Page 1

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN - 2017 - 3E JAARGANG - NR. 4

LEESTAFELEXEMPLAAR

SCHENKEN NALATEN aan GOEDE DOELEN


GEVEN AAN ONZE NATUUR Bijna iedereen heeft wel een stukje natuur dat hem na aan het hart ligt. Natuurmonumenten wil zulke plekken behouden. Daar kunt u ook aan bijdragen. Bijvoorbeeld door een schenking of door Natuurmonumenten op te nemen in uw testament. Vraag onze brochure ‘Geven aan onze natuur’ aan via schenken.nalaten@natuurmonumenten.nl. U kunt ook bellen met onze Ledenservice (035) 655 99 11.


Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/nalaten

VOORTLEVEN Een uitgave van

In Voortleven vertellen drie generaties over de impact van een nierziekte en leest u meer over de innovatieve projecten voor nierpatiënten. Ook vindt u in het magazine informatie over nalaten en het werk van de Nierstichting.

Fabian (36), nier

patiënt

‘Hoop op iets beters’

de Nierstichting


SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

-4-


SCHENKEN NALATEN aan GOEDE DOELEN 2 3 4 5 6 7 7 8 10 12 14 16 18 19 20 22 23 24 26 28 29 30 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 46

INHOUDSOPGAVE 47 48 50 52 54 55 56

Natuurmonumenten Nierstichting De Regenboog Groep Inhoudsopgave VBOK Gosse Bosma - Voorwoord door Goede Doelen Nederland Colofon Hersenstichting Stichting Dierennood Mensen met een Missie Stichting AAP Rolien de Wilde - Centraal Bureau Fondsenwerving - Geef gerust aan een erkend goed doel ZOA Nederland – Internationale Kinderhulp Amsterdams Universiteitenfonds Solidaridad Natura ARTIS Magistra Hart voor Kinderen Dokters van de Wereld Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie - Schenken, hoe zit dat? Stichting Rising Stars – Stichting Pamoja Kenia – Stichting Child Support Indonesia Partin: Kleine ontwikkelingsorganisaties doen groot werk - maar hoe vindt u ze? Stichting MS Research Dierenbescherming Voedselbanken Nederland – Bijbelvereniging – Koningin SophiaVereeniging tot Bescherming van Dieren Voedselbanken Nederland – Mission Possible Hanneke Lenkens - Nederland Filantropieland - Geven van geld èn tijd Joods Cultureel Museum – Hospitaalbroeders Gouden Dagen Red een kind VBOK Stichting de Ezelshoeve – Stichting Manegepaarden Pensioenfonds Ecomare – Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij KNRM Stichting Childslife International – Museum Belvédère

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

58 60 62 64 65 66 68 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 82 83 84 86 87 88 90 91 92 94 95 96 97 98 99 100

-5-

Marjan Scharloo - Museum Vereniging - iets nalaten voor de volgende generaties Het Rembrandthuis Humanistisch verbond Het Noordbrabants Museum Stichting Hulp Oost Europa Stichting Internationale Kinderhulp – ASAP Foundation Vereniging van Fondsen in Nederland - Goed doen, maar anders dan anderen. Oxfam Novib Bears in Mind Stichting Nationale Dierenzorg Dierenambulance Amsterdam It Fryske Gea Henk Jochemsen & Adri Veldwijk - Interview MissieNederland en Prisma - Niet bij het woord alleen Free a Girl Stichting Hoogvliegers – Sea Shepherd – Stichting Steunfonds Allard Pierson Centraal Bureau Fondsenwerving - De erkenning van de goededoelensector Stichting MS Research Halin Gouden Dagen Leger des Heils Monique Janssen & Michiel Oosschot - De NalatenschapsMakelaar - Keuzes helpen omzetten in werkelijkheid KNRM De NalatenschapsMakelaar Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi-& Vechtstreek Longfonds Stichting Buru Nyakwere Nederland Museum De Lakenhal Stichting Vrienden van het Slot Loevestein – CliniClowns Partos - Ontwikkelingssamenwerking is nu belangrijker dan ooit! KNCV Tuberculosefonds Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds Oscar Balkenende - Obelisk Boedelbeheer - Respect voor uw nalatenschap en reputatie Prins Bernard Cultuurfonds Radboud Oncologie Fonds – Depressie Vereniging CODA Museum De Hollandse Molen – Ron Borgdorff Financieel Advies – Accres Accountants en Belastingadviseurs Museum Schokland Nationaal Fonds Kinderhulp – Handige Adressen & Websites Wereld Natuur Fonds Stichting Dierennood


Het leven [ge]geven

Ieder mens is uniek en onvervangbaar. Ieder kind wil leven. U kunt daaraan bijdragen, ook wanneer uw leven eindigt. Door de VBOK op te nemen in uw testament geeft u het leven door. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.

033 - 463 82 12 www.vbok.nl -6-


1/2

De Notarisklerk

SCHENKEN NALATEN aan GOEDE DOELEN

Maandblad voor Medewerkers in het Notariaat 90ste jaargang januari/februari 2013 nr. 1521

COLOFON 3e jaargang 1e nummer 2017 Uitgever: Dit is een uitgave van: Tarievenkaart Martini Media bv Hoendiep 140, 9743 AR Groningen tel. 050-314 22 44 info@martinimedia.nl

VOORWOORD Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament Dagelijks zetten miljoenen mensen zich in voor maatschappelijke doelen. Om bij te dragen aan onze samenleving en iets te betekenen voor een ander. Als vrijwilliger, als gever, als lid van een vereniging of een kerk. Door een actieve eigen inzet of door bijvoorbeeld mee te spelen in een goededoelenloterij. Allemaal voor een ideaal. De impact is groot. Grote delen van de wereld en dus ook van ons land zouden er totaal anders uitzien zonder de inzet en steun van al deze burgers. Zij pakken maatschappelijke problemen op die overheid of markt niet (kan) oplossen. Uit onderzoek blijkt dat mensen in Nederland gul en ruimhartig aan goede doelen blijven geven en ook steeds vaker een goed doel opnemen in hun testaMartini Media b.v. ment. Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na Hoendiep 140 9743 AR Groningenhun overlijden wordt doorgewerkt aan hun ideaal. En tel.050-314 22 44 dat is hartverwarmend. fax.050-314 22 99 info@martinimedia.nl In

het vorige nummer heeft u kunnen lezen waarom Meep en Hanneke van Kampen verschillende goede doelen hebben opgenomen in hun testament. Meep zei daarover:

Verspreiding: Schenken en Nalaten wordt middels een oplage van 15.000 exemplaren verspreid via de notariskantoren, ziekenhuizen en woonzorgcentra in Nederland.

‘De grote inzet van goede doelen spreekt ons erg aan’

Speciale dank aan: Alle adverteerders en overkoepelende organisaties voor het meewerken aan deze uitgave.

Bijzondere mensen, met mooie idealen. Ze geven blijk van grote betrokkenheid bij de maatschappelijke doelen die ze steunen en praten daar trots over. Meep en Hanneke van Kampen hebben hun keuze al gemaakt. Mocht u ook overwegen een goed doel op te nemen in uw testament, maak uw keuze zorgvuldig en bespreek dit ook met uw nabestaanden.

Aansprakelijkheid: Aan de inhoud van de artikelen en advertenties is veel aandacht besteed. De redactie en de uitgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de tekst. Overname: Overname van artikelen uit deze uitgave is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever.

Er zijn vele mogelijkheden om na te laten aan een goed doel. Uw notaris kan u van advies voorzien. Hij beschikt ook over een handige gids waar alle mogelijkheden en de goede doelen in beschreven staan. Ook kunt u zelf op zoek gaan naar informatie. Op de website www.goededoelen.nl hebben wij voor u alle mogelijkheden op een rijtje gezet.

Advertenties: Martini Media B.V. Dhr G. Boerema tel. 050-314 22 44 - info@martinimedia.nl Opmaak: Weissenbach ontwerp, print & druk Zeilmakersstraat 10, 8601 WT Sneek tel. 0515-42 55 44 - info@weissenbach.nl

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Gosse Bosma directeur van Goede Doelen Nederland, brancheorganisatie van Erkende goede doelen. -7-


Wat wilt u aan volgende generaties meegeven?

Gezonde hersenen zijn van levensbelang, maar vrijwel iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met een hersenaandoening. Een beroerte, de ziekte van Parkinson of dementie, het kan iedereen overkomen. Per jaar komen er 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen in Nederland kampen met blijvende ernstige gevolgen. Ook naasten worden hierdoor getroffen. Dat moet stoppen! En het kán stoppen. Daarom laten we wetenschappelijk onderzoek doen, voeren we vernieuwende projecten uit en dragen we bij aan goede patiëntenzorg.

Wilt u bijdragen aan het bestrijden van hersenaandoeningen, verbeteren van patiëntenzorg en het gezond houden van hersenen? Voor patiënten van nu en in de toekomst? Ga naar www.hersenstichting.nl of neem contact op met Henriëtte Hindriks: 070-302 47 40 hhindriks@hersenstichting.nl

Geef om je hersenen

Hers16_078 Adv Nalatenschap 220x297 +5mm.indd 1

26/10/16 12:11


‘Hersenen spreken tot de verbeelding’ In 2006 had Ruud Bakker een, zoals hij het zelf noemt, ‘gekke ervaring’. Hij reed met zijn partner Peter naar de supermarkt en wist ineens de weg niet meer en bleef maar vragen hoe hij moest rijden. Peter raakte ongeduldig, want dezelfde weg reden ze al jaren probleemloos. Na tien minuten was Ruud weer ‘helder’. Hij onderging deze ervaring daarna nog vijf maal. Ruud had een TGA of transiënte globale amnesie; een plotselinge en tijdelijke uitval van het werkgeheugen. ‘In zijn hersenen werkte tijdelijk een “schakeltje” niet naar behoren.’

Steeds hetzelfde

Er is nog weinig bekend over TGA. Voor TGA is geen behandeling, omdat TGA van korte duur is en geen lichamelijke gevolgen heeft. Mensen met TGA kunnen wel onzeker en zenuwachtig worden, is ook Ruuds ervaring. ‘Ik word nerveus, maar kan niet benoemen waarom, ik herken het niet. Peter herkent het nu direct, bijvoorbeeld als ik steeds hetzelfde vraag, niet weet wat ik doe of waar ik ben. Hij stelt me dan op mijn gemak, maar het is vervelend dat er geen behandeling is. Ik moet er maar mee leven, al word ik er niet te zwaar door beïnvloed.’ Peter zegt: ‘Het gekke is SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

dat Ruud wel gewoon kan handelen. Net als in de auto naar de supermarkt; hij weet even niet waar hij is, maar hij kan wel autorijden.’

Parkinson en beroerte

Ruud en Peter zijn donateur van de Hersenstichting, daarnaast hebben ze de Hersenstichting in hun testament opgenomen. TGA was niet de enige aanleiding, want Ruuds broer had parkinson, zijn moeder kreeg een paar keer een beroerte. ‘Na haar tweede beroerte is mijn moeder opgenomen in een verpleeghuis. Tijdens de laatste zes jaar van haar leven was ze dementerend. Omdat Peter en ik ons samenlevingscontract bij de notaris moesten herzien, hebben we meteen ons testament laten opmaken. We hebben geen kinderen of jonge familieleden, dus wij zochten een goed doel om in ons testament op te nemen.

‘Het raakt aan alles en is tegelijkertijd ongrijpbaar,’

-9-

Efficiënt

Beide heren vinden de hersenen een fascinerend terrein. ‘Het raakt aan alles en is tegelijkertijd ongrijpbaar,’ aldus Ruud. ‘Veel handicaps en aandoeningen ontstaan in de hersenen. Hersenen spreken tot de verbeelding. We vinden het allebei prettig om te lezen waar onze donaties naartoe gaan en dat de Hersenstichting er efficiënt mee omgaat. In ons testament hebben wij geen voorwaarden gesteld. De Hersenstichting mag het voor elk hersenonderzoek gebruiken.’

INFORMATIE OF ADVIES? Voor uitgebreid vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Henriëtte Hindriks, Relatiemanager Nalatenschappen via 070-302 47 40 of hhindriks@hersenstichting.nl.

www.hersenstichting.nl


Zwerfdieren helpen, die het meeste in de ellende zitten. Stichting Dierennood

helpt hen. Een interview met Hanno Berger.

Meer dan de helft van alle Nederlanders zegt van dieren te houden. De meesten daarvan willen ook dieren-in-nood helpen, maar vinden het vaak moeilijk om een keuze te maken uit het grote aantal dierenorganisaties. De vraag is dan of je alleen dieren in ons eigen land wil helpen of juist de zwerfdieren in andere landen die vaak ernstig worden mishandeld. Vertrouwen of die hulp dan goed aankomt, is daarbij essentieel. Reden voor een interview met Hanno Berger, oprichter en secretaris van stichting Dierennood.

stond direct achter dit idee, maar vond wel dat dit dan echt structurele hulp moest zijn. Dus gericht op zoveel mogelijk dieren in de zwaarste omstandigheden. Binnen twee weken was stichting Dierennood opgericht samen met een paar andere dierenvrienden, die al veel bestuurlijke ervaring op dit gebied hadden.

Hoe helpen jullie dieren-in-nood? Voor ons zijn alle dieren en met name zwerfdieren gelijk. Er leven naar schatting 450 miljoen zwerfkatten en 350 miljoen zwerfhonden op

Hoe is stichting Dierennood ontstaan?

Ik heb 30 jaar in de reiswereld gewerkt en veel gereisd. Vooral in AziĂŤ kwam ik ernstig dierenleed tegen. Tijdens het begeleiden van een groepsreis door IndonesiĂŤ, zag ik beelden die bij mij iets deden knappen. Nadat ik thuis was gekomen, vroeg ik aan mijn vrouw of ik mijn baan mocht opzeggen, om de rest van mijn leven zwerfdieren te kunnen helpen. Zij SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

- 10 -

onze aarde. De meesten van hen worden regelmatig geschopt en geslagen en zonder enig respect behandeld. Voedsel en schoon water is voor hen meestal onbereikbaar. Met onze Hulpacties-van-de-Maand ondersteunen wij doorlopend streng gecontroleerde kleinschalige projecten waarbij met name zwerfhonden en -katten letterlijk uit de goot worden opgeraapt en door fantastische dierenvrienden verder worden verzorgd. De kosten voor medische zorg kunnen flink oplopen en dan is steun van buitenlandse dierenvrienden


De kans is dan groot dat een huisdier voor langere tijd in een asiel terecht komt. Hetgeen de meeste dierenvrienden graag willen vermijden. Dan geeft het een goed gevoel als een gespecialiseerde dierenstichting daar een uitstekend alternatief voor heeft. Namelijk het herplaatsen thuis bij geselecteerde dierenvrienden die daarvoor openstaan. Meer informatie: www.dierentestament.nl

Maken jullie veel kosten?

zeer welkom! Ook werken wij samen met de universiteiten van Utrecht en Gent, waarbij bijna afgestudeerde studenten Diergeneeskunde op eigen kosten via ons naar asiel-klinieken gaan in ca. 15 landen. Vooral om belangrijke sterilisatieoperaties uit te voeren, onder toezicht van een lokale dierenarts. Vorig jaar resulteerde dat in ruim 6.500 extra sterilisaties, die uiteindelijk vele tienduizenden (!) ellendige dierenlevens op de meedogenloze straat schelen.

dan 300 van rond. Heel mooi, maar in de meeste landen, zelfs ook binnen Europa is er vaak geen één. En juist daar hebben (zwerf)dieren het heel moeilijk. Veel dierenvrienden willen graag projecten ondersteunen, waar dieren het echt het aller moeilijkst hebben. In welk land dan ook, mits het maar op een verantwoorde en betrouwbare manier gebeurt.

Hoe checken jullie die betrouwbaarheid?

Wij helpen waar de nood het hoogst is. Nederland is gelukkig een van de zeer weinige landen zonder zwerfhonden. In de ruim 50 officiële asielen in ons land zitten gemiddeld 10 honden, dus in totaal zo’n 500. Maar ik ben in asielen in Oost- en ZuidEuropa geweest met 1.000 tot zelfs 2.000 honden in één asiel. Dus 2 tot 4 x zoveel als alle asielhonden in ons land bij elkaar! Ook is Nederland het enige land ter wereld, met een dierenpolitie en met veel dierenambulances. Er rijden er hier zelfs meer

Dat is een heel belangrijk onderdeel van ons werk. Twee mensen binnen ons team van 30 vrijwilligers, houden zich vooral bezig met het selecteren van mogelijke hulpprojecten. Daarvoor is Facebook een uitstekend medium. Daarop is immers een tijdlijn te zien met veel foto’s en verhalen van alle activiteiten uit de afgelopen jaren. Dit geeft al een goed beeld. Maar daarnaast checken wij ook referenties of de persoon of organisatie goed of minder goed op Google bekend staat. Alleen hulpverleners die door deze strenge selectie heenkomen, komen voor een Hulpactie-van-de-Maand in aanmerking.

Veel dierenvrienden

Jullie bieden aan om huisdieren op te vangen na overlijden van de eigenaar. Vertel nog wat meer daarover.

Helpen jullie alleen in het buitenland?

willen graag projecten ondersteunen, waar

dieren het echt het aller moeilijkst hebben. SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Van een notaris die met ons samenwerkt, vernamen wij dat dit een probleem is, waar veel diereneigenaren mee zitten. Juist het dier waar men jarenlang zo ontzettend veel liefde van heeft ontvangen, wil men goed verzorgd achter kunnen laten. Familie of vrienden kunnen of willen niet altijd die zorg overnemen. - 11 -

Omdat wij alleen met vrijwilligers werken die geen enkele vergoeding ontvangen en wij ook vanuit onze eigen huizen werken, bedragen onze overheadkosten slechts 2 tot 3%. Gemiddeld is dat bij stichtingen 28%. Dat steeds meer dierenvrienden onze manier van werken voor dieren-innood waarderen, blijkt uit het feit dat de donaties in 2016 met maar liefst 81% zijn gestegen. Maar er is nog zoveel werk te doen, dat wij echt hopen dat nog veel meer dierenvrienden ons willen gaan steunen. Samen voor de dieren, ze hebben ons heel hard nodig!

MEER INFORMATIE Kijk op de website www.dierennood.nl of bel Hanno Berger zelf: 010-420 23 44.


Geef uw testament een missie

Mensen met een Missie steunt gedreven mensen die in hun gemeenschap opstaan tegen onrecht en uitsluiting. Dit doen wij samen met onze partners in 14 landen in Afrika, AziĂŤ en Latijns-Amerika.

Mensen met een Missie in uw testament

Wij geloven daarbij in de verbindende kracht van religie. Laat u iets na voor een rechtvaardige wereld? Contact: Julie Mingeli, 070 - 31 36 731 of juliemingeli@mensenmeteenmissie.nl mensenmeteenmissie.nl/testament


Samen werken aan de kracht van mensen Mensen met een Missie

steunt gedreven mensen die onrecht en uitslui-

ting aanpakken in hun

gemeenschap. Dit doen wij in veertien landen in Afrika, AziĂŤ en Latijns-Amerika.

Mensen met een Missie (statutaire naam Stichting CMC) is een katholieke organisatie voor internationale samenwerking. Wij werken kleinschalig en lokaal, zijn langdurig en persoonlijk betrokken. Het merendeel van onze projecten gaat over gelijke rechten voor kwetsbaren en minderheden. We SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

werken samen met lokale partners die precies weten waar kans op vooruitgang bestaat. Zij werken aan verzoening door bemiddeling, bieden juridische, financiĂŤle en psychosociale ondersteuning aan slachtoffers van oorlogsgeweld, stigmatisering, mensenhandel en verkrachting. Zij helpen mensen om de draad van het leven weer op te pakken, zo mogelijk binnen de gemeenschap. Mensen met een Missie stimuleert interreligieuze samenwerking en zet in op dialoog en herstel van verbroken vertrouwen. Met onze partners bouwen we aan sterke en actieve netwerken, die ook een stem hebben in het plaatselijke, regionale of landelijke bestuur. Ons doel is dat mensen in vrede samenleven, kunnen opbloeien, deelnemen en bouwen aan hun samenleving. Zij zijn bewust van hun positie, kennen hun rechten en claimen die. Geef uw testament een missie Door Mensen met een Missie op - 13 -

te nemen in uw testament zorgt u ervoor dat onze lokale partners hun werk kunnen voortzetten en kunnen blijven werken aan kansen voor gelijkwaardigheid en gerechtigheid voor de meest kwetsbaren.

MEER INFORMATIE Julie Mingeli T: +31 (0)70 - 31 36 731 E: JulieMingeli@ mensenmeteenmissie.nl

www.mensenmeteenmissie.nl


GEEF DIEREN IN NOOD EEN TOEKOMST NEEM DIEREN ALS BINGO OP IN UW TESTAMENT

✂

Antwoordbon

Ja, ik ontvang graag de brochure over nalaten aan AAP Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m / v Straat

.........................................................................

Postcode

.............................

E-mailadres

Woonplaats

Huisnummer

.......................

................................................................

..............................................................................................................

Telefoonnummer

......................................................................................................

Als dank voor uw aanvraag nodigen wij u graag telefonisch uit voor een rondleiding bij AAP in Almere.

www.aap.nl

1996

Deze antwoordbon kunt u in een envelop opsturen naar Stichting AAP, t.a.v. Laura Kok, Antwoordnummer 1441, 1300 VE Almere. Een postzegel is hierbij niet nodig.


Een toekomst voor dieren als Bingo AAP zet zich in voor een

een kale ronde kooi, waar hij nergens kon ontsnappen aan de nieuwsgierige blikken van de bezoekers. AAP redde Bingo van dit uitzichtloze bestaan en in 2004 kwam hij naar Almere.

Helaas bevinden veel dieren zich nog in benarde situaties. Ze worden illegaal verhandeld, als huisdier gehouden of misbruikt in toerisme en entertainment. De dieren die dringend hulp nodig hebben, vangen we op zodat ze op adem kunnen komen. Ons team helpt ze gezond te worden en weer ‘dier’ te zijn, waarna we een permanent onderkomen voor ze zoeken.

Met Bingo gaat het nu stukken beter. Hij is zeer sociaal en speels, wat bijzonder is voor een dier dat zo lang zonder soortgenoten heeft geleefd. Sterker nog: de afgelopen jaren leerde Bingo heel wat getraumatiseerde chimpansees om weer aap te zijn. Maar met één chimpansee bleek het wel érg goed te klikken! Antoine en Bingo werden beste vrienden en verhuisden in januari 2014 naar Primadomus, de Spaanse vestiging van AAP. Natuurlijk blijven we uitkijken naar mogelijkheden om Bingo en Antoine te herplaatsen naar bijvoorbeeld een prominente dierentuin, maar omdat de chimpanseevrienden een erg traumatisch verleden achter de rug hebben, is dit niet makkelijk. Daarom is de kans groot dat Bingo en Antoine de rest van hun leven bij AAP blijven.

De 46-jarige chimpansee Bingo is één van de vele dieren die een ellendig leven achter de rug heeft. Nadat hij in 1974 door een rondreizend circus werd achtergelaten, leefde Bingo dertig jaar lang in eenzaamheid in een louche dierentuin in Italië. Deze stadsdierentuin was zwaar verouderd, zowel in opzet als in huisvesting van de dieren. Bingo verbleef eenzaam in

Helaas worden in Europa nog steeds veel apen zoals Bingo als huisdier gehouden. AAP wil duidelijk resultaat zien als het gaat om verbetering van dierenwelzijn. Daarom zetten wij ons in voor goede wetgeving in Europese landen, waardoor het houden van apen – net als in Nederland – wordt verboden. Alleen zo hoeven we uiteindelijk minder dieren in nood te

betere toekomst voor

exotische zoogdieren,

zoals apen, wasberen en leeuwen.

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

- 15 -

redden. Dweilen met de kraan dicht, noemen we dat.

Om voor dieren als Bingo te kunnen blijven zorgen, hebben we steun nodig waar we voor langere tijd op kunnen rekenen. Neemt u AAP op in uw testament, dan stelt u het werk van AAP voor de toekomst veilig. Uw toekomstige gift garandeert dat dieren als Bingo, die jarenlang verwaarloosd werd, ook straks de juiste zorg krijgen. U helpt bovendien mee aan het voorkomen van dergelijk dierenleed. Wilt u meer weten over een gift aan AAP in uw testament? Vul de antwoordbon in en wij sturen u vrijblijvend een brochure toe. U vindt de antwoordbon in onze advertentie.

www.aap.nl


Geef gerust aan een erkend goed doel Erkenning voor alle goede doelen bereikbaar In Nederland wordt er jaarlijks voor zo’n 3 miljard euro aan goede doelen geschonken. Als je schenkt met je hart wil je ook dat het goed terechtkomt. Die vriend of kennis die bij een goed doel betrokken is, vertrouw je wel: je hoort de verhalen over wat ze met het geld doen. Maar als je een organisatie minder goed kent, dan wil je toch graag weten of het klopt. Alle erkende goede doelen worden door het CBF, als onafhankelijk toezichthouder voor goede doelen, op basis van een aantal normen getoetst. Je kan daarom als schenker gerust geven aan een erkend goed doel.

Naar één Erkenning

In 2016 kwam de erkenningsregeling in de plaats van de bestaande keurmerken. Er waren keurmerken van het CBF, van de Raad voor Financiële Betrouwbaarheid en de stichting Keurmerk Goede SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Doelen. Dat er nu nog maar één erkenning is, draagt voor donateurs bij aan de eenduidigheid van de erkenningsregeling. De nieuwe erkenningsregeling onderscheidt vier categorieën organisaties, van klein naar groot. Het CBF toetst bij alle organisaties of de mensen erachter doen wat ze beloven en of ze daarover helder communiceren. Doordat er op de grootte van de organisatie toegesneden normen zijn, hebben al rond de honderd ‘nieuwe’ organisaties de erkenning aangevraagd. Organisaties die voorheen niet in aanmerking kwamen, of die de aanvraag te ingewikkeld vonden. De kleinere organisaties kunnen eenvoudig digitaal de erkenning aanvragen. Ze hebben vervolgens een telefonisch gesprek - 16 -

met een auditor van het CBF over de normen. In dat gesprek wordt dieper ingegaan op het reilen en zeilen van de organisatie.

