Page 1

portfolio

martinopl.com

MARTIN OPL

2012

2016


Martin Opl * 31. května 1992 ve Slaném, žije a pracuje v Ústí nad Labem E: opl.martin(at)email.cz M: 00420774166783 W: martinopl.com

2014

výstavy

• Design.s - mezinárodní bienále studentského designu - cena děkanky UTB ve Zlíně, Brno, CZ, soubor svítidel Blowpipes • European Glass Experience competition - finalista, EU • Homi Maker Design Award - jeden z šesti vítězů, Milán, IT 2013

vzdělání 2012-dosud • Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ateliér Sklo u Doc. Ak. Mal. Ilji Bílka, Pasteurova 9, 40096, Ústí nad Labem, CZ 2008-2012

cv

• Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Design světelných objektů, Havlíčkova 57, 47114, Kamenický Šenov. CZ

• Nový Zlatý Aeskulapius - druhé místo, CZ • Master of crystal 2013 - speciální cena, CZ 2012 • Czech Grand Design 2012 - nominace na objev roku, CZ • Národní cena za studentský design - Dobrý studentský design 2012, CZ • Ocenění firmy Preciosa za vysokou míru inovace designového konceptu, CZE

2016 • Pokoje, site specific přehlídka mladého umění, ateliér sklo FUD s Vitrablok, palác Containall, Praha, CZ • Trilogie AHOY! ateliéru sklo FUD, České centrum Praha, Praha, CZ Galerie Glassimo, Praha, CZ, Galerie N, Jablonec nad Nisou, CZ • Výsledky symposia Odpad a Umění, umění a odpad, Galerie Art Space NOV, Pardubice, CZ • Glassfest, 16. festival uměleckého skla, Galerie Minea - Carlsart, Karlovy Vary, CZ • Ex IGS, XII. Mezinárodní sklářské sympozium IGS 2015, Centrum sklářského umění, Huť František, Sázava, CZ • Unlimited, výstava ateliéru sklo FUD, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň, CZ • Výstava cen Art Prize CBM, bienále Carlo Bonatto Minella, Turín - Praha - Londýn, Galerie Tančící Dům, Praha, CZ

symposia 2015 2016

ocenění / nominace 2016 • Cena Ludwiga Mosera - čestné uznání, soubor objektů Planet Moser, Karlovy Vary, CZ 2015 • Best of BDNY, Nejlepší produkt v architektonické kategorii na Boutique Design New York - Glass Wall pro Preciosa Lighting, New York, USA • Art Prize CBM - III. ročník ceny bienále Carlo Bonatto Minella, Turín - Praha - Londýn, finalista, Turín, IT

• Symposium Odpad a umění, umění a odpad, Druhý ročník symposia pořádaného prostorem pro současné umění Art Space NOV, Pardubice, CZ 2015 • IGS - mezinárodní sklářské symposium, Nový Bor, CZ • Symposium v zahradách - Noc v zahradě, Staňkovice, CZ • Symposium Belušské Slatiny, Belušské Slatiny, SK

2

ART

• Sleep, Glass Wall s Preciosa Lighting, Londýn, GB • Boutique Design New York, s Preciosa Lighting - Glass Wall, New York, USA • Czech Design Week, Dům u Minuty, Praha, CZ • Výstava cen Art Prize CBM, bienále Carlo Bonatto Minella, Turín - Praha - Londýn, Villa Vallero, Rivarolo Canavese, Turín, IT • XII. Mezinárodní sklářské sympozium IGS 2015, Glass Museum Nový Bor, Nový Bor, CZ • Monaco Yacht Show s Preciosa Lighting, Monaco, MC • Sklo nad Labem, Ateliér Sklo FUD, Glass Museum Nový Bor, Nový Bor, CZE • The EGE: Undiscovered potential, Murano Glass Museum, Murano, IT • Salone del Mobile, Euroluce 2015 s Preciosa Lighting, Rho Fiera Milano, Milán, IT


2014

práce

• The EGE: Undiscovered potential, Glass Museum, Marinha Grande, PR • Designblok '14, Dům u Minuty; Preciosa Showroom - Blowpipes, Praha, CZ • New G(o)ods 2013, Národní cena za studentský design, Mnichov, DE • Fragile Export, Avoid Floating Gallery, Prague, CZ • The EGE: Undiscovered potential, Royal Glass Factory, Segovia, ES • A.TO.MY, The International triennial of glass and costume jewellery, Galerie N, Jablonec nad Nisou, CZ • Design.s - International student design biennial, Uměleckoprůmyslové Museum Brno, CZ • New G(o)ods - Young Czech Design 2014, Graz, AT • Glass is not only a word, Ústí nad Labem, CZ • The EGE: Undiscovered potential, The Finnish Glass Museum, Riihimäki, FI • Junior Glass Match Sanssouci, Karlovy Vary, CZ • Figurama 2014, GASK, Kutná Hora, CZ • HOMI - The New Macef, Rho Fiera Milano, Milán, IT • Staged, Room + Style, Drážďany, DE 2013

