Issuu on Google+

2e jaargang • najaar 2008

Rolex: Honderd jaar betrouwbaarheid

Pole position

van Panerai

Raymond Weils warme hart

| Kloeke kasten van Bell & Ross | Open je Aston Martin met je Amvox | IWC voetbalt in achterbuurten en bergt een fameus wrak | Vacheron Constantins maskerade | Wonderbaarlijke wekkers om je pols |


NEW GOLD BRS INSTRUMENT 39mm . Mechanical movement with manual winding . 18 K Pink gold or grey gold Inlichtingen en catalogus: Benelux: +31 (0)20 222 48 59 . e-mail: bellross@watchtrade.be . www.bellross.com

Amsterdam: Reuter Diamonds: +31 (0)20 623 35 00 . QP Exclusieve Horloges: +31 (0)20 623 64 43 . Harry Tromp: +31 (0)20 625 76 56 Nijmegen: J.M.W. Kamerbeek: +31 (0)24 322 55 39 . Eindhoven: Vandekerkhof: +31 (0)40 244 53 03 . Laren: Kรถhler Juweliers: +31 (0)35 538 24 31 . HAARLEM: Santos Juweliers: + 31 (0)23 551 61 21 . Maastricht: Leon Martens Juwelier: +31 (0)43 325 63 63


horloges | inhoud

nr 2 | najaar 2008

04 Historie Rolex Honderd jaar gouden betrouwbaarheid Horloges is een gezamenlijke uitgave van:

08 Chopard: Start your engines Ebel: Bouwkundig ontwerp 04

10 Vacheron Constantin: Mystieke maskers 12 IWC: Maatschappelijk verantwoord 14 Patek Philippe: Meester in techniek

Corelio Connect

MotoMax Media B.V.

A. Gossetlaan 30

Postbus 60069,

B-1702 Groot-Bijgaarden

NL-1320 AB ALMERE

België

Nederland

Tel. +32 2 467 24 27

Tel. +31 36 5460155

www.corelioconnect.be

www.motomax.nl

Uitgever

Harry H.R. Wijnschenk

Red. verantwoordelijkheid

MotoMax Media BV

Redactie

Martijn Roos (Chef) Brigitte Freriksen,

Blancpain: Carrousel vs. tourbillon

Laura Groen in ’t Wout, Sally Stoop, Simon de Burton,

16 Techniek 08

Machiel Kalf

De klok horen luiden...

Advertenties

(n.hoogenstrijd@motomax.nl)

18 Edox: Power in de propeller

Harry H.R. Wijnschenk (h.wijnschenk@motomax.nl) Corelio Connect,

20 Bell & Ross

www.corelioconnect.be

Een waterdicht verhaal 24 Oris: Vijf jaar brandend rubber Raymond Weil: Troonopvolger 26 Panerai: Italiaanse eenheid Seiko: De ruimte in 12

Noor Hoogenstrijd

Project management

Marco Postma, Sandy Hoogendijk

Public relations

Annet Hoveling

Vormgeving

Creative Team Brasswire

Druk

Corelio Printing, Erpe-Mere

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers. Deze themabijlage is tot

27 Breguet: Voor Hare Majesteit

stand gekomen buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Standaard. Prijzen onder voorbehoud. Corelio Connect en MotoMax Media BV kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor

28 Damesmodellen

schade ontstaan door de informatie in dit blad.

Vrouwelijk verlangen

Copyright® 2008 MotoMax Media BV.

30 Jaeger-LeCoultre: De sprong van de AMVOX

SPECIAAL AANBOD VOOR LEZERS VAN DE STANDAARD: Neem nu een jaarabonnement op Horloges Magazine: 4 nummers voor slechts C 15,- (normaal C 35,80-) !

28

Bel of mail ons voor dit aantrekkelijke abonnement:

20

Tel + 31 161 45 95 36 horloges@betapress.audax.nl • www.horloges-magazine.nl

26 03


horloges | historie

Rolex

Honderd jaar gouden betrouwbaarheid HAnS WiLSDORf

Rolex heeft alle Reden om zijn eeuwfeest uitbundig te vieRen. weinig hoRlogemeRken zijn zo succesvol en genieten zo’n gRote naamsbekendheid. die faam en waaRdeRing heeft Rolex vooRal veRdiend met toonaangevende uitvindingen. maaR eR is nog een fenomeen waaRdooR Rolex nog altijd aan de weReldtop staat.

Op een verloren namiddag in het jaar 1908, hotsend in een Londense dubbel-

dekker, kreeg horlogemaker Hans Wilsdorf een lumineuze ingeving: de naam Rolex. Hoe hij op dat woord kwam, is niet bekend, maar feit is dat hij meteen wist dat hij goud in handen had: hij liet de naam Rolex onmiddellijk registreren

in Zwitserland en vier jaar later in Londen. De 27-jarige horlogemaker, geboren in 1881, had drie jaar eerder al, samen met privé-investeerder Alfred Davis het

horlogebedrijf Wilsdorf and Davis opgericht. Hoewel polshorloges in die tijd

nog nauwelijks werden gedragen, zag Wilsdorf in dat ze de toekomst hadden. Davis en hij besloten vanaf het allereerste begin het klassieke zakhorloge te negeren

en zich volledig te concentreren op dit moderne idee, waarbij zij Zwitserse mechanieken in een Britse kast plaatsten. Toen de

naam Rolex eenmaal was geregistreerd, stond Wilsdorf er op dat de merknaam zou worden weergegeven op de wijzerplaat van elk verkocht

horloge (waarbij horlogeverkopers hun eigen naam er ook bij

mochten zetten). Het bedrijf

ROLEx cHROnOgRAPH

bleef tot 1915 in Londen, totdat

hoge importkosten Wilsdorf dwongen om zijn activitei-

ten te verplaatsen naar

marktpositie kunnen handhaven en de markt zelf kunnen verbeteren.” Het

Vanaf dat moment

te fabriceren dat minder gevoelig was dan die van andere horlogemakers. Vóór

Bienne in Zwitserland. kreeg de legende van

Rolex pas echt gestalte.

In de loopgraven

Wilsdorf had al in een brief in

1912 verklaard: “Het is niet met

lagere prijzen, maar juist met

een hogere kwaliteit dat wij onze ROLEx OySTER PERPETuAL SuBmARinER uiT 1958 mET DRAAiBARE BEZEL VOOR DEcOmPRESSiE-TijDEn

was dit streven naar perfectie dat hem vastbesloten maakte een polshorloge de Eerste Wereldoorlog werden polshorloges vrijwel uitsluitend gedragen door

vrouwen, maar in de loopgraven bleken ze ook voor mannen bijzonder handig te zijn. Als je beschoten werd, had je nu eenmaal weinig tijd om een horloge

uit je zak te wurmen. Al snel werd echter duidelijk dat de fragiele behuizing

van een uurwerk een grote tekortkoming was. Stof, vuil en, nog veel ernstiger, water drongen door tot het binnenwerk. Wilsdorf begon een horloge te ontwikkelen dat dit alles moest verhelpen en in 1926 onthulde hij het eerste echt

waterdichte model ter wereld. Het had een gesloten behuizing en een vocht-

werende kroon voor het opwinden en instellen. Altijd goed in het kiezen van

passende namen, doopte Wilsdorf zijn nieuwe horloge tot de Oyster (oester), geïnspireerd op zijn tijd als parelverkoper en het bekende gegeven dat oesters zo ongelooflijk moeilijk te openen zijn.

