Page 1

PAPIER - KANTOORMACHINES - BEAMERS COMPUTERACCESSOIRES - DATADRAGERS

SUPER DEALS Aanbiedingen geldig t.e.m. 31/12/2013

SUPER

PROMO

5,

!UVIBEL"% %52 

USB-stick Pastel s s s s s s

#APACITEIT'" 7INDOWS80 6ISTA -ACENLATER ,IVREA6ENHOGER 0LUGEN0LAYGEENINSTALLATIENODIG +LEURPASTELLAVENDEL

REF

PERSTUK

VERP€5,00Al onze prijzen zijn exclusief BTW en taksen. Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen.

€

00

1

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 1

20/09/2013 10:22:11


€ 24,00

€ 39,00 /stuk

/stuk 2ECUPEL"% %52 

ECUPEL"% %52 2 "EBAT"% %52X 3TIBAT., %52X 

Desktop Labelprinter s s s s s s s

Beletteringsysteem LW-300

3TIJLVOLLELABELSMETDEFUNCTIE$ECO-ODE KEUZEUITONTWERPEN INGEBOUWDELETTERTYPES SYMBOLENENKADERS !FDRUKOPREGELS INGEBOUWDETALEN ,ABELBREEDTEN ENMM4:E TAPES 'ELEVERDMETADAPTERENSTARTERTAPE

REF

PERSTUK

4(6 0 4:% 4:% 4:%

"ROTHER,ABELPRINTER04 (60 TAPEBREEDTEMM ZWARTTRANSPARANT TAPEBREEDTEMM ZWARTWIT TAPEBREEDTEMM ZWARTGEEL

€24,00 €9,79 €10,99 €10,99

s s s s s s VERP  

% LEKTRONISCHEETIKETTENPRINTERMETINGEBOUWDTOETSENBORD 6OORTAPEMETEENBREEDTEVAN ENMM %RGONOMISCHEKNOPPEN (OOGWAARDIG,#$ SCHERM 3PECIALEKNOPPENVOORSNELLETOEGANGTOTSNIJ ENPRINTFUNCTIES /PSLAANENOPHALENVANETIKETONTWERPENINHETINTERNEGEHEUGEN

REF

OMSCHRIJVING

PERSTUK

  

A ZERTY TOETSENBORD QWERTY TOETSENBORD TAPEBREEDTEMM ZWARTWIT BATTERIJEN5LTRA !!!

€39,00 €39,00 €14,99 €7,99

€ 99,00

VERP  

€ 59,00

/stuk

/stuk

2ECUPEL"% %52 

2ECUPEL"% %52 

Beletteringsysteem Label Works LW900P s % LEKTRONISCHEDESKTOPETIKETTENPRINTERDIEOPUWPCOF-ACKANWORDEN AANGESLOTEN s 6OORTAPEMETEENBREEDTEVAN  ENMM s 6OORHETPRINTENVANKANTOORETIKETTENVOORARCHIVERING OPSLAG VOORRAADBE HEERENSTREEPJESCODES s 'EBRUIKSVRIENDELIJKESOFTWAREVOORETIKETBEWERKINGMEEGELEVERD s +EUZEUITVOORAFGEDElNIEERDESJABLONENOFEIGENONTWERP s %ENVOUDIGINVOEGENVANAFBEELDINGEN RANDEN STREEPJESCODESENSYMBOLEN s )MPORTERENVANGEGEVENSINCSV TXT ENXLSX FORMAATENETIKETTENVOOR ELKEGEGEVENSREGELPRINTEN

Beletteringsysteem QL-700

REF

OMSCHRIJVING

PERSTUK

REF

  

%PSON,70,ABEL7ORKS6 TAPEBREEDTEMM ROODWIT TAPEBREEDTEMM ZWARTWIT TAPEBREEDTEMM BLAUWWIT

€99,00 €16,99 €16,99 €16,99

VERP  

s s s s s s s s

RINTSNELHEIDTOTLABELSMIN 0 ,ABELSPERSONALISERENMETLOGOS SYMBOLEN GRAlEKEN !FDRUKHOOGTETOTMMENLENGTETOTM 0RINTRESOLUTIETOTXDPI 6OORGEMAAKTELABELSENBARCODES 0# EN-AC COMPATIBEL !FDRUKKENVANUIT/UTLOOK 7ORDEN%XCEL !UTOMATISCHSNIJMECHANISME OMSCHRIJVING

, 1 "ROTHER1, ,ABELPRINTER $+ STANDAARDADRES FTXMM PAPIER ETIKETTEN $+ WITTETAPEVANMMX M PAPIER

PERSTUK

VERP

€59,00 €11,99

 

€17,992

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 2

20/09/2013 10:22:15


€ 39,00

€ 255 /stuk

/stuk EBAT"% %52 " 3TIBAT., %52 2ECUPEL"% %52 

EPROBEL"% %52 2 2ECUPEL"% %52 

Beletteringsysteem LabelManager Plug ‘n Play s 3 NELENEENVOUDIGEENLABELAFDRUKKEN s 'EENSOFTWARETEINSTALLEREN DEGEÕNTEGREERDESOFTWAREVERSCHIJNTAUTO MATISCHOPUWCOMPUTERSCHERM s )NDIVIDUALISEERLABELSMETALLEBESCHIKBARELETTERTYPESOFAFBEELDINGEN s $ELITHIUM IONBATTERIJKANVIADE53" AANSLUITINGOPGELADENWORDENnGEEN STROOMADAPTEROF!! BATTERIJENNODIG s #OMPACT GESTROOMLIJNDEONTWERPNEEMTEENMINIMALERUIMTEINBESLAG s 'EMAKKELIJKMEETENEMENENOPELKELAPTOPAANTESLUITEN s -AAKTGEBRUIKVAN$9-/®$ LABELSVAN ENMM REF

OMSCHRIJVING

 LABEL-ANAGER0LUG@N0LAY 3 TAPEFTMMXM ZWARTWIT TAPEFTMMXM ZWARTTRANSPARANT

PERSTUK €39,00 €10,95 €10,99

VERP  

Desktopscanner ADS2100 s 3 CANNEN BEHERENENARCHIVERENVANUWDOCUMENTEN s $UBBELZIJDIGSCANNENTOTPAGINASPERMINUUT AFBEELDINGENPERMINUUT s VELAUTOMATISCHEDOCUMENTINVOER VOORHETSCANNENVANDOCUMENTEN VANMEERDEREPAGINAS s 3CANNENMETHOGERESOLUTIETOTDPI s #REÑERAUTOMATISCHDOORZOEKBARE0$& BESTANDEN s $IRECTSCANNENNAAREEN53"OPSLAGMEDIUMZONDER DETUSSENKOMSTVANEENCOMPUTER s 0ROFESSIONEELSOFTWAREPAKKETMEEGELEVERD REF

PERSTUK

!$3

€255,00

€ 24,00

VERP 

€ 94,00

/stuk

/stuk

ECUPEL"% %52 2 "EBAT"% %52X 3TIBAT., %52X 

EPROBEL"% %52 2 2ECUPEL"% %52 

Beletteringsysteem LetraTag LT100T s s s s s s s

, #$ DISPLAYVANKARAKTERS LETTERTYPES LETTERGROOTTES PRINTSTIJLENENKADERTYPES 0RINTOPOFREGELS 'EHEUGENVOORLABELS (ANDMATIGAFSNIJMECHANISME 7ERKTOP!! BATTERIJENNIETBIJGELEVERD &TXXMMBXDXH

REF

OMSCHRIJVING

PERSTUK

, 44! ,441  

ZERTY TOETSENBORD ! 1WERTY TOETSENBORD TAPEPLASTICWIT TAPEPLASTICGEEL BATTERIJEN!!

