Page 1

INSPIRATION TIL DIN KARRIERE NR. 2 | 13. MAJ 2017

FIND DJØFS JOBUNIVERS PÅ SIDE 7

Det store spring Laila Pawlak gik fra at være selvstændig til som direktør at starte Singularity Universitys største satsning uden for USA. Side 6

Tillid skal fortjenes Topchef Mads Nipper fra Grundfos arbejder hver dag på at opnå medarbejderes tillid. Side 4

Blodig alvor

Hvad har Bo Nilsson fra Nets og Søren Nielsen fra William Demant tilfælles? Lasse Ladefoged fra Børsen er vores nye faste ’sladderskribent’. Side 6

2014

2008

553

1.079

Kilde: Djøf på baggrund af Danmarks Statistik.

Side 2

FOTO: JEPPE CARLSEN

Antallet af djøf-job inden for råstof, forsyning og energi er fordoblet fra 2008 til 2014.

How would you move Denmark forwards?

Help us build a better world. Search siemens.dk/career


2

Djøfs jobavis 13. maj 2017

Fra tilsyn til business

Frederik Iuel

CHEFKONSULENT I DJØFS KARRIERE OG ERHVERV

Guide. Lad fordommen falde: Der er ikke længere så stor forskel på at arbejde i det offentlige og det private. Af Ulla Oppermann Blankholm

Forskellen på at have et job

i det offentlige og det private er ikke længere så himmelvid som tidligere. ”Sidder du med en stereotyp opfattelse af, at der er stor forskel på et job de to steder, så skal du først og fremmest forberede dig på, at det ikke er tilfældet. Gabet mellem offentlige og private arbejdspladser mindskes kraftigt i øjeblikket,” siger Morten Bal­lisager, der er direktør i Konsulenthuset Ballisager. Vi skal ifølge Morten Bal­lisager tilbage til 1980’erne for at finde frem til starten på udligningen mellem det offentlige og det private, hvor en new public management-bølge skyllede ind over den offentlige sektor – med inspiration fra det private. Fra slut-00’erne – efter krisen – begyndte det private at lade sig inspirere af nogle af de ting, man

••

kan i det offentlige, og derfor har de to sektorer nærmet sig hinanden meget. Dog mener Morten Ballisager, at det er svært at generalisere, fordi der er stor forskel på, om man går fra eksempelvis Skat til en mindre bogholdervirksomhed – eller fra Skat til et stort revisionskontor. Få mere indflydelse

”Går du fra en stor offentlig myndighed til en stor privat virksomhed, så vil der ikke være den store forskel. Går du derimod fra eksempelvis en stor tilsynsmyndighed til en mindre eller mellemstor virksomhed, så vil der formentlig være en anden måde at arbejde på dér. I de små virksomheder spiller du en stor rolle – du vil nemmere blive hørt – og det gælder om at kunne tage fra. Du skal være enormt fleksibel og dække bredt i dine arbejdsopgaver,” siger Morten Ballisager og

Morten Ballisager

DIREKTØR I KONSULENTHUSET BALLISAGER

tilføjer, at der for Djøfs medlemmer ligger et meget stort uudnyttet potentiale inden for de små og mellemstore virksomheder, fordi mange dér ikke har fået øjnene op for djøfernes værdi. Ifølge Morten Ballisager fylder business intelligence, hvor djøferne står stærkt, meget i de store private virksomheder, og at det er djøfernes fordel, at det nu er ved at blive allemandseje i erhvervslivet uanset virksomhedernes størrelse.

••

”Når du skifter, skal du demontere gamle vaner og vende næsen mod nye kerneopgaver. Det kræver, at du er ægte nysgerrig og finder ud af, hvordan tingene fungerer på din nye arbejdsplads. Lær kulturen og sproget at kende.”

Hans Thalund

HEADHUNTER I LISBERG EXECUTIVE SEARCH

”Acceptér, at businessorganisationen også er politisk – selv om det er på en anden måde. Find hurtigt ud af beslutningsvejene, og vær klar på, at beslutninger altid bør tages for at fremme de opstillede salgs- og resultatmål – ikke samfundet/borgeren.”

samfundsøkonomi

cand.merc.

51%

HA

17%

14%

ANDET

JURA

11%

7%

Djøfere i energi-, råstof- og forsyningsbranchen fordelt på uddannelse. Kilde: Djøf på baggrund af Danmarks Statistik.

”VORES VIRKSOMHED ER PURPOSE-DREVET. JEG MENER, VORES PRODUKT BÅDE ER GODT FOR KUNDEOPLEVELSEN OG NØDVENDIGT FOR VERDEN.”

Gæt en branche. Casper er leder i en dansk virksomhed. Men i hvilken branche? Og hvad arbejder han med? Gæt med ud fra tre udsagn om hans job. Af Martin Leer Scharnberg · Foto Heidi Maxmiling

1) Jeg bruger tavler flittigt i

2) Jeg har 30 gode kolleger i

mit arbejde. Vi tegner og brainstormer meget på koncepter og løsninger. Jeg arbejder ud fra, at hvis du kan tegne det, så kan du skabe det. Her arbejder både kreative kræfter og ingeniører, og vi har afdelinger for kunder, salg, leverance, drift og finans i vores åbne kontorlandskab.

Danmark og 20 i Sverige, og vi er ved at udvikle ’fremtiden’ i samarbejde med nogle af de største koncerner i verden. Det er en transformation, hvor vi udskifter en gammeldags teknologi med moderne teknologi, ligesom når alle i dag har fladskærme. Jeg befinder mig i en branche, som kommer til at fylde rigtig meget fremover.

3) Man kan sige, at vores service er ligesom Netflix. Det handler om, at man betaler en fast abonnementspris, og så kan du ellers ’streame’ vores produkt, lige så meget som du har behov for, når du vil, og hvor du vil. I dag har vi mere end 1.000 ’stationer’ i Danmark og Sverige. LØSNING

SIDE 6

7 nye job Digital forlagsredaktør. For 20 år siden havde det været ren volapyk. I dag er det en selvindlysende jobtitel. Djøfs jobavis har set på syv nyere jobtitler.

Af Martin Leer Scharnberg

Digital forlagsredaktør

Cost engineer

Marketing automation coordinator

Lindhardt og Ringhof Forlag Stillingen i dag: 41-årig kvinde

Vestas Wind Systems Stillingen i dag: 30-årig kvinde

Atea

leder: Udvælger og udgiver e-bøger, lydbøger og andre digitale bogprodukter. Det kan enten være værker tidligere udgivet i trykt form eller helt nyskrevne tekster. Jobbet kræver kendskab til litteratur, det digitale bogmarked og teknologiske tendenser.

medarbejder: Skal sikre, at nye teknologier og produkter når markedet til den rigtige pris. Det kræver en medarbejder, der kan forbinde teknisk og finansiel viden for at identificere mulige udfordringer. Dagligdagen består af fordybelse i detaljerede data.

medarbejder: Ejer den digitale kunderejse. Medarbejderen er ansvarlig for at sikre kontinuerlige aktiviteter, som skal øge kundeloyaliteten. Man skal kunne udpege strategiske kontaktpunkter og must win battles i kunderejsen.

Stillingen i dag: 29-årig kvinde


Djøfs jobavis 13. maj 2017

Nyt job. Vestas, Danfoss og Ea Energi­analyse er tre djøferes nye arbejdsplads. FAKTA: Uddannelse: cand.scient. oecon. Alder: 28

Af Ulla Oppermann Blankholm · Foto Heidi Maxmiling

LOUISE WESTERGAARD SOMMERFELDT

JANNICK PLOUG JENSEN

Fra Geelmuyden Kiese Til: Danfoss

Fra: DSB Til: Vestas

Hvorfor har du skiftet job?

Hvorfor har du skiftet job?

Jeg havde været i Geelmuyden Kiese i over seks år og havde lyst til at prøve noget andet. Samtidig kunne jeg godt tænke mig at komme over på den anden side af skrivebordet og afprøve rollen som rådgiver for en di­ rektion. Min lyst til at sælge var også blevet mindre.

For at få nye muligheder og få international erfaring i et selskab, der arbejder på tværs af landegrænser.