04


ROlex OySTeR PeRPeTual DeePSea Sea-DwelleR uiT 2008

Slimme marketingtool

vraagt naar een iconisch model zoals de Subma-

Rolex een exemplaar kon overhandigen aan elk lid

product Rolex, dat op zo’n massale schaal gepro-

riner, en er meteen mee de deur uit loopt. Het

Tegen 1930 werd de Oyster uitvoerig getest zodat

duceerd wordt, is bijna nooit direct leverbaar. Voor

van het Zwitserse waterpoloteam. Hier lag in es-

sommige modellen staat zelfs een wachttijd van

sentie de basis van het huidige Rolex: niet zozeer

acht jaar. Daardoor lijken sommige Rolexen heel

een producent zijn van luxueuze uurwerken, maar

erg zeldzaam en dat draagt ongetwijfeld weer bij

een producent van polshorloges voor het mid-

aan de reputatie en de populariteit van het merk.

den- en het hogere segment die zelden een fout

vertonen. Door de jaren heen heeft het merk een beleid gevolgd van behoedzame en doordachte

Rolex klassiekers

toond door middel van kleine, maar duidelijke

in drie ‘families’: de Oyster Perpetual, de Professio-

innovaties. Nieuwe verworvenheden werden ge-

Het Rolex-assortiment kan worden onderverdeeld

ontwikkelingen aan haar basisproducten; dit in

nal en de Cellini. Geen ander horlogemerk heeft

tegenstelling tot het produceren van dure en on-

zulke ware horloge-iconen voortgebracht. Hier een

voorspelbare tourbillons of minuten-repetitiehor-

paar van de beroemdste modellen:

loges. Rolex is uiteindelijk de meest succesvolle

naam in de horloge-industrie geworden dankzij de

Prince

eerste Rolex die een chronometercertificatie kreeg,

werd aangeprezen als een ‘horloge voor de man

opvallende betrouwbaarheid van de producten. De

De Prince werd op de markt gebracht in 1928 en

werd ontworpen in 1910, waarna toonaangevende

die zich wil onderscheiden’. Hij werd in verschil-

modellen werden geproduceerd als de eerderge-

lende stijlen uitgevoerd, zoals de Brancard met

noemde Oyster, de automatische Perpetual (1934),

schitterende zijkanten, de Railway met getrapte

de Datejust uit 1945 (het eerste polshorloge met

behuizing en de Curvex met gewelfde behuizing.

een numerieke datumaanduiding in een venster)

Naast de stijlvolle uitvoering was de Prince ook

en de Day-Date uit 1956 (het eerste horloge dat ook

het eerste polshorloge met ‘observatory grade ac-

de dag van de week en de maand weergaf, en die

curacy’ (nauwkeurigheidsgraad voor observatoria)

nu in meer dan dertig talen te verkrijgen is). Slim-

waarbij elk exemplaar zeer zware tijdmetingtes-

ste marketingtool van Rolex is ongetwijfeld dat,

ten moet doorstaan voor het naar de verkoper

ondanks de enorme productie van bijna 1 miljoen

toe mag. Het model was ook zeer ongebruikelijk

horloges per jaar, het zelden voorkomt dat iemand

vanwege zijn ontwerp met dubbele wijzerplaat,

bij een Rolex-verkoper komt, daar bijvoorbeeld

waarbij de ene wijzerplaat de uren en de minuten ROlex PRiNCe

05


horloges | historie

ROlEx VACUüMTAnk UiT DE jAREn ’50 OM OySTER-MODEllEn TE TESTEn OP wATERDiCHTHEiD. Hij wERD GEVUlD MET GEDiSTillEERD wATER. MET DE HEnDEl CREëERDE MEn EEn VACUüM. BUBBElTjES UiT HET HORlOGE VERRAADDEn DE PlEk VAn EEn EVEnTUEEl lEk

had een compleet nieuw ontwerp dat ook een revolutionair kenmerk bezat in de vorm van een roterende, gegroefde ring waarmee de hoeveelheid verstreken tijd kon worden gemeten. Deze uitvinding opende een geheel nieuwe wereld

in de tijdmeting, want het betekende dat een horloge een aparte waarde kon

weergeven naast de standaard tijdsfunctie, zonder dat er allerlei afzonderlijke ROlEx ‘PAUl nEwMAn’ COSMOGRAPH DAyTOnA UiT 1969

wijzerplaten of afzonderlijke drukknoppen nodig waren. in 1955 paste Rolex

deze uitvinding toe op een nieuw model, de GMT Master (vernoemd naar de Greenwich Mean Time), die een extra 24-uurswijzer had en een verstelbare

draairing waarmee het horloge de tijd in twee verschillende tijdzones kon weergeven.

Submariner en Sea Dweller

Rolex is waarschijnlijk het meest beroemd om zijn waterdichte

Oyster-behuizing, en de meest geslaagde toepassing van deze be-

weergeeft en de onderste wijzerplaat de secondes.

huizing vind je in de Submariner en de Sea Dweller. De eerste Sub-

Oyster Cosmograph Daytona

mariner werd gelanceerd in Bazel op de horlogebeurs van 1953,

die heel handig samenviel met de ontwikkeling van SCUBA,

Het stopwatch-kenmerk (dat voornamelijk wordt weer-

het draagbare individuele persluchtsysteem voor duikers.

gegeven door de doorlopende secondewijzer in het mid-

Het horloge was bestand tegen een diepte van 100,6 me-

den van de wijzerplaat) geeft het horloge meteen extra

ter en was voorzien van een zwarte wijzerplaat en sterk

aantrekkingskracht voor iedereen die te maken heeft

contrasterende, uiterst goed zichtbare wijzers en cijfers

met racen tegen de klok. Vooral coureurs en chauffeurs

om optimaal afleesbaar te zijn; voorzien van een draai-

konden zich vinden in de Cosmograph vanwege zijn

bare ring die in verschillende richtingen gedraaid kon

elegante maar functionele uitstraling en het feit

worden om de duiktijden zo nauwkeurig moge-

dat de drie andere wijzerplaten ook weergaves

lijk te kunnen berekenen. in 1967 verscheen de

hadden voor 60 seconden, 30 minuten en 12 uur,

Sea Dweller (waterdicht tot ruim 609 meter

compleet met de eenheden per uur op de bezel.

diepte) en in 1978 de Sea Dweller 4000 (wa-

De verbintenis tussen de Cosmograph en de mo-

terdicht tot ruim 1219 meter). Hoewel een

torsport was direct al zo hecht dat Rolex USA in

mens maar een paar honderd meter onder-

1965 vroeg om de naam Daytona te mogen druk-

water kan zakken, is de Sea Dweller vanwege

ken in de wijzerplaten van de horloges voor de

zijn functionaliteit zeer populair bij duikers.

Amerikaanse markt, als ode aan de beroemde race

in Florida waar Rolex zich mee had geassocieerd

in 1959. Uiteindelijk werd de naam Daytona aan alle Cosmograph-modellen gegeven.

TUSSEn 1977 En 1981 lEVERDE ROlEx zO'n

GMT Master

300 HORlOGES MET HET REFEREnTiEnUMMER 1665 AAn

De eerste producten uit de Professional-serie verschenen

COMEx, EEn BEDRijF DAT ziCH in DE inDUSTRiëlE SECTOR

in 1953 in de vorm van de Explorer-, de Turn-O-graph- en de

BEziGHOUDT MET DE zEEVAART- En DUikTECHnOlOGiE

Submariner-modellen. De Explorer had zijn wortels al in de

jaren dertig toen Rolex voor het eerst de Himalaya-expedities

voorzag van Oyster Perpetual-horloges. Maar de Turn-O-Graph

06


INSPIRED BY THE PAST, BUILT FOR THE FUTURE.