4-5

1 2 3

6-7

4 5 6 7 8-9 8 9 10-11 10 11 12-13 12 13

14-15 14 15 16 16-17 17 18 18 19 20

obsah

• L, Lindenmayer system • Orb • Vlasy černé díry Symposium Odpad a umění, umění odpad, Pardubice • Solids II, tavená plastika, sitespecific instalace • Můj malý východ • Eclipse I (in studio), instalace • Lighting III, osvětlení • Vanwyngarden, světelná socha • Vanwyngarden lighting, svítidla • Space • Golden objects, Sphere, objekt pro květinu • Luxfera, Glass Wall, světelná stěna • Webb collection, Webb lighting, stropní parabolické svítidlo Webb bowl, parabolická mísa • Constellation, sitespecific instalace, Symposium v zahradách, Noc v zahradě, Staňkovice 2015 • Pět set sekund • Great Star • Slip • Planet Moser • Penrose • Etee., podlahová lampa

• New G(o)ods 2012, Národní cena za studentský design, Mnichov, DE • Salone del Mobile, Euroluce 2013 s Preciosa Lighting, Rho Fiera Milano, Milán, IT • New G(o)ods 2012, Národní cena za studentský design, Vídeň, AU • Výstava cen Czech Grand Design - Nominace 2012, Window Gallery, Praha, CZ 2012 • New G(o)ods 2012, Národní cena za studentský design, Praha, CZ • Designblok '12 s Preciosa lighting, Praha, CZ

3

DESIGN


Symposium Odpad a umění, umění a odpad II, Art Space NOV, Pardubice

L __ 2016 Lindenmayer System, 80X40cm plastové výlisky

1

4

Orb __ 2016 200X200cm plastové trubky

2


L Lindenmayerův systém je algoritmický přepisovací systém generující geometrické struktury které slouží k popisu růstu rostlin či jejich umělé modelaci generované na principu fraktálů. Vzorce pro popsání struktur L-systémů jsou celkem jednoduché kombinace výrazů délek úseček, úhlů, směrů nebo generací. Generování algoritmů umožňuje 2D i 3D modelaci rozmanitých umělých struktur a stejně tak velmi dobrý popis topologických podob i těch nejsložitějších organických útvarů a fyzikálních jevů. Objekt L je vytvořen z odpadových plastových výlisků z nichž je každý sám o sobě axiom, respektive první iterace L-systému (X = F [+X][-X][/X][\X]). Tj. výlisek má schopnost vázat na sebe další výlisky, tím vzniká fraktální objekt věrně interpretující matematický systém Lindenmayera. V tomto případě by vzorec pro popsání objektu vypadal zhruba takto: n = 4, δ = 5; 10; 15°, X = X, X = F [+X][-X][/X][\X], F = F Objekt vznikl v rámci II. ročníku symposia Odpad a umění, umění a odpad pořádaného prostorem pro současné umění galerií Art Space NOV v Pardubicích.

1

5

Černá díra má vlasy __ 2016 100x100x100cm plastové šňůry Černá díra má vlasy Objekt Černá díra má vlasy interpretuje některé teorie o časoprostoru. Jedná se o myšlenky o extrémně hmotných tělesech známých jako černé díry a o jejich problémech týkajících se nekompatibility obecné relativity a kvantové mechaniky, informačního paradoxu a ne-vlasového teorému popisující černou díru pouze na základě tří parametrů, hmotnosti, momentu hybnosti a elektrického náboje, všech ostatních informací v ní mizející - tzv. Černá díra nemá vlasy. Existují některé teorie řešící tento informační problém jako je například poměrně nová teorie S. Hawkinga o kvantových vlasech nebo myšlenky popisující Černé díry jako díry červí, brány do dalších dimenzí či díry vytvářející nové nebo paralelní vesmíry. V takových případech by mohla nastat situace informaci zachovávající či transformující a o černé díře by se dalo hovořit jako o díře která má vlasy. První objekt černé díry vznikl v rámci II. ročníku symposia Odpad a umění, umění a odpad kde jsem využil černé plastové šňůry vznikající při zpracování odpadových plastů. Plastové šňůry nesoucí vizuální atribut vlasů jsem smotal do podoby kluba a tím dal vzniknout černé kouli, černé díry s vlasy.