PUBLIC AFFAIRS DIRECTOR

IDA STOKKEBYE CHRISTIANSEN KONSULENT

Fra: studerende Til: Ea Energianalyse

Hvordan fik du jobbet? Det var en kombination af et aktivt brug af mit netværk og en systematisk kontakt til forskellige headhunterfir­ maer. Via mit netværk fik kommunikationsdirektøren i Danfoss mit cv, og samtidig havde jeg tidligere været til samtale hos den headhunter, som stod for at finde den rigtige kandidat til jobbet som politisk rådgiver for den administrerende direktør.

Hvordan fik du jobbet? Jeg skrev speciale i samarbejde med Ea Energi­analyse, hvor vi lærte hinanden at kende. Jeg startede som konsulent umid­ delbart inden mit specialeforsvar.

Hvordan er kulturen forskellig de to steder?

Hvordan har det været at komme ud i det første rigtige job? Det har været enormt spændende og sjovt. Jeg har fået mine egne ansvarsområder og et bredere arbejdsfelt nu, og jeg følte mig ret hurtigt som en del af Ea, hvilket har været en stor motivationsfaktor.

Hvad har overrasket dig i jobbet? Ea er en videnstung og tværfaglig virksomhed, som beskæftiger sig med analyser af energi­ systemer på mange niveauer, både teknisk, økonomisk og politisk. Min rolle er alsidig og kræver, at jeg hurtigt omstiller til og forstår nye emnefelter. Jeg har skullet lære at finde styrke i ikke at vide alt og begå mig blandt eksperter og forskellige fagsprog, hvilket kræver en del ydmyghed og mod på læring.

Geelmuyden Kiese er et konsulenthus med 40 primært unge mennesker på Strøget i København, hvor Dan­ foss er en stor familieejet produktionsvirksomhed med 25.000 ansatte. Begge bygger på stærke værdier og stor stolthed, men kulturen er meget forskellig. Der er en større faglig forskellighed og aldersspredning i Dan­ foss – og hos mange også en anden forventning om, hvad arbejdet skal fylde i hverdagen, sammenlignet med et konsulenthus.

Hvad var dit første indtryk af Ea Energianalyse? At der virkelig er gode folk, som er meget enga­ gerede i det, de laver, og er gode til vidensdeling.

Er dine forventninger til jobbet blevet indfriet? Det er de. Der er langt mindre behov for at være opsøgende i forhold til opgaverne, og mit interessentnet­ værk er centreret om nogle få dagsordener. Det giver mere ro og tid til fordybelse.

Hvordan er kulturen her i forhold til dine studenterjob?

Hvor mange procent er du steget i løn?

Jeg har virkelig været positivt overrasket over kulturen i en mindre virksomhed som Ea. Jeg skal fungere bredere fagligt, for der er ikke af­ delinger på samme måde som i store virksom­ heder. Der er en stærk entreprenørånd, som skaber en fælles ansvarsfølelse og gejst, både fordi mange har været med fra virksomhedens start, og fordi den flade struktur og ledelsen opfordrer til medansvar og involvering – og så er der altid plads til gode grin, hvilket jeg virkelig nyder.

Lønnen er lidt højere, men gevinsten ligger i min bonusordning.

FAKTA: Uddannelse: cand.merc. Alder: 34

FINANCE BUSINESS PARTNER

Hvordan fik du jobbet? Jeg sad en søndag og smed syv-otte ansøgninger af sted til forskellige virksomheder, og så ringede min nu­ værende chef og sagde, at han var meget interesseret.

Hvordan er kulturen forskellig de to steder? I Vestas har man ressourcerne og villigheden til at an­ sætte konsulenter, hvis man skal have udført noget hurtigt. I DSB prioriterede man meget blandt opga­ verne og endte ikke altid med at få ekstra ressourcer, og så faldt opgaverne imellem flere stole, eller de kom til at tage meget længere tid. Nu skal jeg desuden være klar til et møde med Kina klokken 6.00 om morgenen, og dagen kan slutte med et møde med USA klokken 21.00, hvor jeg taler med mine direkte kolleger. Der er meget frihed under ansvar, og hvis jeg arbejder meget én uge, kan jeg for eksempel tage en fridag eller to den næste uge. I DSB var min arbejdstid mere fast.

Hvad har overrasket dig i dit nye job? Det har været overraskende at se, hvor mange udfor­ dringer der er ved at arbejde i en international pro­ duktionsvirksomhed – og hvor mange ting vi er afhængige af; hvad gør Trump, hvad sker der i Brasilien – og på markederne i Kina?

Hvor mange procent er du steget i løn? Jeg er gået fra det offentlige til det private, så det gør selvfølge­ lig noget i sig selv. Jeg er steget cirka 12-15 procent udbetalt, men det var ikke lønnen, der trak, men derimod muligheden for at få noget in­ ternationalt på cv’et.

FAKTA: Uddannelse: cand.merc. Alder: 29

Client relationship representative

Continuous improvement manager

Customer experience officer

Lean project manager

IBM

Damco Denmark

Tryg Forsikring

Novo Nordisk

medarbejder: Identificerer salgsmulig­ heder og er ansvarlig for indtægten inden for en given kundeopgave. Kræver forståelse for salgsprocesser, kundebehov, og at man kan genkende og analysere problemer og årsager.

Stillingen i dag: 33-årig kvinde

medarbejder: I jobbet skal man identificere og løse langsigtede problemer i kundekontakten. Fokus ligger på både at tilføje værdi til kunderne og internt at kunne afskaffe processer, som ikke bidrager til et bedre slutprodukt.

Stillingen i dag: 37-årig mand

leder: Et strategisk job, hvor man via kundemålinger har fokus på, hvordan kundens vej igennem firmaet fra anmeldt skade til sagsbehandling kan optimeres. I samarbejde med ledelsen skal ressourcer administreres og allokeres.

Stillingen i dag: 42-årig mand

medarbejder: Her planlægger og eksekverer man projekter med skarpe deadlines, som har indflydelse på kvaliteten, leveringen og prisen på produkter. Og så skal man sammen med andre facilitere problemløsende processer med klar kommunikation.

Stillingen i dag: 35-årig kvinde

3


4

Djøfs jobavis 13. maj 2017 CEO, GRUNDFOS, 2014: 18.000

MICHAEL DROST-HANSEN/SCANPIX

CV CMO, LEGO, 2006: 3.000-5.000

MANAGING DIRECTOR, LEGO, 2001: 250

Rollemodel. For Mads Nipper, administrerende direktør i Grundfos, er det at gøre sig fortjent til sine medarbejderes tillid på to do-listen hver dag.

SEGMENTDIREKTØR, LEGO, 1999: 120

FØRSTE LEDERJOB, 1992: 4

Sandheden har flere kilder

Udvikling i antal medarbejdere

Antal jobskift (2000-2017)

Af Martin Leer Scharnberg

Med omkring 18.000 ansatte og en

årlig produktion på mere end 16 millioner pumpeenheder er Grundfos en af verdens førende pumpeproducenter. Og manden i spidsen er Mads Nipper. Han mener, at tunnelsyn er en af de største fælder som leder, og derfor sætter han en dyd i ikke kun at holde møder på direktionsgangen med mellemledere. I over 10 år har han med jævne mellemrum holdt frokostmøder med medarbejdere, som arbejder ’på gulvet’. ”Som leder er det utroligt vigtigt at have flere kilder til sandheden. At tale med kunder, leverandører og ikke mindst medarbejdere på alle niveauer

i organisationen for at få et så nuanceret billede af den situation, man befinder sig i, som muligt. Det er vigtigt, at jeg kommer 360 grader rundt og lytter til spørgsmål, bekymringer og kritik,” siger Mads Nipper, som efter 23 år hos Lego blev CEO i Grundfos i 2014. Balancen mellem ord og at holde kæft

”Den største tillidserklæring, jeg kan få, er, når folk har lyst til at være ærlige over for mig, hvad enten det er mine nærmeste kolleger eller medarbejdere længere nede i organisationen. Colin Powell har sagt, at det øjeblik dine soldater ikke

længere kommer til dig med deres problemer, så er du ikke længere leder. Og det synes jeg er sandt,” siger han. Mads Nipper mener, at medarbejdernes ærlighed er en leders ilt. Mister man som chef medarbejdernes tillid, har man kvalt sin egen ledelse. ”Jeg har det sådan, at jeg hellere vil give en besked for meget end en for lidt. Men af og til bruger jeg også for mange ord. Nogle gange sidder jeg på vej hjem i bilen og tænker: ’Argh, der havde det nok været bedre bare at holde kæft.’ At sige tingene direkte og komme hurtigt videre i stedet for at blive ved med at fylde ord på – det kan jeg stadig blive bedre til.”