LUMINOR 1950 8 DAYS GMT. Hand-wound mechanical movement P.2002 calibre, three spring barrels, second time zone with 12/24 hr indicator, 8-day power reserve with linear indicator, seconds reset. Steel case 44 mm Ă˜. Steel buckle.

www.panerai.com


horloges | merken & modellen

Chopard

Start your engines choPArD geniet grote BekenDheiD in De rAcewerelD. het merk is Al twintig jAAr verBonDen met De legenDArische mille migliA olDtimerrAlly en sinDs 2002 ook PArtner vAn De historische grAnD Prix vAn monAco. Iedere twee jaar strijden klassieke racewagens om de eerste plaats in de Grand

Prix de Monaco Historique. Dit jaar lanceerde Chopard een nieuw model in

de gelijknamige horlogecollectie. De grand Prix de monaco historique 2008

chronograph (prijs vanaf € 3.980,-) combineert een historische autorace met

moderne horlogetechniek. Het automatische uurwerk in de 42,5-millimeter stalen kast is COSC-gecertificeerd en heeft een gangreserve van 48 uur. Op de

zilverkleurige wijzerplaat zijn de chronograaftellers in het zwart afgebeeld, zodat er een duidelijke scheiding is tussen de lokale en chronograaftijd. Ook

de tachymeter op de zwarte bezel valt hierdoor goed op. De apertuur op drie uur, net boven de inscriptie ‘Monaco Historique’, toont de datum. Om dit Grand

Prix-horloge compleet te maken, is de stalen kroon versierd met een authen-

tiek racestuur. De stalen versie is leverbaar met een barenia of stalen band, maar het horloge is tevens te verkrijgen in een 18-karaats roségouden editie met krokodillenleren band. Laatstgenoemde uitvoering is gelimiteerd tot 500 stuks. chopard & cie s.A.: +41 (22) 719 31 31

Ebel Bouwkundig ontwerp De Architecten vAn De tijD Doen hun nAAm eer AAn met een exclusieve uitvoering vAn De 1911 Btr PerPetuAl cAlenDAr. eBel voorzAg het moDel vAn een geheel nieuw gezicht, geïnsPireerD oP De moDerne Architectuur. Een aantal kenmerken, zoals de zeshoekige kast van 44,5 millimeter, waterdicht tot 100 meter diepte en het Caliber 288 bleven behouden, maar met de wijzerplaat besloot Ebel het over een andere boeg te gooien. Glazen gebouwen, gecombineerd met een metalen frame, werden gebruikt als inspiratiebron voor het ontwerp van de opengewerkte wijzerplaat. Twaalf vierkanten voorzien van Superluminova dienen als indexen op de wijzerplaat. De 1911 Btr Perpetual calendar chronograph

(e 44.900,-) is uitgerust met het eerder genoemde Caliber 288, een uurwerk dat bestaat uit 436 onderdelen en COSC-

gecertificeerd is. De eeuwigdurende kalender-complicatie

geeft in verschillende aanduidingen de dag, datum, maand

en het jaar aan, terwijl de subdial op zes uur de maanfase

weergeeft. Het warme roségoud van de kast komt mooi te-

rug in de gelijkkleurige wijzers en het zwart van de wijzerplaat

vormt een passende combinatie met de zwarte band van kroko-

dillenleer. Om het horloge extra exclusiviteit mee te geven, produceert Ebel slechts 200 stuks van de 1911 BTR Perpetual Calendar. ebel: +49 (0)89 82 00 81 11

08


Antwerpen: Tensen | Tel. 03 231 21 39 - Izegem: Ver Eecke | Tel. 051 32 21 79 - Maldegem: Vanparrys | Tel. 050 71 17 85 Sint-Martens-Latem: Fidauro | Tel. 09 282 23 00 - Waregem: Caraats | Tel. 056 61 38 41 09


horloges | merken & modellen

Vacheron constantin Mystieke maskers

V.L.N.R. Mexico, JapaN, papoea Nieuw-GuiNea eN GaboN

De werelD Van De horlogerie is een Van De laatste bolwerken waarin zowel teChniek als ambaChtelijk Vakwerk nog hoog in het VaanDel staan. VaCheron Constantin weet Deze op sublieme wijze te Combineren in De métiers D‘art-ColleCtie. puur genieten!

binnen de Métiers d’art-collectie neemt de ‘Les Masques’-lijn een belangrijke

maakte onderdeel uit van een serie van vier, waarbij de andere drie maskers

op kunst en artefacten uit het prestigieuze barbier-Mueller Museum. Drie jaar

Nieuw-Guinea werd gebruikt bij mannelijke initiatieriten en is vervaardigd

plaats in. De collectie bestaat uit drie series van vier horloges die gebaseerd zijn achter elkaar wordt er een serie horloges gepresenteerd die voorzien zijn van

maskers uit afrika, amerika, azië en oceanië. Vorig jaar stonden Kongo, alaska,

china en indonesië centraal en dit jaar zijn het Gabon, Mexico, Japan en pa-

poea Nieuw-Guinea.

Grenzeloze perfectie

elk van de horloges is voorzien van een masker uit de museumcollectie die, in miniatuuruitvoering, centraal op de wijzerplaat is geplaatst. Het Japanse masker is een voorstelling van boeddha en gebaseerd op een masker uit de tweede helft van de negentiende eeuw. uit Gabon komt het zogenoemde pi-

bibuze-masker, wat ‘man’ betekent. Dit masker, afkomstig van het Kwélé-volk,

een gorilla, olifant en antilope voorstelden. Het traditionele masker uit papoea uit hout, pigment en conusschelpen. uit Mexico tenslotte komt een bijzonder artefact uit de periode van 100 tot 800 na christus. Dit restant uit de Mayacultuur diende niet zo zeer als masker, maar meer als kunstzinnig portret. Het

keramieke voorwerp maakte waarschijnlijk onderdeel uit van de schoorsteen

van een wierookbrander. De maskers op de wijzerplaat worden vergezeld door een bijpassend gedicht van de Franse schrijver Michel butor. De tijd wordt

weergegeven met vier draaiende schijven en bijbehorende zichtvensters. Het

vervaardigen van één horloge kost zo’n honderd uur intensieve arbeid en de

serie is dan ook gelimiteerd tot 25 stuks per model. De vier horloges worden als set aangeboden voor € 327.250,-.

Vacheron Constantin, +41 22 310 32 27

10


BOSS Black

BOSS Watches available through Chrono Euro Diffusion SA Phone +32 2 3571111 www.hugoboss.com


horloges | merken & modellen

IWC

Maatschappelijk verantwoord IWC sPeelt zoWel In de horlogeWereld als oP maatsChaPPelIjk vlak een belangrIjke rol. het horlogehuIs steunt versChIllende goede doelen en Werkt als eerste energIeneutrale manufaCture mee aan de verbeterIng van het mIlIeu.

Da Vinci Chronograph Laureus Sport for Good Edition

na de Portuguese en de Pilot brengt IWC dit jaar de

laureus Sport for Good Edition uit in de da Vincicollectie. de chronograaf verschijnt in een oplage

InGEnIEur AuTOMATIC EdITIOn ClIMATE ACTIOn

van 1000 stuks en een deel van de opbrengsten zal

opnieuw naar de laureus Sport for Good Founda-

Ingenieur Automatic Edition Climate Action

tion gaan. deze stichting organiseert wereldwijd verschillende sportactiviteiten voor kinderen in achterstandswijken. Prijs: € 11.600,-

IWC is al enige jaren actief op het gebied van

klimaatverandering. Het bedrijf produceert horloges in een energieneutrale fabriek, wat betekent dat er evenveel schone energie wordt opgewekt

als er wordt gebruikt. Hierdoor komen de netto CO2-emissies uit op nul. Met de verkoop van de Ingenieur Automatic Edition Climate Action levert

