVERSTELBAREHOOFDSTEUNENOPDEACHTERBANK

s

s

s

s

Veiligheid

!UTOMATISCHDIMMENDEBINNENSPIEGEL

s

s

!UTOMATISCHEACTIVATIEALARMLICHTENBIJHARDREMMEN

s

s

s

s

V¿¿RINMETGORDELSPANNERSENINHOOGTEVERSTELBAAR

s

s

s

s

%LEKTRONISCHEWEGRIJBLOKKERING

s

s

s

s

)3/&)8 VOORBEREIDINGOPBUITENSTEZITPLAATSENACHTERIN

s

s

s

s

-ISTLAMPENMETSTATISCHEBOCHTENVERLICHTINGV¿¿R

Ž

s

s

s

3CHIJFREMMENVOORENACHTER V¿¿RGEVENTILEERD

s

s

s

s

7AARSCHUWINGSDRIEHOEK

s

s

s

s

7AARSCHUWINGSREFLECTORENINDEVOOR ENACHTERDEUREN

s

s

s

s

7AARSCHUWINGSSIGNAALBIJNIETDRAGENGORDELSVOORPASSAGIERS

s

s

s

s

!UTOMATISCHEDRIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDELSVOORALLEVIJFZITPLAATSEN


ExCL"4W INCL"0-

INCL"4W INCL"0-

%ASYLINE

4RENDLINE

#OMFORTLINE

(IGHLINE

s VOOR4RENDLINE

7

9

Ž

s VOOR#OMFORTLINE

7

99

Ž

s VOOR(IGHLINE

7Ž

"ESTELCODE

ExCL"4W ExCL"0-

Pakketten.

%xECUTIVE* 6OLKSWAGENRADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3gMETACHTLUIDSPREKERS 3$ KAARTLEZER CD ROMSPELER GESCHIKTVOORHETAFSPELENVANAUDIOCDgSENNAVIGERENTEGELIJKERTIJD GESCHIKTVOORMPCD METTITELWEERGAVE NAVIGATIEDOORMIDDELVANGESPROKENINSTRUCTIES DYNAMISCHEROUTEBEPALINGMBV2$34-# '03 ONTVANGERINDAKANTENNE CD ROMVOOR"ENELUXTEBESTELLENALSACCESSOIRE 0ARK$ISTANCE#ONTROLMETPARKEERWAARSCHUWINGSSIGNAALVOORACHTERZIJDE BIJRIJDERSSPIEGELDRAAITNAARBENEDENBIJACHTERUITRIJDEN MULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIELMETTIPTRONICVOOR$3' ALARMg0LUS MULTIMEDIAAANSLUITBOX TELEFOONVOORBEREIDINGg0LUSgTELEFOONHOUDERTEBESTELLENALSACCESSOIRE

%xECUTIVE0LUS* 6OLKSWAGENRADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3gMETACHTLUIDSPREKERS KLEURENSCHERMTOUCHSCREEN GE½NTEGREERDINDEMIDDENCONSOLE SPRAAKBEDIENING AFBEELDINGSNAVIGATIEENMAXIMUMSNELHEIDSAANDUIDING WEERGAVERIJRICHTINGOPHETDISPLAYVANDEBOORDCOMPUTER DVD7EST %UROPATEBESTELLENALSACCESSOIRE 3$ KAARTLEZERENDERTIG'"HARDESCHIJF GESCHIKTVOORMP 7-!ENVIDEOFILMAFSPELEN DVD SPELER OOKGESCHIKTVOORHETAFSPELENVANAUDIOCDgS GESCHIKTVOORHETAFSPELENVANAUDIOCDgSENNAVIGERENTEGELIJKERTIJD 0ARK$ISTANCE#ONTROLMETPARKEERWAARSCHUWINGSSIGNAALVOORACHTERZIJDE BIJRIJDERSSPIEGELDRAAITNAARBENEDENBIJACHTERUITRIJDEN MULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIELMETTIPTRONICVOOR$3' ALARMg0LUS MULTIMEDIAAANSLUITBOX TELEFOONVOORBEREIDINGg0LUSgTELEFOONHOUDERTEBESTELLENALSACCESSOIRE s VOOR4RENDLINE

7

9

Ž

s VOOR#OMFORTLINE s VOOR(IGHLINE

7

 

 

9 9

7

Ž

Ž

:5

Ž

Ž

-EERUITVOERINGENBIJ%XECUTIVE0LUS PAKKET s TELEFOONVOORBEREIDINGg0REMIUMg
VIERLICHTMETALENVELGEN*Xg#HARLESTONg INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN CAMMVERLAAGDONDERSTEL STRAFFEDEMPINGENVERSTERKTEVERING GETINTGLASACHTER TYRELEAKINDICATOR

ExCL"4W ExCL"0-

ExCL"4W INCL"0-

INCL"4W INCL"0-

%ASYLINE

4RENDLINE

#OMFORTLINE

(IGHLINE

$YNAMIC

"ESTELCODE

Pakketten.