€24,00 €24,00 €6,49 €6,49 €7,99

Mobiele scanner DS-600 VERP   

s s s s s

CANNAARDOORZOEKBARE0$& STANDAARD0$& *0'4)&& 3 h/NETOUCHvSCANTECHNOLOGIE -EEGELEVERDESOFTWAREVOOR7INDOWS®EN-AC 2ESOLUTIEXDPI 6OEDINGVIA53"

REF $3"

PERSTUK

€94,00

VERP 

3

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 3

20/09/2013 10:22:18


€ 59,00 /stuk 2ECUPEL"% %52 

€ 104 /stuk

Vergeet uw USB-kabel niet!

EPROBEL"% %52 2 2ECUPEL"% %52 

Vergeet uw USB-kabel niet!

Mono laser printer HL1110RF s s s s s s s

RINTSNELHEIDTOTPPM 0 2ESOLUTIETOTXDPI PAGINAS -"GEHEUGEN 0APIERLADETOTPAGINAS 4ONER4.PAGINAS $RUM/2PAGINAS

Mono Laser Multifunctional Center i-SENSYS MF3010 s s s s

REF

PERSTUK

2& MONOLASERPRINTER #% 53" KABEL M

€59,00 €1,89

VERP 

REF

PERSTUK

 MONOLASERMULTIFUNCTIONALCENTER #% 53" KABEL M

€104,00 €1,89

€ 139 /stuk EPROBEL"% %52 2 2ECUPEL"% %52 

IN ZWARTWITLASERPRINTERPRINTEN KOPIÑRENENSCANNEN PPMEERSTEPRINTNA SEC %NERGIEZUINIG 4ONER"PAGINAS VERP 

€ 229 /stuk

Vergeet uw USB-kabel niet!

2ECUPEL"% %52 

LED wifi kleurenprinter Inkjet multifunctional Center MFCJ591 s s s s s s s s

s s s s s s s s

RINTSNELHEIDTOTPPMINMONOCHROOMENKLEUR 0 2ESOLUTIETOTXDPI .ETWERKAANSLUITINGENDRAADLOOS $UPLEX!IRPRINT )PRINT3CAN -"'EHEUGEN 0APIERLADETOTPAGINAS 3UPPORTVOOR0#,"2 3CRIPT 4ONERZWART4."+ CYAAN4.# Vergeet uw MAGENTA4.- GEEL4.9 USB-kabel niet! s $RUM$2#,PAGINAS

PRINTEN !KOPIÑRENENSCANNEN ! 0RINTSNELHEIDTOTPPM !UTOMATISCHDUBBELZIJDIGAFDRUKKENTOT! ,#$ TOUCHSCREEN CM #OMPATIBELMETI0RINT3CANEN!IR0RINT .ETWERKAANSLUITING DRAADLOOS7I &I 0APIERLADEPAGINAS )NKTPATRONENZWART,#"+ CYAAN,## MAGENTA,#- GEEL,#9

REF

PERSTUK

&#* INKJETMULTIFUNCTIONALCENTER #% 53" KABEL M

€139,00 €1,89

VERP 

REF

PERSTUK

, ,%$WIlKLEURENPRINTER ( #% 53" KABEL M

€229,00 €1,89

VERP 

4

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 4

20/09/2013 10:22:22


€ 149 /stuk

€ 139 Vergeet uw USB-kabel niet!

/stuk

EPROBEL"% %52 2 2ECUPEL"% %52 

EPROBEL"% %52 2 2ECUPEL"% %52 

Vergeet uw USB-kabel niet!

Inkjet Multifunctional center Pixma MX925 s 3 NELPRINTENMET!)3/%3!4IPMINZWART WITIPMINKLEUR s 'ROOT GEBRUIKSVRIENDELIJK CM4&4 KLEURENSCHERM MET$UAL&UNCTION0ANEL s 0RINTENVANAFENSCANNENNAARSMARTPHONESTABLETS /NDERSTEUNINGVOOR!PPLE!IR0RINTEN'OOGLE#LOUD0RINT PRINTENVIAINTERNETMET0)8-!#LOUD,INK s 'EAVANCEERDEMEDIAVERWERKINGMET$IRECT$ISC0RINTEN DUBBELZIJDIGPRINTEN s (ANDIGEPAPIERLADEMETHOGECAPACITEITVOORVEL s )NKTPATRONENZWART" ZWART8," CYAN8," MAGENTA8," GEEL8,"MULTIPACKZWARTKLEUR " REF

PERSTUK

" )NKJET-ULTIFUNCTIONALCENTER #% 53" KABEL M

€149,00 €1,89

Inkjet Multifunctional Center MFC-J4410DW s s s s s s s s VERP 

REF

PERSTUK

* )NKJET-ULTIFUNCTIONAL#ENTER # #% 53" KABEL M

€139,00 €1,89

€ 99,00 /stuk EPROBEL"% %52 2 2ECUPEL %52 

RAADLOZE! PRINTER $ 0RINTSNELHEIDTOTIPMMONOCHROOMENTOTIPMINKLEUR /PTIESSCAN FAXENKOPIÑREN GESCHEIDENINKTPATRONEN ,#$ AANRAAKKLEURENSCHERM !IRPRINT GRATIS!PPI0RINT3CAN !FDRUKKENVANAFMEDIAKAARTENEN53" LANDSCHAPPRINTTECHNOLOGIE 0APIERLADETOTPAGINAS )NKTPATRONENZWART,#"+ CYAAN,## MAGENTA,#- GEEL,#9 VERP 

€ 69,00 /stuk

Vergeet uw USB-kabel niet!

2EPROBEL"% %52 

Vergeet uw USB-kabel niet!

Inkjet multifunctional center DCPJ132 s $ RAADLOOS IN PRINTEN SCANNENENKOPIÑREN s 0RINTSNELHEIDTOTIPMMONOCHROOMENTOTIPMINKLEUR PHOTOX TOTSEC s 2ESOLUTIETOT X DPIVERTICAALXHORIZONTAAL s !IRPRINT 'OOGLE#LOUD0RINTENONDERSTEUNINGVOOR!PPLE s GESCHEIDENINKTPATRONENZWART,#"+CYAAN,##MAGENTA ,#-GEEL,#9 s -"GEHEUGEN s 0APIERLADETOTPAGINAS

Kleurenprinter WorkForce WF-3520DWF s s s s s

I &I IN AFDRUKKEN SCANNEN KOPIÑRENENFAXENMET!$& 7 $RUKTTOTPAGINASPERMINUUTAF &LEXIBELECONNECTIVITEIT7I &IEN%THERNET %ENVOUDIGTEGEBRUIKEN CM,#$ KLEURENSCHERM )NKTPATRONENZWART4CYAAN4MAGENTA4GEEL 4MULTIPACKZWART KLEUR 4

REF

PERSTUK

 +LEURENPRINTER7ORK&ORCE #% 53" KABEL M

€99,00 €1,89

VERP 

REF

PERSTUK

#0* )NKJETMULTIFUNCTIONALCENTER $ #% 53" KABEL M

€69,00 €1,89

VERP 

5

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 5

20/09/2013 10:22:28


vanaf

€ 2,49

€ 3,29

/pak

/pak

Kopieerpapier s s s s s

Kopieerpapier

ITPAPIERVANGM£ 7 7ITHEID#)% )DEAALVOORHETPRINTENENKOPIÑRENINGROTEHOEVEELHEDEN 0AKVANBLAD &TX CM!