3


sklo, kruh, odraz

Solids __ 2016 tavená plastika, 50x50x15cm

4

6

světlo, odraz, čas

Solids __ instalace __ 2016 Výstava Ahoy!, České centrum Praha, 2015 tavené sklo, tabulové sklo, zrcadla

Můj malý východ __ 2016 Instalace v interiéru díky které se mi v ložnici každé ráno zrcadlí východ slunce.

5


světlo, kruh

Eclipse (in studio) __ 2016 světelná instalace, 200X200cm

6

7

světlo, kruh

Lighting III Lighting III je interiérové svítidlo odvozené z instalace zatmění (Eclipse). Jedná se o bílý či zrcadlový kruh volně opřený o stěnu. Na zadní straně kruhu je umístěn světelný zdroj který stíněním kruhu a odrazem stěny vytváří usměrněný svit podél stěny. Před světelným kruhem je stejným způsobem opřeno několik dalších různě velkých kruhů z plochého skla jenž vytváří zajímavou hru světla a stínu. Volně opřené dílčí segmenty skla umožňují variabilitu svítidla, libovolnou manipulací kruhy lze vytvářet nejrůznější variace a objevovat nové spojení světla a stínu.

Lighting III __ 2016 variabilní interiérové osvětlení, d50, d60, d80, d120cm dřevo, kov, tabulové sklo, zrcadlo 7


světlo, difrakce

Vanwyngarden __ 2015 světelná socha, 250x150x100cm kov, difrakční folie, elektromotory, arduino

8

světlo, difrakce

8

Vanwyngarden lighting __ 2015 svítidla, 15x20; 30cm, 50x90cm kov, zrcadlo, difrakční folie

9


Vanwynarden sculpture __ 2015 Výstava ceny bienále Carlo Bonatto Minella, Villa Vallero, Rivarolo Canavese, Turín, 2015 foto: Elena Datrino

8

Vanwyngarden sculpture Vanwyngarden je světelná socha, psychedelický stroj vizualizující kaleidoskopický obraz světelného spektra. Koncepce díla vychází z některých filosofických a vědeckých definicí rozšířených stavů vědomí, jako jsou holotropní dýchání či psychedelické zkušenosti. Tyto stavy jsou definovány jako komplexní vhledy do podstaty existence, umožňující dosažení poznání týkající se nejrůznějších mezilidských problémů, vlastní minulosti ale i filosofických, metafyzických a spirituálních otázek jenž tvoří hlavní zdroje filosofických i vědních oborů. Práce sochy se světlem spočívá v ohýbání externího světla skrze dva v průměru metr a půl široké dvaceti šestiboké jehlany, ty využívají difrakce světla na mřížce na které vznikají ohybové obrazce v barvách vlnových délek světla popisujících jeho složení jenž je za nezměněných podmínek lidskému oku skryto. Otáčením obou na sobě nezávislých jehlanů vzniká kaleidoskopický efekt podobný vizuálnímu vjemu psychedelické zkušenosti, ty otáčí elektromotory řízené programovatelným mikrokontrolérem Arduino. Socha využívá některé symbolické vzory odvozené od mytologických bytostí jako archetypálních tvarů nohou nebo třetího oka, epyfízi která je podle některých mytologických, filosofických i neurovědeckých názorů úzce spjata s rozšířenými stavy vědomí.

9

8


sklo

Space __ 2016 objekt, foukané sklo, 40x40x40cm

10

sklo, geometrie

10

Golden Objects __ Sphere Sphere jsou ručně broušené objekty vycházející z mého zájmu o kosmologii a její odvětví. V objektech Sphere je to konkrétně fascinace posvátnou geometrií, zlatým řezem a jeho úměrami pro zobrazení těles a pohybů v dvou a tří dimensionálním prostoru, ty tvoří mnoho poznatků o uspořádání a fungování vesmíru a přírody. Objektům předcházely teoretické a především grafické studie zlatého řezu, jeho vlastností a vztahů k pravidelným a polopravidelným mnohostěnům znamým jako Platónská, Archimedovská a další příbuzná tělesa. Tyto tělesa mají stejně jako zlatý řez mnoho vlastností přispívajících k chápání našeho vesmíru. Z matematického hlediska je základem těchto mnohostěnů koule interpretující dokonalé geometrické těleso, to je rovněž fundamentem při hutní výrobě skla. Toto těleso je díky foukání bez formy zachováno v podobě barevné opaktní koule přejímané kříšťálovým sklem které je až následně broušeno do sad mnohotěnů zvolených na základě vlastních studií.