••

Tre gode råd til chefen Erik Korsvik Østergaard PARTNER I RÅDGIVNINGSHUSET BLOCH&ØSTERGAARD

”Det er nødvendigt at komme væk fra flosklen om ’business as usual’, selvom det går godt for Danfoss. Strategien bør hedde ’business as unusual’. De skal turde investere penge, tid og vilje i eksperimenter, hvis de skal fastholde deres position i morgendagens marked.”

Kim Fausing er kommende topchef i Danfoss. Han har siden 2008 været næst­kommanderende i virksomheden, men bliver 1. juli forfremmet til CEO.

På skrivebordet

”Der står en model af en gammel fiskekutter, som er lavet i halvtredserne på et tidspunkt på min bedstefars skibsværft i Skagen. Min bedstefar gjorde alt, hvad han kunne, for ikke at afskedige sine medarbejdere, selvom tiderne var svære. En af dem lavede så den her til ham som en tak. Den minder mig både om, hvor jeg kommer fra, og om at huske det ekstra hensyn.”

Af Martin Leer Scharnberg Anders Drejer

Eva Zeuthen Bentsen

”Hans udfordring er ikke at ende som en kopi af sin forgænger. De to har arbejdet tæt sammen i mange år, men nu skal han selv stå i spidsen for en ny kurs. Han skal være med til at stille og svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er det, Danfoss skal nu? Han skal give sig selv nogle nye succeskriterier.”

”Danfoss er præget af at være en familieejet virksomhed med vægt på klassiske dyder som familie, traditioner og dansk ’ordentlighed’. Den nye CEO skal kunne forbinde disse klassiske danske dyder med en international orientering – det er dér, væksten ligger.”

PROFESSOR VED INSTITUT FOR ØKONOMI OG LEDELSE, AALBORG UNIVERSITET

PARTNER I EXECUTIVE SEARCH-FIRMAET ODGERS BERNDTSON


Djøfs jobavis 4. marts 2017

Brænder du for at gøre en forskel for offentlige organisationer?

Hvis du har talentet, har vi mulighederne

PwC hjælper bl.a. offentlige institutioner med den digitale omstilling. Vi har udarbejdet en undersøgelse, der tager temperaturen på arbejdet med digitalisering i hhv. kommuner, regioner og stat.

020617

Læs mere her: www.pwc.dk/offentlig-digitalisering

Har du ambitioner om at gøre en forskel for nogle af Danmarks mest spændende offentlige organisationer? Har du kompetencer og erfaring med statslige institutioner eller andre dele af den offentlige sektor, og brænder du for at skabe værdi gennem organisationsudvikling, effektivisering, projekt- og programledelse og implementering? Lige nu søger vi konsulenter med erfaring fra staten eller andre dele af den offentlige sektor til PwC Consulting, hvor vi arbejder med store kunder i det offentlige, herunder ministerier, styrelser, kommuner og regioner. Du kan se alle vores ledige stillinger på vores hjemmeside www.pwc.dk/karriere. Succes skaber vi sammen ...

Revision. Skat. Rådgivning.

5


6

Djøfs jobavis 13. maj 2017

JOBAVIS FOR MEDLEMMER AF DJØF Chefredaktør (ansvh.): Linda Overgaard, Djøf Redaktør: Karen Gahrn, Datagraf Communications Design: Anders Kidmose, Datagraf Communications

Annoncesalg: Michael Jessen. Kontakt 33 70 76 45/michael.j@dgmedia.dk Medieinfo: dgmedia.dk ISSN 2446-1857

LØSNING GÆT EN BRANCHE

ENERGIBRANCHEN: Casper KirketerpMøller er CEO i Clever, som leverer ladeløsninger til elbiler.

SIDE 2

Hun fandt sin ’tribe’ Det store spring. Laila Pawlak har lukket sin selv­ stændige forretning for at starte SingularityU Denmark i København som CEO. Af Ulla Oppermann Blankholm · Foto: Jeppe Carlsen

Hvordan kan vi bruge tek-

nologi til at gøre verden til et bedre sted? Det spørgsmål ville 40-årige Laila Pawlak hellere have mødt end den skepsis, hun oplevede fra omgivelserne, da hun de første gange fortalte, at det var muligt at trække Singularity University – en teknologisk tænketank med rødder i Silicon Valley – til Danmark. ”Hvor sætter vi mange begrænsninger for os selv og for andre. Det bedste, vi kan gøre, er at vende begrænsningerne på hovedet og optimere vores ambitioner og tro på det, vi gerne vil. Der har virkelig været mange gange i det her projekt, hvor vi kunne have givet op. Det er et spørgsmål om, hvor lang tid man bliver ved med at prøve. Meget mere er muligt, end vi tror,” lyder det fra Laila Pawlak, der i halvandet år kørte konsulentvirksomheden Dare2 parallelt med SingularityU. SingularityU Denmark er tænketankens største etablering

uden for USA, og springet for Laila Pawlak foregik næsten i tavshed, for meget skulle på plads, før det officielt kunne meldes ud, at SingularityU var en realitet i København. Derefter var projektet til gengæld pludselig kendt overalt, lyder det fra Laila Pawlak, der i dag har lukket sin egen forretning, men stadig ejer nogle af aktiviteterne, for eksempel Dare2mansion. Springet var naturligt

Laila Pawlak stiftede bekendtskab med Singularity University i USA, da hun var på et executive programme. Hun kunne med det samme mærke, at hun havde fundet sin ’tribe’, som hun siger, og dér opstod hendes drøm om at etablere en dansk afdeling. Og det blev et stort spring for hende: ”Jeg gjorde mig selvfølgelig nogle overvejelser i forhold til, at jeg ikke længere skulle arbejde i den virksomhed, jeg havde

”Det er vigtigt for mig at gøre en forskel. Det har det været med alt, jeg har gjort i mit liv. Jeg vil bidrage positivt til verden – det er enormt berigende. Meget mere end at kunne købe en ny bil,” lyder det fra Laila Pawlak.

••

brugt 10 år på at bygge op. Men her fandt jeg et sted med allierede, som også arbejder for, at teknologi kan være med til at løse en masse store problemer i verden. Og jeg ville få mulighed for at komme bredere ud med dette i SingularityU end i eget regi. Derfor var springet naturligt for mig.”

HVOR SÆTTER VI MANGE BEGRÆNSNINGER FOR OS SELV OG FOR ANDRE. LAILA PAWLAK

••

SINGULARITYU DENMARK · CEO

Det, vi taler om. Undskyld, vi forstyrrer disruption dækker – groft sagt – over forstyrrelse af en etableret branche, ofte fra en konkurrent med ny teknologi. En slidt kliché? Måske. Men disruption er lige nu blodig alvor for flere profiler i toppen af dansk erhvervsliv. Tag nu Bo Nilsson – topchef i C20’s nyeste medlem, Nets. Fra udlandet udfordrer Google, Apple og Facebook med bud på fremtidens betalingsmetoder. Og i Danmark har

den store forstyrrer på betalingsmarkedet, MobilePay, allerede taget sin store bid af kagen. Investorerne er dybt utålmodige og har straffet Nets-aktien stort set siden noteringen i september 2016, så Bo Nilsson skal finde en løsning. Ellers kan det desuden gøre ondt på hans egen formue, når lockupperioden for salg af topchefens Nets-aktier (den famøse halve milliard) løber ud et år efter noteringen.

Af Lasse Ladefoged JOURNALIST OG STUDIEVÆRT, BØRSEN

i høreapparatgiganten William Demant har man brugt en længe ventet udskiftning på den øverste post til at komme teknologiske overhalinger fra de aggressive konkurrenter i forkøbet. Søren Nielsen (47) blev for nylig udnævnt som ny CEO efter Niels Jacobsens (59) årtier på posten. Han er nu tvunget til at føre Oticon-ejeren succesfuldt ind i en ny tidsalder, hvor tanken om et høreapparat, der alene giver

bedre hørelse, er gammeldags. Og så har jeg end ikke nævnt selveste A.P Møller – Mærsk, som har udråbt onlinegiganten Amazon – et selskab, der ikke ejer et eneste containerskib – som sin store udfordrer i fremtiden. ’Disruptive innovation’ som begreb blev introduceret af Harvardprofessoren Clayton Christensen helt tilbage i 1995, men er mere relevant end nogensinde på de danske C20-chefgange.