IWC niet alleen een bijdrage aan The Climate

Group, een organisatie die zich inzet om de uit-

stoot van koolstofdioxide te verminderen, maar hoopt het merk ook de burger bewust te maken van de klimaatverandering. Prijs: € 7.650,-

dA VInCI CHrOnOGrAPH lAurEuS SPOrT FOr GOOd EdITIOn

Pilot’s Watch UTC Edition Antoine de Saint-Exupéry

Met het derde model in de de Saint-Exu-

péry-collectie brengt IWC opnieuw een ode aan de gelijknamige schrijver en

avonturier. ditmaal staat het horloge

in het teken van Terres des Hommes, een verhaal dat de Saint-Exupéry in

1939 schreef. IWC limiteert dit model

dan ook tot het symbolische aantal van

1939 stuks. Het horloge verschijnt in staal,

wit- en roségoud en het merk produceert

één exemplaar in platina. deze uitvoering

wordt geveild en de opbrengsten daarvan

gaan naar SIPAr, een organisatie die scholen

in Cambodja voorziet van boeken en biblio-

theken. Prijs vanaf € 4.200,-

AquATIMEr CHrOnOGrAPH COuSTEAu dIVErS

Aquatimer Chronograph Cousteau Divers

ruim veertig jaar reisde Jacques Cousteau met zijn Calypso de wereld rond en organiseerde hij duikex-

pedities naar de onbekende dieptes van de zee. In 1996 zonk de Calypso in de haven van Singapore. Met steun van IWC werd het schip boven water getakeld en weer in de oude staat gebracht. Een deel

van de opbrengsten van de tweede editie van de Aquatimer Chronograph Cousteau divers komt ten goede aan de restauratie van de Calypso. Prijs: € 5.150,-

PIlOT’S WATCH uTC EdITIOn AnTOInE dE SAInT-ExuPéry

12

IWC: +31 20 524 67 77


THIS IS SPRING DRIVE.

www.seikospringdrive.com

www.seiko.be

13


horloges | merken & modellen

Patek Philippe Meester in techniek

In 2004 lanceerde Patek PhIlIPPe een wIt- en roségouden versIe van zIjn chronograaf met eeuwIgdurende kalender. lIefhebbers van het merk kunnen dIt model nu ook In een klassIeke geelgouden uItvoerIng aanschaffen.

keljaar met wijzers op

zes en drie uur worden

afgelezen. Daarnaast is

het horloge voorzien van

een 30-minutenteller, maan-

De ref. 5970j (€ 84.880,-) is uitgerust met het indrukwekkende CH 27-70 Q kaliber, dat bekroond is met het prestigieuze Zegel van Genève. Dit is de hoogst

haalbare onderscheiding voor een horlogemaker. Het uurwerk is gebaseerd

op het chronograafkaliber dat Nouvelle Lémania, een Zwitserse manufacture, speciaal voor Patek Philippe heeft geproduceerd. Het handopwind kaliber bestaat uit 353 onderdelen die elk met de hand zijn afgewerkt. De wijzerplaat van

zilverkleurig opaline geeft de vele functies van de Ref. 5970J weer. Op twaalf uur is een dag- en maanindicatie geplaatst, terwijl de datum en het schrik-

fase-, 24 uurs- en seconde-

aanduiding en kan het uurwerk een gangreserve van maximaal

60 uur realiseren. Al dit moois is

ditmaal in een geelgouden kast

van 40 millimeter geplaatst, waar-

bij het fascinerende kaliber door de transparante achterzijde te bewonderen

is. Geheel in stijl met de hoogwaardige techniek is de chique band van kroko-

dillenleer, voorzien van een bijpassende vouwgesp van 18-karaats geelgoud. Patek Philippe: +41 22 884 20 20

Blancpain Carrousel vs. tourbillon de tourbIllon mag dan worden gezIen als een van de meest PrestIgIeuze comPlIcatIes In de haute horlogerie, blancPaIn ontwIkkelde daar een waardIg alternatIef voor: de carrousel. een klassIeke comPlIcatIe dIe In 1892 het levenslIcht zag. Omdat alleen de rijken zich een horloge met tourbillon konden veroorloven, besloot de Deense horlogemaker Bahne Bonniksen (1859 – 1935) een betaalbaar

alternatief te ontwikkelen. Het resultaat was de carrousel, een complicatie die hetzelfde doel diende als de tourbillon. Bonniksens uitvinding voldeed aan de

gewenste nauwkeurigheid, maar de lage rotatiesnelheid en zeer ingewikkelde constructie maakte de carrousel niet minder kostbaar. De carrousel raakte in

de vergetelheid, maar Blancpain besloot de functie nieuw leven in te blazen

en ontwikkelde de indrukwekkende carrousel volant une minute. De kast is uitgevoerd in kostbaar platina en heeft een grootte van 43,5 millimeter. In te-

genstelling tot de 27 tot 42 minuten van de originele complicatie, heeft de car-

rousel van Blancpain een rotatiesnelheid van één omwenteling per minuut.

Verschil

Het verschil tussen een tourbillon en carrousel zit in de bevestiging aan de veerton. De tourbillonkooi is op één punt aan de veerton verbonden, terwijl de carrousel op twee plaatsen aan de veerton bevestigd is. Het ene punt verzorgt

de energietoevoer voor de aandrijving van het uurwerk en het andere punt controleert de rotatiesnelheid van de kooi, waardoor de carrousel te allen tijde blijft draaien. Ook een horloge met deze complicatie is nog steeds voor de rijken onder ons weggelegd, want de Carrousel zal zo'n € 138.000,- gaan kosten. swatch group belgium, 02 520 14 73

14


EBEL CLASSIC HEXAGON

© 2008 Ebel

Ebel Classic Hexagon 45.4 mm – Ebel automatisch caliber 303 met dag, retrograde datum en gang reserve. EEN UITGESPROKEN UNIEKE ARCHITECTONISCHE VISIE De monobloc kast is een Ebel constructie die uniek is in de wereld van de luxe horlogerie. Alligator lederen band. Waterdicht tot 5 atm. www.ebel.com

WIJNEGEM SHOPPING CENTER shop 256 Tel. 03 354 14 41 • info@janmaes.be • www.janmaes.be

Heropening op 25 oktober.


horloges | techniek

De klok horen luiden‌ Hoewel de ouderwetse wekker met Hamer en bellen vrijwel overal van Het nacHtkastje is verdwenen, blijft Het nostalgiscHe genoegen van dit ingenieuze mecHanisme voortbestaan in Het polsHorloge.

De Master GranDe MeMovox van JaeGerLeCouLtre, Met eeuwiGDurenDe kaLenDer en aLarMfunCtie

16


DE CRICkET AVIATOR DuAL-TIME LIMITED EDITION ‘SupER CONSTELLATION’ VAN VuLCAIN, MET gEëMAILLEERDE wIJZERpLAAT

Het mechanisme van de wekker gaat vele eeuwen mee. Rond vijftienhonderd

Klok en hamerspel

heel wat jaren voordat het eerste polshorloge met alarmfunctie verscheen.

dat tegen een, aan het kastdeksel bevestigd, pennetje slaat. Sommige horloges

waren er al zakhorloges met deze vernuftige techniek, maar het duurde nog

Als we de geschiedenisboeken induiken, zien we dat Eterna in 1908 het eerste

patent op een horloge-uurwerk met wekkerfunctie verkreeg. Deze eerste wek-

kerhorloges waren gebaseerd op het mechanisme van de traditionele wekker met de bellen bovenop de wekkerkast, die tijdens het wekken met een hamer worden aangeslagen en daarmee een doordringend geluid produceren.