7)Ž


%ASYLINE

4RENDLINE

#OMFORTLINE

(IGHLINE

Ž

Ž

ŽŽ

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

ŽŽ

Ž

Ž

Ž

+&Ž

Ž

Ž

73Ž

0*Ž

Ž

0*

9

Ž

Ž

ExCL"4W INCL"0-

Ž

ExCL"4W ExCL"0-

GEENMEERPRIJS

"ESTELCODE

INCL"4W INCL"0-

Meeruitvoeringen.

Exterieur :ONDERTYPE AANDUIDING

0-%

UNILAK4ORNADOROOD

#,

UNILAK:WART

#,-ETALLICOFPARELEFFECTLAK

#,

GETINTGLASACHTER ZIJRUITEN ACHTER EN ACHTERRUIT LICHTABSORBEREND 3PORTONDERSTEL SPORTONDERSTELMMVERLAAGD ZIJRUITENACHTERENACHTERRUITGROENGETINT BANDENDRUKCONTROLESYSTEEM

Velgen .AVARRA VIERLICHTMETALENVELGEN *X INCLUSIEF2BANDEN SLOTBOUTEN 3EDONA VIERLICHTMETALENVELGEN *X INCLUSIEF2BANDEN SLOTBOUTEN QUEENSLAND VIERLICHTMETALENVELGEN*X SPORTONDERSTEL INCLUSIEF2BANDEN SLOTBOUTEN s VOOR#OMFORTLINE

0*03&Ž

s VOOR(IGHLINE

0*03&Ž

Ž

 LETOPNIETVOOR"LUE-OTION4ECHNOLOGY QUEENSLANDZWART VIERLICHTMETALENVELGEN*X SPORTONDERSTEL INCLUSIEF2BANDEN SLOTBOUTEN s VOOR(IGHLINE LETOPNIETVOOR"LUE-OTION4ECHNOLOGY P GY

0*03&

9


%ASYLINE

4RENDLINE

#OMFORTLINE

(IGHLINE

INCL"4W INCL"0-

ExCL"4W INCL"0-

ExCL"4W ExCL"0-

"ESTELCODE

Meeruitvoeringen.

0ORTO VIERLICHTMETALENVELGEN*X SPORTONDERSTEL INCLUSIEF2BANDEN SLOTBOUTEN SPORTIEFAFGESTEMDONDERSTEL s VOOR#OMFORTLINE

0*03&Ž

s VOOR(IGHLINE

0*03&Ž

'

9

Ž

Ž

Ž

0!

9

Ž

s

s

s VOOR#OMFORTLINE

7,"

9

Ž

s VOOR(IGHLINE

7,"

9

Ž

s VOOR#OMFORTLINE

7,!

99

Ž

s VOOR(IGHLINE

7,!

9

Ž

 LETOPNIETVOOR"LUE-OTION4ECHNOLOGY ,ICHTMETALENRESERVEWIEL LETOPALLEENICMINCHLICHTMETALENVELGEN

Interieur +LEINLEDERPAKKET LEDERENSTUURWIELMETDRIESPAKEN LEDERENVERSNELLINGSPOOKKNOPENHANDREMGREEP ,EDERENINTERIEURg6IENNAg GEDEELTELIJKLEDERENINTERIEUR ALLESWATCONTACTHEEFTMETHETLICHAAMISVANLEDER DERESTISLEATHERgLOOKg SPORTSTOELEN LEDERENSTUURWIEL LEDERENVERSNELLINGSPOOKKNOP LEDERENHANDREMGREEP VERWARMBAREVOORSTOELEN OPBERGVAKONDERDEVOORSTOELEN

,EDERENINTERIEURg6IENNAgMETELEKTRISCHEBESTUURDERSSTOEL ZIELEDERENINTERIEURg6IENNAg ELEKTRISCHVERSTELBARELENDENSTEUNEN BESTUURDERSSTOELELEKTRISCHINSTELBAAR OPBERGVAKONDERDEBIJRIJDERSSTOEL LETOPNIETICMOPBERGPAKKET


"ESTELCODE

ExCL"4W ExCL"0-

ExCL"4W INCL"0-

INCL"4W INCL"0-

%ASYLINE

4RENDLINE

#OMFORTLINE

(IGHLINE

Meeruitvoeringen.

s VOOR4RENDLINE

0!!Ž

s 6OOR#OMFORTLINEEN(IGHLINE

0!!Ž

Ž

-IDDENARMSTEUN

%Ž

s

s

#RUISECONTROL

4

9

Ž

s

s

s

VOLTAANSLUITINGINMIDDENCONSOLEACHTER

06Ž

Ž

+EYLESSENTRY Y Y

)

9

Ž

Ž

Ž

g#LIMATRONICg

0(Ž

s

s

7$!Ž

Ž

Ž

s VOOR4RENDLINE

05Ž

s

s VOOR#OMFORTLINE

05Ž

s

s VOOR 4RENDLINE

05Ž

s

s VOOR#OMFORTLINE

05Ž

s

/PBERGPAKKET BAGAGENET OOKALSZAKTEGEBRUIKEN SCHUIFLADENONDERDEVOORSTOELEN BEVESTIGINGSOGENINDEBAGAGERUIMTE LETOPNIETICMELEKTRISCHESPORTSTOELENV¿¿R