••


Djøfs jobavis 13. maj 2017

250+

DANSKE STILLINGER PÅ JOBUNIVERS.DK

Inspiration til din karriere Find dit nye job og opret din egen jobagent på jobunivers.dk

FINANS/FORSIKRING/BANK/ØKONOMI/REGNSKAB/HR OG PERSONALE IT/WEB/LEDELSE/ADMINISTRATION/ANALYSE/FORSKNING/JURA MEDIER/UNDERVISNING/KOMMUNIKATION/KONSULENT/SAMFUND KULTUR/RÅDGIVNING/POLITIK/MILJØ/SALG/MARKETING/SUNDHED

Ny karriere?

Har du en solid forståelse for forvaltning og en relevant uddannelse fx cand.scient.pol, cand.merc.pol. eller cand. jur? Er du fascineret af de nye muligheder og den digitale transformation? Har du lyst til at arbejde med de nyeste digitale værktøjer? Er du god til at kommunikere og vil du gerne hjælpe med at digitalisere den offentlige sektor?

Se dine muligheder på cbrain.dk/om-os/karriere

7


8

+ 250

Djøfs jobavis 13. maj 2017

DANSKE STILLINGER PÅ JOBUNIVERS.DK

FIND DIT NYE JOB OG OPRET DIN EGEN JOBAGENT

Specsavers CRM Marketeer 3Shape A/S Internships Lisberg Økonom KPMG Managers KPMG Senior Consultant OK a.m.b.a Logistikcontroller Fødevarestyrelsen Projektleder Nukissiorfiit Økonomidirektør Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Sekretariatschef Københavns Universitet Fuldmægtig Vejle Kommune Budget-og finanschef CBS HR-Juridisk konsulent Banedanmark Jurister Miljø- og Fødevarestyrelsen Økonomichef Beskæftigelsesministeriet Afdelingschef HOFOR Udbudskonsulent Socialstyrelsen Leder til HR Dansk Kiropraktorforening Chefjurist Horsens Kommune Controllere Frederiksberg Forsyning A/S Controller / økonomimedarbejder Grønlands Handelsskole Undervisere

Djøf Studerende Djøf, Syddansk Universitet Netværkspilot TDC Hosting Studentermedhjælper JS Ventilation A/S 8 ugers virksomhedspraktik Københavns Universitet Fuldmægtig Politiets Efterretningstjeneste (PET) Sikkerhedsrådgivere DI Fødevarer Konsulent Aalborg Universitet Adjunktur / Lektorat Københavns Kommune Konsulent MacMann Berg P/S Studentermedarbejder Frederiksberg Kommune Udvalgssekretær Undervisningsministeriet Jurist Undervisningsministeriet Generalist Rigspolitiet Juridiske konsulenter Djøf Studerende Patent- og Varemærkestyrelsen Sektionschef Lyngby-Taarbæk Kommune Personalejuridisk chef Grønlands Selvstyre Afdelingschef Københavns Kommune Jurist Miljøstyrelsen Funktionsledere Syddansk Universitet Engageret PA

Miljøstyrelsen Fuldmægtige DTU Projektkoordinator Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Akademiker DI Student Beskæftigelsesministeriets departement Jurist Det Kongelige Teater Jurist Domstolsstyrelsen Jurastuderende Københavns Kommune Økonomikonsulenter Helsingør Kommune Konsulenter VoiceArchive Marketing & Brand Manager Dansk Magisterforening Forhandlingschef Erhvervsministeriet (Patent- og Varemærkestyrelsen) Direktør Københavns Kommune Studentermedhjælper ATP Jurist ErhvervsAkademi Sjælland - Campus Medarbejder Danmarks Fonde Studentermedhjælper Djøf Chefkonsulent Djøf Karrierekonsulent Region Hovedstaden, Center for HR Sektionschef

Københavns Kommune Personalejurist Københavns Kommune Studentermedhjælper Danish Management Group A/S Student Assistant Foodservice Danmark Studentermedhjælper Sønder Ljørring Advokatfirma Studentermedhjælper Det Boligsociale Fællessekretariat Studentermedhjælper Styrelsen for It og Læring Medarbejdere Viborg Kommune Socialchef Beskæftigelsesministeriet Jurist Miljø- og Fødevareministeriet Medarbejder Forsvarsministeriet Specialkonsulent Syddansk Universitet Research Assistants Region Syddanmark Jurister Region Sjælland Analysekonsulent Statsforvaltningen Afdeling Ringkøbing Jurister Hvidovre Hospital Vicedirektør Beskæftigelsesministeriet Praktikanter Center for Offentlig Innovation Dataanalytiker Dansk Energi Konsulent 4AUDIT ASSISTANCE DK ApS Stud Jur. Københavns Kommune Postdoc

Sino-Danish Center for Education and Research Direktør Albertslund Kommune Økonomikonsulent SKAT Kontorchef HORESTA Politisk rådgiver Jøp, Ove & Myrthu Vest P/S Studentermedhjælper Xresource Consulting Group Konsulenter Domstolsstyrelsen Advokatkonstitution Copi Group ApS Supportmedarbejder Regionshospitalet Horsens Administrationschef Ombudsmanden for Inatsisartut Fuldmægtig / specialkonsulent Skatteankestyrelsen Konsulent Amgen Patient Value Manager It-vest - samarbejdende universiteter Direktør Syddansk Erhvervsskole Controller Det Frie Forskningsråds sekretaria Enhedsleder Centralorganisationerne CO10 og LC Vicesekretariatschef Københavns Kommune Digitaliseringschef Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Kontorchef Undervisningsministeriet Medarbejdere Lolland Kommune Direktør HK Handel Juridisk konsulent Farmakonomforeningen Konsulent CBS HR-chef Timbed ApS Compliance communicator Justitsministeriet Vicepolitimester Region Hovedstaden Sektionschefer Folkekirkens Nødhjælp HR chef Ingeniørforeningen IDA Stud.jur.’er / stud.merc.jur.’er Kammeradvokaten Advokater Kammeradvokaten Fuldmægtig eller advokat Nielsen & Søn ApS 8 ugers virksomhedspraktik Frøs Herreds Sparekasse Risikoansvarlig / Jurist Haderslev Kommune Jurist Udenrigsministeriet Generalkonsul Høje Taastrup Kommune Personalekonsulent Finans Danmark Stagiaire


Djøfs jobavis 13. maj 2017

SØGER DU NYE UDFORDRINGER? Herunder er et udsnit af de stillinger, som Lisberg Executive Search har åbne for ansøgere lige nu. Se mere på lisberg.com/ledige stillinger.

FINANCE PROCESS MANAGER

ØKONOM

Vi søger en Finance Process Manager, som har indgående erfaring med økonomistyring, og kan medvirke til at sikre struktur i økonomiprocesser krav og integrationspunkter. Du får base på Flying Tigers hovedkontor i København. Som Finance Process Manager vil du være ’go-to-person’ på processer, og du vil blive ansvarlig for at udvikle og vedligeholde rammer og styring omkring finansprocesser. Du vil desuden skulle give et stærkt bidrag til at afhjælpe eventuelle mangler, problemer og risici. Du vil være en nøgleperson i Group Finance, når du udarbejder og administrerer ændringsanmodninger i Dynamics AX. Du vil arbejde tværfunktionelt sammen med ledelsen i økonomi, afdelingsledere og vores datterselskaber samt partnere i udlandet.

I sektionen Campus Økonomi- og Administration søger vi en ny medarbejder, der både har solid erfaring med økonomistyring og evner at sætte den i en forretningsmæssig kontekst. Du vil blive en del af en sektion med otte medarbejdere samt en sektionschef og en gruppeleder. Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt fra budget- og budgetopfølgningsopgaver til udarbejdelse og formidling af økonomiske analyser. Derudover vil du skulle medvirke aktivt til at sikre en succesfuld implementering af et nyt Facility Management system. Vægtningen af de forskellige typer arbejdsopgaver vil afhænge af din profil, og du vil derfor også selv have mulighed for at påvirke sammensætningen ud fra dine interesser og kompetencer.

