Page 1

  Velkommen  til  3.  Byggedag!   Dagen  i  dag  har  været  dejlig  aktiv  dag,  der  er  blevet  skrabet   Klippet  og  klistret,  hamret  og  banket  og  spurgt  og  skrevet   rundt  omkring  i  alle  værkstederne.     Junior  journalisterne  har  i  været  i  fuldt  sving  og  interviewet  en   masse  bland  andet  kantinedamen  og  andre  mennesker  fra   skolens  gange  -­‐så  glæd  dig  til  at  læse  deres  artikler.       Vi  er  ganske  tilfredse  med  dagens  arbejdsindsats-­‐giv  jer  selv  et   klap  på  skulderen!   I  vil  finde  i  denne  avis  kunne  læse  8  velskrevne  artikler.  

I natur  teknik  spurgte  Vi  Johannes  fra  6.b  om  hvad  han  lavede.  Han  fortalte   os:  ”Vi  var  i  gang  med  at  fælde  træer  så  de  kunne  få  plads  til  hygge   husene”.  Han  var  afslappet  men  havde  lidt  travlt.  Han  virkede  cool.     Den  første  vi  spurgte  i  sløjd  værkstedet  var  en  pige  fra  6.b  hun  hedder   Hannah  hun  sagde  de  bygger  en  firkantet  træhus.  Vi  spurgte:  ”  hvordan   laver  i  det  ”.  Hun  svarede  ”jeg  kan  ikke  forklarer  det  ”.    Vi  tror  hun  er  lidt   forvirret.               Vi  gav  ikke  op.  Vi  gik  igen  til  sløjdværkstedet  og  spurgte  Thor  fra  Charlotte   kvarteret  han  var  meget  bedre  til  at  forklarer  Han  fortalte:  ”vi  er  i  gang   med  at  bore  søm  til  brædderne  som  er  beregnet  som  gulv.  Brædderne  er   af  lærketræ.  Sømmene  er  rustfri  så  de  kan  holde  når  det  regner.   brædderne  er  27  gange  95  mm  de  skal  lave  et  tag  som  er  lavet  af  Kalmar   brædder”.  Han  virker  som  en  meget  rar  mand  som  tager  det  som  det   kommer   Skrevet  af  Aftab  og  Betul  C    

Godt  arbejde  og  god  læselyst!  

   

Og huske  at  følge  vores  blog!  www.Bygforsjov.blogspot.com    


Kasper 6B  13  år  siger:   ”Vi  er  i  gang  med  at  bygge  et  hus  til  lejepladsen”   Eleverne  borede  i  bjælkerne  sammen,  det  så  vi  selv.   Og  de  arbejde  godt  sammen  og  bjælkerne  blev  flotte.   Vi    spurgte  Mie  6B  (11  år)  om  hun  godt  kunne  lide  at  være   gruppen  matematik.  Hun  synes  det  var  kedeligt  at  lave  det   samme.  Og  at  lave  trekanter.  Jeg  tror  nok  hun  glæder  sig  til  et   ny  værksted,  men  ikke  den  eneste.  

Frank, matematik-­‐  og  kristendomslærer  fortalte  os:”  Det   drejer  sig  om  at  det  skal  blive  til  en  legeplads  med  to   hytter,  for  alle  havde  brug  for  en  ny  legeplads  og  hygge   steder”.     Det  kunne  lade  sig  gøre  ved  at  kommunen  kom  ind  og   gav  os  nogle  penge  og  fik  fat  på  nogle  håndværkere  som   havde  forstand  på  at  bygge  og  fælde  træer  osv.     Vi  er  to  klasser  fra  Charlotteskolen  der  hjælper  de   forskellige  håndværkere  ved  at  vi  er  delt  op  i  4  grupper   som  er  super  spændende  mener  Frank.  Hele  skolen  har   selv  været  med  til  at  vælge  hvad  for  en  ide  der  skulle   bygges.  Det  blev  så  de  to  hygge  hytter  som  var  lavet  af   Sofie  og  Magnus.      

Skrevet  af  Bekir  6B.    

Af  Melissa  og  Alexander  


Jeg har  været   ude  og  interviewe  Andreas  fra  Natur  teknik  gruppen,  og  Semra   fra  samme  gruppe,  og  Ahmed.     Hvad  laver  I?,  og  hvordan  er  det,  spurgte  jeg  Andreas  på  23  år.   Han  svarede:  ”Det  er  spændene  at  bygge  legepladsen  op  med   de  to  forskellige  hytter.  Jeg  graver  jord  op  til  at  lave  faldesand  -­‐   til  hvis  man  falder,  så  man  ikke  slår  sig.”      Vi  spurgte  Ahmed  på  13  år  som  er  elev  i  6b  ,  han  svarede:”Det   sjovt  at  bygge,  og  lære  noget,”  men  hvorfor,  det  fandt  vi  ikke  ud   af.   Vi  spurgte  Semra  på  11  år  som  er  elev  i  6b,  hun  svarede:   ”Sjovere  at  bygge  end  at  sidde  i  klassen,  dejligt  at  være  aktiv   hele  tiden  nærmest”     Skrevet  af  Betül  D.        