Zorg uit handen nemen

“Ons doel is om met de erkenning de donateur een zorg uit handen te nemen,” zegt Roline de Wilde, directeur van het CBF, “De erkenning geeft aan dat je als goed doel de basis op orde hebt en dat je doet wat je hebt beloofd. Het goede doel kan zich in de communicatie dan richten op het eigen verhaal, op het mooie werk dat ze doen.” Het toezicht van het CBF houdt rekening met de factoren waarvan de Nederlander vindt dat die belangrijk zijn om onder het toezicht te stellen. Onderzoeken wijzen uit dat financiële onderwerpen met stip bovenaan staan. “De consument wil weten hoeveel geld een goed doel besteedt aan de eigen organisatie. Daarnaast blijft de hoogte van het salaris van de directie een terugkerend onderwerp. Ten derde is de bestemming van


“Als de donateur het erkenningslogo ziet,

weet hij dat het geld goed terechtkomt.”

de gedoneerde euro belangrijk: komt mijn donatie terecht op de plek die ik bedoel? Daarom is de erkenningsregeling ook interessant, want deze aspecten behoren tot onze toetsing.” Maar het CBF kijkt niet alleen naar die financiële basis. Nieuw aan de erkenning is dat er

ontwikkelgericht wordt gewerkt. Gekeken wordt op welke punten goededoelenorganisaties zich kunnen verbeteren en hun effectiviteit kunnen vergroten. Uit gesprekken met goededoelenorganisaties wordt duidelijk welke onderwerpen sectorbreed uitgewerkt moeten worden. Zo ging in 2016 de aandacht speciaal uit naar databeveiliging. Uit een onderzoek kwam sectorbreed een lage score op de nieuwe norm rond databeveiliging naar voren. Er waren veel vragen over welke maatregelen genomen moeten worden om de beveiliging van data op orde te hebben en wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. In een bijeenkomst werden de organisaties voorzien van actuele informatie over privacy- en informatiebeveiliging.

Roline de Wilde

Financiering

De goededoelenorganisaties betalen voor de toetsing. Daarbij wordt het solidariteitsbeginsel toegepast: de grotere organisaties betalen mee voor de erkenning van de kleinere organisaties. De erkenning is op die manier ook betaalbaar voor kleine of beginnende organisaties, wat het imago van de hele sector ten goede komt.

Geef gerust

Nu de erkenning bekend begint te raken bij de goededoelenorganisaties, is het zaak om ook het publiek bekend te maken met de erkenning. De donateur moet bij het zien van het erkenningslogo weten dat hij gerust aan die organisatie kan geven. Er is immers toezicht op de organisatie. De Wilde zegt erover: “Het is begrijpelijk dat mensen soms gaan twijfelen omdat ze verhalen horen over malafide organisaties. En er gaat ook inderdaad wel eens iets mis. Maar juist omdat er controle is op organisaties, kan er op tijd bijgestuurd worden. De sector toont daarmee ook een zelfreinigend vermogen. Als een goededoelenorganisatie geen erkenning heeft, raad ik de potentiële donateur aan om de vraag te stellen “waarom niet?” Want de erkenning is nu voor alle goededoelenorganisaties bereikbaar, waardoor de donateur gerust kan geven”.

MEER INFORMATIE Voor meer informatie, ga naar www.cbf.nl

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

- 17 -


“Het is prachtig dat mijn moeder doorleeft via deze projecten” Doordat mensen via een testament hun vermogen én vertrouwen schenken, kan ZOA elk jaar vluchtelingen en ontheemden een betere toekomst geven. Zo ook de moeder van Roelof Pool. “Het verdriet blijft, maar het is prachtig dat mijn moeder doorleeft via deze projecten”, vertelt hij. ‘In juni 2014 is mijn moeder overleden, ze is 91 jaar geworden. Ze had ons verteld dat er een aanzienlijk deel van haar erfenis besteed zou worden aan goede doelen. Dat paste ook helemaal bij wie ze was, het zou ons verbaasd hebben als ze dat niet had gedaan. Van ZOA kregen we een uitnodiging om langs te komen. Vervolgens hebben we een enorm fijn gesprek gehad. We kregen de mogelijkheid mee te beslissen aan welk project mijn moeders

geld besteed zou worden. Na overleg met mijn broers en zus besloten we deze keuze aan ZOA over te laten. Uiteindelijk is het deels besteed aan een project voor ex-kindsoldaten in Congo. Dat zou mijn moeder mooi gevonden hebben, ze had altijd een zwak voor kwetsbare kinderen. Een ander deel is besteed aan een zelfredzaamheidproject voor vrouwen in Afghanistan. Ook daarin herken ik mijn moeder, zij is altijd trots geweest op haar vrouw-zijn en gaf hier tijdens haar leven een invulling aan. Als ik nu weer de projectinformatie doorlees, ben ik ontzettend trots op mijn moeder!’

Meer weten over nalaten aan ZOA? Neem contact met ons op of vraag gratis de brochure ‘Goed nalaten’ aan via info@zoa.nl of tel. 055 - 366 33 39.

WWW.ZOA.NL

Wanneer het onvermijdelijke aanklopt, is er de stille wens om voort te leven in de herinnering van onze dierbaren. Een mooi gedachtengoed. Stichting Internationale Kinderhulp Nederland (IKN) wil u een tastbare handreiking doen. Wat u kunt en wilt nalaten, zetten wij voort in het leven van een weeskind. Op deze manier zaait uw laatste wens een nieuw begin voor de toekomst van verlaten en weeskinderen. Meer informatie in het artikel hiernaast of op www.internationalekinderhulp.nl Stichting Internationale Kinderhulp | Marshallweg 4-a, 8912 AC Leeuwarden | 058 289 86 77


Onderwijs beste investering in volgende generaties De investering met het hoogste maatschappelijke rendement is onmiskenbaar de investering in onderwijs. Want van onderwijs wordt iedereen beter, ook de samenleving als geheel. Zeker als dat onderwijs hand in hand gaat met wetenschappelijk onderzoek, dat vaak de bron is van innovaties, verbeteringen, de effectieve aanpak van problemen en van nieuwe inzichten. Het Amsterdams Universiteitsfonds steunt studenten en onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam. Het stelt talentvolle studenten in staat met een beurs een opleiding te volgen of een unieke ervaring in het buitenland op te doen. Het ondersteunt wetenschappers bij hun onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen, van de ecologie van het Markermeer en de bijwerkingen van geneesmiddelen bij ouderen tot astronomische verschijnselen rond de zon en gezondheidsverschillen tussen jonge kinderen. Ook steunt het fonds het behoud en het tentoonstellen voor publiek van kostbaar academisch erfgoed, bijvoorbeeld in het Allard Pierson Museum voor archeologie. Zo draagt het Amsterdams Universiteitsfonds eraan bij dat huidige en toekomstige generaties studenten en wetenschappers zich kunnen blijven ontwikkelen aan de Universiteit van Amsterdam. Een toonaangevende onderzoeksuniversiteit met een traditie die teruggaat tot 1632 en een leidende positie in de internationale wetenschap. Help toekomstige SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

generaties vooruit en laat na ten behoeve van de Universiteit van Amsterdam. Maatschappelijk rendement gegarandeerd!

Het familieverhaal achter een nalatenschap

Trudie Vervoort-Jaarsma (1929-2015) hechtte veel waarde aan onderwijs en onderzoek. Bij testament liet zij circa vier miljoen euro na aan het Amsterdams Universiteitsfonds. Een belangrijk deel van het vermogen werd vergaard door haar ouders, een spraakmakend juristenechtpaar dat in het toenmalige Nederlands-IndiĂŤ een succesvol advocatenkantoor runde. Zelf studeerde zij eerst rechten, zoals haar ouders graag zagen, maar volgde daarna haar hart en koos voor psychologie. Haar nalatenschap is niet los te zien van haar familiegeschiedenis. Zij koos ervoor de namen van haar moeder en haar overleden dochter te verbinden aan twee fondsen, waaruit beurzen worden verstrekt aan studenten en promovendi en subsidies worden verleend voor wetenschappelijk onderzoek. Zo gedenkt Trudie Vervoort-Jaarsma degenen die haar lief waren en de nalatenschap mogelijk maakten, en investeert zij in volgende generaties.

Amsterdams Universiteitsfonds Het Amsterdams Universiteitsfonds is een onafhankelijke stichting die bijzondere voorzieningen voor de UvA mogelijk maakt waarin de - 19 -

overheidsfinanciering niet voorziet. Het werft en beheert fondsen en doet uitkeringen voor onderzoek, studieen reisbeurzen, academisch-cultureel erfgoed en studentenvoorzieningen. Het universiteitsfonds keert gemiddeld circa een miljoen euro per jaar uit aan toekenningen. Via het fonds dragen vrienden van de Universiteit van Amsterdam bij aan de versterking van het unieke karakter van de UvA als universiteit die academische tradities hooghoudt en een broedplaats is voor nieuwe ideeĂŤn en ontdekkingen.

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen over schenken of nalaten aan het Amsterdams Universiteitsfonds? Jochem Miggelbrink, relatiemanager fondsenwerving, staat u graag te woord. Telefoon: 020-525 2067 E-mail: J.J.M.Miggelbrink@uva.nl

www.auf.nl


SOLIDARIDAD VERANDERING DIE ERTOE DOET

Solidaridad streeft naar een wereld waarin alles wat we produceren en consumeren voldoende is om in de behoefte van ons allen te voorzien, met respect voor de planeet, elkaar en toekomstige generaties.

Foto: Siddarth Tripathy

Soja-boeren krijgen een training in het veld over duurzame productiemethodes.

WAT DOEN WIJ? Solidaridad helpt initiatiefrijke boeren en arbeiders bij het verduurzamen van hun werk. Zodat zij meer verdienen, met minder schade voor mens en milieu. Dat doen we in samenwerking met lokale partners en bedrijven. • Door het trainen van boeren en arbeiders in beter grondgebruik en het voorkomen van ziektes; • Door het mogelijk te maken dat boeren en arbeiders zelf kunnen werken aan een beter milieu, bijvoorbeeld door gebruik van biologische in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen;

• Door te stimuleren dat arbeiders zichzelf organiseren bij het streven naar sociale verbeteringen, zoals betere arbeidsomstandigheden en een eerlijk loon; • Door boeren te helpen om de eigen boekhouding efficienter in te richten, zodat zij meer geld kunnen investeren in hun eigen bedrijf. Met uw steun kan Solidaridad samen met haar lokale partners nog meer boeren en arbeiders helpen om zelf te werken aan een duurzame toekomst.

WAT KUNT U DOEN? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden om na te laten aan Solidaridad. Neem gerust contact met ons op via 0302720313 of bob.boot@solidaridad.nl. Wij beantwoorden uw vragen graag. BETROUWBAAR EN FISCAALVOORDELIG SCHENKEN Solidaridad is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel hiervan is dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Hierdoor wordt uw bijdrage via uw testament nog effectiever. Uw geld komt in zijn geheel terecht bij Solidaridad, en gaat dus rechtstreeks naar onze activiteiten om eerlijke en duurzame handel te realiseren.

www.solidaridad.nl


DRAAGT U OOK BIJ AAN EEN LEEFBARE WERELD VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES? Solidaridad ziet duurzame economische ontwikkeling als het beste middel om de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Samen met boeren, arbeiders, lokale NGO’s en bedrijven werkt Solidaridad wereldwijd aan duurzame productieketens die geen schade toebrengen aan mens of milieu en aan iedereen een leefbaar inkomen bieden. Wij streven naar een inclusieve economie waarin iedereen, man en vrouw, arm en rijk, jong en oud een belangrijke rol kan spelen.

BIJDRAGEN AAN VERANDERING DIE ERTOE DOET Solidaridad heeft 45 jaar ervaring in het verduurzamen van productie-ketens en is initiator van het Max Havelaarkeurmerk. Met negen regionale kantoren in drieënvijftig landen werken we aan innovatieve methoden om sociale en ecologische productieomstandigheden te verbeteren en zo eerlijke productie te verhogen. Nu al steunen wij meer dan 1,5 miljoen boeren, arbeiders en

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

mijnwerkers in dertien verschillende sectoren wereldwijd. De resultaten van onze programma’s worden steeds zichtbaarder. Uw nalatenschap garandeert onze inzet voor toekomstige generaties.

MEER INFORMATIE Wilt u meer weten over het werk solidaridad? Neem dan gerust contact met ons op via 030-2720313 of bob.boot@solidaridad.nl. Wij beantwoorden graag uw vragen.

www.solidaridad.nl

- 21 -

Foto: Siddarth Tripathy

Een boerin in India op weg naar huis met een oogst van duurzaam geteelde soja.


Geef liefde voor de natuur door Met het opnemen van ARTIS in uw testament helpt u ons een plek te bieden waar ook in de toekomst iedereen het belang van de natuur en de wereld om zich heen kan leren kennen en ervaren.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met Karel Greven via 020 5233676, k.greven@artis.nl of www.artis.nl/steunartis

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN Artis_adv NALATEN 195x270_Martini_media.indd 1

- 22 01/03/2017 16:47


Zomaar een kind….. Owen Masila is een jongen met een afschuwelijk verhaal. Op een dag kreeg hij van buren te horen dat zijn moeder in de gevangenis zat. Waar was niet bekend. Zijn vader kent hij niet. Met zijn driejarig broertje bleef hij achter. Ze werden hun hutje uitgezet en stonden met z’n tweeën moederziel alleen op straat. Owen had ooit gehoord van familie die in Kampala zou wonen en ging op zoek. Dagenlang liep de tienjarige Owen met zijn broertje op de rug. Ze sliepen aan de kant van de weg. Op een ochtend ademde zijn broertje niet meer. Het jongetje was overleden, waarschijnlijk als gevolg van honger en uitputting. Owen moest wel doorlopen tot Kampala, wat moest hij anders? Er wonen daar zo’n 2 miljoen mensen. Zijn familie vond hij niet. Hij liep bedelend door Kampala, op zoek naar eten en onderdak. Betty, een straatarme vrouw, gaf hem uiteindelijk een plek om te slapen. Samen sliepen ze op de grond, een stuk karton diende als matras. Zo vonden wij Owen het afgelopen jaar met in zijn ogen een onbeschrijflijk verdriet. Zijn ouders weg. Zijn broertje overleden. De situatie van Owen was zo schrijnend dat we Owen in ons sponsorprogramma hebben opgenomen. Owen gaat nu naar de kostschool en ontvangt drie maaltijden per dag, een bed, goede verzorging en onderwijs. Inmiddels hebben we zijn moeder gevonden en zijn ze herenigd. Een geweldig weerzien! LIEFDE EN ZORG MET EEN DUURZAAM RENDEMENT: VOOR NU EN VOOR LATER Dit kan gebeuren als we een kind dankzij uw ondersteuning kunnen opnemen in onze zorg. Voor het broertje van Owen waren we helaas te laat maar voor hem is er een toekomst. Uw liefde en zorg leeft voort. Dit magazine gaat over nalaten en periodieke schenkingen als u meer informatie wil of kennis met ons wil maken dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op tel: 035 – 7721104 of via mail: info@hartvoorkinderen.nl U bent van harte welkom op ons kantoor maar we komen desgewenst ook graag bij u op bezoek. Voor actueel nieuws verwijzen we u graag naar onze website: www.hartvoorkinderen.nl facebook.com/stichtinghartvoorkinderen


Met uw laatste wens zet u kwetsbare mensen op de eerste plaats

Uw laatste wil kan een enorm verschil maken Voor ieder mens is het leven eindig, maar uw betrokkenheid hoeft dat niet te zijn. Met uw laatste wens kunt u uw betrokkenheid voortzetten door Dokters van de Wereld op te nemen in uw testament. Hierin bepaalt u waar uw erfenis naartoe gaat en geeft u een speciale bestemming aan uw nalatenschap. U draagt bij aan onze strijd voor een solidaire en toegankelijke gezondheidszorg, in Nederland ĂŠn de rest van de wereld. Voor de toekomst van de generaties na u. Indien u Dokters van de Wereld opneemt in uw testament, komt uw nalatenschap volledig ten goede aan ons werk. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn wij namelijk vrijgesteld van erfbelasting. Als u in het bijzonder een van onze projecten, zoals bijvoorbeeld Operatie Glimlach of Zorgrecht wilt steunen, dan kunt u dit probleemloos laten vastleggen. Wij steunen grotendeels op de inzet vrijwilligers, waardoor een groot deel van uw nalatenschap direct ten goede komt aan kwetsbare mensen uitgesloten van zorg. SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

- 24 -


Informatie en contact Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Couvreur via telefoonnummer 020-4652866 of per mail via pcouvreur@doktersvandewereld.org. Heeft u Dokters van de Wereld opgenomen in uw testament, dan waarderen wij het als u ons dit wilt laten weten. Wij bedanken u graag bij leven en houden u – indien u dit wenst – graag op de hoogte van ons werk middels onze nieuwsbrieven. Aanmelden kan via www.doktersvandewereld.org.

ZORG VOOR IEDER MENS SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

- 25 -


Schenken, hoe zit dat? Met die vraag komen veel mensen bij de notaris. In dit artikel wil de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) helpen deze vraag te beantwoorden. We gaan hier vooral nader in op de goede doelen. Heeft u vragen of wilt u advies voor uw persoonlijke situatie? De notaris bij u in de buurt helpt u graag verder.

Waar moet ik op letten als ik wil schenken? 1. Schenk alleen geld waar u bij kunt

Heeft u weinig geld op uw bankrekeningen? Zit het grootste deel van uw vermogen vast in uw huis of beleggingen? Dan is het verstandiger om met schenken te wachten tot na de verkoop van het huis of de beleggingen. Als u nu toch wilt schenken, kunt u een schenking op papier doen. Dit regelt u via een notariële akte. Bij een schenking op papier schenkt u iemand een bedrag, maar het geld wordt niet werkelijk uitgekeerd. De ontvanger krijgt uw schenking pas in handen als u overlijdt. Vanaf het moment dat u SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Bij een schenking op

papier schenkt u iemand een bedrag, maar het

geld wordt niet werkelijk uitgekeerd.

uw schenking op papier doet, heeft u een schuld aan de ontvanger. Over die schuld betaalt u de ontvanger 6% rente. Dat rentepercentage is wettelijk zo bepaald. U bent verplicht om de rente te betalen. Betaalt u die rente niet? Dan telt de Belastingdienst uw schenking op papier alsnog op bij uw vermogen. Staat het grootste deel van uw vermogen vast op een depositospaarrekening of lijfrentepolis? Dan kunt u met uw schenking wachten tot het einde van de looptijd. Wilt u het geld al eerder opnemen om te schenken? Dan betaalt u vaak een - 26 -

boete. Vraag uw bank van te voren hoe hoog die boete is.

2. Reken uit hoeveel geld u zelf nodig heeft

Overweegt u om te schenken? Houd dan ook rekening met uw eigen leven. Welke plannen heeft u voor later? Als er iets tegenzit, kunt u dan ook nog in uw levensonderhoud voorzien? Wilt u toch schenken, ondanks dat uw toekomst misschien financieel onzeker is? Dan kunt u bij de notaris vastleggen dat u uw schenking kunt terugdraaien. Dit heet een herroepingsclausule. Breng de ontvanger van de schenking hiervan wel op de hoogte. Dan weet hij dat hij het bedrag niet zomaar kan opmaken.

3. Gemeenschap van goederen? Schenk samen met uw partner

Bent u getrouwd of geregistreerd partner in gemeenschap van goederen? Uw partner moet dan ook een handtekening zetten onder de schenkingsakte. Het geld is immers van u beiden.


Hoe kan ik schenken aan een goed doel? Een periodieke schenking aan een goed doel (ANBI) kunt u aftrekken van uw inkomstenbelasting. Een goed doel kan een liefdadigheidsorganisatie zijn, maar ook een sportvereniging, kerkgenootschap of politieke partij. Het goede doel hoeft geen belasting te betalen over uw schenking.

Periodieke schenkingen

Wilt u periodiek schenken, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks? Om die periodieke schenking van de belasting af te trekken, gelden er voorwaarden. Zo moet u minstens vijf jaar ongeveer hetzelfde bedrag schenken. Er geldt geen minimum of maximum bedrag. De Belastingdienst heeft een online check waarmee u snel ziet of uw periodieke gift aftrekbaar is.

Eenmalige schenkingen

Ook een eenmalige schenking is aftrekbaar, zolang uw gift tussen een minimum en maximum bedrag valt. Die bedragen staan op de site van de Belastingdienst.

Via de notaris, of zelf regelen?

voordelen. Zo kunt u in een notariële akte vastleggen dat de periodieke schenking eindigt als uw inkomen daalt. Wilt u een schenking aftrekken van de belasting? Dan moet u de schenking vastleggen in een schriftelijke overeenkomst of een notariële akte. Een schenking op papier moet altijd via de notaris. U kunt ook zelf een overeenkomst opstellen met het goede doel. Veel goede doelen hebben een modelovereenkomst op hun site. Die hoeft u alleen maar in te vullen. Daarin staat bijvoorbeeld dat de schenking ophoudt als het goede doel de ANBIstatus verliest, samengaat met een ander doel of failliet gaat.

Hoe laat ik geld na aan een goed doel?

Naast schenken tijdens uw leven is het ook mogelijk geld na te laten aan een of meer goede doelen. Als u dat wilt moet u dit vastleggen in een testament. Er zijn drie manieren hoe u dit kunt doen: •

Periodiek schenken aan een goed doel via de notaris heeft een aantal

Ook een eenmalige

zolang uw gift tussen een

schenking is aftrekbaar, minimum en maximum bedrag valt.

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

U laat geld, aandelen of waardevolle spullen na aan het goede doel. U beschrijft duidelijk wat u aan welke organisatie wilt nalaten. Zo’n regeling heet een legaat. Benoem het goede doel als mede-erfgenaam. Het goede doel deelt de erfenis met uw andere erfgenamen. Benoem het goede doel als enig erfgenaam. Heeft u een partner en/of kinderen? Dan moet u die eerst onterven. Houdt er rekening mee dat zowel uw partner als kinderen ook rechten hebben als ze onterfd zijn.

- 27 -

Een executeur benoemen

Bent u van plan om geld en/of bezit na te laten aan een goed doel? Dan is het verstandig om in uw testament een executeur te benoemen. Deze zorgt voor een goede afwikkeling van uw nalatenschap. U geeft zelf aan wat de taken van de executeur zijn. Denk aan: het opzeggen van de huur, betaling van openstaande schulden, het afgeven van legaten en de indiening van uw aangifte erfbelasting. Een executeur is bijvoorbeeld handig wanneer: • u alleenstaand bent en geen kinderen heeft; • het gaat om veel erfgenamen, bezittingen en vermogen; • u veel legaten in uw testament heeft opgenomen.

MEER INFORMATIE

Meer weten? Ga naar de website www.notaris.nl of maak een afspraak met een notaris bij u in de buurt.

www.notaris.nl


IEDEREEN HEEFT RECHT OP WATER, EEN SCHOON TOILET EN HET NEMEN VAN EEN DOUCHE! ...kansen voor kinderen met een beperking in Stichting Rising Stars Ghana... Clinghof 1 5673 BW Nuenen T: 040 2833811 E: info@rising-stars.nl IBAN NL09 RABO 0134634438

WWW.RISING-STARS.NL

Maak de mensen zelfredzaam en financieel onafhankelijk! Dan is succes verzekerd!

Stichting Pamoja Kenia info@pamoja-kenya.com www.pamoja-kenya.com 06-54658978

Schenkt ook u de “kinderen van de thee” een betere toekomst? Java Village werkt aan gezondheid, onderwijs en economische zelfstandigheid voor de kwetsbaarste inwoners van het West-Javaanse dorp Cisarua. Stichting Java Village info@javavillage.org Tel. 06 19850258 NL71ABNA 0409210757

www.javavillage.org

Stichting Tamsarya steunt al 30 jaar projecten in Nepal. Voor arme mensen in de afgelegen gebieden zijn onderwijs en gezondheidszorg onbereikbaar. Stichting Tamsarya heeft zich ten doel gesteld deze mensen wel te zien, te horen en te helpen. In de afgelopen 30 jaar kregen 300 weeskinderen een toekomst, zijn 500 arme meisjes opgeleid tot vroedvrouw en zijn 250.000 zieken behandeld. Er is een gezondheidscentrum en een moeder-kindziekenhuis gebouwd en in de meest afgelegen bergdorpen zijn ruim 40 scholen neergezet. Voor 1 euro kan de stichting een zieke behandelen, voor 25 euro wordt een staaroperatie uitgevoerd, voor 300 euro krijgt een weeskind een jaar lang onderwijs, onderdak en liefdevolle zorg en voor 15.000 euro wordt een school gebouwd.

Stichting Tamsarya

NL 07 TRIO 0198357443 Amsterdam Tel.020 - 4186363 www.tamsarya.nl

• Projecthulp Cambodja • Schoolprojecten en sponsorprogramma • Gratis onderwijs voor kansarme (wees-)kinderen www.sawasdee.nl | info@sawasdee.nl | IBAN: NL71 FVLB 0227 146 743


Kleine ontwikkelingsorganisaties

doen groot werk – maar hoe vindt u ze? Hoe veel goede doelen kent u? Vijftig? Honderd? Misschien zelfs tweehonderd? Wist u dat het er ruim 16.000 zijn? Ruim 90% van deze Nederlandse goede doelen zijn kleine, minder bekende vrijwilligersorganisaties, die op allerlei vlakken geweldig werk leveren. Vaak zijn het super-innovatieve clubs die hele specifieke projecten opzetten waar grote organisaties niet aan toekomen. De bijdrage die al die kleine vrijwilligersorganisaties leveren is van onschatbare waarde. Zeker binnen de sector ontwikkelingssamenwerking.

Klein: effectief met minder kosten

Vele donateurs zoals u zouden graag aan kleinere organisaties willen geven. Vaak ook omdat de kleine organisaties maar heel weinig kosten maken. Maar omdat ze verspreid zijn over heel Nederland en geen landelijke naamsbekendheid hebben, zijn ze moeilijker te vinden.

Vind een goed doel dat bij u past Daarom wil Partin, de brancheorganisatie waar zo’n 300 van deze kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking bij zijn aangesloten, u graag een handje helpen bij uw zoektocht naar een doel dat bij u past. Een project voor vrouwen? Of toch maar liever SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

onderwijs? In Colombia of in Malawi? U bepaalt! De 300 bij Partin aangesloten doelen zijn allemaal erkende Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dus tellen de giften aan deze doelen gewoon mee voor de belastingaftrek. Op www.kleinegoededoelen.nl, een initiatief van Partin, vertellen kleine goede doelen over hun ontwikkelingsprojecten, over hun successen en over hun teleurstellingen. Want die zijn er soms ook. Maar de meeste projecten getuigen van een effectieve en hartverwarmende samenwerking met lokale mensen in het projectland, die met dat kleine zetje verder kunnen met hun eigen toekomst. Dus als u een schenking aan een goed doel in ontwikkelingssamenwerking overweegt, u van betrokkenheid en enthousiasme houdt, en ook graag wilt dat uw donatie met zo min mogelijk kosten ten goede komt aan het project, kijk dan eens op www.kleinegoededoelen.nl. Via de hartverwarmende verhalen vindt u zeker een doel dat uw passie met u deelt. Een telefoontje of een mail naar Partin waarin u uw wensen kenbaar maakt kan natuurlijk ook.