METOPBERGVAK TWEEBEKERHOUDERSENTWEEUITSTROOMOPENINGENACHTER

Functioneel

VOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING TWEE ZONETEMPERATUURREGELING LINKSENRECHTSAPARTREGELBAAR KOELMOGELIJKHEIDINDASHBOARDKASTJE 0ARK$ISTANCE#ONTROL PARKEERWAARSCHUWINGSSIGNAALVOORVOOR ENACHTERZIJDE BIJRIJDERSSPIEGELDRAAITNAARBENEDENBIJACHTERUITRIJDEN TYRELEAKINDICATOR WEERGAVEINSCHERM CRUISECONTROL LETOPALLEENLEVERBAARICMRADIOg2#$gOFg2.3g -ULTIFUNCTIONEELSTUURWIEL MULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIEL BEDIENELEMENTVOORBOORDCOMPUTER AUDIOENTELEFOON LETOPALLEENLEVERBAARICMRADIOg2#$gOFg2.3g

-ULTIFUNCTIONEELSTUURWIELMETTIPTRONIC BEDIENING ZIEMULTIFUNCTIONEELSTUURWIEL TIPTRONIC BEDIENING LETOPALLEENLEVERBAARICM$3'


"ESTELCODE

ExCL"4W ExCL"0-

ExCL"4W INCL"0-

INCL"4W INCL"0-

%ASYLINE

4RENDLINE

#OMFORTLINE

(IGHLINE

Meeruitvoeringen.

03

9

Ž

Ž

Ž

2':

9

Ž

s

s

s VOOR4RENDLINE

2(:Ž

s VOOR#OMFORTLINEEN(IGHLINE G

2(:Ž

Ž

$IGITALERADIO ONTVANGST

16Ž

Ž

3CHUIF KANTELDAK ELEKTRISCHBEDIENBAARGLAZENSCHUIF KANTELDAK

Infotainment 6OLKSWAGENRADIOSYSTEEMg2#$g ACHTLUIDSPREKERSXWATT CD SPELER MP TITELWEERGAVE AUX INAANSLUITINGVOOREXTERNEAUDIOSYSTEMEN 6OLKSWAGENRADIOSYSTEEMg2#$g ACHTLUIDSPREKERSXWATT CD WISSELAARVOORZESCDgS MEERKLEURIGTOUCHSCREEN4&4 SCHERM AUX INAANSLUITINGVOOREXTERNEAUDIOSYSTEMEN 3$ KAARTLEZER

 LETOPALLEENINCOMBINATIEMETRADIOSYSTEEMg2#$g 6OLKSWAGENRADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3g* KLEURENSCHERMTOUCHSCREEN GE½NTEGREERDINDEMIDDENCONSOLE 3$ KAARTLEZER ACHTLUIDSPREKERS CD ROMSPELER GESCHIKTVOORHETAFSPELENVANAUDIOCDgSENNAVIGERENTEGELIJKERTIJD GESCHIKTVOORMPCD METTITELWEERGAVE NAVIGATIEDOORMIDDELVANGESPROKENINSTRUCTIES DYNAMISCHEROUTEBEPALINGMBV2$34-# '03 ONTVANGERINDAKANTENNE CD ROMVOOR"ENELUXTEBESTELLENALSACCESSOIRE s VOOR4RENDLINE

2'90.!10Ž

s VOOR#OMFORTLINEEN(IGHLINE

2'90.!10Ž

Ž

* )NDITBEDRAGISOOKEENCDROMTERWAARDEVAN INCL"47 OPGENOMEN WELKEVIA !CCESSOIRESGELEVERDKANWORDENENDERHALVE"0- VRIJIS


ExCL"4W INCL"0-

INCL"4W INCL"0-

%ASYLINE

4RENDLINE

#OMFORTLINE

(IGHLINE

s VOOR4RENDLINE

2:24

9

Ž

s VOOR#OMFORTLINEEN(IGHLINE

2:24

9

Ž

Ž

5&

9

Ž

Ž

Ž

:!Ž

Ž

Ž

:5Ž

Ž

"ESTELCODE

ExCL"4W ExCL"0-

Meeruitvoeringen.

6OLKSWAGENRADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3g* KLEURENSCHERMTOUCHSCREEN GE½NTEGREERDINDEMIDDENCONSOLE SPRAAKBEDIENING AFBEELDINGSNAVIGATIEENMAXIMUMSNELHEIDSAANDUIDING WEERGAVERIJRICHTINGOPHETDISPLAYVANDEBOORDCOMPUTER DVD7EST %UROPATEBESTELLENALSACCESSOIRE ACHTLUIDSPREKERSVOORENACHTER 3$ KAARTLEZER DERTIG'"HARDESCHIJF GESCHIKTVOORMP 7-!ENVIDEOFILMAFSPELEN AUX INAANSLUITINGVOOREXTERNEAUDIOSYSTEMEN DVD SPELER OOKGESCHIKTVOORHETAFSPELENVANAUDIOCDgS GESCHIKTVOORHETAFSPELENVANAUDIOCDgSENNAVIGERENTEGELIJKERTIJD