REF

PERPAK

 

PERPAKKEN PERPALLET

€2,99 €2,49

VERP 

s s s s s

ITPAPIERVANGM£ 7 7ITHEID#)% 6OORKOPIEERTOESTELLEN LASER ENINKJETPRINTERS 0AKVANBLAD &TX CM!

REF

PERPAK

$)3'2

€ 3,49

€3,29

VERP 

€ 4,49

/pak

/pak

Presentatiepapier Colorcopy s s s s

ITPAPIERVANGM£ 7 7ITHEID#)% 6OORLASERPRINTERS (AARSCHERPEAFDRUKKENDANKZIJSPECIALEOPPERVLAKTEBEHANDELING GESATINEERD VOORSCHITTERENDEKLEURWEERGAVE s 0AKVANBLAD s &TX CM!

Printpapier s s s s s

% XTRAWIT PAPIERVANGM£ 7ITHEID#)% 6OORLASER ENINKJETPRINTERS 0AKVANBLAD &TX CM!

REF 

PERPAK

€3,49

VERP 

REF 

PERPAK

€4,49

VERP 

6

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 6

20/09/2013 10:22:31


€ 29,00

€ 54,00

/stuk

/stuk 2ECUPEL"% %52 

2ECUPEL"% %52 

Papiervernietiger Cross cut Silencio V3SWS

Papiervernietiger Alpha CC s s s s s s s s s s

s s s s s s s s s s s s

)NVOERBREEDTEMM #APACITEITBLAD #ROSSCUT 3NITXMM 6ERNIETIGTNIETJES KREDIETKAARTENENPAPIERKLEMMEN !UTO STARTENTERUGLOOPMECHANISME &TXXMM 6EILIGHEIDSNIVEAU #APACITEITOPVANGBAKL +LEURZWART

REF

PERSTUK€29,00

VERP 

)NVOERBREEDTEMM #APACITEITBLADFT!GM£ 3NITXMM 6ERNIETIGTNIETJESENPAPIERKLEMMEN "EDIENINGELEKTRONISCH !UTO STARTENTERUGLOOPMECHANISME &TXXMM 3NELHEIDMMIN 6EILIGHEIDSNIVEAU 'EWICHT KG #APACITEITOPVANGBAKL +LEURANTRACIETZILVERKLEURIG

REF

PERSTUK€54,00

€ 34,00€ 99,00

/stuk

/stuk

2ECUPEL"% %52 

2ECUPEL"% %52 

Papiervernietiger Powershred HD-10CS

Papiervernietiger Powershred® P-35C s s s s s s s s s s s s

VERP

s s s s s s s s

)NVOERBREEDTEMM #APACITEITBLADFT!GM£ #ROSSCUT 3NIT XMM 6ERNIETIGTNIETJESENKREDIETKAARTEN "EDIENINGMECHANISCH -ECHANISCHAUTO STARTENTERUGLOOPMECHANISME !UTO STOPBEVEILIGINGBIJVERWIJDERENVANDEKOP +INDERVEILIGHEID 6EILIGHEIDSNIVEAU #APACITEITOPVANGBAKL +LEURZWART

s s s s

REF

PERSTUK€34,00

VERP 

)NVOERBREEDTEMM #APACITEITBLAD #ROSSCUT 3NITXMM )DEAALVOORGEMIDDELDGEBRUIKTHUISOFINEENTHUISKANTOOR 6ERNIETIGTVELTEGELIJKERTIJDINSNIPPERSVANXMM 6EILIGHEIDSNIVEAU 3AFE3ENSE®TECHNOLOGIESTOPTHETVERNIETIGENONMIDDELLIJKWANNEER HANDENINAANRAKINGKOMENMETDEINVOEROPENING 6ERNIETIGTTOT MINUTENNON STOP #APACITEITOPVANGBAKLITER 6ERNIETIGTNIETJES PAPERCLIPSENCREDITCARDS +LEURZWART

REF

PERSTUK€99,00

VERP 

7

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 7

20/09/2013 10:22:35


€ 149

€ 179

/stuk

/stuk

2ECUPEL"% %52 

2ECUPEL"% %52 

Papiervernietiger Powershred 63CB s s s s s s s s s s s

Papiervernietiger Auto+ 100

)NVOERBREEDTEMM #APACITEITBLAD #ROSS#UT 3NITXMM 6ERNIETIGTNIETJES KREDIETKAARTENENPAPIERKLEMMEN *AM0ROOFTECHNOLOGIE &TXXMM 3AFE3ENSE4-TECHNOLOGIE 6EILIGHEIDSNIVEAU #APACITEITUITNEEMBAREOPVANGBAKL +LEURZWART

REF

PERSTUK€149,00

s s s s s s s s s s VERP 

)NVOERBREEDTEMM #APACITEITBLADFT!GM£ #ROSS#UT 3NITXMM 6ERNIETIGTKREDIETKAARTEN NIETJES PAPIERKLEMMENEN#$S "EVEILIGINGTEGENVASTLOPEN 6EILIGHEIDSNIVEAU &TXXMM #APACITEITOPVANGBAKL +LEURZWARTZILVERKLEURIG

REF

PERSTUK€179,00

VERP 

2ECUPEL"% %52 

2ECUPEL"% %52 

€ 279

€ 439

/stuk

/stuk

Papiervernietiger RDX1850 s )NVOERBREEDTEMM s #APACITEITBLAD FT!GM£ s #ROSS#UT s 3NITXMM s 6ERNIETIGTKREDIETKAARTEN NIETJES PAPIERKLEMMEN EN#$S s "EDIENINGELEKTRONISCH s 3TILLEMOTOR s !UTO START s !UTOSHUTDOWNNAMINUTEN NIETGEBRUIKT s "EVEILIGINGTEGENVASTLOPEN s 6EILIGHEIDSNIVEAU s &TXXMM s #APACITEITOPVANGBAKL

Papiervernietiger 99CI s s s s s s s s s s s s s

)NVOERBREEDTEMM #APACITEITBLAD #ROSS#UT 3NIT XMM 6ERNIETIGTNIETJES KREDIETKAARTEN PAPIERKLEMMEN #$S 3AFE3ENSE˜TECHNOLOGIE *AM0ROOFTECHNOLOGIE &TXXMM 3ILENT3HRED˜ 6ENSTEROMTEZIENWANNEERDEOPVANGBAKVOLIS 5ITNEEMBAREAFVALBAK 6EILIGHEIDSNIVEAU #APACITEITOPVANGBAKL

REF

PERSTUK€279,00

VERP 

REF

PERSTUK€439,00

VERP 

8

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 8

20/09/2013 10:22:41


€ 49,00

!GRATIS!