Flying Tiger Copenhagen

Københavns Universitet, Campus Service

GLOBAL MASTER DATA MANAGER

KOMPETENCEUDVIKLINGSKONSULENT

Som Master Data Manager bliver du ansvarlig for at udvikle og vedligeholde rammer, forretningsprocesser og styring omkring master data management. Du skal sikre, at master data opretholdes til et højt niveau af nøjagtighed og integritet. Du samarbejder med Flying Tigers centrale funktioner på hovedkontoret, forretningspartnere og datterselskaber i udlandet og koordinatorer i de respektive afdelinger, for at sikre organisatorisk forankring og et tilfredsstillende informationsniveau. Dette vil også omfatte uddannelse og træning af organisationen under anvendelse af forretningskritiske stamdata. Din rolle vil desuden omfatte udvikling og vedligeholdelse af dokumentation for master data management, der sikrer, at både system og manuelle processer opdateres og kommunikeres effektivt på tværs af virksomheden, lokalt og globalt.

Til Sydbanks uddannelsesafdeling søger vi en dygtig og erfaren kompetenceudviklingskonsulent, der vil være med til at understøtte den spændende udvikling, banken er i. Uddannelsesafdelingen er en del af bankens personaleområde, som har til huse i bankens hovedsæde i Aabenraa, og det er her du får din daglige gang. Afdelingen har, i samarbejde med de enkelte fagområder, ansvar for at afdække behovet for kompetenceudvikling i de enkelte afdelinger og funktioner som følge af nye forretningsmæssige initiativer og nye lovgivningsmæssige krav. Derudover vil du være ansvarlig for at konceptualisere løsninger og handlingsplaner, der kan tilgodese det identificerede behov samt i tæt samarbejde med forretningen at sikre, at de godkendte planer bliver implementeret, så man kan sikre sig det ønskede kompetence løft.

Flying Tiger Copenhagen

Sydbank

ØKONOMICHEF Midtjylland

Har du indgående erfaring med økonomistyring og vil du være med til at sikre fortsat positiv udvikling for en af de førende entreprenører inden for veje og industrigulve på det danske marked? Til vores kunde i Midtjylland søger vi en erfaren og driftig økonomichef, som kan være med til at effektivisere økonomifunktionen og fokusere på optimering af den danske driftsafdeling. Har du erfaring fra en controller funktion og indgående kendskab til de forskellige discipliner inden for økonomi- og regnskabsafdelingen – meget gerne fra et datterselsb i en international koncern, så vil vi gerne høre fra dig.

174471_Lisberg_1/1.indd 1

08/05/17 15.54

9


10

Djøfs jobavis 13. maj 2017

NORDDJURS KOMMUNE

KOMMUNALDIREKTØR

Norddjurs Kommune er ambitiøs og har mod på fremtiden. Der søges en strategisk og udviklingsorienteret kommunaldirektør, der kan realisere ambitionerne om at skabe resultater og velfungerende samspil i tætte dialoger mellem politikere, borgere, erhvervsliv, ledere og medarbejdere.

Den nye kommunaldirektør skal være en erfaren leder, der med sikker hånd kan rådgive det politiske system. Der skal sikres et balanceret samspil med hele den politiske organisation og via tætte samarbejder skabe bæredygtige, effektive og samordnede resultater.

Den nye kommunaldirektør skal gå foran med en værdi- og tillidsbaseret ledelsesstil, der bidrager til sammenhængende politiske beslutninger og høj kvalitet i ydelserne til borgerne.

Det bliver en hovedopgave at realisere ambitionerne om at skabe yderligere sammenhængskraft på tværs af fagområder og aktiviteter, så der sikres en helhedsorienteret udviklingsdagsorden og effektiv drift. De politiske, organisatoriske og menneskelige potentialer i Norddjurs Kommune skal udfoldes mest muligt.

Opgaven Kommunaldirektøren er leder af direktionen og har det overordnede ansvar for ledelse, drift og udvikling af kommunens samlede aktiviteter og organisation indenfor rammerne af vision, politikker, strategier og økonomi.

Kommunaldirektøren skal deltage aktivt i arbejdet med de mange vigtige udviklingsprojekter, som er i gang, f.eks. byfornyelse, udvikling af landdistrikter og infrastruktur-projekter.

Personen Kommunens nye topchef skal have stærke relationelle og kommunikative kompetencer og praktisere en åben tillids- og værdibaseret ledelsesstil. Evnen til at skabe gode netværk til lokale, regionale og nationale samarbejdspartnere og aktører skal være tydelig og udgøre en vigtig forudsætning for visionen om øget vækst i job og et liv med muligheder, hvor alle deltager. Den nye kommunaldirektør skal have et solidt indblik i kommunal forvaltning og stærke økonomiske kompetencer. Det forudsættes, at den nye kommunaldirektør har relevant ledelseserfaring på højt niveau – og gerne indenfor et eller flere af de kommunale fagområder. Der kan også være tale om supplerende erfaring fra en anden politisk

styret eller relevant privat organisation. Det er således vigtigt, at kommunaldirektøren kan navigere kompetent og smidigt fra start i det kommunalpolitiske system. Se stillings- og personprofil på www.norddjurs.dk eller www.muusmann.com. Tiltrædelse: 1. august 2017. Ansøgningsfrist: Mandag den 5. juni 2017. Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger. Kontakt gerne borgmester Jan Petersen, tlf. 89 59 10 01/27 85 24 51, eller adm. direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.

Ombudsmanden for Inatsisartut søger dygtig fuldmægtig/ specialkonsulent består således overordnet i at kontrollere, om selvstyremyndighederne og de grønlandske kommuner overholder gældende ret. Vi tilbyder et spændende og afvekslende arbejde i et uformelt arbejdsmiljø, hvor du blandt andet vil få mulighed for at fordybe dig i meget forskelligartede problemstillinger inden for offentlig ret og særligt forvaltningsretten. Kombiner muligheden for at arbejde på en klassisk juridisk arbejdsplads med muligheden for at bo i det naturskønne Grønland

Hvis du er ansat i staten eller en kommune, har du ved ansættelse hos os ret til tjenestefrihed uden løn (orlov) fra din nuværende arbejdsplads.

En stilling som juridisk sagsbehandler (fuldmægtig eller specialkonsulent) er ledig med tiltrædelse 1. august 2017 eller efter nærmere aftale.

Det fulde stillingsopslag kan ses på vores hjemmeside: www.ombudsmand.gl.

Ombudsmanden for Inatsisartuts funktion svarer til Folketingets Ombudsmands. Vores opgave

Din ansøgning skal være os i hænde senest fredag den 26. maj 2017.

Ombudsmanden for Inatsisartut er jurist og valgt af Inatsisartut til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndighederne at ændre deres afgørelser. Ombudsmanden behandler hovedsageligt klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. Derudover tager ombudsmanden også selv sager op, for eksempel efter omtale i pressen, ligesom ombudsmanden foretager besøg i de grønlandske kommuner og inspektioner på institutioner. Der oprettes ved embedet mellem 150 og 200 sager om året. Embedet er en lille arbejdsplads, hvor der er normeret 11 fuldtidsstillinger. Ledelsen består af ombudsmanden, retschefen og cheftolken. Herudover er der p.t. ansat 1 chefkonsulent, 3 fuldmægtige, 1 tolk og 1 sekretær.


Djøfs jobavis 13. maj 2017

Risikoansvarlig/Jurist søges til vores hovedkontor

DIREKTØR It-vest (samarbejdende universiteter) søger en direktør med drive og ambitioner, og som vil fremtiden – en fremtid hvor kompetencer inden for it og digitalisering almengøres og integreres i undervisningen på mange områder og på alle uddannelsesniveauer. Direktøren skal motiveres af komplekse udfordringer, hvor implementering af strategier i netværk og samarbejde kombineres med målrettet fokus på faglig kvalitet. Direktøren får stor mulighed for at præge udviklingen i den vestdanske uddannelsessektor inden for de it-orienterede uddannelser. Det forventes, at direktøren har en akademisk uddannelse. En forskeruddannelse (ph.d.) samt kendskab til it-branchen vil være et plus. Det er ikke et krav, at uddannelsen er inden for it-området, men vil være en fordel. Læs stillings- og personprofilen på www.it-vest.dk og www.muusmann.com. Ansøgningsfrist: Søndag den 28. maj 2017.