- 29 -

Brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI). Zij geeft het PI een stem bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt de belangen van deze groep. De lijfspreuk Samen kunnen we meer, samen doen we meer vormt de basis van de activiteiten die Partin ontplooit.

MEER INFORMATIE

Partin Telefoon: 06-22218655 (Erik Boerrigter) Mail: secretariaat@partin.nl Meer weten? Kijk op www.kleinegoededoelen.nl en www.partin.nl


Regel je zaken voor dat het te laat is De heer Jos Molthoff (67) en zijn vrouw Helma (65) runnen al meer dan 30 jaar samen een administratiekantoor in het Brabantse Goirle. In 1982, nog voordat zij hun eigen bedrijf startten, werd bij Helma de diagnose MS vastgesteld. Jos en Helma wisten van dichtbij wat MS betekent, want ook de inmiddels overleden broer van Helma had MS. Toen er in de directe omgeving van Jos en Helma iemand overleed, stelden zij vast dat zij zelf de regie over hun nalatenschap wilden hebben. Ook omdat zij zelf geen kinderen hebben. Lang overleggen hoefden ze niet; binnen 15 seconden wisten ze dat hun nalatenschap naar een MSgerelateerd doel zou gaan, in dit geval Stichting MS Research. Jos vertelt: “Onderzoek is enorm belangrijk om uiteindelijk ooit tot de oplossing voor MS te komen. Wij hebben bewust geen keuze gemaakt voor een bepaald MS-onderzoek, omdat wij hier te SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

weinig verstand van hebben. De keuze laten wij graag over aan Stichting MS Research en het vertrouwen dat zij met de besteding van de gelden verstandig omgaan. Het is ons geheel duidelijk waarvoor de Stichting staat. Om deze reden was de keuze snel gemaakt.”’ De familie Molthoff is al jaren vaste donateur van de Stichting. “Er ligt hier al een aardig stapeltje lijfrenteschenkingen. Ook zijn we trouwe lezers van de Rondom MS en andere uitgaven van de Stichting. Maar ook het jaarverslag wordt zorgvuldig gelezen, met name het financiële deel, maar dat zal wel iets met mijn eigen financiële achtergrond te maken hebben.” Op dit moment bouwen Jos en Helma hun bedrijf langzaam af. “Het is mooi geweest. Ontwikkelingen gaan door en kennis moet je bijhouden, dat kost meer moeite dan vroeger. Om deze - 30 -

reden hebben wij een deel van het kantoor inmiddels overgedragen.” Met Helma gaat het naar omstandigheden goed. Ze golft nog regelmatig en zal dit, als het lukt, de komende jaren zeker nog blijven doen. Concrete plannen wat ze na hun werkzame leven willen gaan doen, hebben ze eigenlijk niet. “Gewoon lekker genieten en doen wat we samen nog kunnen doen.”

Als je in de omstandigheid bent nu iets te

regelen, doe het dan

voordat het te laat is


Op de vraag of Jos nog iets aan de lezers van de Rondom wil meegeven, antwoordt hij: “Als je in de omstandigheid bent nu iets te regelen, doe het dan voordat het te laat is. Nu kun je het nog zelf bepalen. Doe je dat niet, dan zullen je uiteindelijke erfgenamen wellicht een ander bestedingsdoel van je nalatenschap kiezen.” Wilt u uw nalatenschap concreet maken, door zelf een bestemming aan te geven waaraan u als erflater wilt schenken? Dat kan. Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat u een affiniteit heeft met een bepaald wetenschappelijk onder­zoek of dat u één van de activiteiten van Stichting MS Research een warm hart toedraagt. U kunt dit op voorhand aange­ven en wij zorgen ervoor dat uw nalaten­schap een concrete bestemming krijgt. Ook kunnen wij u begeleiden bij het vinden van een notaris bij u in de buurt. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Tel. 071 – 5 600 500.

Achtergrondinformatie rondom nalaten aan een Goed Doel

Als u besluit (gedeeltelijk) na te laten aan een goed doel dan dient dit te worden vastgelegd in een testament. Een testa­ment is een officieel document waarin wordt opgenomen wat er gebeurt met uw bezittingen na uw overlijden. Het testa­ment wordt opgemaakt door een notaris. Veel mensen stellen het opmaken van een testament uit. Dit kan vervelende ge­volgen hebben als er plotseling iets met u gebeurt. Als er namelijk geen testament bij overlijden is, wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wet, waardoor uw nalatenschap wellicht niet de bestem­ming krijgt die u graag zou willen zien. Wilt u Stichting MS Research in uw testa­ment opnemen dan kan dit op verschil­lende manieren: • U kunt ons benoemen tot (mede) erf­genaam in de vorm van een erfstelling. Stichting MS Research erft dan een door u bepaald gedeelte van de nala­tenschap. Uiteraard kunt u ons ook tot enige erfgenaam laten benoemen (als er bijvoorbeeld geen kinderen zijn en/of verdere familie is). • U kunt ons ook een zgn. legaat nala­ten. Een legaat is een waardevol

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

bezit (zoals een huis, een stuk grond, een beleggingsportefeuille) of een vastge­steld bedrag cq. percentage van de erfenis. Het goede doel erft als een (mede-) erfgenaam (een deel van) de baten én de eventuele schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal een goed doel vanwege haar doelstelling, en om risico’s te vermijden, de nalatenschap alleen beneficiair aanvaarden. Dit betekent dat het goede doel niet aansprakelijk is voor eventuele schulden van de nalatenschap.

Het goede doel als legataris

Als u het goede doel niet tot erfgenaam benoemt, maar wel in uw testament bepaalt dat het goede doel recht heeft op een bepaald goed of geldbedrag, noemen we het goede doel ‘legataris’. Een legaat houdt in dat u een bedrag, een goed, zoals een huis of een stuk grond, een effectenportefeuille of een schilderij, nalaat aan een persoon of instelling die u zelf hebt uitgekozen. De legataris is niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Hij moet slechts de lasten, bijvoorbeeld de erfbelasting die op het gelegateerde goed drukt, voor zijn rekening nemen.

Geen erfbelasting voor goede doelen

ANBI’s (een algemeen nut beogende instelling), zoals Stichting MS Research, en SBBI’s (een sociaal belang behartigende instelling) zijn over verkrijgingen uit nalatenschappen geen erfbelasting verschuldigd. Tenzij aan de verkrijging een voorwaarde is

- 31 -

verbonden die niet past bij het doel dat de ANBI nastreeft.

Handleiding voor executeurs

Goede Doelen Nederland heeft een brochure ontwikkeld om executeurs behulpzaam te zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap. Deze kunt u aanvragen bij Stichting MS Research, administratie@msresearch.nl, 071 – 5 600 500. Bron: Goededoelengids 2016, Goede Doelen Nederland


Laat uw LiefdevOLLe zOrg vOOr dieren vOOrtLeven

Elsa en Adriaan Gerritsen

‘Onze nalatenschap is nu goed geregeld, een geruststellende gedachte’ “Ook over het welzijn van onze dieren hoeven we ons geen zorgen meer te maken. We zijn beide opgegroeid met dieren, dus die liefde zat er al vroeg in. Omdat we geen kinderen hebben, een bewuste keuze, beschouwen we onze katten een beetje als onze kindjes. We overspoelen ze met liefde, maar krijgen er ook veel voor terug. En omdat we ons erg verantwoordelijk voor ze voelen, gaan we nooit lang van huis. Een paar jaar geleden lazen we een artikel over nalaten, waarin stond dat de Dierenbescherming na

overlijden de zorg voor de dieren kan overnemen. We hadden al een testament, maar omdat wij onze familie niet wilden opzadelen met de katten, sprak ons dat erg aan. Na een paar fijne gesprekken met relatiebeheerder Jana van Muijden van de Dierenbescherming hebben we laten vastleggen dat de Dierenbescherming na ons overlijden de katten vanuit het asiel zal herplaatsen. Over het welzijn van onze dieren hoeven we ons geen zorgen meer te maken en daarnaast hebben we er alle vertrouwen in dat de Dierenbescherming ons geld goed zal besteden.”


De Dierenbescherming helpt nu en in de toekomst! De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren, nu en in de toekomst. Ook u kunt een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door lid te worden, een specifiek project te steunen of de Dierenbescherming op te nemen in uw testament.

“Wist u dat de Dierenbescherming de zorg

voor uw huisdier op

zich kan nemen als u komt te overlijden?’’ Zorg voor uw huisdier bij overlijden

Wist u dat de Dierenbescherming de zorg voor uw huisdier op zich kan nemen als u komt te overlijden? Wij zorgen ervoor dat uw huisdier wordt opgevangen in een asiel, of wanneer gewenst, in een gastgezin. Van daaruit gaan we op zoek naar een goed nieuw SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

thuis. Uiteraard zullen alle wensen die in het testament staan in acht worden genomen.

Executeurschap

Wanneer u heeft besloten de Dierenbescherming op te nemen in uw testament kunt u ons ook tot executeur benoemen. De Dierenbescherming heeft een overeenkomst met Executeursdiensten. nl om een deskundige afwikkeling te kunnen waarborgen.

Specifieke projecten

De Dierenbescherming heeft tientallen asielen verspreid over heel Nederlanden en onze Dierenambulances rijden vaak 24/7 uit om dieren in nood te helpen. Wanneer u het werk van de Dierenbescherming wilt steunen kunt u uw gift toewijzen aan een specifiek project. Dit kan een landelijk project zijn, zoals ons inspectiewerk, maar ook een regionale bestemming is mogelijk. U kunt het vastleggen in uw testament. Zo draagt u, ook na overlijden, bij aan beter dierenwelzijn.

- 33 -

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over schenken of nalaten aan de Dierenbescherming en/of het steunen van een specifiek project, vraag onze brochure op of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek met een van onze relatiebeheerders: Jeroen van Dijke of Jana van Muijden via: nalaten@dierenbescherming.nl of 088 - 811 3066. De Dierenbescherming is geen overheidsinstelling. Om dieren te kunnen helpen, zijn we afhankelijk van giften van mensen zoals u.

www.dierenbescherming.nl


Feit of Fabel? Voedselbanken hebben tekorten Feit!

Voedselbanken zamelen voedsel in dat anders weggegooid zou worden en verdelen dat onder de allerarmsten in de samenleving. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Wij kopen dus geen eten, maar maken wel kosten voor huisvesting, transport, koelopslag, brandstof, energie etc. Voor € 250 per jaar kunnen wij een gezin wekelijks van een voedselpakket voorzien. Wij hebben tekorten, heeft u iets over?

Huisdieren hebben u nodig! Help de Sophia-Vereeniging in de strijd tegen huisdierenleed. De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren komt al 150 jaar op voor de belangen EE VERvoorlichting van huisdieren.A-Met N I en politieke lobby pakken wij misstanden aan bij de bron. Wilt u ons helpen om huisdierenleed te voorkomen? In onze brochure I I over nalaten Aaan - de Sophia-

nodig!

Nu en in de toekomst

G

IN

P

H

IA

70

ING

IG

SO

Koningin Sophia-Vereenigi ng tot Bescherming van Dieren Nieuwezijds Voorburgwal 153, 1012 RK Amsterda m Telefoon: 020 – 623 61 67, e-mail: nalaten@sophia-ve reeniging.nl

VEREENI A-

NG GI

VEREEN

Vereeniging leest u hoe we samen kunnen bijdragen aan een goede toekomst voor huisdieren in Nederland. www.sophia-vereeniging.nl

S OP H I

H

G

H

SOP

Huisdieren hebben u

ING IG

SOP

Koningin Sophia-Vereenig ing tot Bescherming van Dieren Antwoordnummer 10977 1000 RA Amsterdam

tot Bescherming van Dieren

-VEREE

N

De Sophia-Vereeniging

in uw testament

Brochure bestellen? Bel tijdens kantooruren naar 020 – 623 61 67 of stuur een e-mail naar nalaten@sophia-vereeniging.nl.

info@bijbelvereniging.nl www.bijbelvereniging.nl

www.sophia-vereeniging.nl info@bijbelvereniging.nl


vol) waarvan 40 % kinderen, van veilig voedsel. Uw steun is daarbij onmisbaar!

In Nederland gaat 1 op de 8

kinderen met honger naar school! De voedselbanken zijn helaas ook in Nederland onmisbaar want er is sprake van een, voor velen, verborgen armoede. De angst niet te kunnen voorzien in de belangrijkste levensbehoeften beheerst dan de gedachten. Voedselbanken Nederland vindt het onbestaanbaar dat mensen honger hebben terwijl er tegelijkertijd zoveel voedsel vernietigd wordt.

Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan gezinnen in Rusland, Oekraïne, Bulgarije en Albanië. Vaak gaat het om alleenstaande moeders met kinderen die, door verschillende oorzaken o.a. huiselijk geweld, in de problemen zijn gekomen. Hiervoor zijn verschillende activiteiten op gezet zoals gezinszorg aan huis, opvangtehuizen en rehabilitatie centra. Alles is er opgericht kind en ouder(s) weer bij elkaar te brengen. Lukt dat niet dan wordt een vervangend gezin gezocht. U kunt meehelpen deze opvang mogelijk te maken! Door een eenmalige of periodieke schenking, of via uw nalatenschap. Onze hulp SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Wat 14 jaar geleden begon als één voedselbank in Rotterdam is uitgegroeid tot een vereniging met 167 voedselbanken en 8 distributiecentra verspreid over heel Nederland. Jaarlijks redden de voedselbanken zo’n 40 miljoen voedingsproducten van vernietiging. Wekelijks voorzien wij 80.000 mensen (twee grote voetbalstadions

Wij zijn allemaal vrijwilligers, inmiddels 11.000 - en krijgen het voedsel gratis. Toch hebben wij kosten zoals voor huisvesting, transportmiddelen, brandstof, energie, koelopslag etc. De gemiddelde kosten komen uit op € 5,00 per voedselpakket. VBN is een particuliere, neutrale organisatie met een ANBI status.

MEER INFORMATIE U kunt bellen/mailen met het Voedselbank Servicecentrum, tel nr 088 5435435 (ma t/m do, 10.00-16.00 uur) en welkom@ voedselbankennederland.nl. Met plezier brengen zij u in contact met ons bestuurslid en team Fondsenwerving.

www.voedselbankennederland.nl

Gebroken gezinnen perspectief geven

is kleinschalig en effectief. Met uw gift kunnen wij jaarlijks honderden gezinnen helpen met voedsel, kleding, onderdak, medische zorg, onderwijs, juridische bijstand en zelfs een thuis. Met uw gift geven wij gebroken gezinnen weer een toekomst. Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl - 35 -

MEER INFORMATIE A. (Bert) Dokter Mission Possible Nederland Postbus 77 9980 AB UITHUIZEN 0595438672 info@missionpossible.nl www.missionpossible.nl


Nederland Filantropieland Geven van geld èn tijd

Nederlanders doen graag goed. We helpen met plezier een handje mee. We doen vrijwilligerswerk en geven geld aan goede doelen. Dat is altijd al zo geweest maar de noodzaak daartoe zal, mede doordat onze overheid niet langer alles kan financieren, in de toekomst alleen maar toenemen. Het particulier initiatief vindt zijn weg terug in onze verzorgingsstaat. Uit het tweejaarlijks onderzoek: “Geven in Nederland” van de Vrije Universiteit Amsterdam kunnen we lezen dat in de toekomst de geefbereidheid en de hoeveelheid

We helpen met plezier

een handje mee. We doen vrijwilligerswerk en

geven geld aan goede doelen

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

geld die beschikbaar is om dit particulier initiatief te ondersteunen zal toenemen. En dat is natuurlijk fantastisch! Het geven van geld, op welke manier dan ook, is en blijft noodzakelijk en levert een belangrijke en essentiële bijdrage aan het realiseren van goede doelen. Maar de gever is in de loop der jaren veranderd: hij geeft bijvoorbeeld liever bij leven dan na de dood en wil een diepere betrokkenheid bij zijn goed doel. En die betrokkenheid vertaalt zich niet persé in loyaliteit en een duurzame relatie … Naast de gever die trouw en jarenlang aan hetzelfde doel geeft staat een nieuwe generatie op waarvoor geven meer een way of life is: een wezenlijk onderdeel van hun leven. Deze generatie wil heel precies zien wat er met hun bijdrage gebeurt. Vaak worden giften geoormerkt op specifieke projecten of gestort in een fonds op naam met een aparte doelstelling. Maar nog belangrijker: steeds vaker willen gevers meehelpen om dat doel te verwezenlijken. Handen uit de mouwen!

- 36 -

Een voorbeeld uit de praktijk. Het Wereld Natuurfonds startte in 2013 met de club van 100: een exclusief netwerk van honderd ondernemende mensen die samen met hun gezin deelnemen. Naast een periodieke financiële bijdrage wordt het gezin intensief bij de voortgang van het door hen gekozen project betrokken en zijn er allerlei exclusieve bijeenkomsten, kijkjes achter de schermen en wordt het project zelf, waar ter wereld dan ook, soms met de hele familie bezocht. De club van 100 praat en denkt mee over aanpak van het project en adviseert waar nodig. www.wnf.nl Zoals gezegd: naast het geven van geld is het geven van tijd een evenzo belangrijk goed. Het aantal vrijwilligers en het belang van vrijwilligerswerk is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Steeds meer mensen zetten zich vrijwillig in voor goede doelen of nemen het heft in eigen handen. Voor sommige filantropische instellingen zoals musea en zorginstanties zijn vrijwilligers zelfs onmisbaar …


Naast het geven van geld is het geven van tijd een evenzo belangrijk goed.

zonder hun inzet kunnen zij niet eens voortbestaan. Maar net als de geldgever en zijn motieven veranderen ook de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk. Het traditionele vrijwilligerswerk, vaak met een bijdrage aan langlopende projecten bij dezelfde organisatie wordt minder aantrekkelijk gevonden. Donateurs van tijd geven steeds vaker de voorkeur aan kortdurend, concreet en afgebakend vrijwilligerswerk. Denk aan een week meewerken aan een evenement, eenmalig collecteren of incidenteel een handje helpen met het opknappen van een kloostertuin of het doen van klusjes voor ouderen. Ook de aard van de vrijwillige werkzaamheden verandert: het wordt complexer en veel vrijwilligerswerk vraagt om gedegen ervaring en opleiding. Denk bijvoorbeeld aan bestuurlijke functies of werkzaamheden in de zorg.

Wat voor vrijwillige activiteiten doen we zoal? We lossen het zelf op …

De terugtrekkende overheid zorgt ervoor dat er gaten vallen. We signaleren een maatschappelijk probleem en lossen het zelf op. Zo startten twee burgers “de vrije uitloop”; een initiatief voor mensen in de bijstand zonder uitzicht op een baan. In de volle overtuiging dat iedereen wel ergens goed in is en met een eenvoudige constructie waardoor deze mensen als “scharrelondernemers” mogen bijverdienen, ontstond een zingevend en lucratief initiatief. www.devrijeuitloop.nl SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

We laten zien waar we voor staan …

Sinds 2013 organiseert Stichting de Noordzee de Beach CleanUp Tour. Teams lopen in verschillende etappes langs de kust van Nederland met als doel zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Al meer dan 7000 vrijwilligers deden afgelopen jaren mee en vroegen daarmee bij een breed publiek aandacht voor het belang van schone stranden en een schone zee. www.noordzee.nl

We geven door …

Wereldwijd zijn er mensen die dagelijks te maken hebben met armoede en onrecht. Mensen met bijzondere verhalen. In 2015 startte Mensen met een Missie het project: “100 reporters”. In drie jaar worden honderd reporters uitgezonden die de projecten van Mensen met een Missie bezoeken en daar verhalen optekenen. Mede door het inzetten van het eigen netwerk zorgen de reporters voor maximale aandacht hier, voor een betere wereld daar. Reporter zijn is een bijzondere vorm van doneren, je zet je in als vrijwilliger, financiert (vaak met behulp van crowdfunding) je eigen reis en geeft daarbij ook nog een financiële bijdrage aan de projecten. www.mensenmeteenmissie.nl.

En we besturen …

Hoe groot of klein ook, elke ANBI geregistreerde (fiscaal erkende) stichting heeft een bestuur van vrijwilligers. Mensen die hun tijd, kennis en bestuurlijke ervaring beschikbaar stellen voor het aansturen van een goede doel. Kortom: Nederland is een ondernemend land met een rijke filantropische traditie. Die moeten we koesteren. Met elkaar zorgen we ervoor dat de wereld elke dag weer een beetje mooier wordt. En het nieuwe geven gaat over geld èn tijd.

- 37 -

Geschreven door: Hanneke Lenkens, directeur Nederland Filantropieland

Nederland Filantropieland is Nederlands grootste community van mensen die, betaald of vrijwillig, betrokken zijn bij filantropie in tijd en geld. De community is het grootste netwerk en meest complete kennisplatform voor iedereen met belangstelling voor Filantropie. www.nlfl.nl

MEER INFORMATIE Nederland Filantropieland Joseph Haydnlaan 2a K67-71 3533 AE UTRECHT T. 030-3031468 M. info@nlfl.nl W. www.nlfl.nl


Het Joods Historisch Museum zet zich in voor joods erfgoed in Nederland en is op zijn gebied een bron van inspiratie voor velen. Het overdragen van kennis van generatie op generatie vergt dat het museum goed geankerd moet zijn in de samenleving. Naast het behoud en beheer van het erfgoed hecht het Joods Historisch Museum ook grote waarde aan het stimuleren van nieuwsgierigheid en nodigt zijn bezoekers uit om met een open blik naar zichzelf en anderen te kijken.

Het Joods Historisch Museum beheert en presenteert een unieke collectie over joodse geschiedenis en cultuur in Nederland van 1600 tot heden. Door middel van diverse en spraakmakende wisseltentoonstellingen en activiteiten maken wij ons publiek bekend met de veelzijdigheid van de joodse cultuur, waaronder vele educatieve.

Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum Postbus 16737, 1001 RE Amsterdam Majenka de Hey, vriendencoördinator: vrienden@jck.nl / 020 5310 315 IBAN NL89 RABO 0195 2085 28 WWW.JCK.NL/STEUN-ONS

Hospitaalbroeders_179x125_offline_fc_sl2vs • Perc. opmaak 100% • Perc. uitdraai 100% • 179 × 125 mm • kleuren • 4/0

Gezonder Slimmer Zelfstandiger

Vooruitgang begint met onderwijs. Daarom zetten we vanuit onze ziekenhuizen in Afrika vakopleidingen op voor jongeren met een beperking, leiden we zorgprofessionals op en bouwen we lagere scholen. KLEIN IN NEDERLAND, GROOTS IN AFRIKA. HELP MEE: WWW.HOSPITAALBROEDERS.NL


Van grauwe dagen weer gouden dagen maken Aandacht voor ouderen Het aantal ouderen stijgt maar we worden anders oud dan vroeger. 86% van de senioren woont zelfstandig en in toenemende mate alleen. Vrienden en kennissen overlijden, kinderen en kleinkinderen wonen vaak ver weg. Even snel naar het buurtcafé fietsen is er ook niet meer bij. De fiets is vervangen door de rollator en de kroeg is verdwenen. Vergrijzen is meestal ook vereenzamen. Gouden Dagen is een netwerk dat ouderen met succes opnieuw onder de mensen brengt. Tekst: Jeroen Kuypers Een generatie terug was oud worden in ieder geval in sociaal opzicht weinig problematisch, meent Jan Romme, directeur van Gouden Dagen. “Veel 65-jarigen verhuisden naar een bejaardentehuis in hun eigen buurt en van hun eigen gezindte; de meesten kwamen uit een groot gezin en alle familieleden woonden relatief dichtbij. Nu is dat wel anders. Je mag pas naar

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

een verpleegtehuis als je een zware indicatie hebt. De rest behelpt zich in de eigen woning, steeds minder mobiel en steunend op een steeds kleinere kring van mensen.”

Verbinden wat al bestaat

Toch bestaat er een brede waaier aan activiteiten die speciaal voor ouderen bedoeld zijn. Bedrijven willen iets met hen ondernemen, ook in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar hetzelfde geldt voor scholen, overheden en buurtbewoners. “Er zijn talloos veel initiatieven en vrijwilligers om ze uit te voeren, maar iemand moet de ouderen en de initiatiefnemers wel bij elkaar brengen. Dat is onze taak als netwerkorganisatie,” aldus Jan Romme. “Wij voelen ons niet geroepen zélf van alles te organiseren als er al zoveel bestaat, wel om te verbinden en het vliegwiel in gang te zetten. Want uit een eerste ontmoeting, bijvoorbeeld het drinken van een kop koffie, komt vaak veel meer. Het mooiste is als we erin slagen ouderen zélf vrijwilligerswerk te laten doen, want dan sla je twee vliegen in één klap.”

- 39 -

Hoog sociaal rendement

Het sociaal rendement dat Gouden Dagen bewerkstelligt is hoog. Juist omdat de organisatie verbindend werkt kan ze met een klein aantal medewerkers veel in gang zetten. Dat betekent, dat van elke geschonken euro slechts een minimum aan overhead besteed wordt. Maar ook het vervolgrendement is hoog. Eenzaamheid heeft nu eenmaal een desastreus effect op het welzijn en de gezondheid, vooral die van ouderen. Ze leidt tot depressie, wat weer de kans op dementie verhoogt. Gouden Dagen vervangt grauwe dagen door zonnige. De sociaal actieve oudere krijgt weer zin in het leven en de energie die daarvoor nodig is. Zo blijven de zwarte dagen van dood en verdriet op gepaste afstand.

MEER INFORMATIE Voor meer informatie, ga naar www.goudendagen.nl of neem contact op met het kantoor in Bilthoven op 030 – 633 14 98.


“Ik heb een gewone baan en ben niet rijk. Maar ik wil mijn spaargeld nalaten aan een goed doel waar ik zelf helemaal achter sta,” vertelt mevrouw Peters.

Een fijn idee

Doorgeven aan een volgende generatie Lucy uit Malawi zorgt voor haar twee kleinkinderen, omdat haar dochter dat niet zelf kan. Met haar te kleine inkomen probeert Lucy de kinderen zo goed mogelijk te voeden. Die last is haar eigenlijk te zwaar. Gelukkig staat ze er niet langer alleen voor. Red een Kind werkt samen

met Lucy en andere (groot)ouders in haar dorp aan verbeteringen in bijvoorbeeld het onderwijs, voeding en gezondheidszorg. Mevrouw Peters uit Nederland is gelukkig goed gezond. Ze realiseert zich dat dat niet vanzelfsprekend is.