/stuk 2ECUPEL"% %52 

Lamineeretuis

2ECUPEL"% %52 

Lamineermachine Lunar Lamineermachine Ilam light A4 s s s s

s s s s

, AMINEERTTOTMICRON %ENVOUDIGENSTORINGSVRIJLAMINERENMETÏÏNDRUKOPDEKNOP (ANDBEDIENDEDEBLOKKEERFUNCTIEVOORKOMTVASTLOPEN ,AMINERENVANÏÏNVEL!MICRON DUURTONGEVEERÏÏNMINUUT

REF

PERSTUK€49,00

VERP

OORMICRONLAMINEERHOEZEN 6 )NDICATIEALSDEMACHINEGEBRUIKSKLAARIS 2ELEASEKNOPVOORHETVERWIJDERENVANFOUTINGEVOERDEDOCUMENTEN #ONTROLEOPDETEMPERATUURVANHETLAMINEREN

REF

OMSCHRIJVING

PERSTUK

+)

XLAMINEERMACHINE,UNAR!REF  GRATISLAMINEERHOEZEN

€35,99VERP 

!GRATIS!

00

€ 64,

Papiervernietiger /stuk

2ECUPEL"% %52 

2ECUPEL"% %52 X

s s s s s s s

Lamineermachine Fusion 1100L A3 s s s s s s

, AMINEERTTOTMICRON #OMPACT 3NELLEDOORVOERMINDERDANMINUUT 'ROENLAMPJEENGELUIDSSIGNAALGEVENAANDATDEMACHINEGEBRUIKSKLAARIS /NTGRENDELKNOPOMVERKEERDINGEVOERDEDOCUMENTENTEVERWIJDEREN !UTOMATISCHEUITSCHAKELING

REF

PERSTUK€64,00

VERP 

)DEAALVOORTHUISGEBRUIKENOPKANTOOR VOORVEELVULDIGGEBRUIK 0LASTIlCEERSNELHEIDMMMIN 3NELLEDOORVOERSECONDEN /PWARMTIJDSECONDEN 0LASTIlCEERDIKTEVANXTEMXMICRON -ETINSTELBAREHOESGELEIDERENUITVOERLADE 4OTFT!

REF

OMSCHRIJVING

PERSTUK

+)

XLAMINEERMACHINE&USION, REF GRATISPAPIERVERNIETIGER

€125,00

VERP 

Geschenken zoalng de voorraad strekt.

Lamineermachine Fusion 3100L

9

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 9

20/09/2013 10:22:48


€ 329

€ 109 /stuk

/stuk 2ECUPEL"% %52 

Inbindmachine Galaxy-E s s s s s s s s s s

)NBINDCAPACITEITPAGINAS 0ONSCAPACITEITPAGINAS -AXDIAMETERBINDRUGMM -ETVERWIJDERBAREINBINDMODULEVOORHETSIMULTAANPONSENENINBINDENVAN DOCUMENTEN 0ONSSELECTIEVOORFT!EN! "INDRUGHOUDERMETHELLINGVOORHETOPTIMAALLADENVANDEGEPONSTEVELLEN 6ERSTELBAREPAGINAGELEIDERLIJNTDEPAGINASNAUWKEURIGUIT /PBERGLADEMETGEPATENTEERDEBINDRUG ENDOCUMENTWIJZERVOORHETSNEL BEPALENVANDEJUISTEACCESSOIRES /PENSPRINGENDEPONSSNIPPERLADEVOORKOMTVERSTOPPINGEN )NCLUSIEFSTARTERSKITVOORHETINBINDENVANDOCUMENTEN

REF

PERSTUK€329,00

VERP 

Inbindmachine CombBind C20 s s s s s s s s

ANUELEINBINDMACHINEMETPOLSHENDEL 6OORFT! ! EN53LETTER 6OOR RINGSBINDRUGGEN 0ONSCAPACITEITBLAD )NBINDCAPACITEITBLAD -AXDIAMETERBINDRUGMM 6ERTICAALPONSEN 6ERBETERDEPAPIERVERWERKING

REF

PERSTUK€109,00

vanaf

VERP 

vanaf

€ 2,79

€ 6,99

/doos

/pak

Bindruggen s s s s

OORFT! 6 5ITPLASTIC RONDERINGEN $OOSVANSTUKS

Omslagen

REF

OMSCHRIJVING

PERDOOS

VERP

    

RUGMM ZWART RUGMM WIT RUGMM ZWART RUGMM WIT RUGMM ZWART RUGMM WIT RUGMM ZWART

€2,79 €2,79 €2,79 €2,79 €3,99 €3,99 €4,99

   

s &T! s 5IT06# s 0AKVANSTUKS REF

OMSCHRIJVING

&  MICRON MICRON MICRON

PERPAK €6,99 €10,99 €11,99

VERP  

10

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 10

20/09/2013 10:22:52


€ 1,49

€ 21,99

/stuk

/stuk EBAT"% %52 X " 3TIBAT., %52 X 2ECUPEL"% %52 

EBAT"% %52 X " 3TIBAT., %52 X 2ECUPEL"% %52 

Bureaurekenmachine DF-120TER Zakrekenmachine AS-8 s s s s s s

s s s s s s s

, #$ DISPLAYMETCIJFERS  TOETS 'EHEUGENTOETS &TXX MMLXBXH 7ERKTOPBATTERIJENX,2BIJGELEVERD "EHUIZINGVERVAARDIGDUITHERGEBRUIKTEMATERIALEN

REF 

PERSTUK

VERP

€1,49€ 3,49

, #$ DISPLAYMETCIJFERS -UNTCONVERSIE BEREKENING "47 BEREKENING '4 TOETS /NAFHANKELIJKGEHEUGEN !UTOMATISCHEAFRONDING& #54 50 &TXXMMLXBXD 7ERKTOPZONNECELLENOFBATTERIJENX,2BIJGELEVERD

REF $&4%

PERSTUK

VERP

€21,99€ 48, 00

/stuk

/stuk 2ECUPEL"% %52 

EBAT"% %52 X " 3TIBAT., %52 X 2ECUPEL"% %52 

Bureaurekenmachine 1221X s 3 CHUINDISPLAYMETCIJFERS s -UNTCONVERSIE s "47 BEREKENING DUBBELENUL TOETS EN$ELTA TOETS TELLINGVANARTIKE LEN hCOSTSELLMARGINv TOETS s !FRONDENNAARBOVENENBENEDEN s $ECIMALESELECTIE s 0RINTSNELHEID LIJNENPERSECONDE KLEURENAFDRUKZWARTENROOD s -OGELIJKHEIDOMDATUMOFKLOKOPHETDISPLAYTETONEN s &TXXMMBXLXD s 7ERKTOPHETLICHTNETADAPTERBIJGELEVERD s 'ELEVERDMETEENREKENROL

Bureaurekenmachine AS-120 s s s s

 CIJFERIGEMINIBUREAU CALCULATOR 0ROFESSIONELEBEHUIZING "EHUIZINGVERVAARDIGDUITGERECYCLED#ANON MATERIAAL "EREKENINGVANWINSTMARGES-5 OMGEKEERDEBEREKENINGEN26 BEREKENINGEINDTOTAAL'4 s $UBBELEVOEDINGZONNE ENERGIEENBATTERIJ X,2BIJGELEVERD s 'ROOTOPSTAANDSCHERM REF 