Vil du være med til at sikre høj kvalitet i Frøs Sparekasse og kan du hurtigt skabe overblik over juriske komplekse sager. Er du samtidig en holdspiller som naturligt samarbejder på tværs af fagansvar og personligheder, så har vi jobbet til dig. Du bliver ansvarlig for udarbejdelsen af risikorapporter til direktionen og bestyrelsen i Frøs Sparekasse og du skal endvidere sikre, at alle væsentlige risici, der går på tværs af organisationen identificeres, måles og rapporteres korrekt. Herudover skal du være med til at sikre, at Frøs Sparekasse til enhver tid overholder den nye EU-persondataforordning. Vi er i dag 145 ansatte og har filialer i 11 byer. Jobbet er i vores hovedkontor, som er i Rødding ved Vejen. Høj medarbejder- og kundetilfredshed er to hjørnesten og i 2011 blev vi kåret til Europas Bedste Arbejdsplads. Interesseret? Læs mere om jobbet og Frøs Sparekasse på www.froes.dk/job og send din ansøgning til job@froes.dk - vi holder samtaler løbende. Har du spørgsmål til jobbet, så er du velkommen til at kontakte Personaleansvarlig Bente Graae på mobil 40 10 54 32 eller adm. direktør Henning Dam på 23 43 74 25.

Region Hovedstaden

KONSULENT TIL MEDLEMSRÅDGIVNINGEN I FARMAKONOMFORENINGEN Farmakonomforeningen søger en konsulent til medlemsrådgivning og forhandling til vores sekretariat i København. Vi er en professionsfagforening for Danmarks ca. 5.500 farmakonomer og farmakonomelever. Vi sætter medlemmerne i centrum, og vi arbejder blandt andet for gode løn- og ansættelsesvilkår for dem samt et stærkere farmakonomfag. Vores værdier er udvikling, involvering og entusiasme, og de værdier præger vores hverdag. Vi søger en konsulent til en afvekslende stilling i medlemsrådgivningen. Dine opgaver vil blandt andet være: • Medlemsrådgivning og sagsbehandling • Forhandling, både individuelt og kollektivt • Undervisning, fx på kurser og temadage for vores tillidsrepræsentanter • Udarbejdelse af oplæg og notater til vores politikere • Deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper • Andre opgaver i naturlig forlængelse af din uddannelse, kompetencer og erfaring. Vi er et sekretariat på 18 medarbejdere, og det er vigtigt, at du er klar til en varieret arbejdsdag, hvor vi alle sammen hjælper hinanden på tværs af arbejdsopgaver og kompetencer. Læs mere på farmakonom.dk

Sektionschef Vil du være med til at understøtte ledelser og medarbejdere i Region Hovedstaden med digitale løsninger, der kan skabe værdi i planlægning af medarbejderressourcer samt forenkle og optimere HR-arbejdsgange? Så er du måske den, vi søger i Center for HR. Center for HR er godt i gang med at udvikle og implementere en række digitale løsninger på HR-området, og inden for de næste år skal alle regionens HR-systemer udbudssættes. Du vil i den sammenhæng få en central rolle. Som sektionschef i Center for HR skal du lede sektionen ”HR-systemudvikling”, som har ansvar for kontrakter, udbud og udviklingen af sammenspillet mellem HR-systemer og organisation. HR-systemerne omfatter bl.a. regionens løn- og personalesystem, rekrutteringssystem og Learning Management System. Du har en lang videregående uddannelse, evt. samfundsvidenskabelig, og mindst tre-fire års erfaring som leder af medarbejdere. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling eller som seniorkonsulent med opgaver af samme karakter. Se hele opslaget og søg stillingen ved at sende os din ansøgning, CV og eksamensbevis via vores elektroniske rekrutteringssystem på www.regionh.dk/job Ansøgningsfristen er fredag den 19. maj 2017 kl. 9.

11


12

Djøfs jobavis 13. maj 2017

Virksomhedsservicechef HR chef Kolding Kommune til Beskæftigelses- og Massiv byudvikling, studieby, design ogKommune beskæftigelse har sat HR chef Kolding Integrationsforvaltningen

sig på dagsordenen i hele Kolding Kommune, hvor pilen peger Vi en chefVitil søger vores nyoprettede virksomhedspåmangler kraftig vækst. en ambitiøs Afdeling HR cheffor til en organisaMassiv–byudvikling, studieby, design og 2017. beskæftigelse har sat service med tiltrædelse august tion medgerne over 7.000 ansatte og1.400 ledere. sig på dagsordenen i hele Kolding Kommune, hvor pilen peger Du får ansvar for Virksomhedsrådgivningen og Jobrekrutteringen på kraftig vækst. Vi søger en ambitiøs HR chef til en organisaHRmed i Kolding Kommune og med støtter ved og dig i spidsen, skalstyrker I arbejde en organisationen direkte og målrettet tion med over 7.000afansatte og 400 ledere. tilgang servicering virksomheder. Du være frontfigur i at at væretil en proaktiv, værdiskabende og skal strategisk samarbejdsvise virksomhederne, at jobcentret er en stærk og professionel partner. Vi er kendte for at designe løsninger af høj faglig kvalHR i KoldingJobrekrutteringen Kommune styrker og del støtter organisationen ved HR-partner. er en af Job7.dk - den fælles itet. Vi har blik for tværfaglighed i opgaveløsningen. at være en proaktiv, værdiskabende og strategiskfortsat samarbejdsjobrekruttering i Trekantområdet, hvor samarbejdet udvikVi bidrager til kulturudviklingen på tværs af organisationen, les. Du forstår, at jobcentret bidrager løsninger til vækst i af kommunen partner. Vi er kendte for at designe høj faglig ved kval-at og vi skaber udsyn og gode indsigt gennem fællesskab ogat netværk. tilbyde virksomhederne medarbejdere, men også der skal itet. Vi har blik for tværfaglighed i opgaveløsningen. findes pladser til de mindre stærke Vi bidrager til kulturudviklingen påledige. tværs af organisationen, HR-afdelingen er en selvstændig stab i Centralforvaltningen, Vi ogtilbyder: vi skaber udsyn og indsigt gennem fællesskab og netværk. og HR-chefen refererer til kommunaldirektøren og indgår i • En unik chance for at arbejde med en direkte og målrettet virkstabschefgruppen. somhedsservice HR-afdelingen er en selvstændig stab i Centralforvaltningen, •og EnHR-chefen arbejdsplads med meget engagerede medarbejdere og kolleger refererer til kommunaldirektøren og indgår i mere om stillingen på jobcentret spiller en central rolle i at •Læs En kommune i vækst hvor stabschefgruppen. tiltrække nye virksomheder. www.kolding.dk/job Læshele mere om stillingen på Læs stillingsopslaget på kolding.dk, hvor du også finder www.kolding.dk/job personprofilen og andre relevante dokumenter. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 6. juni 2017. www.kolding.dk www.kolding.dk

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier søger medarbejder til rådgivning med en bred vifte af kompetencer Vi har som forening til formål at rådgive og varetage medlemsskolernes faglige, økonomiske, juridiske og pædagogiske interesser samt varetage skolernes overordnede politiske interesser. Dette indebærer mange typer af opgaver inden for vores kerneområder: • Rådgivning af skolernes bestyrelser, ledelser og administration • Sagsbehandling, personalejuridiske spørgsmål samt elev- og forældrerelaterede spørgsmål • Projekter og analyser • Interessevaretagelse og kommunikation • Kurser, oplæg og uddannelse Vores nye medarbejder vil bl.a. skulle varetage rådgivning af medlemsskolerne vedr. spørgsmål på overenskomstområderne, herunder løn- og ansættelsesforhold og spørgsmål vedr. statslige bestemmelser og øvrig lovgivning tilknyttet sektoren. Arbejdet kan også indebære deltagelse i forhandlinger og konflikthåndtering. Desuden deltagelse i vores kursusvirksomhed, arrangementer m.v., hvilket indebærer oplæg og proces for foreningens forskellige målgrupper. Derfor har vores nye rådgiver: • en akademisk- eller tilsvarende uddannelsesbaggrund • analytiske evner • mod på at være midtpunkt blandt mange mennesker • sikre kommunikative evner i skrift og tale • relationelle evner og tillidsvækkende egenskaber • forudsætninger for formidling af komplekse emner • gode evner for sparring og rådgivning

Udvalgssekretær til Social-, Sundhedsog Arbejdsmarkedsområdet i Frederiksberg Kommune Hvis du synes krydsfeltet mellem politik og administration er en spændende udfordring, og er du struktureret, har sans for detaljen og et naturtalent inden for organisering, er du måske netop den medarbejder, vi søger. I jobbet vil du:

 bruge megen af din tid på at forberede og følge op på de politiske udvalgsmøder, herunder udsende dagsordener, sikre mødeindkaldelser, koordinere besvarelser på spørgsmål og beslutningsforslag fra det politiske niveau.

 få ansvar for udarbejdelse af egne beslutningsoplæg og indgå centralt i forberedelsen af introduktion af de nye udvalg efter Kommunalvalget i efteråret.

 være ansvarlig for at opdatere og udvikle diverse arbejdsgange og vejledninger ifm. SSA’s udvalgsarbejde og afholde det årlige kursus om udarbejdelse af udvalgssager.

 bidrage til synliggørelse af de politiske beslutninger på

hjemmesiden, ligesom du skal være med til at udvikle vores brug af den digitale dagsordensportal.