Lucy: “als ik naar mijn kleinkinderen kijk, dan ben ik trots en dankbaar. Ik wil dat ze kunnen spelen en leren en een goede toekomst tegemoet gaan.” Mevrouw Peters heeft inmiddels een afspraak met de notaris gemaakt om Red een Kind op te nemen in haar testament. “Dan hoef ik hier verder niet meer over na te denken. Dat vind ik een fijn idee.”

MEER INFORMATIE Wilt u meer informatie over Nalaten neem dan contact met ons op via tel. 038 460 46 48. www.redeenkind.nl

Lucy (50) uit Malawi zorgt alleen voor haar twee kleinkinderen.

Geef kinderen toekomst! Wat kunt u voor hen betekenen als u er niet meer bent? Lees meer op redeenkind.nl/doorgeven of bel ons op 038 460 46 48 voor meer informatie.

Postbus 40169, 8004 DD Zwolle • T 038 - 460 46 48 • info@redeenkind.nl • redeenkind.nl • IBAN: NL77 ABNA 0377332860

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

- 40 -


Het leven [ge]geven U heeft waarschijnlijk al veel ervaring met het leven wanneer u dit leest. U heeft het nodige meegemaakt en als u daaraan terugdenkt komen er veel herinneringen boven. Mooie en belangrijke momenten die uw leven speciaal maken. Hierdoor voelt het leven als een geschenk, een cadeau om door te geven. Iedereen verdient het om te leven. Het leven als een geschenk. Zo ziet de VBOK dat ook. Het leven is om van te genieten en voorzichtig mee om te gaan. Daarom zetten wij ons specifiek in om het leven van baby’s die nog niet geboren zijn te beschermen. Zij hebben nog niet de kans gehad om het leven uit te pakken en te beleven. Per dag zijn er 80 kinderen die niet de kans krijgen om geboren te worden, omdat hun ouders gekozen hebben voor een abortus. Wij zetten ons er voor in om hen wel die kans te geven. Daarom benadrukken wij de waarde van het ongeboren kind in onze maatschappij. In de politiek, met beleidsvoerders en hulpinstellingen. Daarnaast

bieden wij praktische hulp aan (jonge) vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Juist in een periode waarin abortus een overweging is, wijzen wij op andere keuzes en bieden hulp. Hierdoor krijgen moeder en kind weer zicht op een toekomst. Mensen die ouder worden denken vaak meer na over het einde van het leven. Misschien bent u één van hen en vraagt u zichzelf af wat u nalaat aan uw kinderen, uw vrienden en deze wereld, ook in financiële zin. Wij vragen u om na te denken om (een deel van) uw erfenis na te laten aan de VBOK. Zodat ongeboren kinderen dezelfde kans krijgen die u ook heeft gehad: Het leven te beleven.

Overweegt u om de VBOK op te nemen in uw testament, of wilt u meer weten over de mogelijkheden, neemt u dan gerust contact met Evelien van Essen, 033 - 463 82 12

www.vbok.nl


Stichting de Ezelshoeve vangt verwaarloosde, mishandelde, zieke, oude en toekomstloze ezels uit Nederland op. Op haar weiden te Baarle-Nassau heeft de Stichting een plaats gecreëerd waar deze dieren eindelijk een plek vinden om tot rust te komen en liefde te ontvangen. De Stichting komt op voor de belangen van de ezel en pakt door middel van voorlichting aan (toekomstige) ezelbezitters, het probleem bij de bron aan. Wilt u ons helpen ons werk mét en voor deze oneindig trouwe dieren voort te zetten? Want ezelleed in Nederland…. Helaas, het bestaat…!

De Ezel..... het vergeten dier MEER INFORMATIE STICHTING DE EZELSHOEVE Goorweg 3 5111 CR Baarle-Nassau www.ezelshoeve.nl Mail to: ezelshoeve@hotmail.com

Maak van uw afscheid een nieuw begin

Uw nalatenschap geeft paarden een verdiende oude dag Vele manegepaarden leiden een buitengewoon beroerd bestaan; Ook in Nederland!!! Veel paarden komen jarenlang alleen hun stal uit om 4/5 uur per dag dezelfde rondjes te lopen in een muffe binnenbak, de natuurlijke behoeften van de dieren wordt hierbij totaal genegeerd. Om vervolgens als ze niet meer voldoen zonder pardon op transport te zetten richting slachthuis. Wij behandelen deze dieren zoals een ieder behandeld wenst te worden. SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Een warme en droge stal met voldoende ruimte en een wei waarin ze als kudde leven en nog jaren lang gewoon paard kunnen zijn. Om de circa 25 paarden per jaar zo op te vangen is uw steun hard nodig. We hopen vurig dat de manier waarop wij paarden willen helpen u aanspreekt en dat u samen met ons het lot van deze paarden wilt verbeteren. Dat is een geweldige investering voor het dierenwelzijn; voor nu en in de toekomst! - 42 -

Wilt u een persoonlijk gesprek ? Misschien dat een persoonlijk gesprek verhelderend kan werken. Wij kunnen u dan precies vertellen wat onze doelstellingen en plannen zijn.

Ma e

U heeft de mogelijkheid allerlei vragen te stellen en zelf ideeën aan te dragen over de bestemming van uw nalatenschap.

MEER INFORMATIE Stichting Manegepaardenpensioenfonds Bergsebaan 39, 2910 Essen Contactgegevens België Stichting Manegepaardenpensioenfonds Correspondentieadres: Watersnip 38 e-mail: info@ 4617 JK Bergen op Zoom manegepaardenpensioenfonds.nl Telefoon: 06-51355633 KvK: 20110674 te Breda rekening: www.manegepaardenpensioenfonds.nl e-mail: info@manegepaardenpensioenfonds.nl NL19INGB0009557088 Wij maken graag tijd voor u.

rekening: ING 9557088

manegepaardenpensioenfonds.nl

laat u


Bent u begaan met de zeehonden en de natuur van de wadden en Noordzee? En wilt u bijdragen aan de bescherming en het behoud ervan, ook na uw overlijden? Dan zou u kunnen overwegen om Ecomare op te nemen in uw testament. Ecomare is erkend als goed doel en aangewezen als ANBI, waardoor er geen schenkingsrecht hoeft te worden afgedragen. Het CBF-keurmerk garandeert u een verantwoorde besteding van uw geld. Bij Ecomare op Texel worden jaarlijks zo’n honderd hulpbehoevende zeehonden opgevangen. Dit zijn jonge dieren die hun moeder zijn kwijtgeraakt in de zoogperiode, jongen die verzwakt zijn doordat ze niet (genoeg) zelf vis hebben gevangen en zieke dieren. Na herstel worden ze weer vrijgelaten in de Waddenzee. Naast de zeehondenopvang heeft Ecomare ook een zeevogelopvang. Verder bevat het centrum een natuurmuseum met zeeaquaria, een vaste groep zeehonden en twee

Zeehonden en natuur bruinvissen in permanente opvang. Daarnaast verzorgt Ecomare actieve buitenprogramma’s voor toeristen en schoolgroepen. Alle activiteiten zijn gericht op het bereiken van de doelstelling: zo veel mogelijk mensen de schoonheid, (inter)nationale uniciteit en kwetsbaarheid laten ervaren van de natuur op Texel en omringende Wadden- en Noordzee.

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Marion Barth, Ecomare Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog 0222-317741 marionbarth@ecomare.nl

Als u Ecomare opneemt in uw testament kunt u er ook voor kiezen het geld te bestemmen voor een specifiek, door u gekozen project.

Laat het Bakkerijmuseum ook voor de toekomst gebakken zitten 50 jaar geleden was er op vrijwel elke straathoek een bakkerij te vinden. De bakker maakte al zijn producten zelf. Er is veel verandert, veel lijkt verloren te zijn gegaan. Het vakmanschap wordt vrijwel nergens meer geleerd of toegepast. Toch is er een plaats waar dagelijks die oude bakkerstechnieken nog worden toegepast. Waar samen

MEER INFORMATIE

met de historische bakkersvoorwerpen ook de vakkennis wordt gekoesterd én doorgegeven: het Bakkerijmuseum van Medemblik. In deze tijd waarin steeds weer nieuwe voedselhypes opkomen is het Bakkerijmuseum al 35 jaar een baken van historische bakkerskennis - 43 -

en kunde. In die jaren zijn er al bijna anderhalf miljoen bezoekers lang geweest, waarvan maar liefst de helft kinderen. Een nieuwe generatie die kennis neemt van hoe het vroeger was en letterlijk proeft van het verleden. En enthousiast weer weggaat! Door uw gift aan het Bakkerijmuseum maakt u het mogelijk dat er ook voor komende generaties een baken van historische kennis en vakmanschap zal zijn.

MEER INFORMATIE

(stichting) Bakkerijmuseum ‘de oude bakkerij’ Nieuwstraat 8, 1671bd Medemblik www.deoudebakkerij.nl info@deoudebakkerij.nl


Nikolaas Wijsenbeek is niet alleen de naam van een reddingboot, het is ook de naam van een complete reddingbootklasse. Nikolaas had nog een heel leven en een mooie zeiltoekomst voor zich toen hij in 1994 als tienerjongen het slachtoffer werd van een verkeersongeluk. “Die reddingboot heeft ongelooflijk veel positivisme gebracht in een verder

“Die reddingboot heeft ongelooflijk veel

positivisme gebracht in een verder inktzwarte

periode. En daarnaast leeft onze jongen op deze manier voort” SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

inktzwarte periode”, zegt vader André. “En daarnaast leeft onze jongen op deze manier voort,” vult moeder Hetty aan. “Hij vaart nog…” Zeilen heeft altijd een prominente rol gehad in het gezin Wijsenbeek. André en Hetty zeilen samen zo lang ze elkaar kennen. “André is de echte zeiler,” verduidelijkt Hetty. “Ik had de keuze: Het zeilen ook leuk gaan vinden of alleen thuis zitten. Ik koos voor het eerste en ben het enorm gaan waarderen.” Terwijl pa en ma het zeilen vooral zien als een vorm van ontspanning, daar kozen de zoons Simon en Nikolaas voor de sportieve uitdaging. Het gezin was elk weekend op stap, van wedstrijd naar wedstrijd.

Noodlottig

Een wedstrijd in Oostende werd het gezin noodlottig. Op de terugweg werden ze aangereden, waarschijnlijk door drugskoeriers. De daders reden door, een ravage achterlatend. André: “Ik was alleen bewusteloos, Hetty - 44 -

moest naar de IC worden vervoerd, bij het zeilmaatje van Nikolaas werd onder andere een zware hersenschudding geconstateerd en Nikolaas overleefde de aanrijding niet…”

Erfenis

“Tijdens de crematie van Nikolaas werden giften gevraagd voor de Redding Maatschappij, in plaats van bloemen”, vertelt André. Het was voor hem en zijn vrouw het begin van een serie (grote) schenkingen. “We waren al heel lang donateur van de KNRM en het leek ons een prachtig idee een reddingboot te schenken, alleen stond onze financiële situatie niet toe die wens in daden om te zetten”. Een erfenis veranderde in 2000 die situatie acuut. Ineens waren de mogelijkheden er wel.

Thuisgehaald

In gesprekken met de directie van de KNRM kwam naar voren dat de KNRM de wens had een nieuwe

Fotograaf: Thomas Steenvoorden, Buro Binnen

Horen jullie dat? Dat is ónze Nikolaas


We waren al heel lang

donateur van de KNRM

en het leek ons een prachtig idee een reddingboot te schenken

reddingbootklasse te ontwikkelen, speciaal voor de binnenwateren. “Dat sprak ons erg aan”, stelt André. De familie koos voor een periodieke schenking, wat de familie een maximaal belastingvoordeel opleverde, terwijl de KNRM de tijd kreeg zich te oriënteren op een goede scheepsklasse. Uiteindelijk werd gekozen voor de Mare-klasse, een beproefd Noors basisontwerp. André reisde tijdens de bouw van de Nikolaas Wijsenbeek mee af naar Noorwegen, terwijl Hetty na aankomst van het schip in Nederland de boot naar zijn eindbestemming bracht: het reddingstation Huizen. “Vlak voor aankomst werden we tegemoet gevaren door de reddingboten van Blaricum en Naarden. Ik vond dat heel emotioneel. Nikolaas werd thuisgehaald…”

Positivisme

Terugkijkend zien de ouders dat het schenken van de reddingboot Nikolaas Wijsenbeek twee belangrijke functies heeft gehad. “In de eerste plaats was en is het natuurlijk een In Memoriam van onze Nikolaas”, zegt Hetty stellig. “Daarnaast heeft die reddingboot enorm veel positivisme gebracht in een verder inktzwarte periode”, zo vult SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

André aan. En dat positivisme duurt voort tot op de dag vandaag. “Het begon al vlak na de doop”, herinnert Hetty zich. “We lagen met ons schip in Medemblik, toen we op de marifoon de eerste noodmelding hoorden voor de Nikolaas Wijsenbeek. We hebben de hele actie meegeluisterd en riepen tegen de mensen in de box naast ons: ‘Horen jullie dat? Dat is ónze Nikolaas!’” Omdat er inmiddels meerdere reddingboten van de Nikolaasklasse in gebruik zijn genomen, houdt het positivisme aan. Hetty: “We worden door de KNRM uitgenodigd om bij dopen en openingen te zijn. We voelen ons onderdeel van de KNRMfamilie en dat voelt heel goed.” André noemt daarbij expliciet ook de rol van het reddingstation Huizen. “Dat zijn varensjongens. Relatiebeheer is niet hun werk. Juist daarom maakt hun geweldige betrokkenheid bij onze familie zo’n indruk op ons. Wij ervaren in Huizen een prachtige vorm van medemenselijkheid!” - 45 -

MEER INFORMATIE Meer lezen over de KNRM en de verhalen achter de namen van reddingboten? Vraag het boek ’Wie goed doet..’ aan via de bon in de KNRM-advertentie in dit blad. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) redt en helpt mensen snel, kosteloos en professioneel op zee en het ruime binnenwater in Nederland. Dat gebeurt sinds 1824, ongeacht de weersomstandigheden, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Jaarlijks komen de 1.300 vrijwilligers ongeveer 2.300 keer in actie voor noodmeldingen en brengen ruim 3.500 mensen veilig aan wal. De KNRM doet haar werk zelfstandig en is financieel afhankelijk van haar 93.000 Redders aan de wal. Meer informatie: www.knrm.nl.


Waar droomde u van als kind? Wat wilde u later worden? Wat verwachtte u van de toekomst? En zijn uw dromen uitgekomen? Een stevige basis en dromen voor de toekomst. Dat heeft ieder kind nodig. Voor kinderen die in grote armoede opgroeien is de basis wankel en toekomstdromen blijven onbereikbaar. Vanuit de overtuiging dat ieder kind een kans verdient, biedt ChildsLife al 20 jaar de allerarmste kinderen een kans om op te groeien tot wie ze willen zijn. ChildsLife geeft kinderen gedegen onderwijs, goede voeding en schoon drinkwater en biedt duurzame oplossingen zodat kinderen in een veilige gezonde omgeving kunnen opgroeien. Om ons werk te blijven doen, kunnen we niet zonder financiële steun. Door ChildsLife op te nemen in uw testament, geeft u kinderen in armoede een kans in het leven, ook als u er zelf niet meer bent. Biedt u ook een toekomst aan een kind met uw nalatenschap? Neem eens vrijblijvend contact op met ChildsLife om hierover van gedachten te wisselen en de brochure aan te vragen.

Maakt u mijn droom waar?

Museum Belvédère heereNveeN

|

OrANjewOud

Museum Belvédère is een bijzonder museum voor moderne en hedendaagse kunst, prachtig gelegen in Museumpark Landgoed Oranjewoud. Museum Belvédère heeft de ANBI-status.

Open: di t/m zo 11.00-17.00 uur Oranje Nassaulaan 12 • 8448 MT Heerenveen T: 0513 644 999 • www.museumbelvedere.nl

ChildsLife Nijverheidsweg 35B 2031 CN Haarlem T: 023 5570081 info@childslife.nl www.childslife.nl IBAN: NL05 INGB 0000 0028 40


Iets nalaten voor volgende generaties De Tweede Kamer beslist dit jaar over eventuele verlenging van de Geefwet, die het mogelijk maakt om fiscaal voordelige schenkingen te doen aan culturele instellingen. Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum in Haarlem, denkt dat de wet meer tijd nodig heeft om echt effectief te zijn. Een goedmakertje voor de forse cultuurbezuinigingen van zes jaar geleden, zo beschouwt Marjan Scharloo de Geefwet uit 2012. ‘Mensen worden gestimuleerd om geld te schenken aan musea, waardoor die meer eigen inkomsten genereren. Maar de overheid en fiscus hebben er weinig ruchtbaarheid aan gegeven en dat is jammer’, zegt Scharloo. Wetten die gedrag willen beïnvloeden hebben tijd nodig om effectief te zijn. Gelukkig worden nu de eerste positieve effecten zichtbaar. Voor Teylers Museum betekende de wet in ieder geval een enorme stimulans om deze kans te benutten.’

Met welke resultaten?

‘Het aantal schenkers is sinds 2012 gestegen met 30 procent, vooral periodieke schenkers. We hebben een nieuwe Geefkring opgericht voor technologie en natuurkunde waarvan de leden jaarlijks minimaal 2.500 euro doneren. Ook hebben we een prachtige collectie eigentijdse tekenkunst gekregen en hebben we onder meer een Fonds op Naam van iemand met wie we gezamenlijk SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

aankopen doen voor de collectie zestiende-eeuwse tekeningen. Maar je kunt ook als Museumvriend al instappen vanaf 40 euro.’

Waarom is schenken aan musea belangrijk?

‘Musea zijn bijzondere plekken voor iedereen in de samenleving, met een maatschappelijke taak. Via scholen trekken wij doelgroepen binnen die anders niet zo gauw met musea in aanraking komen. Kinderen leren over wetenschap en kritisch nadenken, dat is nu misschien belangrijker dan ooit. Ervaringen die bepalend zijn voor je verdere leven en die je graag wil delen met volgende generaties. Soms met een bredere doelgroep dan je eigen familie. Een schenking of nalatenschap aan een museum maakt dat mogelijk.’

Wat adviseert u potentiële schenkers?

‘Ga vooral in gesprek. Soms hebben mensen een concreet plan voor ondersteuning binnen ons museum maar komen ze vervolgens in gesprekken tot een heel andere keuze. Wij vinden die samenwerking ontzettend leuk en leerzaam, er ontstaan ook vriendschappen uit. De schenkersgroep is heel gevarieerd. Er zitten dertigers bij die substantiële schenkingen doen maar ook mensen op leeftijd met een passie voor natuurof scheikunde. Die afwisseling is ook het aantrekkelijke van de collectie van Teylers Museum.’ - 47 -

Men kan bij uw museum ook specifieke activiteiten steunen, zoals collectiebeheer of educatie. Is er nog een terrein waaraan uw museum behoefte heeft? ‘Ik zou graag een fonds willen dat het mogelijk maakt om jonge wetenschappers op te leiden in het museumvak. Daar zijn relatief weinig fondsen voor beschikbaar maar er is wel veel belangstelling voor.’ Teylers Museum is lid van de Museumvereniging. De Museumvereniging is de brancheorganisatie van musea in Nederland. Samen met ruim 400 musea versterken we als Museumvereniging het publiek belang van musea. Wij zetten ons in voor: Een stevig draagvlak voor musea. Door de collectieve belangen te behartigen. Een steviger verdienvermogen voor musea. Door musea collectief te promoten. Een sector die kwaliteit levert. Door een platform voor deskundigheid en kwaliteit te bieden.

MEER INFORMATIE Kijk voor (reken)voorbeelden op www.teylers.nl


SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

- 48 -


Het Rembrandthuis gaat naar ouderen toe In dit monumentale pand in het hart van Amsterdam, dat sinds 1911 een museum is, heeft Rembrandt tussen 1639 en 1658 gewoond en gewerkt. Aan de hand van een inventarislijst uit de zeventiende eeuw is het huis uiterst zorgvuldig heringericht met meubels, kunst en voorwerpen uit die tijd. Bezoek zijn atelier, de oude keuken en woonkamer en waan je in de zeventiende eeuw. Het museum bezit een bijna complete collectie etsen van Rembrandt en ontwikkelt inspirerende tentoonstellingen over Rembrandt zelf, over zijn voorgangers, tijdgenoten en leerlingen. Steun het museum in het behoud van dit historisch erfgoed of het bijzondere project voor kwetsbare ouderen genaamd “Rembrandt onder de arm”

Het Rembrandthuis gaat naar ouderen toe

Het is wetenschappelijk bewezen dat actief bezig zijn met kunst en cultuur bijdraagt bij aan het welzijn van ouderen. Speciaal voor de groep ouderen die in verzorgings- en verpleeghuizen woont, organiseert Museum Het Rembrandthuis workshops bij verzorgings- en verpleeghuizen in heel Nederland. Omdat veel kamers van Rembrandts vroegere woning aan SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

de Jodenbreestraat 4 in Amsterdam niet per lift bereikbaar zijn, gaat het museum naar deze ouderen toe. Rembrandt was een meester in het met liefdevolle aandacht weergeven van het werkelijke leven en ouderdom hoorde daarbij. Kijken naar zijn werk draagt bij aan een herwaardering en erkenning van ouder worden als onderdeel van het leven. Juist daarom ziet het Rembrandthuis ouderen als een volwaardige doelgroep. Ouderen doen in het educatieve programma van het Rembrandthuis gewoon mee. Ze worden niet betutteld, maar wel op maat bediend, zeker waar het de kwetsbaren onder hen betreft. Uw legaat kan eraan bijdragen dit project een langer leven te geven en meer ouderen hiervan te laten genieten. Schenkingen kunnen worden overgemaakt naar: IBAN NL 69RABO0177425393 ten name van Museum Het Rembrandthuis te Amsterdam. Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41199952 Museum Het Rembrandthuis is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en uw schenking komt 100% ten goede aan het doel.

- 49 -

Uw legaat kan er aan

bijdragen dit project een langer leven te geven en

meer ouderen hiervan te laten genieten

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie of een gesprek om de mogelijkheden te verkennen kunt u contact opnemen met Anita Soer, Hoofd Development: a.soer@rembrandthuis.nl of 020-5200400.


Leven in een vrije, humane en tolerante samenleving, zonder dogma’s en onderdrukking. Dat is ons ideaal voor de wereld waarin we nu leven, maar ook voor de toekomst.

Prettig om alles goed geregeld te hebben

 Ik sta inhoudelijk achter het “ Humanistisch Verbond. Na mijn pensioen was ik op zoek naar een nieuw denk- en doekader. Daar vindt het gesprek plaats over menselijke waarden en hoe deze vorm te geven in onze maatschappij. “ Janneke Hoogenkamp, gepensioneerd HBO-docent. Veel mensen willen bijdragen aan een betere wereld, ook als ze er zelf niet meer zijn. Ook al staat u midden in het leven, het kan toch goed zijn nu al na te denken over wat u wilt nalaten aan komende generaties. Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor een humane en leefbare wereld voor iedereen.

Leven in een vrije,

humane en tolerante samenleving, zonder dogma’s en

onderdrukking. Dat is ons ideaal voor

de wereld waarin we nu

Blijvend geven om een humane wereld

leven, maar ook voor de toekomst.

Met hart en ziel

In het publieke debat staan we voor het recht op zelfbeschikking, vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Daarom zetten we ons met hart en ziel in voor het recht op een waardig leven en zelfgekozen levenseinde. Ook steunen we humanisten en vrijdenkers die bedreigd worden of zelfs vermoord dreigen te worden. Humanistische waarden dragen we uit door het humanistische geluid te laten klinken op scholen, in de pers, in de politiek en het maatschappelijke debat. SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

“We leven in een vrij land, maar die vrijheid staat steeds meer onder druk en moet verdedigd worden. De vrijheid om wel of niet te geloven en de vrijheid van zelfbeschikking over je lichaam en leven zijn nog steeds niet vanzelfsprekend.” Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond. Het leven van een mens is niet altijd even maakbaar. Maar de mens is een veerkrachtig wezen. Die veerkracht ondersteunen we ook door ruimte te geven aan levensvragen. Onze geestelijke begeleiders doen dat door gesprekken en activiteiten in en buiten zorginstellingen, bij defensie en in gevangenissen. - 50 -

“  Voor de toekomst van de aarde en de mensheid streven we naar duurzame ontwikkeling. Dat is bij uitstek een humanistische waarde. Niet alleen om de wereld humaan te houden voor toekomstige generaties en vanuit respect voor de natuur, maar ook vanuit zingeving voor onszelf.” Marc Davidson, Socrateshoogleraar. Onze idealen verbinden steeds meer mensen, onze activiteiten trekken meer deelnemers en een groeiende groep denkt aan ons als het gaat om een bijdrage ná het overlijden. Met uw nalatenschap kunnen we onze idealen realiseren.


geestelijk begeleiders die gesprekken voeren met gedetineerden, militairen en ouderen in verpleeghuizen. Zij bieden een luisterend oor, adviseren bij dilemma’s en begeleiden vieringen en herdenkingen. Heeft u een warm hart voor de humanistische traditie? Met uw nalatenschap draagt u ook bij aan cursussen, lezingen, onderzoek en publicaties. We laten zien dat het humanisme een manier van leven is, geworteld in een traditie van individuele ontplooiing en maatschappelijke betrokkenheid. Zelf denken, samen leven. Wilt u bijdragen aan een humane wereld voor morgen, wacht dan niet tot morgen, maar denk daar nu over na en leg uw wensen vast in uw testament. Dat geeft rust en de prettige zekerheid dat alles goed geregeld is. En wist u dat nalaten aan goede doelen vrijgesteld is van erfbelasting en schenkbelasting?

Erkend goed doel

Het Humanistisch Verbond is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit betekent dat over hetgeen u aan het Humanistisch Verbond nalaat geen erfbelasting verschuldigd is. Ook hebben we het CBF keurmerk voor goede doelen.

MEER INFORMATIE

Wat past bij u?

Bij een nalatenschap denkt u wellicht vooral aan nalaten van geld. Maar ook uw huis bijvoorbeeld kan van waarde zijn.  Omdat ik geen kinderen heb, “ zocht ik een bestemming voor mijn nalatenschap, omdat ik niet wilde dat alles aan de gemeenschap ten goede zou komen. Ook wilde ik alles netjes en respectabel regelen. Het Humanistisch Verbond en mijn zus krijgen elk een deel van mijn erfenis, die wel de moeite waard zal zijn: ik heb een eigen huis en staalmachines te verkopen.” Jan Willem Dijkhorst, lid Humanistisch Verbond SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Veel mensen laten iets na aan hun kinderen. Anderen laten ook na aan vrienden, familie of een goed doel, zoals het Humanistisch Verbond. Dus ook als u kinderen heeft, kunt u het Humanistisch Verbond (daarnaast) begunstigen met een legaat of erfdeel.