* )NDITBEDRAGISOOKEENDVDTERWAARDEVAN INCL"47 OPGENOMEN WELKEVIA !CCESSOIRESGELEVERDKANWORDENENDERHALVE"0- VRIJIS

-ULTIMEDIAAANSLUITBOx AANSLUITMOGELIJKHEIDVANI0ODENDVD ENMP SPELERSMET53" AANSLUITINGINDE ONDERSTEUNDEAUDIOFORMATENMP 7-! /'' 6ORBISEN!## LETOPALLEENINCOMBINATIEMETRADIOSYSTEEMg2#$g OFNAVIGATIESYSTEEMg2.3g LETOPEENI0OD I0HONE !DAPTORKABELDIENTVIA !CCESSOIRESBESTELDTEWORDEN LETOPVOOR4RENDLINEALLEENICMMIDDENARMSTEUNV¿¿R 4ELEFOONVOORBEREIDINGg0LUSg gHANDSFREEg MOGELIJKHEIDMETGE½NTEGREERDEMICROFOON '3--(Z TELEFOONVOLUMEREGELINGVIARADIO OFNAVIGATIESYSTEEM BEDIENINGENWEERGAVEVIABOORDCOMPUTERg0LUSg LETOPALLEENLEVERBAARICMRADIOg2#$gOFg2.3g LETOPDEZEVOORBEREIDINGDIENTAANGEVULDTEWORDENMETEEN TELEFOONHOUDER WELKEVIA!CCESSOIRESTEBESTELLENIS 4ELEFOONVOORBEREIDING"0REMIUM" WEERGAVEVANBIJVOORBEELDTELEFOONBOEKENSMSVIA BOORDCOMPUTERg0LUSg BEDIENINGVIAMULTIFUNCTIONEELSTUURWIEL

SPRAAKBEDIENING LETOPALLEENGESCHIKTVOORTELEFOONSVOORZIENVANREMOTE3IM!CCESS0ROFILER3!0 EN"LUE4OOTH LETOPVOORCOMFORTLINEALLEENLEVERBAARICMMULTIFUNCTIONEELSTUURWIEL


"ESTELCODE

ExCL"4W ExCL"0-

ExCL"4W INCL"0-

INCL"4W INCL"0-

%ASYLINE

4RENDLINE

#OMFORTLINE

(IGHLINE

Meeruitvoeringen.

7$Ž

Ž

Ž

8Ž

Ž

Ž

Ž

"ANDENSPANNINGCONTROLESYSTEEM

+Ž

Ž

Ž

Ž

,ICHT&ZICHTPAKKET) AUTOMATISCHELICHTSCHAKELINGMETg,EAVINGHOMEg ENg#OMINGHOMEg FUNCTIE

0,!

9

Ž

s

0,"Ž

Ž

s

'Ž

Ž

Ž

77Ž

Ž

Ž

7'Ž

s

s

s

Veiligheid $IEFSTALALARMg0LUSg4./3#-GEKEURD DIEFSTALALARMg0LUSgMETELEKTRONISCHEWEGRIJBLOKKERING

INTERIEURBEVEILIGING BACK UPHOORNENWEGSLEEPBESCHERMING !IRBAGS ZIJ AIRBAGSENGORDELSPANNERSACHTER

BINNENSPIEGELAUTOMATISCHDIMMEND REGENSENSOR ,ICHT&ZICHTPAKKET)) ZIELICHTZICHTPAKKET) AUTOMATISCHINKLAPBAREBUITENSPIEGELS 'ROOTLICHTASSISTENT LETOPALLEENLEVERBAARICMBOORDCOMPUTER g0LUSgEN,ICHTZICHTPAKKET)OF)) WINTERPAKKET VERWARMBAREVOORSTOELEN KOPLAMPREINIGINGSINSTALLATIE VERWARMBARERUITENSPROEIERS RUITENWISSERVLOEISTOFMETER -ISTLAMPENV¿¿R

sSTANDAARDŽOPTIONEEL NIETLEVERBAAR

WIJZIGINGEN OOKINUITVOERINGSDETAILS VOORBEHOUDEN


excl. BTW excl. BPM

excl. BTW incl. BPM

incl. BTW incl. BPM

Easyline

Trendline

Comfortline

Highline

Bestelcode

Volkswagen Accessoires

-

-

1.895

º

º

º

º

-

-

689

º

º

º

º

-

-

859

º

º

º

º

-

-

479

º

º

º

º

Exterieur Styling pakket voorbumperspoiler

5C5071609 GRU

sideskirts

5C5071685 GRU

achterklepspoiler

5C5071641 GRU

¤ ¤ ¤ ¤

1K0071497AE 88Z

¤

-

-

359

º

º

º

5K0071498A AX1

¤

-

-

415

º

º

º

Ad t k b l voor iP Adapterkabel iPod/iPhone d/iPh

000051446C

¤

-

-

¤44 95 ¤44,95

º

º

º

º

Adapterkabel voor USB

000051446B

¤

-

-

¤37,95

º

º

º

º

Adapterkabel voor mini USB

000051446A

¤

-

-

¤37,95

º

º

º

º

.. ..

let op: prijs inclusief montage en spuitkosten let op: onderdelen zijn ook los te bestellen

Velgen Avignon

..

vier lichtmetalen velgen 7 J x 17 sterling zilver let op: prijs is per stuk en excl. band en montage

Motorsport

..

vier lichtmetalen velgen 7,5 J x 18 antraciet let op: prijs is per stuk en excl. band en montage

Interieur

* Voor meer accessoires kunt u de Volkswagen Accessoire-brochure raadplegen sSTANDAARDŽOPTIONEEL NIETLEverbaar

wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden


Technische gegevens.