Golden Objects __ Sphere __ 2016 objekt pro květinu, 20x20x20cm volně foukaný, ručně broušený přejímaný rubín

11


11

11

11


sklo, světlo, geometrie

Luxfera __ Glass Wall Glass Wall je dekorativní světelná stěna z modulárních křišťálových kusů dlaždic. Inspirací pro Glass Wall bylo neperiodické dláždění roviny vynalezené matematikem a fyzikem Rogerem Penrosem, Islámské umění dláždění a pravidelné periodické vyskládání roviny s cílem vytvoření stěny s matematickou přesností a symetrií. Každý z ručně foukaných komponentů má připevňovací systém s LED zdroji s cílem vytvoření opakujících se tvarů a nabídnutí možností vlastního uspořádání skleněné stěny.

Luxfera __ Glass Wall __ 2015 světelná stěna, foukaný broušený křišťál, spolupráce se Zuzanou Kubelkovou pro Preciosu Lighting

12

sklo, světlo, geometrie

12

Webb Koncepce stropního svítidla a mísy vychází z připravovaného vesmírného teleskopu Jamese Webba. Jeho parabolické uspořádání primárního zrcadla šestiúhelníky vytváří tvar skvěle využitelný pro stínidlo svítidla či mísu na ovoce z plochého skla jejichž broušené šestiúhelníkové segmenty vytváří zajímavé linie a světelné lomy.

Webb lighting __ 2016 stropní svítidlo, 40x40cm lepené tabulové sklo

Webb kolekce __ 2016 parabolické svítidlo, mísa lepené tabulové sklo

13

Vesmírný teleskop Jamese Webba


Luxfera __ Glass Wall __ 2015 Euroluce, Salone del Mobile 2015, Milán, Itálie Preciosa Lighting, foto: archiv Preciosa Lighting

12

13

Webb bowl __ 2016 parabolická mísa, 40x40cm lepené tabulové sklo

13


Constellation __ 2015 Sitespecific instalace, Symposium Noc v zahradě led diody, teleskop

světlo

Constellation Je sitespecific instalace stírající hranici mezi noční oblohou a krajinou ve které se nacházíme. Constellation bylo uměle vytvořené souhvězdí nacházející se na hranici lesa a pole. LED diody umístěné v trávě, korunách, větvích a kmenech stromů vytvářely světelné body jemně osvicující své nejbižší okolí, součástí instalace byl hvězdářský dalekohled kterým subjekt instalaci pozoroval ze vzdálené zahrady, přes rozlehlé pole a hledáčkem dalekohledu stíral hranici mezi skutečnými, velmi vzdálenými a uměle vytvořenými souhvězdími ke kterým se mohl přiblížit a prozkoumat je z blízka.

Pohledy z teleskopu Fotografie pořízené hvězdářským dalekohledem

14

světlo, čas

14

Pětset sekund __ 2016 fotografie, fotomontáž

15


Symposium V zahradách, Noc v zahradě, Staňkovice

Projekt V zahradách Projekt sympozií „V zahradách“ otevírá otázku site-specific intervencí (instalace v krajině) a problematiku vztahu člověka a zahrady. Každý rok sleduje dílčí téma a nabízí různé úhly pohledu na fenomén zahrad.

Symposium Noc v zahradě, 2015, foto: Tomáš Lumpe

Noc v zahradě V noci se promění prostředí, které důvěrně známe – naše zahrada – a stane se z ní mystérium. Její hranice se ztrácejí, zahrada už nepatří pouze nám, ale žije svým životem. Vnímáme její zvuky intenzivněji, zapojujeme jiné smysly než ve dne a každý s ní má spojené jiné prožitky a pocity. Setmělo se a letní noc nabrala na síle. Zahrada se uložila ke spánku a ze všech škvír, děr a zákoutí vstávají nové příběhy.

15

geometrie, perspektiva

14

Great Star __ 2016 objekt, svařovaný drát 150x150cm

16


sklo

16

Slip II __ 2014 objekt pro květinu, 30x18cm spékané ploché sklo

17


sklo

Planet Moser __ 2016 soubor dekorativních objektů, dóz a svítidel, návrh pro sklárnu Moser, Cena Ludwiga Mosera 2016

18

17


geometrie, iluze

Penrose __ 2013 prostorová instalace, 300x200cm sádrokarton

18

sklo, světlo

19

Etee. __ 2012 podlahová lampa, 200x50cm foukané sklo, LED diody, dotykové a pohybové čidlo

20


19


O

M

Portfolio  

martin opl's portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you