De wereld een stukje mooier achterlaten? Uw erfenis kan het verschil maken. Een testament zegt vaak veel over hoe mensen in het leven staan en wie of wat zij waardevol vinden. Elke bijdrage in een testament voelt voor ons als een vorm van erkenning. U geeft daarmee aan dat u ons werk belangrijk vindt. Zoals het werk van onze - 51 -

Meer weten over het Humanistisch Verbond? Vraag de brochure ‘ALLES, wat u wilt weten over het Humanistisch Verbond’ aan via www.humanistischverbond.nl/ nalaten. Specifieke vragen over nalaten? Bel dan 020 521 90 36.

www.humanistischverbond.nl


Doorgeven zodat ook anderen ervan kunnen genieten Dagelijks geniet Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede van de schilderijen van Jan Sluijters die zich altijd in haar familie hebben bevonden. Op verzoek van haar ouders schilderde de kunstenaar drie bloemstillevens. Interessant is dat haar moeder de in verf vereeuwigde bloemen zelf schikte. De schilderijen schitteren nu in haar huis aan de Amsterdamse gracht. Daar hangt ook het elegante portret van haar moeder dat Sluijters schilderde in 1938. In de daaropvolgende jaren portretteerde hij tevens haar vader en haarzelf. Dorothy herinnert het zich nog goed. “In mijn smockjurkje, omgeven door speelgoed en knuffels zat ik eindeloos stil. Toen ik mijn neus moest snuiten, gooide hij me de doek toe waarmee hij zijn penselen schoonmaakte”, vertelt Dorothy lachend.

Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede in haar blauwe ‘Sluijterskamer’. Foto bymarjo

“Het moet iets blijvends zijn”

Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch is een eigentijds museum voor kunst, geschiedenis en cultuur van Noord-Brabant en de Zuidelijke Nederlanden. Het museum toont een diversiteit aan tentoonstellingen met een (inter) nationale aantrekkingskracht. In 2016 bezochten ruim 400.000 mensen de overzichtstentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie. De vaste collectie bevat spraakmakende werken van Brabantse meesters zoals Vincent van Gogh, de familie Bruegel en Jan Sluijters, moderne kunstenaars als JCJ Vanderheyden, Henk Visch en Marc Manders en Brabants design van topontwerpers waaronder Studio Job en Kiki van Eijk.

Ondanks haar sterke band met Amsterdam besloot Dorothy de bloemstillevens en een daarop afgebeelde porseleinen schaal aan Het Noordbrabants Museum na te laten. “’s-Hertogenbosch is de geboortestad van Jan Sluijters en zijn kunst neemt een belangrijke plaats in de collectie van het museum in. Deze schenking verzekert me ervan dat later meer mensen kunnen genieten van deze werken en dat de schilderijen in goede staat blijven. Ik animeer ook anderen zich in te zetten voor het behoud van kunst en geschiedenis.”

Wilt u meer weten over schenken en nalaten? Neemt u dan contact op met Maaike van de Wiel, relatiemanager, via 0736877 817 of mvandewiel@hnbm.nl of bezoek onze website: www.hnbm.nl/steun/schenken


Hoe kunnen we Oekraïense kinderen hoop geven?

+ door elke dag een warme maaltijd aan te bieden

Help je mee?

Romakinderen in Oekraïne hebben vaak hele jonge ouders die zonder opleiding en werk zitten. Daardoor hebben hun kinderen slechte vooruitzichten. Dit uit zich bijvoorbeeld in discriminatie, onderwijsachterstand en ondervoeding. Stichting HOE helpt deze kinderen door middel van speciale schooltjes. Verdeeld over tien locaties krijgen in totaal ± 600 Romakinderen dagelijks basisonderwijs en ontvangen zij een maaltijd.

T +31 (0)342 420554 E info@stichtinghoe.nl NL84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Hulp Oost-Europa in Barneveld

Waar jouw donatie naar toe gaat

Oekraïne

stichtinghoe.nl


Stichting Internationale Kinderhulp Nederland IKN ondersteunt 13 kinderdorpen in 13 landen. IKN draagt bij aan de zorg voor ruim 500 wees en verlaten kinderen in de wereld. Zonder deze ondersteuning zouden deze kinderen op straat leven of in de prostitutie belanden.

IKN vindt dat ieder kind recht heeft op een warme gezinssituatie, waar ze kind kunnen zijn en veilig op kunnen groeien. Onze speerpunten zijn: Veilig opgroeien in gezinsverband, naar school gaan, christelijke normen en waarden leren en de mogelijkheid krijgen om te studeren. IKN zorgt voor deze kinderen totdat ze op eigen benen kunnen staan.

IKN als begunstigde

Hoe graag IKN ook deze kinderen wil helpen, zonder de steun van betrokken donateurs blijven hun kansen onbenut. Wanneer u besluit IKN als begunstigde

te benoemen, krijgen veel kinderen de kans ‘’zo normaal mogelijk op te groeien’’. Er blijven kinderen in de wereld die niemand hebben om op terug te vallen. Met uw steun hoopt IKN een thuis te kunnen (blijven) bieden aan nog meer wees en verlaten kinderen.

IKN geeft deze kinderen een volwaardige toekomst. Periodiek geven.

Met een periodieke gift, geeft u IKN meer zekerheid van vaste inkomsten, u steunt op die manier minimaal 5 jaar ons belangrijke werk. Omdat uw periodieke gift aftrekbaar is, kunt u overwegen om uw fiscale voordeel als extra gift te schenken. Op die manier draagt u extra bij aan het leven van een weeskind. Met uw bijdrage geeft u deze kinderen een toekomst.

MEER INFORMATIE Stichting Internationale Kinderhulp Marshallweg 4-a 8912 AC Leeuwarden, Nederland T +31 (0)58 – 289 86 77 info@internationalekinderhulp.nl facebook.com/IKNeendoelinbeweging IBAN: NL 25 ABNA 051 66 499 49 ANBI: 8027 97 210 www.ikn.frl

Help plattelandskinderen in Burkina Faso; uw steun is van groot belang! andere op het gebied van onderwijs, gezondheid, economische projecten en milieu. Stichting ASAP werkt mee aan realisatie van zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling door de inwoners zelf te laten kiezen of zij in tijd, geld of met goederen bijdragen aan het tot stand komen van ontwikkelingsprojecten.

Doel

Stichting ASAP (Association for Small African Projects) ondersteunt sinds 1997 een tiental dorpen in Burkina Faso, onder

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Stichting ASAP gelooft erg in de samenhang tussen haar projecten. Wanneer een kind naar de basisschool gaat, zijn er als vanzelfsprekend ook andere basisbehoeften noodzakelijk, zoals water (project waterput), voeding (lunchpakketten) en indien nodig medische verzorging (medische centra). Om kinderen na de basisschool de mogelijkheid te geven om verder te studeren, zijn we in 2011 een school voor agrarisch beroepsonderwijs gestart. - 55 -

Bronzen beelden (www.burkinart.com)

Burkin’art is onderdeel van Stichting ASAP. Lokale kunstenaars in Burkina Faso ontwerpen en vervaardigen bronzen beelden voor Burkin’art. De beelden worden vanuit Nederland verkocht en de opbrengst komt ten goede aan de humanitaire projecten van Stichting ASAP in Burkina Faso.

MEER INFORMATIE Stichting ASAP Arendstraat 27 1223 RE Hilversum Tel: 035 6952878 info@asap-foundation.org KvK: 32067354 IBAN: NL59 RABO 0383705967

www.asap-foundation.org


Karuna Foundation: duurzame methode voor betere positie van gehandicapte kinderen in Nepal.

Goed doen

- maar anders dan anderen De bijzondere waarde van uw eigen fonds

Vermogensfondsen zijn er in alle soorten en maten. De doelen zijn zeer verschillend, afhankelijk van wat de oprichter wil(de) bereiken. De vermogens van deze fondsen lopen uiteen van enige tienduizenden tot miljoenen euro’s. Maar de overeenkomst is: ze vonden hun oorsprong bij een geïnspireerde persoon die iets wilde veranderen. Een voorbeeld is de Rotterdammer Albert Bergers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de bommen op Rotterdam vielen, bekommerde hij SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Onafhankelijk Kansfonds ondersteunt in Nederland kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. Zoals projecten voor zwerfjongeren, kinderen die opgroeien in armoede, tienermoeders en eenzame ouderen, die net dat steuntje in de rug geven waardoor zij weer perspectief zien. ‘Het fonds

kan bijzondere dingen doen, juist vanuit zijn onafhankelijke positie’, vertelt Stefanie Lap, adviseur filantropie. ‘Vernieuwende initiatieven kunnen zich inhoudelijk ontwikkelen en verduurzamen’. Kleinschalige projecten groeien regelmatig uit tot succesvolle landelijke formules. ‘Stichting Leergeld, die binnen- en buitenschoolse activiteiten vergoedt voor kinderen die anders niet kunnen meedoen, begon in 1996 in Tilburg. Inmiddels heeft Leergeld 96 lokale stichtingen, actief in 252 gemeenten.’ Stefanie Lap, Kansfonds

Kansfonds/Martijn van de Griendt

Schenken en nalaten kan op vele manieren. Misschien denkt u eraan om een goed doel te ondersteunen. Maar hebt u ook wel eens gedacht aan een eigen fonds dat juist de doelen nastreeft die u persoonlijk aan het hart gaan? Door het oprichten van een vermogensfonds of een fonds op naam, kunt u bijzondere waarde toevoegen. Uw private fonds kan andere dingen doen dan goede doelen, of de overheid. U kiest zelf uw werkgebied en werkwijze. Een fonds kan daarmee veel voldoening geven aan u als oprichter.

zich om de gewonden en daklozen. Ook tijdens de wederopbouw ging hij door met zijn acties. Die werden voortgezet vanuit een fonds dat de KRO oprichtte, het huidige Kansfonds.

Florakokjes Noorderpark: knutselen en koken op een veilige, vrolijke plek in een wijk waar het leven niet makkelijk is.

- 56 -


Vernieuwend Karuna Foundation, opgericht door een Nederlandse ondernemer, werkt aan het verbeteren van de positie van gehandicapte kinderen in Nepal. ‘Omdat zij de meest kwetsbaren onder de armen zijn’. Karuna versterkt de gezondheidszorg en gemeenschappen in dorpen via twee programma’s. Het programma Inspire2Care is gericht op het voorkomen van handicaps en rehabilitatie van gehandicapte kinderen. Het programma Share&Care richt zich op het opzetten van een lokaal verzekeringssysteem. Beide programma’s worden zo sterk ingebed in de lokale structuren dat ze doorgaan wanneer Karuna zich terugtrekt. De foundation heeft internationale prijzen gewonnen voor deze vernieuwende, beproefde aanpak. Die wordt nu opgeschaald van één naar meerdere districten. Doel is dat binnen tien jaar gehandicapte kinderen in een groot deel van het land zijn bereikt, en de zorg onderdeel is van het reguliere systeem. Lef Onafhankelijk doelen en methodes kiezen, is een belangrijk kenmerk van vermogensfondsen. Met een eigen fonds kunt u risicovoller en flexibeler opereren dan bijvoorbeeld een overheid. Op langere termijn, met lef. Fonds op naam Een vermogensfonds oprichten vraagt ook commitment, tijd en organisatie. Wanneer u tijd wilt besparen, kunt u denken aan een fonds op naam. U zet dan uw eigen fonds op, bepaalt zelf het doel en kunt uw naam eraan geven, maar uw fonds wordt beheerd door een bestaande stichting. Kansfonds beheert diverse fondsen op naam voor particulieren en stichtingen. ‘Deze fondsen worden opgericht bij leven of in het testament vastgelegd’, zegt Stefanie Lap. ‘Of een combinatie van beide. Gevers kunnen zo verantwoord geven.’ Houder fonds op naam: ‘Wij geven via Kansfonds aan projecten die kinderen en jongeren een beter toekomstperspectief bieden. Kinderen die niet naar een feestje SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Share&Care: lokale middelen en oplossingen ondersteunen mensen met handicaps in hun eigen omgeving.

kunnen omdat er geen geld is voor een cadeautje. Die op gympen door de sneeuw moeten. Jongeren die een goede basisopleiding mislopen. Het erge is: vaak blijven uitzichtloze situaties generaties lang bestaan. Dit willen we helpen doorbreken.’ Investors consortium Karuna Foundation beheert geen fondsen op naam, maar werkt aan een ‘investors-consortium’ waarin investeerders kunnen meedoen via schenkingen of nalatenschappen. ‘Deze investeerders kunnen, indien gewenst, kritisch meedenken met de programma’s, nu we in een fase van schaalvergroting komen. We willen onze methodiek bestendigen en na Nepal ons bereik vergroten naar andere landen.’ Voldoening Vermogensfondsen tonen lef door hun eigen wegen te kiezen. Dit brengt niet alleen maatschappelijke verandering teweeg, maar ook voldoening bij de oprichters. ‘Door lokale leiders te inspireren om verantwoordelijkheid te nemen voor preventie en rehabilitatie van handicaps, krijgen arme gemeenschappen - 57 -

meer grip op hun leven. De trots op het gezicht van de dorpsleiders die aan deze verandering bijdragen, daar doe ik het voor. Je plant een zaadje in een gemeenschap dat uitgroeit tot een boom waar iedereen de vruchten van kan plukken. Oprichter Karuna Foundation Neem voor meer informatie over het oprichten van een vermogensfonds (op naam) contact op met de FIN – Vereniging van Fondsen in Nederland. Of kijk op FIN Startersdesk, www.finstartersdesk.nl.    MEER INFORMATIE FIN – Vereniging van Fondsen in Nederland Jan van Nassaustraat 102  2596 BW Den Haag T: 070 - 3262753 info@verenigingvanfondsen.nl www.verenigingvanfondsen.nl


Maak dromen waar en 1 op de 3 mensen in de wereld leeft in armoede. Miljoenen mensen gaan met honger naar bed en hebben geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg. Oxfam Novib is vastbesloten om dit te veranderen.

Liever een hengel

krachtige vrouwen

We zorgen er voor dat mensen in ontwikkelingslanden een lening kunnen krijgen om een bedrijf te beginnen of te laten groeien. Ondernemerschap is een ontzettend krachtig middel om mensen vooruit te helpen, veel krachtiger dan bijvoorbeeld ‘gewoon’ geld geven. We zeggen dan ook niet voor niets: geef geen vis, maar leer iemand vissen.

Om zo effectief mogelijk te kunnen zijn, werkt Oxfam Novib samen met lokale partnerorganisaties. Bijvoorbeeld via een spaargroep in Uganda. Meer dan 180 vrouwen, die samen geld sparen en vervolgens weer aan elkaar uitlenen om een bedrijf te beginnen. Deze groep wordt intensief ondersteund met ondernemings- en leiderschapstrainingen: hoe houd je een kasboekje bij, hoeveel geld heb je nodig voor je bedrijf, is er een markt voor je product, kun je winst maken, kortom: hoe maak je een businessplan. Maar ook: kun je je werkzaamheden voor je bedrijf en de zorg voor je gezin combineren. Wat een enorme kracht en energie gaat er uit van deze vrouwen wanneer ze hun dromen vertellen en hoe ze denken deze te verwezenlijken.

Het werkt Eén van deze krachtige vrouwen is Lillian Omviru, 35 jaar en moeder van 4 kinderen. Naast de zorg voor haar eigen kinderen, geeft ze borstvoeding aan Innocence, een weesje van 3 maanden waarvan de moeder – de schoonzus van Lillian - in het kraambed is overleden.

Lil

hine te kopen.

ng om een breimac

, kreeg een leni ian Omviru, 35 jaar

Lillian maakt deel uit van een spaargroep en heeft een jaar geleden van de groep een lening gekregen om een breimachine te kopen. Dit ging overigens niet vanzelf. Lillian moest eerst een businessplan maken en deze voor de groep verdedigen. Zo moest zij uitleggen waarom haar breiwerk onderscheidend was van wat er al in de stad te koop was. Het feit, dat ze al een order in handen had van een lagere school voor het maken van truien en sokken, gaf uiteindelijk de doorslag. Trots vertelt ze, dat ze het hele leningbedrag al na 5 maanden kon terugbetalen mét rente. Waardoor de hele groep meeprofiteert van haar succes. Maar er is meer. Behalve dat Lillian de lening met rente kon terugbetalen, had ze geld om eten te kopen voor haar gezin, konden haar kinderen naar school en kon ze een beetje geld opzij zetten voor wanneer er behoefte is aan medische zorg. Bovendien heeft ze kunnen investeren in een tweede en derde breimachine en zijn andere vrouwen bij haar komen werken.


geef uw idealen door Ons doel is een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Neem Oxfam Novib op in uw testament Wanneer we mensen in ontwikkelingslanden echt willen helpen dan moeten we dit doen door mensen in staat te stellen het zelf te doen. U kunt daarbij helpen door na te laten via Oxfam Novib.

Wilt u meer weten over nalaten via Oxfam Novib? Overweegt u dromen van mensen zoals Lilian uit te laten komen door Oxfam Novib op te nemen in uw testament? Neem dan contact op met: Thomas Grosse Stüve tel 070 – 34 21 899 Thomas.Grosse.Stuve@oxfamnovib.nl

Breien voor een betere toekomst.

Het geeft me een goed gevoel ‘Mensen in hun kracht zetten, zodat men zelf een duurzaam en zelfstandig leven kan leiden heeft me altijd al geboeid. Ook de speciale aandacht voor de economische positie van vrouwen vind ik heel belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat als vrouwen onafhankelijker worden dit heel positief is voor een samenleving als geheel. Door Oxfam Novib in mijn testament op te nemen, kan ik een van mijn idealen nalaten. Ik beveel het iedereen aan: schuif het regelen van je nalatenschap niet voor je uit. Want het heeft geen effect op je financiële situatie van vandaag, en toch profiteer je nu van ‘de rente’ van het goede gevoel dat bijdragen geeft’

Ja, Man /

ik ontvang graag vrijblijvend de brochure over nalaten aan Oxfam Novib Vrouw

Naam

Adres Postcode

Woonplaats

Ik heb een vraag over nalaten aan Oxfam Novib en wil graag door u gebeld worden. Telefoonnr. Deze bon kunt u in een envelop opsturen naar Oxfam Novib, T.a.v. Thomas Grosse Stüve, Antwoordnummer 10710, 2501 WB DEN HAAG. Een postzegel is niet nodig.

40260140

Annelies van der Horst, Eckelrade


SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

- 60 -


Beren beschermen Beren zijn al duizenden jaren een symbool van kracht en wildernis. De combinatie van taaiheid en intelligentie bij deze iconische diersoort zorgt er echter tevens voor dat het gevaar van exploitatie altijd op de loer ligt. In 2015 verhuisden de beren Keta en Mincho van het voormalige berenfokstation Kormisosh in Bulgarije naar Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen. Hiermee kwam een einde aan decennialang berenleed; Keta en Mincho waren de laatste beren binnen de grauwe muren van het fokstation. Berenhel Kormisosh bestond uit een lange rij betonnen bakken waarin beren werden gefokt, vervolgens uitgezet in aangrenzende reservaten om uiteindelijk te worden afgeschoten door trofeejagers. Toen in 1993 de bruine beer in Bulgarije een beschermde soort werd, bleven de beren achter in het station, waar ze aan hun lot werden overgelaten. Bears in Mind zorgde ervoor dat alle beren in het fokstation veterinaire zorg en goed voedsel kregen. Na jarenlang aandringen bij de Bulgaarse overheid kreeg Bears in Mind uiteindelijk toestemming om alle beren te herplaatsen. Vier beren zijn naar Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen gekomen, een opvangcentrum voor mishandelde en getraumatiseerde SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

beren. In het twee hectare grote bos, compleet met waterval, een vijver met stromend water, berenholen en schuilhutten, kunnen de beren weer ‘beer’ zijn. Kormisosh mag dan voorgoed verdwenen zijn, exploitatie van beren door mensen is dat bepaald niet. In Zuidoost-Azië en China leven beren in kleine kooien in ‘beerboerderijen’. Het zijn vaak beren uit het wild, gestroopte beren. Hun gal wordt afgetapt en gebruikt in de Traditionele Geneeskunst. Illegale handel in beren en onderdelen van beren vormt eveneens een ernstige bedreiging voor de populaties in het wild. Maar ook in landen waar bescherming van beren goed gaat, komen problemen voor. Als gevolg van bevolkingsgroei neemt de mens steeds meer leefgebied van de beer in gebruik. Hierdoor komen beren steeds vaker in de buurt van mensen. De kans op beer-mens conflicten wordt daardoor groter. Projecten van Bears in Mind richten zich op natuurbescherming, educatie en welzijn. Samen met de lokale bevolking beschermen we het leefgebied van de beer. Dat kan doordat mensen trots worden op hun eigen natuur omdat ze bijvoorbeeld mogelijkheden zien voor eco-toerisme en zo in hun eigen - 61 -

levensonderhoud kunnen voorzien. Er zijn eenvoudige manieren om landbouwgebieden en bijenkasten tegen beren te beschermen, maar de kennis en de middelen moeten er wel zijn. Bears in Mind helpt hierbij. Door beren en hun leefgebied te beschermen zal opvang van beren hopelijk veel minder nodig worden. Wilt u de beren ook na uw overlijden blijven steunen? Neem Bears in Mind dan op in uw testament! Informeer bij uw notaris naar de mogelijkheden. De beren zijn u er dankbaar voor!

MEER INFORMATIE Bears in Mind, Postbus 9 3910 AA RHENEN Telefoon: 0317 650 220 Contactpersoon: Annemarie Weegenaar


Met uw gift kunnen wij ons blijven inzetten voor de professionele en permanente zorg van bejaarde honden en katten. Wij doen er alles aan om uw huisdier een plezierige oude dag te geven, in het geval u dat onverhoopt niet zelf kunt doen. Voor bejaarde dieren zonder baasje, of waarvoor niet voldoende middelen beschikbaar zijn, hebben wij een adoptiefonds. Dit jaar bestaan wij 90 jaar. Na al die jaren is Dierenzorg nog steeds noodzakelijk. Helpt u ons Helpen? Elke steun is welkom! Een gift voor de Stichting Nationale Dierenzorg kunt u storten op: ABN AMRO NL41ABNA0472335502, t.n.v. Stichting Nationale Dierenzorg, onder vermelding van ‘gift’. Uw schenking is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

- 62 -


Seniorenclub, het gezelligste dierentehuis van Nederland Stel: u verhuist naar een verzorgingstehuis en uw bejaarde dier mag niet mee, uw dier heeft medische problemen waardoor de verzorging thuis te zwaar wordt of uw kinderen blijken ineens allergisch te zijn. Wat nu....? De redenen waarom mensen niet meer zelf voor hun hond of kat kunnen zorgen zijn talrijk. De Seniorenclub, het eerste bejaardentehuis voor honden en katten in Nederland, biedt uitkomst. Deze dieren komen uit heel Nederland. Net als mensen leven onze “bewoners” op van aandacht en goede zorg. De Seniorenclub is een onderdeel van Stichting Nationale Dierenzorg. Nationale Dierenzorg werd in 1926 opgericht door enkele hofdames van koningin Wilhelmina en is uitgegroeid tot een veelzijdige dierbeschermende organisatie bestaande uit een asiel, pension, dierenambulance, hondencrèche en dierenbejaardentehuis. Met 90 jaar ervaring heeft Nationale Dierenzorg veel expertise in huis. Een team van professionele medewerkers versterkt door gemotiveerde vrijwilligers zorgt er voor dat het de dieren aan niets ontbreekt. Ook staan ze klaar met raad en daad voor mensen. De honden wonen in roedels van zo’n 8 tot 10 honden. Zij beschikken per roedel over een kamer met voldoende ligplaatsen, vloerverwarming en een SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

uitloop naar buiten. Daarnaast gaan ze een aantal keer per dag naar de speelwei met één van de verzorgers. Onze gepensioneerde katten beschikken over een gezellige kamer met meubels, kattenmandjes en een vliering met kattentrapjes. Er is een overdekte buitenren met klimbomen en ze hebben vrij toegang tot een kattentuin van maar liefst 250 m2! Onze vaste dierenarts komt twee maal per week langs om de dieren indien nodig te onderzoeken en voor spoedgevallen beschikken wij over onze dierenambulance waarmee wij snel bij de dierenarts kunnen zijn.

Warme harten zijn altijd welkom: word donateur of adoptant! Helaas komt het nog steeds voor dat een eigenaar overlijdt zonder iets geregeld te hebben. Ook zijn er regelmatig niet meer plaatsbare asieldieren die we nog graag een plezierige oude dag willen bezorgen. Voor deze dieren hebben we een “Adoptiefonds”. U helpt ons dan met de financiële kant van de zorg en kunt zelf langskomen om met uw adoptiedier een wandeling te maken op het terrein. Draagt u de bewoners van de Seniorenclub een warm hart toe? Direct kennis maken met de bewoners?

Ga dan naar www.seniorenclub.nl! word donateur of adoptant! Het is verstandig tijdig na te denken over wat er met uw dier gebeurt als u er zelf niet meer voor kunt zorgen. U kunt testamentair vast laten leggen - 63 -

De bewoners van de

Seniorenclub zijn u zeer dankbaar!

dat Nationale Dierenzorg de zorg voor uw dieren overneemt, mocht dat nodig zijn. U kunt letterlijk een mooie oudedagvoorziening voor uw huisdier regelen, en daarmee bent u beiden geholpen. Een hele geruststelling! Dierenzorg ontvangt geen overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van de steun van particulieren en bedrijven.

MEER INFORMATIE

Stichting Nationale Dierenzorg Zijdeweg 56 2245 BZ Wassenaar T 070-5179852 E info@ndz.nl W www.NDZ.nl NL66 INGB 0000 2242 60

www.ndz.nl


Onze vrijwilligers, hebben een passie voor dieren ĂŠn Amsterdam De Stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam zorgt al sinds 1978 voor alle dieren in Amsterdam en directe omgeving die in acute (medische) nood verkeren. Huisdieren en vrij levende dieren. Onze vrijwilligers zijn echte Amsterdammers met een passie voor de dieren in onze mooie stad. Velen van hen hebben gewoon een betaalde baan maar steken daarnaast veel tijd in het goede doel: het voorkomen van dierenleed en het geven van eerste hulp aan de Amsterdamse dieren. Maar ook u kunt iets voor de dieren betekenen, u kunt ons verblijden met een eenmalige donatie, erfstelling: een percentage van uw erfenis, legaat: een vooraf bepaald bedrag of geven via een periodieke schenking. Op deze manier zorgt u ervoor dat wij onze zorg kunnen blijven uitdragen voor dieren in (medische) nood in en rond Amsterdam!