Het geluid van een horlogewekker wordt veroorzaakt door een klein hamertje zijn uitgevoerd met een dubbel deksel, waarbij de binnenste als klankschaal wordt gebruikt en de buitenste voorzien is van gaatjes om het geluid door te laten. Het voordeel van deze constructie is dat het binnenste kastdeksel niet

wordt aangeraakt tijdens het dragen en dus een beter geluid voortbrengt. Nadeel is dat er stof en vuil tussen de twee deksels kan komen, waardoor het ge-

luid alsnog gedempt wordt. In de betere uurwerken is dit pennetje vervangen

Van handopwinder tot automaat

In 1929 introduceerden de horlogemakers van Jaeger-LeCoultre hun eerste wekkerhorloge en andere merken volgden al snel. Het was de firma Vulcain

door een gongstaaf. Deze gebogen staaf loopt om het uurwerk heen en is met een enkele verbinding aan de kast bevestigd.

die het eerste waterdichte wekkerhorloge met behoorlijke geluidssterkte wist

Batterijrevolutie

die tegen een stiftje van het deksel tikte. De allereerste Memovox, door Jaeger-

duceerd, die voornamelijk werden afgenomen door fabrikanten die zelf geen

te realiseren. Dit befaamde Cricket-model was voorzien van een wekkerhamer

LeCoultre in 1951 geïntroduceerd tijdens de horlogebeurs in Basel, bleek een geduchte concurrent voor het Vulcain kaliber. In 1956 kwam Jaeger-LeCoultre met

het sensationele kaliber 815. De alarmfunctie moest hierbij nog steeds met de hand worden opgewonden, maar het automatische deel zorgde voor de op-

winding van het uurwerkdeel. In 1969 was het Omega die met de Memomatic

een alarmhorloge introduceerde dat volledig automatisch werd aangedreven. Het in eigen huis ontwikkelde kaliber dat hiervoor vervaardigd werd was zo

geraffineerd, dat het tot op de dag van vandaag bekend staat als één van de meest geavanceerde uurwerken in het genre.

17

Tussen 1954 en 1974 werden er 1,4 miljoen uurwerken met alarmfunctie gepro-

kalibers maakten. Vulcain en Jaeger-LeCoultre produceerden in die tijd al wel

hun eigen manufacture-kalibers, die qua prijs dan ook wat hoger lagen. Zij leverden deze uurwerken ook aan andere horlogemerken, zoals Cartier en Mova-

do. De bloeitijd van het alarmhorloge vond plaats tussen 1947 en 1980, maar de opkomst van het kwartshorloge zorgde eind jaren zeventig voor een duidelijke

stagnatie in de populariteit van het mechanische horloge. Batterijgedreven

piepjes verdrongen langzaam maar zeker het authentieke mechanische alarm.

Hoewel we de mechanische alarmfunctie dan ook minder vaak tegenkomen, blijft de magie van de techniek onveranderd indrukwekkend.


horloges | merken & modellen

Edox Power in de propeller In 2005 ontwIerp edox een horloge voor het SpIrIt of norway-team, vIjfvoudIg kampIoen van de ClaSS-1 offShore world powerboat ChampIonShIp. InmIddelS IS het merk met de zandloper offICIeel tIjdwaarnemer van het kampIoenSChap en IntroduCeert dIt jaar een aantal fraaIe modellen In de SportIeve ClaSS 1-ColleCtIe. in 1900 werd de zandloper geïntroduceerd als symbool van Edox en ruim honderd jaar later dient de tijdmeter nog steeds als logo van het merk. de zandloper is dan ook terug te vinden op de wijzer-

plaat van de nieuwe Chronoffshore automatic (€ 2.495.-) en de Chronometer automatic limited

Chronometer Automatic. dit sportieve horloge ver-

van een titanium 45-millimeter kast met een bezel

dreven door een Edox 80-kaliber met een datumtel-

edition (€ 2.950.-). Beide modellen zijn voorzien van keramiek, twee materialen die zeer licht in gewicht zijn. de Chronoffshore Automatic is uitge-

rust met een Edox 011 kaliber, gebaseerd op een 7750 Valjoux uurwerk. op de achterzijde van de

kast is een propeller gegraveerd, een symbool voor de spectaculaire powerboat-race. deze propeller is eveneens te zien op de voor en achterzijde van de

ChronoffshorE AutomAtiC

schijnt in een oplage van 500 stuks en wordt aange-

ler op de drie uur positie en een gangreserve van 42 uur. in tegenstelling tot de stalen schroeven van de Chronoffshore, is de keramische lunette van de Chronometer met zes gouden schroeven aan de

kast bevestigd. Beide Class 1-uitvoeringen zijn ver-

krijgbaar met een zwartrubberen band voorzien van de kenmerkende zandloper. edox: +31 20 679 46 33

ChronomEtEr AutomAtiC LimitEd Edition

18


Veilig ingeruilde tophorloges kopen

safe buying from official retailers De dubbele veiligheid van www.WatchBank.eu Alleen ingeruilde tophorloges van officiële merkdealers Veilige betaling via WatchBank

In 5 stappen een horloge kopen op WatchBank.eu

① ② ③ ④ ⑤

U selecteert uw tophorloge op www.watchbank.eu U maakt uw betaling over aan WatchBank WatchBank zorgt ervoor dat de juwelier het horloge aan u stuurt U heeft 7 dagen ‘niet goed - geld terug’ garantie Na uw akkoord betaalt WatchBank de juwelier

Veilig en betrouwbaar, omdat wij dat garanderen Officiële WatchBank partners • Ace Jewelers • Juwelier Kamerbeek • Nymans Ur 1851 • Pertijs Jewellers Group • Pijnenburg Juweliers • Steltman Watches Ook WatchBank partner worden? Neem contact op met contact@watchbank.eu


horloges | Bell & Ross

Bell & Ross Een waterdicht verhaal

De een is het cReatieve BRein, De anDeR is Behept met het zakelijke instinct. samen Richtten De FRanse jeugDvRienDen BRuno Belamich en caRlos a. Rosillo in 1993 het hoRlogemeRk Bell & Ross op. onDanks het RelatieF jonge Bestaan weet het laBel zich – tot nu toe – goeD staanDe te houDen tussen De gevestigDe namen in De haute hoRlogeRie.

naam kunnen denken aan een Amerikaans gereedschapsmerk. Zo’n bedrijf dat

Bruno Belamich en Helmut Sinn

ternaam en dat tot op de dag van vandaag trots is op zijn verworven tradities.

geboren Bruno Belamich, deed

Horlogeminnend België is bekend met Bell & Ross. Anderen zouden bij de in een ver verleden is opgericht door twee heren met een gelijknamige achHet tegendeel is waar. Maar dat u deze associatie heeft, was een beetje de bedoeling van de bedenker van de merknaam: Bruno Belamich. Hij koos bewust

voor twee éénlettergrepige, makkelijk te onthouden, Engelse woorden voor zijn horlogemerk. Tevens verleende hij het &-teken een opmerkelijke status door er

een cirkel omheen te zetten. Horlogeliefhebbers die afgelopen voorjaar naar Baselworld togen, ’s werelds meest prestigieuze horlogebeurs, hebben met

eigen ogen de drukte kunnen aanschouwen bij de stand van Bell & Ross. De

volumineuze kasten van het horlogemerk vielen overduidelijk in de smaak bij

een meerderheid van de bezoekers. Het werd zelfs dringen om een glimp op te vangen van de nieuwe – gelimiteerde – collectie Bell & Ross horloges. Maar wie

het geduld op kon brengen, werd ruimschoots beloond met twee gecompliceerde nieuwkomers in de BR Instrument-serie.

Een van de oprichters, de in 1965

een groot deel van zijn horlogekennis op aan de Ecole Nationale

de Création Industrielle in Parijs.