Funktionsbeskrivelse for stillingen findes på www.frederiksberg.dk/job. Ansøgningsfristen er tirsdag den 16. maj 2017 kl. 15. Du kan høre mere hos Sekretariatschef Dorthe Elise Svinth på dosv03@frederiksberg.dk eller tlf. 2898 3030.

Du er dit CV – men er dit CV dig?

Det er vigtigt for os, at vores medlemsskoler får kompetent og professionel rådgivning. Vi arbejder i et mindre sekretariat og lægger stor vægt på, at medarbejderne løser opgaver på tværs af arbejdsområder. Stillingen er på fuld tid, og arbejdstiden tilrettelægges, så ferier og fridage primært afvikles i skolernes ferieperioder. Løn og ansættelse sker på vilkår svarende til statslig overenskomst. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2017 eller efter aftale. Arbejdsstedet er; Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Ny Kongensgade 15, 3. sal, 1472 København K. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Søren Lodahl på 33 30 79 30. Send din ansøgning til info@privateskoler.dk senest den 28. maj 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 23. Du kan læse mere om foreningen på www.privateskoler.dk

djoef.dk/jobsoegning

Tænk længere


Djøfs jobavis 13. maj 2017

KONTORCHEF

TIL CENTER FOR TRANSPORTMARKEDER Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen søger en initiativrig og engagerende kontorchef til Center for transportmarkeder. Kontorchefen skal kunne balancere prioriteringen af sikker drift med udviklingsaktiviteter i en dynamisk styrelse præget af dialogbaseret samarbejde med sine interessenter.

Organisationen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en del af Transport-, Bygningsog Boligministeriet. Center for transportmarkeder varetager opgaver vedrørende regulering, godkendelser og tilsyn i forhold til personers og virksomheders adgang til og betingelser for at agere på transportmarkeder, hvortil der kræves tilladelse.

Opgaven Center for transportmarkeder ledes i det daglige af to kontorchefer. Kontorchefen indgår desuden i styrelsens samlede chefgruppe. Kontorchefen har ledelsesansvar for ca. 20 medarbejdere. Kontorchefen skal varetage ledelsen af områderne erhvervstransport, havne og VVM, post og Jernbanenævnets sekretariat. Opgaver i relation til national og international regulering er afgørende og fylder meget i opgaveporteføljen på tværs af centrets opgaveområder. Hertil kommer fortolkning af EU-regler og vejledning til virksomheder og borgere, udvikling af regulering og løbende ændringer og tilpasninger af love og bekendtgørelser. Betjening af minister, Folketing og departement i form af mødedeltagelse, notater til samråd samt svar på spørgsmål til Folketing og ministeren er desuden en vigtig del af centrets og særligt kontorchefens opgaver. Kontorchefen skal medvirke til at skabe en organisation, der effektivt kan udmønte strategiske mål i resultater og sikker drift, og hvor regulerings- og tilsynsaktiviteter sker i et konstruktivt samspil med de berørte brancher og deres organisationer. Kundeorientering, effektiv ressourceanvendelse, digitalisering, gode processer og tværgående initiativer er væsentlige fokusområder. Kontorchefen skal understøtte denne tilgang i sin daglige opgavevaretagelse og løbende have fokus på udvikling af centrets opgaveløsning.

Personen

Det er en fordel – men ikke et krav – hvis kontorchefen har indsigt i styrelsens fagområder. Ledelseserfaring er en fordel men ikke en forudsætning, hvis talentet for ledelse er tydeligt. Det forventes, at kontorchefen har erfaring med regulering og lovgivningsarbejde og samtidig har en uddannelse på universitetsniveau – gerne som jurist. Erfaring fra en politisk styret organisation og politisk forståelse er vigtige egenskaber og erfaringer, herunder gerne med betjening af minister, Folketing og et tæt samspil med et departement. Kontorchefen skal være stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling og skal kunne indgå i samspil med de aktører, der er centrale for styrelsens opgaveløsning. Det er vigtigt med et godt overblik og forståelse for de helhedsorienterede aspekter i opgaveløsningen, hvilket skal kombineres med et balanceret fokus på både drift og udvikling. Endelig skal kontorchefen kunne leve op til styrelsens fire ledelsesdimensioner i forhold til faglig ledelse, strategisk ledelse, personaleledelse og administrativ ledelse. Du kan se mere om forventninger til ledelsesrollen i stillings- og personprofilen.

Yderligere information Læs mere om styrelsen og stillingen på www.tbst.dk eller www.muusmann.com. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til vicedirektør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Keld Ludvigsen, tlf. 7221 8800, eller direktør i MUUSMANN, Lars Bo Pedersen, tlf. 4022 8718. Ansøgningsfrist: søndag den 28. maj 2017. Tiltrædelse: 1. august 2017. Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

13


14

Djøfs jobavis 13. maj 2017

Bygaden 2, 2630 Taastrup Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

HAR DU LYST TIL AT FØRE RETSSAGER FOR ANKESTYRELSEN? KONSULENT

Personalekonsulent til HR-Centret • Er du en dygtig personalekonsulent med stor indsigt i offentlig personalejura og de kommunale overenskomster? • Er du en god forhandler? • Er du i stand til at arbejde struktureret og systematisk i et arbejdsmiljø, som på nogle tidspunkter kan være hektisk og uforudsigeligt? • Kan du være en god sparringspartner for Høje-Taastrup Kommunes ledere i personalejuridiske spørgsmål? • Er du en god teamplayer og en god kollega? Så har vi jobbet til dig som personalekonsulent. Du vil indgå i et team på 5 personalekonsulenter (jurister og kontoruddannede) som løser personalejuridiske opgaver – såvel konkrete som generelle – sammen med og på vegne af lederne i kommunen. Personaleteamet er en del af HR-Centret med i alt ca. 25 ansatte. MERE INFORMATION Du kan læse mere om jobbet på htk.dk/stillinger

Ankestyrelsen skal fra 2018 hjemtage byretssager på sygedagpenge- og arbejdsskadeområdet fra Kammeradvokaten, så sagerne føres i retten af vores egne medarbejdere. Vi søger derfor et antal rettergangsfuldmægtige og to sagspartnere, der professionelt kan repræsentere Ankestyrelsen i retten. Som rettergangsfuldmægtig er du ansvarlig for de retssager, du tildeles – fra modtagelse af stævning til sagen afsluttes i retten. Desuden er du sagsbehandler og afgør konkrete sager på sygedagpenge- eller arbejdsskadeområdet. Det er ikke et krav, at du er uddannet advokat, men det er en fordel, hvis du har kendskab til fagområdet eller erfaring med retssager. Som sagspartner er du sparringspartner for rettergangsfuldmægtigene. Du har desuden en koordinerende rolle i forhold til teamets arbejde med retssagerne. Derudover afgør du konkrete sager og fører sager i retten. Det er et krav, at du har kendskab til fagområdet eller erfaring med at føre retssager. Det er vores ambition, at vi kan føre retssagerne professionelt og på et højt fagligt niveau. I 2017 får du derfor grundig oplæring i det faglige sagsområde og omfattende undervisning i proces og retssagsførelse. Du indgår også i opgaven med at opbygge de nye retssagsteam. Udover fagligt udfordrende opgaver, tilbyder vi dig attraktive arbejdsvilkår som fx 37 timers arbejdsuge inkl. betalt frokostpause, fleksibel arbejdstilrettelæggelse og høj arbejdsgiverbetalt pension (17,1 pct.).

ANSØGNINGSFRIST Den 29. maj 2017

Du kan læse de fulde opslag på www.ast.dk Du gør en forskel for kommunens borgere. Vi gør en forskel for dig!

Stillingerne besættes pr. 1. oktober 2017. Ansøgningsfristen er den 28. maj 2017. www.ast.dk/job

DIREKTØR

DANSK BLINDESAMFUND Dansk Blindesamfund er en forening med ca. 8.000 medlemmer, der alle er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningen er en interesseorganisation, der arbejder nationalt og internationalt for en vision om et inkluderende samfund, hvor blinde og svagsynede har ret til og mulighed for deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre. Foreningen søger en dynamisk og visionær direktør.