1.2 TSI 105 pk BlueMotion Technology -OTORENTRANSMISSIE

1.4 TSI 122 pk BIJHETDRUKKENWARENNOGNIET

-OTORTYPEKLEPPENPERCILINDER

 CYLINDERBENZINEMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

DIRECTINGESPOTENTURBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

%MISSIENORMAUTOMAAT

%52/

ALLETECHNISCHESPECSBEKEND

%52/

5ITLAATGASREINIGING 6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

 TRAPSAUTOMAAT$3'

$YNAMO !MAXACCU !AH'EWICHTENTWEE DEURSUITVOERING 

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAATONGEREMD KGAUTOMAAT-AXIMALEDAKBELASTING KG+OGELDRUK KG4OPSNELHEID KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK-ETAUTOMAAT

!CCELERATIE SECVAN KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

 

-ETAUTOMAAT

"RANDSTOFVERBRUIK99%'"RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

%UROLOODVRIJ2/:

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

6ERBRUIKINKMPERLITER BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

%ASYLINE 4RENDLINE #OMFORTLINE

4RENDLINE #OMFORTLINE (IGHLINE


Technische gegevens.

1.4 TSI 160 pk

2.0 TSI 200 pk

-OTORTYPEKLEPPENPERCILINDER

 CYLINDERBENZINEMOTOR

 CYLINDERBENZINEMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

DIRECTINGESPOTENTWIN

DIRECTINGESPOTENTURBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

 

%MISSIENORMAUTOMAAT

%52/

%52/

-OTORENTRANSMISSIE

5ITLAATGASREINIGING 6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

 TRAPSAUTOMAAT$3'

 TRAPSAUTOMAAT$3'

$YNAMO !MAXACCU !AH

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

-ETAUTOMAAT

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

 

 

-ETAUTOMAAT

 

 

"RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

%UROLOODVRIJ2/:

%UROLOODVRIJ2/:

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

#OMFORTLINE (IGHLINE

(IGHLINE

'EWICHTENTWEE DEURSUITVOERING4OPSNELHEID KMU

!CCELERATIE SECVAN KMU

"RANDSTOFVERBRUIK99%'6ERBRUIKINKMPERLITER


Technische gegevens.

1.6 TDI 105 pk BlueMotion Technology

2.0 TDI 140 pk

-OTORTYPEKLEPPENPERCILINDER

 CYLINDERDIESELMOTOR

 CILINDERDIESELMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

#OMMONRAIL5ITLAATGASTURBO

#OMMONRAIL5ITLAATGASTURBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

 

%MISSIENORMAUTOMAAT

%52/

%52/

5ITLAATGASREINIGING

DIESELROETFILTER

DIESELROETFILTER

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

 TRAPSAUTOMAAT$3'

 TRAPSAUTOMAAT$3'

$YNAMO !MAXACCU !AH

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTWEE DEURSUITVOERING ,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

-ETAUTOMAAT-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

 

 

-ETAUTOMAAT

"RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

$IESEL

$IESEL

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

4RENDLINE #OMFORTLINE (IGHLINE

#OMFORTLINE (IGHLINE4OPSNELHEID KMU

!CCELERATIE SECVAN KMU

"RANDSTOFVERBRUIK99%'6ERBRUIKINKMPERLITER


Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen.

Onderhoudsbeurten $ANKZIJMODERNETECHNIEKENZIJNERVEELMINDERVAAKONDERHOUDSBEURTENNODIG-ETDE,ONG,IFE3ERVICEGEBRUIKT6OLKSWAGEN EENTECHNIEKDIEOPBETROUWBAREENEENVOUDIGEWIJZEDEVERKEERS ENBEDRIJFSVEILIGHEIDVANUWAUTOGARANDEERT$EVARIABELE SERVICE INTERVAL INDICATIEHERINNERTUAUTOMATISCHOPHETJUISTETIJDSTIPAANDEVOLGENDEONDERHOUDSBEURT$EEERSTESERVICE INTERVALKLEINEBEURT IS AFHANKELIJKVANUWRIJSTIJL BINNENMAXIMAALTWEEJAAR4USSENTWEEONDERHOUDSBEURTENGROTEBEURT LIGT EENTERMIJNVANKMMETEENMAXIMUMVANVIERJAAR(ETBIJZONDEREHIERAANISDATBIJHETVASTSTELLENVANDESERVICE INTERVALLENREKENINGWORDTGEHOUDENMETHETINDIVIDUELEGEBRUIKENDEPERSOONLIJKERIJSTIJL