PERSTUK

VERP

€3,49REF

OMSCHRIJVING

PERSTUK

)"8 

B UREAUREKENMACHINE8 BREEDTEMMXDIAMETERMM ASGATMM

€48,00 €0,59

VERP 

11

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 11

20/09/2013 10:22:58


€ 299

€ 359

/stuk

/stuk EBAT"% %52 X " 3TIBAT., %52 X 2ECUPEL"% %52 

EBAT"% %52 X " 3TIBAT., %52 X 2ECUPEL"% %52 

Multimediaprojector EB-X12 Multimediaprojector EBS11 s s s s s s s s

s s s s s s s s s

LUMENWITENGEKLEURDLICHTRENDEMENT #ONTRASTVAN 2ESOLUTIE36'! X $IRECTAAN ENUITSCHAKELEN 2ECHTUITGELIJNDEBEELDENKEYSTONECORRECTIE !FBEELDINGENVANAF53" STICKSPRESENTEREN IN 53" WEERGAVE "IJGELEVERDEACCESSOIRESCOMPUTERKABEL STROOMKABEL AFSTANDSBEDIENING INCLBATTERIJEN GEBRUIKSAANWIJZING

REF

PERSTUK

%"3

€299,00

VERP 

EERHELDERBEELDLUMENWITENGEKLEURDLICHTRENDEMENT : #ONTRASTVERHOUDINGVAN 2ESOLUTIE8'!X ,EVENSDUURLAMPUUR #OMPACTENLICHT ZOWELPERMANENTEINSTALLATIEALSMOBIELGEBRUIK !UTOMATISCHEKEYSTONE CORRECTIE 6ANAF53" STICKSPRESENTEREN IN 53" WEERGAVEBEELD GELUIDENPAGINASOMSLAAN "IJGELEVERDEACCESSOIRESCOMPUTERKABEL STROOMKABEL AFSTANDSBEDIENING INCLBATTERIJEN GEBRUIKSAANWIJZINGENDRAAGTAS

REF

PERSTUK

%"8

€ 499

€359,00

€ 399

/stuk

VERP 

EBAT"% %52 X " 3TIBAT., %52 X 2ECUPEL"% %52 

/stuk

EBAT"% %52 X " 3TIBAT., %52 X 2ECUPEL"% %52 

Multimediaprojector XGA LV-7292S s s s s s s s s s s s

Multimediaprojector EBW12 s s s s s s s s

EERHELDERBEELDLUMENWITENGEKLEURDLICHTRENDEMENT : #ONTRASTVERHOUDINGVAN 2ESOLUTIEXDPI ,EVENSDUURVANDELAMPUUR #OMPACTENLICHT GEWICHT KG :ONDERPCAFBEELDINGENVANAF53" STICKSPRESENTEREN IN 53" WEERGAVEBEELD GELUIDENPAGINASOMSLAAN "IJGELEVERDEACCESSOIRESCOMPUTERKABEL STROOMKABEL 53" KABEL AF STANDSBEDIENINGINCLBATTERIJEN GEBRUIKSAANWIJZINGENDRAAGTAS

REF %"7

PERSTUK

€499,00

VERP 

)DEAALVOORZAKELIJKEENMOBIELETOEPASSINGEN .ATIVE8'! RESOLUTIE LUMEN #ONTRASTRATIOVAN XZOOMOBJECTIEFVAN#ANON !UTO)NPUT3EARCH &UNCTIEVOORHETVASTLEGGENVANBEELDEN 3CALAAANBEELDMODI ,AMPMETLANGERELEVENSDUURMAXUUR -ILIEUVRIENDELIJKMINDERDANWATTINSTAND BY 'ERUISLOOSSLECHTSD"!INECOMODUS

REF ,63

PERSTUK

€399,00

VERP 

12

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 12

20/09/2013 10:23:03


€ 29,99

€ 39,00

/stuk

/stuk

EBAT"% %52 X " 3TIBAT., %52 X 2ECUPEL"% %52 

Plafondsteun voor multimediaprojector C80WT s s s s s s s s

Draadloze presenter met laserpointer s s s s s s

ETRODELASERAANWIJZER 0LUG0LAY %RGONOMISCHONTWERPMETKNOPPENENONE TOUCHSTARTKNOP )NTU̥TIEVEREGELINGVOORVOORUIT TERUGENLEEGSCHERM $RAADLOOSBEREIKM )NCLUSIEFX!!!BATTERIJEN

REF

PERSTUKVERP

€29,99BEVESTIGTEENBEAMERPROJECTORAANHETPLAFOND 5 )NDEHOOGTEVERSTELBAAR $EPROJECTORKUNTUMETDITMODELKANTELEN ZWENKENENDRAAIEN +ABELSZIJNNETJESWEGTEWERKENINDEKOLOM 6OORPROJECTORENTMKILO %ENVOUDIGEMONTAGE -ETSNELKOPPELINGDIEDEMONTAGEEENVOUDIGMAAKT +LEURWIT

REF

PERSTUK

#74

VERP

€39,00CM CM

 CM

 CM

€ 99,00

€ 59,00

/stuk

/stuk

Statiefscherm s s s s s s s

Wandprojectiescherm

ULTIMEDIAFORMAAT 7ITTEMATTEONDERGRONDMETZWARTEOMLIJSTING :WARTEACHTERZIJDEOMDOORSCHIJNENTEVOORKOMEN /PKLAPBAAR DEGELIJKENSTABIELMETALENFRAMEEN POOTONDERSTEL /NDERSTELTRAPLOOSINDEHOOGTEVERSTELBAAR -ETDRAAGGREEP &TX CM

REF

PERSTUK€99,00

s s s s s s VERP 

ULTIMEDIAFORMAAT -ATWITPROJECTIEDOEKGESCHIKTVOORALLEVORMENVANPROJECTIE :WARTEACHTERZIJDEOMDOORSCHIJNENTEVOORKOMEN $OEKKANOPIEDEREGEWENSTEHOOGTEBLIJVENHANGEN )NCLUSIEFBEVESTIGINGSKIT &TX CM

REF

PERSTUK€59,00

VERP 

13

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 13

20/09/2013 10:23:07


€ 19,00

€ 12,49

/set

/stuk

EBAT"% %52 X " 3TIBAT., %52 X 2ECUPEL"% %52 X

2ECUPEL"% %52 

Draadloze set s # OMPACTDRAADLOOSTOETSENBORDENDRAADLOZEMUISMET KLEINE53" ONTVANGER s '(ZDRAADLOZEWERKINGVOOREENPROBLEEMLOZEENDIRECTE MUISREACTIEBINNENEENBEREIKVANMETER s 3LIMMEVERBINDINGSTECHNOLOGIEEENVOUDIG AUTOMATISCHENDRAADLOOS s %XTRALANGELEVENSDUURVANDEBATTERIJENDANKZIJNIEUWSTE ENERGIEBESPARINGSTECHNOLOGIE s 6OORZOWELRECHTS ALSLINKSHANDIGEGEBRUIKERS REF

OMSCHRIJVING

PERSET

 

ZERTY TOETSENBORDENDRAADLOZEMUIS ! 1WERTY TOETSENBORDENDRAADLOZEMUIS

€19,00 €19,00

Toetsenbord s 4ACTILE&EEDBACK|TOETSENVOORUITZONDERLIJKECOMFORT s 0LUG0LAYVIA53" s 03 ADAPTERMETMEERCOMPATIBILITEITSOPTIES VERP 