Jeg spurgte  Irem  (11  år)  om  de  havde  travlt  men  hun  sagde:   ”Nej”  og  hun  vrøvlede  løs  om  at  Chris  (12  år):”  Gjorde  det   samme  som  hende”.  Vi  spurgte  hende  om  det  var  sjovt  og  hun   sagde:”  Nej  pga.  Chris  gjorde  det  samme  som  hende  ”  vi  tror  det   fordi  at  han  forstyrrede  lidt,  det  kunne  jo  være  at  Irem  var   bange  for  at  de  ikke  nåede  det.  Det  er  vigtigt  vi  samarbejder   fordi  vi  bliver  hurtigere  færdige.   Jeg  spurgte  Ernes  (11  år)  om  de  havde  travlt  og  han  svarede:”   ja”  men  vi  spurgte  os  om  det  var  sjovt  og  der  sagde  han:”  ja”  og   så  spurgte  jeg  Ammar  (12  år)fra  matematikgruppen  er  det  sjovt   at  hjælpe  natur  og  teknik  gruppen  og  han  svarede:”  ja”  og  en   der  ikke  var  med  til  bygge  projektet  hjalp  os  og  han  hedder   Marc  (14  år)  men  der  det  ringede  gik  han  ind  og  så  kom  Anders   (voksen)  spurgte:”  mig  og  Helin”  (makker)  om  han  måtte   interview  og  vi  sagde:”  ja”  og  da  han  var  færdig  gik  vi  tilbage  til   vores  gruppe  jeg  så  at  der  ikke  var  nogen  der  fjollede  og   stoppede  med  at  arbejde  og  det  kunne  betyde  at  de  var   koncentreret  fordi  de  gerne  vil  have  deres  legeplads.      Skrevet  af  Gunduz  


Skrevet af  Helin  6.A  

 

Thor siger  at  tidsplanen  ser  lovende  ud  og  han  mener  vi  er  sikre  på  at  vi  når   det.  Thor  syntes  at  det  er  spændene  fordi  børnene  ikke  har  arbejdet  og   bygget  før  i  skolen.     Faktaboks  om  Thor:   Thor  har  bygget  i  15  år   I  Charlotteager  har  han  bygget  legepladser  og  hytter  

Vi gik  rundt  på  skolen  og  spurgte  hvad  folk  synes  om  det  vi  laver  nu.   Ved  huset  i  midterlegepladsen  mødte  vi  en  lille  dreng,  som  går  i  1.  Klasse,  han   havde  lagt  mærke  til  det  vi  laver.  Han  kunne  ikke  svare  på  hvorfor  vi  laver  en  ny   legeplads,  men  han  vidste  ikke  præcis  hvad  vi  bygger.    Men  han  glædede  sig.   Inde  i  kantinen  mødte  vi  en  lille  piger  der  svarede  spørgsmål.   Hvorfor  laver  vi  en  legeplads?  fordi  de  andre  er  blevet  gamle   Hvad  laver  vi?  En  ny  legeplads  som  ser  god  ud  

Thor arbejder  nu  med  sløjdværkstedet  

Hvorfor laver  vi  den?  Fordi  så  der  er  noget  at  lege  med  på  skolen  fordi  de  andre  er   blevet  gamle  

Thor har  bygget  og  fået  ideer  med  børn  i  6  år    

Ude for  så  vi  kagen  han  sagde    

Thor syntes  at  arbejde  med  børnene  i  6  klasse  er  meget  sjovt  og  godt  fordi   at  børnene  er  søde  og  er  gode  til  at  bygge    

Hvorfor laver  vi  en  legeplads?  Vi  laver  en  legeplads    

Thor siger  at  det  er  børnene  der  er  kommet  med  ideer  og  han  vil  være  med   til  at  støtte  ideen  fordi     han  syntes  at  ideen  om  det  to  hytter  er  en  god  ide  så  derfor  vil  han  hjælpe   børnene  med  at  bygge  og  lære  om  værktøj.    

Hvad laver  vi?  En  lageplads     Hvorfor  laver  vi  den?  Fordi  vi  har  brug  for  en  ny  legeplads.               Hvorfor  laver  vi  en  legeplads?  Fordi  vi  har  brug  for  en  ny  lageplads   Hvad  laver  vi?  En  legeplads   Hvorfor  laver  vi  den?    Fordi  så  vi  kan  lege  i  den  


Skrevet af  Yusuf  og  Engin  

Historie fundet og skrevet af Thomas og Sofie.

Efter lang søgen finder vi Matematiklæreren Cecilie som fortæller at hun er meget spændt på hvordan hyggehytterne kommer til at se ud. Hun ville nok komme til at bruge hygge-hytterne i matematik, så hun kan sende elever til at arbejde i hygge-hytterne med deres lektier. Hun siger at der er mange folk fra både Sletteager og Charlotteager der kommer til at bruge hygge-hytterne til alt muligt. Det vigtigste i projektet er at man er præcis med alt. Hun ville ønske at projektet varede for evigt, for hun er bare så spændt og det er alle andre også. De fleste fra 6.a og 6.b koncentrere sig bedre når de ikke er i et klasselokale hele dagen, men arbejder fysisk og omgivet af frisk luft. Nu venter vi bare på at projektet er færdigt.

 


Byg og lær avis dag 3  

Eleverne fra Charlotteskolen skriver selv om den byggeproces de er en del af de næste 2 uger.

Byg og lær avis dag 3  

Eleverne fra Charlotteskolen skriver selv om den byggeproces de er en del af de næste 2 uger.

Advertisement