Opgaven Direktøren har ansvaret for ledelsen af foreningens samlede administration og for samarbejdet med foreningens politiske ledelse, 20 kredse og politiske udvalg. Direktøren refererer til og samarbejder tæt med foreningens landsformand og øvrige forretningsudvalg. Støtte til politisk interessevaretagelse på nationalt og

internationalt plan udgør vigtige opgaver. Direktøren skal fungere som chef for stabs- og kommunikationsområdet, indsamlingsarbejdet og international udvikling samt varetage rollen som øverste chef for ca. 300 medarbejdere i foreningen. Direktøren skal endvidere fungere som leder af en ledergruppe med to afdelingschefer.

Profilen Direktøren skal have en solid og dokumenteret erfaring som leder, og gerne med ledelse af ledere, ligesom evnen til at vedligeholde et bredt netværk skal være en tydelig kompetence. Det forudsættes, at topchefen har udpræget politisk tæft og forstår kulturen i en professionel politisk og medlemsstyret organisation med mange aktive, herunder mange frivillige. Direktøren må meget gerne have erfaring med interessevaretagelse. Foreningens nye topchef skal være visionær og dygtig til at sætte mål og retning for det strategiske arbejde. Direktøren skal have gode samarbejdskompetencer, være pragmatisk

og kunne stå fast de rigtige steder. På de indre linjer skal direktøren praktisere en åben og anerkendende ledelsesstil. Viden om og erfaring med handicapområdet er en fordel, men ikke en betingelse. Der forudsættes en relevant akademisk uddannelse, erfaring med økonomistyring og engelskkundskaber på forhandlingsniveau. Se stillings- og personprofil på www.blind.dk samt www.muusmann.com. Tiltrædelse forventes 1. august 2017 eller snarest derefter. Løn efter aftale. Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger. Kontakt gerne landsformand Thorkild Olesen, 23 40 92 00 eller administrerende direktør Lars Muusmann, 40 76 72 27.


Djøfs jobavis 13. maj 2017

KOMMUNALDIREKTØR Horsens Kommune søger en ambitiøs kommunaldirektør, der kan lede direktionen med et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv. Kommunaldirektøren skal stå i spidsen for administrationen og være en synlig og tydelig leder, der med sikker hånd kan sikre implementeringen af kommunens visioner og mål.

Opgaven Horsens Kommune oplever stor vækst og har med budgetaftalen for 2017 besluttet en række ambitiøse initiativer for den fortsatte udvikling af Horsens. Udviklingsinitiativerne omfatter Campusrokade, flytning af rådhuset, modernisering af midtbyen, udvikling af havneområdet, ny infrastruktur og etablering af en ringvej m.v. De mange initiativer skal balanceres med et solidt fokus på kommunens kerneydelser inden for de store velfærdsområder. I et tæt og dynamisk samspil med direktionen, borgmesteren, Byrådet og de øvrige aktører i Horsens skal kommunaldirektøren skabe fremdrift og sørge for en sikker implementering af planer og opfyldelse af mål og visioner. Kommunaldirektøren er i sidste ende garant for, at de mange visioner og mål omsættes til konkrete handlinger og initiativer, der skaber de ønskede resultater. Sideløbende med de mange udviklingsinitiativer skal kommunaldirektøren sikre, at borgere, erhvervsliv og andre med kontakt til kommunen oplever kvalificeret, effektiv og velfungerende sagsbehandling og service på alle kommunens fagområder. Det er vigtigt, at kommunaldirektøren fastholder samspillet i direktionen og indgår som en aktiv og dynamisk drivkraft, der med nysgerrighed og engagement tager ansvar og udfordrer konstruktivt på tværs af alle kommunens fagområder. Den samlede strategiske økonomistyring og udvikling af kommunens opgaveløsning er således et væsentligt element i kommunaldirektørens opgaver. Endelig skal kommunaldirektøren yde kvalificeret politisk sparring, medspil og modspil til borgmester og Byrådet.

Personen Kommunaldirektøren skal være stærk på implementering og realisering af omfattende politiske mål og have gode evner for at skabe struktur, tydelige prioriteringer og gennemtænkte processer. Kommunaldirektøren skal have erfaring med politisk rådgivning og -sparring samt solid politisk tæft, således at vedkommende kan navigere sikkert i forhold til det politiske niveau og kommunens interessenter. Kommunaldirektøren skal samtidig være handlekraftig og stærk på de indre linjer, sætte tydelig ledelsesmæssig retning og skabe engagement og trivsel blandt kommunens medarbejdere: En leder der går forrest som en samlende figur i organisationen. Det forventes, at kommunaldirektøren har erfaring fra og indsigt i den kommunale opgaveportefølje, og det er positivt, hvis erfaringsrammen er endnu bredere. Der forventes desuden en åben, motiverende, imødekommende og dialogorienteret ledelsesstil, med solide kommunikative kompetencer – både i skrift og tale. Den nye kommunaldirektør har en relevant videregående uddannelse, som vi gerne ser er suppleret med en ledelsesmæssig efteruddannelse og dokumenterede ledelsesmæssige resultater. Læs mere om stillingen på www.horsens.dk eller www.muusmann.com. Tiltrædelse forventes: 1. august 2017.

Ansøgning Ansøgningsfrist: Onsdag den 31. maj 2017. Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til borgmester Peter Sørensen, telefon 76 29 20 21, eller direktør & partner Lars Bo Pedersen, MUUSMANN, telefon 40 22 87 18.

15


16

Djøfs jobavis 13. maj 2017

Vil du være med i en succes?

Ringsted Kommune søger direktør samt centerchef på det tekniske område I Ringsted Kommune får du muligheden for at være en del af en kommune i vækst med en vision, der lægger vægt på bosætning, uddannelse og erhverv samt en bred inddragelse af alle interessenter i kommunens udvikling. Som direktør står du i spidsen for, at den fysiske udvikling i kommunen understøtter byrådets visioner om vækst i antal borgere og erhvervsliv. Du får ansvaret for betjeningen af de to politiske udvalg på det tekniske område og de to tekniske centre. Din forståelse af samspillet i en politisk styret organisation er i en klasse for sig, og du er garant for, at de politiske beslutninger føres ud i livet. Din tilgang til ledelse er præget af ordentlighed og evnen til at samar-

bejde. I direktionen bidrager du på alle områder og sikrer, at det tekniske område understøtter initiativer på de øvrige områder. Som centerchef har du ansvaret for teknik- og miljøcentret. Der skal du sammen med fire faglige ledere og 45 dedikerede medarbejdere sikre de gode resultater for borgere og erhvervsliv på myndigheds- og planområdet. Som leder er du både lydhør og tydelig, og du er i stand til at fastholde god trivsel i en travl hverdag med store krav til kvalitet og effektivitet. For både direktør og centerchef gælder, at ledelse sker med henblik på at skabe resultater for borgerne. Der er udarbejdet job- og personprofiler for begge stillinger, hvor du kan læse meget mere om Ringsted

Kommune og forventningerne til henholdsvis direktøren og centerchefen. Job- og personprofilerne kan ses på www.ringsted.dk eller klk.kl.dk. Du kan fortroligt henvende dig til kommunaldirektør Jacob Nordby, tlf. 2276 9216, eller souschef for KL’s Konsulentvirksomhed, KLK, Peter Bogh, tlf. 2134 4445, for nærmere oplysninger. Peter Bogh er konsulent på rekrutteringsopgaven. Ansøgningen med angivelse af fortrolig mailadresse skal sendes til chefsekretær Annette Frank Leotta, KLK, på mailadresse ale@kl.dk, så den er modtaget senest torsdag den 1. juni 2017 kl. 9.00.

Ringsted Kommune har 34.000 indbyggere og er den hurtigst voksende kommune på Sjælland med en vækst i befolkningen på 16 procent i de seneste ti år. Kommunen ligger naturskønt og centralt på Sjælland med gode trafikale forbindelser for bil og tog og med kun 45 minutter til København og 30 minutter til Storebælt. Kommunen har både by og land, og man er midt i mulighederne i Ringsted. Både når der skal arbejdes, leves og opleves.

2017 05 13 djoef jobavis 02 2017  
2017 05 13 djoef jobavis 02 2017  
Advertisement