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Geen belasting

Dus het hele bedrag gaat naar deAmsterdamse dieren in nood. De Stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam (zo heten we formeel) heeft de zogenaamde ANBIstatus (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat wij geen erfbelasting aan de staat hoeven te betalen. Alles wat u ons nalaat gaat rechtstreeks naar de hulpverlening.

MEER INFORMATIE Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Margje de Jong Voorlandpad 2 1098 TZ Amsterdam. Telefoon 0900-210 00 00. directie@dierenambulanceamsterdam.nl

- 64 -


(Advertorial)

Leven is doorgeven

Op 11 februari 2015 overleed Jetze Keuning (1929). De in Ooststellingwerf geboren academicus verliet Fryslân op achttienjarige leeftijd, maar hield altijd een band met de provincie. Dit en zijn grote liefde voor de natuur deden hem besluiten It Fryske Gea op te nemen in zijn testament.

bedoeld om op te klimmen tot kapitein, besteedde hij deze aan een studie natuurkunde. Hij promoveerde in 1976 en vervolgde zijn loopbaan als projectleider energiehuishouding van de Universiteit van Amsterdam.

Waterwerken

Jetze Keuning

De nalatenschap van Jetze Keuning wordt deels besteed aan de restauratie van de Helomasluis die dit najaar start. Het monumentale veensluisje in de Lendevallei werd vroeger gebruikt om turf af te voeren van de Tsjonger naar de Linde. “Een doel dat heel goed bij hem past”, aldus goede vriend en executeur Stanley Winnik. “Water speelde een grote rol in zijn leven.”

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Keuning groeide op als boerenzoon op een boerderij in de buurt van Oldeberkoop. Kort na de Tweede Wereldoorlog (hij was actief in het verzet) trad hij toe tot de grote vaart. Hij ging naar de zeevaartschool, klom op tot eerste stuurman en bevoer de wereldzeeën. “Jetze kon prachtig vertellen over de bestemmingen die hij in die jaren aandeed.” Toen hij rond zijn veertigste een beurs kreeg,

Hoewel werkzaam aan de wal, bleef de liefde voor water. Jetze Keuning had een zeilboot en deed niets liever dan varen. Fryslân was een favoriete bestemming. Hij had nog veel contacten in de provincie en sprak de Friese taal. Al tijdens zijn werkzame leven trok zijn geboorteprovincie zo dat hij een huisje in de natuur bij Echtenerbrug kocht. “Tijdens onze gezamenlijke vaartochten struinden we vaak havens af. We deelden de interesse voor waterwerken en bekeken graag sluizen. De techniek en de werking fascineerden ons. Het Helomasluisje dat zich vlakbij zijn geboorteplaats bevindt, past perfect bij het leven en de persoonlijkheid van Jetze. Na overleg met It Fryske Gea kon ik dan ook geen

- 65 -

betere bestemming voor zijn nalatenschap bedenken.”

Buitenmens Aangezien Jetze Keuning het grootstedeel van zijn leven in Noord-Holland woonde, nam hij naast It Fryske Gea ook Landschap Noord-Holland als erfgenaam op in zijn testament. “Hij was een buitenmens. Zijn leven ging meer om de inhoud dan om de vorm. Hij werd niet blij van een snelle auto, mooie kleren of een groot huis, maar van een wandeling in de natuur. Of liever nog een dag op het water.”

It Fryske Gea Van Harinxmaweg 17 9246 TL Olterterp Telefoon: 0512 - 381448 Email: info@itfryskegea.nl Website: www.itfryskegea.nl


Links: Henk Jochemsen van Prisma Rechts: Adri Veldwijk van MissieNederland

Niet bij het woord alleen Christelijke goede doelen hebben een grote en stabiele groep van donateurs. Maar ook de religieus geïnspireerde burger voelt zich steeds meer aangetrokken tot afzonderlijke projecten of tot goede doelen die een emotioneel beroep op hem doen. De vanzelfsprekendheid valt weg, zelfs bij orthodoxe christenen. De goede doelen die een onderdak vinden bij netwerkorganisaties als MissieNederland en de vereniging Prisma zijn echter ook aantrekkelijk voor donateurs die niet uit de traditionele doelgroep komen. Tekst: Jeroen Kuypers/Fotografie: Ruud Voest Wie leeft volgens het evangelie leeft niet uitsluitend voor zichzelf. Zorgen voor je naaste, in de eiSCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

gen omgeving maar ook op verre continenten, is een morele plicht. Bij de christelijke gemeenten ligt deze zorg al twee eeuwen verankerd in de zending en het diaconaat. “Er zijn tijden geweest dat het bekeren belangrijker was dan het lenigen van nood of opbouwwerk,” zegt Adri Veldwijk, directeur van MissieNederland, “maar sinds de jaren tachtig bestaat er een brede consensus dat het een niet zonder het ander kan. En toch legt elk goed doel zijn eigen klemtoon. Wij vormen een netwerk waarbij vele stichtingen zijn aangesloten, groen en rijp door elkaar. Sommige kunnen bogen op een enorme ervaring, andere nog niet, maar dankzij ons netwerk leren alle organisaties van elkaar. “ Henk Jochemsen, directeur van Prisma, voegt daar aan toe dat mede door - 66 -

die wederzijdse kennisuitwisseling de wervingskosten van veel christelijke goede doelen relatief laag zijn. “Wettelijk mag je tot 25% van de giften daarvoor aanwenden. Bij veel van onze goede doelen ligt dat percentage tussen de 5 en de 10%.” De shoppende donateur Maar, Jochemsen geeft ook toe dat de organisaties meer inspanningen moeten doen voor hetzelfde geld. “Wij voelen de ‘concurrentie’ van goede doelen als de Hartstichting, het KWF, de Alzheimerstichting enzovoorts. Dat is logisch. Als je zelf of in je omgeving te maken hebt gehad met zo’n aandoening spreekt dat je emotioneel meer aan. Daarnaast worden ook orthodoxe christenen een beetje post-modern: ze zoeken doelen die betrokkenheid oproepen.


“Laten we niet vergeten

dat de kerk in veel landen nog het middelpunt van

de gemeenschap vormt,” Dus gaan ze shoppen.” Dat laatste wordt ook zichtbaar in de wervingscampagnes, zegt Adri Veldwijk: “De EO stelt advertentieruimte ter beschikking aan niet-christelijke goede doelen en onze organisaties kopen advertenties in bij De Kampioen, het ledenblad van de ANWB. De respons erop is groot.” Integrale Missie Wat maakt christelijke goede doelen aantrekkelijk voor niet-christelijke donateurs? In de eerste plaats hetzelfde wat de traditionele doelgroep aanspreekt: de degelijkheid. Een eeuwenlange ervaring in zendingswerk betekent dat er ook daadwerkelijk wat wordt opgebouwd in Afrika, Oost-Europa en Azië. “Laten we ook niet vergeten dat de kerk in veel landen daar nog het middelpunt van de gemeenschap vormt,” aldus Henk Jochemsen. “Daarom vinden wij het ook belangrijk de religieuze leiders te betrekken bij het beslechten van conflicten en het goed laten functioneren van staten. “ Dat laatste is misschien ook wel het grootste verschil met de zending van vroeger. Er wordt niet gedacht of gewerkt over de hoofden van de mensen heen, maar in samenwerking met de hulpontvangers daar. “ Alles gaat op basis van gelijkwaardigheid. Dat uitgangspunt heeft zelfs tot een nieuwe term geleid. “Wij spreken in dat verband dan ook graag over de integrale missie,” zegt Adri Veldwijk.

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Polarisatie is geen oplossing De letterlijke kerk kan een middel zijn om de figuurlijke in het midden te houden. Polarisatie is nooit een oplossing. In dat opzicht hebben de Nederlandse organisaties volgens Jochemsen wel eens last van de uitspraken van fundamentalistische Amerikaanse geloofsgenoten. “Radicaal rechts heeft niet dezelfde agenda als wij. Toen president Trump de subsidies aan tal van NGO’s schrapte, omdat die abortus mogelijk maakten, steunden wij minister Ploumen niet in de presentatie van haar reactie daarop: ‘abortusfonds’, dat polariseert. Maar wel in een groot deel van de inhoud van wat ze beoogt. ‘She Decides’ wil Europese landen die weggevallen Amerikaanse subsidie laten vervangen. Dat is goed, want deze NGO’s geven een breed scala aan ondersteuning op het gebied van gezinsplanning, zoals anticonceptie en hulp aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Abortus is maar een klein onderdeel daarvan. We werken niet mee aan abortusprogramma’s, maar we zeggen ook: ‘She Decides’ gaat over zoveel meer dan alleen abortus. Polariseer dus niet, en helaas doen zowel de Amerikaanse pro-life fundamentalisten als onze minister dat wel door in de presentatie op abortus te focussen.” Een ware lappendeken Ook wat het gedachtengoed betreft, houden netwerkorganisaties als Prisma en MissieNederland de kerk in het midden. Het christelijke landschap in Nederland is een ware lappendeken, het gevolg van ruim vier eeuwen discussiëren en nieuwe geloofsrichtingen vormen, soms over kwesties die een buitenstaander enkel hoofdschuddend als haarkloverijen kan afdoen. Maar

- 67 -

die theologische onenigheid staat collegialiteit zelden in de weg. “In het veld zelf werken we uitstekend samen met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld katholieke organisaties,” verduidelijkt Henk Jochemsen. “Binnen onze netwerken vind je zo ongeveer alle richtingen die een min of meer orthodoxe uitleg aan het geloof geven, van heel behoudend gereformeerd tot mensen in het ‘midden’ van de PKN, en evangelische christenen. De meer vrijzinnige christenen vind je meer bij bepaalde kleinere kerkgenootschappen en, naast orthodoxe en ‘midden’-groepen, ook bij de PKN. Uiterst efficiënt Slechts vijf tot tien procent wervingskosten maken in plaats van de wettelijk toegestane vijfentwintig impliceert een strakke en uiterst efficiënte wervingsorganisatie. Adri Veldwijk heeft in vroegere functies veel meer mensen onder zich gehad dan de laatste jaren bij MissieNederland. Salesmanager bij Microsoft Nederland is wel heel wat anders. “Ik ben altijd met veel plezier en succes in de IT actief geweest, inderdaad, maar dit werk passioneert me nog meer. Dat geldt voor iedereen die zijn dagelijks brood verdient in dienst van christelijke goede doelen. Dat, en onze lange ervaring en bereidheid expertise te delen, heeft er toe geleid dat we met een klein aantal mensen heel veel werk kunnen verrichten. Ook dat is degelijkheid en betrouwbaarheid, denk ik, en dat mag niet-christelijke donateurs even hard aanspreken als de mensen van onze traditionele achterban.” MEER INFORMATIE Voor meer informatie, ga naar www.missienederland.nl of www.prismaweb.org.


“Toen ik in het bordeel zat en werd gedwongen tot prostitutie wilde ik liever dood. Nu ben ik veilig in het opvanghuis en kan ik weer dromen.�

Uw nalatenschap, legaat of schenking aan Free a Girl is geheel vrij van schenk- of erfbelasting. Alles wat u schenkt of nalaat, komt volledig ten goede aan de bestrijding van kinderprostitutie. Regel het met uw notaris en kijk voor meer informatie op freeagirl.nl.

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

- 68 -


FREE A GIRL BEVRIJDT MEISJES UIT DE KINDERPROSTITUTIE Wereldwijd zitten er ontelbare meisjes opgesloten in bordelen. De meisjes worden onder valse voorwendselen meegelokt door mensenhandelaren of op straat ontvoerd en verkocht aan een bordeel. Daar leven ze onder erbarmelijke omstandigheden. Meisjes worden vaak opgesloten in hokjes van nog geen twee vierkante meter. In deze vieze hokjes worden ze dagelijks verkracht door tientallen mannen. Free a Girl zet zich in om hier een einde aan te maken.

In 2008 is Free a Girl opgericht door Arjan Erkel, Evelien Hölsken, Roelof van Laar en Yolanthe Sneijder Cabau. Sindsdien heeft de stichting meer dan 3.770 meisjes bevrijd uit bordelen in India. Directeur van Free a Girl, Evelien Hölsken: “Ik zou willen dat Free a Girl niet nodig was. De harde realiteit is dat in India alleen al 1,2 miljoen meisjes gedwongen worden tot prostitutie. We vechten nu inmiddels al 8 jaar tegen dit enorme onrecht wat deze meisjes wordt aangedaan. Ieder kind heeft namelijk het recht om in vrijheid en in een veilige omgeving op te groeien.” Tijdens haar veldreizen naar de landen waar Free a Girl werkt, sprak Evelien radeloze moeders. “Hun dochters zijn zomaar ontvoerd door mensenhandelaren. De pijn van die moeders voel ik iedere dag. De hel waarin deze moeders en meisjes leven moet stoppen. Liever vandaag nog dan morgen.” Om dat te stoppen breekt Free a Girl letterlijk bordeelhokjes open. Evelien: “We werken met bevrijdingsteams die de meisjes uit de bordelen bevrijden. We hebben nu al ruim 3800 meisjes weten te bevrijden, maar dit moeten er veel meer worden. Naast bevrijden zorgen we voor opvang, traumaverwerking, medische zorg, onderwijs en re-integratie van de slachtoffers. Ook werken we samen met politie en justitie om mensenhandelaren veroordeeld te krijgen en investeren we in preventieprojecten.” Free a Girl werkt samen met 14 partnerorganisaties in Bangladesh, Brazilië, India, Nepal, Thailand en Nederland. Evelien: “We helpen onze partners om ook in hun eigen land fondsen te werven en hun rechten te claimen. Hiermee streven we er naar een duurzame oplossing te bieden.”

Ook u kunt helpen door Free a Girl te steunen via bijvoorbeeld een nalatenschap of een schenking. Uw nalatenschap, legaat of schenking aan Free a Girl is geheel vrij van schenk- of erfbelasting. Alles wat u schenkt of nalaat, komt volledig ten goede aan de bestrijding van kinderprostitutie. Regel het met uw notaris en kijk voor meer informatie op freeagirl.nl.

Contact Free a Girl Hendrik Figeeweg 3 G10, 2031 BJ HAARLEM 023 204 94 00 info@freeagirl.nl www.freeagirl.nl SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

- 69 -


advertentie APM Erven & Nalaten.indd | Sander Pinkse Boekproductie | 30/09/16 / 11:47 | Pag. 4

Schenk aan het Allard Pierson Museum, waar archeologie de toekomst heeft Het Allard Pierson Museum in Amsterdam daagt een breed publiek uit om het verleden te verkennen. Van het eerste schrift tot het vroege Christendom presenteert het museum zijn collectie rond thema’s als culturele diversiteit, macht en dagelijks leven. Het museum organiseert tentoonstellingen, activiteiten en lezingen waar heden en verleden samenkomen. Ook faciliteert het museum onderzoekers uit binnen- en buitenland. www.allardpiersonmuseum.nl/steun-ons


Geef gerust dé erkenning van de goededoelensector www.cbf.nl

Je schenkt zoveel meer dan geld, je schenkt vertrouwen

Veel mensen nemen een goed doel op in hun testament. Om een organisatie waar ze al een band mee hebben ook na hun dood te begunstigen. Of ze willen een organisatie steunen die opkomt voor maatschappelijke doelen die hen ter harte gaan. Als de goededoelenorganisatie die u in uw testament wilt opnemen door de Belastingdienst is aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling” (anbi), dan hoeft die organisatie geen erfbelasting te betalen. U kunt ook letten op het logo ‘erkend goed doel’ van het CBF. Dan weet u zeker dat het CBF als onafhankelijke toezichthouder deze organisatie heeft beoordeeld. Erkenning door het CBF betekent dat de organisatie de basis goed op orde heeft, weet wat ze wil en hierover helder communiceert. Nederlanders zijn gul en geven ruimhartig aan goede doelen. Dat is geweldig, want SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

goededoelenorganisaties vervullen een cruciale rol in de maatschappij. Zij financieren projecten en werven vrijwilligers voor zaken die onmisbaar zijn voor de kwaliteit van onze samenleving. Zo zetten goede doelen zich onder meer in voor mensen in moeilijke situaties, natuur en dierenwelzijn, behoud van cultureel erfgoed, onderzoek en ondersteuning bij ziektes en verlichting van noden in het buitenland. U wilt natuurlijk wel zeker weten dat het goede doel, ook na uw dood, verantwoord met uw geld omgaat. Vertrouwen is voor goede doelen onmisbaar. Het CBF zorgt dat dit publieksvertrouwen behouden en versterkt wordt. Door organisaties te toetsen aan door de sector zelf opgestelde normen. Alleen na een positieve beoordeling mogen organisaties zich ‘erkend goed’ doel noemen. - 71 -

Het CBF heeft inmiddels meer dan vijfhonderd organisaties erkend. Wij verwachten dat dat de komende jaren verder toeneemt. Daarmee zal de erkenning door het CBF steeds meer dé norm voor de goededoelensector worden.

Een gift is meer dan een schoon geweten

Met de CBF-erkenning weet u waarvoor u geeft.

MEER INFORMATIE

CBF, Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM Amsterdam 020 – 417 00 03, info@cbf.nl

www.cbf.nl


FOTOgRAFIE: JAAp bAART

“Mijn overleden vrouw is bijna 50 jaar MS-patiënt geweest. Ik weet hoe er met sterk verlangen wordt uitgekeken naar het vinden van de oorzaak en de genezing van MS. Haar harte wens was het wetenschappelijk onderzoek te steunen. Een prachtig middel daartoe is het periodiek schenken, waarmee ik op een ideale wijze haar wens vervul.”

Meindert Krijnsen periodiek schenker

Nalatenschappen essentieel voor continuïteit MS onderzoek

“W

at gebeurt er met mijn bezittingen na mijn overlijden?” Een vraag die veel van uw cliënten zich zelf hebben gesteld voorafgaand aan het moment dat zij bij u aan tafel aanschuiven. Het blijkt dat steeds meer mensen het prettig vinden iets na te laten aan een goed doel, zodat zij ook na hun overlijden nog iets kunnen betekenen voor toekomstige generaties. Sommigen kiezen ervoor om een deel van hun bezittingen na te laten aan familie en een ander deel te reserveren voor een goed doel. Anderen laten hun hele erfenis na aan één of meerdere goede doelen. Zeker als er geen kinderen zijn of verdere familie is, is dit een goede optie (mits uiteraard vastgelegd in een testament). Multiple sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel, kent geen leeftijd. In veel gevallen treft het mensen in de bloei van hun leven. Tot op dit moment is de oorzaak van MS nog niet gevonden, evenmin een medicijn om deze ziekte te genezen.

Wetenschappelijk onderzoek naar MS is daarom enorm belangrijk. Temeer omdat tegenwoordig op steeds jongere leeftijd de diagnose MS wordt vastgesteld. Na deze diagnose moet een nieuwe balans worden gevonden. Het leven van iemand met MS verandert drastisch. De dagelijkse dingen, die eerst heel normaal waren, moeten nu zorgvuldig worden afgewogen en gepland. MS is zeer ingrijpend zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar omgeving. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van MS moet doorgaan en is van onschatbare waarde voor iemand met MS. Intensief onderzoek moet uiteindelijk leiden tot het vinden van een medicijn dat MS geneest. Help samen met ons uw cliënt de juiste beslissing te laten nemen door Stichting MS Research op te nemen in zijn testament, dan doet hij hiermee iets van enorme betekenis.

www.msresearch.nl – Voorschoten


Bekneld tussen de wal en het schip

Voormalige Nederlanders in Indonesië

De Republiek Indonesië werd op 17 augustus 1945 uitgeroepen. Soekarno werd president. De nieuwe status van de kolonie werd door Nederland niet erkend. Voor de Nederlanders volgde een tijd van terreur en plunderingen door vrijheidsstrijders en andere groepen, de zogenaamde Bersiap periode. Nederland probeerde door de politionele acties (militair ingrijpen in 1947 en 1948), het gezag te herstellen. Onder druk van de Verenigde Staten droeg Nederland op 27 december 1949 de soevereiniteit van Nederlands-Indië over. De Indische Nederlanders, vaak Indo’s genaamd, stonden na de soevereiniteitsoverdracht voor de keus tussen de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van het land waar zij geboren waren en hun voorouders vaak al generaties lang hadden gewoond en geleefd. Vele duizenden kozen – om voor hen uiteenlopende moverende redenen – voor het laatste. In de periode daarna, die ook nog eens gekenmerkt werd door toenemende spanningen tussen Nederland en Indonesië, werden deze warga negara’s – zoals ze genoemd worden – geconfronteerd met tal van SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

problemen. Hun positie veranderde dramatisch in de nieuwe republiek door discriminatie, achterdocht, en achterstelling. Ze werden en zijn nog steeds tweederangs burgers. Velen van hen hebben toen alsnog getracht naar Nederland te komen, de zogeheten spijtoptanten. Een deel van hen is dat ook – ondanks de steeds minder gastvrije houding van de Nederlandse overheid – gelukt. Een ander deel is, vaak noodgedwongen, in Indonesië gebleven. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te wijzen, waaronder familie- en gezinsomstandigheden; onbekendheid met de regelingen voor emigratie naar Nederland en niet zelden ook de soms botte afwijzing en misleiding door Nederlandse consulaire en ambassade autoriteiten in Indonesië. Stichting HALIN (Hulp aan Landgenoten in Indonesië) startte haar werkzaamheden in 1955. In het begin vooral gericht op de ondersteuning van en hulp aan de spijtoptanten die naar Nederland kwamen of wilden komen. Later kwam de focus meer te liggen op degenen die in Indonesië waren achtergebleven. Dat is nog - 73 -

steeds zo, in 2017 worden nog 470 warga negara’s financieel ondersteund door middel van een toelage van 650.000 roepia (ca 40 euro 13 x keer per jaar) met – sinds begin 2015 - inbegrip van de mogelijkheid een ziektekostenverzekering af te sluiten. Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning moet men voormalig Nederlander zijn, geen inkomsten hebben en geboren zijn voor 16 augustus 1945. Ons doel is die ondersteuning voort te zetten (jaarlijkse kosten ca. 280.000 euro) letterlijk tot hun laatste snik. HALIN (ANBI en CBF erkend, RSIN: 8024.01.806) voelt dat als een zelf opgelegde plicht en verantwoordelijkheid voor degenen die onze hulp dringend nodig hebben.

MEER INFORMATIE Info: tel.: 070-3461285, email: halin@hetnet.nl of website:

www.stichtinghalin.nl.


Aandacht

Het beste recept voor ouderen Inmiddels weet u het ook wel… Steeds meer ouderen moeten noodgedwongen alleen thuis wonen. Velen raken geïsoleerd. Voor hen heeft de Stichting Gouden Dagen

GOUDEN KOFFIE! Gouden koffie is ontmoeten. Gezellig en voor álle ouderen. Maar Gouden Koffie is meer! Aandacht door nieuwe contacten en leuke activiteiten. Het hele jaar door. Schenkt u in uw testament aandacht aan ouderen? Dank U wel.

Gouden Dagen organiseert ook:

Samen gratis koffie drinken?

Heeft u nog wensen?

Genieten van natuur?

Genieten van cultuur?

Gouden Dagen Rembrandtlaan 22E 3723 BJ Bilthoven T: 030 633 14 98 info@goudendagen.nl www.goudendagen.nl


Geef om mensen Help met het Leger des Heils Mensen helpen. Dat doen we graag. We geven ie-

dereen kansen, ongeacht achtergrond. Want het

Leger des Heils gelooft, maar niet in: zoek het zelf maar uit.

Zo helpen we tienduizenden mensen per jaar.

Op straat, in de wijk of in de professionele opvang. Daar kunt u aan mee werken. Bijvoorbeeld door het Leger des Heils op te nemen in uw testament. Het Leger des Heils helpt u graag om uw wensen te ordenen voor de nalatenschap. Ook praktisch helpen we u graag. Desgewenst verzorgen we de uitvaart en daarna de financiële administratie en het opruimen van het huis. Uw nalatenschap is in vertrouwde handen. SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Zorg voor jong en oud

We kunnen veel doen met uw bijdrage. Met geld of kleding, we zorgen voor jong en oud. Van jeugdbescherming of reclassering tot geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Ons professionele zorgaanbod is breed, met oog voor ieder mens.

Werk voor iedereen

We werken aan herstel van het gewone leven. Soms zijn mensen de grip op het leven kwijt. Wij geloven dat werken werkt. Een baan bij ons arbeidsproject 50|50 biedt sociale contacten, inkomen, structuur en eigenwaarde. Kortom: perspectief.

Overal samen

We helpen dichtbij en ver weg. Met noodhulp na rampen voorzien we kwetsbare mensen van kleding, tenten en dekens. Daarnaast sponsoren we kinderen met goed onderwijs en gezondheidszorg. Dit alles onder het motto: samenleven doe je dus niet alleen.

Geertje geeft aan Leger des Heils

Geertje Haverkamp (77 jaar) nam in haar testament een legaat op voor het Leger des Heils. Omdat ze anderen kansen wil geven op het goede leven dat ze zelf ervaart. - 75 -

“Samen met mijn man, die inmiddels overleden is, bouwde ik een aardig bezit op. Een mooi huis, een flinke spaarrekening. Het zat ons in het leven echt mee. Veel mensen hebben minder geluk. Ik doneer al heel lang aan het Leger des Heils. Een goed doel met niet alleen mooie idealen, maar het dóet iets. Het zorgt voor mensen in de knel met praktische oplossingen. Dat spreekt mij aan. Daarom nam ik het Leger des Heils op in mijn testament. Wat mijn kinderen ervan vinden? Ik weet dat ze het er helemaal mee eens zijn. Mijn zoon is zelf ook donateur van het Leger des Heils.”