REF

OMSCHRIJVING

" ! ZERTY TOETSENBORD . 1 WERTY TOETSENBORD

€ 6,89

PERSTUK €12,49 €12,49

VERP 

€ 28,00

/stuk

/stuk EBAT"% %52 X " 3TIBAT., %52 X 2ECUPEL"% %52 

Toetsenbord Compact Wireless s s s s s s s

Airduster s s s s

PUITBUSVANML 3 #&+ VRIJOZONVRIENDELIJK 6OORHARDWARE PRINTERS TOETSENBORDEN /NONTVLAMBAAR

REF 

REF PERSTUK

VERP

€6,89OMPACTENDRAADLOOS # -ETTRACKBALL -ICRO53" ONTVANGERMETEENDRAADLOOSBEREIKVANM EXTRAFUNCTIETOETSEN 3CROLLWIELENEXTRAMUISKNOPPEN ,OSSEMORS VLEK ENSTOFBESTENDIGERUBBERENHOES 7ERKTINCOMBINATIEMETDE03ENDE8"/8 OMSCHRIJVING

4 ! ZERTY TOETSENBORD 41 1WERTY TOETSENBORD

PERSTUK €28,00 €28,00

VERP 

14

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 14

20/09/2013 10:23:12


€ 7,99

€ 24,99

/stuk

/stuk

2ECUPEL"% %52 

EBAT"% %52 " 3TIBAT., %52 2ECUPEL"% %52 

Draadloze muis Optische muis MI-2225F

s s s s s s

s # OMFORTABELEOPTISCHEMUISMET03 AANSLUITINGGESCHIKTVOOR COMPUTERSMETEEN03 POORT s -ETKNOPPENENSCROLLWIEL s 'EAVANCEERDEOPTISCHESENSORVOORSNELLEREACTIEENHOGENAUWKEURIGHEID s 6OORZOWELRECHTS ALSLINKSHANDIGEGEBRUIKERS REF 4

PERSTUK

VERP

€7,99ERBETERTDETOEGANGTOT7INDOWS 6 PROlELENSTANDAARD 7INDOWS MEDIA KANTOORENGAMING )NFRAROODSENSORMETHOGEMATEVANPRECISIEPROGRAMMEERBARETOETSEN 2EGELBARESNELHEID DPI /PTEBERGENMICRO53" ONTVANGER $RAADLOOSBEREIKVANMETER

REF

PERSTUK

4

€ 19,00

/stuk "EBAT"% %52 X 3TIBAT., %52 X 2ECUPEL"% %52 

"EBAT"% %52 X 3TIBAT., %52 X 2ECUPEL"% %52 

Muis Pro Fit® Wireless

Draadloze muis Pro Fit®

RAADLOOS $ 0# EN-AC COMPATIBEL DPI +LIKBAARSCROLLWIELVOORSNELBLADERENDOORDOCUMENTEN :IJKANTENVANZACHTRUBBERVOORCOMFORTENGRIP 0LUG0LAY WERKINGMET53" VERBINDING X!! BATTERIJENBIJGELEVERD +LEURZWART

REF +

PERSTUK€ 15,99

/stuk

s s s s s s s s

VERP

€24,99

€19,00

s s s s s

VERP 

% RGONOMISCHONTWERPVOORRECHTSHANDIGEN )DEAALVOORDESKTOPCOMPUTERSENMOBIELEAPPARATEN -ETNANO ONTVANGERDIEWERKTBIJ '(Z /PTISCHESENSORBIEDTNAUWKEURIGE RESPONSIEVECURSORBESTURING 7ERKTOP!!! BATTERIJENINCLUSIEF

REF

OMSCHRIJVING

PERSTUK

7 + +7 +7 +7

B LAUW R OOD G RIJS G ROEN

€15,99 €15,99 €15,99 €15,99

VERP  

15

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 15

20/09/2013 10:23:18


€ 49,00

€ 79,00

/stuk

"EBAT"% %52 3TIBAT., %52 2ECUPEL"% %52 

/stuk

EBAT"% %52 " 3TIBAT., %52 2ECUPEL"% %52 

KeyStand™ Standaard voor iPad s ETDESLANKEENVERSTELBARESTANDAARDKUNTUOVERALAANDESLAG s /NDERSTEUNTZOWELSTAANDEALSLIGGENDESCHERMWEERGAVE s (ET"LUETOOTH® TOETSENBORDMETONE TOUCHKOPPELINGZORGTVOOR PROBLEEMLOZEPRODUCTIVITEIT s (ETTACTILETOETSENBORDMETHOOGWAARDIGETOETSENISOPTIMAAL VOORTYPISTENMETEENAANRAAKSCHERM s #OMPACTEENLICHTEFOLIOMETMAGNETISCHESLUITING s +ANSTEVIGWORDENINGEPAKTENPLATWORDENINGEKLAPTVOORGEBRUIKINDEHOES s -ICROVEZELINTERIEURTEGENSLIJTAGEENKRASSEN s %ENVOUDIGEPOORTTOEGANGVOORALLEI0AD BESTURINGSELEMENTEN EN PINSCONNECTOR REF

OMSCHRIJVING

& !ZERTY TOETSENBORD + +7 1WERTY TOETSENBORD

PERSTUK

VERP

€49,00 €49,00

 

Toetsenbord KeyLiteâ„¢ Touch Folio s s s s s s

LTRADUNENULTRALICHTGEWICHTVOORI0AD 5 0LATTE"LUETOOTH®TOETSENBORDMETTIPTOETSEN (ARDEFOLIOBEHUIZING "INNENZIJDEVANMICROlBERMATERIAAL 3TANDAARDMETVERSCHILLENDEPOSITIES !UTOMATISCHEONOFFOPTIE

REF

OMSCHRIJVING

PERSTUK

& + +

ZERTY TOETSENBORD ! 1 WERTY TOETSENBORD

€79,00 €79,00

€ 31,99

VERP 

€ 19,99

/stuk

/stuk

Werkstation folio trio voor iPad s s s s s s s s s

ESCHERMENDEHOESMETRITS " )NGEBOUWDE POSITIESSTANDAARD 'EÕNTEGREERDE VERWIJDERBARE RINGMAP LUSSENVOORPENNENENSTYLUS VAKKENVOORVISITEKAARTJESENKREDIETKAARTEN HOEZENVOORLOSSEVELLENPAPIERFT! 6EILIGEI0AD HOESTEGENSTOTENENKRASSEN :ACHTESYNTHETISCHEZWARTLERENAFWERKING I0AD STYLUSPENENNOTITIEBLOKNIETINBEGREPEN

Lightning USB-kabel s s s s

REF

PERSTUK

+%

€31,99

VERP 

ESCHIKTVOORALLEI0ADS I0HONESENI0ODSMET,IGHTNING AANSLUITING ' !ANTESLUITENOPDE53" POORTVANUWLAPTOPOFOPEEN53" LADER "ETROUWBAARONTWERP GOEDGEKEURDDOOR!PPLE +ABELLENGTEVANMETER

REF 4

PERSTUK

€19,99

VERP 

16

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 16

20/09/2013 10:23:23


€ 59,00

€ 19,99 /stuk

/stuk 2ECUPEL %52 

EBAT"% %52 " 3TIBAT., %52 2ECUPEL"% %52 

Toetsenbord KeyFolio™ Expert s ETDEVERSTELBARESTANDAARDVOORMEERDEREKIJKHOEKEN KUNTUOVERALAANDESLAG s +ANWORDENINGESTELDVANEENKLEINEHOEKTOTGEBRUIKOPSCHOOT s -ICRO 3UCTION TECHNOLOGIEBIEDTUNIVERSELECOMPATIBILITEITMET !NDROID EN7INDOWS TABLETS s /NDERSTEUNTZOWELSTAANDEALSLIGGENDESCHERMWEERGAVE s (ET"LUETOOTH® TOETSENBORDMETONE TOUCHKOPPELINGZORGTVOOR PROBLEEMLOOSGEBRUIK s (ETTACTILETOETSENBORDMETHOOGWAARDIGETOETSENISOPTIMAALVOORTYPISTEN METEENAANRAAKSCHERM s #OMPACTEENLICHTEFOLIOMETMAGNETISCHESLUITINGKANWORDENINGEKLAPT VOORGEBRUIKINDEHOES s -ICROVEZELINTERIEURTEGENSLIJTAGEENKRASSEN s %ENVOUDIGEPOORTTOEGANGVOORALLEBESTURINGSELEMENTENENCONNECTOR REF