Voetnoten !FHANKELIJKVANDEUITVOERINGKANHETTOTAALGEWICHTVANDEAUTOHOGERUITVALLEN WAARDOORHETUITEINDELIJKELAADVERMORGEN AFNEEMT !LSDEAUTOINDEBERGENRIJDT NEEMTHETMOTORVERMOGENAF6ANAFMBOVENDEZEESPIEGELENMETIEDEREMMEER DIENTDAAROMTELKENSTIENPROCENTVANHETTREINGEWICHTTOELAATBAREAANHANGBELASTING MAXIMAALTOELAATBAARGEWICHTVANDE AUTO TEWORDENAFGETROKKEN $EVASTSTELLINGVANHETVERBRUIKVOLGENS%' VOORSCHRIFT VOORHETLAATSTGEWIJZIGDDOOR%' GAATUITVANHET DAADWERKELIJKELEEGGEWICHTVANDEAUTO-EERUITVOERINGENKUNNENLEIDENTOTINDELINGINEENHOGEREGEWICHTSKLASSEENTOTEEN ONDERDEZEGEWICHTSKLASSEVALLENDHOGERVERBRUIK!FHANKELIJKVANRIJSTIJL WEGDEK VERKEERSOMSTANDIGHEDEN MILIEU INVLOEDENEN CONDITIEVANDEAUTOKUNNENDEVERBRUIKSWAARDENINDEPRAKTIJKAFWIJKENVANDEWAARDENDIEINDEZENORMZIJNVASTGELEGD )NPLAATSVAN3UPERLOODVRIJ2/.KANDANKZIJDEANTI PINGELREGELING%UROLOODVRIJ2/.WORDENGEBRUIKTBIJGERINGE VERMINDERINGVANHETVERMOGENENVERHOOGDBRANDSTOFVERBRUIK 4OEPASSINGVAN0-% BRANDSTOFBIODIESEL ISNIETMOGELIJK -ETINGENVOLGENS)3/METBLOKKENXXMMINOPGEKLAPTERESPNEERGEKLAPTEACHTERBANK

Afmetingen %XTERIEUR ,ENGTE MMMETTREKHAAK"REEDTE MM(OOGTE MM7IELBASIS MM3POORBREEDTEVOORACHTER MM$RAAICIRKEL M

 

)NHOUDBRANDSTOFTANK LITER)NTERIEUR %FECTIEVEHOOFDRUIMTEV¿¿RBIJ3CHUIF +ANTELDAK MM%FECTIEVEHOOFDRUIMTEACHTERBIJ3CHUIF +ANTELDAK MM"EENRUIMTEV¿¿RACHTER MM%LLEBOOGBREEDTEVOORACHTER MM"AGAGERUIMTE )NHOUD LITER,ENGTEMETZONDERTWEEDEZITRIJ MM"REEDTE MM(OOGTE MM
Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen.

Afmetingen Jetta


Volkswagen Bank Volkswagen Leasing

Volkswagen financiële diensten "IJDEKEUZEVANEENNIEUWE6OLKSWAGENNEEMTUALLERLEIASPECTENINOVERWEGING$AARINWORDTUBIJGESTAANDOORDE 6OLKSWAGEN DEALER6ANZELFSPREKENDADVISEERTHIJUOVERDEMODELLENENDEKEUZEAANACCESSOIRES!LS6OLKSWAGEN RIJDERKIESTU BEWUSTVOORKWALITEIT DUURZAAMHEIDENBETROUWBAARHEID+ENMERKENDIEUTERUGVINDTINDESERVICEVAN6OLKSWAGEN"ANK 6OLKSWAGEN,EASING 5W6OLKSWAGEN DEALERADVISEERTUDANOOKGRAAGOVERDEMOGELIJKHEDENDIEUHEEFTVOORLEASE FINANCIERINGENVERZEKERING VANUW6OLKSWAGEN

Volkswagen Privé Plan (ET6OLKSWAGEN0RIV¶0LANISBESTEMDVOORDEPARTICULIERERIJDERDIETEGENAANTREKKELIJKEVOORWAARDENENLAGEMAANDLASTENEEN PASSENDEAUTOFINANCIERINGWIL(ET6OLKSWAGEN0RIV¶0LANISEENAFLOPENDKREDIETDIEVOORDELENBIEDTDIEALLEEN6OLKSWAGEN RIJDERSGENIETEN:OWORDTERBIJVOORBEELDBIJUWFINANCIERINGREKENINGGEHOUDENMETDEHOGEINRUILWAARDEVANEEN6OLKSWAGEN %NDATMERKTUINDELAGEREMAANDLASTEN +ENMERKENDVOORHET0RIV¶0LANIS s 6ASTELOOPTIJD s 6ASTBEDRAGPERMAAND s 2IJDENOPBASISVANWERKELIJKEKOSTEN s ,AGERMAANDBEDRAGDANKZIJTOEKOMSTIGERESTWAARDE