MEER INFORMATIE

Leger des Heils sectie Nalatenschappen Postbus 3006 1300 EH Almere 036 539 81 62 nalaten@legerdesheils.nl

www.legerdesheils.nl/nalaten


Keuzes helpen omzetten in werkelijheid Nederland vergrijst en de omvangrijke groep die nu de drempel van de ouderdom overschrijdt bestaat voor een belangrijk deel uit mensen die een rijk en complex leven achter zich hebben. Een eigen woning, eigen pensioen, maar vaak ook meer dan één huwelijk en kinderen bij verschillende partners. Nalatenschappen worden daardoor ingewikkelder en omvangrijker. Niet vreemd dus dat Nederland sinds enkele jaren een nieuw en hoognodig specialistisch beroep rijker is: De NalatenschapsMakelaar.

luxe dan een specialist in te schakelen. Neem bijvoorbeeld de kwestie van eventuele schulden. Moet je de erfenis verwerpen of komen de schuldeisers dan aankloppen bij de volgende generatie? Kun je een tussenoplossing vinden in het zogezegde beneficiair aanvaarden? Wij weten meer dan voldoende van het erfrecht om de erfgenamen op dat vlak even grondig te adviseren als de notaris. Maar wij nemen zijn rol vanzelfsprekend niet over. Wij leiden ze uiteindelijk juist vaak naar hem toe. ”

Tekst: Jeroen Kuypers Fotografie: Ruud Voest

NalatenschapsMakelaars zijn echter geen juristen pur sang. Monique Janssen bijvoorbeeld, werkzaam in de provincie Gelderland, heeft een achtergrond in de zorg. Psychologisch inzicht is immers ook van belang in dit vak. “Vaak vinden de erfgenamen het belangrijk dat de onderlinge verhoudingen niet verstoord raken door de erfeniskwestie. Dan kan een neutrale, onafhankelijke buitenstaander veel doen om de vrede te bewaren. “ Een hoop complicaties

Los van het verdriet kan een nalatenschap ook administratief ellendig zijn. “We komen het vaak genoeg tegen: familieleden die worden geconfronteerd met een grote stapel ongeopende post en een huis dat financieel onder water staat. Begin er dan maar eens aan,” zegt Michiel Oosschot, NalatenschapsMakelaar in Zuid-Holland. “Het is geen overbodige SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Complicaties vermijden

- 76 -

Wij kunnen echter veel

meer voor onze cliënten

betekenen als we er tijdig bij worden gehaald.

na een overlijden kunnen vermeden worden als de erflater vóór zijn of haar dood de nalatenschap al had voorbereid. “Maar helaas spreken de meeste mensen niet graag over hun eigen dood en denken ze dus ook nauwelijks na over de gevolgen daarvan. Wij kunnen echter veel meer voor onze cliënten betekenen als we er tijdig bij worden gehaald.” Michiel Oosschot geeft een concreet voorbeeld: “De langstlevende ouder komt te overlijden en de erfgenamen weten vaak niet dat het erfdeel van de eerder overledene al aan hen toekomt en dus geen onderdeel is van de nalatenschap. Ook bij een kleine erfenis – zonder dat er sprake


is van een koopwoning – kan dat een financieel behoorlijk schelen.”

Goede afweging

De NalatenschapsMakelaar kan ook helpen een ander lastig gesprek in goede banen te leiden. Vader of moeder kan van plan zijn een deel van het vermogen aan een of meer goede doelen te schenken. Als de partner jaren daarvoor is overleden aan kanker of een hartinfarct is er vaak een emotionele betrokkenheid bij het KWF of de Hartstichting. Zeer begrijpelijk voor een buitenstaander maar niet altijd voor de kinderen of neven en nichten die in gedachten al rekening zijn gaan houden met de erfenis die ze ooit zullen krijgen. “Uit ervaring weet ik dat erflaters een duidelijk idee hebben aan welk goed doel ze willen nalaten maar zich ook zorgen maken over het effect van die schenking op hun erfgenamen,” aldus Monique Janssen. “Wij helpen ze vooral om die zorgen onder woorden te brengen en tot een voor hun goede afweging te

Uit ervaring weet ik dat erflaters een duidelijk idee hebben aan welk

goed doel ze willen nala-

ten maar zich ook zorgen maken over het effect

van die schenking op hun erfgenamen

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

komen. Dat kan een gesprek daarover makkelijker maken. Het blijft natuurlijk altijd hun geld waarmee ze mogen doen en laten wat ze willen.”

Buiten de familie

Helaas voelen sommige ouderen zich niet altijd geroepen zich nog af te vragen wat het effect van nalaten aan goede doelen op hun kinderen zal zijn. “In één op de drie gevallen is er sprake van een langdurig conflict en een volledig gebrek aan contact. Het is geen uitzondering: een vrouw die haar beide zonen al vijfentwintig jaar niet meer heeft gezien, ze daarom onterft en al haar geld nalaat aan één kleindochter en een aantal goede doelen”, zegt Monique Janssen. Er zijn ook ouderen die hun geld nalaten aan iemand buiten de familie, bijvoorbeeld de mantelzorger die hen de laatste jaren heeft bijgestaan. Opnieuw een legitieme keuze, maar, “ook voor deze erfgenaam kan het geruststellend zijn als de nalatenschap tevoren goed geregeld is met behulp van een onafhankelijke NalatenschapsMakelaar. Zo voorkom je eventuele verdachtmakingen achteraf,” zegt Michiel Oosschot.

Deskundige collega’s

Het opstellen van een nalatenschapsplanning kan dus niet het verdriet maar wel de juridische en administratieve complicaties rond een overlijden voorkomen. Zo’n planning vereist kennis en ervaring. Ook omdat het vak van De NalatenschapsMakelaar nog jong is, is het aangeraden iemand in de arm te nemen die niet als eenpitter werkzaam is, maar liever iemand - 77 -

die zich gesteund weet door een organisatie die hem of haar weer de nodige zorgen uit handen neemt. De NalatenschapsMakelaar is een community die haar leden ondersteunt met marketing maar vooral ook met het up to date houden van kennis én deskundige vervanging bij eventuele afwezigheid. “Een overlijden komt meestal onverwacht en houdt geen rekening met de gezondheid of reisplannen van De NalatenschapsMakelaar. Daarom is het voor onze cliënten waar we executeur voor zijn prettig te weten dat er altijd een gekwalificeerd collega kan inspringen.” De NalatenschapsMakelaar verschilt in dit laatste niet zo veel van de uitvaartondernemer, vindt Monique Janssen. “Maar die vergelijking gaat ook in andere opzichten op. De uitvaart is de voorbije dertig jaar steeds persoonlijker geworden. Mensen denken goed na over hoe ze begraven of gecremeerd willen worden en geven vaak zelf al aan hoe de uitvaartdienst eruit moet komen te zien. Dat geldt ook steeds meer voor nalatenschappen. Door bewuste keuzes te maken over wat er na je dood met je vermogen moet gebeuren oefen je daar invloed op uit, leef je in zekere zin nog een stukje voort. Die keuzes omzetten in werkelijkheid, ook daarbij helpen wij graag mee.”

MEER INFORMATIE Voor meer informatie, ga naar www.nalatenschapsmakelaar.nl


De vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij komen elk jaar zo’n 2.000 keer in actie. Sinds de oprichting in 1824 zijn meer dan 100.000 mensen uit noodsituaties op zee gered. Het reddingwerk is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen: donaties, schenkingen en nalatenschappen. Uw schenking helpt levens redden! Meer weten over de KNRM en de mogelijkheden om te schenken? In het boek “Wie goed doet...waarom heten reddingboten zoals ze heten?” leest u inspirerende verhalen over schenkers die een persoonlijke wens aan hun schenking koppelden, zoals naamgeving. Namen waar vaak een wereld achter schuil gaat. Vraag deze gratis KNRM-uitgave vrijblijvend aan met onderstaande bon of bel met Cora Bartels via 088 - 999 6033.

gratis KNRMuitgave

O Ik ontvang graag het boek “Wie goed doet...waarom heten reddingboten zoals ze heten?” O Ik wil graag een persoonlijk gesprek. Achternaam

Voorletters

m/v

Straat Postcode Telefoonnummer

Woonplaats Geboortedatum

E-mail Stuur deze bon in een envelop naar de KNRM, t.a.v. Cora Bartels, Antwoordnummer 507, 1970 WB IJmuiden. Een postzegel is niet nodig. 51700

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

knrm.nl


De NalatenschapsMakelaar®

- een zorg minder in moeilijke tijden… Wist u, dat in Nederland maar liefst één derde van alle nalatenschappen (onnodig) leidt tot conflicten binnen de familie?! De NalatenschapsMakelaar neemt sinds 2010 de zorg van erfgenamen uit handen door hulp te bieden bij de afwikkeling en planning van nalatenschappen. Ons advies is dan ook: denk na over wat u wilt nalaten en praat er over met uw kinderen of een vertrouwenspersoon. U wilt toch niet dat u uw dierbaren achterlaat met zorgen, of erger, conflicten over uw nalatenschap?

Zorgen voor Later

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt veel kijken. Het oerwoud aan wetten, regelgeving en formulieren rond nalatenschappen is voor een leek haast ondoordringbaar geworden. Het is dan ook een uitdaging om een nalatenschap af te handelen naar tevredenheid van alle betrokkenen. Denk bijvoorbeeld aan: het opvragen van het eventueel aanwezige testament, het uitzoeken wie de erfgenamen zijn, de beslissing om de erfenis (beneficiair) te aanvaarden of te verwerpen, de afhandeling van de erfbelasting, het uitzoeken van de persoonlijke administratie van de overledene, beëindigen van profielen op social media, het leegruimen van een woning, taxatie, verdeling of verkoop van bezittingen, opzeggen van abonnementen, bemiddeling tussen de betrokkenen….., de lijst is lang.

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Deze complexiteit -maar ook allerlei ‘oud zeer’ en uiteenlopende belangen van erfgenamen- zorgen ervoor dat maar liefst één derde van alle nalatenschappen in Nederland uitloopt op een conflict tussen de erfgenamen. Door zelf tijdig over deze zaken na te denken en uw gedachten hierover vast te (laten) leggen kunt u veel problemen voor uw nabestaanden voorkomen.

complexere zaak, omdat bijvoorbeeld de continuïteit van de onderneming moet worden gewaarborgd. De NalatenschapsMakelaar werkt samen met De Kleijne en Janssen | estateplanners om alle financiële en fiscale zaken rond ondernemers en hun nalatenschap goed in kaart te brengen en u als ondernemer van deskundige, kostenbesparende adviezen te voorzien.

Zorgen voor later Particulieren

Tijdig inschakelen helpt!

Wij helpen mensen graag hun nalatenschap zorgvuldig over te dragen aan hun dierbaren. Wij beginnen met een (digitale) nalatenschapsmap, waarin al uw wensen omtrent uw nalatenschap vastgelegd worden, inclusief allerlei praktische zaken zoals administratieve gegevens en adressenlijsten. Zo heeft u zelf, én t.z.t. ook uw nabestaanden, alle belangrijke informatie op één vaste plek bij elkaar. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt en is dus altijd up-to-date. Wij denken vervolgens met u mee hoe u het beste kunt handelen om kosten te besparen en we dragen er zorg voor dat alles, wanneer het onvermijdelijke daar is, volgens uw wensen wordt uitgevoerd. Daarbij treedt de Nalatenschapsmakelaar op als neutrale partij die zo goed mogelijk ieders belang in het oog houdt.

Wij worden meestal pas benaderd als er zaken niet goed gaan. Dat kan, maar het vertrekpunt is dan wel een stuk lastiger. Veel beter is het wanneer u en/of uw dierbaren zo vroeg mogelijk, bij leven en welzijn, contact met ons opnemen. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch of bij u thuis, waarvan de kosten altijd voor onze rekening zijn) kunt u zich goed oriënteren op de mogelijkheden.

www.nalatenschapsmakelaar.nl

Ondernemers

Voor ondernemers is het regelen van hun nalatenschap vaak een nog - 79 -

Pantone 505


De plaatsing van Struikelstenen is altijd een emotionele en dus aangrijpende gebeurtenis

“Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is” Deze tekst uit de Thora inspireerde de Duitse kunstenaar Gunter Demnig om het ‘Stolpersteine-project’ te ontwikkelen. Demnig kon als naoorlogs kind niet begrijpen hoe de Duitse natie onder de druk van het fascisme kon afglijden tot barbarisme. Hij wilde iets terugdoen voor de slachtoffers. Slachtoffers van de Shoah hebben geen graf en het Stolpersteineproject voorziet er in dat voor de huizen van waaruit de slachtoffers zijn weggevoerd een klein steentje van 10x10x10 cm wordt geplaatst met aan de bovenkant een messing plaatje waarin de gegevens van het betreffende slachtoffer zijn gestanst. In de Gooi&Vechtstreek wordt de plaatsing van stenen uitgevoerd door de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi&Vechtstreek. Hans Roos is voorzitter van deze stichting. “Sinds 2009 plaatsen wij in Hilversum deze stenen. Hilversum was daarmee één van de eerste gemeenten in SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Nederland die zich bij dit project aansloot. Er liggen er inmiddels een paar honderd en er zijn ook aanvragen om stenen in andere gemeentes in de regio te plaatsen. We noemen het hier Struikelstenen (Stolpern=struikelen). Het zijn in feite kleine monumentjes, ter herinnering aan burgers van deze gemeente die met onmetelijk geweld zijn weggevoerd en vermoord in de concentratiekampen van de nazi’s. We zijn er mee begonnen omdat Hilversum relatief veel slachtoffers telt. Van de omvangrijke Joodse gemeenschap die hier voor de Tweede Wereldoorlog bestond is slechts een heel klein percentage teruggekomen. Wij willen hun namen weer terugbrengen naar het adres waar zij in deze gemeente hebben gewoond. Als eerbetoon en uit respect”. Roos: ”Naarmate het aantal stenen in een gemeente toeneemt en burgers er dus mee in aanraking komen krijgen de Struikelstenen ook een tweede functie. Namelijk een waarschuwingsfunctie. De - 80 -

waarschuwing waartoe discriminatie en rassenhaat in hun meest verschrikkelijke vorm toe kunnen leiden”. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, vormen Struikelstenen geen fysiek obstakel. Ze worden op een gelijk niveau van de bestaande bestrating aangebracht. Voorbijgangers struikelen er hoogstens mentaal over. Inmiddels zijn er meer dan 60.000 Struikelstenen in meer dan twintig verschillende Europese steden geplaatst. Roos: ”Het is onmogelijk om voor alle slachtoffers van de Shoah een Struikelsteen te plaatsen. Het project heeft steeds meer een symbolische waarde. Maar uiteraard willen we hier in onze regio zoveel mogelijk namen van slachtoffer terugbrengen”. In Hilversum wordt het plaatsen van Struikelstenen door het gemeentebestuur van harte


De eerste Struikelstenen in Hilversum 2009

ondersteund. In 2015 heeft de gemeenteraad een motie, die daar door de VVD en D66 werd ingediend, om de kosten voor de plaatsing van 750 Struikelstenen mogelijk te maken, unaniem door de Raad aangenomen. Roos: ”Een fantastisch gebaar dat door veel burgers maar ook nabestaanden van de slachtoffers zeer op prijs wordt gesteld. Maar voor deze gemeente is het niet voldoende. We zijn ook afhankelijk van sponsoren of personen die bereid zijn om één of meer stenen te adopteren”.

Hoe gaat de aanvraag voor een Struikelsteen precies in z’n werk?

Roos: ”Als een persoon een adoptie wil doen dan kan hij/zij via onze site www.Struikelstenen.nl een formulier downloaden waarop de gegevens van de aanvrager worden ingevuld met evt. de gegevens van de persoon waarvoor een steen wordt aangevraagd. De totale kosten van een dergelijke plaatsing bedragen €150,- per steen. SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Hans Roos tijdens plaatsing Struikelstenen

We plaatsen voor ieder slachtoffer een steen. Dus niet meerdere namen op 1 steentje”. Uit dank voor de adoptie planten wij een boom in de Negev in Israël. De adoptant ontvangt een certificaat daarvan.

Plaatsen jullie ook stenen buiten de regio Gooi&Vechtstreek?

Roos, “We hebben in de beginfase ook wel stenen in Amsterdam geplaatst, omdat daar nog geen georganiseerde plaatsingen werden gedaan. Inmiddels is dat wel het geval en geïnteresseerden kunnen zich melden via struikelstenen.amsterdam@gmail.com In talloze andere gemeentes zijn in de afgelopen jaren initiatieven opgestart om Struikelstenen te plaatsen. Particulieren die graag een Struikelsteen willen aanvragen kunnen zich ook melden bij de initiatiefnemer Gunter Demnig: international@ stolpersteine.eu

- 81 -

MEER INFORMATIE Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi & Vechtstreek Postbus 674 1200 AR Hilversum


Voorheen Astma Fonds

LAAT U DE WERELD EEN OPLOSSING VOOR KAPOTTE LONGEN NA? Carl heeft de ongeneeslijke longziekte COPD. Hij is de hele dag benauwd. Daarom wil het Longfonds kapotte longen repareren. U kunt helpen door het Longfonds op te nemen in uw testament. Laat u de wereld iets moois na?

Vraag vandaag nog de brochure aan! Hierin leest u hoe u in drie eenvoudige stappen een testament laat opstellen. Stuur deze antwoordstrook in een envelop (zonder postzegel) naar: Longfonds - Antwoordnummer 305 - 3800 VB - Amersfoort Naam

M/V

Straatnaam + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer Bel gratis (0800) 2345 777 of ga naar longfonds.nl/nalaten

[17052]


Kleuteronderwijs

Meubilair, schoolmateriaal

Sportactiviteiten

Opleidingen & ondersteuning lokale gemeenschap Water en Sanitatie

Bouw, renovatie en onderhoud

Help ons de 10.000 Kinderen van West-Nyakach te helpen Het leven aan de oevers van het Victoriameer in Kenia is niet te vergelijken met ons leven. Stichting Buru Nyakwere Nederland (SBNN) probeert daar iets aan te doen met praktische projecten waarbij onderwijs centraal staat. Alle projecten en activiteiten worden uitgevoerd door onze lokale partner ter plaatse, SBNN Kenya. SBNN Kenya heeft haar eigen leercentrum. Daarmee ondersteunt het de leerkrachten, ouders en kinderen en kan het ook eigen middelen genereren door het verkopen van boeken en lesmaterialen, het aanbieden van computerdiensten- en trainingen SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

en het geven van opleidingen aan leerkrachten. Daardoor worden een kwart van alle kosten betaald met geld van SBNN Kenya. SBNN kiest bewust voor de weg naar zelfredzaamheid van SBNN Kenya en de 28 openbare basisscholen in West-Nyakach. Dit moet leiden tot nog meer eigen inkomsten waardoor SBNN Kenya zich verder zal door ontwikkelen als een sterke, onafhankelijke lokale partner. SBNN kent als kleine stichting geen personele of overheadkosten zoals vliegtuigtickets, visumkosten, verblijfkosten, etc.. waardoor 99% van het ingezamelde geld ook daadwerkelijk aan de projecten in Kenia kan worden besteed. - 83 -

MEER INFORMATIE

Voor nadere informatie: sbnnkenya@gmail.com K.v.K. Terneuzen inschr.nr. 22055099 Rabobank NL31rabo0330003003

www.sbnn.nl


Voor en door de Leidse burgers Een schenking aan het Leidse Museum De Lakenhal is een daad van verbinding. Het mecenaat is voor dit instituut van groot belang. Veel schenkers zijn tevens vrienden van het museum en zijn direct betrokken bij de uitbreiding van de collectie of de renovatie van de panden. Leiden en Museum De Lakenhal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen die een emotionele band voelen met deze oude universiteitsstad die band vereeuwigen met een schenking aan het stadsmuseum.

Tekst: Jeroen Kuypers In 1890 kreeg Museum De Lakenhal een eerste uitbreiding, bekostigd door de particulier Daniël Hartevelt. In 1922 volgde een tweede, gefinancierd door de gebroeders Pape, voor het destijds formidabele bedrag van 475.000 gulden. Ook de huidige miljoenenrenovatie, die voorjaar SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

2019 gereed zal zijn, is voor een kwart betaald via particuliere giften. “Wij zijn werkelijk een museum voor en door de Leidse burgers,” zegt directeur Meta Knol. “Al investeert ook het gemeentebestuur fors in Museum De Lakenhal. Tijdens de voorbije economische crisis behoorde Leiden tot de weinige steden die niét bezuinigden op cultuur. ‘Je kunt je geld beter naar het museum brengen dan naar de bank als je wilt dat het rendement opbrengt,‘ zei de toenmalige wethouder.”

De Nachtwacht van de zestiende eeuw

De oorsprong van Museum De Lakenhal ligt vijf eeuwen terug. Tijdens de protestantse beeldenstorm bracht het religieus neutrale stadsbestuur het drieluik ‘Het Laatste Oordeel’ van Lucas van Leyden in veiligheid op het stadhuis. Daar heeft het drie eeuwen gehangen, tot het in 1874 zijn definitieve plek vond in het pas - 84 -

opgerichte Museum De Lakenhal. Momenteel hangt het in bruikleen in de Eregalerij van het Rijksmuseum waar dagelijks 7000 mensen ‘De Nachtwacht van de zestiende eeuw’ bewonderen. Maar Museum De Lakenhal heeft ook even vermaarde moderne kunst in zijn bezit, zoals Contra-compositie VII, van Theo van Doesburg, dat recent werd aangekocht voor € 1,9 miljoen. De beweging De Stijl, werd precies honderd jaar geleden door Theo van Doesburg in Leiden opgericht. “Ook hier hebben particulieren een bijdrage geleverd, via de vrienden, het mecenaat of door gewoon zelf een bijdrage te schenken.“

De Twaalf Apostelen

Schenken lijkt een passieve daad. Je laat iets na en dat is het dan. Maar bij een museum zet een nalatenschap juist het ene na het andere wiel in beweging. “We hebben een legaat gehad van een miljoen, waarvan de


Museum De Lakenhal in transitie - Foto Karin Borghouts

helft is ingezet voor de renovatie en de andere helft zal worden gebruikt bij nieuwe aankopen,” zegt Meta Knol. “Dat geld doet dus veel goeds voor Museum De Lakenhal.” Maar ook kleinere bedragen zijn van belang, vult Hoofd Publiek Minke Schat aan: “Een aantal vrienden van het museum bezoekt jaarlijks de Tefaf. Het ene jaar werden we geattendeerd op een prachtig stuk Leids glaswerk dat volgens hen – maar ook volgens ons – eigenlijk in onze collectie thuishoorde, het andere zagen ze er opnieuw een Leids glas, maar op dat moment ontbrak ons het budget voor een aankoop. Daarop hebben ze zelf een tiental andere vrienden benaderd en gezamenlijk – onder de naam ‘De Twaalf Apostelen’ – het geld daarvoor bijeengebracht. Dergelijke initiatieven maken we geregeld mee. Een onderwijzeres die stopte met werken en emigreerde naar Tanzania verzocht haar leerlingen geen cadeau voor haar te kopen maar geld in te zamelen voor ons museum. Ze was hier als kind vaak geweest en had later haar klassen meegenomen naar Museum De Lakenhal. Het museum had een belangrijke rol gespeeld in haar leven en werk. Dat wilde ze op deze manier eren. We hadden een paar honderd euro verwacht, het werd een bedrag boven de duizend.”

Exposities elders in Leiden

Museum De Lakenhal is in de loop van anderhalve eeuw een lappendeken SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

van panden en zalen geworden. De huidige renovatie is bedoeld om van het museum bouwkundig één geheel te maken, met het volle respect voor het historische karakter van de architectuur. Dat het project ruim twee jaar in beslag neemt is niets uitzonderlijks in museumland. De renovatie van het Mauritshuis duurde even lang – en dat is nog altijd jaren korter dan die van het Rijksmuseum. “Maar de sluiting wil niet zeggen dat de collectie al die tijd niet te zien zal zijn,” zegt Meta Knol. “Onze topstukken zijn momenteel op reis en een nieuwe aanwinst als het schilderij van Theo van Doesburg tonen we op 13 mei tijdens een speciale gelegenheid waarbij we eenmalig open gaan. Voor de rest organiseren we veel exposities elders in Leiden. We gebruiken die twee jaar dus om de banden met de stad en haar bewoners extra aan te halen, door de Leidenaren niet náar hun museum te laten komen maar als Lakenhal de Leidenaren zelf op te zoeken.”

Meer Gouden Eeuw

Stedelijke musea zijn er te kust en te keur. Vele zijn bijzonder en internationaal gerenommeerd, maar weinige zijn ook nog eens zo breed georiënteerd als Museum De Lakenhal en gezegend met zoveel topstukken. Volgens Meta Knol heeft dat alles te maken met het bijzondere karakter van Leiden zelf. “In de zeventiende - 85 -

eeuw telden we 80.000 inwoners en waren we de tweede stad van het land. Leiden was een internationaal centrum van wetenschap, kunst en industrie. Rembrandt maakte hier zijn eerste schetsen en de lakenindustrie fabriceerde voor de wereldmarkt. Nu zijn we met 120.000 inwoners relatief veel kleiner. We zijn nog steeds een wereldvermaard centrum van wetenschap maar de laatste lakenfabriek sloot de deuren in 1977. Die eeuwenlange geschiedenis is echter wel bewaard gebleven. Leiden is gespaard gebleven van de kaalslag door de stadsvernieuwing. Daardoor lijkt onze stad méér op de steden van de Gouden Eeuw dan welke andere ook. Maar nog beter dan aan de grachten en huizen is die grootse geschiedenis in Museum De Lakenhal te zien. Dat dit museum is opgericht en vanaf 2019 groter en mooier zal zijn dan ooit, is voor een belangrijk deel de verdienste van de Leidenaren zelf geweest.”

MEER INFORMATIE www.lakenhal.nl Neem vrijblijvend contact op met Tara Lem (werving en relatiebeheer): 071-5165356 of t.lem@lakenhal.nl


Word Leenheer of Leenvrouw

van Slot Loevestein

Slot Loevestein is van groot

belang als Nederlands historisch erfgoed. Met uw schenking of

nalatenschap draagt u bij aan

‘De Erfenis van Hugo de Groot.’ Door historie verbonden - Door toekomst gedreven

www.slotloevestein.nl/vrienden info@slotloevestein.nl

Stichting Vrienden

van het Slot Loevestein

advertentie Vrienden SL Schenken&Nalatenschap 195x137 mm..indd 1

27-03-17 15:53

Steun CliniClowns en geef zieke en gehandicapte kinderen de kracht die ze zo hard nodig hebben Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Overweegt u dit ook? Vraag onze brochure aan of neem contact op met onze juriste en relatiemanager Frances Kuijs. Zij denkt graag met u mee. Met uw steun maakt u ons werk mogelijk. Frances is te bereiken op 033-4699040 of via nalaten@cliniclowns.nl. Gery en Frances in gesprek over schenken aan CliniClowns


Foto: Jonathan Torgovnik. Bron: Images of Empowerment.