OMSCHRIJVING

& !ZERTY TOETSENBORD + +7 1WERTY TOETSENBORD

PERSTUK €59,00 €59,00

VERP 

Auto-oplader voor iPod en iPhone s $OCKCONNECTOR s 6OORZIENVAN,%$ POWERINDICATOR s #OMPATIBELMETANDEREAPPARATENVIA53" VOEDING REF

PERSTUK

%5

€19,99

€ 10,99€ 10,99

/stuk

/stuk

Virtuosoâ„¢ Stylus voor Touchscreen s s s s

VERP

Tabletstandaard I-spireâ„¢

ILICONENTOUCHTIP 3 !ANTREKKELIJKONTWERP -AXIMALEBEDIENINGSGEVOELIGHEID #OMFORTABELEPENNENGREEP

REF

OMSCHRIJVING

PERSTUK

 + + + + +

WIT ROZE BLAUW GRIJS ZWART

€10,99 €10,99 €10,99 €10,99 €10,99

VERP   

s s s s s s s

)NNOVATIEFONTWERPVERHOOGTUWTABLETNAAREENCOMFORTABELEHOOGTE 4ABLETKANZOWELHORIZONTAALALSVERTICAALGEPLAATSTWORDEN 6OORTABLETSTOTMMDIKTE 'EÕNTEGREERDKABELBEHEER 'ESCHIKTVOORELKKANTOOROFTHUISOMGEVING 'EENMONTAGENODIG %XCLUSIEFTABLET

REF

PERSTUK

&

€10,99

VERP 

17

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 17

20/09/2013 10:23:26


€ 19,99

€ 7,99 /stuk

/stuk 2ECUPEL"% %52 

2ECUPEL"% %52 

Bluetooth USB-adapter 3.0 s : EERKLEINE53" ADAPTEROMDENIEUWSTE"LUETOOTH TECHNOLOGIETOETE VOEGENAANUWNOTEBOOKOFPC WAARDOORHOGERESNELHEDENMOGELIJKZIJNEN USNELLERANDEREAPPARATENKUNTAANSLUITEN s 5ITERSTKLEINONTWERPDATVOLLEDIGKANWORDENGEÕNTEGREERDMETUWNOTEBOOK WANNEERHETISAANGESLOTENDEADAPTERHOEFTNIETTEWORDENVERWIJDERD s 'EBRUIKUW"LUETOOTH MUISDIRECTOPUWNOTEBOOKZONDERDE53" ADAPTER AANTESLUITENOFLOSTEKOPPELEN s -AAKEENDRAADLOZEVERBINDINGTUSSENUWNOTEBOOK0# EN"LUETOOTH APPARATEN s 7ERKTTEVENSMETOUDERE"LUETOOTH VERSIES REF 4

PERSTUK

VERP

€7,99Headset Como s / PVOUWBAREENAANPASBAREMICROFOON s #OMFORTABELONTWERPMETAANPASBAREHOOFDBAND s )DEAALVOOR,IVE-ESSENGER ONLINEGAMES LUISTERENNAARMUZIEK CHATTENEN3KYPE s %ENVOUDIGBEREIKBAREVOLUMEREGELINGINHETLINKSEOORKUSSEN s +ABEL METER REF

PERSTUK

4

€ 9,99

€19,99

VERP 

€ 10,49 /stuk

/stuk

2ECUPEL"% %52 

HDMI-kabel s $ RIEMETERLANGE($-) KABELVANHOGEKWALITEITVOORDEBESTEDIGITALE BEELD ENGELUIDSKWALITEITOPUWmATSCREEN 46MET($-) AANSLUITING s /NDERSTEUNINGVOORBEELDRESOLUTIEVAN&ULL($46PEN($2EADYP s #OMPATIBELMETALLE($-) APPARATENZOALS$6$ EN"LU RAY SPELERS 8"OX EN0LAY3TATIONGAMECONSOLE s #OMPATIBELMET($-)A 'BPSP VOORHOGEKWALITEITEN STORINGSVRIJEBEELDKWALITEIT s 'EMAKKELIJKENSNELAANTESLUITENSLECHTSÏÏNKABELNODIGVOORVIDEOEN AUDIO s ,ENGTEM REF

PERSTUK

VERP

#%

€9,99Luidsprekers Mila 2.0 s # OMPACTESTEREOLUIDSPREKERSETMET2-3 UITGANGSVERMOGEN VAN77PIEKVERMOGEN s 6OOREENZUIVEREWEERGAVEVANGELUIDSEFFECTENENMUZIEK s 3PANNINGSSCHAKELAARENVOLUMEREGELING s (OOFDTELEFOONAANSLUITINGAANDEVOORZIJDE s -ET53" VOEDING s 'EENSTOPCONTACTNODIG REF 4

PERSTUK

€10,49

VERP 

18

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 18

20/09/2013 10:23:29


€ 37,00

€ 45,00

/stuk

/stuk EBAT"% %52 " 3TIBAT., %52 2ECUPEL"% %52 

Laptoptas Coral s s s s s s s

Draadloze luidsprekers Life on Record

ITPOLYESTER 5 'ESCHIKTVOOR vNOTEBOOKS $IVERSEOPBERGVAKKENENSLEUTELHOUDER 3OFGRIP HANDVAT 3CHEURVRIJESCHOUDERRIEM &TX X CM +LEURZWART

REF

s ( OOGWAARDIGEAUDIOSTREAMINGDOORDEDOOR!$0ONDERSTEUNDEDRAADLOZE "LUETOOTH®TECHNOLOGIE s 6EREENVOUDIGDEKOPPELINGSTECHNOLOGIEEENVOUDIGINGEBRUIK s "LUETOOTH)NGEBOUWDE UNIVERSELE LINE IN INGANGVOORDEMOGELIJKHEIDOM MUZIEKAFTESPELEN s )NGANGVOOREENKOPTELEFOON PERSTUKVERP

€37,00REF

PERSTUK

4

€ 105

€45,00

VERP 

€ 12,99

/stuk

/stuk 2ECUPEL"% %52 

Laptoptas Patriot s s s s

ITPOLYESTER NYLONENVINYL 5 'ESCHIKTVOORvNOTEBOOKS /VERNACHTIGINGSVAKVOORKLEDING 3PECIAALVAKVOOR MAPPENENDOCUMENTEN s 3ECURE,OCKUITTREKBAREHENDEL REF 

s s s s

TILLE LICHTLOPENDESKATEWIELEN 3 %RGONOMISCHHANDVAT "USINESS/RGANISER &T X X CM DXBXH s +LEURZWART PERSTUK

€105,00

PocketHub Mini USB 2.0 s "REIDUWCONNECTIVITEITUITMET53"POORTEN s ,ICHTGEWICHTENCOMPACT IDEAALVOORONDERWEG s 0LUG0LAY GEENGEDOEBIJHETAANSLUITEN