Hij bracht zijn studie direct in de

praktijk door aan de slag te gaan

als freelance ontwerper en ontwik-

kelde inderdaad zijn eigen horlogelijn met een beetje hulp van horlogemaker én vliegenier Helmut Sinn. Belamich laafde zich aan zijn kennis om die later los te laten op zijn eigen experi-

CARloS A. RoSIllo

BRuNo BElAMICH

20


menten. Vanaf 1992 brengt Belamich zijn horloges uit onder de door hemzelf

nisch uurwerk van niemand minder dan de Zwitserse meester-horlogemaker

wijzerplaat. De authentieke Bell & Ross modellen zijn vooral bedoeld voor de

Académie Horlogère des Créateurs Indépendants en uitvinder van de tourbil-

gedeponeerde merknaam, maar de eerste jaren prijkt ‘by Sinn’ nog steeds op de professionele markt – piloten, astronauten, duikers en mijnenvegers – waar-

voor een horloge niet alleen een functioneel instrument is, maar waarop ze tevens elk moment blindelings moeten kunnen vertrouwen. Twee jaar later

richt Bell & Ross zijn marketingstrategie ook op de reguliere markt. Verantwoordelijk hiervoor is mede-oprichter en jeugdvriend Carlos A. Rosillo. Het

tweede deel van de merknaam is ontleend aan zijn achternaam. De voormalig

economiestudent neemt het zakelijk beleid maar wat graag onder zijn vleu-

gels. Het is voor hem de ideale manier om zijn twee grootste passies met elkaar te combineren: horloges en zijn vak. Rosillo vestigt de aandacht van meet af

aan op de combinatie van functionaliteit en design: ‘Bij Bell & Ross is de binnenkant van een horloge minstens zo belangrijk als de buitenkant.’

Op eigen benen

Officieel eindigt de overeenkomst met Sinn – dan allang niet meer onder

leiding van geestelijk vader Helmut – pas in 2002. Belamich grijpt zijn kans, brengt zijn kennis in praktijk en begint met het ontwerpen van een geheel eigen lijn. De karakteristieke functionaliteit van de uurwerken uit de jaren ‘40

en ’50 verwerkt in kloeke kasten wordt zijn signatuur. De opvallend gestileerde Vintage-serie, waarbij het ontwerp verwijst naar de cockpitinstrumenten van

weleer, was de eerste serie van zijn hand. Pièce de resistance uit deze reeks was uiteraard de fraai vormgegeven Vintage 123 ‘Jumping Hour’, met een mecha-

21

Vincent Calabrese, voormalig eigenaar van Vica Sàrl, mede-oprichter van de lon, vervaardigd volgens het spatial watchmaking principe.


horloges | Bell & Ross

Basisprincipes

Vier zichtbaar solide uitgangspunten kenmerken ieder ontwerp uit de koker

van Bell & Ross. leesbaarheid staat met stip op nummer één: alle horloges

moeten gemakkelijk afleesbaar zijn en voldoen aan de visuele principes van de

tellers in een dashboard van een vliegtuig. Op de voet gevolgd door functionaliteit. De horloges zijn stuk voor stuk uitgerust met speciale functies ontwikkeld

voor specifiek professioneel gebruik. Nauwkeurigheid staat op nummer drie. Bell & Ross-uurwerken zijn proeven van precisie doordat ze zowel worden ont-

wikkeld en gefabriceerd als gemonteerd in Zwitserland. Tot slot, basisprincipe nummer vier: waterdichtheid. alle horloges van Bell & Ross garanderen een

EEN sTRakkE lIjNVOERINg kENmERkT DE BEll & ROss faBRIEk IN hET ZwITsERsE la Chaux-DE-fONDs

waterdichtheid van minimaal honderd meter diep. Zelfs de eerder genoemde

Vintagemodellen beschikken over verschroefde kronen en een waterdichtheid Iléa

tot honderd meter. Nu we het toch over waterdichtheid hebben. De fameuze

hydro Challenger is met dank aan transparante hydraulische olie en een flexibele rubberen plaat in de kastbodem (voor het opvangen van volumeveranderingen in de olie onder invloed van temperatuurschommelingen) waterdicht

tot een diepte van – let op – 11,100 meter! Dieper kun je op de aarde niet in zee zakken. geen wonder, dat juist dit horloge vanwege zijn buitensporige onder-

waterprestaties is opgenomen in het guiness Books of Records.

Huidige collectie

Niet alleen dit jaar, ook vorig jaar sprong Bell & Ross al in het oog van menig horlogeliefhebber met de introductie van de fraai vormgegeven BR01 Instrument. Vier series die in een oplage van vijfhonderd stuks worden verkocht. De

gemeenschappelijke vierkante vorm van de kast met een doorsnede van een

stevige 46 millimeter was een heuse blikvanger, zonder dat Bell & Ross zijn af-

komst verloochende. want: ook deze serie is een blauwdruk van een cockpitin-

strument. het merk was er alles aangelegen om vooral dat laatste de wereld

in te slingeren met een uitspraak die weinig ruimte laat voor vragen: ‘Onze ontwerpers zijn zo dicht mogelijk bij het authentieke cockpitinstrument gebleven. slechts het formaat is aangepast aan de pols.’ liefhebbers van nobele complicaties, die meer dan een ton te besteden hebben, zagen hun wensen

vervult in de Instrument Tourbillon, uitgerust met een gangreservemeter. In navolging van dat laatste exemplaar werden er dit jaar, tijdens Baselworld 2008, nog twee gecompliceerde uurwerken aan toegevoegd. De minuteur

Tourbillon en de grand minuteur. De eerste is geboren uit de wens een chronograaffunctie te combineren met een uurwerk van uiterste precisie. De BR

grand minuteur, bedoeld om een afzonderlijke tijdsperiode te meten in uren en minuten, bevat een gamma aan wapenfeiten, waarvan de titanium kast van

44 bij 50 millimeter en de carbonwijzerplaat slechts enkele zijn. Recent werd daar de lichtgewicht BR01 Pro Titanium aan toegevoegd. wat hierop volgt, zul-

len we pas over een paar maanden weten. maar een ding is zeker: Bell & Ross is niet meer te stuiten.

BR01 INsTRumENT PRO TITaNIum

22


Breathtaking. Oris BC4 Flight Timer Info Oris Benelux

T 00 31 (0)20 448 7063 www.oris.ch


horloges | merken & modellen WIllIAMs F1 TEAM DAy DATE

Oris Vijf jaar brandend rubber ORis is vijF jaaR OFFiCieel paRTNeR vaN heT F1-Team vaN siR FRaNk Williams eN DaT WORDT gevieRD meT TWee NieuWe F1-mODelleN. vOOR De pReseNTaTie vaN De hORlOges kOOs ORis vOOR eeN bijzONDeRe lOCaTie. Een dag voor de Grand Prix op het circuit van het

Duitse Hockenheim was het al gezellig druk bij de

camper van het Williams F1 Team. Hier onthulde

Oris de nieuwe modellen in de gelijknamige collectie. De Williams F1 Team Chronograph (vanaf e1.780,-) van 45 millimeter is voorzien van een

automatisch ETA Valjoux 7750-kaliber met een datum-, minuten- en urenaanduiding. De 6, 9 en 12

op de deels opengewerkte wijzerplaat zijn uitge-

voerd in het bekende blauw/wit van het Williams team. Een iets kleinere uitvoering in de collectie is

de Williams F1 Team Day Date (vanaf e 850,-), die

een formaat van 42 millimeter heeft. Dit horloge wordt aangedreven door een ETA 2836-2 uurwerk

met datumaanduiding en een gangreserve van 38 uur. De Day Date en de Chronograph zijn beide

uitgevoerd in staal en met een rubberen of stalen band. De flexibele bandaanzet zorgt ervoor dat het

horloge perfect om iedere pols past. Naast de hier getoonde versies in het grijs/zwart zijn de horloges ook in een geheel zwarte variant te verkrijgen. WIllIAMs F1 TEAM CHRONOGRAPH

Oris: +31 (0)20 448 70 63

Raymond Weil Troonopvolger

RaymOND Weil veRWieRF Faam meT esThe-

millimeter dik saffierglas. Binnenin

TisCh veRaNTWOORDe hORlOges vOORzieN

tikt een ETA bi-compax 7750 kaliber

vaN eeN ORigiNeel DesigN. DiT jaaR iNTRO-

voorzien van twee subdials op drie

en negen uur, uitgebreid met een

DuCeeRDe heT meRk vOOR heT eeRsT eeN

retrograde gangreservemeter op de

hORlOge meT eeN geCOmpliCeeRDe spliT-

zes uur positie. Maar de ingewik-

seCOND ChRONOgRaaF: De gelimiTeeRDe

keldste constructie hebben we voor

NabuCCO CuORe CalDO.