Ontwikkelingssamenwerking is nu belangrijker dan ooit! Het zijn niet de makkelijkste tijden. Een groot aantal mensen is wereldwijd op de vlucht voor oorlog en klimaatverandering. Ontwikkelingsorganisaties zijn dag in dag uit in de weer om deze mensen op te vangen en hen op de langere termijn een kansrijke toekomst te bieden. Ze zetten zich in voor duurzaamheid, armoedebestrijding en vrede en veiligheid. Partos maakt zich als branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking sterk voor de belangen van 100 ontwikkelingsorganisaties in Nederland, zodat zij zo succesvol mogelijk een rechtvaardige en duurzame wereld kunnen creëren voor iedereen. Wij bevelen ontwikkelingsorganisaties van harte aan, mocht u een bijdrage aan een goed doel overwegen.

Ontwikkelingsorganisaties komen daar waar de overheid niet is Ondanks de omvang van de groep vluchtelingen die vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika richting Europa reist, zijn de Europese overheden er nog niet geslaagd gezamenlijk een antwoord te vinden op het vluchtelingenvraagstuk. Gelukkig zijn er dan ontwikkelingsorganisaties die deze kwetsbare groep wel kunnen opvangen. En ze zijn er niet alleen wanneer SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

“Ontwikkelingsorganisaties verbeteren de leefom-

standigheden van mensen die niet tot hun recht

Ontwikkeling naar een betere wereld is van levensbelang, voor u, maar ook voor uw kleinkinderen. Uiteindelijk voor iedereen. Het werk van ontwikkelingsorganisaties is daarom cruciaal. Ontwikkelingssamenwerking werkt – en via uw steun aan ontwikkelingsorganisaties kunt u daarbij helpen.

komen in deze wereld” MEER INFORMATIE de nood hoog is zoals vandaag de dag, maar werken samen structureel aan de verbetering van welvaart in de wereld om volgende crises te voorkomen. Partos is in 2004 opgericht en al meer dan tien jaar weet Partos dus op hoeveel manieren haar leden resultaten boeken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Want ondanks de vluchtelingencrisis gaat het steeds een beetje beter met de wereld. Honger en extreme armoede zijn wereldwijd gehalveerd sinds 1990, net als moedersterfte en kindersterfte. En 9 op de 10 kinderen gaat wereldwijd naar de basisschool. Resultaten waar veel ontwikkelingsorganisaties aan bij hebben gedragen. - 87 -

Kijk op www.partos.nl voor meer informatie over ontwikkelingsorganisaties en hun contactgegevens.

www.partos.nl


WAT LAAT U NA AAN DE WERELD? Nog altijd overlijden veel mensen aan tuberculose. Onnodig, want iedereen kan genezen. KNCV Tuberculosefonds werkt over de hele wereld aan het bestrijden van tbc. Hierdoor genezen miljoenen mensen. Uw nalatenschap helpt daaraan mee. Geef uw medemens een gezonde toekomst!

Meer info: KNCV Tuberculosefonds www.kncvtbc.org/nalaten of bel Ed Fransen 070 - 416 72 88. Binsar Malik had zelf multiresistente tuberculose en herkende de symptomen bij zijn 8-jarige dochter Keshia. Door zijn alertheid kon Keshia snel worden behandeld. KNCV Tuberculosefonds leidt mensen op om de symptomen van tuberculose bij kinderen sneller te herkennen.


EEN WERELD ZONDER TUBERCULOSE KNCV Tuberculosefonds is een internationaal erkend kenniscentrum dat met haar experts wereldwijd werkt aan de bestrijding van tuberculose. Vanuit ons hoofdkantoor in Den Haag en 12 landen/ regiokantoren in Azië en Afrika werken we samen met vele mondiale en lokale partners aan ons ultieme doel: een wereld zonder tuberculose. Hiertoe doen we gericht wetenschappelijk onderzoek en dragen we bij aan beleidsontwikkeling, technische ondersteuning en capaciteitsopbouw bij de invoering van tbcbestrijdingsprogramma’s. DAGELIJKS 5.000 STERFGEVALLEN “Ons doel is dat niemand meer onnodig sterft aan tuberculose”, zegt Kitty van Weezenbeek, directeur van KNCV Tuberculosefonds. “Veel mensen denken dat tuberculose iets van vroeger is, maar niets is minder waar. Tuberculose is de meest dodelijke infectieziekte ter wereld - er sterven iedere dag 5.000 mensen aan. Omdat de ziekte met de juiste behandeling te genezen is, willen we bereiken dat iedereen, onafhankelijk van geslacht, ras, religie of economische situatie, toegang heeft tot goede voorlichting, diagnose en behandeling. Er is echter nog heel veel te doen. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat een derde van de mensen met tuberculose niet wordt gediagnostiseerd of geregistreerd. Daarom zetten we sterk in op het

“Ons doel is dat niemand meer onnodig sterft aan tuberculose”, zegt Kitty van Weezenbeek, directeur van KNCV Tuberculosefonds.

verbeteren van de toegang tot nieuwe snelle diagnostiek en de samenwerking met de private gezondheidszorg.

KORTERE EN DRAGELIJKERE BEHANDELING De huidige behandeling is helaas lang en zwaar en de bijkomende kosten zijn voor veel patiënten onoverkomelijk. Als zij de behandeling niet afmaken kunnen ze de besmettelijke bacterie blijven overdragen aan anderen. Daarom doen we onderzoek hoe we de behandeling korter en dragelijker kunnen maken. Met een snelle diagnose en kortere behandeling

kunnen we veel levens redden en voorkomen dat mensen met tuberculose in uitzichtloze armoede vervallen.

NEDERLANDSE EXPERTISE OVER DE HELE WERELD In de vorige eeuw was tuberculose ook in Nederland één van de meest dodelijke ziektes. KNCV Tuberculosefonds is in 1903 in Nederland opgericht door welvarende burgers, die behandeling en genezing van tuberculose ook voor arbeiders mogelijk wilden maken. We hebben de ziekte in Nederland inmiddels goed onder controle. Toch blijven we er ook hier aan werken om de ongeveer 900 gevallen per jaar verder terug te dringen. Daarnaast zetten wij onze expertise door de hele wereld in om mondiaal te bereiken wat ons in Nederland is gelukt.”

MEER INFO: KNCV Tuberculosefonds www.kncvtbc.org/nalaten of bel Ed Fransen 070 - 416 72 88


EERSTE LEVENSBEHOEFTE VOOR MUSICI… MUSICI

EEN GOED INSTRUMENT Een goed instrument is voor de ontwikkeling van een musicus geen luxe, maar een must. Het is eigenlijk net als de dagelijkse boodschappen. Pure noodzaak. Het NMF helpt meer dan 400 professionele musici en muziekstudenten om van hun beroep en studie een succes te maken. Door hoogwaardige muziekinstrumenten in bruikleen te geven.

WWW.MUZIEKINSTRUMENTENFONDS.NL

SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

- 90 -

IBAN – NL58 ABNA 0555 028 666


Respect voor uw nalatenschap en reputatie Door winstbejag maar vaker nog door nonchalance komt de opbrengst van een inboedel niet helemaal bij de erfgenaam terecht. Waardevolle spullen worden niet als zodanig herkend en in de container gekieperd. Als de inboedel is nagelaten aan een goed doel is dat in dubbel opzicht slecht nieuws, want de buren die van deze respectloze afwikkeling getuige zijn krijgen een foute associatie met uw naam. Obelisk is een boedelbeheerder die het van zijn goede naam en niet van opkoop moet hebben. Tekst: Jeroen Kuypers Oscar Balkenende is geen onbekende naam in de wereld van inboedelafwikkeling. Obelisk werkt veel voor overheden en stichtingen en als expert kwam hij meer dan eens in de media. Maar zijn bedrijf heeft dan ook niets gemeen met de soms wat louche wereld van opkopers. Hij is geen handelaar maar een taxateur, die alles wat van waarde is in een woning inspecteert, registreert en taxeert. Pas daarna kan het huis worden leeggehaald.

Zeldzame zegel

“Een goed voorbeeld van een verborgen schat is die ene waardevolle postzegel in een verder doodgewone verzameling. De kunst is over een netwerk van experts te beschikken die SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

deskundig én betrouwbaar genoeg zijn om die zegel er voor je uit te halen. Nog niet zo lang geleden vond ik een postzegelverzameling die op het eerste zicht een achthonderd euro zou opbrengen op de veiling. Na een paar dagen belde de expert me op dat er één postzegel tussen zat met een militair stempel uit 1910. ‘We wisten dat dit stempel bestond maar hadden het nog nooit gezien, tot vandaag,’ kreeg ik te horen. Alleen al die ene zegel leverde € 2400,- op.”

Inboedels in inboedels

Illustratief is een huis waarin ongetrouwde kinderen na de dood van hun ouders zijn blijven wonen. “Bij binnenkomst zie je alleen maar Hema- en Blokkerachtige spullen die de oudere mensen de laatste twintig jaar van hun leven hebben aangeschaft,” zegt Oscar Balkende, “maar kijk je verder – op zolder, in kelders – dan tref je de spullen aan die hun ouders én grootouders hebben achtergelaten. Wij hebben dus ook oog voor de inboedels in inboedels. We kijken daarbij zowel naar de financiële als de emotionele waarde. Ik heb al eens de correspondentie van een bekende kunstenaar naar hem teruggebracht. Respect is een even belangrijke voorwaarde voor dit werk als expertise.”

- 91 -

Obelisk inschakelen is daarom niet alleen meer renderend op geldelijk vlak, het levert ook respect op van de omwonenden. Vaak hebben zij de overledene en zijn huis vele jaren gekend. Dan doet het pijn als getatoeëerde mannen vanuit een raam op de eerste verdieping een groot deel van de inventaris achteloos in een container werpen. Een afwikkeling van een inboedel maakt deel uit van de afwikkeling van een leven. Wie ziet dat ook dit laatste levensdraadje met respect wordt afgewonden krijgt automatisch respect voor het goede doel dat daartoe de opdracht gaf.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie, ga naar: www.obeliskboedelbeheer.nl of bel naar: 071 – 402 85 30 of 06 532 636 83.


Kasteel Heeze

straalt mede dankzij uw bijdrage

Ook geven of nalaten aan cultuur, natuur of wetenschap? Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunde de restauratie van het interieur van Kasteel Heeze, zodat dit prachtige monument weer straalt als vanouds. Wilt u ook iets teweegbrengen met een gift of nalatenschap? Wij betrekken u graag bij ‘De kunst van het geven’. Kijk op cultuurfonds.nl/geven of bel met 020 520 6175. Foto: Erik Buis


foto Esther Cammelot

De Kunst van het geven...

Een eigen fonds als nalatenschap De restauratie van h­et interieur van Kasteel Heeze, een optreden van de jonge musici van het Jong Metropole of de theatervoorstelling Het Pauperparadijs in Veenhuizen. Allemaal mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Maar er is meer: de activiteiten van het Cultuurfonds waaieren uit van beeldende kunst, naar popmuziek, fotografie, film, geschiedenis en letteren, buurtcultuur, theater en monumentenzorg.

Eigen fonds

Steeds vaker komt het geld voor al deze projecten – zo’n 3.000 per jaar - van particulieren, stichtingen of bedrijven die een eigen fonds instellen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Bij leven of als nalatenschap. Met een eigen CultuurFonds op Naam zetten zij hun betrokkenheid om in het geven of nalaten aan een doel dat hen na aan het hart ligt. Ze stellen een eigen fonds in waarvan ze naam en doelstelling zelf bepalen. Het Cultuurfonds kleurt het fonds in overleg met de schenkers of de erfgenamen in met mooie projecten. Inmiddels zijn er al meer dan 400 van deze eigen filantropie-vehikels in beheer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor bijvoorbeeld SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

kindertheater, poëzie, jonge musici, behoud van bijzondere natuur of restauratie van eeuwenoude monumenten. www.cultuurfonds.nl/mecenas

Huis van het mecenaat

De opleving van het mecenaat brengt soms vragen met zich mee. Over schenken, beleggen, lenen, nalaten en het beheren van fondsen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft hiervoor adviseurs die geefwensen omzetten in concrete voorstellen. Het gaat dan niet alleen om CultuurFondsen op Naam, maar ook om andere vormen van nalatenschappen en mecenaat op maat.

Ongeoormerkt nalaten

Naast het oprichten van een eigen fonds met een eigen doel, kunt u ook nalaten of geven aan het Cultuurfonds zonder specifiek doel. U ondersteunt dan het werk van het Cultuurfonds in algemene zin en over de volle breedte.

De kunst van het geven

In de 21e eeuw is de steun voor cultuur, natuur en wetenschap onontbeerlijk voor behoud en ontwikkeling van ons maatschappelijk welzijn. Het Prins Bernhard Cultuurfonds, al sinds de Tweede Wereldoorlog zelf actief aanjager van het particulier initiatief, brengt - 93 -

partijen bij elkaar, geeft advies en zoekt samenwerkingsmogelijkheden om extra geld bij elkaar te krijgen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Marceline Loudon, Mathilde Stuyling de Lange en Menno Tummers begeleiden de geefwensen van schenkers aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zij hebben ruim 400 CultuurFondsen op Naam onder hun hoede, van particulieren, (familie)stichtingen, bedrijven en overheden. Samen met de gevers kunnen zij jaarlijks honderden mooie projecten ondersteunen voor cultuur, natuur en wetenschap.

MEER INFORMATIE Wilt u ook iets teweeg brengen met een nalatenschap of een gift? www.cultuurfonds.nl/geven


Nathalie Kelderman, directeur en ervaringsdeskundige.

‘Helpt u ons elkaar te helpen?’ Kent u iemand die lange tijd somber of depressief is? Of misschien bent u zelf, door omstandigheden, het plezier in het leven kwijt geraakt? Dan bent u niet alleen. In Nederland hebben 800.000 mensen jaarlijks last van een depressie, jong en oud.

Als je somber bent, helpt praten met lotgenoten Het helpt er over te praten met mensen in een vergelijkbare situatie. Daarom organiseert de Depressie Vereniging in heel Nederland bijeenkomsten begeleid door getrainde vrijwilligers die zelf depressief zijn geweest. Nathalie Kelderman: ‘We hebben ruim 50 groepen. Deelnemers vertellen elkaar hoe zij leven. Door ervaringen uit te wisselen ondersteunen zij elkaar. De één heeft een manier gevonden hoe ermee om te gaan, de ander nog niet.’

Doorgaan of stoppen? ‘Maandelijks krijgen wij tientallen nieuwe aanmeldingen. Wij willen graag meer groepen opzetten zodat alle belangstellenden aan een groep kunnen deelnemen. Daar is geld voor nodig. De afgelopen drie jaar hebben wij dit werk kunnen doen met geld van twee fondsen. Volgend jaar stopt deze financiering. Ook de rijksoverheid kan hierin niets extra’s voor ons betekenen.

Helpt u ons om mensen met elkaar in contact te brengen? Dat zou fantastisch zijn.’ Schenkingen zijn meer dan welkom op bankrekeningnummer NL82 TRIO 0198 3347 53 t.n.v. de Depressie Vereniging o.v.v. ‘nalatenschap’. Wij zijn een ANBI-instelling.

Meer weten? depressievereniging.nl


CODA Museum ontving begin 2017 een uitzonderlijke, particuliere schenking: de sieradencollectie van Riet en Johan van Lonkhuijsen. Deze collectie omvat ruim 150 objecten, gemaakt door meer dan 50 kunstenaars uit binnen- en buitenland. Riet en Johan van Lonkhuijsen stelden hun collectie met passie en toewijding samen en besloten dat de collectie na hun overlijden geschonken zou worden aan CODA. Die keus werd gemotiveerd door de bestaande, omvangrijke collectie kunstenaarssieraden van CODA, het collectiebeleid en de bereidheid om een schenking te aanvaarden. Met het actieve tentoonstellingsbeleid van CODA wisten Riet en Johan van Lonkhuijsen bovendien zeker dat de hen zo dierbare collectie getoond zou blijven worden. De collectie Van Lonkhuijsen Architectenechtpaar Riet en Johan van Lonkhuijsen waren politiek en maatschappelijk zeer betrokken en breed geïnteresseerd in literatuur, muziek en de beeldende kunsten. Hun voorliefde voor het eigentijdse sieraad werd mede bepaald door de combinatie van artistieke, ambachtelijke en praktische aspecten. Het legaat dat CODA recent ontving, is het resultaat van ruim vijfentwintig SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

jaar met passie en toewijding selecteren en verzamelen. Het was voor Riet en Johan van Lonkhuijsen van groot belang dat de hen zo dierbare collectie na overlijden zichtbaar zou blijven zodat bezoekers zouden kunnen blijven delen in hun jarenlange plezier en inspiratie. Zij vertrouwden het met overtuiging toe aan CODA Museum om het aldaar, of elders als bruiklenen, te tonen. Sieradencollectie CODA Museum CODA Museum beschikt over een collectie moderne kunst, waaronder een omvangrijke collectie sieraden. Deze collectie heeft zijn oorsprong in de jaren zestig van de vorige eeuw. Er wordt actief verzameld en de collectie groeit gestaag door aankopen, bruiklenen, schenkingen en legaten en is inmiddels de grootste museale collectie sieraden in Nederland. Tijdens het Museumcongres 2015 ontving CODA uit handen van minister Jet Bussemaker de Rijkscollectie sieraden. De collectie van het Rijk is een fantastische aanvulling op de bestaande collectie sieraden van CODA. In 2016 is bovendien een nieuwe presentatieruimte voor de eigen collectie gerealiseerd. CODA Museum presenteert de sieradencollectie en de schenking van het Rijk in wisselende samenstellingen middels - 95 -

bloemlezingen, thematische en monografische presentaties. De sieradencollectie van CODA Museum wordt beschreven in het recent verschenen boek Redefining Jewellery, te koop via www.co­da-apeldoorn.nl/ webwinkel. Schenken of doneren aan CODA Een eenmalige of periodieke gift of het schenken van bijvoorbeeld een kunstwerk of (deel)collectie aan CODA Museum kan om emotionele en/of financiële redenen verstandig blijken te zijn. In overleg met CODA en bijvoorbeeld familie, bekende galeries en kunstenaars of uw financieel adviseur wordt altijd gezocht naar de vorm die voor uw schenking en financiële situatie het gunstigst is. CODA beschikt over de culturele ANBI status. Dat betekent dat een gift belasting aftrekbaar is. Daarnaast mag u uw gift 25% fiscaal verhogen bij een minimumgift van € 60,- en tot een maximum van € 500,-. Als u uw gift voor de duur van 5 jaar vastlegt, is deze volledig aftrekbaar. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.


DÉ VERZEKERINGSSPECIALIST VOOR NOTARIAAT EN ADVOCATUUR Ron Borgdorff is verzekeringsspecialist voor notarissen, advocaten en vrijgevestigde juristen. Ron kent de specifieke risico’s van deze juridische beroepsgroepen. Met ruim 25 jaar ervaring staat hij borg voor een persoonlijk, gedegen advies op maat en korte lijnen.

U wilt een financieel adviseur met verstand van úw zaken?

Help dé molenvereniging van Nederland bij het beschermen van alle

molens van Nederland.

Neem contact op voor een afspraak. Bel 033-20 35 000 of mail naar ron@ronborgdorff.nl

S?

WWW.RONBORGDORFF.NL van Boetzelaerlaan 24H 3828 NS Hoogland FINANCIEEL ADVISEUR VOOR NOTARIAAT & ADVOCATUUR

VERZEKERINGEN ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER OA: BEROEPS- EN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID • GELD- EN FRAUDE • ARBEIDSONGESCHIKTHEID • RECHTSBIJSTAND • RECONSTRUCTIE

..

Voor nu en in de toekomst! word vriend en ga nu naar

Goed op weg met Accres

De Bres 2 • 9363 TM Marum • T 0594 64 13 52 E info@accresaccountants.nl • www.accresaccountants.nl

molens.nl


Museum Schokland, een eiland op het droge... Een uniek verhaal over de mens en de natuur Op het eiland Schokland, waar de wind met de haren speelt en het weidse uitzicht als een zee de aandacht trekt, is de hevige strijd tegen het water nog altijd tastbaar. De gevaarlijke zee is niet meer; sinds de drooglegging van de Zuiderzee, 75 jaar geleden, is Schokland voorgoed een eiland op het droge geworden. Centraal gelegen op dit eerste Nederlandse werelderfgoed staat museum Schokland. De historische kerk uit 1834 en de opvallende houten museumgebouwen vormen een markant punt in het moderne landschap van de Noordoostpolder. In het museum ontdekt u het geheim van dit unieke stukje Nederland. De vaste tentoonstelling geeft een beeld van de bewogen historie. Het museum is het startpunt voor een boeiende ontdekkingstocht over het drooggevallen Zuiderzee-eiland. Schokland heeft een unieke geschiedenis. Het is niet altijd een eiland geweest - zeker tot 1450 verbonden met het vasteland. Zo’n 12.000 jaar geleden woonden er al jager-verzamelaars en vissers. Later werd primitieve landbouw bedreven. Vondsten als aardewerk en SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

gereedschap uit de prehistorie geven een schat aan informatie over het leven van toen. Werkelijk uniek zijn de afdrukken van voetstappen, van mensen die hier ongeveer 6300 jaar geleden leefden, te bezichtigen in het museum. Het water nam in kracht toe; de Zuiderzee ontstaat en laat van zich horen. Halverwege de vijftiende eeuw wordt het laatste stuk grond tussen het vaste land weggeslagen. Schokland is voorgoed een eiland. De Zuiderzee, een drukbevaren handelsroute, vormt een voortdurend gevaar. Stormvloeden richten veel schade aan. De kleine hechte gemeenschap blijft vechten. In 1859 verliezen de eilanders de strijd tegen het water voorgoed... De regering besluit dat de bewoners het eiland moeten verlaten. Niet alleen door het blijvende gevaar van overstromingen maar ook door de armoede. De 635 ‘Schokkers’ verhuizen naar de vaste wal. Schokland blijft bestaan maar wordt in 1942 met de inpoldering van de Noordoostpolder, een eiland op het droge. Museum Schokland vertelt het complete verhaal van Schokland. - 97 -

Enerzijds door de archeologische collectie en meer dan 160 archeologische vindplaatsen met complete graven, resten van huizen, terpen, kerkresten en dijksystemen. Anderzijds door enthousiaste vrijwilligers die de indrukwekkende persoonlijke verhalen van en over de eilandbewoners blijven vertellen. Schokland, midden in het gemaakte land, op de voormalige bodem van de Zuiderzee. Een symbool voor de eeuwigdurende strijd die vandaag de dag nog steeds wereldwijd wordt gevoerd. Een verhaal dat niet mag worden vergeten.

MEER INFORMATIE Museum Schokland Middelbuurt 3 8319 AB Schokland www.museumschokland.nl


Schenk ook aan Kinderhulp en laat kinderen in armoede in Nederland ook gewoon meedoen

Geeft u een kind in armoede een toekomst?

1 op de 8 kinderen groeit in ons land op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp helpt met simpele dingen zoals een tweedehands fiets, sport, opleiding of een Sinterklaascadeautje. Wilt u meer weten over opnemen van Kinderhulp in uw testament, belastingvrij schenken of oprichten van uw eigen Fonds op Naam?   Bel of mail Joyce Smeltink: 0570 – 611 899 of joyce@kinderhulp.nl

www.kinderhulp.nl

HANDIGE ADRESSEN & WEBSITES Overweegt u om een bedrag na te laten aan een goed doel en wilt u zich goed inlezen in de mogelijkheden? Dan zijn onderstaande adressen wellicht interessant voor u. Fiscaal:

Brancheverenigingen:

SCHENKEN NALATEN aan GOEDE DOELEN

www.belastingdienst.nl Op deze site van de overheid treft u alle informatie aan over zaken als: ANBI statussen van organisaties, fiscale informatie omtrent schenkingen, enz.

www.goededoelennederland.nl Goede Doelen Nederland is dé brancheorganisatie van erkende in Nederland gevestigde goede doelen. Ruim 150 goede doelen zijn bij Goede Doelen Nederland aangesloten

www.berekenhet.nl Deze website bevat een handige rekenmodule om te zien wat de netto gift u bruto kost.

Over organisaties: Goededoelentest.nl Om wegwijs te geraken tussen de ruim 30.000 goede doelen in Nederland is deze test een erg handige tool.

www.notaris.nl Informatieve site met betrekking tot het regelen van een nalatenschap of het schenken van geld en/of goederen. Uw bank Veelal vind u op de website van uw eigen bank informatie over de fiscale kant van een schenking. Uiteraard kunt u met een telefoontje naar uw bank veel te weten komen. Het goede doel zelf. U kunt via de goede doelen zelf veel informatie verkrijgen. Indien zij zich bezig houden met legaten en schenkingen, dan is er in de meeste gevallen een contactpersoon voor aanwezig. SCHENKEN & NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Overig: www.erfwijzer.nl Informatie over wat er komt kijken bij een overlijden. Zowel voor, tijdens als na het moment. www.doehetzelfnotaris.nl Zelf uw notariële zaken regelen? Dat kan via deze handige website. www.goednalaten.nl Informatie betreffende nalaten aan goede doelen. In 5 stappen wordt u aan de hand genomen om op een verantwoorde manier na te laten aan een goed doel.

- 98 -


Uw nalatenschap. Haar toekomst. Denkt u weleens na over uw nalatenschap? Wat u de wereld graag wilt meegeven? Naast uw dierbaren kunt u ook de natuur opnemen in uw testament. Daarmee geeft u bedreigde diersoorten en hun leefomgeving een toekomst. Wilt u meer weten? Vraag dan de gratis Wereld Natuur Fonds-brochure over nalaten aan.

Vul de bon in of k캐k op onze website: wnf.nl/nalaten. Bellen kan ook: 030-6937309

Stuur m캐 vr캐bl캐vend de brochure over nalaten Voorletter(s)

M

V Achternaam

Straat Postcode Plaats Telefoon

Geboortedatum

E-mailadres U kunt deze bon uitgeknipt opsturen naar WNF t.a.v. Karin Gerritsen, afdeling Nalatenschappen, Antwoordnummer 6210 3700 VB Zeist Het Wereld Natuur Fonds legt bij uw aanvraag gegevens vast, die we kunnen gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als u deze informatie niet wilt ontvangen kunt u dat aan ons laten weten, via Antwoordnummer 7040, 3700 TA Zeist of via info@wwf.nl. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor onze e-mails. MA117


Lees meer op pagina 10 & 11.

Schenken & nalaten aan goede doelen editie 1 jaar 2017  

Schenken & Nalaten aan Goede Doelen is een onafhankelijk magazine ter promotie van de goede doelen in Nederland. Schenken & Nalaten aan Goed...

Schenken & nalaten aan goede doelen editie 1 jaar 2017  

Schenken & Nalaten aan Goede Doelen is een onafhankelijk magazine ter promotie van de goede doelen in Nederland. Schenken & Nalaten aan Goed...

Advertisement