VERP 

REF 

PERSTUK

€12,99

VERP 

19

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 19

20/09/2013 10:23:34


€ 1,45

€ 12,99

/stuk

/stuk

Schermreiniger 2in1 Reinigingsdoekjes

s s s s

s VOCHTIGEDOEKJES s !NTISTATISCH s !FBREEKBAAR REF 

PERSTUK

VERP

€1,45OORTABLETS LAPTOPS SMARTPHONES -0 SPELERSENGAMINGAPPARATUUR 6 6ERWIJDERTVINGERAFDRUKKEN STREEPVRIJRESULTAAT -INIMALEALCOHOLINHOUDMINDERDAN &LACONVANML INCLUSIEFMICROVEZELDOEK

REF

PERSTUK€12,99

VERP 

€ 2,49

€ 14,99

/stuk

/stuk

Beeldschermreinigingsdoekjes

Reinigingsdoekjes Multipurpose

s 2EINIGINGS ENBESCHERMINGSSETVOORBEELDSCHERMEN,#$ 46 0LASMA s &LACONVANML s MLBESCHERMINGSOPLOSSINGENMICROVEZELDOEKEN

s BIOLOGISCHAFBREEKBAREDOEKJES s /NTSMETTEND s 6OORTELEFOONS FAXTOESTELLEN KLUIZEN GSMS

REF

PERSTUK€14,99

VERP 

REF 

PERSTUK

VERP

€2,4920

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 20

20/09/2013 10:23:39


€ 5,89

€ 15,99

/spindle

/stuk

OPYRIGHT., %52 X # !UVIBEL"% %52 X

2ECUPEL"% %52 

Mini-kaartlezer Robson CD recordable s s s s

s s s s s

APACITEIT-"MIN # /PNAMESNELHEIDX 0ERMANENTEMEDIAWRITEONCE 3PINDLEVANSTUKS

REF

PERSPINDLE

#$23

€5,89

VERP 

EHEUGENKAARTLEZER ' /NDERSTEUNTCOMPACTEGEHEUGENKAARTEN INCLUSIEF3$8# KAARTEN #OMPACT )NTERFACE53" )NCLUSIEF53" VERLENGKABEL

REF

PERSTUK

4

€15,99

VERP 

vanaf

€ 7,99

€ 4,79

/stuk

/pak

UVIBEL"% %52 

! VANAF'" %52 

OPYRIGHT., %52 X # !UVIBEL"% %52 X

Geheugenkaart SDHC s 6 OORDIGITALEFOTOENVIDEOCAMERAS TABLETS SMARTPHONE -0 SPELERS ENANDEREAPPARATENMETEEN3$SLOT s -ETSCHRIJFBEVEILIGING s +LASSE-"SECDATATRANSFER

DVD s s s s REF

APACITEIT '" # /PNAMESNELHEIDX 0ERMANENTEMEDIAWRITEONCE 0AKVANSTUKS *EWEL#ASE OMSCHRIJVING

6$ 2 $6$ 2 $ $6$ 2 $6$ 2

PERPAK €4,79 €4,79

VERP 

REF

OMSCHRIJVING

PERSTUK

4 4 4 4

C APACITEIT'" C APACITEIT'" C APACITEIT'" C APACITEIT'"

€7,99 €13,99 €25,99 €59,99

VERP  

21

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 21

20/09/2013 10:23:48


€ 49,00

€ 49,00

/stuk

/stuk UVIBEL"% %52 ! #OPYRIGHT., %52 

UVIBEL"% %52 ! #OPYRIGHT., %52 

Harde schijf Basics 2.5

Harde schijf Store’n’Go

s s s s s s

s s s s s s

OMPACT # #APACITEIT4" 'EMAKKELIJKECONlGURATIEENINSTALLATIE 53"INTERFACE #OMPATIBELMET53" +LEURZWART

REF

PERSTUK€49,00

VERP 

APACITEIT'" # 53" INTERFACE #OMPATIBELMET53" 0LUG0LAY .ERO"ACK)T5P EN"URN%SSENTIALS SOFTWARE +LEURZWART

REF

PERSTUK€49,00

VERP 

€ 119

€ 69,99

/stuk

/stuk

UVIBEL"% %52 ! #OPYRIGHT., %52 

!UVIBEL"% %52 #OPYRIGHT., %52 

SSD disc s s s s s s s s

Harde schijf Partner 2.5 s s s s

#APACITEIT'" 53")NTERFACE 3OFTWARE.ERO"ACK)T5P"URN%SSENTIALS +LEURORANJE

REF

PERSTUK€69,99

VERP 

APACITEIT'" # 0LUGANDPLAY "ESTANDTEGENSCHOKKENENTRILLINGEN 3NELLER STILLER ZUINIGERDANEENHARDESCHIJF -ETBEVEILIGINGSSYSTEEM PASSWOORD ,EESSNELHEDENTOTMOS SCHRIJFSNELHEDENTOTMOS 53")NTERFACEKABELMEEGELEVERD #OMPATIBELMET53"

REF

OMSCHRIJVING

PERSTUK

4 4

Z WART W IT

€119,00 €119,00

VERP 

22

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 22

20/09/2013 10:23:52


€ 7,99

€ 8,99

/stuk !UVIBEL"% %52 

!UVIBEL"% %52 

/stuk

USB Stick Pinstripe s s s s s s s s

APACITEIT'" # )NKLIKBARE53" STICK 53" ,EESSNELHEID-"S 3CHRIJFSNELHEID-"S 7INDOWS 80 6ISTA  -AC/3OFHOGER ,INUXOFHOGER +LEURBLAUW

USB Stick Classic Pro 3.0 s s s s s

REF

PERSTUK

VERP€7,99APACITEIT'" # 53"XSNELLERDAN53" #OMPATIBEL53"EN -ETBESCHERMKAPJE 0LUGN0LAY

REF

PERSTUK

VERP

)

€8,99REF

PERSTUK

VERP€44,00

€ 22,99

€ 44,00

/stuk

/stuk

!UVIBEL"% %52 

!UVIBEL"% %52 

USB Stick Neon

USB Stick Courier

s s s s s

s s s s s

#APACITEIT'" &LUORESCERENDENCOMPACT #OMPATIBELMET0#EN-AC 53" +LEURGEEL

REF

PERSTUK

.%/.9

€22,99

VERP 

APACITEIT'" # 3CHRIJFSNELHEID-"S ,EESSNELHEID-"S #OMPATIBELMET0#-AC 53" 

23

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 23

20/09/2013 10:23:55


€ 99,00 /stuk 2ECUPEL"% %52 

Van 15 oktober tot 31 december 2013

Tot

Beletteringsysteem LabelWriter 450

50%

terugbetaald

s 0 ROFESSIONELEETIKETTEER ENMAILING Via www.dymo.com OPLOSSINGVOORUWDRUKKEKANTOOR s $RUKTTOTETIKETTENPERMINUUTAF s $RUKKWALITEITINHOGERESOLUTIEXDPI s 53" AANSLUITING s $RUKETIKETTENRECHTSTREEKSAFVANUIT-ICROSOFT7ORD %XCEL /UTLOOKZONDER DATUDETEKSTOPNIEUWHOEFTTETYPEN REF

PERSTUK

€99,00

VERP 

Al onze prijzen zijn exclusief BTW en taksen. Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen.24

TECHNO3_2013_CREADEF_NL.indd 24

20/09/2013 10:23:56

Super Deals Techno 2013 03  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you