Volkswagen Financial Lease 6OLKSWAGEN&INANCIAL,EASEISBESTEMDVOORDEZAKELIJKERIJDEROFONDERNEMER-ET&INANCIAL,EASEKUNTUALSONDERNEMERDE INVESTERINGBUITENDENORMALEBEDRIJFSFINANCIERINGHOUDEN5WORDTDIRECTECONOMISCHEIGENAARENZOKUNTUDE6OLKSWAGENOP UWBEDRIJFSBALANSPLAATSEN$ERENTE ENAFSCHRIJVINGSKOSTENZIJNFISCAALAFTREKBAAR5BETAALTINVASTEMAANDELIJKSETERMIJNENTERUG ENHOUDTZODUSDUIDELIJKINZICHTINDEKOSTENVANUWAUTO|S $ITMAAKT&INANCIAL,EASETOTEENABSOLUUTZEKEREMANIERVAN FINANCIEREN +ENMERKENDVOOR&INANCIAL,EASEIS s !FSCHRIJVINGENRENTEFISCAALAFTREKBAAR s $UIDELIJKMAANDELIJKSKOSTENOVERZICHT s 'UNSTIGESLOTTERMIJNREGELING s "ETAALBAREMAANDLASTEN

Volkswagen Leasing 6OLKSWAGEN,EASINGISBESTEMDVOORDEONDERNEMERDIEZIJNFINANCI¹LEMIDDELENBESCHIKBAARWILHOUDENVOORZIJNBEDRIJFSVOERING 5RIJDTVOOREENVASTBEDRAGPERMAANDENHOEFTNIETTEINVESTERENINEENAUTO:OWEETUTIJDENSDEGEHELECONTRACTPERIODEVANUW 6OLKSWAGENEXACTWAARUFINANCIEELAANTOEBENT)NHOUD OMVANGENDAARMEEDETARIEVENZIJNGEHEELAFTESTEMMENOPUW PERSOONLIJKEWENSEN/MHETUNOGCOMFORTABELERTEMAKEN ISHETGOEDOMTEWETENDATDEECONOMISCHERISICOSDIEAUTORIJDEN METZICHMEEKUNNENBRENGEN UITHANDENWORDENGENOMEN:OHEEFTUDUSUWVOLLEDIGEMOBILITEITINEENKEERGEREGELDENER WEINIGOMKIJKENNAAR $EVOORDELENVAN6OLKSWAGEN,EASING s 0ERSOONLIJKESERVICEVANUW6OLKSWAGEN DEALER s &ULL SERVICELEASEPRODUCT s 6ERVANGENDVERVOER s ,AAGEIGENRISICO s !LLEINZITTENDENSTANDAARDMEEVERZEKERD


Volkswagen Bank Volkswagen Leasing

Volkswagen verzekering $E6OLKSWAGEN0LUSPOLISBIEDTUEENAANTALBIJZONDEREVOORWAARDEN7ATDACHTUVANDEZEKERHEIDVANEENNIEUWWAARDEREGELING VANMAANDENENGRATISVERVANGENDVERVOERBIJSCHADE TOTAALVERLIESENDIEFSTALVANUWAUTO"OVENDIENZIJNDEACCESSOIRESTOT GRATISMEEVERZEKERDENZITERSTANDAARDOPELKE0LUSPOLISEENSCHADEVERZEKERINGVOORINZITTENDEN:OZIJNUWPASSAGIERSALTIJD GOEDVERZEKERD$ESONDANKSISHETEENVERZEKERINGMETEENZEERAANTREKKELIJKEPREMIE WAARBIJUTOTMAARLIEFSTKORTINGKUNT OPBOUWEN -ETDE6OLKSWAGEN0LUSPOLISPROFITEERTUVAN s $RIEJAARNIEUWWAARDEREGELING s 'EENEIGENRISICOBIJSCHADE s !CCESSOIRESTOT GRATISMEEVERZEKERD s 'RATISVERVANGENDVERVOERBIJSCHADE DIEFSTALENTOTALLOSS VERKLARING s /PTIONEELKUNTUKIEZENVOORDE.O CLAIMBESCHERMER $EVOORDELENVANDEDIVERSEDIENSTENVOORUOPEENRIJ s ,AGEREMAANDLASTENDOORGUNSTIGESLOTTERMIJN REGELING s %ENZEKEREMANIERVANFINANCIEREN s %ENFULL SERVICELEASEPRODUCT s 'RATISVERVANGENDVERVOERBIJSCHADE DIEFSTALENTOTAL LOSSVERKLARINGVANUWAUTO s MAANDENNIEUWWAARDEREGELING s (ETGEMAKOMALLESIN¶¶NKEERTEREGELENVIAUWEIGEN6OLKSWAGEN DEALER

Meer weten? 7ILTUMEERWETENOVERDEVOORDELENVAN6OLKSWAGEN&INANCI¹LE$IENSTEN,OOPDANDESHOWROOMBINNEN WANTOFUNUKOOPTOF LEAST UW6OLKSWAGEN DEALERHELPTUGRAAGOMDEKEUZETEMAKENDIEHETBESTEBIJUPAST U rijdt al een Volkswagen Jetta vanaf +REDIETSOM 

-AANDLAST 

235 ,- per maand. 4OTALEPRIJSKREDIET *AARRENTE 

 

,OOPTIJD MAANDEN

6OLKSWAGEN*ETTA%ASYLINE43)PK !ANBETALING 3LOTTERMIJN U least al een Volkswagen Jetta vanaf

469,- per maand.