het laatst bewaard: de split-second chronograaf waarmee je tussentijden kunt meten bij sportpres-

De sportieve Nabucco was de koning binnen het

taties, de eerste in de collectie van

herensegment. Maar de komst van de nieuwe, weliswaar klassiekere, Nabucco Cuore Caldo (e

Raymond Weil. Eigenlijk herinnert

13.000,-) brengt daar verandering in. De oorspron-

slechts de diameter van de kast (46 millimeter) en de waterdichtheid –

kelijk in staal uitgevoerde Nabucco-serie, ver-

tot 200 meter– aan de authentieke

noemd naar de fameuze opera van Guiseppe Verdi,

Nabucco.

wordt gekenmerkt door een solide Valjoux 7753

Raymond Weil s.a.:

tri-compax-uurwerk als aandrijving, met royaal,

+41 (0)22 884 00 55

goed gedoseerd carbonfiber op de band. De nieu-

we Nabucco is van een geheel andere orde. De Cuore Caldo, ofwel warm hart in het Italiaans, heeft

een stalen kast met een roségouden bezel en een

NABuCCO CuORE CAlDO

zwarte wijzerplaat, die wordt beschermd door 2

MET EEN ETA BI-COMPAx 7750-kAlIBER

24


Abonnement met bijna 60% korting! Blijf bij de tijd: neem nu een abonnement op Horloges Magazine. Vier maal per jaar ontvangt u het toonaangevende magazine op het gebied van haute horlogerie. Horloges Magazine staat elke keer boordevol merken, techniek, modellen, ontwerpers en trends. Met exclusieve interviews en speciale lezersaanbiedingen. Zorg dat u niets hoeft te missen!

Speciale aanbieding voor lezers van De Standaard:

ontvang nu de eerste 4 nummers

voor

â‚Ź 15,- in plaats van â‚Ź 35,80 Bel onze abonnementenlijn Tel + 31 (0)161 45 95 36 Of stuur een e-mail (onder vermelding van De Standaard) naar horloges@betapress.audax.nl

www.horloges-magazine.nl

Abonnementen gelden tot schriftelijke wederopzegging, prijswijzigingen voorbehouden. Deze aanbieding is alleen geldig als u het afgelopen jaar geen abonnee bent geweest.


horloges | merken & modellen

Seiko De ruimte in Seiko gaat De ruimte in! Speciaal voor De ruimtereiS van richarD garriott ontwikkelDe het JapanSe merk De Spring Drive Spacewalk, een oerSterk en lichtgewicht horloge Dat De extreme omStanDigheDen in het heelal moeitelooS kan weerStaan.

In eerste instantie zou de Spring Drive Spacewalk (prijs op aanvraag) niet alleen binnen de muren

van het ruimteschip worden gedragen, maar ook zijn eerste stappen in de ruimte maken. Deze wandeling ging helaas niet door, maar een eerste reis

naar de sterren is natuurlijk al een mijlpaal in de

geschiedenis van Seiko. De kast van de Spacewalk is vervaardigd uit titanium, een lichtgewicht en sterk materiaal dat prettig om de pols draagt. Daarbij zijn de zijkanten van de kast uitgefreesd, zodat het

horloge nog lichter in gewicht is. Omdat een hel-

dere en snelle afleesbaarheid essentieel is voor een astronaut, kreeg de kast een diameter van 53 mil-

limeter met een grote wijzerplaat. De indexen en wijzers zijn voorzien van Lumibrite, een materiaal

dat dezelfde kenmerken heeft als Superluminova. Voor de aandrijving van het horloge koos Seiko voor

het Spring Drive kaliber. Vanwege ontploffingsgevaar van een batterij bij extreme temperaturen

werd een quartz-uurwerk niet geschikt bevonden. Daarnaast lopen de wijzers bij een Spring Drive in een vloeiende beweging, wat weer uitstekend past

bij de gewichtloze omstandigheden in de ruimte. De Spacewalk heeft een grote kroon bovenop de kast. Hiermee was het horloge voor Richard Garri-

ott, die tijdens zijn reis dikke handschoenen droeg, makkelijk te bedienen. Seiko: +31 10 400 98 99

Panerai Italiaanse eenheid eerSt waS het ZwitSerSe girarD perregaux De gelieFDe partner van Ferrari, maar De italiaanSe autoFabrikant beSloot een relatie Dichter biJ huiS te Zoeken. in 2006 Sloegen panerai en Ferrari De hanDen ineen en een unieke horlogecollectie waS het reSultaat. Hoewel Panerai aangeeft dat de Ferrari-lijn los

van de Ferrari granturismo 8 Days chrono mono-

uitvoering van de kast duidelijk te zien dat het om

horloge in de Ferrari-serie thuishoort. In de stalen

staat van de eigen collectie, is aan de vorm en de een Panerai-horloge gaat. Maar de felrode kleuren

pulsante gmt (e 13.900,-) geven gelijk aan dat het

kast is een P.2004-kaliber geplaatst, een van Panerai’s huisgemaakte uurwerken. Dit chronograaf-

kaliber is onder andere voorzien van een tweede

tijdzone en een gangreserve van acht dagen. De subdials op de zwarte wijzerplaat tonen met de

klok mee de minutenteller, gangreservemeter en de dag/nacht-indicatie.

Thundering seconds

In tegenstelling tot de Chrono Monopulsante heeft

de Ferrari 1/8th Second chronograph (e 13.900,-)

betekent dat de tijd op 1/8 van een seconde nauw-

op twaalf uur. Het supersnelle model is voorzien

stigheid voor Ferrari-coureurs Kimi Räïkkönen en

felgele accenten, met het prestigieuze Ferrari-logo FeRRaRI GRantuRISMO 8 DayS CHROnO MOnOPuLSante

FeRRaRI 1/8tH SeCOnD CHROnOGRaPH

van een Panerai OP XXI kaliber dat een gangreserve van 42 uur kan realiseren. De aanduiding op de tien uurpositie geeft de thundering seconds weer. Dit

26

keurig kan worden gemeten, een handige bijkomFelipe Massa. Beide horloges zijn verkrijgbaar met een leren of een sportieve rubberen band. panerai: +31 20 342 86 62


horloges | merken & modellen

Breguet Voor Hare Majesteit Marie-antoinette bezat alles wat haar hartje beGeerde. aanbidders van de vroeGere koninGin van Frankrijk Moesten diep in de buidel tasten oM haar aandaCht te krijGen. toen een van de bewonderaars in 1783 voor haar een zakhorloGe bij breGuet bestelde, was wel duidelijk dat dit een zeer kostbaar exeMplaar Moest worden.

MArie-ANToiNeTTe-zAkHorLoGe

MArie-ANToiNeTTe vAN HABSBurG-LoTHAriNGeN

Maar liefst 44 jaar was er nodig om het speciale

tourbillon aan de voorzijde te bewonderen is.

Abraham-Louis Breguet en de Franse koningin

met de hand geguillocheerd en de

zakhorloge voor Marie-Antoinette te vervaardigen. hebben het uiteindelijke horloge helaas nooit kun-

nen aanschouwen. Marie-Antoinette werd in 1793 onthoofd en Breguet stierf vier jaar voordat het horloge af was. Het gouden horloge kwam terecht

in een museum in Jeruzalem, waar het in 1983

werd gestolen. Alle tekeningen van het ontwerp

bleven echter bewaard in het archief van Breguet. Toen Nicolas G. Hayek, voorzitter van de raad van

bestuur en medeoprichter van de Swatch Group,

De prachtige roségouden wijzerplaat is kleine wijzerplaat op twaalf uur is gemaakt van zwart rhodium. Al deze pracht wordt beschermd door een deksel van roségoud bezet met maar liefst 706 diamanten.

swatch Group belgium: 02 520 14 73

het merk Breguet overnam, besloot hij een poging

te doen om het zakhorloge opnieuw te maken. De Swatch Group had hier slechts drie jaar voor nodig en presenteerde de nieuwe versie van het

Marie-Antoinette-horloge dit jaar aan het grote publiek.