,EASEPRIJSISOBVKMMAANDENEXCLUSIEF"47ENEXCLUSIEFBRANDSTOF U heeft al een Volkswagen Abonnement voor de Jetta vanaf

555,- per maand *

OBV&ULL/PERATIONAL,EASE LOOPTIJDVANJAARENKILOMETRAGEPERJAAR INCLUSIEF"47ENEXCLUSIEFBRANDSTOFKOSTEN &INANCIERINGWORDTVERSTREKTDOOR6OLKSWAGEN"ANKTE!MERSFOORT)NGESCHREVENBIJDE+V+ONDERDESTATUTAIRENAAM6OLKSWAGEN "ANK'MB(FILIAAL.EDERLAND)NGESCHREVENINHETREGISTERVANDE!&-ONDERNUMMER &INANCIERINGSAANBIEDINGOP BASISVANEENNIET DOORLOPENDKREDIET4OETSINGENREGISTRATIEBIJ"+2TE4IEL 0ROSPECTUSOPAANVRAAGVERKRIJGBAAROFTEDOWNLOADENVIAWWWVOLKSWAGENBANKNL2ENTEWIJZIGINGENENDRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN


U koopt meer dan een auto De kwaliteit die Volkswagen nastreeft, vindt u niet alleen terug in de auto’s. Maar ook bij onze dealers. U zult bij uw Volkswagen-dealer ontdekken dat ‘service’ een breed begrip is. Daarom gaat de service van de Volkswagen-dealer verder dan u misschien gewend bent. Maar had u van Volkswagen anders verwacht? Leest u even mee… Altijd een vertrouwd adres Meer dan 200 dealers die kwaliteit en service hoog in het vaandel hebben staan. Onderhoud en reparatie worden verricht met speciaal Volkswagen-gereedschap, uitgevoerd door goed opgeleide vakmensen. Garantie 3 jaar op lak, 12 jaar op carrosserie. 2 jaar technische fabrieksgarantie. 2 jaar garantie op uitgevoerde werkzaamheden en vervangen van onderdelen. Mobiliteitsgarantie Bij iedere nieuwe Volkswagen hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Volkswagen en deze is in onderhoud bij de dealer, dan helpt Volkswagen u bijna overal in Europa, 24 uur per dag, weer op weg. Express Service Snel geholpen, zonder afspraak. Voor onverwachte kleine ongemakken. U komt langs, hoort wat de reparatie kost en wordt direct geholpen. Voordelige tarieven Uw Volkswagen is in goede handen bij de Volkswagen-dealer. Naast het gebruik van originele onderdelen, up to date kennis en jarenlange ervaring, kunt u rekenen op zeer scherpe prijzen voor onderhoud en reparaties. Lakinspectie Op uw Volkswagen heeft u een lakgarantie van 3 jaar. Wanneer deze garantie bijna verstreken is, bent u welkom voor een gratis lakinspectie bij uw Volkswagen-dealer. Sleutelservice De Volkswagen sleutel bevat een automatische wegrijblokkering. Bij verlies zorgt de Volkswagendealer binnen 24 uur voor een nieuwe set gecodeerde sleutels. Ruitenservice De ruiten vormen een essentieel onderdeel van de beschermende kooiconstructie van uw Volkswagen. Is uw ruit kapot, bel dan het gratis nummer 0800-555 7000. De reparatie is afhankelijk van uw verzekering vaak gratis. Bij vervanging van een voor- of achterruit krijgt u meestal een korting op uw eigen risico. Erkend Schadeherstel Schadeherstel is werk voor specialisten waarvoor u dus bij uw Volkswagen-dealer moet zijn, u heeft dan de zekerheid van vakkundig uitgevoerd schadeherstel. Uw Volkswagen voldoet na reparatie weer voor de volle 100% aan de strenge fabrieksspecificaties. Vervangende vervoer Als uw auto voor onderhoud of reparatie bij uw Volkswagen-dealer staat, wilt u graag mobiel blijven. Op verzoek krijgt u een vervangende auto mee tegen een voordelig tarief. Wilt u meer weten over één van de hier genoemde diensten, dan bent u bij uw Volkswagen-dealer of op www.volkswagen.nl/rijders van harte welkom voor meer informatie. Bovendien worden onze services uitgebreid toegelicht in diverse specifieke klantenfolders.

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten, gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen. Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over. Wijzigingen voorbehouden www.volkswagen.nl 1VWPLJETTA-4

Prijslijst VW Jetta  
Prijslijst VW Jetta  

De Jetta Prijzen en uitvoeringen per mei 2011. Comfortline (extra t.o.v. Trendline) Highline (extra t.o.v. Comfortline) Tren...

Advertisement