Ode aan de tourbillon

Als uitvinder van de tourbillon heeft Abraham-Louis

Breguet zijn naam voorgoed gevestigd in de Haute Horlogerie. Met de Classique Grande Complication 1808 (€ 188.400,-) brengt het horlogehuis een eer-

betoon aan de prestigieuze uitvinding van Breguet. Het roségouden horloge is voorzien van een

handopwind uurwerk waarbij traditioneel de

CLASSique GrANDe CoMpLiCATioN 1808

27

ABrAHAM-LouiS BreGueT


horloges | damesmodellen

Hugo Boss

Naast alle exclusieve en

Jaeger-LeCoultre

luxueuze horloges pre-

Twee jaar na de introductie van de Reverso Squadra voor mannen komt

senteren wij tevens een

Jaeger-LeCoultre met een speciale vrouwenlijn. Deze Reverso Squadra Lady

stijlvol dameshorloge dat

(e 14.900,-)is voorzien van 36 Top Wesselton diamanten, die de kast een ele-

zich in een meer betaal-

gante uitstraling geven. De indexen zijn, net als de kast, uitgevoerd in zon-

bare prijsklasse bevindt.

nig geelgoud. Aan de achterkant van de draaibare wijzerplaat kan een bood-

Dit elegante model heeft

schap gegraveerd worden, om het horloge extra persoonlijk te maken. De

een vierkante wijzerplaat

Reverso Squadra Lady Automatic (e 4.950,-) oogt een tikje sportiever en is

waarop een fijn zonne-

bovendien voorzien van een automatisch uurwerk en datumweergave. Het

stralenpatroon te zien is.

JLC966-kaliber heeft een gangreserve van 42 uur en is met de hand gedeco-

De kast is gemaakt van

reerd. De kast is uitgevoerd in staal en voor-

staal en voorzien van een

zien van verwisselbare horlogebanden

quartz uurwerk. De band

in staal, rubber en alligatorleer.

van sensueel gevormde schakels geeft het hor-

loge een extra feminine touch. (e 279,-)

Vrouwelijk

Breguet

De Reine de Naples Cammea (e 47.500,-)is een wel heel bijzondere creatie. Gevat in een witgouden kast vinden we een handgemaakte camee, die gesneden is

uit meerdere lagen zeeschelp. Elke wijzerplaat heeft hierdoor een uniek patroon met prachtige dieptewerking. De elegante kast is voorzien van 40 diamanten en ook op de kroon is een schitterend exemplaar geplaatst. Het mechanische 537/1

kaliber heeft een gangreserve van veertig uur en is voorzien van een 18 karaats

gouden rotor. De chocoladebruine band van alligatorleer heeft een witgouden vouwsluiting, bezet met 26 diamanten.

28


Ulysse Nardin

Voor de sportievere dames is er deze Lady Diver (prijs op aan-

vraag) van Ulysse Nardin, verkrijgbaar in staal en roségoud met

verschillende wijzerplaten. Het UN-810-kaliber is zichtbaar door

de saffierglazen kastbodem en heeft een gangreserve van 42 uur.

De kast heeft een doorsnede van 40 millimeter en is waterdicht tot

100 meter. De wijzerplaat, lunette en rubberen horlogeband zijn voor-

zien van een golvend patroon en in verschillende versies verkrijgbaar,

mét of zonder diamanten. Dit zachtblauwe model is een stalen versie met diamanten en is zowel op sportieve als elegante wijze te dragen.

verlangen

Audemars Piguet

Audemars Piguet combineert fris wit met warm roségoud in de nieuwe Royal Oak Offshore Chronograph (e 63.070,-). De traditionele Royal Oak-kast heeft een formaat van 37 millimeter en is rijkelijk gedecoreerd met 323 briljant geslepen diamanten. Ook op de wijzerplaat

blinken acht diamanten op de parelmoeren achtergrond. Binnenin de roségouden behui-

zing plaatste Audemars Piguet een automa-

tisch 2385 kaliber met een gangreserve van 40

uur. De band van de Chronograph is vervaar-

digd uit gevulkaniseerd rubber, een materiaal

dat eveneens op de kroon, poussoirs en bezel is gebruikt.

29


horloges | merken & modellen

Jaeger-LeCoultre De sprong van de AMVOX Na de aMVOX1 eN 2 kOMt Jaeger-LeCOuLtre Met eeN derde Versie VaN het hOrLOge dat – hOe kaN het OOk aNders – de NaaM aMVOX3 heeft gekregeN. eeN eXCLusief MOdeL iN de aMVOX-LiJN dat is uitgerust Met eeN VaN de Meest prestigieuze COMpLiCaties: de tOurbiLLON.

in 2004 ging Jaeger-LeCoultre een samenwerkingsverband aan met het britse Aston Martin. Ter gelegenheid van dit partnerschap ontwierp het Zwitserse horlogehuis de AMVOX-collectie. De nieuwe aMVOX3 tourbillon gMt

(€ 59.000,-) wordt aangedreven door het automatische Calibre 988 dat geheel met de hand gemaakt en gedecoreerd is. Omdat autoliefhebbers altijd graag

een kijkje onder de motorkap nemen, is dit uurwerk mooi te zien door de trans-

parante achterzijde van de keramische 44-millimeter kast. een bijzondere eigenschap van het horloge is de grote sprong die de datumwijzer maakt tussen de 31ste en 1ste dag van de maand. Hierdoor is de tourbillon en het fraaie logo van Aston Martin te allen tijde goed zichtbaar.

Hightech sleutel

naast de AMVOX3 lanceerde Jaeger-LeCoultre ook een nieuwe editie van de AMVOX2. Dit horloge is speciaal ontworpen voor eigenaren van een Aston Mar-

tin DbS en alleen verkrijgbaar bij de officiële Aston Martin dealer. De aMVOX2 dbs transponder (€ 27.000,-) fungeert namelijk niet alleen als horloge, maar

ook als sleutel voor je britse bolide. Wanneer de eigenaar binnen een afstand

van tien meter links op het horlogeglas drukt, wordt de auto geopend. Deze

sluit door een druk op de rechterzijde van het saffierglas. Ook de chronograaf wordt bediend met een druk op het horlogeglas, dat het zogenoemde vertical-

trigger systeem wordt genoemd. pas dus op dat je niet per ongeluk de auto opent terwijl je eigenlijk de chronograaf wilt starten. Jaeger-LeCoultre: +31 20 524 67 89

AMVOX3 TOurbiLLOn GMT

AMVOX2 DbS TrAnSpOnDer

30


Maître Horloger - Les Genevez depuis 1884

Les Bémonts Ultra Slim. The world’s slimmest calendar movement. Manufactured by Edox.

e 1099

Voor meer informatie & dealeradressen: bel 0031 20 679 46 33 of 0032 (0) 479 31 81 76 | mail naar info@weisz.nl www.edox.ch Information & Edox Booklet: www.edox.ch


De Aquatimer Automatic. Net als het origineel uit 1967, dat u nooit in uw bezit heeft gehad omdat er in die tijd maar één manier was om indruk op meisjes te maken.

PIlot’S WatCH Hand-Wound

PortugueSe Hand-Wound

IngenIeur automatIC

da VInCI automatIC

PortofIno Hand-Wound

www.iwc.com

De IWC Vintage Collection: Wie vroeger slechts kon dromen van dit horloge, krijgt nu een tweede kans. IWC viert haar 140e verjaardag met een hommage aan dit klassieke ontwerp, gecombineerd met de modernste horlogetechniek uit Schaffhausen. IWC. Engineered for men.


Horloge bijlage De Standaard